7. TUDOMÁNYTÖRTÉNET

SZABÓ T. Attila: Csűry Bálint emlékezete. (Csűry Bálint munkásságának jegyzékét összeáll.: BALASSA Iván.) Bp. 1947, MNyT. 16 p. (A MNyTK 56.)

Szinnyei József emlékezete. 1857-1957. A Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Magyar Tudományos Akadémia I. osztályának 1957. május 27-én Szinnyei József emlékére rendezett együttes ülése. Bp. 1958, MNyT. 21 p. (A MNyTK 96.)

Horváth Jánosról. Méltatások, emlékezések. (Szerk.: PAIS Dezső.) Bp. 1958, MNyT. 31 p. (A MNyTK 99.)

HEGEDŰS József: A magyar nyelv összehasonlításának kezdetei az egykorú európai nyelvtudomány tükrében. Bp. 1966, Akad. K. 115 p. (Nyelvtudományi értekezések 56.)

KISS Lajos: Kniezsa István. Bp. 1965, MNyT. 24 p. (A MNyTK 123.)

Tanulmányok a magyar és a finnugor nyelvtudomány történetéből. 1850-1920. (Szerk.: SZATHMÁRI István.) Bp. 1970, Tankönyvkiadó. 173 p.

ÉDER Zoltán: A magyar nyelvtudomány történetére vonatkozó munkálatok az utóbbi negyedszázadban. 1945-1970. Bp. 1972, MNyT. 42 p. (A MNyTK 130.)

ÉDER Zoltán: Révai Miklós. Bp. 1972, Akad. K. 295 p. (A múlt magyar tudósai.)

NÉMETH Gyula: Gombocz Zoltán. Bp. 1972, Akad. K. 257 p. (A múlt magyar tudósai.)

LAKÓ György: Sajnovics János. Bp. 1975, Akad. K. 247 p. (A múlt magyar tudósai.)

KISS Lajos: Melich János emlékezete. Születésének századik évfordulója alkalmából. Bp. 1975, MNyT. 17 p. (A MNyTK 134.)

Sajnovics János. Sajnovics János emlékülés és tudománytörténeti szimpozion (Székesfehérvár-Tordas 1970. május 12-14.) (Szerk.: GULYA János, SZATHMÁRI István.) Bp. 1974, MNyT. 157 p. (A MNyTK 131.)

TOMPA József: Simonyi Zsigmond. Bp. 1975, Akad. K. 227 p. (A múlt magyar tudósai.)

D. MÁTAI Mária: Egy elfelejtett reformkori magyar tudós (Gegő Elek 1805-1844). Bp. 1976, MNyT. 55 p. (A MNyTK 146.)

PUSZTAY János: Az "ugor-török háború" után. Fejezetek a magyar nyelvhasonlítás történetéből. Bp. 1977, Magvető. 184 p. (Gyorsuló idő.)

ÉDER Zoltán: Benkő József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság. Bp. 1975, Akad. K. 315 p., 4 t.

GULYA János: Gyarmathi Sámuel. Bp. 1975, Akad. K. 202 p. (A múlt magyar tudósai.)

SZATHMÁRI István: Bárczi Géza (1894-1975) és a magyar nyelvtudomány. Bp. 1975, MNyT. 34 p. (A MNyTK 150.)

LAKÓ György: Budenz József. Bp. 1950, Akad. K. 229 p., 11. (A múlt magyar tudósai.)

TEMESI Mihály: A magyar nyelvtudomány. Irányok és eredmények a felszabadulás óta. Bp. 1950, Gondolat. 408 p.

BENKŐ Loránd: Kazinczy Ferenc és kora a magyar nyelvtudomány történetében. Bp. 1952, Akad. K. 82 p. (Nyelvtudományi értekezések 113.)

LÁNCZ Irén: Szarvas Gábor. Újvidék 1982, Forum. 147 p.

MIKÓ Pálné: Márton József a magyar nyelvért. Bp. 1982, ELTE. 119 p. (A nyelvtudomány és a nyelvoktatás műhelyéből l.)