5. GYŰJTEMÉNYEK KATALÓGUSAI

A budapesti magyar kir. Egyetemi Könyvtár kézirattárának címjegyzéke. Pars 1-4. Bp. 1889-1894, 1907, 1910. Egyetemi nyomda.

BARTONIEK, Emma: Codices manuscripti latini. Vol. 1. Codices latini medii aevi. Bp. 1940, OSZK. 528 p. (A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának címjegyzéke.)

Kéziratos források az Országos Széchényi Könyvtárban. 1789-1867. Bp. 1950, OSZK. 252 p. (Az OSZK kiadványai 24.) [OSZK]

Az Országos Széchényi Könyvtár magyar nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa. 1-3. köt. Bp. 1956, OSZK. 1187 p. 3 db.

SZENTIVÁNYI, Robertus: Catalogus concinnus librorum manuscriptorum bibliothecae Batthyanianae Albae in Transsilvania. 4. kiad. Szeged 1958. 366 p.

JÜGELT, Karl-Heinz: Hungarica-Auswahlkatalog der Universitätsbibliothek Jena. Weimar 1961. 341 p. (Claves Jenenses. Veröffentlichungen der Universitätsbibliothek Jena 10.)

MEZEY, Ladislaus: Codices latini medii aevi Bibliothecae Universitatis Budapestiensis. Bp. 1961, Akad. K. 391 p.

PÁLFY, Miklós: Katalog der Handschriftensammlung der Hallenser Ungarischen Bibliothek. Halle/Saale 1965. 271 p. (Arbeiten aus der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle a. d. Saale 4.)

VÍZKELETY, András: Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken. Bd. 1. Széchényi-Nationalbibliothek. Bd. 2. Budapest, Debrecen, Eger, Esztergom, Győr, Kalocsa, Pannonhalma, Pápa, Pécs, Szombathely. Bp. 1969-1973, Akad. K. 222, 324 p.

SAJÓ, Géza-SOLTÉSZ, Erzsébet: Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungáriae asservantur. Vol. 1-2. Bp. 1970, Akad. K. LXXIX, 1444 p. 2 db.

CSAPODI Csaba: A "Magyar Codexek" elnevezésű gyűjtemény (K 31-K 114.) Bp. 1973, MTA Könyvtár. 133 p. (A MTA Könyvtára kézirattárának katalógusai 5.)

KÁLLAY István: Kandidátusi és doktori disszertációk 1953-1975. Bp. 1978, MTA Könyvtár. 358 p. (A MTA Könyvtára kézirattárának katalógusai 10.)

FEKETE Csaba - SZABÓ Botond: A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának (Debrecen) kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1979, OSZK. 310 p. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai l.)

SZABÓ Flóris: A Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1957, OSZK. 240 p. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 2.)

L. KOZMA Borbála-LADÁNYI Sándor: A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének kéziratkatalógusa. 1850 előtti kéziratok. Bp. 1982, OSZK. 340 p. (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai 3.)