6. TÁJMONOGRÁFIÁK ÉS FALUMONOGRÁFIÁK

ORBÁN Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetföldrajzi s népismei szempontból. 1-6. köt. Pest 7565-1873, Ráth-Tettey. 239 p., 7 t.; 162 p., 3 t.; 612 p., 2 t.; 224 p., 5 t.; 248 p., 6 t.; 448 p., 7 t. - Fakszimile kiadások: Bp. 1982, Helikon. 2 db.- Firenze-München 1981, Bibliofil ny. 3 db.

JANKÓ János: Kalotaszeg magyar népe. Néprajzi tanulmány. Bp. 1892, Athenaeum. VII, 223 p., 12 t.

JANKÓ János: Torda, Aranyosszék, Torockó magyar (székely) népe. Néprajzi tanulmány. Bp. 1893. VII, 294 p., 8 t., 3 térk. (A Földrajzi Közlemények 8-10. füzete.)

Kós Károly (1919-1996): A Mezőség néprajza. Marosvásárhely, Mentor Kvk., 2000. 23 cm. (A Kriza János Néprajzi Társaság könyvtára.)
1. 366 p., ill.
2. 349 p., ill. [94-158]

TARISZNYÁS Márton: Gyergyó történeti néprajza. Tíz tanulmány. Bukarest 1952, Kriterion. 84 p., 12 t.

Kós Károly (1919-1996): Néprajzi képeskönyv Erdélyből. Bp., Tárogató K., 1994. 220 p., ill., 29 cm [94-159]

LÜKŐ Gábor: A moldvai csángók, l. köt. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal. Bp. 1936. 208 p. - 2. kiad.: 1936. Egyetemi Néprajzi Int. (Néprajzi füzetek) – 3. jav. és bőv. kiad. Bp., Táton K., 2002. 353 p. (Lükő Gábor művei.) [94-163]

Micsek László: Csángók. Bp., Optimum, 1989. 444 p. Kötött [86-102]

Csoma Gergely: Moldvai csángó magyarok. Bp., Corvina, 1988. 144 p. Kötött [86-081]

DOMOKOS Pál Péter: A moldvai magyarság. A csángó magyarok múltja és jelene. Hatvannyolc csángó magyar népdal. Csíksomlyó 1931. 302 p. - 3., bőv. kiad.: Kolozsvár 1941. 600 p.

Domokos Pál Péter (1901-1992): A moldvai magyarság. Bp., Fekete Sas K., 2001. 595 p., ill., 20 cm [94-150]

JANKÓ János: A balatonmelléki lakosság néprajza. Bp. 1902, Kilián. VIII, 428 p., 6 t. (A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 3. köt. 2. r.)

GÖNCZI Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetes vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár 1974. 689 p.

KISS Géza: Ormányság. Bp. 1937, Sylvester. 425 p., 8 t., l térk. - Fakszimile kiadás: Pécs 1979, Baranya m. Tanács.

FÉL Edit: Kocs 1936-ban. Néprajzi monográfia. Bp. 1941, Egyetemi Magyarságtudományi Int. X, 228 p. (Tanya, falu, mezőváros l.)

VAJKAI Aurél: Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Bp. 1959, Akad. K. 398 p.

FÉL, Edit - HOFER, Tamás: Proper peasants. Traditional life in a Hungarian village. Chicago-Bp. 1969, Aldine-Corvina. 440 p., 16 t. (Viking Fund publications in anthropology 46.)

HORVÁTH István: Magyarózdi toronyalja, írói falurajz. Kolozsvár 1971, Dacia. 472 p., 12 t. - 2. kiad.: Bp. 1980, M. Helikon. 549 p., 18 t.

FÉL, Edit - HOFER, Tamás: Bauerliche Denkweise in Wirtschaft und Haushalt. Eine ethnographische Untersuchung über das ungarische Dorf Átány. Göttingen 1972, Schwartz. XVIII, 551 p., 32 t. (Veröffentlichungen des Institutes für mitteleuropäische Volksforschung an der Philipps-Universitat Marburg-Lahn. A. Allgemeine R. 7.)

FÉL, Edit - HOFER, Tamás: Geräte der Átányer Bauern. Koppenhagen-Bp. 1974, Gyldendal-Akad. K. 678 p. (Kommission der Königlich Dänischen Akademie der Wissenschaften zur Erforschung der Geschichte der Ackerbaugeräte und der Feldstrukturen. Publications 2.)

NAGY Gyula: Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán. Békéscsaba 1975. 682, 79 p., 4 t., 3 térk. (A Békés megyei múzeumok közleményei 4.)

BÁLINT Sándor: A szögedi nemzet. A szegedi nagytáj népélete. 1-3. köt. Szeged 1976-1980. 627, 420, 952 p. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1974/75, 1976/77/2, 1978/79/2.)
4. GYURIS György: Mutató BÁLINT Sándor: A szögedi nemzet című néprajzi munkájához. 1983. 145 p. (A Móra Ferenc Múzeum évkönyve 1978/79. Supplementum.)

PÉNOVÁTZ Antal: Vajdasági néprajzi kalauz. Újvidék 1979, Forum. 126 p. (Forum kiskönyvtár.)

A vajdasági magyarok néprajzi atlasza [elektronikus dok.]. Szabadka, Kiss Lajos Néprajzi Társaság, 2002. 1 db CD-ROM, 12 cm [94-174]

Kecel története és néprajza. (Szerk.: BÁRTH János.) Kecel 1984, Keceli Nagyközségi Tanács. 1215 p., 80 t.

Liszka József (1956): A szlovákiai magyarok néprajza. Bp.-Dunaszerdahely, Osiris K.-Lilium Aurum, 2002. 542 p. (Osiris tankönyvek.) [94-161]

Szolnok megye népművészete. (Szerk. Bellon Tibor, Szabó László). Bp., Európa, 1987. 441 p. (Népművészeti örökségünk). Kötött [86-105]

Hajdú-Bihar megye népművészete. (Szerk. Gazda László, Varga Gyula). Bp., Európa, 1989. 404 p. (Népművészeti örökségünk). Kötött [86-087]

Csongrád megye népművészete. (Szerk. Juhász Antal). Bp., Európa Kvk., 1990. 609 p. (Népművészeti örökségünk). Kötött [86-082]