Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15316 documents

Péter két asszonya : Regény / Forró Pál

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Márta belépett. Elegáns, sötét angol kosztüm volt rajta, a baloldalon egy kis ibolyacsokor. Vannak nők, akikre fel kell figyelni, mikor a szobába lépnek. Mert nemcsak ők osonnak be az ajtón, hanem egy egész hangulat-komplexum, diszkrét illatok, halk, muzsikás poézis. Péter meglepetten nézte."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15710   2016-06-27

"Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T. könyvkötészetének ... 50 éve

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Művelődéstörténet
nyomdász, nyomda, könyvkötészet, nyomdaipar, nyomdászattörténet, jubileum, Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt. (Budapest), Budapest, 19-20. sz.

"Schutzberger Józsefné: a könyvkötészet női munkavezetője, született 1882-ben Budapesten. Iskoláinak elvégzése után 1895-ben a Pallas-nyomdába elszegődött könyvkötészeti tanulóleánynak, felszabadult 1897-ben és 1899-ig dolgozott még a Pallasban, ekkor a »Pátria«-nyomda könyvkötészetébe lépett be..."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15709   2016-06-27

Újpest : [Egy 100 éves város képei] / Biró Endre ; fordító René Bonnerjea, Kova László

Helytörténet, helyismeret, Fotóművészet, fényképészet
helytörténet, helyismeret, várostörténet, fényképalbum, Újpest, Budapest. 4. kerület, 19-21. sz.

"Gróf Károlyi István 1840-ben alapította Újpestet Új-Megyer néven. Az Alapítólevelet magyar és német nyelven írták. A letelepedők egy szerződést kaptak, melyben le voltak írva jogaik és kötelességeik."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15708   2016-06-27

Bánatom / Haffner Roland

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Dühöm a világra,
Várok a csodákra.
A párom elhagyott,
A macskám meg halott."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15707   2016-06-27

Hazug szavak : Haffner Roland versei / Haffner Roland

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Fekszem az ágyon,
Álmomban vért látok,
Halott emberek sikolyait,
A félelem foglyait."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15706   2016-06-27

Báró Nyáry Albert élete és munkássága / Nyáry Pál

Szerzői bibliográfiák, Tudománytörténet, Tudománytörténet, Magyar irodalom története, Művészettörténet, Művelődéstörténet
történész, régész, etnográfus, író, festőművész, Nyáry Albert (1871-1933), személyi bibliográfia, Magyarország, Nógrád megye, Lengyelország, 19-20. sz.

"Történelmi munkái leginkább a «Századokban», régészeti tanulmányai pedig az Archeológiai Értesítőben láttak napvilágot. «A bécsi udvar a XVII. század végén» című történelmi könyvét a Kultuszminisztérium adta ki 1912-ben. Élénken foglalkozott az Árpádház kihaltának kérdésével."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15705   2016-06-27

Adalékok az állami könyvcenzura történetéhez Magyarországon Mária Terézia haláláig / Schermann Egyed

Sajtó- és médiatörténet, Könyvkiadás, Művelődéstörténet, Emberi jogok
cenzúra, tiltott mű, könyvkiadás, sajtószabadság, Magyarország, 16-19. sz.

"Zápolya János király 1527 jan. 25-én Esztergomból megparancsolja Szeben város hatóságának, hogy azokat, akik Luther tanításait olvassák és vallják, ha világiak, vessék börtönre és összes javaikat foglalják le a kincstár részére és más úton-módon is, amint jónak látják, bírják őket rá az eretnekség elhagyására."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15704   2016-06-24

A sötét ember : Regény / Edgar Wallace ; fordító Lendvai István

Klasszikus világirodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
angol irodalom, bűnügyi regény, 19-20. sz.

"Elsa hallotta Amery szavait, és egy percig értetlenül hüledezett. A sötét ember hangja volt, és arra figyelmeztette, hogy zárja be az ajtaját... mert veszedelemben van! Levette fejéről a hallgatót, az ajtóhoz szaladt, megforditotta a zárban a kulcsot. Mikor ezt megtette, suhogást hallott kivülről. - Ki van itt? - kérdezte riadtan."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15703   2016-06-24

A vissza-igazításra való feleletnek vissza-igazítása : Feleletül professzor Bugát Pál úrnak a magyar nyelv ügyében / Balogh Pál, Almási

Nyelvtörténet, Tudománytörténet, Anatómia, fiziológia
nyelvújítás, neologizmus, szaknyelv, anatómia, orvostudomány, Magyarország, reformkor, 19. sz.

"Engedjük, hadd csináljon minden ember szavakat, bizonyosan a' Publicum kifogja azok közzűl a' jókat választani, addig pedig tartsa maga határában magát B. Úr, 's tegyen le azon hibás vélekedésről, hogy Boncztudománya, a' magyar Anatomia Codexe volna."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15702   2016-06-24

Változó világ, változó közösségek a Kárpát-medencében / szerkesztő Fedinec Csilla, Szoták Szilvia

Kisebbségek, Magyar történelem általában, Oktatáspolitika, oktatásügy
határon túli magyarság, nemzetiségi identitás, anyanyelvi oktatás, asszimiláció, életmód, nyelvhasználat, történelem, Kárpát-medence, Közép-Európa

"Az 1840-es évek a ruszin nemzetépítés fejlődését hozta. Annak ellenére, hogy a ruszin mozgalom nem tudott a többi magyarországi nemzetiség szintjére emelkedni, mégis felhívta magára a magyar nemesség figyelmét. Ennek nyomán a magyar-ruszin ellentétek kisebb, kezdeti megnyilvánulásai is felszínre kerültek."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15701   2016-06-23

Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben / szerkesztő Szoták Szilvia

Kisebbségek, Nyelvhasználat, Magyar történelem általában, Oktatáspolitika, oktatásügy
határon túli magyarság, nyelvhasználat, identitás, történelemtanítás, kisebbségkutatás, Kárpát-medence, Közép-Európa, ezredforduló

"A nemzeti sztereotípiák a nemzeti mítoszok fontos elemeit alkotják. Ezek a mítoszok a kollektív gondolkodás tipikus formái, melyek a kulturális emlékezet által őrződnek meg. A mítoszok szerzői tulajdonképpen a kollektív önbizalom alkotóelemeinek erősítésében látnak el fontos szerepet."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15700   2016-06-23

Hagyomány és jövőkép : Anyanyelv(ek), oktatáspolitikai stratégiák, karrierkövetés / szerkesztő Kötél Emőke, Szoták Szilvia

Kisebbségek, Nyelvpolitika, Oktatáspolitika, oktatásügy
kulturális identitás, nyelvpolitika, nyelvhasználat, anyanyelvi oktatás, nemzetiségi oktatás, nemzetiségi identitás, határon túli magyarság, pályakezdés, karrier, követéses vizsgálat, Kárpát-medence, Közép-Európa

"Európa sokszínűsége és multietnikus, többnemzetiségű mivolta, és az a tény, hogy az államok határai sokszor nem tükrözik az adott nemzet földrajzi elhelyezkedését - különösen Kelet-Közép-Európában -, rákényszeríti az államokat a saját határaikon belül élő nemzeti kisebbségek jogainak biztosítására."

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15699   2016-06-23

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetésének tapasztalatai, 2015 : Amit az IKSZ-ről tudni érdemes / szerkesztő Bodó Márton

Oktatáspolitika, oktatásügy, Középfokú oktatás, Gyermekek, ifjúság
közösségi szociális munka, iskolai szociális munka, önkéntes, iskolai nevelés, középfokú oktatás, szocializáció, társadalmi beilleszkedés, ifjúság, ifjúságszociológia, Magyarország

"A társadalmi felelősségvállalás egyik részterületének, a közösségi részvételnek fontos eleme az önkéntesség, ami minden, témánkat akár csak felületesen is érintő területen megjelenik. A fogalmi tisztázásra tett kísérletek ellenére az önkéntesség tekintetében sem teljes az egység."

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15698   2016-06-23                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic