Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13663 documents

A "Keresztények": egy szekta születése és gyermekbetegségei : Esettanulmány / Kamarás István

Vallásszociológia, Keresztény vallások, Kisegyházak, szekták
szociográfia, vallásszociológia, kereszténység, szekta, vallási szervezet, Dunaföldvár, 20. sz.

"Egyik jellegzetes sajátossága ennek vallási közösségnek éppen az, hogy eléggé ritkán esik szó körükben történetükről, a kezdetekről, az alapítókról. A másik jellegzetesség, hogy a valódi történéseket mellékesnek, esetlegesnek érzik az isteni kegyelem munkálkodása és a jézusi hívás mellett."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14040   2015-04-28

Hetedikek : Egy angyalföldi társaság lenyomata / Kamarás István

Szociográfia, Művelődésszociológia, Közművelődés, népművelés
szocialista brigád, szociológia, művelődésszociológia, munkásművelődés, önképzés, Angyalföld, Budapest, 1975-1987

"Házigazdánkkal, Marosi Zsuzsával együtt tizen ültünk az asztal körül: akadt közöttük csőszerelő, műszerész, lakatos, hajóépítő, hegesztő, szerkezetlakatos, géplakatos; különféle brigádokból és műhelyekből. Korelnökük 45 éves volt, többségük huszonéves. Témánk az életmód és a művelődés viszonya volt."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14039   2015-04-28

A határon / Fabó Kinga

Magyar irodalom története, Szövegtan, Műelemzés, Nyelvfilozófia, Szemantika, stilisztika, retorika, Esztétika, művészetfilozófia
irodalomtörténet, szövegelemzés, irodalomfilozófia, szövegnyelvészet, nyelvészet, irodalomesztétika

"Szemléletileg sem mindegy például az, hogy a nyelv segítségével tételesen megtett állítások közölnek valamilyen tartalmat (ahol a nyelv tehát csak eszköz ennek elmondására), vagy maguk a nyelvi formák, a nyelv használatának módja hordozza a közlendőt. Ez utóbbi esetben maga a nyelv válik tartalommá."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14038   2015-04-27

Cilike bajtársai / Tutsek Anna ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Tényleg mi van Cilikével? Miért nem hallat magáról semmit? Hát teljesen megfeledkezett az ő kis barátnőiről, bajtársairól, akik annyi résztvevő érdeklődéssel, derüs együttérzéssel kisérték figyelemmel az ő viszontagságait, melyekben néha - mi tagadás - egy kis csendes, szelid kárörömmel ismertek rá a saját élményeikre is..."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14037   2015-04-27

Kinga Fabó's poems : In English and in Indonesian / Fabó Kinga

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 20-21.sz.

"Soul I've been seeking so long,
of whom I've been writing so oft,
who I've called so much,
are you nowhere, in no one?"

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14036   2015-04-27

Képzelgések hálójában / Szentiday Klára Mária

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Amikor Etelkát rabul ejtik a képzelgések, mintha egy másik ember volna, úgy viselkedik. Reá jellemző józanságát elveszteni látszik, elréved, arckifejezése megváltozik, úgy tűnik, álomvilágban él... És ami igazán megdöbbentő, hogy aki ellentmond neki, illetve megkísérli kijózanítani tévelygéseiből, azt gonosznak, pokolfajzatnak titulálja."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14035   2015-04-27

Recsk : Emberek az embertelenségben / Nyeste Zoltán

Politikatörténet, Magyar történelem 1946-1989
politikai üldözés, kényszermunkatábor, Rákosi-korszak, állami terror, szocializmus, Államvédelmi Hatóság, Magyarország, Recsk, 1950-es évek

"1950. október 25-én csukódott be mögöttem a recski kényszermunkatábor kapuja. A történetet azonban Kistarcsán kell kezdenem, hiszen a recski rabok túlnyomó többségét a kistarcsai internálótáborból hurcolták Recskre, s a tarcsai események kapcsán illusztrálhatom egy példával azt a folyamatot is, amely végül az ÁVÓ teljhatalmához vezetett."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14034   2015-04-27

Apuapu és a leleplezett rakoncaficánka / Kamarás István ; illusztrátor Szalma Edit

Kortárs magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20-21.sz.

"Apuapu volt a törzsfőnök, én voltam a törzs. De ez már nagyon régen volt. Még Pityu apu, Feri apu és Laci apu előtt. Laci apu után nem jött senki, és ez nagyon jó volt, mert akkoriban hármat is mesélt anyukám. Még jobb lett volna persze, ha Apuapuról mesél."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14033   2015-04-27

Ipiapi atya : Egy legenda dokumentumai / Kamarás István ; szerkesztő Kemény András

Kortárs magyar irodalom, Vallásszociológia, Keresztény vallások
magyar irodalom, vallás, 20-21.sz.

"Szembe kell nézni azzal a lehetőséggel is, hogy Ipiapi atya mégsem valóságos személy, csupán legenda. Ám nem csak emellett, ez ellen is több minden felhozható. Először is ezen sokan csak nevetnek, mondván, ha Ipiapi atya nem volt valóságos személy, ők sem azok."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14032   2015-04-23

Királyfi és koldusleány : Erkölcsrajz / Bródy Sándor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"És ő fensége különös szerelmi bánatában, hogy elcsendesedjék és talán még inkább azért, hogy jól kikártyázhassa magát és idegen pénzt láthasson: utra kelt Magyarország felé. És amig közeledett a neki vad, nekünk pedig immár túlságosan civilizált ország felé ... mind erősebben fantáziált egy élő rabszolganőről..."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14031   2015-04-23

Cilike rövid ruhában / Tutsek Anna ; illusztrátor Wolff Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Cilike a tükör előtt állott s az új rózsaszín battiszt ruháját nézegette, amelyet ma először vett magára. Nagyon csinosnak találta a ruhát, csak tulságosan rövidnek. Igaz, hogy ha térdét egy kissé behajlította, vagy ha egészen a széknek a szélére ült, hát az alsó fodor érintette a földet."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14030   2015-04-23

Szép Ernő összes versei / Szép Ernő ; szerkesztő Urbán László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Ki űlsz az égben a vihar felett,
Én istenem hallgass meg engemet.
Hozzád megy szívem, itt szavam dadog,
Hazámért reszketek, magyar vagyok."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14029   2015-04-23

SNI tanulók támogatása IKT-eszközökkel / Estefánné Varga Magdolna, Dávid Mária

Informatika az oktatásban, Gyógypedagógia, Fogyatékosok
számítógépes oktatás, oktatástechnológia, integrált oktatás, speciális nevelés, pedagógiai lélektan

"Napjaink neveléstudományának ... egyik aktuális kérdése, miként lehet a tanulási folyamatban minden gyermek közreműködő részvételét biztosítani úgy, hogy saját nevelési szükségletét vesszük figyelembe. Az integráció, mely így pedagógiai és szociális cél is egyben mára általánosan elfogadott, viták csak a megvalósítás módjáról vannak."

URL: http://mek.oszk.hu/14000/14028   2015-04-21                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic