Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
17317 documents

Nevessünk! : Eredeti adomák gyűjteménye a magyar életből / Vas Gereben

Klasszikus magyar irodalom, Humor, vicc
magyar irodalom, 19. sz.

"»A kisasszonynak azt tanácslom: menjen férjhez« mondja egy nőtlen orvos egy agg kisasszonynak. A kisasszony jó alkalmat látván, az orvosnak ajánlkozott. »Engedelmet kérek - mondja az orvos, - én csak praescribálni szoktam az orvosságot, - magam nem veszem be.«"

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17726   2018-01-16

Csillagösvényeken : Életutak a változó időben / Aniszi Kálmán ; illusztrátor Árkossy István

Művelődéstörténet, Helytörténet, helyismeret, Kisebbségek
határon túli magyarság, közéleti személyiség, művész, író, tudós, nemzetiségi kérdés, Erdély, 20-21. sz.

"Szétszórattunk. Hányszor és hány felé hányatott történelmünk során? Akár a körülmények kényszerítő hatalma folytán, akár önszántunkból távoztunk néma jajokkal szívünkben, bárhol éljünk is a nagyvilágban, mi, erdélyiek, a máshonnan érkezettek keserédes ízével szánkban éljük, muszáj-Herkulesként, mindennapjainkat."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17725   2018-01-16

Látvány és ihlet : Esszék, interjúk / Aniszi Kálmán ; illusztrátor Árkossy István

Esztétika, művészetfilozófia, Képzőművészet általában, Művészettörténet, Zenetörténet, Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, művészet, művészetfilozófia, művészeti élet, Erdély, Magyarország, 20-21. sz.

"Képzeljük el a művészetek világát olyannak, mint egy hatalmas énekkar, ahol az énekesek más-más frazeológiával, de mindnyájan az elképzelt közös ideálok igazságát, életre hívásuk jogosságát és időszerűségét zengik. ... Ezerhangú, mégis valahogy egységes. Van ilyen?"

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17724   2018-01-16

Hegyesi hegyek árnyékában : Kiskáté / Kollár Ferenc

Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom, Helytörténet, helyismeret
vajdasági magyar irodalom, határon túli magyarság, memoár, Vajdaság, Vajdaság, 20-21. sz.

"1987-tet írtunk. A szlovén Mladina vezércikkeit Janez Janša írta. Janezzel ifjúsági aktivistaként 1975-ben működtem együtt, 2004-től Szlovénia miniszterelnöke lett. Janez írásai arról szóltak, hogy vége a Jugoszláv kommunizmusnak, valamint vége a Jugoszláv államnak is."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17723   2018-01-16

Légszomj : Elbeszélések / Aniszi Kálmán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Bíró úr, ami volt, rég volt - mondta belenyugvóan Kacsó István. - Nincs bennem harag, ám elfelejteni azt, amit csináltak velem, nem fogom tudni sohase... És most elnézést kérek, de ki kell mennem a levegőre. Tudja, egy idő óta mintha mázsás súly nyomná a mellem. Az orvos azt mondta: légszomj. Nem tudom, miért van..."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17722   2018-01-16

Zimankó : Elbeszélések / Aniszi Kálmán ; illusztrátor Árkossy István

Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom
magyar irodalom, erdélyi magyar irodalom, Erdély, 21. sz.

"Kétoldali tüdőgyulladással feküdt már több mint egy hete. Ma sem könnyű betegség ez, akkoriban viszont legtöbbször halálos kimenetelű volt. A kis beteg állapota napról-napra súlyosbodott, és már csak az tartotta életben, hogy anyja negyedóránként cserélte rajta a priznicet, nehogy elégjen a forró lázban."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17721   2018-01-15

Életfa / Fejes Anikó ; szerkesztő Zsoldos Árpád, Zsoldos Adrienn

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Lába talajba vájva
Feje az egeket látja
Gyümölcsét vén karjaira aggatja
Úgy adja, hogy nem tudja"

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17720   2018-01-15

Méreg : Regény / Alexander Lange Kielland ; fordító Ritóók Emma

Klasszikus világirodalom
norvég irodalom, 19. sz.

"Wenche különben is oly sajátságos volt az utóbbi időkben, mintha alapjában megváltozott volna a természete; de ehhez Mordtmannon kívül más is hozzájárúlt. Ideges aggodalma bizonyossággá vált és ez a bizonyosság oly fájdalommal töltötte el, melyet szégyelt és le akart küzdeni. Wenche nem kétkedhetett többé, hogy újra gyermeke lesz."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17719   2018-01-15

Kanizsai gépiparisták emlékkönyve : 1950-1956-2012 / szerkesztő Járosi Márton, Tavasz Ferenc

Nevelés- és iskolatörténet, Szakképzés, Helytörténet, helyismeret, Gépészet általában
szakiskola, technikum, iskolatörténet, gépipar, helytörténet, Baross Gábor Gépipari Technikum (Nagykanizsa), Nagykanizsa, Magyarország, 20. sz.

"A Gépipari Technikum városunk oktatástörténetének egyik mérföldköve. Az intézmény ugyan rövid ideig, 1950 és '56 között működött, mégis hozzájárult ahhoz, hogy Nagykanizsa gépipari nagyhatalom lett. Kiváló szakemberek kerültek ki a falai közül, akik ezeket az éveket mindmáig meghatározó fontosságúnak tartják..."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17705   2018-01-15

Barna köd Németországban : Új szélsőjobb ellen régi módszerek / Mikecz Dániel

Pártok, politikai mozgalmak, Más országok politikai élete, Nemzetbiztonság, hírszerzés
szélsőjobboldali irányzat, politikai mozgalom, radikalizmus, újfasizmus, terrorizmus, belbiztonság, titkosszolgálat, Németország, ezredforduló

"A zwickaui csoport előtt is létezett szélsőjobboldali terror Németországban, a földalatti szervezeteknek is volt kapcsolatuk a hivatalos szélsőjobboldali pártokkal, kialakult a szkinhed szubkultúra és már a Fal leomlása előtt létezett az úgynevezett szürke zóna a radikális és a konzervatív politikai erők között."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17718   2018-01-15

Miénk itt a tér! : A gyülekezési jog szabályozása Magyarországon / Mikecz Dániel

Emberi jogok, Magyar belpolitika, Politikatörténet, Pártok, politikai mozgalmak
gyülekezési szabadság, tüntetés, tiltakozás, gyülekezési tilalom, szabadságjog, állampolgári jog, jogi szabályozás, Magyarország, ezredforduló

"A rendőrség egy ideig nem tudott adekvát választ adni a tiltakozók stratégiájának változására. Magyarországon a politikai átmenet alapjaiban véve békésen ment végbe, a hatóságoknak a rendszerváltást megelőző időszakból sem voltak tapasztalataik arra vonatkozóan, hogyan kell kezelni erőszakos tüntetéseket."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17717   2018-01-15

Bölcsőde-óvoda közös intézményként történő működtetése / Szombathelyiné Nyitrai Ágnes, Bakonyi Anna

Bölcsőde, óvoda, Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek, Nevelési módszerek
bölcsőde, óvoda, szociális intézmény, iskoláskor előtti nevelés, nevelési rendszer, oktatási reform, speciális nevelés, esélyegyenlőség, Magyarország, ezredforduló

"A magas színvonalú intézményhálózat, az összevont intézmények esetében mindkét egység figyelembe veszi ... a gyermekek egyéni szükségleteit és családjuk jellegzetességeit, ezáltal biztosítva esélyt a sajátos nevelési igényű gyermekeknek és a legnehezebb körülmények között élő gyermekek fejlődésének is."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17716   2018-01-12

A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai : Módszertani levél / Balogh Lászlóné, Barbainé Bérci Klára, Kovácsné Bárány Ildikó, Nyitrai Ágnes, Rózsa Judit, Tolnayné Falusi Mária, Vokony Éva

Bölcsőde, óvoda, Nevelési módszerek, Menedzsment
bölcsőde, csecsemőgondozás, gyermeknevelés, pedagógiai munka, szolgáltatásmenedzsment, ügyvitel, útmutató

"A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátásának és esetlegesen kiegészítő szolgáltatásoknak biztosításával 20 hetes-3 éves egészséges és a 20 hetes-6 éves sajátos nevelésű igényű gyermek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése."

URL: http://mek.oszk.hu/17700/17715   2018-01-12                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

GALLERY
Authors and works

 

ELDORADO
Electronic Document Supply

 

--> EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic