1. A MAGYAROK ÉS MAGYARORSZÁG ÁLTALÁBAN

SZABÓ István: A magyarság életrajza. Bp. 1942, M. Történelmi Társulat. 276 p. (A M. Történelmi Társulat könyvei 8.) – Hasonmás kiad. Bp., Akad. K., 1990. 276 p. (Az Akadémiai Kiadó Reprint sorozata). Kötött [86-535] [ME] [PTE]

Magyarország nemzeti atlasza. (Főszerk.: RADÓ Sándor.) Bp. 1967, Kartográfiai Vállalat. 112 p.

Magyarország nemzeti atlasza. Bp., Cartographia, 1989. 395 p. Kötött [86-425]

Magyarország autóatlasza. Bp., Cartographia, 1987-88. 228 p. Fűzött [86-418]

Hazánk, Magyarország. (Főszerk.: ERDEI Ferenc.) Bp. 1970, Akad. K. 1077 p., 8 t. 2., átd. kiad.: (Főszerk.: ERDEY-GRÚZ Tibor.) 1-2. köt.
1. köt. Magyarország népe, történelme, gazdasága.
2. köt. Művelődés, tudomány, művészet. Bp. 1975, Akad. K. XI, 955 p., 8 t. 2 db. - 3. kiad.: 1975.
Angol nyelvű kiadása Information Hungary címen a Countries of the world. Information series sorozat 2. tagjaként jelent meg.

CSÖMÖR Tibor: Magyarország. Honismereti bibliográfia. 1. köt. Bp. 1972, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. 955 p.

Science and scholarship in Hungary. (Ed.: Tibor ERDEY-GRÚZ, Kálmán KULCSÁR.) 2., rev. ed. Bp. 1975, Corvina. 416 p.

Kulturális intézmények és szervezetek Magyarországon. (Főszerk.: BÍRÓ Vera.) Bp. 1976, Kossuth K. 420 p.

Modern Hungary. Readings from The New Hungarian Quarterly. (Ed.: Denis SINOR.) Bloomington - London 1977, Indiana Univ. Press. 424 p.

KŐVÁGÓ László: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Bp. 1981, Kossuth K. 187 p.

HALÁSZ Zoltán: Magyarország. 2. kiad. Bp. 1982, Corvina. 210 p.
Megjelent angol, francia, német és orosz nyelven is.

Magyarország. (Főszerk.: PAPP Antal.) 7., átd. kiad. Bp. 1982, Panoráma. 860 p. (Útikönyvek.)

Statisztikai évkönyv 1982. Bp. 1983, Statisztikai K. XI, 408 p.

Magyar statisztikai évkönyv – Statistical yearbook of Hungary. 1993. Bp., Központi Statisztikai Hivatal, 1990-. Indulás: 1990-. Megjelenés: évenként. Utoljára: 2001. évi kötet (2002). [94-070]

Történelmi atlasz. (Szerk.: CSATÁRI Mária, GYÖRFFY György, PAMLÉNYI Ervin.) 25., jav. kiad. Bp. 1983, Kartográfiai Vállalat. 32 térképlap.

Történelmi világatlasz. (Szerk. biz. Ajtay Ágnes et. al.). Bp., Kartográfiai Váll., 1991. 237 p. Kötött [86-547]

A Magyar Népköztársaság városainak és községeinek névtára és a területi számjelrendszer. 1. köt. Város- és községnévtár. Bp. 1984, Statisztikai K. 108 p.

Magyarország a XX. században. (Szerk. Kollega Tarsoly István). Szekszárd, Babits K., 1996-. 24 cm
1. köt. Politika és társadalom, hadtörténet, jogalkotás. 1996. 492 p., ill.
2. köt. Természeti környezet, népesség és társadalom, egyházak és felekezetek, gazdaság. 1997. 704 p., ill.
3. köt. Kultúra, művészet, sport és szórakozás. 1998. 652 p., ill.
4. köt. Tudomány. 1. Műszaki és természettudományok. 1999. 730 p.
5. köt. Tudomány. 2. Társadalomtudományok. 2000. 688 p., ill. [94-429]

Magyarország az ezredfordulón. Országtanulmány. (Szerk. Enyedi György). Bp., Ceba K., 2000. 638 p., ill., 30 cm. (Magyarország
kézikönyvtára.) [94-430]

Magyarságkutatás. (Főszerk. Juhász Gyula). Bp., Magyarságkutató Int.
1988. 337 p.
1989. 222 p. Fűzött [86-100]

Pannon enciklopédia. Bp., Pannon Kvk., 1993-. 31 cm
[1. köt.] A magyarság kézikönyve (Szerk. Halmos Ferenc) 1993. 630 p., ill. [94-434]

Pannon enciklopédia [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft., 1998-. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.)
1. A magyarság kézikönyve. 1998. [94-435]

A magyarságtudomány kézikönyve. (Szerk. Kósa László). Bp., Akad. K., 1991. 809 p. Kötött [86-025]

Magyar tudománytár. (Szerk. Glatz Ferenc). Bp., MTA Társadalomkutató Közp.-Kossuth K., 2002-. 30 cm
1. köt. Föld, víz, levegő (Szerk. Mészáros Ernő, Schweitzer Ferenc). 2002. 511 p., ill.
2. köt. Táj, település, régió (Szerk. Enyedi György, Horváth Gyula). 2002. 510 p., ill. [94-022]

Tények könyve archívum [elektronikus dok.]. Bp., Arcanum Adatbázis Kft.-Greger-Delacroix K., 2001. 1 db CD-ROM, 12 cm. (Arcanum digitéka.) [94-036]