Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13584 documents

Utasítás a népkönyvtárak szervezésére : A népkönyvtárak számára ajánlható művek jegyzékével

Könyvtártörténet, Egyéb listák, Közművelődés, népművelés
közkönyvtár, könyvtárügy, könyvjegyzék, ajánló bibliográfia, Magyarország

"A magyar népkönyvtárak intézménye a kulturpolitikai fejlődés jelen korszakában a legtöbb esetben már az elemi iskolákra épithet, nem szükséges mesterséges eszközökkel magát az olvasás vágyát kelteni fel, másrészt azonban előre le kell mondania arról, hogy kizárólag gyakorlati oktató irányú legyen..."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13962   2015-03-27

El az erőszaktól! : A menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardja / szerkesztő Herman Judit; fordító Liptay Orsolya

Kriminológia, viktimológia, Szociálpszichológia, Nők, feminizmus, Gyermekek
nők elleni erőszak, családon belüli erőszak, bűnmegelőzés, agresszív magatartás, áldozat, érdekképviselet, módszertan, menhely, Európai Unió

"A családon belüli erőszak áldozatainak nyújtott szálláshely biztosítása önmagában nem elégséges. A belső megerősítés (empowerment) fogalma kulcstényező, amely mentén a menhelyek a bántalmazott nőkkel és gyerekekkel foglalkoznak: biztatják őket, hogy vegyék kézbe saját életük irányítását, ezzel elősegítve önbizalmuk erősödését."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13961   2015-03-27

A Bakony és a Vértes holyvafaunája (Coleoptera: Staphylinidae) = The rove beetle fauna of the Bakony and the Vértes mountains (Coleoptera: Staphylinidae) / Ádám László ; szerkesztő Kutasi Csaba

Állattan
holyva, bogár, mindenevő bogár, rovartan, állatföldrajz, fauna, Vértes (hegység), Bakony

"Napjainkban, a Bakonyi Természettudományi Múzeum szervezésében, folytatódik a Bakony vidékén az élővilág feltérképezése. A lehetőségek körét a közelmúltban alapított Balaton-felvidéki Nemzeti Park is tovább bővíti, elsősorban a természetvédelmi célú tevékenységekkel kapcsolatos kutatások vonatkozásában."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13960   2015-03-27

Adatok a Zempléni-hegység, a Hernád-völgy, a Bodrogköz, a Rétköz és a Taktaköz holyvafaunájához (Coleoptera) / Ádám László, Hegyessy Gábor ; szerkesztő Fehér József

Állattan
holyva, bogár, mindenevő bogár, rovartan, állatföldrajz, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Észak-Magyarország

"A holyvák hazánk szinte minden biotópjában megtalálhatók, éppen ezért kutatásuk, gyűjtésük módszerei ugyancsak sokfélék. Az általunk vizsgált területen többet is alkalmaztunk ezek közül. Az egyelések sokféle módját teljességében lehetetlen felsorolni, itt csak főbb típusaikat vázoljuk."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13958   2015-03-27

Abaúj és Zemplén tájainak ragadozó vízibogarai (Coleoptera) / Ádám László, Hegyessy Gábor

Állattan
bogár, ragadozó bogár, vízi állat, rovartan, állatföldrajz, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Észak-Magyarország

"Az elmúlt években, évtizedekben (kisebb-nagyobb megszakításokkal) folytatódott a zempléni tájak faunisztikai feltárása. A gyűjtők mindenekelőtt a Zempléni-hegységre összpontosították erőiket; a Hernád-völgy, a Bodrogköz, a Rétköz és a Taktaköz jobbára kívül esett érdeklődési területükön."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13957   2015-03-27

Halottaink 1944-1959 : A kárpátaljai szovjet népirtás eddig ismert áldozatainak névsora / Dupka György

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1919-1945, Európai országok történelme, Kisebbségek, Adattárak, Egyéb listák
népirtás, kitelepítés, internálás, fogolytábor, második világháború, sztálinizmus, határon túli magyarság, nemzeti kisebbség, névjegyzék, Kárpátalja, Ukrajna, Szovjetunió, 1944-1959

"Asztély/Asztely (Luzsanka)
1944-ben a település lakossága 573 fő volt. A szovjetek általi elfoglalásának időpontja: 1944. október 28. Az 1945. július 3-án kiadott egységes helyhatósági lista (Beregszászi körzet, Asztélyi Községi Népbizottság) alapján 106 katonaköteles férfi tartózkodott hadifogságban."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13956   2015-03-26

Juvenilia V. : Debreceni bölcsész diákkörösök antológiája / szerkesztő Kálai Sándor

Irodalomtudomány általában, Történelem általában, Szociológia általában, Nyelvtudomány általában, Politika általában, Pedagógia általában, Média általában
bölcsészettudomány, történettudomány, társadalomtudomány, nyelvészet, politológia, néprajz

"A 2009-es hallgatói motivációs felmérés is vizsgálta a felsőoktatásban részt vevők külföldi munkavállalási terveit. A külföldi munka meglehetősen vonzónak tűnik a hallgatók számára. Külföldi munkavégzés a válaszadók közel 60 százalékának terveiben szerepel, egyharmaduk ellenben nem kívánja külföldön értékesíteni munkaerejét."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13955   2015-03-26

Magunkról : Elbeszélések / Tutsek Anna

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"És mintha a zene lágy hangjai egyszerre szárnyukra vették volna lelkét, s csendesen odaszállították volna abba a sötét, komor szobába, nagyanyja ágya mellé, kinek talán utolsó napjait édesítené meg egy beteljesült álom. Hadd teljesüljön hát be... Legyen legalább nagyanyja boldog és ne tudja meg soha senki szivének eltitkolt sebét."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13954   2015-03-26

Csak semmi háború! / Bródy Miksa , Karinthy Frigyes, Tábori Kornél

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Berlinben uj hotel nyilt meg: a Hotel Eden, s ez minden fogalmat fölülmult, amit addig a berliniek a drágaságról tápláltak. Lakás, étkezés berlini fogalmak szerint is hallatlanul drága; lakást nem lehetett kapni napi ötven márkán alul és egy vacsora sem kerül sokkal kevesebbe. A háboru előtt!"

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13953   2015-03-26

Két halott regénye / Kabos Ede

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"S azóta egymásnak élünk: két halott. S rajtam beteljesedett az átok, hogy torkára forrasztottam a szót, amelyre nekem lett volna szükségem. Most is ott van a fogai között, amelyeket lezártam, a nyelve alatt, amelyet megállítottam. Nem mondja ki - pedig tíz esztendeje könyörgök érte."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13952   2015-03-26

Magyar iskolák (Cseh)Szlovákiában : 1944-től napjainkig, a kulturális élet fontosabb vonatkozásaival / Szűcs Katalin

Közművelődés, népművelés, Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek
nemzetiségi oktatás, művelődésügy, közoktatás, iskolarendszer, határon túli magyarság, nemzeti kisebbség, Csehszlovákia, Szlovákia, 20-21.sz.

"A környező országokban is általában észlelhetjük a jelenséget, hogy a társadalmi mobilizáció következtében egyre inkább megszűnő félben van a nagycsalád, gyengül a nagyszülők, sőt még a szülők szerepe is a nevelésben. Az iskolára így egyre nagyobb feladat hárul az anyanyelv elsajátításában, megtartásában, ezzel az identitás megőrzésében."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13951   2015-03-25

Magyar börtönügy : A büntetések és biztonsági intézkedések végrehajtása / Szőllősy Oszkár

Büntetésvégrehajtás, Büntetőjog, Tudománytörténet
börtönügy, büntetésügy, büntetés-végrehajtó intézet, jogszabály, jogelmélet, jogtörténet, Magyarország, 20. sz.

"Az az állami tevékenység, mely a jogsértő cselekmények felderítése és megtorlása útján a bűntettek megakadályozására s ezáltal a jogrend biztosítására, javaknak, egyéni és összességi érdekeknek emberi támadások ellen való megvédésére irányul: a büntető (kriminális) igazságszolgáltatás."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13950   2015-03-25

Budapest ötnyelvű képes kislexikona : Budapest "Queen of the Danube" = Illustrated Guide / Hell Lajos

Helytörténet, helyismeret, Magyarországi látnivalók, Egyéb összeállítások
főváros, városleírás, városföldrajz, közérdekű információk adattára, Budapest

"A fentemlített hídtól jobbra a tó partján látható Vajdahunyad vára, amely vár az Erdélyben fekvő Vajdahunyad várának a hű utánzata. Itt van a Mezőgazdasági Múzeum épülete is (lásd: Múzeumok). Szemben vele látható a Jáky templom utánzata, amely templomot még Szent István építette."

URL: http://mek.oszk.hu/13900/13949   2015-03-25                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic