Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
14371 documents

Hungarian grammar / Arthur Charles Ginever, Győry Ilona

Nyelvoktatás, Nyelvtan, helyesírás
magyar nyelv, nyelvtan, nyelvtankönyv, nyelvoktatás

"Hungarian abounds with compound verbs, as well as with compound words in general. They are made by prefixing to the verb abverbs, postpositions, or affixes for place and direction, which modify the action expressed by the verb accordingly; as, venni, to take; el-venni, to take away; föl-venni, to take up ; le-venni, to take down."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14752   2015-11-27

Öltözeti és fölszerelési szabályzat a m. kir. honvédség részére

Hadsereg, Haditechnika, Hadtörténet
egyenruha, katonai felszerelés, honvédség, szabályzat, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia

"Az ő Császári s Apostoli királyi Felségétől, valamint az idegen fejedelmektől adományozott érmek és rendjelek, az illető szabályokban megállapitott méretek és alakok szerint viselendők, és nem szabad ezektől eltérni, vagy az érdemjeleket szalagok, csokrok, vagy csatok által helyettesitni."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14751   2015-11-27

A sziv könyve / Benedek Elek

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Szólnak a harangok, olyan szépen szólnak. Úgy kell lenni, hogy két galamb húzza azt a mély, bánatos hangu öreg harangot, s két galamb-fióka a kicsit, ezt a csilingelő, nyelveskedő harangocskát. Látom, látom, innét az ablakból nagy ügyekezetüket, amint meg-meglebben fehér szárnyuk."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14750   2015-11-27

Nemzeti és etnikai konfliktusok a Kárpát-medencében / szerkesztő Bordás Sándor, Csurgai Horváthné Glavanovics Andrea

Szociálpszichológia, Kisebbségek, Kulturális antropológia, Magyar külpolitika, Kisebbségek, Magyar történelem általában
nemzetiségi kérdés, kisebbségkutatás, etnikai ellentét, interkulturális kapcsolat, nemzettudat, magyar történelem, társadalmi probléma, Kárpát-medence, Magyarország, Kelet-közép-Európa, Erdély

"...A magyarság kollektív tudata a megvert és megalázott gyermek lelkületét szimbolizálja, aki a »mindent kibírok« dacosságával próbál szembeszegülni a világ hatalmasságaival, ami egy idő után megadó viselkedésbe, önfeladó magatartásba megy át. A magyarok kollektív tudata vélt vagy valós vétkek által terhelt világlátás..."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14749   2015-11-27

Nemzeti és etnikai konfliktusok - megbékélési lehetőségek / szerkesztő Bordás Sándor, Csurgai Horváthné Glavanovics Andrea

Szociálpszichológia, Kisebbségek, Kulturális antropológia, Magyar történelem általában
társadalmi probléma, kisebbségkutatás, etnikai ellentét, nemzetiségi kérdés, nemzettudat, magyar történelem, Magyarország, Erdély, Kelet-közép-Európa, 18-21. sz.

"Arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi a nemzeti harc állapotának értékrendi alapja. Értelme a másik fél semlegesítése, uralása. De le kell szögeznünk, hogy mivel nemzeti konfliktusokról van szó, nemzeti értelemben. Azaz a felek nemzeti identitásának legfontosabb alkotóelemei tekintetében."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14748   2015-11-27

Die Schule von Szeged : Rechtsphilosophische Aufsätze von István Bibó, József Szabó und Tibor Vas / Bibó István, Szabó József, Vas Tibor

Társadalomfilozófia, Filozófusok, Tudománytörténet, Modern filozófiák, Jogtudomány általában
jogfilozófia, filozófus, filozófiatörténet, személyi bibliográfia, Magyarország, 20. sz.

"In dem folgenden müssen wir das rechtsphilosophische Zwangs- und Freiheitsproblem mit Hilfe des psychologischen und funktionellen Zwangs- und Freiheitsbegriffes beleuchten. Bei diesem Versuche müssen wir streng darauf sehen, einen Rechtslogismus zu vermeiden..."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14747   2015-11-27

A Summa theologiae kérdései a jogról / Tommaso d'Aquino ; fordító Tudós-Takács János; szerkesztő Varga Csaba

Keresztény vallások, Vallásfilozófia, Erkölcs, etika, Jogtudomány általában, Tudománytörténet, Keresztény vallási szövegek
keresztény teológia, erkölcsteológia, vallási erkölcs, jogfilozófia, jogtörténet, kereszténység, tomizmus, 13. sz.

"A rosszra késztető külső lételv a Sátán, akinek a kísértő tevékenységéről az Első Részben szóltunk. A jóra indító külső lételv pedig Isten, aki a törvény által tanít és a kegyelem által segít minket. Ezért először a törvényről, másodszor a kegyelemről kell szólnunk."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14746   2015-11-26

Két sziv harcza : Regény két kötetben / Beniczkyné Bajza Lenke

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, szerelmes regény, 19-20. sz.

"Nem is volt többé kétsége, hogy Ecsedynek volt, vagy talán jelenleg is van viszonya Heinburgnéval s Johanna ennek nyomára jött és bár ő maga Arthurt igen szereté s nagyon sokat tartott felőle, de e perczben haragudott reá s majdnem érdemetlennek tartá Johanna szerelmére. Ily szivet, ily szerelmet koczkáztatni egy könnyelmű nőért!"

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14745   2015-11-26

Erről jut eszembe! / Árvay Mária

Kortárs magyar irodalom, Fogyatékosok
magyar irodalom, vak, 21. sz.

"»Köszönöm, hogy megmutattad, így is van miért mosolyogni!« - szólalt meg egy idősebb női hang. Válaszolni már nem tudtam neki, mert visszaült a helyére. Mondanom sem kell, nagyon meglepődtem. Szélsebesen cikáztak a gondolataim. Éreztem, nem sajnálatból mondta, amit mondott. Valamiért neki ez a mosoly sokat jelentett!"

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14744   2015-11-26

Magyar és német szótan és mondattan gyakorlati szempontból = Ungarische und deutsche Wort- und Satzlehre / Melczer Lajos

Nyelvoktatás, Nyelvtan, helyesírás
magyar nyelv, német nyelv, nyelvoktatás, nyelvtan, nyelvkönyv

"Midőn különféle szónemeket egymással helyesen összekötve kiejtünk, mondatokat és íté1eteket képezünk és beszélünk.
Wenn wir verschiedene Wortarten recht miteinander verbunden aussprechen, so bilden wir Sätze und Urteile und dann sprechen wir."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14743   2015-11-26

Itt éltünk és haltunk : Állatsírversek / Nógrádi Gábor ; illusztrátor Cakó Ferenc

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Nincs üzenet. Bámulhattok, hiába.
Milliónyi állattetem felett
semmi titok, rejtély nem lengedez...
Hobbiból öltök s haltok emberek."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14742   2015-11-26

Gilgames / fordító Zászlós Levente

Antik irodalom, Világirodalom története, Műelemzés
sumer irodalom, sumer irodalom története, eposz

"Uruk istenéhez:
- Te alkottad a hatalmas bikát és a szakállas oroszlánt,
Gilgames, a mi urunk erősebb, mint azok.
Rajtunk súlyosodik, nyögve uraljuk őt!"

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14741   2015-11-25

A természetjárás iskolája / Jellinek János ; illusztrátor Iszer József, Körner József, Szöts Jenő

Természetjárás, hegymászás, Szabadidős sportok
természetjárás, turizmus

"Csomagolás közben könnyen előfordulhat, hogy éppen a legfontosabb holmit felejtik otthon. A kutacsnélküliség feletti bánatukat egyáltalában nem enyhíti az, hogy viszont ruhafogasból kettőt is hoztak magukkal a túrára. Nagyobb út előtt, tehát, nézzék át ezt a kis összeállítást."

URL: http://mek.oszk.hu/14700/14740   2015-11-25                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic