Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13015 documents

GIMP könyv / Baráth Gábor

Felhasználói szoftverek
képszerkesztő, számítógépes grafika, grafikus program, felhasználói program, szabad szoftver, GIMP

"A GIMP könyv nem kézikönyv, de nem is tankönyv. Olyan könyv, amelyből - ha figyelmesen olvasod - példákon keresztül megtudhatsz egy csomó dolgot a GIMP használatáról. Ha veszed a fáradtságot, és végigolvasod, a benne található információk alapján meg fogsz tudni oldani nagyon sok dolgot, legyen szó retusálásról vagy tervezésről."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13394   2014-10-18

Amor filialis, oder ... Lob- und Liebs-Rede an die ... Dreyfaltigkeit / Wödredy Pál József

Keresztény vallások
kereszténység, prédikáció, szerzetesrend, trinitáriusok

"In eine weit und breit ergossene / in die Tieffe verfallene / und in alle Hohe aufwallende Meers-Fluthe / versencket Sich heutiges Tages das Schiflein meiner vorhabenden Lob-Rede da ich den unerschöpflichen Meers-Busen / der Hochheiligsten unzertheilten Dreyfaltigkeit / des höchsten Monarchen Himmels und der Erden durchsegle..."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13393   2014-10-18

Inflációs várakozások Magyarországon / Gábriel Péter, Rariga Judit, Várhegyi Judit

Pénzügy, bankügy, Makroökonómia
infláció, monetáris politika, gazdasági elemzés, kérdőíves felmérés, Magyarország, 2010

"A gazdaság szereplői döntéseik (pl. bértárgyalás, fogyasztási-megtakarítási dilemma, befektetési, beruházási döntés) során figyelembe veszik a várható infláció alakulását, így az inflációs várakozások alakulása befolyásolja a jövőben ténylegesen megvalósuló árváltozást."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13392   2014-10-18

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1917-1918-ik iskolai évről / szerkesztő Kassai Lajos

Nevelés- és iskolatörténet, Egyháztörténet
középiskolai évkönyv, gimnázium, iskolatörténet, egyházi iskola, katolikus egyház, Csíkszereda, Erdély, 1917-1918

"Keleti külügyi politikánk kedvezőtlen fordulata miatt iskolánk kulturmunkájából egy esztendő kiesett. Az 1916-17. tanévben intézetünk szünetelt cselekvő szerepe nem volt, csak szenvedett. Viszontagságos helyzete nem annyira a jelent, mint inkább a nyomunkba lépő nemzedéket érdekli."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13391   2014-10-18

Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csikszeredai főgimnáziumának értesitője az 1914-1915-ik iskolai évről

Nevelési módszerek, Egyháztörténet
középiskolai évkönyv, gimnázium, iskolatörténet, tanár, Ágner Béla (1885-1914), egyházi iskola, katolikus egyház, Csíkszereda, Erdély, 1914-1915

"A tanítók százainak-ezreinek kellett otthagyni a katedrát, ahonnan annyiszor hirdették-hangoztatták a kultúrában előhaladott ember magasztos ideálját: az örök békét. És otthagyták szívesen és otthagyták örömest, mert testbe vágyott a szintén sokat emlegetett, az egész nemzeti nevelést átható és irányító ige: a hazaszeretet."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13390   2014-10-18

Nagy-Kőrös város monographiája : Régi és ujkori ismertetés / Galgóczy Károly

Helytörténet, helyismeret
várostörténet, helytörténet, helyismeret, Nagykőrös, Pestvidék, Pest megye

"Mikor lett lakottá legelőször épen az a hely, a melyen most a város fekszik, azt a régiség homálya fedi. Annak, hogy épen itt a magyarok honfoglalása előtt valami lakott hely, valami község lett volna, sem a helyszínén, sem a régi történelmi forrásokban nincs nyoma."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13389   2014-10-17

Tíz év / szerkesztő Szivós Péter, Tóth István György

Életmódkutatás, Szociometria, Mikroökonómia
életmód, társadalomstatisztika, háztartás-statisztika, fogyasztás, megtakarítás, monitoring, infokommunikáció, szociológiai vizsgálat, lakásügy, társadalomtudományi kutatás, Magyarország, 1991-2001

"A jövedelemegyenlőtlenségre vonatkozó hosszú távú idősorok arra hívják fel a figyelmet, hogy Magyarországon az egyenlőtlenségek a rendszerváltás általánosan elfogadott időpontjánál sokkal hamarabb növekedésnek indultak. Valamennyi itt vizsgált jövedelemegyenlőtlenségi mutató 1982-ben érte el a legalacsonyabb értéket."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13388   2014-10-17

Egri csillagok : Bornemissza Gergely élete / Gárdonyi Géza

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A teremben csend volt. Minden szem Dobón függött. - Ha Eger elesik, utána nem állhat meg se Miskolc, se Kassa. Az apró várakat lerázza a török, mint a diót. Nincs többé ellenállás. És akkor Magyarországot beirhatja a történelem a halottak könyvébe."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13387   2014-10-17

Növekedés alulnézetben / szerkesztő Szivós Péter, Tóth István György

Életmódkutatás, Mikroökonómia
életmód, társadalomstatisztika, háztartás-statisztika, fogyasztás, megtakarítás, monitoring, szociológiai vizsgálat, társadalmi kapcsolat, Magyarország, 2000

"Adataink szerint a nettó jövedelmek növekedése az 1999 márciusa és 2000 márciusa közötti időszakban 14-15 százalékos volt, ami az éves inflációt meghaladva 4-5 százalékos reáljövedelem növekedést jelent. Az átlagosnál jobban nőttek az alkalmazottak jövedelmei (16%) és a gyesen/gyeden levők jövedelmei (20-24%)."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13386   2014-10-17

Átalakulóban a magyar bankrendszer : Vitaindító a magyar bankrendszerre vonatkozó konszenzusos jövőkép kialakításához / szerkesztő Vonnák Balázs, Fábián Gergely

Pénzügy, bankügy
bankrendszer, hitelügy, likviditás, vitaindító, Magyarország, 2010

"Az átmenet évei után a reálgazdaságot fenntartható módon támogató, egészséges bankrendszer eléréshez a gazdaságpolitikai környezet stabilizálása, a negatív ösztönzők megszüntetése, valamint a verseny és a makroprudenciális szabályozás együttes erősítése szükséges."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13385   2014-10-17

Magyar nyelvtörténet : Kézirat / Papp István ; fordító Kornyáné Szoboszlay Ágnes

Nyelvtörténet, Finnugrisztika, Alaktan, mondattan
magyar nyelvtörténet, nyelvemlék, szókincs, jövevényszó, finnugrisztika, nyelvi alaktan, mondattan

"A magyarok kb. két évezredet töltöttek Kelet- és Délkelet-Európában, s ezért nagyon valószínű, hogy mielőtt mai hazájukba jöttek, az iráni és a török elemek mellett szavakat vettek át más olyan népektől is, amelyek akkor Kelet-Európában éltek."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13384   2014-10-17

Az idő rabságában / Bálint György

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Albert Thibaudet, a szellemes francia esszéista cikket írt a Nouvelle Revue Francaise-ba arról a különös érzelmi és értelmi mozgalomról, melyet »Az idő emigrációjának« nevez. Nagyon sokan vannak az idő emigránsai, akik a kor uralkodó szellemi és egyéb rendszerei vagy rendszertelenségei elől egy másik korba menekülnek."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13383   2014-10-16

Magyar agrár-politika : A mezőgazdasági termények árhanyatlásának okai és orvosszerei / Tisza István

Agrárium, vidékfejlesztés, Mezőgazdaság általában, Ágazati gazdaságtan
agrárkérdés, mezőgazdasági politika, mezőgazdasági termék, túltermelés, árpolitika, gazdasági válság, Osztrák-Magyar Monarchia, Magyarország, 19. sz.

"Az eddig elmondottakból felállíthatjuk mezőgazdasági bajaink diagnosisát. Ki kell zárnunk az árdepressio okai, legalább is annak lényeges fontosságu okai közül úgy a tőzsdék működését s a határidőüzletet, mint az arany valutát, s azt egyetlen döntő fontosságu factorra kell visszavezetnünk."

URL: http://mek.oszk.hu/13300/13382   2014-10-16                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic