9. ÉVKÖNYVEK

Dissertationes Ethnographicae. Tanulmányok az anyagi kultúra köréből. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Tárgyi Néprajzi Tanszékének évkönyve. (Szerk.: TÁLASI István.) Bp. 1973-, Tárgyi Néprajzi Tanszék.

Folkloristica. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklór Tanszékének évkönyve. Bp. 1971-.

Műveltség és hagyomány. Studia ethnologica Hungariae et Centralis ac Orientalis Europae. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetének évkönyve. (Szerk.: GUNDA Béla.) Bp. - Debrecen 1960-, Tankönyvkiadó.

Népi kultúra - népi társadalom. A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoportjának évkönyve. (Főszerk.: ORTUTAY Gyula.) Bp. 1968-, Akad. K.