Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13949 documents

Elméleti fizika 2. / Török János, Orosz László, Kertész János

Hőtan, statisztikus fizika, Atomfizika, molekuláris fizika
elméleti fizika, statisztikus szóródás, fizikai kölcsönhatás, kvantummechanika, kvantumstatisztika, kvantumfizika

"A makroszkopikus testeket termodinamikai és hidrodinamikai jellemzőkkel írjuk le. Ezen jellemzők adott értékei (P, V, N, T, stb.) a rendszer egy makroszkopikus, vagy makro-állapotát határozzák meg. Természetesen a testet alkotó részecskék helyzete, sebessége állandóan változik, még akkor is, ha a makroállapot nem."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14375   2015-07-28

Keressétek az Isten Országát! : Mutatók / Bulányi György ; szerkesztő Faragó Ferenc

Keresztény vallások, Kisegyházak, szekták, Egyéb listák
katolikus egyház, Bulányi György (1919-2010), vallási közösség, tárgymutató, melléklet

"Máté evangéliuma, Márk evangéliuma, Lukács evangéliuma, János evangéliuma, Az Apostolok Cselekedetei, Az Újszövetség többi könyve, Ószövetség - ebben a sorrendben hozza a Helymutató az első három kötet hivatkozásait a szentírási helyekre."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14374   2015-07-28

Kakuk Berci ; Eprésző / Balogh Bertalan

Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ahogy elhagyták Kiskovácsipuszta házait, s egyre beljebb hatoltak a kicsit érintetlenebb természetbe, váratlanul, mély elragadtatással felsóhajtott Árpi, aki közömbösen, fáradtan bólintott rá előző délután erre a túrára, mert Zoli már többször is hívta, és szégyellte volna, ha megint nemet mond."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14372   2015-07-28

Kóborló emlékeim / Kutasi Horváth Katalin

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ahogy elhagyták Kiskovácsipuszta házait, s egyre beljebb hatoltak a kicsit érintetlenebb természetbe, váratlanul, mély elragadtatással felsóhajtott Árpi, aki közömbösen, fáradtan bólintott rá előző délután erre a túrára, mert Zoli már többször is hívta, és szégyellte volna, ha megint nemet mond."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14371   2015-07-28

"Ne ítéljetek el...!" : Zsidó népirtás, antiszemita üldözés Kárpátalján a náci és a kommunista eszmék nevében (1938-1991) / Dupka György

Kisebbségek, Európai országok történelme, Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989
zsidóság, nemzeti kisebbség, nácizmus, kommunizmus, állami terror, antiszemitizmus, deportálás, internálás, népirtás, Kárpátalja, Ukrajna, Szovjetunió, 1938-1991

"A kárpátaljai zsidókról írt szakirodalom máig hiányzó láncszeme a magyar-szovjet határon 1938-1941-ben átszökött és a GULAG-táborokba zárt zsidó menekültek szenvedéstörténete, amely azt is bizonyítja, hogy a náci diktatúrához hasonlóan a kommunista hatalom is bekapcsolódott a zsidó népirtásba."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14370   2015-07-27

Fény és árnyék : Az egymás nélkül nem létezhetőkről / szerkesztő Komáromi János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Gyertyalángot gyújtok, nyúlnak már az árnyak,
Szökellnek a fények, kis tűzlepke-szárnyak,
Erdőillat, magány, csend van körülöttem,
Szétfoszló fellegek s fogyó Hold fölöttem..."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14369   2015-07-27

Hungary country report : EUFORI study / Kuti Éva

Civil szervezetek, Kutatás-fejlesztés
nonprofit szervezet, alapítvány, kutatás-fejlesztés, innováció, pénzügyi támogatás, statisztika, Magyarország, 2015

"All in all, the public funding of research and innovation is politically tainted in Hungary. Moreover, it is extremely scarce. As stated in the 'Strategy for Science Policy between 2014 and 2020' prepared by the Ministry of Human Resources: 'it is worrisome that the public funding has declined in an international comparison..."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14368   2015-07-27

Lényegretörő pszichológia : Magyarázatok az emberi viselkedésre / Fodor Miklós

Pszichológia
lélektan, magatartástudomány, pszichológia

"Valójában minden ember függő: az énkiterjesztéstől függünk, csak az útjaink mások. Van, aki kombinálja az utakat: más-más stratégiákat vet be, hogy énje nőjön, pl. időnként a szex által, máskor problémák megoldásával, megint máskor adakozással. Van, aki meg nem váltogatja az utakat."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14367   2015-07-27

Inkscape : Vektorgrafika mindenkinek / Kisantal Tibor

Felhasználói szoftverek, Számítógépes grafika
képszerkesztő, felhasználói program, szabad szoftver, grafikai tervezőprogram, Inkscape

"A könyv első része egy Inkscape-re épülő vektorgrafikai feladatgyűjtemény. Elsődleges célja, hogy bevezesse az olvasót, azaz téged, a vektorgrafikus rajzolás mikéntjébe. ... Nem szeretném eltitkolni, hogy a második részt azoknak írtam, akik nem csak hobbi szinten tanulni, de művelni, esetleg tanítani szeretnék a vektorgrafikát."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14366   2015-07-24

Szülőfalunk Köbölkút : A keltáktól a 3. évezredig / Kovács Ferenc

Helytörténet, helyismeret
helytörténet, felvidéki magyarság, településtörténet, Köbölkút, Felvidék

"A X. század végén a 997-től uralkodó, majd 1001-ben megkoronázott I. István király elrendelte a magyarság tartós letelepülését, és az államalapítás során királyi székhelyévé Esztergomot építette fel. Az egész vidék a király birtokává vált, ehhez tartozott a mai Köbölkút helyén álló »Kő kút melletti telep« is."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14365   2015-07-24

A budapesti Magyar Királyi Tudomány-Egyetem Könyvtára / közreadó Máté Sándor

Könyvtártörténet
Egyetemi Könyvtár (Budapest), könyvtártörténet, könyvtárügy, 1774-1895, 18-19. sz.

"1895-ben 4007 kikölcsönző 13577 művet vett ki házonkívüli használatra és 48174 olvasó 50624 művet olvasott helyben. Ez utóbbinál megjegyzendő, hogy az ide mellékelt táblázat részletes kimutatást foglal magában arról, hogy az 1895-ben használt művek a könyvtárban elfogadott szakrendszer szerint milyen szakokba tartoznak."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14364   2015-07-24

Elméleti fizika 1. / Orosz László, Török János, Unger Tamás

Elektrodinamika, Mechanika
elméleti fizika, elektrodinamika, hullámegyenlet, Maxwell-egyenlet, mágneses tér, impulzus, mechanika

"Időn itt azt a mennyiséget kell érteni, amelyet az inerciarendszerben elhelyezett stopper óra mér. Ez a praktikus definíció (az idő az, amit az óra mér) most számunkra egy jó darabig elegendő lesz. Az idő fogalmának precíz kifejtésére csak a speciális relativitás-elmélet és a kvantummechanika során kerülhet sor."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14363   2015-07-24

Arc-poeticák : Beszélgetni jó / Lengyel János

Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet, Kisebbségek
helytörténet, művelődéstörténet, interjú, határon túli magyarság, Kárpátalja, 21. sz.

"Meg tudnak élni a fizetésükből a kárpátaljai újságírók?
- Természetesen, különben már rég kihaltak volna. Az már más kérdés, hogyan élnek. Nyilván vannak Kárpátalján jobb anyagi helyzetben lévő sajtókiadványok is, amelyek méltó fizetést tudnak biztosítani a munkatársaiknak."

URL: http://mek.oszk.hu/14300/14361   2015-07-24                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic