Közhasznúsági beszámoló

a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
2002. évi szakmai tevékenységéről

Készült az 2000. évi C. törvény
és a
224/2000 (XII.19.) Korm. Rend. alapján

 

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 27. § -ában rögzítetteknek megfelelően 2000. augusztus 28-án a Fővárosi Bíróság bejegyezte a MEK Egyesületet. (A MEK Egyesület közhasznúsági tevékenységét a Fővárosi Bíróság 9024. sz. nyilvántartási és Pk. 61.156/1999/4 ügyiratszám alapján látja el. A fellebbezési idő lejárta után a Bíróság a végzést 2000. szeptember 22-én jogerőre emelte.) Ennek megfelelően az Egyesület beszámolási kötelezettsége teljesítése során a közhasznú szervezetekről szóló (módosított) 1997. évi CLVI. törvény, a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, valamint a számviteli beszámolással kapcsolatban a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000 (XII.19) Korm. sz. rendeletben foglaltak szerint kell eljárnia. A jelen közhasznúsági jelentés az említett jogszabályok előírásainak figyelembe vételével készült.

2002-ben a MEK építkezése volt a jellemző. A munkáink nagy része az új MEK-re való áttérésre koncentrálódott, valamint néhány újabb fejlesztés indult meg. A legjelentősebb esemény az új MEK, az ún. MEK 2.0 változat tényleges kivitelezésének, a folyamatos fejlesztőmunkának és ezzel párhuzamosan az állomány átmozgatásának az elkezdése volt, amelynek eredményét előreláthatólag ez év közepén adjuk át a felhasználóknak. Ezenkívül néhány egyéb területen is sikerült előrelépni (pl. határon túli kapcsolatok, XML alkalmazás, e-folyóiratok)

A 2002. évben nyert az Egyesület első ízben önállóan pályázati támogatást minisztériumi pályázaton.

"Az Egyesület célja, hogy saját tevékenysége és tagjainak közreműködése révén elősegítse a magyar kultúra és tudomány területén keletkező elektronikus dokumentumok megőrzését, s az Interneten való nyilvános és ingyenes terjesztését a Magyar Elektronikus Könyvtár nevű szolgáltatás keretében."


I. Szakmai beszámoló

A közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. §. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az Egyesület cél szerinti feladatkörébe tartozik továbbá:

tudományos tevékenység, kutatás; (3.)
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; (4.)
kulturális tevékenység; (5.)
kulturális örökség megóvása; (6.)
hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; (11.)
a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; (13)
közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások; (20.)

A határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

2002. áprilisában a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programtól, a MEK régi támogatójától két szervergépet kaptunk azzal a céllal, hogy határon túli intézményekbe telepítve segítsük elő a MEK felhasználását, elérését ottani magyarság, felhasználók számára. Másik fő célként a határon túli együttműködésekkel igyekezzünk gyarapítani elektronikus könyvtárunkat a határon túli magyar v. magyar vonatkozású elektronikus publikációkkal. Az NIIF segítségével sikerrel vettük fel a kapcsolatot az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal, amely a Kolozsvári Műszaki Egyetemen elhelyezve biztosította egy MEK tükörszerver működését. 2002. december 20-án üzemszerűen megindult a kolozsvári tükörszerverünk a http://www.mek.ro címen. (Az NIIF-től kapott másik szerver célországa Szlovákia, ennek üzembehelyezésével kapcsolatos szervezések 2003-ban kezdődtek el.)

 

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

2002.03.21-24.

A Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága és az Oktatási Minisztérium 2002. március 21-24. között Információs Magyarország Hétvége elnevezéssel kiállítással egybekötött konferenciát szervezett Budapesten a Millenáris Parkban. A rendezvényen a MEK munkatársai egy standon bemutatták a MEK-et az OSZK online szolgáltatásaival együtt.

2002. 05. 03.

A Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület és az OSZK MEK Osztálya nevében "Digitális könyvtári kezdeményezések" címen szakmai napot rendeztünk ismert és kevésbé ismert hazai digitális könyvtári kezdeményezésekről. A rendezvényen előadást tartottak az osztály munkatársai is, Drótos László és Tapolcai Ágnes.

2002. 08. 21.

A MEK Egyesület rendezésében "Többnyelvű keresőrendszerek: Hangzóanyagok digitális könyvtára" címmel Douglas W. Oard, a Maryland-i Állami Egyetem tanára tartott előadást az Országos Széchényi Könyvtár VIII. emeleti tanácstermében.

2002. 08. 02.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium felkérésére augusztus 2-án a MEK egyik munkatársa - Góczán Andrea - előadást tartott az IHM állandó standján a Szigeten a Nemzeti Könyvtár elektronikus szolgáltatásairól és azon belül a MEK-ről bővebben is.

2002. 09. 14-15.

A BNV-n található, külön InfoMarket Információtechnológiai és Telekommunikációs Vásáron két napon keresztül mutatták be a MEK munkatársai a MEK-et és az OSZK egyéb online szolgáltatásait.

2002. 10. 17.

"Digitális könyvtárak a világhálón" címmel Drótos László tartott bemutatót és előadást az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár által a Heves megyei könyvtárosoknak szervezett kétnapos rendezvényen.

2002. 10. 21.

Október 21-én egy olasz-magyar könyvtáros találkozó keretében előadás hangzott el a digitális archiválás jelentőségéről és ennek kapcsán a MEK-ről a Római Nemzeti Könyvtárban. Előadó Moldován István volt.

2002. 11. 12.

Kaposváron, a megyei könyvtár "Könyvtárosok a Világhálón" címmel rendezett tanácskozásán Góczán Andrea, a MEK munkatársa tartott előadást a MEK új fejlesztéseiről.

2002. 11. 22.

Az OSZK és a Magyar Nemzeti Múzeum bicentenáriumi ünnepségsorozatának részeként 2002. november 22. - 2003. február 28. között kiállítás tekinthető meg a Nemzeti Könyvtárban a Könyvtár és a Múzeum történetéről. A kiállításon az információs kort jelképezve már a MEK is képviseli magát egy PowerPoint bemutatóval, amely a "A digitális örökség megőrzése - A nemzeti könyvtárak új feladatköre" címet viseli és a kiállítás nyitvatartása alatt folyamatosan megtekinthető az egyik kiállítási PC-n.

2002. 11. 26.

"A digitális archiválás és az információs rendszerek átjárhatóságának jelentősége" címmel Moldován István tartott előadást a DAT2002-es konferencián, Budapesten.

2002. 12. 09.

"Nemzeti könyvtárak - archiválás, Internet - ?" címmel, Renkecz Anita, a MEK munkatársa tartott előadást az OSZK tudományos ülésszakán.

 

Kulturális örökség megóvása;

MEK fejlesztés

2002. őszétől elkészült az új MEK 2.0-ás elektronikus könyvtár főbb rendszere. Az eleMEK névre keresztelt alkalmazás célzottan szabad terjesztésre készült, főként ingyenes programok felhasználásával. A fejlesztésnél nagy hangsúlyt kapott az eddig összegyűjtött anyagok minőségi fejlesztése, amelyet - főként a szépirodalomnál - teljes körű korrektúra biztosít. Az alkalmazott formátumok egységesítése a többoldalú felhasználást igyekszik elősegíteni. Az új elektronikus könyvtár másik fontos elve a nyíltság és átjárhatóság volt. Az új könyvtári rendszer már szabványos leíró adatokkal látja el az elektronikus dokumentumokat, amelyek nemcsak a könyvtári szabványoknak (HUNMARC, USMARC), de az Internet szabványainak (Dublin Core, XML) is megfelelnek. Az adatbázis nyilvános lekérdezését biztosítja továbbá az alkalmazott Z39.50-es szabvány.

Ugyancsak az új rendszer integrációját mutatja, hogy számos egyéb közhasznú és kereskedelmi adatbázissal épített ki, az olvasók előnyére szolgáló együttműködést. A nem elegendő találatok esetén a keresés továbbadható nagy könyvtári katalógusoknak (OSZK, MOKKA, ODR), kereskedelmi könyvadatbázisoknak (Könyvkereső, UHU, NEKERESS) valamint a Neumann Digitális Könyvtár WebKat.hu adatbázisának, benne a Digitális Irodalmi Akadémia teljes anyagával. Az olvasók jobb tájékoztatása érdekében bevezetett tájékoztató szöveghez (Fülszöveg) többek között - a Könyvtári Intézettel együttműködve annak Új Könyvek adatbázisának könyvismertetőit is felhasználjuk.

2002-ben kezdtünk intenzívebben foglalkozni az XML technológia alkalmazásával a MEK keretében. Első lépésként a mélyen strukturált dokumentumok (pl. bibliográfiák, repertóriumok) XML konverzióját tűztük ki célul, kidolgoztatva az ehhez szükséges szerkezeti leírást (DTD). A kísérlet első alanya az AETAS történettudományi folyóirat repertóriuma volt. Egy szakértő céggel bibliográfiákra, repertóriumokra használható szerkezeti leírást dolgoztattunk ki, majd annak felhasználásával konvertáltattuk XML-be a kiválasztott repertóriumot. A konvertált repertórium adatbázis-szerű keresését a Zebra programmal tettük lehetővé. A kísérlet 2002. végén még tartott, más összetett elektronikus dokumentum XML konverzióját és hatékony visszakereshetővé tételét ígérve.

EPA. (A Magyar Elektronikus Könyvtár Elektronikus Periodika Archívuma, http://epa.oszk.hu/)

2001. nyarán kísérleti jelleggel elkezdtük a magyar nyelvű vagy magyar vonatkozású elektronikus periodikák szelektív archiválását is. Az egyes szolgáltatókkal, folyóirat szerkesztőségekkel egyedi megállapodásokat kötve mentjük le, archiváljuk és szolgáltatjuk az elektronikus periodikákat is. 2002. tavaszán a NKÖM Könyvtári osztálya felkérésére tervezetet dolgoztunk ki az elektronikus folyóiratok kezelésére, feldolgozására. A tervezet részeként elkészült egy átfogó EPA fejlesztési koncepció egy háromszintű elektronikus folyóirat-archiváló rendszer kifejlesztésére. Terveink szerint ennek intenzívebb fejlesztése 2003. II. félévében folytatódhat.

Az OSZK főigazgatójának felkérésére a MEK szerverén külön honlapot hoztunk lére egy tervezett nagy digitalizálási projekt, a Hungarológiai Alapkönyvtár számára, továbbá egy nyílt fórumot a digitalizálás alapjául szolgáló könyvlisták nyilvános vitájára.


Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;

A MEK tárhelyet, szolgáltatási lehetőséget biztosított az elsősorban vak felhasználók számára készült, Legeza Ilona, vak könyvtárosnő által épített népszerű könyvismertető adatbázisnak. Az adatbázis a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Hangoskönyvtárának tételeiről tartalmaz könyvismertetőket, összekapcsolva - esetenként - a teljes szövegű MEK rekordokkal. A könyvismertetőket ugyanakkor az új MEK 2.0 is felhasználja a már említett Fülszöveg szolgáltatásoknál.

 

1 %

Az Egyesület a 2003. évben szerezte meg a jogosultságot arra, hogy a személyi jövedelemadó 1 %-ból felajánlott összegeket elfogadhassa. Az elmúlt év végén, ez év elején az Interneten felhívásokat tettünk közzé, amelyben erre a lehetőségre felhívtuk a MEK felhasználóinak figyelmét. Az ily módon befolyt összegről az APEH-től még nem kaptunk tájékoztatást.

 

Pályázatok:

Az Egyesület 2002. novemberében három pályázatot adott be az IHM-ITP-2 "eVilág" pályázatára, amelyeket kivétel nélkül megnyert. A pályázatok kivitelezése 2003-as feladat.

  1. A Képzőművészet Magyarországon honlap bővítése, ezen belül a Magyar Elektronikus Könyvtárral történő kapcsolat létrehozása (ITP-2/b pályázat, támogatási összeg 10 MFt)

  2. Az erdélyi magyar kultúra digitalizálási programja - előkészítő fázis (ITP-2/c pályázat, támogatási összeg 5 MFt)

  3. Vakok és csökkentlátók számára kialakított navigációs felület és letöltési formátumok a Magyar Elektronikus Könyvtárban (ITP-2/e pályázat, támogatási összeg 5 MFt)

II. Pénzügyi beszámoló


Bejegyzési szám: 9024
Adóigazgatási azonosító szám: 18100277-2-41

Cím: 1827. Budapest, Budavári Palota F. épület
Dr. Mader Béla
képviselő

Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület
számviteli törvény szerinti beszámolója
a 2002.évi közhasznú tevékenységről

 

A Magyar Elektronikus Könyvtár 2002. évi gazdálkodási adatai

MEGNEVEZÉS

2001.12.31

2002.12.31

 

 

 

I. KÖZHASZNÚ TEV.BEVÉTELEI

 

 

Tagdíjak és támogatások

200000

143000

Kamatbevétel pénzintézettől

5403

3000

Rövidlejáratú kölcsön

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

205403

146000

 

 

 

II. KÖZHASZNÚ TEV.KÖLTSÉGEI

 

 

Anyagjellegű ráfordítások

960

33350

Fénymásolás, bélyegző

 

 

Alapítási költségek

 

 

Banki költségek

11388

21650

Belföldi utazási költségek

12691

 

Könyvelési díjak

55000

45000

Ügyvédi munkadíjak

70000

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

150039

100000

 

 

 

 

 

 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

55364

46000

 

 

 

 

 

 

III KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG MÉRLEGE

 

 

ESZKÖZÖK

 

 

Pénzeszközök bankszámlán

147209

207981

Pénzeszközök pénztárban

32019

32019

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

179228

240000

 

 

 

FORRÁSOK

 

 

SAJÁT TŐKE (tartalék)

179228

224000

RÖVID LEJ..KÖTELEZETTSÉG

 

16000

FORRÁSOK ÖSSZESEN

179228

240000