Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13129 documents

Az emlékek szakácskönyve : Ízes írások és régi receptek / Krúdy Gyula ; illusztrátor Zórád Ernő

Klasszikus magyar irodalom, Szakácskönyvek, receptek
magyar irodalom, ételrecept, szakácskönyv, gasztronómia, 20. sz.

"Talán még most is vannak Magyarországon olyan emberek, akik szeretik a jó konyhát, akik örömüket, ambícióikat kielégülve látják egy sikerült ebéd elköltésével, vagy egy hosszadalmas vacsora végigélvezésében. Ezeknek a kivételes embereknek nem kell arról írni, hogy milyenek a jó ennivalók, tudják tapasztalatból."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13508   2014-11-20

A' horvátok a' magyaroknak : Felelet az 1848-ik Mártzius és Április magyar hírdetményekre / Ivan Mažuranić

Kisebbségek, Magyar történelem 1791-1867
horvátok, magyarság, békés együttélés, nemzetiségi kérdés, interetnikus kapcsolat, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, reformkor, 1848

"Magyarok! alkotmánytársaink! azon szeretetek és barátságos érzelmeitek, mellyek Martziusi és Aprilisi, Pestről kibocsájtott hirdetményeitekben nekünk nyilvánítvák, sziveinket ritka és váratlan örömmel töltötték be."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13507   2014-11-20

Csengics Szmail aga halála : Költői elbeszélés / Ivan Mažuranić ; fordító Margalits Ede

Klasszikus világirodalom
horvát irodalom, Mažuranić, Ivan (1814-1890), 19. sz.

"A mint aga készült lóra ülni,
A felhőbül lecsapott a mennykő
Forró lángja földre leteríti.
Korom éj van: ki az ki megölte?..."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13506   2014-11-20

Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében, 1999-2011 / Dobos Ferenc ; szerkesztő Apró István

Média általában, Művelődésszociológia, Kisebbségek
tömegkommunikáció, médiakutatás, kutatási jelentés, kérdőíves felmérés, határon túli magyarság, Erdély, Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja, 1999-2011

"A határon túli magyarok médiahasználatának a nemzeti (organikus) identitásra, az értékrendre és az asszimilációs folyamatokra gyakorolt hatásának empirikus adatsorok segítségével való bemutatása előtt szükséges a felsorolt társadalmi jelenségek módszertani behatárolása."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13505   2014-11-20

Mondj igent! / Bernáth Zsolt

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, önismeret, transzcendencia, 20-21.sz.

"Mondjunk igent az életre, javasolta a Tanítóm. Ne próbáljuk meg irányítani, megfejteni, elemezni és címkézni. Még kevésbé a múltba, a régi formák közé visszaerőltetni a jelen valóságát. De mit jelent ez? Milyen eszköztárral rendelkezünk énünk határainak feloldására? Van ilyen egyáltalán?"

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13504   2014-11-20

Iszlám életmód = Niẓāʾm ilḥyāẗi fi ʾlislām / Abu-l-A'la Maududi ; fordító Fodor Noémi

Iszlám, Vallásfilozófia
iszlám, hitélet, életmód, társadalmi rend

"Az iszlám világnézet fő jellegzetessége, hogy nem hagy konfliktust az élet lelki és anyagi aspektusa között, s ezek kettéválasztását sem engedi meg. Nem elégszik meg azzal, hogy csupán az embereknek a szó legszűkebb értelemben vett lelki és erkölcsi életét tisztítsa meg, hanem hatásköre kiterjed az élet minden területére."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13503   2014-11-19

Út az ökoiskola felé : Módszertani segédanyag útmutató leendő ökoiskoláknak / Tóthné Timár-Geng Csilla, Pálffyné Nagy Éva, Molnár Zoltán, Lendvai Józsefné ; szerkesztő Könczey Réka, Szabó Mária, Varga Attila

Pedagógiai módszerek, Nevelési módszerek, Oktatáspolitika, oktatásügy, Környezetvédelem általában
környezeti nevelés, alternatív iskola, óvoda, oktatási intézmény, környezeti tudatosság, fenntartható fejlődés, módszertani tájékoztató, Magyarország

"Ha egy intézmény működésének középpontjában a fenntarthatóság áll, és a nevelőtestület úgy dönt, hogy ökoiskolává szeretnének válni, ezzel egyben vállalják azt is, hogy ez a döntés fokozatosan át fogja hatni az intézmény egész életét. Át fogja hatni a pedagógiai tartalmi munkát, a tanulási helyszíneket és eszközöket..."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13502   2014-11-19

A magyar királyi egyetemi nyomda termékeinek czímjegyzéke : 1777-1877

Katalógusok, Könyvkiadás
könyvkatalógus, kiadói katalógus, könyvjegyzék, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, nyomtatvány, könyvkiadó, Budapest, 1777-1877, 18-19. sz.

"Rajcsányi János. - Világegyetem, vagyis az egész földnek képe, különös tekintettel az országok és népek miveltségi állapotjára és történetére, a mathematikai és természeti földrajz vázlatával együtt. - Budán. Egy. ny. 1846. 8-r., (VIII). 336 l., több melléklettel."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13501   2014-11-19

Határon túli magyar nyelvű médiumok 2010/2011 / szerkesztő Apró István

Média általában, Művelődésszociológia, Kisebbségek
tömegkommunikáció, tanulmánygyűjtemény, kutatási és fejlesztési jelentés, határon túli magyarság, Erdély, Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja, 2010-2011

"A földrajzilag igen szétszórt, saját intézményrendszerrel rendelkező romániai magyar társadalom nyilván saját - alrendszerekre bontható - médiával és médiapiaccal is rendelkezik. Beszélhetünk a regionális különbségekből adódó alrendszerekről éppúgy mint a technikai fejlődés következtében jól elkülöníthető alrendszerekről."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13500   2014-11-19

Megtépett fészkek / Lőrinczy György

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Nádfödeles, alacsony vityilló bukkan ki a lombok közül. A falai füzfasövényből vannak fonva és becsapkodva szürke, sötét sárral. Olyan éppen, mint a fecskefészek. Ez, ez a nekem való, ilyenről álmodtam, esztendőszámra, benn a városban, a kövek között, ilyen eldugott zugról, a mi sárból legyen, nem kőből..."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13498   2014-11-19

Volt egyszer... : Regény / Bernáth Zsolt

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21.sz.

"- Az előbb hiányoltad az úgynevezett életfilmet, amit halálközeli állapotban látnak az utazók. Én azt javaslom, hogy ezt most nézzük meg együtt. De nem csak egyszerűen ülsz, mint a moziban, hanem újra részt veszel a cselekményben. Átéled az akkori érzéseket, eszedbe jutnak az akkori gondolatok..."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13497   2014-11-18

Kalauz a' Nemzeti Casino könyvtárához

Katalógusok, Könyvtártörténet, Művelődéstörténet
könyvtári katalógus, olvasókör, Nemzeti Kaszinó, művelődéstörténet, Pest, 19. sz.

"KIRÁLYFÖLDY (Endre). Újdon uj magyar szavak tára, melly a' hazai hirlapokban, uj magyar könyvekben, tudományos és közéletben előkerülő ujdon kifejezéseket, mű- és más legujabban alakitott vagy fölélesztett szavakat foglalja magában. Pest 1846. 8r."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13496   2014-11-18

A muszlim erődítménye : A Koránban és a Szunnában szereplő istenemlegetésekből = Ḥiṣn al-muslim min ad̲kār al-Kitāb wa-l-Sunnaẗ / fordító Shubail Mohamed Eisa, Abdul-Fattah Munif

Iszlám
imakönyv, iszlám, Korán

"Ó Allah! Tőled kérem a szilárdságot a vallásban, és a határozottságot az igazság követésében! Tőled kérem azt, hogy hálát adjak Neked a Tőled származó kegyekért, és azt, hogy méltóan szolgáljalak! Adj nékem tiszta szívet és igazmondó nyelvet! Add nékem a legjobbat mindabból, amit tudsz, s menedéket keresek Nálad..."

URL: http://mek.oszk.hu/13400/13495   2014-11-18                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic