Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
24011 documents

Kinek két hazát adott... : Beszélgetések háborús lengyel menekültekkel / Havasi János

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989
menekült, lengyelek, második világháború, oral history, Magyarország

"Néhány nap múlva jött a parancs: indulás tovább. Vonatra szálltunk - volt ott néhány személykocsi, de a többség marhavagonokban utazott - és Budapesten át Mosonmagyaróvárra vittek bennünket. Itt különválasztották a tiszteket a legénységtől. Én, mint tengerész őrvezető, a kiürített sörgyár egyik pincéjében kaptam szállást."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24517  2023-03-30

A szokás hatalma : Barangolás íratlan szabályaink világában / Havasi János

Büntetőjog, Tudománytörténet, Jogtudomány általában, Kulturális antropológia, Magyar néprajz
szokásjog, büntetőjog, jogtörténet, jogkultúra, jogi antropológia, magyar néprajz, Kaposszekcső

"A szekcsőiek - különösen a német nemzetiségűek - sokkal hamarabb szaladtak bíróhoz, elöljárósághoz peres ügyeik elintézéséhez, minthogy fontosabb dolgokban a szokásokra bízták volna magukat. Ez a megállapítás is inkább a polgári jogra - azon belül a vagyonjogra - vonatkozik, ugyanis büntető ügyeik egész egyszerűen nem voltak."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24516  2023-03-30

Ha azt mondom, Párizs... : Kirándulásaim a diplomáciába / Havasi János

Magyar külpolitika
diplomata, külpolitika, Franciaország, Magyarország, ezredforduló, 21. század

"Már-már azt gondoltam, hogy csak egy gondolatkísérlet résztvevője voltam, amikor értesítés jött a Külügyminisztériumból, hogy jelentkezzem felkészítésre és külügyi vizsgára. Már szó sem volt a mentességről, sem a sajtóattaséi posztról: a Párizsi Magyar Intézet (PMI) egy éve betöltetlen igazgatóhelyettesi posztját ajánlották fel..."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24515  2023-03-30

Hadiösvényen / Havasi János

Hadtörténet, Nemzetközi konfliktusok
haditudósító, katonaélet, délszláv háború, öbölháború, fogolytábor, katonasír, ezredforduló, Irak, Szovjetunió, Ukrajna, Magyarország, Kádár-korszak

"Talán a szarajevói piac elleni aknatámadás volt az utolsó csepp a pohárban, amikor a nyugati hatalmak végre elhatározták: a sok ejnye-bejnye és a japán ENSZ-főmegbízott távol-keleti udvariaskodása után valamit konkrétan is tenni kellene a háborús bűnösök terrorjának megfékezésére."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24514  2023-03-30

Helyzet volt : Összegyűjtött írások a rendszerváltozás korából / Havasi János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, publicisztika, 20. század, ezredforduló

"Nem az én feladatom műbírálatot gyakorolni A HELYZET két évfolyama felett. Azt azonban talán büszkén vallom, hogy a szakma legkiválóbbjai dolgoztak a hetilapnak. Színvonaltalan írásokat maga a kollektíva rostálta ki, ilyen kéziratokkal szerzők egyre ritkábban próbálkoztak."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24513  2023-03-30

Pesty Frigyes kéziratos helynévtára, 1864 : Máramaros vármegye / Pesty Frigyes ; közreadó Mizser Lajos, Sebestyén Zsolt; szerkesztő Kis Tamás

Egyéb történeti segédtudományok, Nyelvtörténet, Helytörténet, helyismeret, Adattárak
földrajzi név, magyar nyelv, helyismeret, helytörténet, helységnévtár, Máramaros vármegye, 19. század

"[34a] Bárdfalva, Maramaros Megye, Máravizi Kerűlet. Bártfalva románul Berbesti, soha más neve nem volt. E kőzség leg előszőr Nagy Lajos király korában emlitetik, midőn a Kodra Család a nemes levelét nyerte (Nobilis Kodra de Bárdfalva). Népesítetett a kőzség a szomszéd vidékrol oda telepedett nemesekkel."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24512  2023-03-29

Emlékek, könyvek, tanulmányok : Harminc év a tudomány, az oktatás és a katonai ismeretterjesztés világában / Hautzinger Gyula

Katonai szolgálat, Hadtörténet, Felsőfokú oktatás, Hadsereg
katonatiszt, hadtörténet, katonai felsőoktatás, honvédség, Hautzinger Gyula (1949-), Magyarország, 20. század, 21. század

"Akkor még Gyula sem gondolta, hogy ez a kezdeti motiváció, a hadsereghez való kötődése életformájává vált, és az élete végéig tart. A sereg egy burok, védőernyő azok számára, akik benne szolgálnak. Fejünkkel és szívünkkel egyaránt katonák maradunk, amíg csak élünk. A hivatás és szakmaszeretet Gyulát is sok egykori bajtársával köti össze."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24511  2023-03-29

Érintés / Drippey Béla ; illusztrátor Drippey Béla

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, vallásos irodalom, 21. század

"Ott, ahol az együttlét számít
A most és a jelen
Titokzatos érintés
Mely benned örök és végtelen"

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24510  2023-03-29

Devizahitel : El nem mondhatott hozzászólás az Igazságügyi bizottságban / Szabó József

Pénzügy, bankügy, Igazságügy általában, Gazdasági jog, Gazdasági bűnözés
deviza, bankügylet, hitelügy, jogeset, gazdasági csalás, pénzügyi bűncselekmény, igazságszolgáltatás, Magyarország, 21. század, ezredforduló

"A Parlament Igazságügyi Bizottságánál 2022 januárjában írásban kezdeményeztük a devizahiteles problémahalmaz megoldását. Ezt követően telefonon természetesen több alkalommal is érdeklődtem, egyre bíztatóbb válaszokat kaptam, ám csak telt az idő... Küldtem be kiegészítést, bízva abban, hogy felkeltem a bizottság elnökében, tagjaiban az érdeklődést. Hiába."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24509  2023-03-29

Színes maszkok : Versek / Maria Pal ; fordító Beke Sándor; illusztrátor Maria Pal

Kortárs világirodalom
román irodalom, 21. század

"házad falai
láthatatlanok
akár a maszkok mögé rejtőzött arcok"

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23892  2023-03-29

Pillérek törmelékein : Filozófiai esszék, tanulmányok / Kiss Lajos András ; szerkesztő Levendel Júlia, Horgas Judit

Társadalomfilozófia, Technikafilozófia, Tudománytörténet
politikai filozófia, tudományfilozófia, filozófiatörténet, 21. század

"Könnyen belátható, hogy a mindent látó szem vagy a mindent megvilágítani képes reflektor azt a helyet, ahonnan mindent lát vagy mindent megvilágít, már nem képes látni vagy megvilágítani. Ez tehát azt jelenti, hogy minden megfigyelésnek van egy vakfoltja, ami szükségképpen kiesik a látótérből."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24508  2023-03-29

Az aranyárnyék : Versek / Vasile Dan ; fordító Beke Sándor

Kortárs világirodalom
román irodalom, 20. század, 21. század

"»Hogy lásd», szólal meg a lefele lustán kúszó
vipera,
»épp most álmodtam egy boldog gyermeket,
aki fölém terelte aranyárnyékát.«"

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23891  2023-03-29

Beszterce ostroma : Egy különc ember története / Mikszáth Kálmán ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. század

"Nedec vára is azon a cimen menekült, hogy kastély... Egyebekben valódi vár, bástyákkal, felvonó-hiddal, toronynyal, tömlöccel, kápolnával, földalatti utakkal, sülyesztőkkel. Még régi muskétás ágyu is volt hozzá vagy nyolc darab. Ebben a várban lakott néhány év előtt (még tiz év előtt is) Pongrácz István."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23881  2023-03-29                tovább...

 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2023.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic