Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13342 documents

Az agrárpolitika alapvonalai / Árkövy Richárd

Agrárium, vidékfejlesztés, Mezőgazdaság általában, Ipartörténet, Ágazati gazdaságtan
agrárpolitika, agrárgazdaság, mezőgazdaság, földbirtok, agrártörténet, Magyarország, 19. sz.

"Az agrárpolitika azokat a módokat és eszközöket igyekszik megállapítani, melyek a mezőgazdaságot virágzóvá, s a föld népét jómóduvá tehetik, minélfogva a földmivelő népesség viszonylagos jólétének és boldogságának legnagyobb foka elérhető. Az agrárpolitika a gyakorlatban már ősidők óta létezik..."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13721   2015-01-27

Eine deutsche Sprachinsel im Karpatenraum, Dobschau / Lux Gyula

Helytörténet, helyismeret
helytörténet, német népcsoport, felvidéki szászok, szepesi bányaváros, Dobsina

"Mit der Geschichte der Stadt Dobschau haben sich in den letzten 150 Jahren mehrere Historiker befaßt. Indes finden sich bei diesen besonders über die Siedlungsgeschichte dieser Stadt viele unzuverlässige Daten und Behauptungen, die zu berichtigen find."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13718   2015-01-27

Báró Eötvös József évei : 1813. szeptember 3. - 1871. február 2.

Idézetgyűjtemények
politikus, író, Eötvös József (1813-1871), 19. sz.

"Báró Eötvös Józsefről a legtöbbeknek először az jut az eszébe, hogy a Batthyány-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztereként dolgozott. Emellett azonban a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tagja, az Andrássy- kormány minisztere, reformpolitikus és a magyar realista regényírás első mestere is volt."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13717   2015-01-27

Szájrul szájra : A magyarság szálló ígéi / gyűjtő Tóth Béla

Idézetgyűjtemények, Magyar irodalom története, Művelődéstörténet, Magyar történelem általában, Európai országok történelme, Világtörténet
szállóige, szólás, mondás, irodalomtörténet, idézetgyűjtemény

"Keresvén a magyar történetből kölcsönzött szálló ígéket, a honfoglaló ősök korába kell visszatérnünk, hogy megtaláljuk a legrégibbet: a ma is gyakorta és ... tréfásan emlegetett magnum áldumást. Mi ugyanis többnyire nagy ivást értünk rajta, holott igazi értelme az, amit az áldomás régi nyelvünkben jelentett, t. i. 'áldozat'."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13716   2015-01-27

Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban / Ángyán József, Beliczay Erzsébet, Győri Zsuzsanna, Kiss Károly ; szerkesztő Kiss Károly

Környezetgazdaságtan, Környezetvédelem általában
környezet-gazdaságtan, környezetszennyezés, támogatás, környezetvédelem, környezeti kár, Magyarország, Európai Unió, 21. sz.

"... Meg kell határoznunk azt, hogy mit tartunk egyáltalán környezetileg káros tevékenységnek. ... Elméletileg a feladat nagyon egyszerűnek tűnik: ahol az okozó által nem viselt, tehát harmadik személyekre (a társadalomra) áthárított környezeti kár (azaz externália) keletkezik, ott beszélhetünk környezetileg káros tevékenységekről."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13715   2015-01-27

Külföldiek Magyarországon és a velük kapcsolatos nézetek a helyi önkormányzatokban / Sik Endre

Kisebbségek, Közigazgatás, önkormányzatok
bevándorló, külföldi munkavállaló, idegengyűlölet, cigányság, attitűdmérés, helyi önkormányzat, Magyarország, 1995-1998

"A vizsgált időszakban a külföldiek regionális elhelyezkedése nem változott. A külföldiek nagyobb arányban fordulnak elő azokon a területeken, ahol kevés, de nagy település található (Pest megye (Központi régió), Dél- és Észak-Alföld), illetve a nagyobb népességű településtípusokban (városok és nagyközségek)."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13714   2015-01-27

A Napkelet írói és írásai : 1923-1940

Folyóirat repertóriumok, Magyar irodalom története, Sajtó- és médiatörténet
repertórium, irodalomtörténet, folyóirat, 1923-1940

"Tormay Cécile: Öt év. /Napkelet./ 1928. I. 1-2 l.
Tóth Béla: "Szuperrealizmus". 1926. 386-388 l.
Triéder: »Ezekről a könyvekről beszélnek.« 1928. II. 719 l.
Tuba Mirabilis: Te csak pipálj, magyar drámairodalom. 1928. I. 479 l."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13713   2015-01-26

Újhold : Versek / Radnóti Miklós

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Égen az újhold oly vékonyka most,
mint apró seb, melyet a fecske ejt,
villanva víz szinén és utána
rögtön elfelejt."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13712   2015-01-26

A könyvnyomdai munkaártételek elemei / Löwy Salamon

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
bérköltség, díjszabás, nyomdászat, nyomdaipar, nyomdászattörténet

"Mint tudjuk, a munkabér, bármely kategóriáját nézzük a munkásságnak, egy-egy üzemben is erősen különbözik, még inkább áll ez egy egész iparra nézve. Ez a különbözet akként egyenlittetik ki, hogy egy helyes átlagot alakitunk és pedig külön-külön szedőkre, gépszedőkre, gépmesterekre, tömöntőkre, munkásnőkre, segédmunkásokra..."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13710   2015-01-26

A betüszedés elméleti és gyakorlati kézikönyve / Wózner Ignác, Durmits Imre, Pavlovszky J. Alajos

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Könyvművészet, tipográfia
betűszedés, nyomdatechnika, nyomdai előkészítés, nyomdászat, nyomdászattörténet, tipográfia

"A szedésre visszatérve, el kell olvasnunk a kézirat első mondatát; minden figyelmünknek csak a kézirat és a szekrény közt szabad kalandozni, a betüket minden forgatás, tapogatás nélkül, egyenletes, előre kiszemelt fogással, könnyedén vigyük a szedősorzóba. A mondatot elolvasva, ki kell szemelnünk az első betűt..."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13709   2015-01-26

Betűszedés : Gyakorlati szabályok és irányítások / Somos Árpád

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet, Könyvművészet, tipográfia
betűszedés, nyomdatechnika, nyomdai előkészítés, nyomdászat, nyomdászattörténet, tipográfia

"A kéziszedő szokja meg a könnyed, mozgékony állást; ne álljon mereven, hanem vigye a felső testét a betű után, hogy a kéz által megteendő utat megrövidítse. De ne hajladozzék, mint a cigányprimás, mert aminthogy annak a muzsikája semmivel sem szépül meg attól, úgy a szedő hiábavaló hajbókolása is csak fárasztja a testet..."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13708   2015-01-26

Villamos fémlemezelés, galvanoplasztika és fémfényesités : Nikkelezés, vörösrezezés, sárgarezezés, ezüstözés, aranyozás, horganyozás, ónozás és oxidálása a fémeknek / Gunesch János

Felületkezelés, Fémmegmunkálás, Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
galvanoplasztika, galvanizálás, elektrokémiai bevonás, bevonás fémmel, elektrolízis, nyomdászat, nyomdaipar, nyomdászattörténet

"A tárgyaknak a fürdőbe való befüggesztésekor az áramot rögtön meg kell inditani, mert megtörténik, hogy egyes fémeket (pl. horganyt) az oldat megtámad. Ügyelnünk kell arra is, hogy a befüggesztett tárgyon légbuborékok ne képződjenek, azért néha-néha a fürdő felett levő vezeték-rudakat mozgassuk meg."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13707   2015-01-26

Dabóczi Mihály : 1905-1980 / Prohászka László

Szobrászat, kerámiaművészet, Művészettörténet
szobrász, Dabóczi Mihály (1905-1980), 20-21.sz.

"1929-ben hátat fordított a művészi fejlődése szempontjából nem sokat ígérő vidéki életnek, és Budapestre költözött. A fővárosban először az ugyancsak erdélyi származású Orbán Antal műtermében vállalt munkát, aki az Iparművészeti Iskola kerámia szakosztályának volt a vezető tanára, és a Százados úti művésztelepen dolgozott."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13706   2015-01-23                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic