5. TÁRSADALOM ÉS JOG

Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete. Tanulmánykötet. (Bev.: TELEKI Pál.) Bp. 1936, Sylvester. 158 p.

KISS Lajos: A szegény ember élete. Bp. 1939, Athenaeum. 283 p. - 3. kiad.: A szegény emberek élete. (Bev.: ORTUTAY Gyula.) 1. köt. 1981, Gondolat. 376 p. (A magyar néprajz klasszikusai.)

KISS Lajos: A szegény asszony élete. Bp. 1943, Athenaeum. 398 p. - 3. kiad.: A szegény emberek élete. 2. köt. 1981, Gondolat. 465 p. (A magyar néprajz klasszikusai.)

ERDEI Ferenc: A magyar paraszttársadalom. Bp. 1947, Franklin. 170 p. (Magyarságismeret 5.) - Reprint: Erdei Ferenc: A magyar társadalomról. Bp. 1980, Akad. K. 83-252 p. (Erdei Ferenc összegyűjtött művei 12.)

FÉL Edit: A nagycsalád és jogszokásai a komárommegyei Martoson. Die Grossfamilie und deren Rechtsbräuche in Martos (Komitat Komárom). Bp. 1944, SZMKE Kisalföld Kutató Intézet. 96 p. (Kisalföldi közlemények l, 2.)

MORVAY Judit: Asszonyok a nagycsaládban. Mátraalji palócasszonyok élete a múlt század második felében. Bp. 1956, Magvető. 258 p. - 2. kiad.: 1981, Akad. K. 227 p., 11 t. (Néprajzi tanulmányok.)

Varsány. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu társadalomnéprajzához. (Szerk., bev.: BODROGI Tibor.) Bp. 1975, Akad. K. 412 p., 6 t. (Néprajzi tanulmányok.)

LAJOS Árpád: Nemesek és partiak Szuhafőn. Miskolc 1979, Hermann Ottó Múzeum. 71 p. (Borsodi kismonográfiák 8.)

PENAVIN Olga: A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon). Újvidék 1957, Forum - Hungarológiai Int. 224 p.

TÁRKÁNY SZŰCS Ernő: Magyar jogi népszokások. Bp. 1957, Gondolat. 902 p. (Társadalomtudományi könyvtár.)