Vissza a MEK kezdőlapjára 
Back to the MEK homepage

Az alábbi lista időrendben visszafelé mutatja a dokumentumokat. A dátum a felkerülés vagy az utolsó jelentős módosítás időpontját jelzi (ezért előfordulhat, hogy egy régebbi, de nemrég frissített mű újra megjelenik az újdonságok között). A lista alján százasával lehet lapozni, és ha valamelyik tételre kattintunk, akkor a borítólapok is végiglapozhatók (az adott százas csoporton belül) az alsó nyilakkal. JavaScriptet nem támogató böngészők esetében az URL címre kell kattintani, de ekkor csak sorszám szerint fog menni a lapozás. Ha szeretné minden hónap elején levélben megkapni az új művek listáját, akkor iratkozzon fel a HÍRLEVELÜNKRE.


A találatok száma: 13238
[13621] Bódva-völgyiek a Nagy Háborúban
Száz éve tört ki az I. világháború

http://mek.oszk.hu/13600/13621
2014-12-21
[13620] Gyurmán Adolf - Kossuth Lajos: Magyar szózatok 
http://mek.oszk.hu/13600/13620
2014-12-19
[13619] Sik Endre - Tóth István János: A rejtett gazdaság néhány eleme a mai Magyarországon 
http://mek.oszk.hu/13600/13619
2014-12-18
[13618] Alexovics Vazul: A' könyvek' szabados olvasásáról két fő-tzikkely 
http://mek.oszk.hu/13600/13618
2014-12-18
[13617] Differenciált tanulásszervezés a többszörös intelligenciák elméletének alkalmazásával
Megvalósított és reflektált óratervek a PTE tanárképzésében

http://mek.oszk.hu/13600/13617
2014-12-18
[13616] Knausz Imre: A szocialista közoktatás-politika kialakításának első kísérletei Magyarországon a felszabadulás után 
http://mek.oszk.hu/13600/13616
2014-12-18
[13614] Bocsi Veronika - Fehérvári Anikó - Kállai Gabriella: Pillanatképek 
Társadalmi partnerek az oktatásirányításban

http://mek.oszk.hu/13600/13614
2014-12-17
[13613] Őze Sándor: "Bűneiért bünteti Isten a magyar népet" 
Egy bibliai párhuzam vizsgálata a XVI. századi nyomtatott egyházi irodalom alapján

http://mek.oszk.hu/13600/13613
2014-12-17
[13612] Őze Sándor: A határ és a határtalan 
Identitáselemek vizsgálata a 16. századi magyar ütközőzóna népességénél

http://mek.oszk.hu/13600/13612
2014-12-17
[13611] Mészáros József - Szakadát István: Parlamenti képviselői helyek megoszlásának becslése közvéleménykutatási adatok alapján 
http://mek.oszk.hu/13600/13611
2014-12-17
[13610] Szathmáry Károly, P. : Balassa Bálint 
Történeti regény egy kötetben

http://mek.oszk.hu/13600/13610
2014-12-17
[13609] Tóth István János: Az adófizetők jövedelemszerkezete és adóteher-megoszlása 1996-ban 
http://mek.oszk.hu/13600/13609
2014-12-16
[13608] Gorgolini, Luca: I dannati dell'Asinara 
L'odissea dei prigionieri austro-ungarici nella Prima guerra mondiale

http://mek.oszk.hu/13600/13608
2014-12-16
[13607] Ősnyomtatványok és régi magyar könyvek a pannonhalmi könyvtárban
http://mek.oszk.hu/13600/13607
2014-12-16
[13606] Werner Gyula: Forgách Simon 
Rákóczi korabeli regény

http://mek.oszk.hu/13600/13606
2014-12-16
[13605] Browning, Oscar: A nevelés elméletének története 
Bevezető tanulmány

http://mek.oszk.hu/13600/13605
2014-12-16
[13602] Harsányi Zsolt: A tündérkirálynő 
Regény

http://mek.oszk.hu/13600/13602
2014-12-15
[13604] Magyarországi médiapiaci körkép, 2012. 1. félév
Tanulmány az NMHH részére

http://mek.oszk.hu/13600/13604
2014-12-15
[13601] Csomor Henriett: Ne sajnálj!!! 
http://mek.oszk.hu/13600/13601
2014-12-15
[13600] Háberman Zoltán: צדקה és társadalometika 
http://mek.oszk.hu/13600/13600
2014-12-15
[13599] Hopkins, David: Minden iskola kiváló iskola 
A rendszervezetés lehetőségeinek kiaknázása

http://mek.oszk.hu/13500/13599
2014-12-13
[13598] Átmenet a tantárgyak között
A természettudományos oktatás megújításának lehetőségei

http://mek.oszk.hu/13500/13598
2014-12-13
[13597] Csáth Géza: Zeneszerző portrék 
http://mek.oszk.hu/13500/13597
2014-12-13
[13596] Hrotkó Larissza: A nélkülözhetetlenek 
A zsidók 18. századvégi - 19. század eleji letelepedése Pesten különös tekintettel a zsidó nők helyzetére

http://mek.oszk.hu/13500/13596
2014-12-13
[13595] Kárpáti Ildikó: "Ilyenek voltunk" 
A zsidó identitástudat ábrázolásának kultúraszociológiai olvasata az amerikai játékfilmekben

http://mek.oszk.hu/13500/13595
2014-12-13
[13594] Bársony István: Tréfás történetek 
http://mek.oszk.hu/13500/13594
2014-12-12
[13593] Kazár Emil: Lég és föld ; Kitörölt évek 
Két elbeszélés

http://mek.oszk.hu/13500/13593
2014-12-12
[13592] Váradi Antal: Elmult évekből 
Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/13500/13592
2014-12-12
[13591] Igor Csaba, T.: A medvevadász 
http://mek.oszk.hu/13500/13591
2014-12-12
[13590] A biológiai sokféleség megőrzése
Az élet sokszínűsége

http://mek.oszk.hu/13500/13590
2014-12-12
[13589] Tóth Mihály - Csernicskó István: Tudományos-gyakorlati kommentár Ukrajnának az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényéhez 
Monográfia

http://mek.oszk.hu/13500/13589
2014-12-11
[13588] Pomogáts Béla: A lélek térképe 
Tanulmányok és előadások

http://mek.oszk.hu/13500/13588
2014-12-11
[13587] Magyarországi médiapiaci körkép, 2011
Tanulmány az NMHH részére

http://mek.oszk.hu/13500/13587
2014-12-11
[13586] Menyhei József: Agyaggalambok 
http://mek.oszk.hu/13500/13586
2014-12-11
[12291] Gubcsi Lajos: Kórpótlási jogüzérek 
Szociokrimi

http://mek.oszk.hu/12200/12291
2014-12-11
[13585] Varga Domokos György: Marion Pfisterer sursceniĝas 
Mozaikeroj el la turmentoplena vivo de la filino de Miklós Szentkuthy

http://mek.oszk.hu/13500/13585
2014-12-10
[13584] Polgár Ernő: Jenseits und Diesseits der irdische Bühne 
Ausgewählte Kurzgeschichten

http://mek.oszk.hu/13500/13584
2014-12-10
[13582] A Nemzet Kalogánya
Kálmán C. György 60. születésnapjára

http://mek.oszk.hu/13500/13582
2014-12-10
[13581] Jólét és erény
Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről

http://mek.oszk.hu/13500/13581
2014-12-10
[13580] Árvay Mária: Dorka-történetek 
http://mek.oszk.hu/13500/13580
2014-12-09
[13579] Szívből jövő emlékezet
Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról

http://mek.oszk.hu/13500/13579
2014-12-09
[13578] Palagáz
Nem hagyományos és nemkívánatos

http://mek.oszk.hu/13500/13578
2014-12-09
[13577] Stílusról, nyelvről - sokszínűen
Szikszainé Nagy Irma 70. születésnapjára

http://mek.oszk.hu/13500/13577
2014-12-09
[13576] Latinitas Polona
A latin nyelv szerepe és jelentősége a történelmi Lengyelország kora újkori irodalmában

http://mek.oszk.hu/13500/13576
2014-12-09
[13575] Magyar művelődéstörténeti lexikon LX.
Minden kor

http://mek.oszk.hu/13500/13575
2014-12-08
[13574] Géczi János: Kiegészítések egy Vörösmarty-sorhoz 
Verseskönyv, 1983-2013

http://mek.oszk.hu/13500/13574
2014-12-08
[13573] Média és identitás
Tanulmányok

http://mek.oszk.hu/13500/13573
2014-12-08
[13572] Magyar Arión
Tanulmányok Pálóczi Horváth Ádám műveiről

http://mek.oszk.hu/13500/13572
2014-12-08
[13571] Margitay Dezső: Megölt lelkek 
Regény

http://mek.oszk.hu/13500/13571
2014-12-08
[13570] Fuchs Zsigmond: A színes festékek a nyomdászatban 
Keverésük és használatuk módja

http://mek.oszk.hu/13500/13570
2014-12-05
[13569] Hubay Miklós-emlékkonferencia
2013. május 3.

http://mek.oszk.hu/13500/13569
2014-12-05
[13568] Szana Tamás: Egy amateur naplójából 
http://mek.oszk.hu/13500/13568
2014-12-05
[13567] Együttműködés a fenntartható helyi közösségekért
Módszertani segédlet és példatár EU projektek tervezéséhez

http://mek.oszk.hu/13500/13567
2014-12-05
[13566] Onadi Sámuel: A szentek imádságaikkal, mint valamelly jó illatokkal tellyes arany tsésze 
avagy Az ó, és új testamentomi szenteknek fohászkodásaikból s imádságaikból öszve-szedegetett ... imádságos könyvetske, ...

http://mek.oszk.hu/13500/13566
2014-12-05
[13565] Grad-Gyenge Anikó - Sarkady Ildikó: Közös jogkezelés az audiovizuális médiában 
http://mek.oszk.hu/13500/13565
2014-12-05
[13564] Jókai Anna-konferencia az író 80. születésnapja tiszteletére
2012. november 23.

http://mek.oszk.hu/13500/13564
2014-12-04
[13563] Horváth-Hoitsy Edit: A fenti végtelenség 
Novellák

http://mek.oszk.hu/13500/13563
2014-12-04
[13562] Némethi István: Az utolsó hunok 
Történelmi regény a honfoglalásról

http://mek.oszk.hu/13500/13562
2014-12-04
[13561] Augenfeld M. Miksa: A mesterszedés 
Gyakorlati utmutatások a mestermunkák szedéséhez és nyomásához

http://mek.oszk.hu/13500/13561
2014-12-04
[13560] Gál Róbert Iván: Az önkéntes nyugdíjpénztárak piaca 
http://mek.oszk.hu/13500/13560
2014-12-04
[13559] Végh Miki: Anna 
Regény

http://mek.oszk.hu/13500/13559
2014-12-04
[13558] Szomaházy István: Aprópénz 
Elbeszélések

http://mek.oszk.hu/13500/13558
2014-12-03
[13557] Frank Lajos: Szedőgépek 
http://mek.oszk.hu/13500/13557
2014-12-03
[13556] Bódis Mária: Innen persze más 
http://mek.oszk.hu/13500/13556
2014-12-03
[13555] Várkonyi Ágnes, R.: A tűzvész tanúi 
http://mek.oszk.hu/13500/13555
2014-12-03
[13554] Kállay Géza: A nyelv határai 
Shakespeare-tanulmányok

http://mek.oszk.hu/13500/13554
2014-12-03
[13553] Kiss Lajos András: Az értelmiség az ezredfordulón 
Hatalom és erkölcs

http://mek.oszk.hu/13500/13553
2014-12-03
[13552] Géczi János: Szélbe burkolt város 
http://mek.oszk.hu/13500/13552
2014-12-02
[13551] Géczi János: Jutunk-e, s mire, édes úr? 
http://mek.oszk.hu/13500/13551
2014-12-02
[13550] Förster, Michael F. - Tóth István György: Szegénység és egyenlőtlenségek Magyarországon és a többi visegrádi országban 
http://mek.oszk.hu/13500/13550
2014-12-02
[13549] Joûbert, Joseph: Un héros hongrois 
François Rakoczy II. prince de Transylvanie

http://mek.oszk.hu/13500/13549
2014-12-02
[13548] Kövér Ilma: Damáz Margit 
Regény

http://mek.oszk.hu/13500/13548
2014-12-02
[13546] A pannonhalmi főapátság könyvtárának jegyzéke 1658-ban, Magger András Placid főapát kormánya alatt
http://mek.oszk.hu/13500/13546
2014-12-02
[13545] Acsády Ignác: A magyar jobbágyság története 
http://mek.oszk.hu/13500/13545
2014-12-01
[13544] Lépes Győző: A magyarság szerepe Ferenc József hadseregében 
http://mek.oszk.hu/13500/13544
2014-12-01
[13543] Orbán Zoltán: Közoktatást segítő intézmények a fenntarthatóság-pedagógiában 
Elemzés a nemzeti környezeti nevelési stratégia alapján

http://mek.oszk.hu/13500/13543
2014-12-01
[13542] Nagy Vendel: Ízes történetek 
Irodalmi szakácskönyv

http://mek.oszk.hu/13500/13542
2014-12-01
[13541] Lukinich Frigyes: A lív föld és népe 
http://mek.oszk.hu/13500/13541
2014-12-01
[13540] Hirsch Lipót: Entente martiale! 
http://mek.oszk.hu/13500/13540
2014-12-01
[13539] Blum, Konrad: Liebling 
Geschichte einer schwäbischen Gemeinde des Banats

http://mek.oszk.hu/13500/13539
2014-11-28
[13538] Az imádkozás könyve
http://mek.oszk.hu/13500/13538
2014-11-28
[13537] Az imádkozás
http://mek.oszk.hu/13500/13537
2014-11-28
[13536] Géczi János: A rózsa és jelképei 
http://mek.oszk.hu/13500/13536
2014-11-28
[13535] A csiksomlyói róm. kath. főgymnasium értesitője az 1883-84-ik tanévről
http://mek.oszk.hu/13500/13535
2014-11-28
[13534] Médiatudatosság az oktatásban
Konferenciakötet

http://mek.oszk.hu/13500/13534
2014-11-27
[13533] Recenziók
Gondolatébresztők a felsőoktatás nemzetközi irodalmából

http://mek.oszk.hu/13500/13533
2014-11-27
[13532] Balázs Éva et al.: Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára 
http://mek.oszk.hu/13500/13532
2014-11-27
[13531] Miller Jakab Ferdinánd: Fragmenta veteris typographiae Magno-Varadiensis 
http://mek.oszk.hu/13500/13531
2014-11-27
[13530] Catechesis
azaz keresztyéni vallásra való tanítás, mely az Erdélyben lévő unitária ecclesiáknak és scholáknak szükségekre mostan kibocsátatott

http://mek.oszk.hu/13500/13530
2014-11-27
[13529] Bernáth Zsolt: Láthatatlan történetek 
Független filmes évtizedeim a super 8-tól a nemzetközi elismerésig

http://mek.oszk.hu/13500/13529
2014-11-26
[13528] Ács Mihály: Prohászka József életrajza 
A nyomdászpályán működésének ötvenéves emlékére

http://mek.oszk.hu/13500/13528
2014-11-26
[13527] Maududi, Abu-l-A: Az iszlám alapelvei 
Világnézet és élet az iszlámban

http://mek.oszk.hu/13500/13527
2014-11-26
[13526] Mayer Annamária - Csink Lóránt: Variációk a szabályozásra 
Önszabályozás, társszabályozás és szabályozó hatóság a médiajogban

http://mek.oszk.hu/13500/13526
2014-11-26
[13525] Ohnet, Georges: A bánya 
Regény

http://mek.oszk.hu/13500/13525
2014-11-26
[13524] Bernáth Zsolt: Találkozásaim az Istenekkel 
Monográfia

http://mek.oszk.hu/13500/13524
2014-11-25
[13522] Hevesi József: Buddha világából 
Novellák

http://mek.oszk.hu/13500/13522
2014-11-25
[13523] Pintér István: Ballada az ólomkatonáról 
http://mek.oszk.hu/13500/13523
2014-11-25
[13521] Bodó Csiba Gizella: Titkok és rezgések 
Versek, prózák, 2010

http://mek.oszk.hu/13500/13521
2014-11-25
[13520] Bodó Csiba Gizella: Jelek 
http://mek.oszk.hu/13500/13520
2014-11-25
[13519] Horváth Márton - Demeter Iván: Madarak és légvezetékek 
http://mek.oszk.hu/13500/13519
2014-11-24
    1-100   101-200   201-300   301-400   401-500   501-600   601-700   701-800   
801-900   901-1000   1001-1100   1101-1200   1201-1300   1301-1400   1401-1500   1501-1600   
1601-1700   1701-1800   1801-1900   1901-2000   2001-2100   2101-2200   2201-2300   2301-2400   
2401-2500   2501-2600   2601-2700   2701-2800   2801-2900   2901-3000   3001-3100   3101-3200   
3201-3300   3301-3400   3401-3500   3501-3600   3601-3700   3701-3800   3801-3900   3901-4000   
4001-4100   4101-4200   4201-4300   4301-4400   4401-4500   4501-4600   4601-4700   4701-4800   
4801-4900   4901-5000   5001-5100   5101-5200   5201-5300   5301-5400   5401-5500   5501-5600   
5601-5700   5701-5800   5801-5900   5901-6000   6001-6100   6101-6200   6201-6300   6301-6400   
6401-6500   6501-6600   6601-6700   6701-6800   6801-6900   6901-7000   7001-7100   7101-7200   
7201-7300   7301-7400   7401-7500   7501-7600   7601-7700   7701-7800   7801-7900   7901-8000   
8001-8100   8101-8200   8201-8300   8301-8400   8401-8500   8501-8600   8601-8700   8701-8800   
8801-8900   8901-9000   9001-9100   9101-9200   9201-9300   9301-9400   9401-9500   9501-9600   
9601-9700   9701-9800   9801-9900   9901-10000   10001-10100   10101-10200   10201-10300   10301-10400   
10401-10500   10501-10600   10601-10700   10701-10800   10801-10900   10901-11000   11001-11100   11101-11200   
11201-11300   11301-11400   11401-11500   11501-11600   11601-11700   11701-11800   11801-11900   11901-12000   
12001-12100   12101-12200   12201-12300   12301-12400   12401-12500   12501-12600   12601-12700   12701-12800   
12801-12900   12901-13000   13001-13100   13101-13200   13201-13238