2. BIBLIOGRÁFIÁK ÉS KUTATÁSI ÁTTEKINTÉSEK

A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1850-1870. Tanulmányok és adatok a Kárpát-medence etnográfiájához. (Szerk.: SÁNDOR István.) Bp. 1977, Akad. K. 1165 p.

A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1945-1954. (Szerk.: SÁNDOR István.) Bp. 1965, Akad. K. 463 p.

A magyar néprajztudomány bibliográfiája. 1955-1960. (Szerk.: SÁNDOR István.) Bp. 1977, Akad. K. 739 p.

Magyar néprajzi bibliográfia - Bibliography of Hungarian ethnography. (Szerk. Nagy Réka). Bp., Néprajzi Múzeum, 1988-. Indulás: 1988. Megjelenés: rendszertelenül. VIII, 65, 190, 192, 319, 168, 266, 230 Utoljára: 2001. [94-166]

A magyar népkutatás kézikönyve füzetei:
DÉGH Linda: A magyar népi színjáték kutatása. Bp. 1947, Szerző. 31 p.
VAJKAI Aurél: A magyar népi táplálkozás kutatása. Bp. 1947, Néptudományi Int. 16 p.
FÉL Edit: A magyar népi társadalom életének kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 39 p.
GUNDA Béla: A magyar gyűjtögető és zsákmányoló gazdálkodás kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 23 p.
K. KOVÁCS László: A magyar állattartás kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 24 p.
K. KOVÁCS László: A magyar földművelő gazdálkodás kutatása. Bp. 1948, Szerző. 39 p.
K. KOVÁCS László: A magyar népi közlekedés kutatása. Közlekedés, teherhordás, hír- és jeladás. Bp. 1948, Néptudományi Int. 23 p.
KRESZ Mária: A magyar gyermekjáték-kutatás. Bp. 1948, Szerző. 24 p.
PALOTAY Gertrud: A magyar népművészet kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 16 p.
PALOTAY Gertrud: A magyar népviselet kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 12 p.
PAPP László: A magyar népi jogélet kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 16 p.
SZENDREY Ákos: A magyar néphit kutatása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 35 p.
VAJKAI Aurél: A magyar népi építkezés és lakás kutatása. Bp. 1948, Szerző. 40 p.
VAJKAI Aurél: A magyar népi orvoslás kutatása. Bp. 1948, Szerző. 26 p.
VAJKAI Aurél: Népünk természetismerete. Bp. 1948, Szerző. 19 p.

Juhász Ilona L. (1960): Szlovákiai magyar néprajzi bibliográfia. Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 1998-. 20 cm. (Miscellanea bibliothecae hungaricae.)
[1.] 1987-1988. 1998. 142 p.
[2.] 1989-1990. 1999. 159 p., ill.
[3.] 1991-1992. 2000. 217 p., ill.
[4.] 1993-1994. 2000. 239 p., ill. [94-156]

Kósa László (1942): A magyar néprajz tudománytörténete. 2. jav., bőv. kiad. Bp., Osiris K., 2001. 297 p., 25 cm. (Osiris tankönyvek.) [94-160]