Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15908 dokumentum

A magyar előidőkből / Jókai Mór

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"- Ide, ide - kiáltozák a parthoz érkező csónakokból; a király saját hajóját is elküldé a vitézek megmentésére. De első volt mindannyi közt Cecilia, ki csónakával a parthoz evedzve, oda várta dobogó kebellel az érkezőket. Szerencsésen eljutottak a parthoz. Rozgonyi leszökött lováról s beugrott a készen álló csónakba."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16309   2016-12-05

Hungarian sketches in peace and war / Jókai Mór

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"The light of the burning church gleamed far through the darkness on a troop of horsemen, who were hastening towards the fortress. They were hussars; their leader was a short, strong-built man, with light-brown hair and a ruddy complexion, which was heightened by the glare of the fire."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16308   2016-12-05

A mammuth : Regény / Abonyi Árpád

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A fenyves homályos mélységéből Schultz doktor vastag alakja tünt elé. Lassan lépett a nagy oszlop ember - igazi nehéz mammuth a rengetegben - szinte rengett hatalmas testén a sok duzzadt izom. Kalapját kezében tartva, nyitott kabáttal, lomhán közeledett, - mintha a földön keresne valamit, a mit elveszitett."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16305   2016-12-05

Soráthajlás : Interdiszciplináris irodalmi tanulmányok / Bodrogi Ferenc Máté

Irodalomtudomány általában, Magyar irodalom története, Irodalomelmélet, Esztétika, művészetfilozófia, Nyelvfilozófia, Szövegtan
eszmetörténet, magyar irodalom története, irodalomelmélet, irodalomesztétika, nyelvfilozófia, szövegtan, irodalmi hatás, irodalomtudomány, 18-19. sz.

"Jelen munka abból a feltételezésből indul ki, hogy a res corporalis és a res incorporalis..., a hermeneutikai és a nem-hermeneutikai a tudományos igényű esztétika születésekor végeredményben ugyanúgy birkózik egymással, mint manapság, a kulturális és nyelvi relativizmus, valamint a kultúra- és médiatudományok korában."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16304   2016-12-05

The new landlord / Jókai Mór ; fordító Arthur John Patterson

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"A drowning man snatches at a straw, and we, when the living will not help us, turn to the dead. Who knows but that, if our language had remained adulterated with Latin words, we might now pass ourselves off as a "Latin race," and receive sympathy from every quarter? And so truditur dies die, one day presses on another."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16303   2016-12-05

A Függetlenségi Párt / Mocsáry Lajos

Pártok, politikai mozgalmak, Magyar belpolitika, Politikatörténet
párt, függetlenségi mozgalom, nemzetiségi politika, politikatörténet, Magyarország, 19. sz.

"A függetlenségi pártnak ugyanaz a rendeltetése s ehhez mért szerepe, a mi volt közvetlen elődjeé, a szabadelv párté 1848 előtt. Évtizedeken át hirdette ez a nemzeti szabadság s a szabadelvű reform igéit s alig tudott azokból egy-egy töredéket megvalósítani. Egyik eredménytelen országgyűlés követte a másikat..."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16301   2016-12-05

Gróf Zichy Nándor : Élet- és jellemrajz / Bonitz Ferenc

Politikatörténet, Magyar történelem 1868-1918, Egyháztörténet
politikus, országgyűlési képviselő, politikatörténet, egyháztörténet, katolikus egyház, Zichy Nándor (1829-1911), Magyarország, 19. sz.

"...Az anyja szeretete és példája véste be eltörülhetetlenül Zichy Nándor lelkületébe a keresztény világnézletet, a katholikus egyház iránti odaadó buzgalmat, az Isten szeretetét és félelmét, a fáradságot nem ismerő munkakedvet, a csüggedést nem ismerő bizalmat, úgy, hogy ez egész életére is megmaradjon..."

URL: http://mek.oszk.hu/16300/16300   2016-12-02

Nona : Szavakból szőtt sorsok / Pandur Judit, T. ; szerkesztő Dittrich Panka

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Margó eltűnődött, hogy hányszor, hány embernek avatkozott bele az életébe akaratlanul. Hány ember kért tőle tanácsot hosszú pályafutása alatt. Hányszor gondolta végig mások helyett, hogy milyen lehetőségeik vannak... Milyen sokszor mondta el, hogy adott helyzetben hogyan járnának a legjobban."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16299   2016-12-02

Aranykarikák : Elbeszélések a serdültebb ifjúság számára / Lőrinczy György ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"És Ágnes szeliden, boldogan mosolygott. Nem szólt semmit, de mosolygása, arca pirulása száz feleletnél is többet mondott. Piruló arcocskáját lehajtva, kis kezét odanyujtotta Thury Bélának, aki a kisebbik gyürüt mindjárt rája is huzta... A Karcsi pedig szürke, hamvas fejével rájok nézett, majd kettőt-hármat ugrott..."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16298   2016-12-02

Végzetes idyll : Regény három kötetben / Paul Bourget ; fordító Cserhalmi Irén

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Ez a két hét elegendő volt arra, hogy regényes szerelmi idylljét komor tragédiává változtassa. Hol van most a genuai kirándulás szerelmes kedvese? Hol rejtegeti tépő kinjait, melyeket miatta szenved és melyekre ő még enyhitő vigasz balzsamát se csepegtetheti? Tán el is hagyta már Cannest?"

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16297   2016-12-02

Csak fuss! [Hangoskönyv] : Novellák Máté G. Péter azonos című kötetéből / Máté G. Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, hangoskönyv

"Angéla sokat sportolt, síelt, teniszezett, eleinte meg sem kottyant számára a futás, ahogy Gábornak sem. Dolgukat erősen nehezítette a szembeáramló, mindenfelé bámészkodó tömeg, a vánszorgó, ácsorgó, ide-oda mászkáló emberek hada. Gábor később lelkesen mesélte baráti körben, hogy hogyan lökdöste félre asszonya a meglepett szembejövőket..."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16296   2016-12-01

Fejezetek a dokumentumfilm történetéből / Zalán Vince

Filmművészet, Film- és színháztörténet
dokumentumfilm, filmrendező, filmtörténet, műfajelmélet, műfajtörténet

"S ezzel már a dokumentumfilmmel kapcsolatos problémák egyik alapkérdéséhez érkeztünk: az éppen-történő, változó dolgok és a rendező viszonyához. Kétségtelen, tény, hogy az éppen-történés az egyik alapmotívum, ami a dokumentumfilmben a varázslatot jelenti."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16295   2016-12-01

Az élet tarkaságaiból / Ábrányi Kornél

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"A királyok dilettantizmusát nagyon nehéz elfogulatlanul birálni. Ha Nagy Frigyes, bajor Lajos, szász János, vagy Miksa császár költeményeit olvassuk, ellenállhatlan erő ragad meg, hogy a művek mögé tekintsünk, s ne a költőt költeményén, hanem a költeményt nézzük a költőn keresztül."

URL: http://mek.oszk.hu/16200/16294   2016-12-01                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom