Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
14169 documents

Hírös naptár évkönyv 2009 / szerkesztő Varga Géza; illusztrátor Csernus Lajos

Helytörténet, helyismeret, Egyéb összeállítások
helytörténet, híres ember, évfordulónaptár, Kecskemét, 2009

"Szu Csong, János vitéz, Edvin, Gül Baba és Gábor diák: szinte nincs is olyan nagy operett bonviván szerep, amit ne énekelt volna el Csizmadia László. A Katona József Színház művésze 2009-ben kettős jubileumot is ünnepelt: februárban töltötte be a hetvenötödiket, és 55 évvel ezelőtt kezdte pályafutását."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14541   2015-10-07

Kimondható.?! : Hogyan védhetem meg a szenvedélybetegségtől / szerkesztő, fordító Frankó András

Addiktológia, Nevelési módszerek, Gyermekek, ifjúság
szenvedélybetegség, függőség, kábítószer-fogyasztás, alkoholizmus, dohányzás, megelőzés, egészséges életmód, gyermeknevelés

"A megelőzés kifejezés helyett érdemesebb egészségfejlesztésről, egészségmegőrzésről beszélnünk. A fejlődés pozitív irányú megközelítés: valami jobbá, egészségesebbé válhat. A megelőzés pedig valamilyen rossznak az elkerülését célozza, valamilyen negatívból indul ki."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14540   2015-10-07

Czid : Szomorú játék / Pierre Corneille ; fordító Teleki Ádám

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 17. sz.

"Légy Vezérem, 's Népem vidd te-is ezekre.
Vigy fegyvert, vigy halált, 's pusztulást földekre.
Tsak a' Czid névtöl-is ök félelmet vésznek,
Eddig Urnak hívtak, majd Királynak tésznek."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14539   2015-10-07

Szeptember : Regény / Ambrus Zoltán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Erre mi felénk szeptemberben a nappal gyönyörü. A napnak már nincs tüze, csak édes melege, a levegő langyos és nyugodt, s a szellő hizelgésekkel teli, mint a fiatalságtól búcsúzó nők szerelme. Benn a városban, a nagy házak között, ahol nem látni a lombok hervadását, azzal áltathatod magad, hogy: ez még a tavasz..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14537   2015-10-07

A vértanúk / François René de Chateaubriand ; fordító Rada István

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Szent vértanújának hangjára, Krisztus meghajolt az emberek Birája előtt, s a mérhetetlen térben megreszkettetett mindent, a mi nem volt az Isten zsámolya. Megnyítja ajkait, melyről az irgalom törvénye sugárzik le, hogy fölajánlja a napok Ősének a lacedamoni püspök áldozatát."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14506   2015-10-07

Ifjúságszociológiai szöveggyűjtemény / szerkesztő Murányi István

Gyermekek, ifjúság, Életmódkutatás
ifjúságszociológia, kamaszkor, szocializáció, előítélet, fogyatékosság, fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézete

"A legutóbbi tizenöt év hazai ifjúságkutatásának legalapvetőbb felismerése, hogy a kilencvenes évek elejétől ifjúsági korszakváltás zajlott le. E korszakváltásnak a mozgatórugói a ... társadalmi és civilizációs változások, valamint a világ információs és kulturális globalizációjának következményei voltak."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14536   2015-10-06

Logopédia sötétben : Súlyosan látássérült (vak és aliglátó) gyermekekkel végzett logopédiai munka elméleti háttere és gyakorlat-orientált bemutatása / Pál-Damjanovics Zsuzsanna, Szücsné Göblyös Erika

Gyógypedagógia, Pedagógiai módszerek, Fogyatékosok, Beszéd
logopédia, gyógypedagógia, beszédfejlesztés, speciális nevelés, vak, csökkent látású, látássérült, fejlődési rendellenesség

"A logopédus leginkább a beszédtechnika elemeivel dolgozva végzi a terápiát, a lazító-, légző- és ritmusgyakorlatok mentén haladva... A vak gyermekek különösen figyelnek a zajokra, hangra, ritmusra. Így a légzés ritmusa, a beszéd ritmusa, a hangszerek ritmusa a legtöbb látássérült gyermek számára járható út a terápiához."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14535   2015-10-06

Zug : Regény / Ivan Sergeevič Turgenev ; fordító Ambrozovics Dezső

Klasszikus világirodalom
orosz irodalom, 19. sz.

"A két kis ház közül az egyikben maga Nikolajevics Mihály lakott, a másikban pedig az anyja, egy beteges, hetvenesztendős öregasszony élt. Feljutva a töltésre, Szergejics Vladimir nem tudta, melyik ház felé forduljon. Körülnézett - előtte egy kis parasztfiu horgászott, valami korhadt fatörzsön állva. Szergejics Vladimir hozzá fordult."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14522   2015-10-06

Lábán úr könnyei és egyéb történetek / Ábrányi Emil

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Lábán úrnak volt egy gyönyörü-szép, hatéves leánykája, és ez a gyönyörü kis leány valami ragályos betegségben hirtelen meghalt. A temetés után félesztendővel találkoztam Lábánnal. És szegény Lábán olyan szomorú volt, hogy a könnyek, a nagy, kövér, nehéz könnyek minduntalan kicsordultak a szemeiből."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14512   2015-10-06

Ciklikusság és centralizáció : A központosított tanügyigazgatás és a felnőttoktatás esete / Sáska Géza

Oktatáspolitika, oktatásügy, Szakképzés, Középfokú oktatás, Nevelés- és iskolatörténet
oktatásügy, oktatási rendszer, szakképzés, oktatási reform, felnőttoktatás, centralizáció, ciklikus folyamat, Magyarország, 20. sz.

"Adataink szerint az iskolarendszerű felnőttoktatás egyes időszakokban robbanásszerűen fejlődik, majd máskor összeomlik, s ez a két jelenség többször megismétlődik. Szinte szabályos ciklusok rajzolódnak ki. A létszámok ilyeténképpeni alakulása semmiképp sem lehet a véletlen műve."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14605   2015-10-06

Az ismeretlen korona : Jelentések, szimbólumok és nemzeti identitás / Kees Teszelszky ; szerkesztő Czibere Mária; fordító Trostovszky Gabriella

Magyar történelem általában, Tudománytörténet, Államjog
magyar történelem, állami jelkép, koronázási jelvény, magyarságtudat, eszmetörténet, nemzettudat, szentkoronatan, Magyarország

"A magyar korona nem csupán egy koronázás alkalmával használt ékszer volt, hanem egyszersmind olyan szimbólum, amelyhez különböző politikai és vallási eszmék kapcsolódtak. A koronát évszázadokon át övező tisztelet tartalma és formája az idők folyamán átalakult."

URL: http://mek.oszk.hu/14600/14600   2015-10-05

A grófné ura : Regény / Tolnai Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Hogy egy javakorbeli derék, csinos özvegy magyar grófné, a legjobb magyar grófi családok tagja, egy gazdag urnő mikép választhatott férjül egy szegény nevelőt, egy szerény állásu hivatalszolga fiát, ... hát azon már ebben a derék magyar városban mindenki lelke mélyéből csodálkozott."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14501   2015-10-05

Elbeszélések / Sebők Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Ime, most kinyilik az ajtó és valaki gyöngéden megczirógatja a fedetlenül maradt nyakrészletet. A szunyadó kisasszony, a ki épen azt álmodja, hogy a perzsa királyfi valami tánczvigalomban a második négyesre foglalkozik vele, összerázkódik és fölveti álommámorosan a szemeit. Előtte áll nénje, a szelid Ilonka..."

URL: http://mek.oszk.hu/14500/14500   2015-10-05                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic