Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 12912
[13292] Kállay Sándor: Ősztől-Őszig 
1897-1898

http://mek.oszk.hu/13200/13292
2014-09-17
[13291] Békefi Antal: Egy kis battiszt ruha és más történetek 
http://mek.oszk.hu/13200/13291
2014-09-17
[13290] Pásztor Árpád: A Muzi 
http://mek.oszk.hu/13200/13290
2014-09-17
[13289] Doleschall Alfréd: A házasságon kívül született gyermekek jogi állása 
Tanulmány az összehasonlító jogtudomány szempontjából

http://mek.oszk.hu/13200/13289
2014-09-17
[13288] Az osztrák általános polgári törvénykönyv mai érvényében
http://mek.oszk.hu/13200/13288
2014-09-17
[13287] Válasz a válaszra Horváth Mihálynak
http://mek.oszk.hu/13200/13287
2014-09-16
[13286] V. Pócsay Rozika: Élet a kastélyban 
http://mek.oszk.hu/13200/13286
2014-09-16
[13285] Gődény Endre: Magyarázkodás helyett: diadal 
Verebes első két győri éve (1981-1983)

http://mek.oszk.hu/13200/13285
2014-09-16
[13284] Hirsch Alfréd: Ungarns Grundbesitzverhältnisse 
Agrarstatistische Untersuchungen

http://mek.oszk.hu/13200/13284
2014-09-16
[13283] Rómer Flóris: Kirándulás a kertzi apátsághoz Erdélyben 
http://mek.oszk.hu/13200/13283
2014-09-15
[13282] Az Alberti-irsai izraelita gyógyitó és temetkezési szent egylet "Chewra-Kadischa" alapszabályai
http://mek.oszk.hu/13200/13282
2014-09-15
[13281] Betegek tanácsadója
Jegyzéke kitűnő háziszerek és más gyógyszerészi czikkeknek, melyek Vértes Lajos "Fehér sashoz" czimzett gyógytárában kaphatók Lugoson, király-utczában

http://mek.oszk.hu/13200/13281
2014-09-15
[13280] Háborus feljegyzések a görgényi református egyházmegyének az 1916. évi oláh betöréskor menekült egyházairól
http://mek.oszk.hu/13200/13280
2014-09-15
[13279] Ocskay Gusztáv: Ocskay brigadéros igazi életrajza és a Rákóczy-kor jellemzése 
http://mek.oszk.hu/13200/13279
2014-09-15
[13278] Szily Kálmán: A magyar nyelvujítás szótára 
A kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével

http://mek.oszk.hu/13200/13278
2014-09-15
[13277] Rakodczay Pál: Szigligeti Ede élete és költészete 
http://mek.oszk.hu/13200/13277
2014-09-12
[13276] Andrasovszky József: Adatok Galatia és Lycaonia flórájához 
http://mek.oszk.hu/13200/13276
2014-09-12
[13275] Bak Borbála et al.: Kataszteri térképek tömeges digitalizálása 
http://mek.oszk.hu/13200/13275
2014-09-12
[13274] Vojnich Oszkár: Oroszországban 
A 40. és 62-ik szélességi fok között

http://mek.oszk.hu/13200/13274
2014-09-12
[13273] Szinnyei József: Az ezer tó országa 
Finnország

http://mek.oszk.hu/13200/13273
2014-09-12
[13272] Somlay Károly: Veronika kendője 
Regény

http://mek.oszk.hu/13200/13272
2014-09-11
[13271] Tisza István: Küzdelem a parlamentárizmusért 
Gróf Tisza István beszédei

http://mek.oszk.hu/13200/13271
2014-09-11
[13270] Zola, Émile: Az élet öröme 
http://mek.oszk.hu/13200/13270
2014-09-11
[13269] Mikszáth Kálmán: Tisza Lajos és udvara Szegeden 
Fény- és árnyképek

http://mek.oszk.hu/13200/13269
2014-09-11
[13268] Szöllősy Ferenc: Kossuth és a magyar emigratió török földön 
http://mek.oszk.hu/13200/13268
2014-09-11
[13267] Jankó János: Grönlandon át hóczipőn 
http://mek.oszk.hu/13200/13267
2014-09-11
[13266] Táncsics Mihály: Népkönyv 
A' fenséges nádorispány félszázadig viselt hivatalanak emlékére

http://mek.oszk.hu/13200/13266
2014-09-10
[13265] Ferrant, Cabe: Az álmodó rocker esete 
XXI. századi magyar ponyva

http://mek.oszk.hu/13200/13265
2014-09-10
[13264] Kereskényi Gyula: Érd (Hamzsabég) és Batta (Százhalom) községek történeti vázlata 
http://mek.oszk.hu/13200/13264
2014-09-10
[13263] Trsko János: Naplótöredékek és följegyzések az 1848-49-iki szabadságharczról 
http://mek.oszk.hu/13200/13263
2014-09-10
[13262] Stockinger Tamás: Beszéd a közmívelődés és az egyetemekről 
http://mek.oszk.hu/13200/13262
2014-09-09
[13261] Relković, Néda: Buda város jogkönyve 
http://mek.oszk.hu/13200/13261
2014-09-09
[13260] Harsányi Zsolt: És mégis mozog a föld 
Galilei életének regénye

http://mek.oszk.hu/13200/13260
2014-09-09
[13259] Oller, Narciso: A pillangó 
Regény

http://mek.oszk.hu/13200/13259
2014-09-09
[13258] Széchenyi István: Önismeret 
Döblingi kézirataiból

http://mek.oszk.hu/13200/13258
2014-09-09
[00111] Kun Ákos: Ezoterikus körkép 
http://mek.oszk.hu/00100/00111
2014-09-06
[13257] Mátyás Flórián: A magyar nyelv finnítési törekvések ellenében 
http://mek.oszk.hu/13200/13257
2014-09-05
[13256] Kisfaludy Sándor: Hazafiúi szózat a' magyar nemességhez 
http://mek.oszk.hu/13200/13256
2014-09-05
[13255] Alexander Bernát: A philosophia történetének eszméje 
Tekintettel a történetre általában

http://mek.oszk.hu/13200/13255
2014-09-05
[13254] A püspökladányi hősi halottak albuma
1914-1918

http://mek.oszk.hu/13200/13254
2014-09-05
[13253] Lovik Károly: Asszonyfej 
Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/13200/13253
2014-09-05
[13252] Magyar hősök
1914-1916

http://mek.oszk.hu/13200/13252
2014-09-05
[13251] A jelesb orvostani-, sebészeti-, gyógyszerészeti és szülészeti munkák jegyzéke
http://mek.oszk.hu/13200/13251
2014-09-04
[13250] V. Pócsay Rozika: Bujkál a valóság 
http://mek.oszk.hu/13200/13250
2014-09-04
[13249] Pintér István: Tisztaságra ítélve 
Női dolgok

http://mek.oszk.hu/13200/13249
2014-09-04
[13248] Marton Klára: Az afgán menekültközösség integrációja 
Etnikai-migrációs dolgozatok

http://mek.oszk.hu/13200/13248
2014-09-04
[13247] Velkey Gábor: Dinamikus egyensúlytalanság 
A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye

http://mek.oszk.hu/13200/13247
2014-09-04
[13246] Darwin, Charles: Fajok keletkezése természetes kiválasztás útján 
vagy Az életrevalóbb tenyészfajok boldogulása a létért való küzdelemben

http://mek.oszk.hu/13200/13246
2014-09-03
[13245] Fényes László: Fényes László könyve a szerb harctérről 
http://mek.oszk.hu/13200/13245
2014-09-03
[13244] A rendszerváltás sajtója
1988-1990

http://mek.oszk.hu/13200/13244
2014-09-03
[13243] Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig
A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27

http://mek.oszk.hu/13200/13243
2014-09-02
[13242] Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség
A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27.

http://mek.oszk.hu/13200/13242
2014-09-02
[13241] Tamáska Máté: Falvak az uradalmak helyén 
A megszűnt nagybirtok telepes községeinek építészete 1945 után

http://mek.oszk.hu/13200/13241
2014-09-02
[13150] Charliespiral: Töredék természetből, kultúrából 
http://mek.oszk.hu/13100/13150
2014-09-02
[13240] Clausewitz, Carl von: A háborúról 
Clausewitz Károly tábornok hátrahagyott műve

http://mek.oszk.hu/13200/13240
2014-09-01
[13239] Az ifjúvezetőképző csapatok kiképzési füzetei
A teljes kiképzési anyaggal kapcsolatos általános utasítások

http://mek.oszk.hu/13200/13239
2014-09-01
[13238] Ifjusági Plutarch
http://mek.oszk.hu/13200/13238
2014-09-01
[13237] Gábor Béla: Ujjnyom a bűncselekmény helyszinén 
A helyszini ujjnyomoknak a nyomozásban és vizsgálatban való felhasználásának tankönyve

http://mek.oszk.hu/13200/13237
2014-08-29
[13236] Kompolthy Tivadar: Tengeren és szárazföldön 
http://mek.oszk.hu/13200/13236
2014-08-29
[13235] Nyáry Pál: Magyar-lengyel barátság 
http://mek.oszk.hu/13200/13235
2014-08-29
[13234] Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1908-1909-ik iskolai tanévről
http://mek.oszk.hu/13200/13234
2014-08-29
[13233] Az Erdélyi Róm. Kath. Státus csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1907-1908-ik tanévről
http://mek.oszk.hu/13200/13233
2014-08-28
[13232] Az Erdélyi Róm. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1906-1907-ik iskolai évről
http://mek.oszk.hu/13200/13232
2014-08-28
[13231] Bródy Sándor: Rejtelmek 
http://mek.oszk.hu/13200/13231
2014-08-28
[13230] Jókai Mór: Mesék és regék 
http://mek.oszk.hu/13200/13230
2014-08-28
[13229] Az Erdélyi R. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1905-1906-ik iskolai évről
http://mek.oszk.hu/13200/13229
2014-08-27
[13228] Az Erdélyi Róm. Kath. Status csiksomlyói főgimnáziumának értesitője az 1904-1905-ik tanévről
http://mek.oszk.hu/13200/13228
2014-08-27
[13227] Szini Gyula: Egy sápadt asszony 
Regény

http://mek.oszk.hu/13200/13227
2014-08-27
[13226] Kalauz az Orsz. Magy. Iparművészeti Muzeum részéről rendezett könyvkiállitáshoz
http://mek.oszk.hu/13200/13226
2014-08-27
[13225] Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban
Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson, Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27.

http://mek.oszk.hu/13200/13225
2014-08-26
[13224] Igor Csaba, T.: Durumó, és más történetek az emberkertből 
Avagy a Strupka Mihály baráti társaság különös utóélete

http://mek.oszk.hu/13200/13224
2014-08-26
[13223] Finta Kata: Csillaghullás 
Szonettkoszorúk 1.

http://mek.oszk.hu/13200/13223
2014-08-26
[13222] Végh Miki: Adrika 
Regény

http://mek.oszk.hu/13200/13222
2014-08-25
[13221] Utasitás az uj büntető törvénykönyvhez
http://mek.oszk.hu/13200/13221
2014-08-25
[13220] Uj magyar börtönügy
Az Igazságügyminisztérium Börtönügyi Osztálya által 1949. évi augusztus hó 1-ig kibocsátott körrendeletek gyüjteménye

http://mek.oszk.hu/13200/13220
2014-08-25
[13219] Harsányi Zsolt: Szólalj, szólalj virrasztó! 
Zrinyi, a költő, életének regénye

http://mek.oszk.hu/13200/13219
2014-08-25
[13218] Rónaföldi Zoltán: Múltba nézek... 
Adalékok Bánréve történetéhez, 1944. november 14.

http://mek.oszk.hu/13200/13218
2014-08-25
[13217] Balogh Zoltán - Kamarás István: Élményalakzatok 2. 
http://mek.oszk.hu/13200/13217
2014-08-22
[13216] Balogh Zoltán - Kamarás István: Élményalakzatok 1. 
150 irodalmi mű olvasottsága kedveltsége és az élményalakzatban elfoglalt helye a közművelődési könyvtárakat használók körében

http://mek.oszk.hu/13200/13216
2014-08-22
[13215] Grócz Ernő: A betűszedés kátéja 
Különös tekintettel a tanoncoktatásra

http://mek.oszk.hu/13200/13215
2014-08-22
[13214] Pásztor Mária: Eötvös József naptár 
http://mek.oszk.hu/13200/13214
2014-08-22
[13213] Sípos Erzsébet: Armorika, Thule, Hüperborea, Avalon 
Az Arany-, Ezüstkor boldog szigetei

http://mek.oszk.hu/13200/13213
2014-08-22
[13212] Lukács Manuéla - Lukács István: Az élet kialakulásának kutatása a Naprendszerben 
I. rész

http://mek.oszk.hu/13200/13212
2014-08-21
[13211] Thirring Gusztáv: Budapest környéke 
Gyakorlati kalauz kirándulók, turisták és a természet kedvelői részére

http://mek.oszk.hu/13200/13211
2014-08-19
[12605] Váralljai Csocsány Jenő: Váralljai Csocsán Jenő válogatott tanulmányai 
http://mek.oszk.hu/12600/12605
2014-08-19
[11362] Kiss László: Képek és szemelvények Borossebes város múltjából 
http://mek.oszk.hu/11300/11362
2014-08-18
[13210] Lóczy Lajos: A geologiai megfigyelések leirása és eredményei gróf Széchenyi Béla keletázsiai utjából 
1877-1880

http://mek.oszk.hu/13200/13210
2014-08-18
[13209] Madarász László: A levegő meghódítása 
A léghajózás és géprepülés története kezdettől a mai napig

http://mek.oszk.hu/13200/13209
2014-08-15
[13208] Sebestyén Zsolt: Máramaros megye helységneveinek etimológiai szótára 
http://mek.oszk.hu/13200/13208
2014-08-15
[13207] Torday Emil: Afrikai emlékek 
Egy Afrika-kutató naplójából

http://mek.oszk.hu/13200/13207
2014-08-14
[13206] Fogarasy Mihály: Az erdélyi püspökről polgári tekintetben 
http://mek.oszk.hu/13200/13206
2014-08-14
[13205] Farkas Emőd: Dózsa György a népszabadság vértanuja 
http://mek.oszk.hu/13200/13205
2014-08-13
[13204] Ürmössy Lajos: Erdély irányadó lapja 
1830-40-es években

http://mek.oszk.hu/13200/13204
2014-08-13
[13203] Válogatás a modern magyar honvéd-katonai büntető joghistória forrásaiból
1867-1945

http://mek.oszk.hu/13200/13203
2014-08-12
[13202] KözössÉGteremtők
Tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt

http://mek.oszk.hu/13200/13202
2014-08-12
[13201] Apponyi Henrik: Úti- és vadásznaplóm Indiából és a Himalayából 
http://mek.oszk.hu/13200/13201
2014-08-11
[13200] Leblancné Kelemen Mária - Skrinyár Miklós - Tapolcainé Sáray Szabó Éva: Adalékok Tatabánya (művelődés)történetéhez 
http://mek.oszk.hu/13200/13200
2014-08-10
[13199] Tatabánya a II. világháborúban
Dokumentumok és tanulmányok

http://mek.oszk.hu/13100/13199
2014-08-10
[13198] Ady Endre: Petőfi nem alkuszik 
Tanulmányok

http://mek.oszk.hu/13100/13198
2014-08-08
[13197] Litschauer Lajos: Telepismeret. Kutatás 
Különös tekintettel Magyarország bányászati viszonyaira

http://mek.oszk.hu/13100/13197
2014-08-08
    1-100   101-200   201-300   301-400   401-500   501-600   601-700   701-800   
801-900   901-1000   1001-1100   1101-1200   1201-1300   1301-1400   1401-1500   1501-1600   
1601-1700   1701-1800   1801-1900   1901-2000   2001-2100   2101-2200   2201-2300   2301-2400   
2401-2500   2501-2600   2601-2700   2701-2800   2801-2900   2901-3000   3001-3100   3101-3200   
3201-3300   3301-3400   3401-3500   3501-3600   3601-3700   3701-3800   3801-3900   3901-4000   
4001-4100   4101-4200   4201-4300   4301-4400   4401-4500   4501-4600   4601-4700   4701-4800   
4801-4900   4901-5000   5001-5100   5101-5200   5201-5300   5301-5400   5401-5500   5501-5600   
5601-5700   5701-5800   5801-5900   5901-6000   6001-6100   6101-6200   6201-6300   6301-6400   
6401-6500   6501-6600   6601-6700   6701-6800   6801-6900   6901-7000   7001-7100   7101-7200   
7201-7300   7301-7400   7401-7500   7501-7600   7601-7700   7701-7800   7801-7900   7901-8000   
8001-8100   8101-8200   8201-8300   8301-8400   8401-8500   8501-8600   8601-8700   8701-8800   
8801-8900   8901-9000   9001-9100   9101-9200   9201-9300   9301-9400   9401-9500   9501-9600   
9601-9700   9701-9800   9801-9900   9901-10000   10001-10100   10101-10200   10201-10300   10301-10400   
10401-10500   10501-10600   10601-10700   10701-10800   10801-10900   10901-11000   11001-11100   11101-11200   
11201-11300   11301-11400   11401-11500   11501-11600   11601-11700   11701-11800   11801-11900   11901-12000   
12001-12100   12101-12200   12201-12300   12301-12400   12401-12500   12501-12600   12601-12700   12701-12800   
12801-12900   12901-12912