Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13957 documents

Barbara : Regény / Végh Miki

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Barbara időközben 33 éves lett, én pedig 59. Szerettem volna megünnepelni, hogy Krisztus korába lépett, de a kedves megint eltűnt az életemből. Naponta több órát ülök itt a franciaágyon és ábrándozok. Valamikor az ősidőben volt pár nővel intim kapcsolatom, de Barbara kisöpörte az emlékek maradványait belőlem."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14384   2015-07-30

M. Tótfalusi K. Miklósnak maga személyének, életének és különös cselekedeteinek mentsége : melyet az irégyek ellen, kik a közönséges jónak ezaránt meggátolói, írni kénszeríttetett. Kolosváratt, 1698. esztendőben / Tótfalusi Kis Miklós

Papíripar és nyomdászat, Könyvművészet, tipográfia, Régi magyar szövegemlékek
nyomdászattörténet, Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702), hasonmás kiadás, rekonstrukció, vallástörténet, Erdély, 17. sz.

"Aki megvizsgálná pedig, elálmélkodnék, micsoda munkát töttünk mi azon, úgyhogy semminek alítottam volna a Bibliát, úgy, amint volt, kinyomtatni, és csudálkoznék, hogy noha minden órám nékem egy-egy tallér volt, hogy nem sajnállottam ily drága időmet erre a munkára fordítani."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14383   2015-07-30

Tótfalusi betűtípusának rekonstruálása : Digitális betűtervezéssel / Kisantal Tibor

Könyvművészet, tipográfia, Papíripar és nyomdászat, Számítógépes grafika, Felhasználói szoftverek
betűgrafika, betűtípus, Tótfalusi Kis Miklós (1650-1702), nyomdatechnika, rekonstrukció, tipográfia, grafikai tervezőprogram, szabad szoftver, FontForge

"A barokk időszakában előszeretettel alkalmaztak növényi mintákat a nyomdatechnikában, mellyel a címlapot keretezték, díszítették. Tótfalusi több kiadványából sikerült számos mintát lemásolnom, újrarajzolnom. ... Az ornamensek részévé váltak a KisMiklós.otf fontnak, a magyar gyakorlatban nem használt betűk helyére tettem azokat."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14382   2015-07-30

Az óriás diófa árnyékában : Bűnügyi történet / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"Már két éve lakott abban a házban, és még mindig nem tudott betelni a látvánnyal, amiben része volt. Persze, leginkább a hatalmas diófát szerette, amely a ház fölé tornyosult, s az ágait szinte áldón nyújtotta ki a ház fölé. Ám ez a diófa az ágyból nem látszott. De most nem is lényeges! Tudta, hogy ott van. Ott van és védi."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14381   2015-07-30

Soha ne mondd, hogy soha / Kyra Angie

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"- Mit és mennyit látok? Huh, hogy is mondjam... látássérültként van még valamennyi látásmaradványom. Ami azt jelenti, hogy megvannak még a fények, bizonyos távolságban a tárgyak és formák körvonalai és az elkülönülő színek. Jobban látok a vakoknál, akik semmit nem látnak, azaz teljes a sötétség..."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14379   2015-07-29

Szépség bűvkörében : Képek-verssel / Mukli Ágnes, Martin Jánosné

Fotóművészet, fényképészet, Kortárs magyar irodalom
művészfénykép, magyar irodalom, 21. sz.

"Fehérebb a fal
ha Nap aranyozza,
vézna házakon
csillogó ablakszemek,
mereven múltba néznek."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14378   2015-07-29

Corso teorico-pratico di lingua ungherese ad uso scolastico e privato / Lengyel János

Nyelvoktatás, Nyelvtan, helyesírás
nyelvkönyv, magyar nyelv

"È una importante proprietà eufonica della lingua, che le vocali delle due prime classi (basse ed alte) non si sopportano nella medesima parola; le vocali medie però possono andare con vocali tanto basse che alte. Secondo il suono delle vocali anche le parole si distinguono in basse, alte e medie."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14377   2015-07-29

Planum egy tökelletes magyar bibliografia és szókönyv iránt / Kovachich Márton György, Kovachich József Miklós

Könyvtártörténet, Katalogizálás, Tudománytörténet, Művelődéstörténet
nemzeti bibliográfia, könyvészet, egynyelvű szótár, lexikográfia, magyar nyelv, Magyarország, 19. sz.

"Ha valamelly Nyelvnek szavait egybe kellene gyüjteni, mellyre még semmi irott könyvek nincsenek, azokat csak az emberek' szájokból mint egyetlen egy kútfőből kellene kiszednünk: de minél több és külömbkülömb tárgyu könyvek találtatnak irva, annál bővségesebb kútfejek vagynak..."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14376   2015-07-29

Elméleti fizika 2. / Török János, Orosz László, Kertész János

Hőtan, statisztikus fizika, Atomfizika, molekuláris fizika
elméleti fizika, statisztikus szóródás, fizikai kölcsönhatás, kvantummechanika, kvantumstatisztika, kvantumfizika

"A makroszkopikus testeket termodinamikai és hidrodinamikai jellemzőkkel írjuk le. Ezen jellemzők adott értékei (P, V, N, T, stb.) a rendszer egy makroszkopikus, vagy makro-állapotát határozzák meg. Természetesen a testet alkotó részecskék helyzete, sebessége állandóan változik, még akkor is, ha a makroállapot nem."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14375   2015-07-28

Keressétek az Isten Országát! : Mutatók / Bulányi György ; szerkesztő Faragó Ferenc

Keresztény vallások, Kisegyházak, szekták, Egyéb listák
katolikus egyház, Bulányi György (1919-2010), vallási közösség, tárgymutató, melléklet

"Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, Lukács evangéliuma, János evangéliuma, Az Apostolok Cselekedetei, Az Újszövetség többi könyve, Ószövetség - ebben a sorrendben hozza a Helymutató az első három kötet hivatkozásait a szentírási helyekre."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14374   2015-07-28

Kakuk Berci ; Eprésző / Balogh Bertalan

Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ahogy elhagyták Kiskovácsipuszta házait, s egyre beljebb hatoltak a kicsit érintetlenebb természetbe, váratlanul, mély elragadtatással felsóhajtott Árpi, aki közömbösen, fáradtan bólintott rá előző délután erre a túrára, mert Zoli már többször is hívta, és szégyellte volna, ha megint nemet mond."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14372   2015-07-28

Kóborló emlékeim / Kutasi Horváth Katalin

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ahogy elhagyták Kiskovácsipuszta házait, s egyre beljebb hatoltak a kicsit érintetlenebb természetbe, váratlanul, mély elragadtatással felsóhajtott Árpi, aki közömbösen, fáradtan bólintott rá előző délután erre a túrára, mert Zoli már többször is hívta, és szégyellte volna, ha megint nemet mond."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14371   2015-07-28

"Ne ítéljetek el...!" : Zsidó népirtás, antiszemita üldözés Kárpátalján a náci és a kommunista eszmék nevében (1938-1991) / Dupka György

Kisebbségek, Európai országok történelme, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989
zsidóság, nemzeti kisebbség, nácizmus, kommunizmus, állami terror, antiszemitizmus, deportálás, internálás, népirtás, Kárpátalja, Ukrajna, Szovjetunió, 1938-1991

"A kárpátaljai zsidókról írt szakirodalom máig hiányzó láncszeme a magyar-szovjet határon 1938-1941-ben átszökött és a GULAG-táborokba zárt zsidó menekültek szenvedéstörténete, amely azt is bizonyítja, hogy a náci diktatúrához hasonlóan a kommunista hatalom is bekapcsolódott a zsidó népirtásba."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14370   2015-07-27                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic