Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
14043 documents

Kimondható.?! : A józanság boldogsága / szerkesztő Frankó András

Addiktológia, Pszichológia
szenvedélybetegség, függőség, kábítószer-fogyasztás, alkoholizmus, drogrehabilitáció, gyógyulás, boldogság, absztinencia

"A józanság melletti döntésed nagyon sok szempontból változtatja meg az életed. Nem is gondolnád milyen mértékben meghatározta az alkohol a kapcsolataidat, amíg abba nem hagytad az ivást. Nem változtathatod meg egyik pillanatról a másikra a teljes társadalmi környezetedet. (Egyszer talán igen, de ez egy másik történet.)"

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14482   2015-09-02

Élővilágbarát kert : Természetvédelem házunk körül / Gyarmathy István ; szerkesztő Gyarmathy István

Természetvédelem, Biogazdálkodás, Növénytermesztés, kertészet
természetvédelem, tájvédelem, élővilág védelme, biodiverzitás, ökológia, kert, kertészkedés

"Bárki segíthet tehát a körülöttünk lakó - és sok helyen egyre inkább fogyatkozó - élőlényeknek: például lepkéknek, poszméheknek, szitakötőknek, békáknak, siklóknak, gyíkoknak, madaraknak, denevéreknek vagy éppen sünöknek. Ezzel nemcsak a biodiverzitást védjük, de látványukkal, megfigyelésükkel magunknak is sok örömet szerezhetünk..."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14481   2015-09-02

Röszke "füvészkertje" : Gyógyító növények közvetlen környezetünkben / szerkesztő Ladányi Zsuzsanna

Növénytan, Alternatív gyógyászat
gyógynövény, kultúrnövény, botanika, természetgyógyászat, Röszke, Szegedi kistérség

"Csak egészséges, tiszta növényeket gyűjtsünk, lehetőleg napsütéses időben a növény száraz állapotában (reggeli harmat és esőcsepp-mentesen)! Előre tájékozódjunk arról, hogy az adott gyógynövény gyökerét, szárát, levelét, termését, virágát vagy kérgét célszerű-e begyűjteni!"

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14479   2015-09-02

Cilike mint asszony / Tutsek Anna ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"- Ez az én uram! - gondolta magában Cilike s ez olyan furcsa volt, ugy jött, hogy nevessen - meg egyben hihetetlen is volt. Hát csakugyan férjhez ment végre, anélkül, hogy valami ujabb baleset miatt el kellett volna ismét halasztani az esküvőt?... Megcsipte a karját, hogy meggyőződjék róla: vajjon nem álmodik-e?"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14150   2015-09-02

Az isteni kert : Novellák / Szomory Dezső

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Szép ő, szent Isten, szép, mint egy japán cseresznyefa amikor kivirágzott, szép, mint egy gyöngyházcsiga a smaragdfüvekben, egy aranyalma a hajnalban, vagy a vér a narancsban. Szeretni őt! És szeretni általában. És szédülni és szenvedni is. És még sok minden, ami a gyönyör körül van. Az isteni kert!"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14149   2015-09-02

A polgári Magyarország katonai büntetőjogának és igazságszolgáltatásának történeti vázlata, 1867-1944 : Tanulmányok a katonai joghistória köréből / Farkas Ádám, Kelemen Roland

Katonai jog, Büntetőjog, Tudománytörténet
katonai büntetőjog, katonai igazságszolgáltatás, büntetőjog, jogszabály, jogtörténet, Magyarország, 1867-1944, 19-20. sz.

"A szabadságharc katonai igazságszolgáltatási szervezetének sajátossága volt, hogy abban - a császári seregtől elkülönbözve - nem az ezred, hanem a zászlóalj szint volt az az első szervezeti egység, amelynek vezetője - aki rendszerint őrnagy volt - származtatott jogként gyakorolhatta a büntetés és megkegyelmezés jogát."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14478   2015-09-01

A pedagógusképzés törvényi szabályozása, 1917-1945 : Szöveggyűjtemény / szerkesztő Mikonya György

Nevelés- és iskolatörténet, Oktatáspolitika, oktatásügy, Jogtudomány általában, Politikatörténet
oktatástörténet, közoktatás, pedagógusképzés, oktatásügy, törvény, jogszabálygyűjtemény, Magyarország, Magyarország, 1917-1945, 19-20. sz.

"A pedagógusképzés törvényi szabályozásának áttekintése fontos a múlt megismerése és a jövő tervezése szempontjából. Múltunk megismerése önmagában összetett, többféleképpen értelmezhető történések ... összegződése, ezért a feldolgozás leghitelesebb módjának az eredeti dokumentumokból való kiindulás, azaz a törvények ismertetése tűnik."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14477   2015-09-01

Bűn és szerelem : Budapesti erkölcsrajz / Tábori Kornél

Klasszikus magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, krimi, 20. sz.

"Borzalmas rablógyilkosság történt néhány órával előbb. A beszélgetőknek pedig többé-kevésbé fontos szerep jutott a bünkrónika legujabb ügyében, amelyről csak jóval később szerezhetett tudomást a főváros közönsége. A társaság egyik tagja rendőrtisztviselő volt, a másik detektiv, mig a többi négyen riporterek..."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14148   2015-09-01

Szörny a tóban / Willard Huntington Wright ; fordító Garami Andor

Klasszikus világirodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
amerikai irodalom, krimi, 20. sz.

"Amikor kevéssel ezelőtt idegen hangokat hallottam, kimentem a lépcsőházba és leselkedtem. Hallottam, mit mondott az én szegény fiam. Sanford Montague beleugrott a tóba és nem jött többé elő. Mert nem is jöhetett és nem is fog soha többé előkerülni! A sárkány ölte meg őt! Megragadta a vízben és megölte!"

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14135   2015-09-01

Lilike már nagy leány és más elbeszélések : 15-18 éves leányok számára / átdolgozó Tábori Kornél

Klasszikus magyar irodalom, Klasszikus világirodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, francia irodalom, angol irodalom, 20. sz., 19. sz.

"Lilike figyelmes arckifejezéssel áll a tükör előtt és komolyan nézi magát benne. Vajjon mit gondolnak erről a lényről, - aki itt, szemtől-szembe áll, - ha az utcán vagy a szalonban találkoznak vele? Nos, minden fiatalos hiuság nélkül: ha Lilike valahol találkoznék Lilikével, akkor Lilike nem is találná Lilikét olyan borzasztónak."

URL: http://mek.oszk.hu/14100/14132   2015-09-01

Iszlám kislexikon / Ferenci D. Ebubekir

Iszlám, Vallástörténet, Szaklexikonok
iszlám, Korán, arabisztika, vallástudomány, vallástörténet, vallási lexikon

"Aleihi szelám [ar.]
Jelentése: béke legyen vele. Ezt AS-nek (a.s.) szoktuk rövidíteni. Ez a kifejezés általában a próféták - Mohamed prófétát kivéve - neve említésekor, azok neve után használják a muszlimok."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14476   2015-08-31

Erudíció : Versek és elbeszélések (2001-2013) / Tépő Donát

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Cosette gyönyörű volt, mint mindig. Egyszerű ruháján át is áttűnt tökéletes alakja, amiért a többi nőstény gyermekkora óta irigyelte. Arca is kifénylett a háttérből, és még szokatlanul hűvös mosolyán túl is melegség áradt, csak úgy látszott, nem volt hova. Marlam tétova tekintetéből viszont Dirt azt olvasta ki, hogy itt valami készül."

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14475   2015-08-31

A hernyó útja / Fossil Codger

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, sci-fi, 21. sz.

"Hatalmas tolongás volt a kikötőben, mert minden épkézláb ember ott mozgott, azonnal tudni akarta, sikerült-e hernyópetét szerezni! Ebben ugyan majdnem biztosak lehettek, mert senki nem hitte komolyan, hogy Ítiel képes lenne sikertelenül visszatérni..., de annyira fontosnak érezték a selymet, hogy egészen biztosak akartak lenni!"

URL: http://mek.oszk.hu/14400/14474   2015-08-31                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

iPAD:
Catalog 

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2012.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic