8. NYELVMŰVELÉS, NYELVHELYESSÉG

Nyelvművelésünk főbb kérdései. Tanulmánygyűjtemény. (Szerk.: LŐRINCZE Lajos.) Bp. 1953, Akad. K. 294 p.

Nyelvművelő. (Szerk.: LŐRINCZE Lajos.) Bp. 1956, Művelt Nép. 412 p.

Nyelvművelő kézikönyv. (Főszerk.: GRÉTSY László, KOVALOVSZKY Miklós.) 1-2. köt. Bp. 1980-1985. Akad. K. 1294, 1291 p.

Nyelvművelő kéziszótár. (Szerk. Grétsy László, Kemény Gábor). Bp., Auktor Kvk., 1996. 645 p., 20 cm [94-343]

Magyar nyelvhelyesség. Előadások, gyakorlószövegek, irodalom. A Kiadói Főigazgatóság 1956. február-júniusi nyelvművelő előadássorozatának teljes anyaga. (Szerk.: DEME László, KÖVES Béla.) Bp. 1957, Kossuth K. VIII, 375 p. 4., átd. kiad.: 1969, Tankönyvkiadó. 395 p.

Anyanyelvi műveltségünk. A pécsi nyelvművelő konferencia anyaga. (Szerk.: BENKŐ Loránd.) Bp. 1960, Akad. K. 349 p.

Édes anyanyelvünk. (Szerk.: LŐRINCZE Lajos.) Bp. 1967, Akad. K. 507 p. - 3., jav. kiad.: 1972. 470 p.

Egy emberöltő nyelvünk védelmében. NAGY J. Béla válogatott tanulmányai és cikkei. (Szerk., bev.: FERENCZY Géza.) Bp. 1968, Akad. K. 322 p.

LŐRINCZE Lajos: Nyelvőrségen. Bp. 1965, Akad. K. 459 p.

Anyanyelvi kaleidoszkóp. (Szerk.: GRÉTSY László.) Bp. 1975, Gondolat. 319 p.

BÁRCZI Géza: Nyelvművelésünk. Bp. 1974, Gondolat. 136 p.

RÓNAI Béla - KERESZTES László: Nyelvművelés és beszédtechnika. Bp. 1974, Tankönyvkiadó. 500 p.

Szónokok, előadók kézikönyve. (Szerk.: DEME László.) Bp. 1974, Kossuth K. 204 p.

Anyanyelvünk művelése. Cikkek és tanulmányok, (összeáll.: GÁLFFY Mózes, MURADIN László.) Bukarest 1975, Kriterion. 270 p.

W. BÍRÓ Ágnes-GRÉTSY László-KEMÉNY Gábor: Hivatalos nyelvünk kézikönyve. (Szerk.: GRÉTSY László.) Bp. 1976, Pénzügyminisztérium, Államigazgatási Szervezési Intézet. 352 p. - 2., átd. kiad.: 1978. 346 p.

Mai magyar nyelvünk. (Szerk.: GRÉTSY László.) Bp. 1976, Akad. K. 104 p.

KOVALOVSZKY Miklós: Nyelvfejlődés - nyelvhelyesség. Bp. 1977, Akad. K. 220 p.

JAKAB István: Nyelvünkről - nyelvünkért. Bratislava 1950, Madách K. 252 p.

Új anyanyelvi kaleidoszkóp. (Szerk.: FELDE Györgyi, GRÉTSY László.) Bp. 1950, Gondolat. 330 p.

FÁBIÁN Pál: Nyelvművelésünk évszázadai. Bp. 1984, Gondolat. 142 p.

Hernádi Sándor: Beszédművelés. 3. kiad. Bp., Tankvk., 1980. 272 p. Fűzött [86-253]

Helyesírási kéziszótár. (Szerk. Deme László, Fábián Pál). 2. kiad. Bp., Akad. K., 1991. 697 p. Kötött [86-252]

Balázs Géza (1959): Magyar nyelvhelyességi lexikon. 2. jav. kiad. Bp., Corvina K., 2002. 226 p., ill., 24 cm [94-315]

Nyelvi illemtan. (Szerk. Deme László, Grétsy László, Wacha Imre). Bp., Szemimpex K., 1999. 510 p., 24 cm [94-342]

Nyelvédesanyánk. (Vál. Hernádi Sándor, Grétsy László). Bp., Móra, 1980. 373 p. Kötött [86-283]

Péchy Blanka: Beszélni nehéz!. 5. kiad. Bp., Tankvk., 1983. 213 p. Fűzött [86-285]