Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
15165 documents

Capillária : Regény / Karinthy Frigyes

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Arról van szó, hogy Capilláriában a hím, a másik nem, mely nálunk uralkodó: tökéletesen visszafejlődött, elcsökevényesedett kis szörnyszülött, megvetett és lenézett kis háziállat formájában él - teste nincs ötvenedrésze sem az oiha testének s élete kényre-kedvre ki van szolgáltatva az oihá-nak."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15552   2016-05-31

Így írtok ti / Karinthy Frigyes

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, paródia, 20. sz.

"Akárhogy van, s akármikép'
A vers csak akkor szép, ha szép:
Piros fedél, fehér tanya,
És ha nem szép, akkor csunya."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15551   2016-05-31

Fekete kolostor : Feljegyzések a francia internáltságból / Kuncz Aladár

Klasszikus magyar irodalom, Európai országok történelme
magyar irodalom, internálótábor, első világháború, memoár, Franciaország, 20. sz.

"Élénk beszélgetés közben jöttek. Az adminisztrátor felém fordulva mondott valamit, amit nem is hallottam. Ez a két ember olyan volt előttem, mint két idetévedt idegen. Vidáman beszélgetve léptek be s nem is vették észre, hogy szörnyű, kietlen helyre érkeztek, ahol nincs vidámság, nincs szó, nincs egyéb, mint fagyott dermedtség."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15550   2016-05-31

Egész nap az iskolában? : Egy fejlesztés anatómiája / szerkesztő Kovács Erika, Mayer József

Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek, Nevelési módszerek, Alsófokú oktatás, Nevelés- és iskolatörténet
egész napos iskola, közoktatás, nevelés, iskolarendszer, oktatáskutatás, oktatási reform, neveléstörténet, esettanulmány, Magyarország, 21. sz.

"A pedagógusok túlnyomó többsége azt fogalmazta meg, hogy a koncepció révén miért válhat az iskola a tanulók, a tanárok és a szülők számára is sikeriskolává. Szinte minden esszében első helyen szerepel az iskola hátránykompenzáló szerepe, illetve az esélyegyenlőség megteremtése."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15549   2016-05-31

Az első kaland : Regény / Nagy Károly

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Kármán Andrást, a szerelmi ügyek Nagy Szakértőjét, jobban szerették a nők, semmint ezt könnyű lett volna elviselni... Minden nőre, akit ismert, szívesen gondolt vissza, csak egy volt, egyetlen nő, aki ha történetesen eszébejutott, akkor ökölbeszorult a keze és ölni tudott volna. Ez a nő volt az első kaland az életében."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15548   2016-05-31

Regnum Eucharisticum : Athanasius Schneider püspök első látogatása Magyarországon / fordító Sallai Gábor

Keresztény vallások, Egyházak, egyházpolitika
püspök, prédikáció, bibliamagyarázat, kereszténység, Kazahsztán, Magyarország, 2016

"Már több éve megfigyelhetjük, hogy sok püspökkari konferencia elsősorban világi dolgokkal foglalkozik, a természetfeletti és örök dolgokra, amelyek pedig az Egyház életében a legfontosabbak, kevesebb időt fordítanak. Krisztus azért jött el és azért alapította meg az Egyházat, hogy megmentse a lelkeket és a mennyországba vezesse őket."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15547   2016-05-31

Budapest székesfőváros könyvtárainál rendszeresített könyvtári szakvizsga szabályzata

Könyvtártan általában, Könyvtártörténet
vizsga, vizsgakövetelmény, szabályzat, könyvtáros, könyvtártudomány, könyvtártörténet, Budapest, 1911, 20. sz.

"Olyan jelöltek, akik a megkövetelt könyvtári gyakorlatot a Fővárosi könyvtárban szerezték meg, a vizsga egyes tárgyai alól fölmenthetők. Ugyanilyen kedvezményben részesülhetnek azok is, akik a könyvtári vizsga egyes tárgyainak körében eredményes irodalmi működést fejtettek ki."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15546   2016-05-31

Visszatekintés a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és Főfelügyelősége egy évtized munkásságára : 1898-1907 / Fraknói Vilmos

Muzeológia, műemlékvédelem, Könyvtárvezetés, könyvtárügy, Közművelődés, népművelés, Közigazgatás, önkormányzatok
múzeum, könyvtár, közművelődési intézmény, kulturális igazgatás, közigazgatási felügyelet, Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és Főfelügyelősége, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, 1898-1907

"A Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége ... mindenekelőtt azon volt, hogy a már létező vidéki múzeumok és könyvtárak tényleges állapota és szükségleteik, úgyszintén az egyes vidékek kulturai igényei iránt közvetlen tapasztalásból és az illetékes tényezőkkel való személyes érintkezés útján tájékozást szerezzen..."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15545   2016-05-31

A Múzeumok és Könyvtárak Orsz. Tanácsának ügyrendje és a Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa és Országos Főfelügyelősége egyesített hivatalának szolgálati szabályzata és ügyrendje / Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa

Muzeológia, műemlékvédelem, Könyvtárvezetés, könyvtárügy, Közművelődés, népművelés, Közigazgatás, önkormányzatok
múzeum, könyvtár, közművelődési intézmény, működési szabályzat, kulturális igazgatás, közigazgatási felügyelet, Magyarország, Osztrák-Magyar Monarchia időszaka, 1900-as évek

"10. §. A Tanács határozatait a Főfelügyelőség hajtja végre. A Főfelügyelőség a Tanács határozatairól az ülések jegyzőkönyveinek az előadó által megküldendő hiteles másolataiból szerez tudomást.
11. §. A Tanács hatásköre a hazai nyilvános gyűjtemények két csoportjára terjed ki."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15544   2016-05-31

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése : Javaslatok a döntéshozók számára 2014-2015 / szerkesztő Morvay Zsuzsanna

Pedagógia általában, Oktatáspolitika, oktatásügy, Menedzsment
pedagógiai munka, oktatáspolitika, minőségbiztosítás, szolgáltatásmenedzsment, információmenedzsment, humánerőforrás-menedzsment, közoktatás, intézményrendszer, Magyarország, 21. sz.

"A tudásmenedzsment mindazokat a tartalmi és módszertani szolgáltatásokat jelenti, amelyek célja a pedagógiai eredményesség növelésének, a szolgáltatásokat igénybe vevők munkájának közvetlen szakmai támogatása, pedagógiai eszközök, módszerek, stratégiák alkalmazásának, implementációjának elősegítése."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15543   2016-05-31

Études en philosophie du droit = Etudios de filosofia del derecho / Varga Csaba

Jogtudomány általában, Társadalomfilozófia
jogelmélet, jogfilozófia, jogtudomány, jogalkotás, logika, jogalkalmazás

"Dans l'histoire de la réflexion de philosophie juridique en Hongrie, Felix Somló est le premier penseur de grande envergure dans l'oeuvre de qui des pré-suppositions méthodologiques de Kant commencent à jouer un rôle dans la détermination du choix des modalités et des tendances de l'analyse."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15541   2016-05-30

Rechtsphilosophische Aufsätze / Varga Csaba

Jogtudomány általában, Társadalomfilozófia
jogelmélet, jogfilozófia, jogtudomány, jogalkotás, logika, jogalkalmazás, 20. sz.

"Die Kodifikation und der Gesetzlichkeitsanspruch waren unzweifelhaft geschichtlich bedingt. Sie waren etwas, daß sich an dem revolutionären Allgemeinen beteiligte, ohne selbst allgemein zu sein, was aber auch in dieser allgemeinen Form die Verkörperung einer Partikularität darstellte."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15540   2016-05-30

Dósa György és forradalma / Márki Sándor

Magyar történelem 1526 előtt, Hadtörténet
hadvezér, hadjárat, felkelés, parasztság, magyar történelem, Dózsa György (1470-1514), Magyarország, 15-16. sz.

"Ne kezdjünk megítéléséhez azon nagyon elterjedt tévhittel, hogy itt szörnyeteggel van dolgunk; s benne akkor egyénileg jellemes, eszes, vitéz, a nép javát kereső hazafit fogunk megösmerni, ki a balvélemények egy részének kiküszöbölésére vállalkozott, de eszközeiben különben sem válogatván, elsodorta ... őt az érdekeit féltő türelmetlenség."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15539   2016-05-30                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

LIBINFO
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2016.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic