Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13755 documents

Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei : 1770-1838 / Ecsedi István

Geodézia, térképezés, Festészet, grafika, Könyvművészet, tipográfia
kartográfia, térképrajzolás, rézmetszet, metszetkép, alkalmazott grafika, nyomdászattörténet, Karacs Ferenc (1770-1838), 18-19. sz.

"...Nagy huza-vona s a művészt és családját lesújtó szerencsétlenségek közepette születhetett meg Európa Magyar Atlasza, melyhez hasonló nagy alkotást még azóta nem mutathatott fel kartografiai irodalmunk. Nem vásári munka, hanem a művész egész lelke, ügyessége és gondossága bele van öntve."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14131   2015-05-27

Múltba nézek... : Bánréve és a vasút / Rónaföldi Zoltán

Helytörténet, helyismeret, Ipar- és technikatörténet, Vasút, Ipartörténet
vasút, vasúti közlekedés, közlekedéstörténet, helytörténet, Bánréve, Ózdi kistérség, Borsod megye, Gömör vármegye, 19-20. sz., 1871-1965

"Az igazi nagyszabású változások azonban 1871-ben következtek be a Sajó völgyi vasútvonal Miskolc - Bánréve vonalszakaszának megépítésével. Ezt követte a gömöri kohászat, bányászat érdekeire való tekintettel a Bánréve - Feled - Fülek vonal építése, majd a Bánréve - Dobsina vasúté."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14130   2015-05-27

Világ : Annotált repertórium / szerkesztő Borsos Attila

Folyóirat repertóriumok
repertórium, napilap, Világ, 1916

"330. sz. nov. 26.
1723. JÁSZI Oszkár: Trónváltás és belpolitika. /Vcikk/ 1-2 p. [Tanítás, szervezés, erkölcsi fegyelem és nemzetközi szövetkezés, ezek a magyar demokrácia háború utáni erőforrásai.]"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14129   2015-05-27

Fünf Jahrhunderte seit Gutenberg = Öt évszázad Gutenberg óta

Könyvművészet, tipográfia, Könyv- és írástörténet, Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Művelődéstörténet
könyvritkaság, könyvtörténet, könyvkötészet, nyomdászattörténet, kulturális kiállítás, könyvnyomtatás, grafika, Németország, Budapest, 1940

"Die Schönheit eines Buches liegt nicht in seinem Inhalt allein, nicht ausschließlich in dem Geistigen, das über den gedruckten Buchstaben vom Willen und Wissen des Verfassers spricht; sondern vielerlei muß zusammenkommen, ehe man ein Buch wirklich schön nennen darf."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14128   2015-05-27

A mi szivünk : Regény / Guy de Maupassant ; fordító Zempléni P. Gyula

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19. sz.

"Mariolle André közel harminczhét éves volt. Gazdag is volt és mint ilyen, bátran áldozhatott kedvteléseinek. Sokat utazott, igen szép kép- és műgyüjteménye volt. Mondották róla, hogy szellemes ember, de egy kicsit túlcsapongó, fesztelen, szeszélyes és gunyolódó is."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14127   2015-05-27

Cilike búcsúja / Tutsek Anna

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Cilike azt hitte, hogy elvégezte már minden kötelességét, s most már csak a pihenés, a nyugalom lesz osztályrésze. Most már elbúcsúzhat mindenkitől, azoktól is, akiknek fiatal korában annyi örömöt, annyi derűs órát szerzett s azoktól is, akiknek életét irányította, helyes mederbe igazította."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14126   2015-05-27

Sisyphus munkája : Regény / Csiky Gergely

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Szegény gyönge kéz te, mely belekapaszkodol a lefelé induló kőbe és vissza akarod tartóztatni rohanásában! A minek meg kell történnie, az megtörténik, a minek le kell zuhannia, az lezuhan és ha balgán, oktalanul ellene állsz, összetört holttesteden keresztül rohan tovább feltarthatatlanul. Mindennap mondja ezt magának Páldi Klára."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14125   2015-05-27

Kajjám és a Rejtett Város / Fossil Codger

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, sci-fi, 21. sz.

"Van a trogg papoknak egy titkos központjuk, amit úgy hívnak: Vuárd, a Rejtett Város. Csak nagyon kevesen tudják, hol van ez. A szektatagok sem tudják, de meg akarják találni hogy elpusztíthassák. Ezzel megtörnék a Vörös Kör papjainak uralmát, s átvehetnék a hatalmat."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14124   2015-05-27

Kajjám és a jövendőmondó / Fossil Codger

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, sci-fi, 21. sz.

"Hanem egyvalamire figyelmeztetlek: a komputer feljegyzései szerint Zorjána halálát megjósolták. Azzal tehát hogy mi is ezt jósoljuk a királynőnek, nem változtatjuk meg a történelmet, ezért is egyeztem bele. De épp ezért e jóslat már egyben egy lépés is a királynő halála felé vezető úton! Ne engem szidj a következményekért!"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14123   2015-05-27

Lángoló lélek : Versek 1964 / Kollár Ferenc ; illusztrátor Viktor Alexandrovich Lyapkalo

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika
magyar irodalom, akt, 21. sz.

"versei lángok melyek felhasadt ajkakról csapnak ki
verseiben megkeményedett embercsonkok
s anyaföld fekete rögei vannak
versei elégtételért való kiáltás"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14122   2015-05-26

A kis tundrai ember : Versek és mesék / Maria Vagatova ; fordító Nagy Katalin; illusztrátor A. Sz. Kuhterin

Kortárs világirodalom, Más országok népköltészete
hanti irodalom, hantik, ugor népek, 20. sz.

"A földnek ebben a szegletében vagy abban a sarkában, ahol még mi sem jártunk soha, árválkodott egy csum, azt sem tudjuk ki állította, de szelek sokasága tutujgatta, ezüst szarvasszőr takaró takargatta minden oldalról. Ebben a csumban élt a Kis Tundrai Ember. Kicsi korában kezecskéje még nem is volt kéz - fogni nem tudott..."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14121   2015-05-26

Egy elnökség lenyomata : Válogatott beszédek és interjúk / Sólyom László

Magyar belpolitika, Kormányzat, parlament, Politikatörténet, Államjog
államfő, köztársasági elnök, jogállam, demokrácia, demokratizálódás, belpolitika, külpolitika, Magyarország, 2005-2010, 21. sz.

"Az elnök szótlanul is adjon példát, és sugározza a helyes mértéket! Úgy fejezi ki a nemzet egységét, hogy annak sokféleségét megőrzi és bátorítja. A sokféleségből nem szürke átlagot akar kikeverni, hanem egy ideált: Magyarország arcát, ahogy az emberek ünnepnapon szeretik magukat látni."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14120   2015-05-26

A természetrajz vezérfonala : Harmadik rész. Ásvány-, kőzet- és földtan / Kriesch János, Koch Antal, Koch Ferenc

Geokémia, ásványtan, Geológia, földtörténet, Általános és szervetlen kémia, Őslénytan
geológia, ásványtan, kőzettan, szervetlen kémia, földtudomány, földtörténet, paleontológia

"Az első, a mi az ásványon szemünkbe ötlik, annak alakja. Vele együtt föltünik annak fénye, szine, átlátszósága vagy átlátszatlansága is; ha kezünkbe veszszük, érezzük annak súlyát; ha késsel iparkodunk kis részecskét elválasztani belőle, külömböző ellentállást és tüneményt tapasztalunk..."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14119   2015-05-23                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic