Jegyzőkönyv

a Felügyelőbizottság értékelése az Egyesület
2002. évi pénzügyi beszámolójáról

 

A Felügyelőbizottság a Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület mind a számviteli törvény szerinti beszámolóját, mind az egyszerűsített éves beszámolónak a mérleg- és eredménykimutatását számszakilag megfelelőnek tartotta, s az Egyesület tagsága számára javasolja elfogadását a szakmai beszámolóval együtt.

A 2003. évben várható, az elnyert pályázatok miatti többletfeladatok, és az ezzel kapcsolatban nagyságrendileg megnövekvő pénzmozgás és elszámolás zavartalan lebonyolítása érdekében a Bizottság javasolja a pénzügyi-bizonylati fegyelem további erősítését.

 

Budapest, 2003. június 17.

 

              Bánhegyi Zsolt                                                                                                     Hámori Gábor
                     FB tag                                                                                                                FB tag

Monok István
FB elnök