A MEK Egyesület
2003/1 számú Közgyűlési határozata

(elfogadva az Egyesület 2003. június 18-i Közgyűlésén)

 

Azon pártoló tag, aki külföldi természetes személy, vagy amely külföldi jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli oktatási, kutatási, közgyűjteményi intézmény, közhasznú társaság, alapítvány, egyesület, köztestület, és más olyan szervezet, amely elsődleges célként nem gazdálkodási tevékenység folytatására alakult (non-profit szervezet), nem köteles tagdíjat fizetni.

Kéri azonban az Egyesület a külföldi pártoló tagokat, hogy amennyiben lehetőségeik megengedik, támogassák az Egyesület munkáját a rendes tagok számára megállapított évi tagdíj befizetésével.

Azon hazai vagy külföldi jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli pártoló tag, szervezet, amely elsődleges célként gazdálkodási tevékenység folytatására alakult, támogatásként legalább a közgyűlés által a rendes intézményi tagokra vonatkozólag megállapított évi tagdíjat köteles fizetni.