Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
19233 documents

Horatius arcai / szerkesztő Hajdu Péter

Világirodalom története
költő, ókori latin irodalom története, klasszika-filológia, Horatius Flaccus, Quintus (Kr. e. 65-Kr. e. 8), Római Birodalom, 1. sz. (Kr. e.), ókor

"A 18. és a kora 19. század magyar nemességének mindennapos tevékenysége volt a Horatius-olvasás, gondoljunk akár a szemelvénygyűjtésre, horatiusi szentenciák levelekben való idézésére, költői imitációra vagy éppen a fordításra. Horatiust, noha számos politikai értelmezésnek teret adott ... leginkább életigazságok forrásaként olvasták..."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19657   2019-08-19

Cseh ködképek fürkészője : Írások Berkes Tamás 60. születésnapjára / szerkesztő Balogh Magdolna, Kalavszky Zsófia

Tudománytörténet, Világirodalom története, Magyar irodalom története
irodalomtörténész, bohemisztika, irodalomtudomány, világirodalom története, magyar irodalom története, műfordítás, Berkes Tamás (1954-), Magyarország, Közép-Európa, 20-21. sz.

"Az irodalomtörténészt a műveiből lehet a legjobban megismerni. ... Néhány olyan vonását szeretném kiemelni, ami a tudósi habitust állítja elénk: elsősorban a bohemisztikában utazó komparatistáét, akit szűkebb régiónk egyik meghatározó kis nemzetének történelme és eszmetörténete foglalkoztat évtizedek óta."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19656   2019-08-19

Szecesszió Európában : Osztrák-Magyar Monarchia, Ausztria

Építőművészet, Művészettörténet, Helytörténet, helyismeret
szecesszió, építészeti örökség, építőművészet, helytörténet, Bécs, Osztrák-Magyar Monarchia, Ausztria

"A Jörgerbad 1912-1914. között épült, benne kádak, gőzfürdő és uszoda. Tervezte Max Fabiani. 1914. május 22-én nyitotta meg az akkori Bécs polgármestere, Richard Weiskirchner a «Ferenc József császár fürdőt». A monarchia összeomlása után kapta a «Jörgerbad» elnevezést."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19655   2019-08-16

A házi bölcs : Felnőtt meseregény / Horváth László ; szerkesztő Petrusák Magdolna; illusztrátor Petrusák János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Miért nem hallgat meg senki egy gyereket, miért nem kap kérdéseire igazi válaszokat? Soha nem fogom megtudni a válaszokat, pedig szükségem lenne az igazságra. Jól jönne egy olyan igazi »Házi Bölcs«, aki mindenre tudná a helyes választ. Ki tanítana meg engem arra, hogy mi helyes és mi nem az? - mondta fennhangon."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19654   2019-08-16

Szomolyai históriák / Somogyi Dénes ; illusztrátor Dobos Éva

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 20-21. sz.

"A Jancsi finánc idegesebb természetű volt, a gyomra is könnyebben háborgott, remegett. Jobban felemésztették idegeit ezek a rakoncátlan szomolyai lakosok, akik nem átallottak mindent feketén tevékenykedni: úgy, mint a zugpálinkafőzés, feketevágás, tiltott dohánytermesztés és borhamísítás."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19653   2019-08-15

In memoriam Tüskés Tibor : Emlékezések, esszék, dokumentumok / szerkesztő Tüskés Gábor

Tudománytörténet, Magyar irodalom története
irodalomtörténész, író, magyar irodalom története, Magyarország, 20-21. sz.

"Tüskés Tibor igen nehéz években kezdte el a pályát. Az agyonpolitizált, sematikus bolsevik irodalomszemlélet az ötvenes években még tombolt, s a hatvanasokban is igen lassan szelídült meg. Ő mégis arra tette fel az életét, hogy közreműködjön a falak lebontásában. Ezt cselekedte már a Jelenkor főszerkesztőjeként 1961 és 1964 között."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19652   2019-08-15

A Gráci Antifonárium : Magyar zenetörténeti emlék a XII. századból / Falvy Zoltán

Zenetörténet, Kottagrafika, hangjegyírás, Művelődéstörténet, Könyv- és írástörténet
antifóna, énekeskönyv, zenetörténet, hangjegyes kódex, könyvtörténet, Graz, Magyarország, 12. sz.

