Hungarológiai Alapkönyvtár
  IRODALOMTUDOMÁNY


3. A MAGYAR IRODALOM KORSZAKAI (forrásgyűjtemények, monográfiák, tanulmánykötetek)

[+] 3.1 Magyar irodalom a 18. század végéig A felvilágosodás irodalmára vonatkozóan ld. még a „Magyar irodalom a 19. században” c. fejezetet is.

[+] 3.2 Magyar irodalom a 19. században

[+] 3.3 Magyar irodalom a 20. században