6. VEGYES TARTALMÚ TANULMÁNYKÖTETEK (szerzői betűrendben)

BARÓTI Dezső: Árnyékban éles a fény. Irodalmi tanulmányok. Bp. 1980, Gondolat. 554 p.

BARTA János: Évfordulók. Tanulmányok és megemlékezések. Bp. 1981, Akad K. 441 p.

BARTA János: Költők és írók. Bp. 1966, Akad K. 274 p.

BÓKA László: Válogatott tanulmányok. (Szerk.: SÍK Csaba.) Bp. 1966, Magvető. 1592 p.

CSEHI Gyula: Felvilágosodástól felvilágosodásig, írások három évszázadról, négy évtizedből. (1930-1971.) Bukarest 1972, Kriterion. 454 p.

FENYŐ István: Két évtized. Bp. 1968, Magvető. 613 p. (Elvek és utak:)

FENYŐ István: Magyarság és emberi egyetemesség. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok. Bp. 1979, Szépirod. K. 838 p.

HALÁSZ Gábor: Tiltakozó nemzedék, összegyűjtött írások. (Szerk., sajtó alá rend.: VÉBER Károly.) Bp. 1981, Magvető. 1193 p.

HATVÁNY Lajos: Irodalmi tanulmányok. 1-2. köt. Bp. 1960, Szépirod. K. 394, 410 p.

HORVÁTH János: Tanulmányok. Bp. 1956, Akad. K. 638 p. [SZTE-1]

ILLÉS Endre: Krétarajzok. Irodalmi portrék. 2., bőv. kiad. Bp. 1970, Magvető. 515 p.

ILLÉS Endre: Mestereim, barátaim, szerelmeim. Esszék. 1-2. köt. 2., bőv. kiad. Bp. 1983, Magvető. 573, 690 p.

JONES, Mervyn D.: Five Hungarian writers. (Zrínyi, Mikes, Vörösmarty, Eötvös, Petőfi.) Oxford 1966, Clarendon Press. 307 p.

KERESZTURY Dezső: Örökség. Magyar író-arcképek. Bp. 1970, Magvető. 543 p. (Elvek és utak.)

KERESZTURY Dezső: A szépség haszna. Bp. 1973, Szépirod. K. 437 p.

KIRÁLY István: Irodalom és társadalom. Tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák. 1946-1975. Bp. 1976, Szépirod. K. 682 p.

KOMLÓS Aladár: Kritikus számadás. Bp. 1977, Szépirod. K. 662 p.

Komlós Aladár (1892-1980): Magyar-zsidó szellemtörténet a reformkortól a holocaustig. 2. kiad. Bp., Múlt és Jövő K., 2001. 23 cm
1. A magyar zsidóság irodalmi tevékenysége a XIX. században. 323 p.
2. Bevezetés a magyar-zsidó irodalomba. 392 p. [94-401]

KOVÁCS Sándor Iván: Jelenlévő múlt. Bp. 1978, Szépirod. K. 513 p.

Magyar századok. Irodalmi műveltségünk történetéhez. (Horváth János emlékkönyv születésének 70. évfordulójára.) Bp. 1948, Egyetemi ny. 325 p.

NÉMETH G. Béla: Küllő és kerék. Tanulmányok. Bp. 1981, Magvető. 650 p. (Elvek és utak.)

NÉMETH G. Béla: 11 vers. Verselemzések, versértelmezések. Bp. 1977, Tankönyvkiadó. 281 p. - 2., bőv. kiad.: 11+7 vers. 1984. 425 p. [SZTE]

NÉMETH László: Az én katedrám. Bp. 1969, Magvető - Szépirod. K. 667 p. (Németh László munkái.) – 3. kiad. Bp., Magvető-Szépirod. K., 1983. 691 p. (Németh László munkái). Kötött [86-380]

REMÉNYI, Joseph: Hungarian writers and literature. Modern novelists, critics and poets. (Ed. and with an introduction by August J. MOLNÁR.) New Brunswick, New Jersey 1964, Rutgers University Press. 512 p.

RÉVAI József: Válogatott irodalmi tanulmányok. (Jegyz.: BÓKA László, PÁNDI Pál, SŐTÉR István, SZABOLCSI Miklós, SZAUDER József.) Bp. 1960, Kossuth K. 447 p. - 2. kiad.: (Szerk., jegyz.: F. MAJLÁT Auguszta.) 1968. 458 p.

RÓNAY György: Balassitól Adyig. Bp. 1978, Magvető. 319 p.

RÓNAY György: Kutatás közben. Bp. 1974, Magvető. 299 p.

SINKÓ Ervin: Magyar irodalom. Tanulmányok. Novi Sad 1961, Forum. 309 p. - 2., bőv. kiad.: 1963. 455 p.

SZERB Antal: Gondolatok a könyvtárban. (Sajtó alá rend., bev.: KARDOS László.) Bp. [1946], Révai. 639 p. - 3. kiad.: (Bev.: SZABOLCSI Miklós.) Bp. 1981, Magvető. 777 p.

SZERB Antal: A varázsló eltöri pálcáját. Cikkek. (Kiad.: BODNÁR György.) Bp. 1961, Magvető. 565 p.

TOLNAI Gábor: Nőnek az árnyak. Tanulmányok, esszék, emlékezések. Bp. 1981, Szépirod. K. 412 p.

TOLNAI Gábor: Örökség és örökösök. (Kazinczytói máig.) Bp. 1974, Gondolat. 426 p.

TOLNAI Gábor: Tanulmányok. Bp. 1970, Akad. K. 437 p.

TÓTH Dezső: Élő hagyomány - élő irodalom. Bp. 1977, Magvető. 777 p. (Elvek és utak.)

TRENCSÉNYI-WALDAPFEL Imre: Humanizmus és nemzeti irodalom. Bp. 1966, Akad. K. 411 p.

VARGHA Balázs: Jelek, jelképek, jellemek. Irodalmi és nyelvészeti tanulmányok. Bp. 1984, Magvető. 581 p. (Elvek és utak.)

WALDAPFEL József: Irodalmi tanulmányok. Válogatott cikkek, előadások, glosszák. Bp. 1957, Szépirod. K. 555 p.