Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13358 documents

Magyar népies szokások és rítusok / Remete Farkas László

Folklorisztika, Néphit, természeti vallások, Kortárs magyar irodalom
folklór, néprajz, igézés, ráolvasás, népszokás, néphagyomány, jelkép, naptár, rigmus, köszöntő, népköltészet

"Magyar csillag - Teremtőé, Szerelmetes - Kisasszonyé.
Földünk - Boldog Nagyasszonyé. Vérszem csillag - Had uráé.
Csalfa Holdunk - Szépasszonyé. Tiszta Napunk - Nap uráé.
Furucsillag - mindenkié, de legfőképp javasoké."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13738   2015-01-30

Magyar népies igézők és ráolvasók / Remete Farkas László

Folklorisztika, Néphit, természeti vallások, Kortárs magyar irodalom
folklór, néprajz, igézés, ráolvasás, naptári szokás, jeles nap, rigmus, népköltészet

"Tizenkettő felsőség, Naptól való erősség.
Nappal, éjjel, tél és nyár. Nap mozgása erre áll.
Eső és szél, víz és föld. Napnak tüze erre költ.
Fa, ló, ember és halál. Nap ereje erre száll."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13737   2015-01-30

Nórika : Regény / Végh Miki

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A következő pillanatban odaértem. Nórikát, a főnökasszonyomat felismertem a majdnem teljes sötétségben. Egy alak fogja a karját, próbálja vonszolni őt a fák közé. Nem volt időm gondolkodni. Az illető kezét lefejtettem Nórikáról úgy, hogy magam felé fordítottam a kar tulajdonosát."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13736   2015-01-30

Ajánlások Budapestért : Mit várunk az önkormányzatoktól 2014 és 2019 között?

Környezetgazdaságtan, Környezetvédelem általában, Közigazgatás, önkormányzatok
városökológia, fenntartható fejlődés, település-egészségügy, környezetvédelem, főváros, helyi önkormányzat, Budapest, 2014-2019

"Egy hajóban evezünk: a főváros lakóit, a gazdasági élet szereplőit és a turistákat nem érdeklik a kerület-határok, ezért meg kell szüntetni a kerületek és a főváros érdekeinek a város fejlődését akadályozó ütközéseit, a forrásokért való ádáz küzdelmet, a mindent felülíró pártpolitikai döntéseket."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13735   2015-01-30

Ajánlások Budapestért : Mit várunk az önkormányzatoktól 2006 és 2010 között?

Környezetgazdaságtan, Környezetvédelem általában, Közigazgatás, önkormányzatok
városökológia, fenntartható fejlődés, település-egészségügy, környezetvédelem, főváros, helyi önkormányzat, Budapest, 2006-2010

"Hazai és nemzetközi tapasztalatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a képviseleti demokrácia önmagában nem biztosítja a helyi társadalom, a közösség érdekeinek optimális érvényesülését a döntéshozatalban. Az önkormányzatok gyakran rövidtávú gazdasági célokat, nehezen védhető részérdekeket képviselnek."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13734   2015-01-30

Gyöngyvirágok : Imakönyv fiatal protestáns hölgyek számára / Tóth Pál

Keresztény vallási szövegek
imakönyv, protestáns, kereszténység, ima, 20. sz.

"Reggel van. Isten kiapadhatatlan szeretete virrasztott felettem álmaimban. Még emlékemben van egy kedves hang, mely, mint szelid altató zene, nyug-ágyamba kisért: édes anyám imája, éneke. És ím ez édes hang ismét fülembe cseng a reggel óráiban, a szeretettől nyájas arc ismét vidáman mosolyg felém, mint a nap fénye a virágra."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13733   2015-01-29

Zilbermann Adél végleges hazatérése : Kalandregény / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, 21. sz.

"A hölgy, aki az egyik ablak mellett foglalt helyet, szemre úgy ötvenöt év körüli lehetett. Olvasóim bizonyára ismerik ezt a nőtípust, messziről élénknek és fiatalosnak hatnak, közelről elcsúfítja őket a túlzásba vitt smink és a túlságosan kihangsúlyozott vonások. Az előbbin segíteni lehetne, az utóbbin alig."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13728   2015-01-29

A vér : Regény / Beniczkyné Bajza Lenke

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Látta, mint udvarol neki a gyülölt kalandor. Észrevette ismerőseinél a rosszaló suttogást, melylyel ezek az udvarlást kisérték. Pirult leánya viselete miatt. De tehetetlen volt. Átkozta a vért, mely Desirée ereiben folyt, természetét, könnyelmüségét és oktalanságát atyjától való örökségének tartá, mely vérében van..."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13726   2015-01-29

A városi terjeszkedés valódi költségei / Pál János

Környezetgazdaságtan, Környezetvédelem általában, Környezetgazdaságtan
városökológia, fenntartható fejlődés, területrendezés, környezetszennyezés, fényszennyezés, urbanizáció, Magyarország

"Az elmúlt években Magyarországon (csakúgy, mint szerte a világon) a városlakók jelentős számban költöztek ki a város környéki zöldövezetekbe. A kiköltözők nagyrészt továbbra is a városba járnak dolgozni, tanulni, szórakozni, ügyes-bajos dolgaikat intézni, vagyis ingázóvá váltak."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13725   2015-01-29

Magyarország története / Marczali Henrik

Magyar történelem általában
magyar történelem , Magyarország

"Nem követhetjük azokat, akik még az özönvíz előtt is tudnak magyarokról; még azokhoz sem csatlakozhatunk, akik dogma gyanánt hisznek a szittyák, vagy legalább is a hunnok, magyar voltában. Elmondjuk az adatokat, és ha nem is jutunk bizonyos eredményre, legalább megjelölhetjük azt, ami még legközelebb jár ... a valószinűséghez."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13724   2015-01-29

Verselő antológia, 2014 : Irodalmi "virággyűjtemény" / szerkesztő Komáromi János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Féltem, mi lesz nélküled,
Milyen lesz az élet,
Ezer szóval fogtalak,
De ma már nem félek."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13723   2015-01-28

Kórkörkép: látens és diagnosztizált betegségek / Lehmann Hedvig, Polonyi Gábor

Demográfia, Életmód, egészség, betegség, Egészségügy általában
statisztika, kérdőíves felmérés, morbiditás, betegség, betegellátás, egészségügy, Magyarország, 1990-es évek

"Akkor, amikor definiálni akarjuk, ki beteg és ki egészséges, számtalan fogalmi és módszertani problémába ütközünk, már csak azért is, mert annak függvényében, hogy a különböző típusú morbiditási vizsgálatok a betegcsoportok milyen szintjeit, mélységeit tudják elérni, különböző morbiditási adatokat kaphatunk."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13722   2015-01-28

A negyvenes évek első felének két kisebb folyóirata : Forrás 1943-1944, Magyar Múzsa 1943-1944

Folyóirat repertóriumok, Magyar irodalom története, Kritika, Sajtó- és médiatörténet
repertórium, irodalomtörténet, irodalomkritika, folyóirat, 1943-1944

"Dobos László: Szent László, a szépirodalom hőse. F. 1944. III. 43-49. l.
Éber János: A Baumgarten-díjasok. F. 1943. I. 218. l.
Eszterhás István: A történelmi regényről. F. 1943. I. 208-210. l.
Fábián István: Az új népiség gondolatvilága. F. 1943. IV. 34-40. l."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13732   2015-01-28                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic