Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15137 dokumentum

A pedagógiai modernizáció és az idegennyelv-tanítás / Einhorn Ágnes

Nyelvoktatás, Középfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek
nyelvoktatás, középfokú oktatás, oktatási reform, nyelvvizsga, érettségi vizsga, Magyarország, Európa, ezredforduló

"Minek kellene másképpen történnie ahhoz a nyelvórákon, hogy a tanulók örömforrásként tudják megélni a nyelvtanulást és a nyelvtudást? Mire lenne szükség ahhoz, hogy legyen végre egy generáció, amelyik teljesen természetesnek tekinti, hogy idegen nyelveken kell beszélni, és amelynek van is ehhez technikája és stratégiája?"

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15518   2016-05-25

A pedagógiai kultúraváltás lehetőségei : Tanulmányok a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében zajló fejlesztő munkáról / szerkesztő Knausz Imre, Ugrai János

Pedagógia általában, Pedagógiai módszerek, Felsőfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy
pedagógia, pedagógiai munka, pedagógusképzés, pedagógusi hivatás, oktatási reform, oktatáspolitika, oktatásügy, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Magyarország, 21. sz.

"S most - talán valami csoda folytán - a Miskolci Egyetemen és körülötte hálózatba is szerveződnek azok a szakemberek, akik lokális (talán regionális) alapon egységet mutatva segíthetik elő a pedagógiai kultúraváltást. Úgy tűnik, viszonylag széles körű támogatás is övezi terveinket..."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15517   2016-05-25

"Nyelvében él..." : Kárpát-medencei körkép a határon túli magyarok hivatalos anyanyelvhasználati jogairól / Gerencsér Balázs Szabolcs

Nyelvpolitika, Nyelvhasználat, Kisebbségek, Emberi jogok
nyelvhasználati jog, anyanyelv, határon túli magyarság, nemzetiségi politika, kisebbségi kérdés, nyelvpolitika, Kárpát-medence, Kelet-közép-Európa, Magyarország, 20-21. sz.

"A nyelvhasználat esetében részletszabályokat nem, csak általános, keretjellegű szabályokat fogalmazhatunk meg anélkül, hogy kárt okoznánk. Az alábbiakban látni fogjuk, hogy e vizsgálat az anyanyelvhasználat egy speciális helyzetét elemzi: egy ország a többségtől eltérő ajkú lakosságának nyelvhasználatát."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15516   2016-05-25

Petrárcha Ferentz két könyve, mind a kétféle úgymint a jó szerentsének és a szerentsétlenségnek orvosságairól vagy azoknak segedelmekről / Francesco Petrarca ; fordító Székely László

Klasszikus világirodalom, Erkölcs, etika
középkori latin irodalom, erkölcsfilozófia, Itália, 14. sz.

"Elhiszem, Keresztény Olvasó, találkozhatik oly közüled, aki ezt fogja mondani: »Papot illet a prédikálás, mi gondom nékem erre?« De ha a jó és rossz szerencse nincs csak a papokhoz kötve, ezeknek kedves és kelletlen sorsait a pap is csak úgy érzi, mint más akárki."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15515   2016-05-25

Jeles gondolatok rövid történetekkel, mellyek az régiebb philophusoknak, valmint az mostani böltsöknek is könyveiből öszve szedettek, nemes szívnek képzésére az ifjúságban

Erkölcs, etika, Gyermek- és ifjúsági irodalom, Gyermekek
mondás, maxima, aforizma, tanmese, erkölcs, nevelés, ifjúság

"Miglen idő vagyon kintset tarházodnak,
Szerezz; és örökös Joszágot magadnak,
Hogy hasznát vehessed iffiuságodnak
Vénségedben, 's arra tett fáradtságodnak."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15514   2016-05-25

Menekülésem Erdélyből [Hangoskönyv] / Maderspach Viktor

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, politikai menekült, hangoskönyv, Erdély, 20. sz., 1921

"Elhaladok Nándorhegyen a Ruszkabánya felé vezető útelágazás mellett. Eszembe jut, hogy ehelyt előttem is szenvedtek olyanok, akiknek nevét örököltem, azért, mert a bajba jutott haza ügyéhez hűek maradtak. Mire megvirradt, eljutottam egy útkanyarulathoz. Onnét látni lehetett a Temes folyó partját."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15513   2016-05-25

Pompeji : Két dráma / Vándor Lajos

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Az emberek többsége ilyen szenvedésektől átütött szívet hord. Nem azok az igazi szenzációk, amit az újságok a címoldalakon hoznak. Nem azok az igazi szerelmi drámák, ahol folyik a vér. Az igazi drámák a szív mélyén játszódnak le, és nincs segítség. Nincs elsősegély. Cseppenként hull le a vér szívünkről, mint megrepedt vázából a víz."

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15607   2016-05-25

Egy költő élt itt közöttetek / Vándor Lajos

Klasszikus magyar irodalom, Kritika, Magyar irodalom története
magyar irodalom, irodalomkritika, magyar irodalom története, Vándor Lajos (1913-1945), 20. sz.

"Én vagyok az Örökkévaló: a te lelked, aki kihoztalak téged
az ösztönök országából, a tudatlanság házából.
Ne csinálj magadról faragott képeket,
hanem igyekezz, hogy minél kevésbé
hasonlíts saját magadhoz."

URL: http://mek.oszk.hu/15600/15606   2016-05-25

Pázmány Péter élete : 1570-1637 / Áldásy Antal

Egyháztörténet, Magyar történelem 1527-1790, Magyar irodalom története, Nevelés- és iskolatörténet
főpap, érsek, író, jezsuiták, ellenreformáció, egyháztörténet, neveléstörténet, magyar irodalom története, Pázmány Péter (1570-1637), Magyarország, 16-17. sz.

"A magyarországi protestantizmus legkiválóbb, legnagyobb ellenfele Pázmány Péter esztergomi bibornok-érsek 1570. október 4-én pillantotta meg e világot Nagy-Váradon. Apja Pázmány Miklós, anyja Massai Margit, állítólag az olaszországi Massa őrgrófok családjának sarja volt."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15512   2016-05-24

Jellemképek a magyar zenevilágból / Ábrányi Kornél

Zenetörténet, Klasszikus zene, opera, Népzene, Művelődéstörténet
zeneszerző, zeneművész, zenetörténet, kurucnóta, cigányzene, Liszt Ferenc (1811-1886), Reményi Ede (1828-1898), Erkel Ferenc (1810-1893), Mosonyi Mihály (1815-1870), Volkmann Róbert (1815-1883), Magyarország, 19. sz.

"Midőn a harminczas években, mesés virtuózi pályája egyik dicső korszakában, a párisi közönség két táborra oszlott s a felett folytatott dőre vitatkozást, hogy melyik az első: Thalberg-e vagy Liszt? A franczia esprit azzal a jellemzéssel vetett neki véget: hogy igenis, Thalberg az első, de Liszt az egyedüli."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15511   2016-05-24

Mértani földrajz elemei : Iskolai használatul / Markovics Jakab

Természeti földrajz, Naprendszer, Geodézia, térképezés, Tudománytörténet
földrajz, csillagászat, geodézia

"Ha a' földgolyón egy vonalt képzelünk melly egyik saroktól a' másikig ér, ezt délvonalnak vagy délkörnek (meridianus) nevezzük; azért, mivel midőn a' nap látszólag ezen a' körvonalon átmegy (delelés culminatio) akkor delet hoz mindazoknak, kik azon délkör alatt laknak."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15510   2016-05-24

Törvény gyakorlati kézi könyv : Hites táblabírákká lejendők előkészületére nemes Udvarhelyszék Rendei által bizottmányilag szerkeztetve, 's magállítatva

Polgári jog, Büntetőjog
közjog, magánjog, eljárásjog, bíróság, bírósági eljárás, Udvarhelyszék, Erdély, 19. sz.

"5.) Hányféle a nemesség?
Kétféle eredeti és szerzett, - eredeti nemessek azok, kik az első béjövetelkori nemességeket meg tartották, a' miljenek most kevesen vannak: - szerzett nemesség, a' melyet valaki a' törvényes fejedelemtől nyer, kitetszö hadi, vagy polgári érdemeiért."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15509   2016-05-24

A boldog ember : Regény / Móricz Zsigmond

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"- Én nem tudok egyebet mondani, csak azt, hogy én gyerekkoromba, legénykoromba olyan bóldog voltam, de olyan bóldog, hogy azt má ki se lehet gondolni. De akkor más is bóldog volt. Az egy bóldog világ volt... De most mindenki boldogtalan. Mindenki az égvilágon. El van rontva ez az ország, úgy ahogy van, az egész istenség."

URL: http://mek.oszk.hu/15500/15508   2016-05-24                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom