Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15657 documents

Mindhiába : Regény / Vértesi Arnold

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Nagy öröm lehet az egy egész vidéki város válogatott társaságának, ha itéletet tarthat a tisztesség utjáról letévelyedettek fölött. Fényes diadala az az általános erkölcsiségnek, ha közprédára bocsáttatik egy fiatal leány neve, a ki nem lehet jó, mert hiszen az anyja is rossz volt."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16046   2016-09-27

A határon túli magyar sajtó Trianontól a XX. század végéig / szerkesztő Apró István, Paál Vince

Sajtó- és médiatörténet, Média általában, Kisebbségek, Művelődésszociológia
sajtóügy, sajtótörténet, sajtószabadság, cenzúra, határon túli magyarság, politikai propaganda, szocialista rendszer, határon túli magyar irodalom története, Közép-Európa, 20. sz.

"A központi politikai napilapok mellett a hatalom gondoskodott arról is, hogy különböző társadalmi rétegek és szakmai csoportok számára jelentessen meg kiadványokat, amelyek a tájékoztatás mellett az ideológiai nevelést szolgálják. Az illető sajtóorgánumokat rendszerint a pártnak alárendelt tömegszervezetek adták ki."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16044   2016-09-27

Ígéret, felhatalmazás, teljesítés : Választási programok és kormányzati megvalósításuk, 1998-2010 / szerkesztő Soós Gábor

Magyar belpolitika, Pártok, politikai mozgalmak, Kormányzat, parlament, Politológia
belpolitika, választási kampány, pártprogram, politikai propaganda, kormányzati politika, mandátum, ígéret, Magyarország, 1998-2010, ezredforduló

"Miért szoktak a pártok választási ígéreteket tenni? Miért vállalnak kötelezettséget arra, hogy győzelmük esetén ezt vagy azt az előre kitűzött célt teljesítik? S vajon teljesítik-e ezeket? Szkeptikusabb állampolgárok esetleg hajlamosak lehetnek azt gondolni, hogy a választási ígéreteknek nincs semmi jelentősége."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16047   2016-09-27

A magyar társadalom demokráciaképe / Messing Vera, Róbert Péter, Ságvári Bence, Szabó Andrea ; szerkesztő Szabó Andrea

Magyar belpolitika, Politológia, Szociometria
demokrácia, demokratizálódás, attitűd, politológia, közvélemény-kutatás, kérdőíves felmérés, Magyarország, 2002-2012

"A magyar társadalom egyértelmű körvonalakkal rendelkező, a hétköznapi sztereotípiáktól némiképp eltérő demokráciaképpel bír. A demokrácia kritériumainak fontossága között alig van különbség; 2012 végén, 2013 legelején gyakorlatilag mindent egyformán, nagyon fontosnak tartottak a válaszolók."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16043   2016-09-26

A magyar politikai rendszer negyedszázad után / szerkesztő Körösényi András

Politikatörténet, Magyar belpolitika, Kormányzat, parlament, Államjog
politikai rendszer, politikatörténet, pártrendszer, demokrácia, rendszerváltás, alkotmány, Magyarország, ezredforduló

"Stabil politikai hátország nélkül egyetlen politikus sem tud hosszú időn keresztül vezető pozíciót betölteni, politikai elképzeléseit megvalósítani, ellenfeleivel sikeresen megküzdeni. A kormányfői hatalom ereje parlamentáris rendszerekben nem kis mértékben attól függ, hogy a miniszterelnök mennyire tudhatja maga mögött pártját."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16042   2016-09-26

Portugál kísérleti költészet / szerkesztő Pál Ferenc; fordító Szkárosi Endre

Kortárs világirodalom, Világirodalom története
portugál irodalom, brazil irodalom, neoavantgárd, képvers

"Liberto Cruz: Indefinido = Meghatározatlan (1962-66) [Kevés szóelem variációinak előrehaladó ismétlése (progresszív repetíciója) a szövegkompozícióban: jelentés-artikuláció]
Egy változtathatatlan ember / Minden változtatható ember / Bizonyos változtatható ember / Bármely változtathatatlan ember ..."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16041   2016-09-26

Hogyan tovább? : Tájékoztató idős emberek és hozzátartozóik számára az idősotthonokról és idősek számára elérhető más szolgáltatásokról / Kun Gábor, Panker Mihály, Léránt Xénia, Rózsavölgyi Anna

Idősek, Szociálpolitika
idős, nyugdíjasotthon, idősgondozás, házi gondozás, szociális étkeztetés, szociális gondozás, Magyarország, 21. sz.

"Idős emberek számára az egészségi állapotuktól és a szociális szükségleteiktől függően több, kifejezetten az ő részükre nyújtott ellátás létezik. Mi ebben a tájékoztatónkban csak arra vállalkozunk, hogy röviden bemutassuk a fontosabb ellátási formákat és szolgáltatásokat."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16038   2016-09-26

Előmunkálatok a bukaresti magyarság kutatásához : Tanulmányok a romániai városkutatásból / Gergely András, A. ; szerkesztő Kirzsa Fruzsina, Papp Richárd, Varga Andrea, Szabó Miklós

Kisebbségek, Falu, város, Írott sajtó
határon túli magyarság, kisebbség, nemzetiségi politika, urbanizáció, városszociológia, szociálantropológia, Korunk folyóirat, Bukarest, Románia, Erdély, 20. sz.

"A romániai városok históriáját megírni nem könnyű feladat. E tárgykörről magyar nyelvű történeti szakmunkát nem ismerek. Amit e fejezetben nagyon vázlatosan összefoglalok, az is több szakterület ismeretanyagából és megannyi szakértő munkájából kiemelt, szükségképpen töredékes anyag."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16037   2016-09-26

"Aki uralja a jelent, az uralja a múltat is" : Összehasonlító politikai kultusztörténet / Kunt Gergely

Magyar történelem általában, Tudománytörténet, Oktatáspolitika, oktatásügy, Politológia
történelemszemlélet, magyar történelem, történelemtanítás, magyarságkép, nemzetiségi politika, hamisítás, uralkodó ideológia, személyi kultusz, diktatúra, politikai hatalom, tankönyv, összehasonlító módszer, Magyarország, Kelet-közép-Európa, Német Demokratikus Köztársaság, 19-20. sz.

"A két világháború között Romániában és Csehszlovákiában a helyi magyar kisebbség számára kiadott tankönyvek úgy tüntetik fel a magyarokat, mint kései honfoglalókat. Kiemelik, hogy milyen fejlett szláv illetve román államalakulat állt már akkor itt, amikor magyarok megérkeztek a Kárpát-medencébe."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16036   2016-09-23

"Manilába jöttünk..." : Esettanulmány a Manilába vándorló és vándorolt badjaokról / Tomsits Abigél

Kulturális antropológia, Más országok néprajza, Életmód, szokások, Falu, város, Kisebbségek
migráció, bevándorlás, asszimiláció, urbanizáció, népcsoport, badjaok, kulturális antropológia, életmód, kisebbségkutatás, etnográfiai vizsgálat, esettanulmány, Manila, Fülöp-szigetek, 21. sz.

"A munka- és pénzkereseti lehetőségek képezik a Manilába való migráció legfőbb kiváltó okait. A városi lét legnagyobb gazdasági haszna a munka, amit viszont nem sikerül mindenkinek szereznie - ennek hiányában pedig létrejön egy városi elszegényedett réteg."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16035   2016-09-23

Holt zendülő : Vöröss István összegyűjtött versei / Vöröss István ; szerkesztő Béres Dezső

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története
magyar irodalom, költő, Vöröss István (1922-1947), Magyarország, 20. sz.

"Nem az a költő, ki csak énekel,
de kinek dalra erős a szíve,
s nem tántorítja förgeteg, pokol!
Alant a csorda, fönt a cinege!"

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16092   2016-09-23

Workshop globális állampolgároknak : Rám is számíthattok! / Sašo Kronegger, Katja Mrak, Rene Suša ; szerkesztő Katja Mrak; fordító Nagy Balázs

Környezetgazdaságtan, Környezetbarát technológiák, Pedagógiai módszerek
globális probléma, globális és lokális viszonya, globalizáció, fenntartható fejlődés, környezeti tudatosság, környezeti nevelés

"A workshop valamivel több, mint 4 órája alatt a résztvevők megértik az emberek és a környezet közötti összefüggéseket, megtanulják a megismert információkat továbbadni másoknak, és megtanulják, hogyan hozhatnak szociálisan és környezeti szempontból felelős döntéseket."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16034   2016-09-22

Az arcvonalon való átszökés naplója : 1944. november-december / Nagy Töhötöm ; szerkesztő Keresztes András

Magyar történelem 1919-1945, Politikatörténet, Egyházak, egyházpolitika, Egyháztörténet
második világháború, megszállás, jezsuiták, keresztény egyesület és szervezet, kereszténydemokrácia, vallási mozgalom, oroszok, Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testülete, Magyarország, 1944

"Megértettük, hogy a háborút elvesztettük, tehát be kell erre rendelkeznünk, meg kell találnunk a módot arra, hogy az orosz engedje továbbra is működni a mozgalmat, a mi vezetésünkkel, mert ez ezerszerte jobb, mint kétségbeesve veszni hagyni mindent, és kimenekülni nyugatra."

URL: http://mek.oszk.hu/16000/16033   2016-09-22                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic