Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13140 documents

Madarak és légvezetékek / Horváth Márton, Demeter Iván

Állattan, Természetvédelem, Környezetbarát technológiák, Villamosenergia ipar, Magasépítés
madár, madárvédelem, légvezeték, érintésvédelem, villamos szigetelés

"Európai viszonylatban leggyakrabban vízimadarak (gémek, ludak, récék, hattyúk) ütköznek az élőhelyeiket átszelő, vagy azok között elhelyezkedő légvezetékkel, azonban az ilyen balesetek a darvak, illetve a világszerte veszélyeztetett túzok esetében is az egyik leggyakoribb halálozási okok közé tartoznak."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13519   2014-11-24

Nemzeti identitás, asszimiláció és médiahasználat a határon túli magyarság körében 2. / Dobos Ferenc, Megyeri Klára ; szerkesztő Apró István

Média általában, Művelődésszociológia, Kisebbségek
tömegkommunikáció, médiakutatás, kutatási jelentés, kérdőíves felmérés, határon túli magyarság, Erdély, Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja, 1999-2011

"Jelen utóelemzésünk a médiafogyasztással kapcsolatos társadalmi jelenségeket – hasonlóan a nyomtatásban már megjelent összegző tanulmány esetében alkalmazott módszerhez – elsősorban nem a média működésének szemszögéből kíséri figyelemmel, hanem annak meglétét csupán vonatkozási pontként kezeli."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13518   2014-11-24

Mind: egy : Regény / Bernáth Zsolt

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21.sz.

"Járt az óra, határozottan emlékeztem. Csak éppen... visszafelé. Ellenkező irányba mozogtak a mutatók. Ilyen órákat faragott a nagypapa... Véletlen csupán, helyrehozhatatlan műszaki hiba? Vagy nagyon is tudatos tervezés eredménye, egy üzenet, amely a jövőnek szól?"

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13517   2014-11-24

A Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete tagjainak névsora

Könyvkiadás, Kereskedelem, Névtárak
névjegyzék, könyvkereskedő, Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők Országos Egyesülete, könyvkereskedelem, tagnévsor, Magyarország, 1943

"Dr. Püski Sándor (Magyar Élet) Bp., IV., Szerb-utca 17.
Radó Ferencné (Folio) Bp., VIII., Rökk Szilárd-u. 20.
»Rege« Könyvkiadó és Terjesztő Kft. Bp., V., Katona József-u. 23/a.
Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Bp., V., Vadász-u. 16."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13516   2014-11-24

Ajánlással és kézírással ékes könyvek

Egyéb listák, Könyv- és írástörténet
dedikáció, könyvjegyzék, kéziratos könyv, könyvritkaság, magánkönyvtár, bibliofília

"Petőfi Sándor összes költeményei. 3 köt. a Jókai-Havas-féle kiadásnak merített papíron 50 számozott példányából a 48. számú. A III. kötetbe illesztve a költő kézirata: A virágok. A kézirat hátlapján ez a följegyzés: »Jól ismerem Petőfinek ezt a költeményét. Jókai Mór«. - A kézirat Bagossy Bertalan ... baráti ajándéka."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13515   2014-11-24

Pusztai élet : Elbeszélések / Sebők Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A gajgonyai puszta meglehetősen sivár tartomány volt. Terjedelme nagy, de javarésze legelő, mocsár és sivány. A szemhatárig nem látszott egyéb sárga homokbuckánál és sötétvörös fenyérnél, a melyet itt-ott nagy, a messzeségbe elvesző zöld folt szakított meg: sás. Néhány poros nyárfaliget, fasor és elhagyatott tanyaház tarkította a képet."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13514   2014-11-21

Az iszlámhoz vezető út = Al-ṭareeq ilā-lislām / átdolgozó Gál Tasnim

Iszlám
iszlám, Mohamed (próféta) (570?-632), vallási kötelesség, vallási tilalom, iszlám törvény

"Mint egykori lelkésze és presbitere a keresztény egyháznak, rám hárul a feladat, hogy felvilágosítsam azokat, akik a sötétségben járnak. Miután magával ragadott az iszlám, égető szükségét éreztem, hogy segítsek azoknak, akik még nem lettek megáldva azzal, hogy megtapasztalják az iszlám fényét."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13513   2014-11-21

Gyermekvédelem a médiajogban / Kóczián Sándor

Média általában, Gyermekek, ifjúság, Polgári jog, Emberi jogok
tömegkommunikáció, médiakutatás, fiatalkorú, gyermekvédelem, ifjúságvédelem, jogi szabályozás

"A véleménynyilvánítás szabadsága a kiskorúak, a gyermekek és a fiatalkorúak védelme érdekében is korlátozható. A véleménynyilvánítás szabadságának kiskorúak védelmében történő korlátozásának szükségességéről a nemzetközi dokumentumokban, az egyes országok jogfelfogásában és a jogirodalomban egyaránt konszenzus alakult ki."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13512   2014-11-21

Búcsú az értelemtől / Bálint György

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"- Jó, hogy engem említenek, - kiáltott most közbe az »értelem« szó. - Velem történik a legnagyobb igazságtalanság. Minden zagyva szajkó az ajkára vesz; minduntalan használnak, még hozzá a legaljasabb célokra. Higgyék el, uraim, hogy nekem már régóta nincs semmi értelmem és ez, lássák be, az én szakmámban végzetes."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13511   2014-11-21

Szent Agata levelei / Váradi Antal

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"- Ön iróember... és mint ilyen, talán fog valami érdekes dolgot találni ezekben a levelekben. Nézze, egy szegény barátném volt, valami Vesztritsné... Nagyon kedves, jó asszony... Velenczében halt meg, hirtelen, szivszélhüdésben, éppen mint a szegény édes anyja... Annak a levelei ezek. Hozzám irta őket, még kedves, elmult leánykoromban."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13510   2014-11-21

Rádió és televízió szemle, 1969-1979

Folyóirat repertóriumok, Rádió, Televízió, Sajtó- és médiatörténet
repertórium, rádiózás, televíziózás, médiaelmélet, folyóirat, 1969-1979

"VESZPRÉM, 1973
1. A Televíziós Találkozó szakmai vitájából (részletek) 5
2. Almási Miklós referátumából 5
3. Mészöly Dezső, Huszár Tibor, Szántó Erika, Gyertyán Ervin, Bersényi Iván, Rajnai András, Szekfű András, Siklós Olga, Békés Tamás, Lévai Béla, Bárány Tamás, Szinetár Miklós hozzászólásaiból 10"

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13509   2014-11-21

Az emlékek szakácskönyve : Ízes írások és régi receptek / Krúdy Gyula ; illusztrátor Zórád Ernő

Klasszikus magyar irodalom, Szakácskönyvek, receptek
magyar irodalom, ételrecept, szakácskönyv, gasztronómia, 20. sz.

"Talán még most is vannak Magyarországon olyan emberek, akik szeretik a jó konyhát, akik örömüket, ambícióikat kielégülve látják egy sikerült ebéd elköltésével, vagy egy hosszadalmas vacsora végigélvezésében. Ezeknek a kivételes embereknek nem kell arról írni, hogy milyenek a jó ennivalók, tudják tapasztalatból."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13508   2014-11-20

A' horvátok a' magyaroknak : Felelet az 1848-ik Mártzius és Április magyar hírdetményekre / Ivan Mažuranić

Kisebbségek, Magyar történelem 1791-1867
horvátok, magyarság, békés együttélés, nemzetiségi kérdés, interetnikus kapcsolat, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, reformkor, 1848

"Magyarok! alkotmánytársaink! azon szeretetek és barátságos érzelmeitek, mellyek Martziusi és Aprilisi, Pestről kibocsájtott hirdetményeitekben nekünk nyilvánítvák, sziveinket ritka és váratlan örömmel töltötték be."

URL: http://mek.oszk.hu/13500/13507   2014-11-20                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic