Hungarológiai Alapkönyvtár
  NYELVTUDOMÁNY


5. RÉSZMONOGRÁFIÁK

5.1 Helyesírás

5.2 Hangtan, fonológia

5.3 Lexikográfia

5.4 Szókészlettan (etimológia, névtan, szakszókincs, jelentéstan, szófajtan)

5.5 Alaktan, mondattan, szövegtan

[+] 5.6 Frazeológia

5.7 Stilisztika

5.8 Nyelvjárás és nyelvi norma

5.9 Magyar vonatkozású finnugrisztikai, összehasonlító nyelvészeti munkák