6. ÖSSZEVETŐ NYELVVIZSGÁLAT, TIPOLÓGIA

Szerbhorvát-magyar kontrasztív nyelvtan. 1-4. köt. Újvidék 1971-1975, Hungarológiai Int. (A Hungarológiai Int. nyelvészeti füzetei 1-4.)
1. DEZSŐ László: Tipológiai vizsgálatok. 1971. 96 p.
2. DEZSŐ László - MIKES Melánia - VUKOVlC Gordana: A főnévi csoport alapkérdései. 1972. 117 p.
3. MIKES Melánia - DEZSŐ László - MATIJEVICS Lajos: A jelzős főnévi csoport. 1973. 95 p.
4. VAJDA József: A hely- és időhatározós szerkezetek. 1975. 99 p.

LOTZ, J[ohn]: Script, grammar and the Hungarian writing system. Bp.-Bloomington 1972. 48 p. (The Hungarian-English contrastive linguistics project. Working papers 2.)

NEMSER, William: Contrastive research ön Hungarian and English in the United States. Bp.-Bloomington 1972. 43 p. (The Hungarian-English contrastive linguistics project. Working papers 3.)

Összevető nyelvvizsgálat, nyelvoktatás. Az élő nyelvek összevető nyelvtanainak elvi és gyakorlati kérdései című nemzetközi munkaértekezlet anyaga. Pécs, 1971. (Szerk.: HORVÁTH Miklós, TEMESI Mihály.) Bp. 1972, Tankönyvkiadó. 479 p.

Four papers of the Pécs Conference on Contrastive Linguistics. (Pécs, 14-16 October 1971.) Bp.-Bloomington 1975. 65 p. (The Hungarian-English contrastive linguistics project. Working papers 4.)

STEPHANIDES, Éva: A contrastive study of the English and Hungarian article. Bp.-Bloomington 1974. 123 p. (The Hungarian-English contrastive linguistics project. Working papers 5.)

KERESZTES, Kálmán: Hungarian postpositions vs. English prepositions: a contrastive study. Bp.-Bloomington 1975. 203 p. (The Hungarian-English contrastive linguistics project. Working papers 7.)

VARGA, László: A contrastive analysis of English and Hungarian sentence prosody. Bp.-Bloomington 1975. 141 p. (The Hungarian-English contrastive linguistics project. Working papers 6.)

BERTÓK Imre: A szlovák és a magyar nyelv kontrasztív elemzése, különös tekintettel az esetrendszerre. Bratislava 1977, Slovenské Pedagogjcké Nakladatel'stvo. 236 p.
HAVAS Ferenc: A magyar, a finn és az észt nyelv tipológiai összehasonlítása. Bp. 1974, Akad. K. 90 p. (Nyelvtudományi értekezések 85.)

Kontrastive Studien ungarisch-deutsch. (Hrsg., eingl.: János JUHÁSZ.) Bp. 1950, Akad. K. 139 p. (Studia comparationis linguae Hungaricae.)

Studies in English and Hungarian contrastive linguistics. (Ed.: L[ászló] DEZSŐ, W[illiam] NEMSER.) Bp. 1950, Akad. K. 589 p.