"... A Gráci Antifonárium az első, elejétől végig hangjelzett antifonárium, mely a XII. század közepén még szigorú fegyelemben élt kolostori-lakók kórusának vezérkönyvéül szolgált. Itt kell megjegyeznünk, hogy énekeskönyvünk világi papok számára készült, s mint ilyen, szintén a legelső."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19651   2019-08-15

Geológiai kirándulások Budapest környékén / Schafarzik Ferenc, Vendl Aladár

Geológia, földtörténet, Magyarországi látnivalók, Természetjárás, hegymászás
geomorfológia, kőzettan, regionális földtan, sztratigráfia, természetjárás, gyalogtúra, Közép-Magyarország, Budapest (környék), Budai-hegység, Pilis (hegység), Börzsöny, Velencei-hegység, Kiskunság

"A Gellérthegy dolomittömege egy feltolódott sasbérc (horszt), melyhez a különböző harmadkori képződmények mintegy hozzátapadnak. Ezek közül a legrégibb a felsőeocénkori orthophragminás és nummulinás mészkő kis foszlánya a hegy déli oldalának fellegvári peremén."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19650   2019-08-15

Oceania : Egy elsülyedt világrész története / Jókai Mór

Klasszikus magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, sci-fi, 19. sz.

"A classicus görög kor bölcse Plátó emlékezik iratai között egy idegen világrészről, melly a historicusok és földismerők utasitásai szerint valahol Szent Ilona szigete és Afrika partjai között terülhetett. Költők és bölcsek elnevezték azt a a régi korban Atlantisnak, Oceaniának, Boldog szigetnek, Hyperboraeok honának."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19649   2019-08-15

A magyar sajtó bibliográfiája, 1945-1954 / szerkesztő Dezsényi Béla, Falvy Zoltán, Fejér Judit

Szakbibliográfiák, Sajtó- és médiatörténet
időszaki kiadvány, sajtóbibliográfia, sajtótörténet, Magyarország, 1945 utáni időszak, 20. sz.

"Népszava. A Szociáldemokrata Párt központi lapja. 1948. jún. 13 : A szabad szakszervezetek központi lapja, 1951. márc 11 : A magyar szakszervezetek központi lapja. Bp. Ind. 1880. febr. 1. Szünetelt: 1944. márc. 19. - 1945. febr. 18. Megj. naponta. Fel. szerk. 1945. febr. 18 : Száva István."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19648   2019-08-14

A tudós elhagyott terepén : Tanulmányok Poszler György emlékére / szerkesztő Dávidházi Péter, Kelevéz Ágnes

Irodalomtudomány általában, Magyar irodalom története, Tudománytörténet, Esztétika, művészetfilozófia
irodalomtörténész, magyar irodalom története, irodalomtudomány, Poszler György (1931-2015), Magyarország, 20-21. sz.

"Poszler számomra morális etalon volt, minden köznapi, tanszéki, nagypolitikai kérdésről hajszálpontos diagnózist tudott rajzolni pár mondatban - nem esett végletekbe, mondhatnám, hogy vezérelve a kanti kategorikus imperativus szigora és őszintesége volt."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19647   2019-08-14

Az irodalomesztétika alapjai / Horn András ; szerkesztő Fórizs Gergely

Stilisztika, irodalomesztétika, Esztétika, művészetfilozófia
irodalomesztétika

"Ha az ember az irodalomesztétika alapjairól beszél, akkor hallgatólagosan feltételezi, hogy léteznie kell ... egy princípiumtannak, mely azzal az igénnyel lép fel, hogy történelemfeletti érvénnyel meg tudja okolni, valami miért esztétikus, ... hogy mely ok alapján minősíthető egy adott műalkotás esztétikailag értékesnek."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19646   2019-08-14

Az antik dráma útjai : Tanulmányok a görög-római színjátszásról és hatásáról / szerkesztő Karsai György, Kárpáti András, Vámos Kornélia

Világirodalom története, Műfajelmélet, Színházművészet
dráma, színielőadás, színházesztétika, irodalomesztétika, műfajtörténet, ókori görög irodalom története, ókori latin irodalom története, színházművészet, ókor

"A Perzsák értelmezéstörténete felvázolható egy dilemma történeteként, amelynek mindkét ága a darab politikai értelmét keresi. Az értelmezéstörténet egyszerű kettéosztása vállaltan elnagyolt, ám a gondolatmenet kedvéért itt megéri erre a kérdésre redukálni a darab átfogó értelmezéseinek történetét."

URL: https://mek.oszk.hu/19600/19645   2019-08-14                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic