Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
16721 documents

Kilátó : [20 éves jubileumi kiadás] / Kimlei Gábor, Szakolczi Gabriella, Lenkainé Vajda Viktória, Soltész Miklós, Szedresi Anna, Simon Dániel, Simon-Juhász Gabriella, Papakosztandi Mária, Rithnovszky János ; szerkesztő Földesiné Juhász Viktória

Fogyatékosok, Gyógypedagógia
vak, csökkent látású, siket, nagyothalló, fogyatékosság, gyógypedagógia, érdekképviselet, Siketvakok Országos Egyesülete (Budapest), Magyarország, 21. sz.

"Kerestünk egy olyan helyet, ahol segítenek a siketvakság kezelésében. Így találtunk rá a Siketvakok Országos Egyesületére. Itt kaptam információt a hallást segítő segédeszközökről, illetve jártam egy beszélgető csoportba is, ahol hozzám hasonló emberek elmondták tapasztalataikat, problémáikat."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17123   2017-07-26

Kilátó : [15 éves jubileumi kiadás] / Rithnovszky János, Földesiné Juhász Viktória, Pap Gábor, Papakosztandi Mária, Lukácsné Temmel Magdolna, Kimlei Gábor, Szmolka János

Fogyatékosok, Gyógypedagógia
vak, csökkent látású, siket, nagyothalló, fogyatékosság, gyógypedagógia, érdekképviselet, Siketvakok Országos Egyesülete (Budapest), Magyarország, 21. sz.

"Képzeljük magunkat egy támpont nélküli üres térben, teljes »vak« sötétben, amelyben még a kutyáink szeme sem világít. Ebben a térben helyezkedik el az illető, egy olyan hangszigetelt dobozban, amelyből még a legkisebb hangfoszlányok sem képesek hozzá eljutni. Ebben a világban kell egy emberéletet leélni..."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17122   2017-07-26

Magas tőkeáttételű szereplők szerepe és hatása a devizapiacokon / Kóczán Gergely, Mihálovits Zsolt

Pénzügy, bankügy
tőkepiac, nemzetközi pénz- és tőkepiac, befektetési alap, befektetési tanácsadás, beruházás, pénzrendszer, Magyarország, 2000-es évek

"Elsősorban az alacsony hitelkamatok és a hitelező bankok (prime brokerage) közötti verseny segítették a tőkeáttétel emelkedését, ami becslések szerint átlagosan 3-4-szeres, vagyis az alapok saját tőkéje 200-300 milliárd dollár között lehet. A hedge fundok túlnyomó többsége 100 millió dollárnál kisebb összeget kezelt."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17121   2017-07-26

Magyar nyelvkincsek Árpádék korszakából : 1-2. közlemény / Jerney János

Nyelvtörténet, Régi magyar szövegemlékek, Szófajtan, lexikológia, Könyv- és írástörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Névtárak, Egyéb szójegyzékek
magyar nyelv, nyelvemlék, nyelvtörténet, földrajzi név, személynév, névkutatás, oklevéltan, Magyarország, Árpád-kor, 11-13. sz.

"angheluc eurec walo hatolmaal haragtoul papa urunc zent ieleus andoreus urat uoya. 12, 13. sor. Azaz: Angyelok örök való hatalmával haragtul pápa urunknak szent jelös Andoreus urat ója. Világosan mutatkozik az angheluc szóban az idegen eredetűek' lépcsőnkinti magyarítása."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17117   2017-07-26

A működési kockázatok mérése és kezelése a Magyar Nemzeti Bankban / Baki László, Rajczy Péter, Temesvári Márta

Pénzügy, bankügy, Menedzsment, Üzleti alkalmazások
kockázat, kockázatmenedzsment, bankinformatika, nemzeti bank, bankügy, Magyar Nemzeti Bank, Magyarország, 2000-es évek

"A kockázatok potenciális kockázati eseményekben realizálódnak. Ezek olyan, a normál munkamenetbe nem tartozó események, amelyek következtében kockázatnak kitett értékeinkben kár keletkezhet. (Jellegük szerint csoportosíthatók, pl. Bázel II szerint a működési kockázati események hét fő típusba sorolhatók.)"

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17116   2017-07-26

Bányaméréstan és felső földméréstan a bányamérnök, országmérő és vasúti mérnök használatára / Cséti Ottó

Geodézia, térképezés, Bányászat általában, Műszerek, méréstechnika
bányamérnöki ismeretek, bányaméréstan, geodézia, geodéziai mérés, mérőműszer, kartográfia

"A mágnestű folytonos irányváltozása teszi szükségessé, hogy kompaszszal bemert szögadatainkat mindig a csillagászati déllőre viszonyítsuk. Ily czélból állítunk minden rendezett bánya közelébe déllőkövet, melyen a használt kompasznak declinatióját minden mérés előtt leolvassuk."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17120   2017-07-25

Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén : A középkori laikus nőmozgalom / Mezey László

Magyar irodalom története, Régi magyar szövegemlékek
nyelvemlék, beginák, régi magyar irodalom, magyar irodalom története, Magyarország, Árpád-kor, középkor, 13-14. sz.

"De ezen túl a XIII. század leghíresebb magyar »penitenciatartójának« Árpád-házi Margitnak élete szolgáltatott adatokat arra, hogy az ő éveiben - bizonyára egyebek között - két terjedelmesebb már nem latin szövegek vendégeként feltűnő magyar szöveget is olvastak."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17118   2017-07-25

Halotti beszédek az Erdélyi Országos Múzeum és a Kolozsvári Ref. Kollegium könyvtárában / Köblös Zoltán

Katalógusok, Szakbibliográfiák, Halál, Genealógia, családtörténet
gyászbeszéd, nekrológ, halotti megemlékezés, könyvtári katalógus, Erdélyi Országos Múzeum (Kolozsvár), Kolozsvári Református Kollégium. Könyvtár, Erdély, 17-19. sz.

"1. Apafi Mihály felett 1691. febr. 16. Zabanius Izsák, (latin.) Cibinii. (1691.) 4° 8 sztl. lev. (Múz.)
2. altorjai Apor István felett 1706. jun. 28. (latin.) Claudiopoli. (1706.) 4° 6 sztl. lev. (Koll.)
3. losonczi gr. Bánffi György emlékezete. Életrajz és gyászversek, (magyar és latin.) Kolosváratt. 1709. 4° 28 sztl. lev. (Múz.)"

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17115   2017-07-25

A jegybanki kamatdöntések előrejelezhetősége és hatása a hozamokra / Pintér Klára, Wenhardt Tamás

Pénzügy, bankügy, Makroökonómia
kamat, árfolyam, nemzeti bank, gazdasági előrejelzés, monetáris politika, gazdasági szabályozás, pénzpiac, tőkepiac, Magyarország, 2000-es évek

"A jegybank irányadó eszköze rövid futamidejű, ezzel szemben a gazdasági szereplők döntéseit jellemzően a hosszú lejáratú kamatok is befolyásolják. A rövid és hosszú lejáratú kamatok közötti kapcsolatot a piaci szereplőknek a jegybank jövőbeli magatartására vonatkozó várakozásai teremtik meg."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17114   2017-07-25

A makrogazdasági hírek hatása a pénzpiacra / Kiss M. Norbert

Makroökonómia, Pénzügy, bankügy
árfolyamváltozás, pénzpiac, gazdaság, Magyarország, 2000-es évek

"A legkiemelkedőbb átlagos változást röviddel a bejelentés után tapasztaljuk, s még a bejelentés utáni tágabb időintervallumban - körülbelül fél órával a bejelentés utánig - is komolyabb mozgások láthatóak. Azt mondhatjuk tehát, hogy lehet összefüggést találni a GDP-adatbejelentések és az árfolyammozgások között."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17112   2017-07-25

Fonyód Balatonfürdő / Szaplonczay Manó

Magyarországi látnivalók, Helytörténet, helyismeret
üdülőhely, fürdőhely, helyismeret, település, Fonyód, Alsóbélatelep, Balaton, Magyarország, 1900-as évek

"A Balaton somogyi partján, hol a kaposvár-fonyódi vasut a Déli-vasuthoz csatlakozik, emelkedik a magas, kettős kúpu fonyódi hegy. Ez a hegy páratlan a maga nemében a Balaton déli partján. A viz felől meredek falként emelkedik délnek, keletnek és nyugatnak meg szeliden lejt."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17113   2017-07-24

Magyarország helyzete nemzetközi összehasonlításban a Gazdasági és Monetáris Unió konvergenciakritériumainak teljesítésében 2003 végén / Kondrát Zsolt, Wenhardt Tamás

Pénzügy, bankügy, Makroökonómia, Európai Unió
államadósság, államháztartás, fiskális politika, monetáris politika, gazdasági unió, nemzetközi összehasonlítás, statisztikai elemzés, Magyarország, Európai Unió, 2000-es évek

"Az adósságmutató terén kockázati tényező lehet, ha a gazdasági növekedés tartósan lassú, ez a tervezettnél magasabb deficitet és adósságnövekedési dinamikát eredményezhet, valamint az, ha a 2002-ben történtekhez hasonlóan, egyes állami vállalatok adósságát jelentős mennyiségben vállalja át a költségvetés."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17111   2017-07-24

Bankközi pénzpiacok fejlődésének trendjei / Balogh Csaba, Gábriel Péter

Pénzügy, bankügy, Makroökonómia
pénzpiac, tőkepiac, kereskedelmi ügylet, bankügylet, bankrendszer, devizaforgalom, gazdasági elemzés, Magyarország, Európai Unió, 2000-es évek

"A pénzpiacok összes forgalma 2000–2001-ben mérsékelt, évi 10-15 százalékos növekedést mutatott. A repópiac részarányának két év alatt lezajlott jelentős növekedése a forgalom éves átlagban több mint 30 százalékos emelkedésének és a fedezetlen bankközi hitelforgalom stagnálásának volt köszönhető."

URL: http://mek.oszk.hu/17100/17110   2017-07-24                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2017.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic