Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
13768 documents

Katóka szakácskönyve / Tutsek Anna

Szakácskönyvek, receptek, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom
szakácskönyv, ételrecept, magyar irodalom, 20. sz.

"Már a konyhán is forgolódott Kató. Igaz, hogy gyakran megakadt; nem tudta, hogyan kell készíteni ezt vagy azt? Ilyenkor futott a nagymama szobájába és tanácsot kért. Nagymama pedig olyan volt, mint egy eleven szakácskönyv. Mindent tudott és mindent jól tudott, mert hiszen ő már öreg volt és sokat tapasztalt."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14146   2015-05-29

Nyelv és esztétikum : A fogalmi és a művészi általánosításról / Burján Emil ; szerkesztő Ambrus Lajos

Esztétika, művészetfilozófia, Stilisztika, irodalomesztétika
esztétika, esztétikai érték, művészetfilozófia, irodalomesztétika

"Ennek a négy specifikumnak saját jellemzőit és az esztétikai tételezés folyamatában való egymásból alakulását az esztétikum-modell összegezi, mégpedig több művészeti ágra érvényesen. Nem kivételek a szépirodalmi alkotások sem, amelyeknél ... a nyelvi tételezés az esztétikai tételezéshez viszonyítva társtételezés."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14145   2015-05-29

Pesti élet : Képes riportkönyv / Tábori Kornél

Szociográfia, Falu, város
szociográfia, városszociológia, főváros, Budapest, 20. század eleje

"Hogy Budapest már nagyváros, igazi európai, vagy talán még inkább amerikaias világváros, azt tán leginkább bizonyitja az a tömérdek apró, kissé fura, kicsit fölösleges, inkább a budapesti népesség mulatságos dekorációjához tartozó alak és exisztencia, amely a nagyforgalmu metropolis fölös ... energiájából táplálkozik."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14144   2015-05-29

Lábadozó szél : Radnóti Miklós uj versei / Radnóti Miklós

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Reggel hegyi erdőket jártam a lánnyal
akit szeretek. Vasárnap volt, vasárnap
így megyünk el mindig és fölfelé,
dologtalan."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14143   2015-05-29

Pogány köszöntő : Versek / Radnóti Miklós

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Nézd! dércsipte fáink megőszült
fején ül most a szél és lengő
harangú tornyok között csak
megkondúlnak a jámbor imák!"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14142   2015-05-29

Halotti temetésekre valo énekek

Régi magyar szövegemlékek, Keresztény vallási szövegek, Egyéb zenei műfajok
vallásos ének, gyászdal, gyászvers, siratóének, zsoltár, egyházi énekeskönyv, kéziratos könyv, 17. sz.

"Adj üdvösséges kimúlást,
Úristen és elnyugovást,
Lelkünk szerint jól meghalást,
Halálunkig igaz vallást."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14141   2015-05-29

A Korvina-könyvtárban másolt kéziratok Emich Gusztáv gyűjteményében / Fraknói Vilmos

Könyv- és írástörténet, Művelődéstörténet
régi kézirat, illuminált kézirat, kódex, könyvritkaság, kézirat-katalógus, magánkönyvtár, könyvtörténet, ifj. Emich Gusztáv (1843-1911), Magyarország, középkor, Hunyadiak kora

"Eszerint öt olyan munkával ismertet meg az Emich-kódex, melyek Mátyás könyvtárában megvoltak, és mind ritkaságuk, mind szövegük megbízhatósága tekintetében az olasz diplomata-tudós szemeiben érdemeseknek tűntek föl arra, hogy róluk másolatokat készíttessen, a melyek Olaszország tudományos gyűjteményeit voltak hivatva gazdagítani."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14140   2015-05-28

Statisztikai programrendszerek / Kis-Tóth Lajos, Lengyelné Molnár Tünde, Tóthné Parázsó Lenke

Felhasználói szoftverek, Számítógépes alkalmazások, Statisztika
felhasználói program, szoftver, statisztika, statisztikai elemzés, kutatásmódszertan, SPSS

"A statisztikai számítások során gyakori feladat, hogy a többszöri válasz-adások alapján elemzés megvalósítása válik szükségessé. A kérdésben a válaszok logikailag összetartozó változók együttese. A feldolgozás során arra vagyunk kíváncsiak, hogy a megkérdezettek válaszai milyen gyakorisággal kerültek kiválasztásra."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14139   2015-05-28

Hálózati operációs rendszerek / Kerecsendi András

Operációs rendszerek, Helyi hálózatok, Internetes technológia
számítógép-hálózat, operációs rendszer, szerver, webszerver, internet, Windows

"A hálózati operációs rendszerek (angol elnevezése: network operating system) olyan szoftverek, amelyek lehetővé teszik az adatok, állományok, felhasználók, felhasználói csoportok, alkalmazások, hálózati biztonság és egyéb hálózati funkciók kezelését. Ezeket a szolgáltatásokat alapvetően a LAN-on, helyi hálózaton belül tudja nyújtani."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14138   2015-05-28

Weblapfejlesztés / Kvaszingerné Prantner Csilla, Nagy Dénes

Internetes technológia, Programozás
weblapszerkesztés, web, HTML, JavaScript, programozás, internet

"A weblapkészítés nem csak abból áll, hogy egy weboldalt előállítunk, ami jól működik; hanem az is fontos, hogy olyan weboldalt állítsunk elő, amely a későbbiekben könnyen karbantartható, könnyen bővíthető, módosítható és könnyen fenntartható, azaz könnyedén elvégezhetőek rajta a napi frissítések."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14137   2015-05-28

Katalog der Bibliothek des Herrn Ritter von Emich Gustav ... in Budapest : Naturgeschichtliche Abtheilung, insbesondere Entomologie (Coleoptera und Lepidoptera)

Könyvtártörténet, Katalógusok, Biológia általában, Tudománytörténet
könyvtári katalógus, könyvtártörténet, természettudomány, biológia, állattan, növénytan, rovartan, ásványtan, ifj. Emich Gusztáv (1843-1911), Budapest, 1882, 19. sz.

"Entomologia. Scripta miscellanea
L'Abeille. Journal d'Entomologie (monograph. d. Coleopt. etc.) publié p. A. de Marseul. 23 vols, und 1886-88 erschienene sämmtl. Hefte. Paris, 1864-88. 8. fig. 14 Hlbfzbände, Rest broch. Ganz completes Exemplar."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14136   2015-05-28

Vezérkönyv a magyar nyelv tanítására tót ajkú népiskolákban : Tanítók számára = Návodná kniha k vyučovaniu uhorskej reči v pospolitých školách / Groó Vilmos

Nyelvoktatás, Alsófokú oktatás
magyar nyelv, szlovák nyelv, idegennyelv-oktatás, nyelvoktatás, elemi iskola, magyarországi szlovákok

"Opakovacie otázky k ústnemu cvičeniu pri jednotlivých vetách: Hány fiu van itt, kinek a neve Samu? Sándor? András? Van-e tantermünkben fogas? Hol tartod te kalapodat? kendődet? felső ruhádat? Miből van vagy lehet a sapka? Milyen részei vannak a sapkának?"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14134   2015-05-28

Az ember tragédiája : Jegyzetekkel és magyarázatokkal kiadta Alexander Bernát / Madách Imre

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom története, Műelemzés
magyar irodalom, drámai költemény, drámaelemzés, műelemzés, műkritika, kritikai kiadás, 19. sz.

"A főkérdés itt: mit akart a költő egész művével mondani? Mely eszme vonul végig az egészen és ád neki egységet? Hogyan öltött ez az eszme művészi formát? Ezek az eszthetikai elemzés föladatai. Más fajta kérdések is fontosak. Hogyan keletkezett a mű?"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14133   2015-05-28                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic