Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió
Elektronikus Könyvkiadó

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
12805 documents

Jézus élete / Henri Didon ; fordító Zigány Árpád

Vallástörténet, Keresztény vallások
krisztológia, Jézus, Krisztus élete, keresztény egyház

"Egyetlen élet se forrt annyira össze szülőföldjével, mint Jézus élete Izráel földjével. A galileai tartomány Názáret városával, Tibériás tavával, Tábor-hegyével és zöldelő völgyeivel - derűsen nyugalmas keret az ismeretlen Messiásnak, aki Isten országát hirdeti, példabeszédekben oktat és megtanítja népét a »Miatyánk«-ra..."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13185   2014-07-30

Az egyházi könyvtilalom és könyvbírálat / Géczy József

Egyházak, egyházpolitika, Keresztény vallások, Egyháztörténet, Könyvkiadás
cenzúra, tiltott mű, katolikus egyház, könyvkiadás, 16-19. sz.

"Ha tehát Krisztus és az apostolok szigorú tanítása szerint az egyház szava döntő, amelyre mindenkinek hallgatnia kell, amellyel ellenkezőt, ha angyal hirdetne is, el kell vetni, joga van az egyháznak a hamis - nem krisztusi tant - tartalmazó könyveket is eltiltani."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13184   2014-07-30

Embertelen emberkert : A társadalom peremén / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"Az ember személyisége és a tudása is, amely végső fokon szintén a személyiség része, csak éppen a tudatos része, a klinikai halál után még egy ideig megmarad, s ha megvan hozzá a megfelelő felkészültség, még egy ideig kimenthető. Ez a kimentés volt a kis (mindössze háromtagú) csapatnak a mostani munkája."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13183   2014-07-30

Férfiportrék a XX. századból / szerkesztő Ravasz Éva

Helytörténet, helyismeret, Ipartörténet, Levéltári kutatás
helytörténet, magyar történelem, második világháború, kényszermunkatábor, pilóta, mérnök, bányászat, levéltári irat, Tatabánya, Komárom megye, 20. sz.

"Az Osztrák-Magyar Monarchia lakosai közül nem sokan bírtak tudomással arról, hogy Komárom megye tatai járásában, a járási székhelytől néhány kilométerre Felsőgalla és Bánhida községek területén kőszéntermelés indult a század utolsó évtizedének második felében."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13182   2014-07-30

A bronxi feleség esete : Serfőző Larry regénye / Serfőző Levente

Határontúli magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
amerikai magyar irodalom, 21. sz.

"Nevezz egyszerűen Lindának. Ez a regény az én történetem. Papírra vetettem, hogy tisztességes fiatalok, akik jó szándékkal lelkükben indulnak neki a világnak, tanulhassanak belőle és ne kelljen átmenniük azokon a keserveken, amiket nekem kellett elszenvednem."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13181   2014-07-30

Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma

Szakbibliográfiák, Folyóirat repertóriumok
természettudomány, mérnöki tudomány, matematika, tudományos irodalom, bibliográfia, repertórium, folyóirat, 1778-1874

"Vadona János. - Célszerű észrevételek a borokbani ecetképződés ügyében. {Bor. Füz. I. 1869. 490. l.)
Vágó Ferenc. - A vonzerő hatása a természeti tüneményekre. {Gyöngyösi Algymn. Ért. 1859. 3-14. l.)
Vahot Imre. - Felolvasása a természetről. {M. orv. és term. Munk. VI. 1846. 34. l."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13180   2014-07-30

Velencei tallózások / Meszleny Ignác

Helytörténet, helyismeret, Természeti földrajz
településtörténet, turisztika, látnivaló, vízrajz, természetjárás, élővilág, Velencei-tó, Fejér megye

"A Velence nevet Károlyi János Fejér Vármegye Monográfiájában a venétekről valószínűsíti. A Magyar Nyelvtörténeti Szótár szerint velence régi magyar szó; jelentése szélzászló, irányjelző. A területet a honfoglalás után az Árpád-ház birtokolta. A község létezéséről Mátyás király korából származó oklevél tanúskodik."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13131   2014-07-30

A csiksomlyói róm. kath. fõgymnasium értesitője az 1902-903. iskolai tanévről / szerkesztő Pál Gábor

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Magyar történelem 1527-1790
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, Teleki Mihály (1634-1690), magyar történelem, Csíksomlyó, Erdély, 1902-1903, 17. sz.

"Teleki ezalatt vagy Kővárt vagy Huszton tartózkodott. Elénk figyelemmel kisérte mindenünnen a magyarországi mozgalmakat. Értesitést kapott minden fontosabb eseményről, úgy szólva, ő volt a fejedelem referense. Levelezésben állott Kende Gáborral, ki még 1670-ben (április-május) a bujdosók támogatását kérte Apafinál..."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13179   2014-07-29

A csiksomlyói róm. kath. főgymnasium értesitője az 1901-902. tanévről / szerkesztő Pál Gábor

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet, Magyar történelem 1527-1790
középiskolai évkönyv, gimnázium, egyházi iskola, katolikus egyház, Teleki Mihály (1634-1690), magyar történelem, Csíksomlyó, Erdély, 1901-1902, 17. sz.

"A család alapitójának tulajdonképen hősünket, a nagynak nevezett Teleki Mihályt tekintik, mert annak eddig egy kimagasló alakja sem volt; de az ő érdemei a fényes grófi czimmel s a gazdag uradalmakkal a főuri családok egyikévé tették az egyszerü nemesi családot."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13178   2014-07-29

Házi kincstár : Sok száz titkos szer / gyűjtő Hankó Vilmos

Mezőgazdaság általában, Életmód általában, Életmód, egészség, betegség, Barkácsolás, Egyéb összeállítások
mezőgazdasági ismeretek, háztartási ismeret, higiénia, gyógyítás, barkácsolás, közérdekű információk adattára, információs kiadvány

"A levágott rózsát jó hosszú ideig friss és üde állapotban tarthatjuk el, ha a vízbe tett virág szárának végéből a víz alatt egy darabkát lemetszünk, úgy hogy a metszési felület ne érintkezzék a levegővel. A vizet naponkint úgy újítjuk meg, hogy az edényből csak épp annyit öntünk ki, hogy a metszés-felület a víz alatt maradjon."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13177   2014-07-29

Hasznos kalauz : Útmutató az életben előforduló mindennemű tudnivalókra, ismeretekre nézve

Mezőgazdaság általában, Életmód általában, Polgári jog, Egyéb összeállítások
mezőgazdasági ismeretek, háztartási ismeret, állampolgári ismeret, közérdekű információk adattára, információs kiadvány

"Ha a dió béle már nagyon összeszáradt, akkor rakjuk azt valami félfenekű hordóba vagy ilyes edénybe, öntsük le erősen sós, forró vízzel s hagyjuk abban egészen kihűlni, aztán szedjük ki s szabad levegőn szikkaszszuk meg. A dió béle később így rendkívül sokat nyer jóságban s majdnem olyan ízű lesz, mint a friss."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13176   2014-07-29

Dobschau, eine monographische Skizze / Mikulik József

Helytörténet, helyismeret, Természeti földrajz, Barlangkutatás
helytörténet, jégbarlang, barlangászat, Dobsina, Szepesség, Gömör megye, Felvidék

"Hat man von Dobschau aus den Bergrücken Langenberg erklimmt und einen Blick auf die zu unsern Jüßen liegende Stadt mit ihrer langen Häuserreihe, ihrer vorragenden Kirche und Thurme und auf die Unmasse von Halden und Bergwerken, die den »Langenberg« förmlich bedecken, zurück geworfen..."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13175   2014-07-29

A Protestáns Szemle repertóriuma : 1889-1944

Folyóirat repertóriumok, Magyar irodalom története, Sajtó- és médiatörténet, Egyháztörténet
repertórium, irodalomtörténet, folyóirat, protestáns egyház, 1889-1944

"Kenessey Béla: A keresztyén szabadságról. 1905. mell. 3-10. l.
Kerecsényi Dezső: Jegyzet a »protestáns orthodoxiá«-hoz. 1932. 196-198. l.
Kerékgyártó Elemér: Az új énekeskönyv elé. 1941. 271-276. l.
Kezdet és előítélet. 1914. 8-10. l."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13174   2014-07-28                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iWiW:
Club    Catalog

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic