Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13684 documents

Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története : 1867-1918 / Szabó Miklós

Pártok, politikai mozgalmak, Politikatörténet, Magyar belpolitika, Magyar történelem 1868-1918, Európai országok történelme
újkonzervativizmus, radikalizmus, jobboldali irányzat, párt, politikatörténet, politikai eszme, nemzeti eszme, nacionalizmus, antiszemitizmus, Magyarország, Európa, 1867-1918, 19-20. sz.

"A világ-összeesküvés teoréma rendkívül fontos összetevője volt a jobboldali radikális ideológiának, lényeges vonásaiban tovább popularizálta s még hatékonyabbá tette az újkonzervatív ideológia nagy vívmányát, a nacionalizmus belpolitikai problémákra alkalmazását."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14078   2015-05-06

Humántőke menedzsment II. / Soósné Göböly Ildikó

Munkaügy, Menedzsment, Szervezetszociológia
munkaerő-gazdálkodás, humánerőforrás-menedzsment, teljesítménymenedzsment, vezetéstudomány, környezetelemzés

"A gyorsan fejlődő technológia lehetővé tette a vállalkozások számára, hogy versenyképesek legyenek a globális piacon, a termelékenység javítása kulcsfontosságúvá vált a túléléshez. Az emberi erőforrás, a tudástőke szerepe az elmúlt évtizedekben folyamatosan felértékelődött az értékteremtő folyamatokban."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14060   2015-05-06

Humántőke menedzsment I. / Kerecsendi-Mester Szilvia, Nádasi András, Dobó István

Munkaügy, Menedzsment, Szervezetszociológia
munkaerő-gazdálkodás, humánerőforrás-menedzsment, teljesítménymenedzsment, vezetéstudomány, környezetelemzés

"Az emberi erőforrás menedzsment a menedzsment azon területe, amely az emberekkel, mint a szervezet alapvető, stratégiai erőforrásával foglalkozik. Célja az emberi erőforrás hatékony felhasználása a szervezeti és egyéni célok magas szintű megvalósítása érdekében."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14059   2015-05-06

A Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság ötven éves fennállásának története : 1868-1918

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomda, Pesti Könyvnyomda Rt. (Budapest), nyomdászattörténet, Budapest, 1868-1918, 19-20. sz.

"Az intézet megalakulásakor mint vezérigazgató Falk Zsigmond állott az üzem élére. Bécs egyik előkelő nyomdaintézetének igazgatói állásából sietett haza, hogy nagy tehetségeit, szaktudását, szervezőképességét a hazai könyvnyomtatás szolgálatába állítsa."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14058   2015-05-06

A függöny előtt és a függöny mögött / Szomory Emil

Klasszikus magyar irodalom, Színházművészet, Film- és színháztörténet
magyar irodalom, színház, színész, színházi élet, 20. sz.

"Rég ideje volt olyan bőséges termés magyar drámákban, mint a most vége felé közeledő színházi évadban. Egy-kettő kivételével az összes neves magyar írók szerepeltek egyik-másik színház színlapján. A szorgalmuk is megjött az embereknek azoknak a sikereknek nyomán, melyet tavaly értek el a magyar szerzők színpadi műveikkel."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14057   2015-05-06

Tízesek a célkörben : 50 éves a BEFAG Csider-völgyi lőtere / Góth Imre Árpád ; szerkesztő Góth Imre Árpád

Sporttörténet, Helytörténet, helyismeret, Versenysportok
sporttörténet, sportegyesület, versenysport, sportlövészet, Keszthelyi Erdész Lövészklub, Gyenesdiás, Zala megye, Veszprém megye, 1963-2013

"A lövészek sportolói igazolványt kaptak, megkezdték a szereplésüket a megyei bajnokságban, területi versenyeken vettek részt Veszprémben és Pápán. Szép eredményeket értek el és mind a kollégák, mind a vállalat vezetése egyre büszkébben tekintettek a csapat tagjaira. Magukat képezték, 1975-ig főállású edző nélkül dolgoztak."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14056   2015-05-06

Nemzetőrjelvény : Tanulmányok az 1956-os nemzetőrségről / szerkesztő Bokodi-Oláh Gergely

Magyar történelem 1946-1989, Egyéb fegyveres testületek, Hadtörténet
magyar történelem, 1956-os forradalom, nemzetőrség, 20. sz.

"Az 1956-os megemlékezések során és a szakirodalomban - néhány kivételt leszámítva - alig esik szó a forradalom történetében - különös létrejötte ellenére - oly fontos szerepet játszó szervezet, a nemzetőrség szervezésének körülményeiről és fontosabb állomásairól."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14055   2015-05-06

Tuskó Matyi kalandjai szárazon és vizen / átdolgozó Radó Antal

Klasszikus világirodalom, Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
olasz irodalom, magyar irodalom, 19. sz., 20. sz.

"A harmadik hazugságra már akkorát nőtt az orra, hogy a kis haszontalan már meg sem bírt fordulni a szobában, mert ha jobbra fordult, az orra az ablakba ütődött, ha balra, az ajtóba, ha felfelé nézett, a mennyezetre, úgy hogy majd leverte az üvegcsillárt. A tündér pedig nézte, nézte és kacagott rajta."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14054   2015-05-05

Utak a sötétben / Erdősné Onda Marica

Kortárs magyar irodalom, Fogyatékosok
magyar irodalom, vak, 21. sz.

"A munkahelyemen is megjártam, amikor vakságom első éveiben gyakran panaszkodtam életem nehézségeire. Végül már napokig nem nyitotta rám senki az ajtót... Bár néhány hónapja nagyon érdekes dolgot tapasztalok. Mióta felkerült az internetre életem legsarkalatosabb pontjait megörökítő novellám, rengeteg visszajelzést kapok."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14053   2015-04-30

Állítólag apa lettem : "Zsófi, a különc" folytatás, II. kötet / V. Pócsay Rozika

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Amikor a két fiatal megkezdhette önálló életét, úgy érezték, ennél boldogabbak már nem lehetnek. Ám eltelt a két hét, amikorra meglett az apasági teszt eredménye. Beáta levélben küldte el Zsófinak a régi címére. Norbi bontotta fel és nem hittek a szemüknek."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14052   2015-04-30

Falusi emberek / Péczely József

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Erőltette Péter az eszét, erőltette. Hiába. Többre nem emlékezett. Semmire... Csak a Julis tekintetére. A két égő, könyörgő szemére, ahogy Gergőt nézte... Aztán elment. Dacosan, kevélyen... Ő meg ott maradt az asztalnál s elaludt. Azt álmodta, hogy Julist belelökte a kutba... Nagyot csobbant... De a Julis csak mászott kifelé..."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14051   2015-04-30

A búvárnaszád háború / Julier Ferenc

Haditechnika, Hadtörténet
tengeralattjáró, haditechnika, haditengerészet, hadviselés, 20. sz.

"Mikor a buvárnaszádok bekerültek a haditengerészet vizijárművei közé, az általános felfogás az volt, hogy ellenséges hadihajó ellen kell őket alkalmazni. Erre a célra alkalmassá teszi őket láthatatlanságuk, illetve ezért képesek az ellenséges hadihajókat kis távolságra észrevétlenül megközelíteni..."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14050   2015-04-30

Csi-Gi zsengék : Versek 1968-1971-es esztendőkből / Bodó Csiba Gizella ; illusztrátor Bodó Csiba Gizella; szerkesztő Baranyai Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Hová forduljak lüktető zaklatással,
Míg verseim szárnyra kelnek?
Mert a művészetnek még nem,
Nektek meg már nem kellek."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14049   2015-04-30                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic