8. ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BÁTKY Zsigmond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Bp. 1906, Múzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelősége. VI, 330 p., 2 t. (Múzeumi és könyvtári kézikönyvek 2.)

BERZE NAGY János: Magyar népmese típusok. (Bev.: BÁNÓ István.) 1-2. köt. Pécs 1957, Baranya megyei Tanács. 675 p., 3 t.; 734 p.

BARABÁS Jenő: Kartográfiai módszer a néprajzban. Bp. 1965, Akad. K. 189 p., 6 mell.

A népköltési (folklór) alkotások kritikai kiadásának szabályzata. (Összeáll.: VOIGT Vilmos. Közrem.: BALOGH Lajos.) Bp. 1974, Akad. K. 112 p. (Szerkesztési irányelvek 4.)