1. KÉZIKÖNYVEK, ÖSSZEFOGLALÓ MUNKÁK

A magyarság néprajza. (Sajtó alá rend.: CZAKÓ Elemér.) 1-4. köt.
1-2. köt. A magyarság tárgyi néprajza.
3-4. köt. A magyarság szellemi néprajza. Bp. 1934-1935, Egyetemi ny. 435 p., 32 t.; 443 p., 32 t; 472 p., 161; 504 p., 32 t.
3., átd. kiad.: (Szerk.: VISKI Károly.) 1-4. köt.
1. köt. Tárgyi néprajz. 1. [rész]. Táplálkozás, építkezés, bútorzat, fűtés, világítás, mesterkedés, viselet. Irta: Bátky Zsigmond, Györffy István, Viski Károly. 379 p., 36 t.
1. köt. Tárgyi néprajz. 2. [rész]. Gazdálkodás, díszítőművészet, a hagyomány tárgyai. Irta: Györffy István, Viski Károly. 399 p., 36 t.;
3. köt. Szellemi néprajz. 1. [rész]. Népköltészet. Stílus és nyelv. Irta: Berze Nagy János, György Lajos stb. 1941-1943. 428 p., 15 t.
4. köt. Szellemi néprajz. 2. [rész]. Zene, tánc, szokások, hitvilág, játék. Irta: N. Bartha Károly, Gőnyey Sándor stb. 430 p., 33 t. – Szekszárd, Babits K. 1991-1992.

Magyar néprajz. (Szerk. biz. Paládi-Kovács Attila et. al.). Bp., Akad. K. [86-094], [94-165]
2. köt. Gazdálkodás. 2002. 1170 p., ill.
3. köt. Kézművesség. Anyagi kultúra. 1991. 822 p.
4. köt. Életmód. Anyagi kultúra. 3. 904 p., ill.
5. köt. Magyar népköltészet. Folklór 1. 1988. 876 p.
6. köt. Népzene, néptánc, népi játékok. 1990. 708 p.
7. köt. Népszokások, néphit, népi vallásosság. 1990. 867 p. Kötött
8. köt. Társadalom. 2000. 1151 p., ill.

Magyar néprajzi atlasz. (Szerk. Barabás Jenő). Bp., Akad. K.
1. 1-76 . térkép. 1987.
2. 77-153. térkép. 1987.
3. 154-220. térkép. 1987.
4. 221-281. térkép. 1989.
5. 282-345. térkép. 1989.
6. 346-439. térkép. 1989. Tokban, fűzetlenül
7. 440-507. Térkép. 1992.
8. 508-567. Térkép. 1992.
9. 568-634. Térkép. 1992. [86-095]

ORTUTAY Gyula: Magyar népismeret. Bp. 1937, M. Szemle Társaság. 80 p. (Kincsestár. A M. Szemle Társaság kis könyvtára 9.)

GYÖRFFY István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés. Bp. 1939, Egyetemi Néprajzi Int. 91 p. (A magyar táj és népismeret könyvtára l.)

ORTUTAY Gyula: Kis magyar néprajz. Bp. 1940, Egyetemi nyomda. 209 p. (Könyvbarátok kis könyvei.) - 4., átd. kiad.: 1966, Gondolat. 190 p., 10 t.

GYÖRFFY István: Magyar nép - magyar föld. (Sajtó alá rend., bev.: GYÖRFFY György.) Bp. 1942, Turul. 477 p., 14 t., 11 térk. (Turul könyvek.)

Europa et Hungaria. Congressus Ethnographicus in Hungária. 16-20. oct. 1963. Budapest. (Red.: Gyula ORTUTAY, Tibor BODROGI.) Bp. 1965, Akad. K. 537 p.

KÓSA László - SZEMERKÉNYI Ágnes: Apáról fiúra. Néprajzi kalauz. Bp. 1973, Móra K. 265 p. (Természetbúvárok könyvespolca.) - 3. kiad.: 1980. 275 p.

HOFFMANN Tamás: Néprajz és feudalizmus. Bp. 1975, Gondolat. 349 p.

KÓSA László - FILEP Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Bp. 1975, Akad. K. 230 p. (Néprajzi tanulmányok.) - 4. kiad.: 1983.

Magyar néprajzi lexikon. (Készült az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztőségében az MTA Néprajzi Kutató Csoport irányításával. Főszerk.: ORTUTAY Gyula) 1-5. köt. Bp. 1977-1982, Akad. K.
1. köt. A-E. 1977. 752 p., 10 t.
2. köt. F-Ka. 1979. 752 p., 10 t.
3. köt. K-Né. 1987. 751 p., 10 t.
4. köt. Né-Sz. 1987. 671 p., 10 t.
5. köt. Sz-Zs. 1982. 644 p., 10 t. Kötött [86-096]

BALASSA Iván - ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz. Bp. 1979, Corvina. 747 p., 24 t. -3. kiad.: 1982.

A magyar folklór. Egyetemi tankönyv. (Szerk.: ORTUTAY Gyula.) Bp. 1979, Tankönyvkiadó. 591 p.

BALASSA Iván - ORTUTAY Gyula: Ungarische Volkskunde. (Einl.: Róbert WILDHABER.) Bp.-München 1982, Corvina-Beck. 868 p., 24 t.

Bihari Anna: Képes magyar néprajz. Bp., Corvina, 1985. 205 p. Kötött [86-080]

Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Bp., Gondolat, 1989. 417 p. Kötött [86-076]

Voigt Vilmos (1940): Magyar folklór. Bp., Osiris K., 1998. 651 p. (Osiris tankönyvek.) [94-197]

Foklór Archívum. (Szerk. Szemerkényi Ágnes). 20. (2001). Bp., MTA Néprajzi Kutatóintézet, 2002. 471 p., 24 cm [94-184]

Vajkai Aurél (1903-1937): A magyar nép életmódja. Bp., Jószöveg Műhely K., 1999. 238 p. (Jószöveg hiánypótló.) [94-175]

A Kárpát-medence néprajzi kincsei - Ethnographical treasures of the Carpathian basin. Bp., Nemzeti Tankvk., 2000. 223 p., ill., 34 cm [94-157]

Szabadtéri néprajzi múzeumok Magyarországon. (Szerk. Kurucz Antal, Balassa M. Iván, Kecskés Péter). Bp., Corvina., 1987. 197 p. Kötött [86-104]

A Duna menti népek hagyományos műveltsége. (Szerk. Halász Péter). Bp., Néprajz. Társ., 1991. 759 p. Fűzött [86-085]