Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
24532 documents

Nyírfakisasszony : Költői rege / Havas István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"- Nyirfából kivájlak. Játék vón' az nekem,
Ha tudnám: kicsoda, akiért megteszem!
- Én Delinke vagyok, Nyirfakisasszony csak,
Akit a Vasorrú tett elkárhozottnak."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24985  2023-10-04

Havas István válogatott versei : 1891-1931 / Havas István

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. század, 20. század

"Hold-mester, a nagy festő, rendező:
Budát díszíti pompás terv szerint.
Bravúros képe csupa tűz, erő,
Pazarul szórja a fényt meg a színt."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24984  2023-10-04

Az ötvenéves magyar futball = Le football hongrois de 50 années / Gallowich Tibor

Labdajátékok, Sporttörténet
labdarúgás, sporttörténet, Magyarország, 20. század

"Az 1897-es dátum a BTC első nyilvános mérkőzésének a dátuma, ez jelenti a magyar labdarúgás első hivatalosan is elismert életmegnyilvánulását. A mi könyvünk nem akar hivatalos adatgyüjtemény lenni. Nem is diszalbum, nem ünnepi ajándék. Ez a szurkolók, a közönség, a lelkes, kis ismeretlen rajongók kézikönyve."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24983  2023-10-04

Szent József könyörögj érettünk : Imák és elmélkedések Sz. József tiszteletére március havában és egyéb alkalmakkor / Haiczl Kálmán

Keresztény vallások
ima, szent, József názáreti, római katolikus egyház

"Szent József, jeles példája a belső. Istenben elrejtett életnek, könyörögj érettem, hogy szívemet én is jobban és jobban megtisztítsam minden földi salaktól, szeressem a visszavonultságot, az imában s Jézussal való benső közlekedésben keressem és találjam föl boldogságomat. Amen."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24982  2023-10-04

A Fészek verseskönyve / Lovászy Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Ha Munkácsy feltámadna,
Hozzá menne aznap,
S megkérné, hogy a Fészekbe
Ajánlja be tagnak."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24981  2023-10-04

György barát : Regény / Voinovich Géza

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, történelmi regény, Martinuzzi György (1482-1551), 20. század

"Mindenki tudja a várban, hogy az a György barát szeme, a váradi püspöké, a kincstartóé, Martinuzzié. Mellette a négyszögletű kis ablak a hálókamaráé. Az ő házát most Werbőczy uram lakja, mert a magáé leégett. György barát maga ajánlta föl, mert innen jobban széjjel lát, mint egy szűk utcából, s kezében tartja a várat."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24980  2023-10-03

A csucsai front : Egy tanár és egy osztály története / Karácsony Sándor

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Tíz óra húsz perc volt pontosan. Engedelmes készséggel meghajoltam és elindultam az első á felé. Igazgató úr nem tudta, én is csak sejtettem, hogy egy régen régen elkészített terv szerint igazodunk és hogy a csucsai front öt perc mulva állást foglal, s apró kéziásókkal megpróbálja beásni magát."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24979  2023-10-03

A "ma" militarizmusa : Tanulmány / Káplány Géza

Katonapolitika, Katonai szolgálat
háború, militarizmus, katonapolitika, Magyarország, 20. század

"Az a kérdés már most, hogy csakugyan érdekünk-e nekünk az örök békesség, a háború kiirtása, a militarizmus leszerelése, vagy jobban mondva, el lehetünk-e hadseregek nélkül, élhetnénk-e egymás mellett örök békességben, anélkül, hogy vagyonunk, életünk, országunk háborgatva, fenyegetve volna..."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24978  2023-10-03

Mátyás király a magyar irodalomban / Voinovich Géza

Magyar irodalom története
magyar irodalom története, Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490)

"Elbeszélés egész dekameron szól róla; regényben történelmünk szorgalmas ábrázolója, Jósika idézte fel (A csehek Magyarországon), szokása szerint erkölcsi leckét adva a tökéletes fiatal lovagban. P. Szathmáry Károly a boroszlói kalandot rajzolta. Mikszáth A kis prímásban talált témát gúnyos korrajzra."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24977  2023-10-03

Simor János római útinaplója 1874 / Simor János ; fordító Haiczl Kálmán

Keresztény vallások, Egyháztörténet
bíboros, római katolikus egyház, Magyarország, Róma, 19. század

"Június 8-án a délutáni órákban indultam útnak Esztergomból vasúton utitársammal: Császka György kinevezett szepesi püspök, eddig esztergomi kanonok és prímási irodaigazgatómmal, továbbá Rajner Lajos levéltáros és szertartásmesteremmel, akikhez Bécsben granbergi Lipperth József prímási építész csatlakozott, aki 1862-ben is Rómába kísért."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24976  2023-10-03

A háború utáni átmeneti idő gazdasági politikája / Navratil Ákos

Gazdaság általában, Gazdaságtörténet
gazdaságpolitika, gazdaságtörténet, Magyarország, két világháború közötti időszak

"Amit egy kevésbbé sikerült magyar szóval átmenetgazdaságnak mondanak és ami a háborús állapotból a megint békére térő időszak gazdasági politikáját akarja jelenteni, szorosan összefügg a háborús gazdálkodással, tehát azzal, ahogy egy háborút viselt ország a maga gazdasági életét a háború alatt volt kénytelen intézni."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24975  2023-10-02

Magyar ébredés és irodalom / Karácsony Sándor

Magyar irodalom története
vallásos irodalom, magyar irodalom története

"Mi ennek a magyarázata? Az, hogy Ady művészete a maga egészében már bizonyosfokú lelki ébredés gyümölcse. A magyar penitenciatartásé, a magyar bűntudaté, sőt részbeni bűnbánaté is. Ady Endre sok minden közösségi bűnünket beismerte, egyiket-másikat meg is bánta, bűneinket, melyek elválasztottak addig bennünket a felébredt lelkű XVI. és XVII. századtól."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24974  2023-10-02

Mikor a kalász megérett / Hamar Ilona, K.

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Kezet nyújt az öregnek s szelíd jó szóval megmagyarázza, hogy ő sem tud többet. Ne izgassák egymást ott kinn a faluban. Biztos, hogy jönnek, de hogy meddig kell még várniuk, azt nem tudhatja senki. Dolgozzanak csak nyugodtan s ne hallgassák annyit a rádiót, azzal úgy sem siettetik a dolgokat ... Hiszen, maguk tudják a legjobban, hogy a gabonát is csak akkor arathatják le, mikor a kalász megérett."

URL: https://mek.oszk.hu/24900/24973  2023-10-02                tovább...

 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

 

MIA
Web Archiving Project

 

 

GALLERY
Authors and works

 

 

 

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

 

 

POSTAL ADDRESS:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-MAIL:
mek[}kukac{]oszk[}pont{]hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

Developed by
National Széchényi Library Department of Digital Content Development and Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2023.

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic