Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15679 documents

Optimalizálási rendszerek és matematikai modellezés példákon keresztül / Gazdag-Tóth Boglárka

Alkalmazott matematika, Felhasználói szoftverek
operációkutatás, programozás, matematikai programozás, matematikai modell

"1.1. Példa. A Kefe Zrt. üzemében 4 féle kefefejet készítenek: K-1, K-2, K-3, és K-4. ... Az egyes kefefajták darabjának nyeresége a Kefe Zrt.-nek rendre 30, 22, 13 és 10 Ft. Hány darabot készítsen az üzem a különféle kefefejekből, ha a maximális nyereség elérését tűzték ki célul?"

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16068   2016-09-30

Média és identitás 2. : Tanulmányok / szerkesztő Apró István

Média általában, Kisebbségek, Művelődésszociológia
identitás, határon túli magyarság, tömegkommunikáció, tömegtájékoztatási eszköz, tömegkommunikáció, globalizáció, Közép-Európa, 21. sz.

"Míg egyes elméleti szakemberek és kutatók váltig állítják, hogy például a kereskedelmi televíziókat igaztalanul vádolják negatív hatások kiváltásával a nézőik körében, a média már önnön genezisének történetében is lényegében erről, a kiváltott társadalmi hatásról szól."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16067   2016-09-30

A médiahasználat változása az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és vajdasági magyarság körében, 2001-2014 / Dobos Ferenc ; szerkesztő Apró István

Média általában, Sajtó- és médiatörténet, Művelődésszociológia, Kisebbségek, Internet használat
médiakutatás, tömegkommunikáció, fogyasztói magatartás, határon túli magyarság, Kárpát-medence, Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, 21. sz.

"Korcsoportok szerint tehát egyértelmű tendenciaként jelentkezik, hogy a televíziózás iránt csupán az idős korosztály tagjai tartották meg korábbi, magas szintű elkötelezettségüket, a fiatalok és középkorúak körében azonban drasztikusnak mondható mértékű csökkenést regisztráltunk."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16066   2016-09-30

Novellák-történetek, ábc-sorrendben / Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ülök a társalgó erkélyén, tőlem alig néhány méterre élvezhetem a sűrű, különféle fenyőóriásokat. Csend vesz körül, csak a fák közt megbúvó madarak röpte hallatszik... Már ez a csend is gyógyít, és a különleges környezet, s én csodálom a természet páratlan szépségét, nem tudok betelni vele."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16065   2016-09-30

A nagyszentmiklósi kincs megfejtési kísérlete / Friedrich Klára

Régészet, Írás
kincslelet, aranykincs, rovásírás, magyar őstörténet, magyarságkutatás, Nagyszentmiklós

"Mivel a legtöbb szerző a türk betűkkel hasonlítgatja a kincs jeleit, az esélyegyenlőség miatt álljon itt a runákkal való alaki azonosság bemutatása is. A Nagyszentmiklósi Kincs betűivel 14 alakilag azonos runát találtam. A magyar rovásírás összes betűváltozatának és a runaváltozatoknak alaki azonossága 70% körül van..."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16064   2016-09-30

Emléklapok Ómorovicza község 100 éves múltjából / Máté László

Helytörténet, helyismeret
falu, helytörténet, Bácskossuthfalva, Észak-Bácska, Vajdaság, 18-19. sz.

"Ómorovicza 1801-ig csak hely. hit. vallásfelekezet volt; a települők még 1786. évben egyház-községgé alakulva, ugyan azon év november 22-én lelkészt állitottak az egyház élére: halasi Gózon Józsefet. A templom építéshez kezdettek 1788-ban, s még ugyan azon évben be is végezték egészen vájogból készitett falakkal."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16063   2016-09-30

Félcsoportok / Nagy Attila

Algebra
félcsoport, csoportelmélet, algebrai struktúra

"1.9. Definíció Egy egyműveletes algebrai struktúrát gruppoidnak nevezünk.
1.10. Definíció Egy S gruppoidról azt mondjuk, hogy félcsoport, ha az S-en értelmezett művelet asszociatív. Ha a művelet még kommutatív is, akkor az S félcsoportot kommutatív félcsoportnak nevezzük."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16062   2016-09-29

Bevezető matematika példatár / Kádasné V. Nagy Éva, Nagy Ilona

Algebra, Geometria
algebra, geometria, matematika, példatár

"Feladat. Egy derékszögű háromszög oldalai egy számtani sorozat egymást követő tagjai. A háromszög területe 150 cm?. Mekkorák az oldalak?
Megoldás. Legyenek a befogók a-d, a, az átfogó a+d. Ekkor (a-d)a=300, (a-d)?+a?=(a+d)?. Innen a=20; d=5, tehát az oldalak hossza 15 cm, 20 cm és 25 cm."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16061   2016-09-29

Azt tették, amit mondtak? : Választási ígéretek és teljesítésük, 2002-2006 / szerkesztő Soós Gábor, Körösényi András

Pártok, politikai mozgalmak, Magyar belpolitika, Kormányzat, parlament, Politológia
pártprogram, választás, politikai propaganda, politikai kampány, kormányzati politika, belpolitika, statisztikai adatközlés, Magyarország, 2002-2006, ezredforduló

"Egyrészt, új tudományos eredményeket várunk arról, hogy milyen a kapcsolat a pártok kampányígéretei és a tényleges kormánypolitika között, és egy későbbi szakaszban arról is, hogy a kormányok teljesítménye (a választási ígéretek betartása vagy be nem tartása) hogyan hat a szavazói viselkedésre."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16060   2016-09-29

Mézes hetek : Egy fiatal asszony naplója / Vértesi Arnold

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Láttam, hogy harapdálja az ajkait, s hogy pödörgeti a bajuszát szegény Laczi, és hogy mérgelődik magában. De egy kicsit nem árt neki... Várj csak, várj szépen a sorodra. Ugyis haragudnom kellene még a kalapskatulyáért, mert végre a férj dolga és nem a nőé, hogy a kalapskatulyára vigyázzon, ha Olaszországba viszi nászutra a feleségét."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16059   2016-09-29

A kalendáriumokról történelmi és politikai tekintetben / Jakab Elek

Művelődéstörténet, Ünnepek, Magyar irodalom története
kalendárium, naptár, naptári ünnep, vallási ünnep, történeti feldolgozás, Magyarország

"Az eltölt évszázadok és évezredek, a mint a hónapok nevének és eredetének, szintúgy mutatják a kalendáriumok tartalmának is nagy átalakulását és lényeges különbözéseit. Egyszerű s kevés a római, bővek s változatosak a keresztény népek kalendáriumai és ünnepei. Hasonlítsuk össze korukat, nevöket s tartalmukat."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16058   2016-09-29

Politikai élet a helyi önkormányzatokban : A helyi politika szereplői, mozgásterük és kapcsolataik a helyi politikai rendszerben / Tamás Veronika

Közigazgatás, önkormányzatok, Magyar belpolitika, Civil szervezetek, Politológia
helyi politika, helyi önkormányzat, civil szervezet, önkormányzati igazgatás, önkormányzati választás, polgármester, jegyző, politikai tevékenység, Magyarország

"A helyi hatalom megosztott: egyfelől intézményi alapon: a közvetlenül választott polgármester és képviselőtestület, valamint annak bizottságai, a bürokráciát képviselő jegyző és a hivatal képezik a fő csomópontokat. De megosztott a hatalom politikailag is: a kormány/ellenzék megosztottság két értelemben is jelen van."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16057   2016-09-29

Hatalom szabályok nélkül : Kormány és törvényhozás viszonya pénzügyi válság idején / Sebők Miklós

Kormányzat, parlament, Makroökonómia, Gazdasági jog, Pénzügy, bankügy
kormány, kormányzati politika, válságmenedzselés, gazdasági válság, politikai válság, törvényhozás, törvényhozó hatalom, képviseleti demokrácia, intézményrendszer, 21. sz.

"A jelen kötet elsődleges célja, hogy a fejlett országok politikájára alkalmazza az intézményi és közpolitikai változás egy lehetséges megközelítését, a válság táplálta delegálás elméletét. Ez az elméleti keret számos intellektuális forrásból táplálkozik a politika-elmélet klasszikusaitól a legfrissebb írásokig."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16056   2016-09-29                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic