Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15785 documents

A magyarországi holokauszt bibliográfiája / Randolph L. Braham

Szakbibliográfiák, Judaizmus, Kisebbségek, Magyar történelem 1919-1945, Kisebbségek
holokauszt, zsidóság, antiszemitizmus, deportálás, koncentrációs tábor, népirtás, Magyarország

"Braham, Randolph L. - Pók, Attila (szerk.): The Holocaust in Hungary: Fifty Years Later. New York, Columbia University Press, 1997, 783 o. Hivatkozásokban: RB-PA. [A holokauszt Magyarországon: ötven évvel később.] Az 1994 áprilisában Budapesten rendezett nemzetközi holokauszt-konferencia előadásainak gyűjteménye..."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16180   2016-10-26

Csak egy asszony! : Regény / Tolnai Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Bérlünk a te számodra is egy kis jószágot. Én mindenbe beletanitalak. Nem nehéz. Nekem is azt mondták, mikor a kavicsolást kivenni mertem: csak egy leány, majd neked meg azt mondják, csak egy asszony, de kutya lánczos, azért belevágunk ám az üzletbe. Tudnál-e borokkal kereskedni?"

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16178   2016-10-26

Honszerző Árpád : Elbeszélés a honfoglalás idejéből / Benedek Elek ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"A nap épen visszavetette sugarát a nyugati hegyek felől: megaranyozva a kedves tájat, mely a vereckei szorosból kilépő magyarok elé ... terült. Szelíd hajlású hegyek, szűken induló s szép lassan kiterülő völgyek, s messze, messze, homályos körvonala a kezdődő végtelen rónaságnak: ez volt a kép, melyre honszerző Árpád tekintete esett."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16176   2016-10-26

Multilineáris és homologikus algebra alkalmazásokkal / Küronya Alex

Algebra, Matematikai analízis, Alkalmazott matematika, Geometria
multilineáris algebra, algebrai topológia, algebrai geometria, tenzoranalízis

"A multilineáris algebra a nevéből is láthatóan vektorterek vagy általánosabban gyűrűk feletti modulusok közötti multilineáris leképezésekkel foglalkozik. Mivel az alkalmazások során a szinguláris homológiaelméletet is szeretnénk tárgyalni, mi itt kommutatív gyűrűk feletti modulusokkal fogunk dolgozni."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16175   2016-10-26

Numerikus módszerek példatár / Faragó István, Fekete Imre, Horváth Róbert

Algebra, Matematikai analízis
numerikus módszer, numerikus analízis, közelítő módszer, példatár

"A numerikus integrálás azt vizsgálja, hogy egy függvény néhány helyen vett függvényértékének segítségével hogyan lehet közelíteni a függvény határozott integrálját. Erre szolgálnak az interpolációs módszerek, amikor a függvényértékekre illesztett interpolációs polinomok integráljával közelítjük a tényleges integrálértéket."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16174   2016-10-26

Kisebb történetek / Gaál Mózes

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Sokszor eltünődtem afelett, hogy az öreg levélhordó, az a becsületes arczú, őszülő szakálú, miért akarja a fiát erőnek erejével tanittatni? Akinek a jó Isten nem juttatott elég elmebeli képességet arra, hogy deklinálni és konjugálni megtanuljon, miért erőltetik azt a latin iskolába?"

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16171   2016-10-25

Tanuljunk programozni : Visual Basic Script, objektumok, web / Juhász Tibor, Kiss Zsolt

Programozás, Internetes technológia
programozás, programnyelv, objektumorientált programozás, web, Visual Basic

"Az objektumok sokféle tulajdonsággal rendelkezhetnek. ... A mappáknál lekérdezhető a létrehozási ideje, mérete. Egy weblapon lévő képnek megadható a mérete, a keret színe, vastagsága, a képet tartalmazó fájl neve, elérési útja. A programokban felhasználjuk az objektumok tulajdonságait, és módosítani tudjuk az értéküket."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16170   2016-10-25

Finta Kata versei téma szerint és abc-sorrendben 1. / Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"Egész nap gépen róttam a sorokat
írtam verseket és novellákat.
Annyi jó- és rossz emlékem maradt,
mind meg kell örökítenem azokat."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16169   2016-10-25

Nanofizikai tudásbázis / Geszti Tamás, Cserti József, Kürti Jenő, Koltai János, Asbóth János, Oroszlány László, Pályi András

Atomfizika, molekuláris fizika, Általános és szervetlen kémia, Anyagok
molekuláris fizika, nanotechnológia, anyagtudomány, fizikai kémia, kvantumfizika, elemi szén

"Fizikailag, a termikus fluktuációk olyan nagyságrendű elmozdulásokhoz vezetnek, melyek összemérhetők a rácsállandóval. Így egészen mostanáig úgy gondolták, hogy kétdimenziós szerkezet csak egykristályon növeszthető. Ezért is nagy jelentőségű Geim csoportjának a felfedezése, az akár 100 μm méretű grafénpikkelyek izolálása."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16167   2016-10-25

Algoritmikus modellek és tanulóalgoritmusok a statisztikában / Bolla Marianna, Csicsman József

Statisztika, Alkalmazott matematika
matematikai statisztika, matematikai modell, statisztikai modell, algoritmus, statisztikai elemzés

"Az ún. EM-algoritmus célja az, hogy becslést adjon a háttéreloszlás valamely ? paraméterére hiányos adatokból. A paraméter maximum likelihood becslése még teljes adatrendszerből is bonyolult, sokszor nem is adható explicit megoldás. Gyakran hiányos is az adatrendszer."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16166   2016-10-25

Tovamozduló ember tovamozduló világban : A magyar némafilm 1896-1931 között / Kőháti Zsolt

Filmművészet, Mozi, mozgóképkultúra, Film- és színháztörténet
némafilm, mozgókép, filmművészet, filmtörténet, filmgyártás, filmszínház, Magyarország, 20. sz., 1896-1931

"A millenárison zajló mozgókép-bemutató hordereje óriási volt a később kibontakozó magyar kinematográfia szempontjából. Zitkovszky Béla gondozta ugyanis ezeket a programokat: honi mozgóképkísérleteink ezermester képességű kulcsfigurája, később sikeres operatőr."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16165   2016-10-24

A filmhang esztétikája / Lohr Ferenc

Filmművészet, Akusztika, hangtan, Esztétika, művészetfilozófia
hangosfilm, hangzás, hanghatás, filmzene, filmesztétika, filmművészet, akusztika, hangtechnika

"A néző nem látja és nem hallja külön a filmet, a látvány és a hangzás csak eszközök egy bemutatott, tükrözött világ megismerésére és jelzésére. Az alkotó célja, hogy olyan intenzív jelzéseket adjon, amelyekben benne rejlenek a néző magatartásának irányítására vonatkozó indítékok vagy legalább képességek."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16164   2016-10-24

Az Első Földet kerestükben : Hanti regény / Eremej Danilovič Ajpin ; fordító Nagy Katalin

Kortárs világirodalom
hanti irodalom, 21. sz.

"Az Első Föld hegyes Szent Szigetként magasodott a víz fölött. A művész emlékezetében pedig ő lett a föld központja. Pontosabban a Világmindenség, a Világegyetem központja. Amikor ecset került a kezébe, elkezdte festeni a képet, aminek magától született meg a címe - »A Szent Sziget felé«."

URL: http://mek.oszk.hu/16100/16162   2016-10-24                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic