Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

iGlue (in4 Kft)

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió
Elektronikus Könyvkiadó

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
12385 documents

Az "Élet" írói és írásai : 1909-1944

Folyóirat repertóriumok, Magyar irodalom története, Sajtó- és médiatörténet, Egyháztörténet
repertórium, irodalomtörténet, folyóirat, katolikus egyház, 1909-1944

"Angelus Silesius: Egy keresztény, ki gazdag mint az Isten. Fordította Kacziba József. 1942. 165. l.
Aquinói Szent Tamás: Lauda Sion. Fordította Sík Sándor. 1914. I. 743. l.
Ave maris stella. Forditotta Sik Sándor. 1917. II. 1228. l."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12762   2014-04-15

A Koszorú (a Petőfi-Társaság közlönye) repertóriuma : 1879-1886, 1934-1944

Folyóirat repertóriumok, Magyar irodalom története, Sajtó- és médiatörténet
repertórium, irodalomtörténet, folyóirat, 1879-1886, 1934-1944

"Szana Tamás: Petőfi kézirata. 1879. I. 56-58. l.
Szana Tamás: Petőfi szülői. 1880. 00. 289-295. l.
Szász Károly: Petőfi színész-barátja. Színházi emlékeimből. 1943/44. 21-23. l.
Sz. F.: Egy kis statisztika Petőfi műveiről, 1879. II. 456-458. l."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12761   2014-04-15

A Szana-Ábrányi féle Figyelő írói és írásai : 1871-1876

Folyóirat repertóriumok, Magyar irodalom története, Sajtó- és médiatörténet
repertórium, irodalomkritika, folyóirat, 1871-1876

"Szana Tamás: Törekvésünk. 1871. 1. l.
Szana Tamás: A Nemzeti Színház új éve. 1871. 25-26. l.
Szana Tamás: A világfájdalom költészete. 1871. 73-75., 85-87. l.
Szana Tamás: Kazinczy Ferenc jellemrajzához. 1871. 136-138. l."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12760   2014-04-15

Kelták a Kárpátmedencében : Táblakötet = Die Kelten im Karpatenbecken / Hunyady Ilona

Európai országok történelme, Művelődéstörténet, Régészet
ókori népek történelme, kelták, kulturális kölcsönhatás, régészeti lelet, régészeti lelőhely, Kárpát-medence, i.e. 5-1. sz., ókor

"A KÁRPÁTMEDENCEI KELTA LELŐHELYEK JEGYZÉKE.
VERZEICHNISS DER FUNDORTE.
A csillaggal megjelölt helynevek régebbi irodalom alapján felvett bizonytalan lelhelyek."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12759   2014-04-15

Kassainé ifjasszony : Jászai Mari és Kassai Vidor szerelmi regénye / Rédey Mária

Film- és színháztörténet, Klasszikus magyar irodalom
színész, Jászai Mari (1850-1926), Kassai Vidor (1840-1928), levelezés

"Belőlem mindenki a későbbi agglegényt nézte ki, sőt magam is ilyen nézetben voltam. Megszállott az a gondolat is, hogy ime, itt egy szép fiatal leány, - ismeretlen tehetség, aki így, magában talán még el is kallódik. Így történt, hogy tizenegynapi ismeretség után meg is kértem a szép, tizenkilencéves, zseniális leányt..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12755   2014-04-15

Kelták a Kárpátmedencében : Szövegkötet / Hunyady Ilona

Európai országok történelme, Művelődéstörténet, Régészet
ókori népek történelme, kelták, kulturális kölcsönhatás, népvándorlás, Kárpát-medence, i.e. 5-1. sz., ókor

"A délnyugatcsehországi területeken a régi halomsíros lakosság egyideig való továbbélését kell feltételeznünk. A Duna mentén megérkező keltaság centruma tehát a Burgenland és a bécsi medence lehetett: innen terjeszkednek észak, nyugat és kelet felé."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12758   2014-04-15

Az Erdély országi nemes székely nemzetnek képe / Benkő József ; fordító L. S. K.

Magyar történelem általában
székelyek, társadalomtörténet, jogtörténet, Erdély

"A' Székely Nemzet a' maga Határában, mellyet Fegyverrel vett-meg, Magyar Országnál, és annak Felséges Királyainál régibb: következésképpen a' maga Nemesi Szabadságát, és Nemzeti Jussait nem másunnét, hanem a' maga tulajdon Vitéz erköltsei által nyerte, és szerzette."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12754   2014-04-14

Az erdélyi unio : Történelmi rajz / Szilágyi Ferenc

Politikatörténet, Államjog
politikai unió, jogtörténet, Erdély, Magyarország

"Az 1848-dik emlékezetes év elhozta ez uniót. Egy nap, febr. 24-e, egy csapás a forradalmak ... székvárosában, Parisban, mely az Orléans-ok trónját elsodorta, Bécsben a köz birodalmat alapjában megingató, a hűbéri rendszert annak egész területén megdöntő forradalmat idézett-elő, a pozsoni országgyülésnek is egészen uj irányt adott."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12753   2014-04-14

Theoretical psychology : Vygotskian writings = Теоретическая психология / Garai László

Szociálpszichológia, Társadalomfilozófia, Közgazdasági elméletek
pszichológia, szociálpszichológia, pszichológiai elmélet, gazdaságpszichológia

"The international Vygotsky boom seems to be motivated by psychology's »unconscious desire« to recover his unity without being compelled to sacrifice for it either the insights developed by psychology as a natural science, or those whose development was that long obstructed by such a science."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12752   2014-04-14

Huszonöt esztendő : Emlékfüzet Kner Izidor ur foglalkozásának negyedszázados jubileumára

Papíripar és nyomdászat, Papíripar és nyomdászat
nyomdász, Kner Izidor (1860-1935), jubileum, nyomdászattörténet, 19. sz.

"Hogy mennyire sajátította el e pálya mesterfogásait, tanui vagyunk mi alkalmazottjai mindnyájan, kiket gyakran lát el a fekete művészet útvesztőjében tanácsokkal..., tanuja a nagyközönség, mely a nyomdát nemcsak Békés és szomszédos megyékből, hanem az ország minden részéből elárasztja megrendeléseivel..."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12751   2014-04-14

A rab király szabadon : Fantasztikus állatregény / Bársony István ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Minden ketrec ajtaját kikulcsolta, de még nem nyitotta ki. Gyorsan dolgozott és gyakorlott kézzel. A vadállatok legtöbbje csöndesen pihent. Csak Szultán érdeklődött némileg az iránt, hogy mit keres itt megint az ápoló. Méltósággal nézett vele szemközt egy pillanatig; de Abdullah elugrott. A királlyal nem mert szóba állani."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12750   2014-04-14

Szemelvények a miskolci eszperantó-mozgalom történetéből / Pál István, Pásztor László

Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet, Civil szervezetek
civil mozgalom, eszperantó, kulturális egyesület, szervezettörténet, Miskolc

"Amikor 1960-ban Miskolcon a III. Északmagyarországi-Eszperantó Találkozó egyik programjaként felavatták a Zamenhof utca emléktábláját, a környező házak lakó keveset tudtak az eszperantó nyelvről és alkotójáról. Nem tudták, hogy Zamenhof nyelve előtt 174, utána még 116 nyelvkísérlet történt, s ezek közül egyedül az Eszperantó maradt életképes."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12749   2014-04-14

Fragmentoj el Historio de Esperanto-Movado en Miskolc / Pál István, Pásztor László

Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet, Civil szervezetek
civil mozgalom, eszperantó, kulturális egyesület, szervezettörténet, Miskolc

"Kiam en 1960 en Miskolc kiel iu programo de la 3-a Nordhungaria Esperanto-Renkontiĝo oni inaŭguris memortabulon de la strato Zamenhof, tiam loĝantoj de la ĉirkaŭantaj domoj apenaŭ sciis ion pri la esperanta lingvo kaj ties kreanto."

URL: http://mek.oszk.hu/12700/12748   2014-04-14                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

iWiW:
Club    Catalog

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic