Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
19317 documents

Az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárosai a reformkorban : [Adalékok a pest-budai értelmiség kialakulásához] / Windisch Éva, V.

Könyvtártörténet, Társadalomtörténet
könyvtáros, értelmiség, munkaerő-alkalmazás, munkafeltétel, professzionalizáció, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), Pest-Buda, Magyarország, 19. sz., reformkor

"Mindazoknak az értelmiségieknek tehát, akik ezekben az években az alakuló múzeum és könyvtár szolgálatába állanak, a konkrét megélhetés biztosítása mellett - nem utolsósorban az általuk képviselt ügy érdekében is - megfelelő társadalmi súlyt és tekintélyt is kell szerezniük."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19741  2019-09-13

Czarna krew : Powieść / Jókai Mór ; fordító Boleslawa Jaroszewska

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Po raz to pierwszy dopiero zjawiła się w Europie. Zk±d przybyła? Jak powstała? Tego nikt nie wiedział. Niby wichrem grana, z okolicy do okolicy, z kraju do kraju przelatywała. Po brzegi przepełniwszy jedne cmentarze, szlak swój znacz±c pochodem żałoby, szła innym rzucać na pastwę swój łup niezliczony."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19740  2019-09-13

Növekedési hitelprogram : Az első 18 hónap / Bokor Csilla, Endrész Mariann, Fellner Zita, Hidasi Balázs, Komlóssy Laura, Lehmann Kristóf, Módos Dániel, Oláh Zsolt, Pogácsás Péter, Pellényi Gábor, Plajner Ádám, Szöllősi László, Vadkerti Árpád, Várpalotai Viktor

Pénzügy, bankügy, Vállalatok, Makroökonómia
beruházási hitel, hitelügy, kisvállalkozás, gazdasági elemzés, hatáselemzés, makroszintű elemzés, kérdőíves felmérés, Magyarország, 2010-es évek

"Tekintettel arra, hogy az Európai Unió tagállamai közül a magyar KKV-k belső forrásokból történő finanszírozási aránya évek óta a legmagasabbak, a külső finanszírozási aránya pedig a legalacsonyabbak között van, a hazai KKV-fejlesztési politika egyik kiemelt célkitűzése a vállalkozások hitelfelvételének ösztönzése."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19739  2019-09-13

Segítség! Vezető lettem! / Mátraházi Zoltán

Menedzsment, Vállalatok
vállalat vezetősége, vezetés, vezetéstudomány, vezetéslélektan

"Aki nem erre született, az tanulás útján válhat jó vezetővé. Nem kell túl sok mindent megtanulni. Csak néhány dolgot. Ami a legfontosabb: emberekkel dolgozol! Nem gépekkel, emberekkel. Az ember nem kettes számrendszerben működik! Nem kell mindenkit szeretni, nem kell, hogy a barátod legyen a beosztottad. Ami mindenkinek egyformán kijár: a tisztelet!"

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19738  2019-09-13

Iskolavezetők a méltányos oktatásért / szerkesztő Tier Noémi, B.; riporter Csernovitz Adél

Oktatáspolitika, oktatásügy, Menedzsment, Pedagógia általában
pedagógus, vezető alkalmazott, közoktatás, oktatásügy, vezetéstudomány, Magyarország, 21. sz.

"Véleményünk szerint ahhoz, hogy egy iskola le tudja győzni az akadályokat, és elinduljon a méltányos oktatás felé vezető úton, kulcsfontosságú a méltányossággal kapcsolatos szemlélet alakítása, formálása, hiszen ez mind a Levin által említett akaratot, mind pedig a képességet meg kell, hogy alapozza."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19737  2019-09-13

A tanulás jövője / szerkesztő Szegedi Eszter, Tier Noémi, B.

Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek, Pedagógia általában, Információs társadalom
tanulás, pedagógus, egyetemi tanár, oktatásügy, információs társadalom, Magyarország, 21. sz.

"A jövő iskolája akkor jár el helyesen, ha belátja, hogy nem elsősorban az információ átadása a feladata, hanem az információk keresésének segítése, az adatok elemzéséhez szükséges szellemi eszközök kézbeadása, az információk kritikus és hatékony felhasználásának, az ellenőrzés képességének átadása."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19736  2019-09-13

Blutfogel Boldizsár miniátor / Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet

Könyv- és írástörténet, Könyvművészet, tipográfia, Festészet, grafika, Egyéb listák
miniatúra, ősnyomtatvány-illusztráció, antikva, könyvtörténet, könyvészet, Blutfogel Boldizsár (?-1516), Bártfa, Felvidék, 15-16. sz.

"Csaknem valamennyi kötetben, amelyet véleményünk szerint maga díszített, benn van Blutfogel tulajdon bejegyzése és 9 műben jellegzetes rubrikátori záradéka is. Mindössze három díszítetlen ősnyomtatványa volt. Két könyvéből durván kivágták az iniciálékat. További három kötetből is a feltehetőleg díszített levelek hiányoznak."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19735  2019-09-12

Dziwne małżeństwo / Mikszáth Kálmán ; fordító Stanisław ¦rednicki

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Opisuję tę historię według pewnej kroniki, której karty niezbyt jeszcze pożółkły ze staro¶ci, podaj±c wszystkie fakty kolejno, tak jak się wydarzyły. Ten dokument wydał mi się na tyle wiarygodny, iż uznałem za zbyteczne zmieniać nazwiska bohaterów lub interpretować wydarzenia upiększaj±c je literacko i fantazjuj±c."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19734  2019-09-12

Stryczek kata : Powieść / Petőfi Sándor ; fordító Aleksandra Callier

Magyar irodalom idegen nyelven, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. sz.

"Bezgranicznie wysoko jest Twój przybytek, o Boże! Dwadzie¶cia sze¶ć lat wzbijała się moja modlitwa, zanim wreszcie dobiegła do Ciebie. Ale dobiegła do Ciebie! I Ty¶ j± wysłuchał, Panie - wysłuchał! Jak gor±c± była moja modlitwa, tak gor±cem jest teraz moje dziękczynienie."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19733  2019-09-12

A múló évek útján : Elbeszélések, karcolatok / Weinrauch Katalin

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
kárpátaljai magyar irodalom, Kárpátalja, 21. sz.

"... a múltnak akkor van hatalma felettünk, ha hagyjuk, hogy meglátogasson minket, hogyha lehetőséget kap rá. Amikor időt szakítunk arra, hogy a feledés függönyét fellibbentve újraélesszük régvolt szeretteinknek, egykorvolt barátainknak az emlékét. Ilyenkor ők segítenek, száműzik életünkből a magányt. Mindig. Vagyis majdnem mindig..."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19732  2019-09-12

A Növekedési Hitelprogram első szakaszában résztvevő vállalatok elemzése : Leíró statisztikák mikro adatok alapján / Endrész Marianna, Harasztosi Péter, Hosszú Zsuzsanna, Módos Dániel, Oláh Zsolt

Vállalatok, Pénzügy, bankügy
beruházási hitel, hitelügy, kisvállalkozás, gazdasági elemzés, statisztikai adatgyűjtemény, hatáselemzés, Magyarország, 2010-es évek

"Azok, akik nem váltották ki a hitelüket számos, tulajdonságban különböznek a többi devizahiteles vállalattól: így pl. átlagos eladósodottságuk a ki nem váltókénak duplája és mindössze harmadakkora annak a valószínűsége, hogy korábban devizahiteleik törlesztésével 90 napnál hosszabb késedelembe estek."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19731  2019-09-12

Fejezetek a könyvtárosi pálya magyarországi kialakulásának történetéből / Windisch Éva, V.

Könyvtártörténet, Társadalomtörténet
könyvtáros, munkaerő-alkalmazás, munkafeltétel, professzionalizáció, Országos Széchényi Könyvtár (Budapest), Magyarország, 19. sz., felvilágosult abszolutizmus, reformkor

"Ez az a néhány évtizednyi szakasz a könyvtárosi pálya fejlődésében, amikor a könyvtárosnak polyhistorból szakszerű szabályok alapján dolgozó szakemberré kell válnia; az új feladatok már megjelentek, anélkül, hogy a régi típusú könyvtárosi-tudósi követelmények már érvényüket vesztették volna."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19730  2019-09-12

Szerelmünk, Sisi : Az utolsó óra / Nógrádi Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Isten az égben, milyen könnyen ítélkezünk mások felett! Miközben nem tudunk semmit. Valld be, Sisi, te sem tudtál semmit. Feleség? Anyaság? Gyermek? Uralkodói kötelességek? Monarchia? Húsz nemzet, és császárnénak lenni felettük? Tudtam, mi az? Nem tudtam, mi az."

URL: https://mek.oszk.hu/19700/19722  2019-09-12                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
https://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
https://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu
https://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

LOD:
https://mek.oszk.hu/html/lod_eng.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2019.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic