Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15793 documents

A filmművészet fejlődése / Nemes Károly

Filmművészet, Mozi, mozgóképkultúra, Esztétika, művészetfilozófia, Film- és színháztörténet
filmművészet, mozgókép, filmesztétika, filmtörténet, 20. sz.

"A falusi életformából kiszakadt tömegek a városi élet és az ipari munka elidegenítő körülményei közé kerülve megváltozott létük megerősítésére, önerejük igazolására vágytak. A tömegkommunikációs eszközök, köztük a film, segítette őket ebben, sőt bizonyos fokú elégedettség érzését is felkeltette."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16186   2016-10-28

Magyaros és tájjellegű házi kenyérsütés / Remete Farkas László

Gasztronómia általában, Szakácskönyvek, receptek, Élelmiszerek, táplálkozás, Életmód, szokások
kenyér, pékáru, élelmiszer-technológia, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, ételrecept, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"Jó kenyérnek azt tartjuk, mely domború, héja se nem igen lágy, se nem túlzottan kemény. Héjának színe sárga vagy barna, de nem fekete égett. Nincs elválva a belétől, a bele szívós és nem morzsálódik. Ha a belét benyomják, az ismét felduzzad magától. Ha az alját megütik ököllel, az egész kenyér egyaránt megrendül."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16185   2016-10-28

Magyaros és tájjellegű házi kenyér-kelesztők / Remete Farkas László

Gasztronómia általában, Szakácskönyvek, receptek, Élelmiszerek, táplálkozás, Életmód, szokások
kenyér, kelesztés, élesztő, erjesztés, élelmiszer-technológia, magyar néprajz, nemzetiségi néprajz, ételrecept, Magyarország, Kárpát-medence, Közép-Európa

"A hagyományos kovász egyfajta házi készítésű alapanyag. Olyan, amely a kenyér tésztájához adva abban kétféle erjedést indít el: a kenyérliszt keményítő tartalmát cukorrá alakító tejsavas erjedést, és az így keletkezett cukrot alkohollá és széndioxiddá bontó kovász-élesztős erjedést."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16184   2016-10-28

Légy átkozott! : [Aquincumi történet] / Palatinus Lili

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"- Légy átkozott! - A mágus csak ennyit mondott, és rálehelt a fiúcskára. Lehelete hűvös párája egy pillanatig gomolygott kettejük között, mint a téli reggelek meleg lehelete, aztán eltűnt a fiúcska résnyire nyitott szájában. A mágus elengedte a gyereket, gyorsan visszahúzta a csuklyát, és továbbsietett, mintha semmi sem történt volna."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16183   2016-10-28

A virtuális tér geopolitikája : Tanulmánykötet / Dornfeld László, Keleti Arthur, Barsy Miklós, Kilin Józsefné, Berki Gábor, Pintér István ; szerkesztő Pintér István

Internet általában, Nemzetközi politika, szervezetek, Nemzetbiztonság, hírszerzés, Számítógépes bűnözés és jog, E-üzlet, Információs társadalom, Nemzetközi konfliktusok
geopolitika, külpolitika, biztonságpolitika, számítógép-hálózat, internet, információs társadalom, információs szektor, információalapú hadviselés, 21. sz.

"Az internet exponenciális növekedése ... újabb látóhatárokat tárt elénk, amelyeket csak most kezdünk igazán felfedezni. Ám ugyanakkor területi feszültségeket keltett és megnövelte a konfliktusok számát, hiszen mindenki azért küzd, hogy ellenőrizhesse és szabályozhassa az internetet."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16182   2016-10-28

Interneten a közelmúlt : Családtörténetek, kutatás informatikai eszközökkel, 70 éves iratok és több mint 80 éves szemtanúk / Szabó Tamás

Genealógia, családtörténet, Hálózati információforrások, Levéltári kutatás, Magyar történelem 1919-1945, Információs források
információkeresés, internet, családkutatás, zsidóság mentése, holokauszt, deportálás, Wallenberg, Raoul (1912-1947?), Szabó Károly (1916-1964)

"A Google Books adatbank szintén csak 2007-ben indult, ahol a teljes szövegben lehet keresni. Ma már 30 millió könyv található a Google Books-nál. Ezek között több mint 20 olyan Wallenberg könyv van, ahol a teljes szövegben lekérdezve apám neve is szerepel a hozzá tartozó szövegrészlettel."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16181   2016-10-27

Két város regénye / Charles Dickens ; fordító Karinthy Frigyes; illusztrátor Hablot Knight Browne

Klasszikus világirodalom
angol irodalom, 19. sz.

"Azok voltak a legjobb idők; azok voltak a legrosszabb idők. A bölcseség kora volt az; meg a bolondság kora. A hit korszaka; a hitetlenség korszaka. A Világosság ideje; a Sötétség ideje. A remény tavasza; a kétségbeesés tele. Előttünk volt még minden; nem volt már előttünk semmi."

URL: http://mek.oszk.hu/15700/15745   2016-10-27

A könyvkötés technikája / Gulyás Pál

Könyvművészet, tipográfia, Könyv- és írástörténet, Kézműipar
könyvkötészet, könyvművészet, könyvkultúra

"Lelkiismeretes könyvkötő, az újra rételés után, tiszta vékony makulatura papirost tesz a könyv lapjai közé, föltéve, hogy a nyomdafesték minősége felől kételyei támadtak. Általánosan ismert szabály, hogy könyveinket csak akkor adjuk kötés alá, a mikor már tökéletesen kiszáradtak."

URL: http://mek.oszk.hu/14900/14995   2016-10-27

Magyarország és a NATO-bővítés : Összefoglaló jelentés Magyarország NATO-csatlakozásának eseményeiről, az 1994 tavaszától 1997 december 15-ig terjedő időszakban = Hungary and the NATO enlargement : summary report on Hungary's access to NATO from Spring 1994 to 15th of December 1997 / Csapody Tamás

Nemzetközi szervezetek, Katonapolitika, Magyar külpolitika, Nemzetközi politika, szervezetek, Civil szervezetek, Politológia
védelmi szövetség, biztonságpolitika, külpolitika, békemozgalom, civil mozgalom, állam, North Atlantic Treaty Organisation, Magyarország, 1994-1997

"A NATO népszavazáshoz vezető út pontosan jelzi, hogy Magyarország csak formálisan, gyakran pedig még úgy sem képes járni az alkotmányos demokráciák útján, hogy az erősen vegyes összetételű, különböző elit csoportoktól mennyire idegen a demokratikus játékszabályok tiszteletben tartása, a törvények mindenek felettiségének elfogadása."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16215   2016-10-27

Iskolai emlékek végzősöktől, 1965-1966 : Brassói Unirea Líceum / szerkesztő Fröhlich Lajos

Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás
gimnázium, iskolatörténet, pedagógus, erdélyi magyarság, Áprily Lajos Főgimnázium (Braşov), Brassó, Erdély, 1965-1966, 20. sz.

"Most, amikor e jeles ünnepségre készülődve ... nézegetem az egykori fényképeket és olvasgatom az emlékkönyvembe osztálytársaim és tanáraim beírásait, örömmel nyugtázom, hogy úgy értem életem eme jelentős eseményéhez, az 50. éves érettségi találkozónkhoz, hogy csak a legmélyebb szeretet és ragaszkodás érzése tölti el szívemet."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16214   2016-10-27

A magyarországi holokauszt bibliográfiája / Randolph L. Braham

Szakbibliográfiák, Judaizmus, Kisebbségek, Magyar történelem 1919-1945, Kisebbségek
holokauszt, zsidóság, antiszemitizmus, deportálás, koncentrációs tábor, népirtás, Magyarország

"Braham, Randolph L. - Pók, Attila (szerk.): The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. New York, Columbia University Press, 1997, 783 o. Hivatkozásokban: RB-PA. [A holokauszt Magyarországon: ötven évvel később.] Az 1994 áprilisában Budapesten rendezett nemzetközi holokauszt-konferencia előadásainak gyűjteménye..."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16180   2016-10-26

Csak egy asszony! : Regény / Tolnai Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Bérlünk a te számodra is egy kis jószágot. Én mindenbe beletanitalak. Nem nehéz. Nekem is azt mondták, mikor a kavicsolást kivenni mertem: csak egy leány, majd neked meg azt mondják, csak egy asszony, de kutya lánczos, azért belevágunk ám az üzletbe. Tudnál-e borokkal kereskedni?"

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16178   2016-10-26

Honszerző Árpád : Elbeszélés a honfoglalás idejéből / Benedek Elek ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"A nap épen visszavetette sugarát a nyugati hegyek felől: megaranyozva a kedves tájat, mely a vereckei szorosból kilépő magyarok elé ... terült. Szelíd hajlású hegyek, szűken induló s szép lassan kiterülő völgyek, s messze, messze, homályos körvonala a kezdődő végtelen rónaságnak: ez volt a kép, melyre honszerző Árpád tekintete esett."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16176   2016-10-26                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic