Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13330 documents

Dabóczi Mihály : 1905-1980 / Prohászka László

Szobrászat, kerámiaművészet, Művészettörténet
szobrász, Dabóczi Mihály (1905-1980), 20-21.sz.

"1929-ben hátat fordított a művészi fejlődése szempontjából nem sokat ígérő vidéki életnek, és Budapestre költözött. A fővárosban először az ugyancsak erdélyi származású Orbán Antal műtermében vállalt munkát, aki az Iparművészeti Iskola kerámia szakosztályának volt a vezető tanára, és a Százados úti művésztelepen dolgozott."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13706   2015-01-23

A csermosnyavölgyi táj geomorfológiája / Peja Győző

Természeti földrajz, Geológia, földtörténet
geomorfológia, természeti földrajz, geológia, Csermosnya-völgy, Gömör-Szepesi-érchegység

"A Csermosnyavölgy azonban nemcsak nagy vonalaiban érdekes, hanem kisebb részleteiben is igen változatos... A Csermosnyavölgy érdekes morfológiáját, különös megjelenését a geológiai felépítés, az eredeti felszín (peneplén), a tektonikus mozgások és a felépítő kőzetek különböző morfológiai értékének vizsgálatával érthetjük meg."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13705   2015-01-23

Büntetéstani problémák / Finkey Ferenc

Büntetésvégrehajtás, Büntetőjog, Tudománytörténet
büntetés-végrehajtás, büntetés-végrehajtó intézet, börtönügy, jogelmélet, büntetőjog, büntetésügy, jogtörténet, Magyarország, 19-20. sz.

"A büntetés végrehajtás, vagyis a Btk-ben megállapított büntetési eszközök valamelyikének az elítélt egyénnel szemben a bírói jogerős ítéletben megállapított mértékben leendő foganatosítása, szorosan véve nem anyagi büntetőjogi, hanem eljárási, de itt is nem perjogi, hanem perenkívüli, tehát közigazgatási feladat."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13704   2015-01-23

Mácsai / Szabó György ; szerkesztő Csák Ferenc; fordító Annabel Barber

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, Mácsai István (1922-2005), 20-21.sz.

"Fokozatos és folyamatos elmélyülésnek lehetünk tanúi nála. Ez a processzus akkor lesz igazán követhető, ha megismerkedünk életének jellemző fordulataival. Így szinte a teljes huszadik századi magyar történelemmel, melyben megtalálta identitását, és realizálni tudta művészetét."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13703   2015-01-23

Rác András : Grafikák és egyéb technikák / Csák Ferenc

Festészet, grafika, Művészettörténet
grafikus, Rác András (1926-), 20-21.sz.

"A Kolozsvárott 1926-ban született, 1942-től Budapesten élő Rác András művészete több mint hat évtizedes fejlődésen ment át. A magyar konstruktivizmus és avantgárd hagyományaira épülő alkotómunkásságának eredményei nem csupán az ország határain belül, hanem azon kívül is visszhangra és elismerésre találtak."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13702   2015-01-23

Ipoly partján : Szonettkoszorúk 2. / Finta Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ebben a városban jól érzem magam,
itt az otthonom. Közel van az Ipoly,
látom, ahogy a fűzfák között lomhán
csordogál, ott, ahol az országhatár."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13701   2015-01-23

A Kner-nyomda épületeinek, gépeinek és betűinek története / Kner Imre

Papíripar és nyomdászat, Ipartörténet
nyomda, nyomdaipar, nyomdatechnika, betűtípus, Kner-nyomda, nyomdászattörténet, 19-20. sz.

"A betűkészletek felújításának során sokszor felbukkant a szedőgép beszerzésének kérdése. A szedőgép-beszerzés azonban aránylag nagy tőkét igényel. Idevonatkozó tanulmányaink és a beszerzett adatok szerint egy gép felállítása nem volna gazdaságos, legalább is kettőre volna szükség."

URL: http://mek.oszk.hu/13700/13700   2015-01-23

Ipari nevelés és iparművészet / Kner Imre

Papíripar és nyomdászat, Könyvművészet, tipográfia, Szakképzés
nyomdász, nyomdaipar, iparművész, könyvművészet, röpirat, iparitanuló-képzés, szakképzés

"Hiszen a modern iparművészet régen felismerte azt az igazságot, hogy a legművészibb és a leggazdaságosabb termelés egy és ugyanazon irányban halad. Csak az anyag és technika törvényeinek felismerése, művészi megérzése teszi az iparost képessé arra, hogy mindenkori feladatai legjobb megoldását megtalálja..."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13699   2015-01-22

Fürjesi Csaba / fordító Záray Szilvia, Bokor Gabriella

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, Fürjesi Csaba (1969-), 20-21.sz.

"Fürjesi Csaba festészetének egyik elsősorban kiemelésre érdemes erénye - amely már korai képeinek mindegyikén megjelenik - a proportio, a ritmus, a kontraszt jó érzékű megválasztása és ezt felhasználva egy személyes hangú természetpoézishez fogható látványalakítás."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13698   2015-01-22

Várnagy Ildikó / szerkesztő Várnagy Ildikó; fordító Vargha Kornélia

Szobrászat, kerámiaművészet, Művészettörténet
szobrász, Várnagy Ildikó (1944-), 20-21.sz.

"Kisgyerekként mindenből figurákat gyúrt, ami egy kisleánynak otthon a keze ügyébe kerülhet: tésztából, gyertyából, aztán szurokból, végül az apjától kapott plasztilinből. Minden anyagot kedvel azóta is, mely alkalmas a mintázásra, ami ezáltal a szobrászattal vált egyenlővé a számára."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13697   2015-01-22

Optimális erőforrás-tervezés : Doktori (PhD) értekezés / Kosztyán Zsolt Tibor

Menedzsment, Számítógépes alkalmazások
erőforrás, forrásallokáció, projektmenedzsment, szervezéstudomány, optimumkereső rendszer, optimumszámítás, hálótervezés, számítógépes program

"Egy projektben már nem csak az a fontos, hogy a feladatot minél hamarabb oldjuk meg, hanem az is lényeges, hogy esetenként szűkös erőforrásokkal is gazdálkodni tudjunk. Továbbá fel tudjunk készülni olyan nem várt eseményekre is, amelyek egy adott tevékenység időtartamát, erőforrásszükségletét megváltoztatják."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13696   2015-01-22

Színi hiba csökkentése tristimulusos színinger-mérő berendezések és számítógépes bemeneti eszközök esetén : Doktori (PhD) értekezés / Kosztyán Zsolt Tibor

Hardver, digitális eszközök, Méréstechnika, Optika, lézerek
szkenner, digitális fényképezés, digitális jelfeldolgozás, színtechnika, színérzékelés, hibaelemzés, hibajavító kód

"Míg az egyetlen pontban mérő fénysűrűség- és színinger-mérőknél a spektrális elven működő készülékek a tristimulusos műszereknek versenytársai, a képi információ feldolgozásánál a spektrális elven alapuló műszerek még gyermekcipőben járnak... Ezen a területen a szűrős műszerek még hosszú ideig egyeduralkodók lesznek."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13695   2015-01-22

Az objektumok tulajdonságainak és elrendezéseinek szerepe a felhasználói felületek tervezésében : Doktori (PhD) értekezés / Kosztyánné Mátrai Rita

Internetes technológia, Multimédia, virtuális valóság, Fogyatékosok, Pszichológia
grafikus felhasználói felület, weblap, webdizájn, multimédia-program, információkeresés, értelmi fogyatékos, akadálymentesítés, mentális reprezentáció, szövegértés, pszichológiai kísérlet

"Számos kutatás a felhasználók szemmozgását követve vizsgálja a pásztázás útvonalát különböző elrendezésű honlapokon... Ezen vizsgálatok eredményeként egy szoftver kirajzolja a pásztázás útvonalát..., azonban arra nem ad egyértelmű választ, hogy a fixálások helyén lévő objektumok valóban tudatosultak-e az észlelés során."

URL: http://mek.oszk.hu/13600/13694   2015-01-22                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

MDK
Hungarian Library
of Digital Pictures

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
     

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

ACCESSIBLE:
http://vmek.oszk.hu

 

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic