Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13862 documents

Globalizáció és társadalom : Szöveggyűjtemény / Fülep Dániel, Kertész-Bakos Ferenc, Matus János

Társadalomtörténet, Szociológia általában, Vallásszociológia, Művelődésszociológia, Közgazdaságtan általában, Makroökonómia
globalizáció, társadalmi változás, világrendszer, etika, szociáletika, társadalmi rétegződés, multikulturalizmus, tolerancia, vallásszabadság, vallásszociológia

"A globalizáció lényegéről, eredetéről és hatásairól számos nézet került a szakmai és a szélesebb nyilvánosság elé az elmúlt években és évtizedekben. A vélemények a globalizáció már ma is érzékelhető, de még inkább a jövőben várható hatásainak megítélésével kapcsolatban ütköztek a legélesebben."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14266   2015-06-29

Tanárképzés és oktatáskutatás / szerkesztő Kozma Tamás, Kiss Virág Ágnes, Jancsák Csaba, Kéri Katalin

Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógia általában, Nevelés- és iskolatörténet, Felsőfokú oktatás, Művelődésszociológia, Kisebbségek
tanárképzés, pedagógusképzés, pedagógia, oktatáskutatás, oktatásszociológia, felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás, felsőoktatás, oktatásügy, Magyarország

"Az interjúk tanúsága szerint a szakmai fejlődésre, szakmai tanulásra lehetőséget adó közösségi alkalmak közül a pedagógusok elsőként a továbbképzéseket említették. A továbbképzésekről való beszélgetésben a drámapedagógiai képzések hivatkozási és összehasonlítási alapul szolgáltak."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14265   2015-06-29

Merre tovább? : Az iskolai integráció dilemmái / szerkesztő Mayer József

Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek, Gyermekek, ifjúság
integrált oktatás, közoktatás, ezredforduló, esélyegyenlőség, hátrányos helyzet, kutatási jelentés, felmérés, Magyarország, 21. sz.

"Az iskolai integrációs törekvések arra irányulnak, hogy a különféle eredetű és típusú hátrányokkal rendelkező tanulók iskolai előrehaladását elősegítsék, és a beavatkozás következtében a diákok teljesítménye lehetővé tegye az adott iskolafokozat eredményes befejezését, majd (esetleg) a továbbtanulást, a magasabb iskolázottság elérését."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14264   2015-06-26

Szegedi szakácskönyv : Igazi magyar konyha / Doleskó Teréz

Szakácskönyvek, receptek
szakácskönyv, gasztronómia, ételrecept, ételkészítés

"Az asztal mindenkor oly oltár volt, melyen a legtöbb ember igen szívesen áldoz. Az élet örömeihez hozzátartozik a társaságban való étkezés, és minél díszesebb, szemkápráztatóbb az asztal, minél ízletesebben vannak felmutatva az étkek, minél pazarabb a fény, a virágillat és a szőlő nemes nedve, annál magasabb hullámokat vet a kedv."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14263   2015-06-26

Virágok virága / Iglika Peeva ; fordító Dabi István

Kortárs világirodalom
bolgár irodalom, 21. sz.

"Festékes palettát fogtál,
virágok virágát láttam
a szíved és a lelked
között ívelő kis hídon."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14262   2015-06-26

Universum : Évkönyv a család és ifjúság számára. 1. / szerkesztő Hankó Vilmos

Ipar- és technikatörténet, Földtudományok általában, Néprajz általában, Fizika általában
technikatörténet, természettudomány, néprajz, kísérlet

"Annak a finom tekervényes sejthalmaznak, melyet emberi agyvelőnek nevezünk, legbámulatraméltóbb produktumai azok a találmányok, melyeknek hivatása az elemek megzabolázása. Legyőzni az elemeket, hogy minél kényelmesebb legyen a földi élet! - ez az a merész jelszó, mely a porszem-ember minden óhajtását áthatja..."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14260   2015-06-26

A magyar vadász kézikönyve / Kékessy László

Erdészet, vadászat, halászat, Állattan, Szaklexikonok, Értelmező szótárak
vadászat, vadgazdálkodás, vadon élő állat, szakkifejezés, szaklexikon, értelmező szótár, Magyarország, 20. sz.

"Barkácsolás. Sok vita volt már a fölött, hogy ez a szó eredetileg mit jelent. Az egyik a cserkészés synonim kifejezésének tartja, míg a másik a vadnak kocsin való megközelítésére használja. Én ez utóbbi értelemben hallottam legtöbbször használni."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14259   2015-06-26

Az élet könyve / Kenedy Géza

Erkölcs, etika, Társas érintkezés, illemtan, Házasság, válás
etika, erény, életvezetés, erkölcsfilozófia, egyéni érték és társadalmi érték, emberi kapcsolat, házasság, családi élet

"Törekedjünk józanul és becsületesen élni, de óvakodjunk életünkben a költészet és művészet elveit és szabályait utánozni. ... A költészet és művészet bizonyosan szent dolog alkalmas is arra, hogy bennünket lassan magasabb, tisztább és szebb életre tanítson: de egyik sem mintája, hanem éppen tisztultabb utánzása az életnek."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14258   2015-06-26

Magyarország levélbélyegeinek katalógusa 1850-1925

Katalógusok, Hobbi, szenvedély, Postai szolgáltatások, Művelődéstörténet
bélyegkatalógus, bélyeggyűjtés, bélyeg, Osztrák-Magyar Monarchia, Magyarország, 19-20. sz.

"Az 1850-es kiadás bélyegei fogazatlan állapotban kerültek eladatásra, azonban a tokaji póstamester, ... a bécsi póstaigazgatóság megkérdezése nélkül vonalkás átütést alkalmazott bizonyos mennyiségü bélyegen. Ausztria hasonlót nem mutathat fel, e rendkivül érdekes és nagybecsü példányok tehát kizárólag hungaricumok."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14257   2015-06-25

A szerelem fekete macskája / Kepa Murua ; fordító Dabi István

Kortárs világirodalom
spanyol irodalom, 20-21.sz.

"A szerelem fekete macskája eltűnik,
amikor a legnagyobb szükséged van rá.
Akkor jelenik meg, amikor nem várod.
És menekül meg sem érintve az arcodat."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14256   2015-06-25

Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai / szerkesztő Alexander Bernát, Lenhossék Mihály

Humán biológia, Anatómia, fiziológia, Pszichológia, Életmód, egészség, betegség, Antropológia általában
embertan, biológia, fiziológia, pszichológia, betegség, betegségmegelőzés, antropológia, népcsoport

"Ha igaz, hogy a mostani ember fejlődés eredménye, hogy a fejlődés általános törvénye alapján emelkedett mai magaslatára, akkor a legegyszerűbb következtetés, hogy ez a törvény még tovább is kifejti reá hatását s hogy a mai homo sapiens-szel még nem zárult be végkép az organikus fejlődés emelkedése, hanem tovább vezet egy homo sapientior felé."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14254   2015-06-25

Élettánc III. – És mégis... / Rozványi Dávid

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ferdy érintése olyan örömöt jelentett, ami lehet, hogy csak egy pillanatig tart, de az emléke örökké megmarad. Márta simításában nem volt semmi szenvedély, de valami gondoskodó szeretet érződött benne, olyan, amiben benne rejlett a gondoskodó szeretet időtlensége. Ha választani kellene... Ha választani lehetne... "

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14252   2015-06-25

Ördögh Szilveszter és a Tekintet : Levelei és verseim tükrében, Napkorong-os képekkel, hozzászólásokkal / Vasi Ferenc Zoltán

Magyar irodalom története, Kritika, Kortárs magyar irodalom
levelezés, Ördögh Szilveszter (1948-2007), Tekintet folyóirat, szerkesztő, költészet, magyar irodalom, 20-21.sz.

"A Tekintet folyóirat az Eszperantó Magazin (1974-1976) és a Világ és Nyelv (1978-1987) utóda. A Tekintet Alapítvány kuratóriumának tiszteletbeli elnöke Juhász Ferenc költő... A lapot jegyezte Ördögh Szilveszter. 1988-ban kéthavonta, 1989-től évente tízszer jelent meg. Ördögh Szilveszter szerkesztette haláláig."

URL: http://mek.oszk.hu/14200/14251   2015-06-25                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic