7. TUDOMÁNYTÖRTÉNET

Kósa László: A magyar néprajztudomány története. Bp., Gondolat, 1989. 332 p. Kötött [86-092]

Magyar tájak néprajzi felfedezői. (Vál., szerk. Paládi-Kovács Attila). Bp., Gondolat, 1985. 485 p. (A Magyar néprajz klasszikusai). Kötött [86-098] [ME]

TÁLASI István: Néprajzi életünk kibontakozása. Bp. 1948, Néptudományi Int. 24 p. (A magyar népkutatás kézikönyve füzetei.)

ORTUTAY Gyula: írók, népek, századok. Tanulmányok, cikkek. Bp. 1960, Magvető. 475 p., 14 t.

ZSIGMOND Gábor: A magyar társadalomnéprajz kezdetei. Beöthy Leó. 1839-1886. Bp. 1974, Akad. K. 195 p. (Néprajzi tanulmányok.)

SOZAN, Michael: The history of Hungarian ethnography. Washington 1977, University Press of America. VII, 437 p.