Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13677 documents

Tuskó Matyi kalandjai szárazon és vizen / átdolgozó Radó Antal

Klasszikus világirodalom, Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
olasz irodalom, magyar irodalom, 19. sz., 20. sz.

"A harmadik hazugságra már akkorát nőtt az orra, hogy a kis haszontalan már meg sem bírt fordulni a szobában, mert ha jobbra fordult, az orra az ablakba ütődött, ha balra, az ajtóba, ha felfelé nézett, a mennyezetre, úgy hogy majd leverte az üvegcsillárt. A tündér pedig nézte, nézte és kacagott rajta."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14054   2015-05-05

Utak a sötétben / Erdősné Onda Marica

Kortárs magyar irodalom, Fogyatékosok
magyar irodalom, vak, 21. sz.

"A munkahelyemen is megjártam, amikor vakságom első éveiben gyakran panaszkodtam életem nehézségeire. Végül már napokig nem nyitotta rám senki az ajtót... Bár néhány hónapja nagyon érdekes dolgot tapasztalok. Mióta felkerült az internetre életem legsarkalatosabb pontjait megörökítő novellám, rengeteg visszajelzést kapok."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14053   2015-04-30

Állítólag apa lettem : "Zsófi, a különc" folytatás, II. kötet / V. Pócsay Rozika

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Amikor a két fiatal megkezdhette önálló életét, úgy érezték, ennél boldogabbak már nem lehetnek. Ám eltelt a két hét, amikorra meglett az apasági teszt eredménye. Beáta levélben küldte el Zsófinak a régi címére. Norbi bontotta fel és nem hittek a szemüknek."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14052   2015-04-30

Falusi emberek / Péczely József

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Erőltette Péter az eszét, erőltette. Hiába. Többre nem emlékezett. Semmire... Csak a Julis tekintetére. A két égő, könyörgő szemére, ahogy Gergőt nézte... Aztán elment. Dacosan, kevélyen... Ő meg ott maradt az asztalnál s elaludt. Azt álmodta, hogy Julist belelökte a kutba... Nagyot csobbant... De a Julis csak mászott kifelé..."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14051   2015-04-30

A búvárnaszád háború / Julier Ferenc

Haditechnika, Hadtörténet
tengeralattjáró, haditechnika, haditengerészet, hadviselés, 20. sz.

"Mikor a buvárnaszádok bekerültek a haditengerészet vizijárművei közé, az általános felfogás az volt, hogy ellenséges hadihajó ellen kell őket alkalmazni. Erre a célra alkalmassá teszi őket láthatatlanságuk, illetve ezért képesek az ellenséges hadihajókat kis távolságra észrevétlenül megközelíteni..."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14050   2015-04-30

Csi-Gi zsengék : Versek 1968-1971-es esztendőkből / Bodó Csiba Gizella ; illusztrátor Bodó Csiba Gizella; szerkesztő Baranyai Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Hová forduljak lüktető zaklatással,
Míg verseim szárnyra kelnek?
Mert a művészetnek még nem,
Nektek meg már nem kellek."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14049   2015-04-30

Ki eredményes a felsőoktatásban? / szerkesztő Pusztai Gabriella, Kovács Klára

Oktatáspolitika, oktatásügy, Felsőfokú oktatás, Művelődésszociológia
egyetemi hallgató, iskolai siker, felsőoktatás, oktatásszociológia, oktatási statisztika

"A közoktatásból már ismert az a dilemma, hogy a tanulók legfelkészültebb rétegét lefölöző, szép verseny- és felvételi eredményeket elérő iskolák vonzóbbak azoknál, amelyek vegyes tanulói háttérrel rendelkezve valamivel kevésbé jó eredményeket tudhatnak magukénak."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14048   2015-04-29

A rejtélyes ház : Regény / Florence Warden ; fordító Szigethyné Szalay Erzsi

Klasszikus világirodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
angol irodalom, krimi, 19-20. sz.

"A szobába lépve, mely oly sokáig rejtély volt előttem, semmi sem lepett meg első pillanatra, csak a hideg és sötétség. Csak egy ablaka volt, s félig az is berostélyozott; ... az egész nap behatoló csekély világosság csaknem egészen elenyészett... De a mint előbbre léptem a szobában, lélekzetem is elakadt az irtózattól..."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14047   2015-04-29

Whisky szódával / Harsányi Zsolt

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Mi itt a probléma? Elég vagyok-e én magam, hogy az életét kitöltsem, vagy kell a nagyvilág is, a társaság, a grófné szalónja, a meghívások, a whisky szódával. Tegyük fel, hogy elvesz feleségül. Három hónapig gyönyörűen megy minden. És három hónap mulva eljön a nap, mikor elkezd sajogni a szíve az úgynevezett társaságért."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14046   2015-04-29

A rejtelmes ifju ; Érdekes történetek az ifjuság számára : Kalandos elbeszélés az ifjuság számára / Tábori Kornél, Arthur Conan Doyle ; átdolgozó Tábori Kornél

Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, skót irodalom, 20. sz., 19-20. sz.

"- Mister Browens, a hittéritő felvilágositásai megadták neked a bizonyságot arról, hogy egyik társa huszonhét évvel ezelőtt egy kis fiut vett magához Durbanban s elvitte magával a Mural-hegy lábánál levő állomáshelyére, Betsnana ország határára. Tehát épen abban az időben, amikor Madarassy Pál oly rejtelmes módon eltünt."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14045   2015-04-29

Bensőséges bázisok : Katolikus kisközösségek Magyarországon / Kamarás István

Vallásszociológia, Keresztény vallások, Kisegyházak, szekták
szociográfia, vallásszociológia, katolicizmus, vallási közösség, vallási szervezet, Magyarország, 20. sz.

"Az egyház a maga szentségi és történeti jellegével kétarcú valóság, egyfelől őrzi eredetiségét, másfelől változik. Ebben az értelemben a bázisközösség az eredetivel való azonosság kinyilvánítása, és megújulás abban az értelemben, hogy emberi eleme állandó megújulásra szorul."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14044   2015-04-29

Berda József összegyűjtött versei / Berda József ; szerkesztő Urbán László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"S most hajrá! Szabaduljatok fel
közönséges és fenséges érzéseim! Hadd
lássátok igazi arcotokat, mint fénylik meztelenül
Isten és ember előtt egyaránt."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14043   2015-04-28

A fül / Fabó Kinga

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Mintha egy szentélyhez járulnának, úgy
jönnek, jönnek a füleimhez. Még jó,
hogy szép nagy füleim vannak.
Mélyek, öblösek."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14042   2015-04-28                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic