Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15020 documents

A lombok meséje : Gyermekversek (nem csak gyerekeknek!) / Ujvári Ilona

Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, gyermekvers, 21. sz.

"Susog a lomb, halkan suttog,
Mesél kósza szélnek -
S ím, szavából megformálódik
Egy igaz történet..."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15377   2016-05-04

Van választás : Huszonegy XXI. századi magyar politikus portréja / Gyuricza Péter

Magyar belpolitika, Kormányzat, parlament, Politikatörténet
politikus, országgyűlési képviselő, országgyűlési választás, belpolitika, pártpolitika, portré, Magyarország, 2002, 21. sz.

"A politikusi létnek ugyanakkor teljesen természetes logikája, hogy az ember akkor tud a leghatékonyabban tenni az általa képviselt programok megvalósítása érdekében, ha döntéshozó helyzetben van. Tehát a politikusnak mindig nyilvánvalóan az a célja, hogy a választásokon jól szerepeljen, győztes legyen."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15460   2016-05-03

Életem regénye / Móricz Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Csécsén egy utca folyik végig, mint Buda és Pest között egy Duna. Az út két partján húsz-harminc házhely, úgy összepréselve, hogy szoronganak, mint a lovak a ménesben. Ott a nagy puszta, a végtelen mező s a lovak összebújnak, félve és egymást melengetve, mint a jobbágyok, hogy lélekzeni sincs módjuk egymás nélkül."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15445   2016-05-03

A francia forradalom története / Thomas Carlyle ; fordító Baráth Ferenc

Európai országok történelme, Politikatörténet
francia forradalom, jakobinus mozgalom, történelem, politikatörténet, Franciaország, 1789, 18. sz.

"Elmondhatni, hogy a Bastille leomlása megrázta az egész Franciaországot legmélyebb alapjaiban. Ezen csodáknak hire száll mindenüvé: az ilyen hirek természetes gyorsaságával; olyan eredményeket szülve, melyeket rendkivülieknek, összeesküvés által létrehozottaknak tartottak."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15439   2016-05-03

Szerbia és Törökország a tizenkilencedik században / Leopold von Ranke ; fordító Mihályffy Gyula

Európai országok történelme, Politikatörténet, Hadtörténet
szerbek, törökök, történelem, politikatörténet, Szerbia, Törökország, Oszmán-török Birodalom, 19. sz.

"A szerb és a török állam közötti különbség főleg abban állott, hogy ez utóbbi nagyobb egységgel birt a szigorúan szervezett fegyvertársi viszony folytán, melyben az egyetlen urnak valamennyien szolgái voltak, mig ellenben amott a vajdák, nyugati szokás szerint a hatalom gyakorlásában bizonyos mérvben szintén részt vettek."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15438   2016-05-03

A római pápák az utolsó négy században / Leopold von Ranke ; fordító Lehr Albert, Acsády Ignác

Egyháztörténet, Vallástörténet, Európai országok történelme
pápaság, pápa (főpap), katolikus egyház, katolicizmus, reformáció, ellenreformáció, állam és egyház viszonya, vallástörténet, egyháztörténet, történelem, Vatikán, Róma, Európa, 16-19. sz.

"Ilyenformán a pápák, magokban is erősek s hatalmas hiveik s egy velök szövetkezett eszme által hatalmasok lévén, a védelemről, melylyel mindeddig be kell érniök, támadásra tértek át, oly támadásra, melynek menetét és eredményeit figyelemmel kisérni főtárgya e munkának."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15437   2016-05-03

Stuart Mária / François-Auguste Alexis Mignet ; fordító Berzeviczy Edmund

Európai országok történelme, Vallástörténet
uralkodó, történelmi személy, történelem, reformáció, protestantizmus, Mária (Skócia: királynő) (1542-1587), Skócia, Franciaország, Anglia, 16. sz.

"A vérpad, ez volt hát vége ama, kora hontalanságban kezdett, viszontagságos, sokszor gyarló, majd mindig fájdalmas s egy izben bünös, de oly sok bájjal diszített, oly szivreható balsors által sujtolt, oly hosszú bünhödés után megtisztúlt s oly nagylelkűleg befejezett életpályának."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15436   2016-05-03

Velencze kövei / John Ruskin ; fordító Geőcze Sarolta

Építőművészet, Művészettörténet, Művelődéstörténet, Helytörténet, helyismeret
építőművészet, építészeti örökség, műemlék, várostörténet, kultúratörténet, művészettörténet, bizánci művészet, reneszánsz, gótika, Velence (Olaszország), Itália, középkor

"E kutatás során az olvasó talán tisztább fogalmat tud majd alkotni magának Velenczéről, mint a minőt a Velencze titokzatosságáról és nagyszerűségéről közszájon forgó mesékből böngészhetett; talán jobban megérti majd a velenczei jellem minden megnyilatkozásának fontosságát a velenczei művészetben."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15435   2016-05-03

A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története : A gödöllői főhadiszállás és egyéb magasabb parancsnokságok és hatóságok tábori aktái alapján / Bánlaky József

Hadtörténet, Magyar történelem 1868-1918, Magyar történelem 1919-1945, Politikatörténet
forradalom, 1918-as polgári demokratikus forradalom, Tanácsköztársaság, háború, hadtörténet, politikatörténet, Magyarország, 1918-1919, 20. sz.

"Míg a demarkációs vonalakon, mint fentebb láttuk, február közepétől kezdve jó időre nagyjában véve nyugalom állott be, addig Budapesten a belső forrongás úgyszólván napról-napra magasabb fokra hágott. A levegő már oly izzó, oly puskaporos volt, hogy tényleg csak egy parányi szikra kellett a helyzet teljes lángbaborításához."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15434   2016-05-03

Az 1870. évi német-franczia háború története / Bánlaky József

Hadtörténet, Európai országok történelme
háború, hadtörténet, Poroszország, Franciaország, Német Császárság, 1870-1871, 19. sz.

"A sedani csatával, mely már azért is ritkítja párját a hadtörténelem lapjain, mivel abban ... az ellenséges seregnek nyilt mezőben való teljes körülzárásának példáját látjuk, Francziaországnak a hadjárat kezdetén oly nagyratörő reményekkel talpraállított összes hadereje harczon kivül helyezettnek vala tekinthető."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15433   2016-05-03

Tóth Csaba festészete, 1991-1996 / szerkesztő Lőrincz Zoltán

Festészet, grafika, Művészettörténet
festészet, festőművész, vallási ábrázolás, művészettörténet, Tóth Csaba (1959-), Magyarország, 1991-1996, 20. sz.

"Tóth Csaba piktúrájában az utóbbi öt évben több szempontból is a »keskeny utat« választotta. Festészetét áthatja a lét, a nemlét problémájának örök kérdése, az Isten és az ember kapcsolata, a transzcendes megragadása, a világ örök törvényeinek a kutatása."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15458   2016-05-02

Die Kirche als Kunstwerk : Die reformierte Kirche in Kőszeg / Lőrincz Zoltán

Építőművészet, Művészettörténet, Egyháztörténet
templom, építészet, református egyház, művészettörténet, Kőszeg

"Der Bau, der an eine Jurte erinnert, erscheint ja einerseits in einem Gebäudekomplex, dem hauptsächlich Erinnerungen aus dem Mittelalter eigen sind. Andererseits fällt der zentrale Platz in der Geschlossenheit der für die Stadt ansonsten charakteristischen längsseitigen sakralen Plätzen eindrucksvoll ins Auge."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15457   2016-05-02

Die reformierte Kirche in Kőszeg / Lőrincz Zoltán

Építőművészet, Művészettörténet, Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret
templom, építészet, református egyház, egyházközség, művészettörténet, helytörténet, Kőszeg

"Am 26. September, zum sechzigjährigen Jubiläum der Gründung der Kirchengemeinde, wurde der Grundstein für die neu zu bauende Kirche gelegt, was nicht nur im Leben der eine bescheidene Menge umfassenden Kirchengemeinde, sondern auch in der Geschichte der modernen ungarischen protestantischen Bauweise eine entscheidende Bedeutung hat."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15456   2016-05-02                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic