Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15649 documents

"Aki uralja a jelent, az uralja a múltat is" : Összehasonlító politikai kultusztörténet / Kunt Gergely

Magyar történelem általában, Tudománytörténet, Oktatáspolitika, oktatásügy, Politológia
történelemszemlélet, magyar történelem, történelemtanítás, magyarságkép, nemzetiségi politika, hamisítás, uralkodó ideológia, személyi kultusz, diktatúra, politikai hatalom, tankönyv, összehasonlító módszer, Magyarország, Kelet-közép-Európa, Német Demokratikus Köztársaság, 19-20. sz.

"A két világháború között Romániában és Csehszlovákiában a helyi magyar kisebbség számára kiadott tankönyvek úgy tüntetik fel a magyarokat, mint kései honfoglalókat. Kiemelik, hogy milyen fejlett szláv illetve román államalakulat állt már akkor itt, amikor magyarok megérkeztek a Kárpát-medencébe."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16036   2016-09-23

"Manilába jöttünk..." : Esettanulmány a Manilába vándorló és vándorolt badjaokról / Tomsits Abigél

Kulturális antropológia, Más országok néprajza, Életmód, szokások, Falu, város, Kisebbségek
migráció, bevándorlás, asszimiláció, urbanizáció, népcsoport, badjaok, kulturális antropológia, életmód, kisebbségkutatás, etnográfiai vizsgálat, esettanulmány, Manila, Fülöp-szigetek, 21. sz.

"A munka- és pénzkereseti lehetőségek képezik a Manilába való migráció legfőbb kiváltó okait. A városi lét legnagyobb gazdasági haszna a munka, amit viszont nem sikerül mindenkinek szereznie - ennek hiányában pedig létrejön egy városi elszegényedett réteg."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16035   2016-09-23

Holt zendülő : Vöröss István összegyűjtött versei / Vöröss István ; szerkesztő Béres Dezső

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
magyar irodalom, költő, Vöröss István (1922-1947), Magyarország, 20. sz.

"Nem az a költő, ki csak énekel,
de kinek dalra erős a szíve,
s nem tántorítja förgeteg, pokol!
Alant a csorda, fönt a cinege!"

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16092   2016-09-23

Workshop globális állampolgároknak : Rám is számíthattok! / Sašo Kronegger, Katja Mrak, Rene Suša ; szerkesztő Katja Mrak; fordító Nagy Balázs

Környezetgazdaságtan, Környezetbarát technológiák, Pedagógiai módszerek
globális probléma, globális és lokális viszonya, globalizáció, fenntartható fejlődés, környezeti tudatosság, környezeti nevelés

"A workshop valamivel több, mint 4 órája alatt a résztvevők megértik az emberek és a környezet közötti összefüggéseket, megtanulják a megismert információkat továbbadni másoknak, és megtanulják, hogyan hozhatnak szociálisan és környezeti szempontból felelős döntéseket."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16034   2016-09-22

Az arcvonalon való átszökés naplója : 1944. november-december / Nagy Töhötöm ; szerkesztő Keresztes András

Magyar történelem 1919-1945, Politikatörténet, Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet
második világháború, megszállás, jezsuiták, keresztény egyesület és szervezet, kereszténydemokrácia, vallási mozgalom, oroszok, Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete, Magyarország, 1944

"Megértettük, hogy a háborút elvesztettük, tehát be kell erre rendelkeznünk, meg kell találnunk a módot arra, hogy az orosz engedje továbbra is működni a mozgalmat, a mi vezetésünkkel, mert ez ezerszerte jobb, mint kétségbeesve veszni hagyni mindent, és kimenekülni nyugatra."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16033   2016-09-22

Technologia, vagyis A' mesterségek és némelly alkotmányok rövid leirása / Gergelyffi András

Tárgyi néprajz, Magyar néprajz, Mezőgazdaság általában, Ipar- és technikatörténet, Kézműipar, Élelmiszeripar, Ipartörténet, Ipartörténet
népi mesterség, kisipar, mezőgazdaság, kézműipar, nyersanyag, élelmiszer, Magyarország, Erdély, 19. sz.

"Szakátsmesterség által, az állatok és növevények, nehezen emészthető nyers részeik, tűz, fűszerek, és elegyítések által, kellemetesekké, és könnyen emészthetőkké tétettnek, de valamint a' jó ízre, úgy szintén az egésségre-is szükséges tekinteni."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16032   2016-09-22

Creative gym: Training exercises for cultural managers : A collection of essays and case studies / szerkesztő Sarah Mair Hughes, Antonia Silvaggi, Szépvölgyi Viktória

Menedzsment, Közművelődés, népművelés, Művelődésszociológia
kulturális menedzser, népművelő, művelődésügy, projektmenedzsment, képességfejlesztés, szervezés, esettanulmány, Európai Unió, 21. sz.

"The EU's cultural sector is a key driver of growth. However, the current economic crisis requires cultural organisations and individuals to be able to navigate new challenges in order to fulfil this growth potential, but they can only do this with effective, highly-skilled cultural managers."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16031   2016-09-22

A V4-országok és a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP) / Novák Tamás

Makroökonómia, Külgazdaság, Kereskedelem, Regionális gazdaság, Nemzetközi politika, szervezetek
külkereskedelmi politika, külkereskedelem, liberalizáció, nemzetközi kereskedelem, nemzetközi együttműködés, gazdasági kapcsolat, Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, 21. sz.

"A közép- és kelet-európai térség a tervgazdasági rendszerek felbomlása után az elmúlt két-két és fél évtizedben több csatornán keresztül is beintegrálódott a világgazdaság rendszerébe. A térségbeli országok különböző tempóban és ütemezés szerint bevezették a piacgazdaság és a liberális demokrácia kulcsintézményeit."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16030   2016-09-22

Fejlesztő állam - egy letűnt világ nyomában (?) / Ricz Judit

Gazdaság általában, Pénzügy, bankügy, Gazdaságtörténet, Ázsiai országok történelme, Más országok politikai élete
gazdaságpolitika, fejlesztési politika, gazdaságtörténet, globalizáció, gazdasági válság, Kelet-Ázsia, Japán, Koreai Köztársaság, Tajvan, Hongkong, Szingapúr, 20-21. sz.

"A 2007-2009-es világméretű pénzügyi és gazdasági válság, valamint az elhúzódó gazdasági kilábalás nyomán szerte a világban megfigyelhetjük az államok különböző aktív beavatkozási kísérleteit a válság hatásainak mérséklésére és a gazdasági növekedés újraindítására, felgyorsítására."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16029   2016-09-22

Az állam és a magánvállalatok viszonya az osztrák gazdaságban / Kőrösi István

Vállalatok, Gazdaság általában, Gazdaságtörténet, Európai országok történelme, Más országok politikai élete
állami vállalat, állami vagyonkezelés, államosítás, privatizáció, gazdaságpolitika, gazdaságtörténet, gazdasági válság, Ausztria, 20-21. sz.

"Ausztria az Európai Unió gyarapodó országa, a népességet, a gazdasági teljesítményt, a munkahelyteremtést és az életszínvonalat tekintve egyaránt. Az ország népessége 2014-ben 8 millió 457 ezer fő volt, ez az EU népességének 1,7 százalékát teszi ki."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16028   2016-09-22

Bibliographia Hungariae : Verzeichnis der 1861-1921 erschienen, Ungarn betreffenden Schriften in nichtungarischer Sprache / szerkesztő Gragger Róbert, Farkas Gyula

Szakbibliográfiák, Művelődéstörténet
idegen nyelvű irodalom, magyarságkutatás, hungarikum, magyar történelem, természettudomány, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, művészet, vallás, oktatás, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia, 19-20. sz.

"Ungarn. Gesetze und Verordnungen. Gesetzartikel des ungarischen Landtages 1847-1848. Anhang: Die Sanktion der Union von Ungarn und Siebenbürgen, durch Ferdinand V. und das verantwortliche ungarische Ministerium. Übersetzt von E. Környei. Pest: Lampel 1861. 132 p. 8°."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16027   2016-09-22

Szomszédaink voltak : Szentendre zsidóságáról = They were our neighbours : about the Jewry of Szentendre / szerkesztő Rappai Zsuzsa

Kisebbségek, Helytörténet, helyismeret
zsidóság, holokauszt, deportálás, oral history, memoár, történelmi forrás, Szentendre, 20. sz.

"Unokatestvéreim ott éltek Szentendrén a Guttentág nagyszülőkkel a deportálás előtt, Farkas Péter és Iván. Azt nem tudom, hogy állandó lakosok voltak-e vagy pedig csak Budapestről oda menekültek. Sajnos, a nagyszülőket elvitték Szentendréről és megölték, a két gyereket egy református pap a Dunán egy csónakban elbújtatta."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16026   2016-09-21

Sziklarajzok / Lipcsey Emőke

Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
magyar irodalom, képvers, Svédország, 21. sz.

"hamlet a szellem horgára akad
a hídon villogó sziklarajzok
kihullanak a betonbunker pihetollai
tovasodornak egészen a szemgolyód mögé"

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16079   2016-09-21                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic