Az Osztrák–Magyar Monarchia hadereje I.

Az osztrák–magyar haderő első világháború alatti magasabb parancsnokságaiSzerkesztette, a bevezetőket, az annotációkat írta: dr. Szijj JolánHADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRI KIADVÁNYOK
Sorozatszerkesztő dr. Szijj Jolán

Sine praeteritis futura nulla
Múlt nélkül nincs jövő

AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA HADEREJE I.
Az osztrák–magyar haderő első világháború alatti magasabb parancsnokságai

A HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRBAN ŐRZÖTT KATONAI IRATOK LEVÉLTÁRI SEGÉDLETE

PETIT REAL Könyvkiadó Budapest, 2001

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta

Szerkesztette, a bevezetőket, az annotációkat írta
dr. Szijj Jolán

Az iratokat rendezte és a segédletet készítette
dr. Szijj Jolán főlevéltáros
Kiss Gábor levéltáros

A hátsó borítón
Beosztási táblázat
(HL I. vh. AOK 58. d.)
Körlevél a nemzeti zászlók és jelvények viseléséről
(HL HFP 2607/eln.-1915)

© Kiadja Hadtörténelmi Levéltár
Felelős kiadó dr. Szijj Jolán igazgató
© PETIT REAL Könyvkiadó
Felelős vezető Szakály Gábor
ISBN 963 9267 13 9 Ö
ISBN 963 9267 14 7
ISSN 1417–9598

Minden jog fenntartva. Sokszorosítás, audiovizuális vagy
számítógépes másolatkészítés, nyilvános előadás, rádió- és televízióadás,
idegen nyelvre fordítás kizárólag a Hadtörténelmi Levéltár hozzájárulásával


Tartalom

BEVEZETŐ

A HADERŐ MAGASABB PARANCSNOKSÁGAI

LEGFELSŐ VEZETÉS

II. 102.K. U. K. ARMEEOBERKOMMANDO
1914–1918 8 ifm

MAGASABB SEREGPARANCSNOKSÁGOK

II. 103.
K. U. K. OBERKOMMANDO DER BALKANSTREITKRÄFTE, resp.
K. U. K. KOMMANDO DER BALKANSTREITKRÄFTE
1914. aug.–1915. máj. 0,48 ifm

II. 104.
K. U. K. KOMMANDO DER SÜDWESTFRONT, schon
K. U. K. HEERESGRUPPENKOMMANDO ERZH. EUGEN
1915. máj.–1917. febr. 0,48 ifm

II. 104.
K. U. K. KOMMANDO DER SÜDWESTFRONT (II.)
1917. máj.–1918. jan. 0,12 ifm

II. 105.
K. U. K. HEERESGRUPPENKOMMANDO CONRAD, später
K. U. K. HEERESGRUPPENKOMMANDO ERZH. JOSEPH, schon HEERESGRUPPE IN TIROL
1917. márc.–1918. nov. 0,12 ifm

II. 106.
K. U. K. 12. ARMEEKOMMANDO, resp.HEERESGRUPPEN-, resp. HEERESFRONTKOMMANDO ERZH. KARL, später HEERESFRONTKOMMANDO ERZH. JOSEPH, schon HEERESFRONTKOMMANDO KÖVESS
1916. júl.–1918. máj. 1,32 ifm

II. 979.
K. U. K. HEERESGRUPPENKOMMANDO KÖVESS
1918. okt.–nov. 0,01 ifm

II. 118.
K. U. K. ARMEEGRUPPENKOMMANDO KÖVESS
1914. aug. 0,06 ifm

II. 119.
K. U. K. ARMEEGRUPPENKOMMANDO KUMMER
1914. aug.–szept. 0,05 ifm

II. 107.
K. U. K. LANDESVERTEIDIGUNGSKOMMANDO IN TIROL
1915. máj.–1918. márc. 0,80 ifm

II. 108.
KOMMANDIERENDER GENERAL UND LANDESCHEFIN BOSNIEN UND DER HERCEGOVINA
1914. júl.–1918. okt. 2 ifm

HADSEREGEK, SEREGCSOPORTOK

II. 109.
K. U. K. 1. ARMEEKOMMANDO, schon
K. U. K. 1 GENERALKOMMANDO, später
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO SIEBENBÜRGER
1914. aug.–1918. okt. 2,52 ifm

II. 110.
K. U. K. 2. ARMEEKOMMANDO, bzw. OSTARMEE
1914. aug.–1918. júl. 2,40 ifm

II. 111.
K. U. K. 3. ARMEEKOMMANDO, bzw.ARMEEGRUPPENKOMMANDO TERSZTYÁNSZKY,
schon3. ARMEEKOMMANDO
1914. aug.–1918. jan. 1,44 ifm

II. 112.
K. U. K. 4. ARMEEKOMANDO, schon
K. U. K. 4. GENERALKOMMANDO
1914. aug.–1918. okt. 2 ifm

II. 113.
K. U. K. 5. ARMEEKOMMANDO, bzw.
KOMMANDO DER K. U. K. ISONZO-ARMEE, bzw.
K.U.K HEERESGRUPPENKOMMANDO BOROEVIC
1914. júl.–1918. nov. 1,20 ifm

II. 114.
K. U. K. 6. ARMEEKOMMANDO
1914. júl.–dec. 0,24 ifm

II. 980.
K. U. K. 6. ARMEEKOMMANDO
1918. jan.–okt. 1,32 ifm

II. 115.
K. U. K. ARMEEGRUPPENKOMMANDO PFLANZER-BALTIN, bzw.
K. U. K. 7. ARMEEKOMMANDO, schon
K. U. K. 7. GENERALKOMMANDO
1914. okt.–1918. jún. 0,96 ifm

II. 116.
K. U. K. ARMEEGRUPPENKOMMANDO ROHR, bzw.
K. U. K. 10. ARMEEKOMMANDO
1914. aug.–1918. nov. 1,08 ifm

II. 117.
K. U. K. 11. ARMEEKOMMANDO
1916. márc.–1918. nov. 0,48 ifm

ÖNÁLLÓ HADTÁPPARANCSNOKSÁGOK

II. 983.
K. U. K. QUARTIERMEISTERABTEILUNG Nr. 1., später Nr. 14.
1916–1917 0,12 ifm

II. 981.
K. U. K. 6. ARMEEETAPPENKOMMANDO, bzw.
QUARTIERMEISTERABTEILUNG Nr. 6.
1915–1917 1,80 ifm

II. 982.
K. U. K. ETAPPENGRUPPENKOMMANDO Nr. 7., später Nr. 9., bzw.
K. U. K. QUARTIERMEISTERABTEILUNG Nr. 9.
1915–1918 0,72 ifm

II. 984.
K. U. K. QUARTIERMEISTERABTEILUNG Nr. 16., später
K. U. K. 16. GENERALKOMMANDO
1916–1918 0,14 ifm

II. 985.
K. U. K. ETAPPENGRUPPENKOMMANDO, später
GRUPPENKOMMANDO BELLUNO
1917–1918 0,01 ifm

II. 986.
K. U. K. ETAPPENGRUPPENKOMMANDO GÖRZ
1918 0,01 ifm

II. 987.
K. U. K. ETAPPENSTELLE WEST
1918 0,02 ifm

II. 988.
K. U. K. NEBENETAPPE (bei der deutschen Etappeninspektion 11.)
1917–1918 0,01 ifm

KATONAI KORMÁNYZÓSÁGOK

II. 467.
K. U. K. MILITÄRGENERALGOUVERNEMENT IN POLEN
1915–1918 0,48 ifm

II. 468.
K. U. K. MILITÄRGENERALGOUVERNEMENT IN MONTENEGRO
1916–1918 0,15 ifm

II. 469.
K. U. K. MILITÄRGENERALGOUVERNEMENT IN SERBIEN
1916–1918 1 ifm

II. 470.
(DEUTSCHE) MILITÄRVERWALTUNG IN RUMÄNIEN
1917–1918 1,30 ifm

A HADERŐ SEREGTESTEI

HADTESTPARANCSNOKSÁGOK

II. 121.
K. U. K. I. KORPSKOMMANDO
(bzw. Armeegruppe Kirchbach, später Gruppe Krauss)
1914–1918 0,60 ifm

II. 122.
K. U. K. II. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,36 ifm

II. 123.
K. U. K. III. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,24 ifm

II. 124.
K. U. K. IV. KORPSKOMMANDO
1914–1918 13 ifm

II. 125.
K. U. K. V. KORPSKOMMANDO
1914–1917 0,72 ifm

II. 126.
K. U. K. VI. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,72 ifm

II. 127.
K. U. K. VII. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,96 ifm

II. 128.
K. U. K. VIII. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,50 ifm

II. 129.
K. U. K. IX. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,50 ifm

II. 130.
K. U. K. X. KORPSKOMMANDO
1914–1917 0,36 ifm

II. 131.
K. U. K. XI. KORPSKOMMANDO
1914–1918 1,20 ifm

II. 132.
K. U. K. XII. KORPSKOMMANDO
1914–1918 1,20 ifm

II. 133.
K. U. K. XIV. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,40 ifm

II. 134.
K. U. K. XV. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,40 ifm

II. 135.
K. U. K. XVI. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,60 ifm

II. 136.
K. U. K. XVII. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,60 ifm

II. 137.
K. U. K. XVII. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,60 ifm

II. 138.
K. U. K. ARMEEGRUPPE KRAUSS, resp. XIX. KORPSKOMMANDO
1914–1918 1,10 ifm

II. 139.
K. U. K. XX. KORPSKOMMANDO
1916–1918 0,24 ifm

II. 140.
K. U. K. XXI. KORPSKOMMANDO
1916–1918 0,12 ifm

II. 141.
K. U. K. KORPSKOMMANDO FÁTH, resp. K. U. K. XXII. KORPSKOMMANDO
1915–1918 0,80 ifm

II. 142.
K. U. K. ABSCHNITTSKOMMANDO III.b., resp.
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO SCHENK, resp.
K. U. K. XXIII. KORPSKOMMANDO
1916–1918 0,10 ifm

II. 144.
K. U. K. GRUPPEN-, bzw.
KORPSKOMMANDO HOFMANN, später
K. U. K. XXV. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,60 ifm

II. 145.
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO HENRIQUEZ, bzw.
HADFY, später K. U. K. XXVI. KORPSKOMMANDO
1915–1918 0,12 ifm

II. 146.
K. U. K. OST KORPS, bzw.
KORPS CZIBULKA
1915 0,12 ifm

II. 989.
K. U. K. ORIENTKORPS
1918 0,01

II. 990.
K. U. K. KAVALLERIEKORPS HAUER
1914–1917 0,35 ifm

II. 143.
K. U. K. GRUPPE SZURMAY, später K. U. K. KORPS SZURMAY, bzw.
K. U. K. XXIV. KORPS
1914–1918 28 ifm

HADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁGOK

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZEREPÉRE

GYALOGHADOSZTÁLYOK

II. 147.
K. U. K. 1. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,12 ifm

II. 148.
K. U. K. 2. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,12 ifm

II. 149.
K. U. K. 3. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO, resp.
EDELWEISS DIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,36 ifm

II. 150.
K. U. K. 4. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,24 ifm

II. 151.
K. U. K. 5. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,12 ifm

II. 152.
K. U. K. 6. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,12 ifm

II. 153.
K. U. K. 7. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,24 ifm

II. 154.
K. U. K. 8. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,12 ifm

II. 155.
K. U. K. 9. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,20 ifm

II. 156.
K. U. K. 10. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,12 ifm

II. 157.
K. U. K. 11. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,12 ifm

II. 158.
K. U. K. 12. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,12 ifm

II. 159.
K. K. 13. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO, resp.
K. K. 13. SCHÜTZENDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,10 ifm

II. 160.
K. U. K. 14. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,70 ifm

II. 161.
K. U. K. 15. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,36 ifm

II. 162.
K. U. K. 16. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,40 ifm

II. 163.
K. U. K. 17. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,24 ifm

II. 164.
K. U. K. 18. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,12 ifm

II. 165.
K. U. K. 19. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1915 0,12 ifm

II. 166.
M. KIR. 20. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 22 ifm

II.167.
K. K. 21. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1916 0,05 ifm

II.168.
K. K. 22. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,05 ifm

II.169.
M. KIR. 23. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1898–1915 0,50 ifm

II. 170.
K. U. K. 24. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,12 ifm

II. 171.
K. U. K. 25. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,10 ifm

II. 172.
K. K. 26. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1915 0,10 ifm

II. 173.
K. U. K. 27. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,40 ifm

II. 174.
K. U. K. 28. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,05 ifm

II. 175.
K. U. K. 29. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,05 ifm

II. 176.
K. U. K. 30. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,10 ifm

II. 177.
K. U. K. 31. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1883–1918 9,50 ifm

II. 178.
K. U. K. 32. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1898–1918 1,80 ifm

II. 179.
K. U. K. 33. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,72 ifm

II. 180.
K. U. K. 34. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 2,70 ifm

II. 181.
K. U. K. 35. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,72 ifm

II. 182.
K. U. K. 36. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,24 ifm

II. 183.
M. KIR. 37. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 8 ifm

II. 184.
M. KIR. 38. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 6,50 ifm

II. 185.
M. KIR. 39. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 4 ifm

II. 186.
M. KIR. 40. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 16,60 ifm

II. 187.
M. KIR. 41. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1904–1918 7 ifm

II. 188.
M. KIR. 42. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 21 ifm

II. 189.
K. K. 43. LANDWEHR INFANTERIEDIVISONSKOMMANDO
1915–1917 0,10 ifm

II. 190.
K. K. 44. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915–1916 0,07 ifm

II. 191.
K. K. 45. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1915 0,05 ifm

II. 192.
K. K. 46. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1915 0,02 ifm

II. 194.
K. U. K. 48. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1916 0,07 ifm

II. 195.
K. U. K. 50. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,03 ifm

II. 196.
M. KIR. 51. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 10 ifm

II. 197.
K. U. K. 52. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,05 ifm

II. 198.
K. U. K. 53. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO, majd
M. KIR. 64. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1915–1918 7,30 ifm

II. 199.
K. U. K. 54. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1916 0,10 ifm

II. 200.
K. U. K. 55. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,30 ifm

II. 201.
K. U. K. 56. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,10 ifm

II. 202.
K. K. 56. SCHÜTZENDIVISIONSKOMMANDO
1917 0,05 ifm

II. 203.
K. U. K. 57. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915–1918 0,20 ifm

II. 204.
K. U. K. 58. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915–1918 7 ifm

II. 205.
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO SNJARIC, resp.
K. U. K. 59. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,20 ifm

II. 206.
K. U. K. 60. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1918 0,02 ifm

II. 207.
K. U. K. 61. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO, majd
M. KIR. 61. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1915–1917 2 ifm

II. 208.
K. U. K. 62. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915–1917 0,20 ifm

II. 209.
K. U. K. ARMEEGRUPPENKOMMANDO SYRMIEN–BANAT, später
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO SORSICH, später
K. U. K. 63. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 1,40 ifm

II. 211.
M. KIR. 70. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1915–1918 5 ifm

II. 212.
K. U. K. 71. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1916–1917 0,10 ifm

II. 213.
K. U. K. 72. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1916–1918 0,20 ifm

II. 214.
M. KIR. 74. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1917–1918 11,80 ifm

II. 215.
K. U. K. 92. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915–1918 0,20 ifm

II. 216.
K. U. K. 93. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915–1917 0,10 ifm

II. 217.
K. U. K. 94. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915 0,04 ifm

II. 219.
K. K. 106. LANDSTURM INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915 0,10 ifm

II. 220.
M. KIR. 155. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1917–1918 0,20 ifm

II. 887.
K. U. K. KOMMANANDO DER POLNISCHER LEGION, resp.
K. U. K. HILFSKORPS
1914–1918 0,05 ifm

LOVASHADOSZTÁLYOK

II. 221.
K. U. K. 1. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1916 0,12 ifm

II. 222.
K. U. K. 2. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1916 0,12 ifm

II. 223.
K. U. K. 3. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,20 ifm

II. 224.
K. U. K. 4. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,20 ifm

II. 225.
M. KIR. 5. HONVÉD LOVASHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 8,80 ifm

II. 226.
K. U. K. 6. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,20 ifm

II. 277.
K. U. K. 7. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,10 ifm

II. 278.
K. U. K. 8. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,02 ifm

II. 279.
K. U. K. 9. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1916 0,10 ifm

II. 230.
K. U. K. 10. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1883–1918 2,30 ifm

II. 231.
M. KIR. 11. HONVÉD LOVASHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 7,60 ifm

A M. KIR. GYALOG- ÉS LOVASHADOSZTÁLYOK HARCTÉRI BEOSZTÁSA

BEVEZETŐ


Az Osztrák–Magyar Monarchiát megteremtő egyezséget 1867. május 29-én szavazta meg a magyar országgyűlés. A dualista államban bevezették a parlamentáris rendszert, közös ügynek nyilvánították a külügyet, a hadügyet és az ezek kiadásait fedező pénzügyet. Ennek szellemében került sor az egységes véderő szervezetének kialakítására. Az uralkodó által 1868. december 5-én szentesített törvények értelmében az új állam védereje a közös hadseregből (gemeinsame Heer), a haditengerészetből (Kriegsmarine), az osztrák és a magyar honvédségből (k. k. Landwehr, m. kir. honvédség) és a két népfölkelésből (k. k. Landsturm, m. kir. népfölkelés) állt. A legfelsőbb vezetés a közös Hadügyminisztérium (Reichskriegsministerium) feladata lett. A minisztérium és az uralkodó mint Legfelsőbb Hadúr között a Katonai Iroda (Militär Kanzlei Seiner Majestät – MKSM) közvetített. A katonai vezetést a Vezérkar (Generalstab für die gesamte bewaffnete Macht) látta el. Emellett mindkét honvédségnek volt minisztériuma és főparancsnoksága is. Az új véderő megteremtésének alapját az állampolgárok katonai szolgálati kötelezettsége jelentette. Az osztrák hadügy 1852. évi korszerűsítésénél vezették be az általános védkötelezettséget, amelynek további módosítását jelentette, amikor a hadkiegészítésnél áttértek a területi elv érvényesítésére. A szolgálati kötelezettség tartama a haderő egyes részeinél különböző volt. A közös csapatoknál 3 tényleges évre a sorhad állományában és 7 év tartalékos szolgálatra oszlott, amit 10 évi póttartalék követett. A haditengerészetnél 4 évig a sorhad állományában, 5 évig a tartalékban, 3 évig a póttartalékban kellett szolgálni. A honvédségnél a póttartalékban a közös hadseregbeli szolgálati kötelezettségüket letöltők számára még 2 év, a honvédséghez közvetlenül besorozottaknál 12 év volt az előírás. Az 1889. évi 6. tc., az új véderőtörvény jelentett lényeges változást: a tényleges szolgálati idő 2 évre csökkent a gyalogságnál, a vadászcsapatoknál, a tüzéreknél és a műszakiaknál, valamint a honvédségnél; a lovasságnál és a lovas tüzéreknél 3 év, a haditengerészetnél 4 év maradt, a tartalékosi és póttartalékosi állomány fenntartása mellett (a tartalékosi kötelezettség 36 éves korig tartott).

A Monarchia két államát népsűrűsége szerint 103 hadkiegészítési körzetre osztották, amelyekből 47 esett Magyarország területére és 3 a haditengerészetre. 1878-tól tökéletesedett a területi rendszer, a kiegészítő körzetek számát 108-ra emelték, a világháborút megelőzően pedig 112 kiegészítő kerület volt. (102 kerületből 102 közös gyalogezred, Bosznia-Hercegovina 4 kerületéből 4 bosnyák gyalogezred, a 3 tiroli kerületből 4 tiroli vadászezred nyerte kiegészítését, 3 partvidéki kerület főleg a haditengerészet részére volt fenntartva.)

Az egységes haderőnek egy katonai levéltára volt, a bécsi Kriegsarchiv, amely őrizni hivatott minden katonai szerv iratait. A trianoni békeszerződés alapján a magyar és az osztrák állam között létrejött 1926-os badeni egyezmény értelmében Magyarország a m. kir. honvédség iratanyagát kapta vissza, de maradtak az ország területén közös alakulatoknak iratai, amelyek levéltári kezelésbe kerültek. Másrészt pedig a hadrendi besorolásból adódóan együtt „élt” a közös és a honvéd alakulat, így a kölcsönös ügyiratforgalomban óhatatlanul is történhetett iratanyag-keveredés. Különösen így volt ez a háború idején, a harctereken. Tehát van őrizetünkben nem tisztán magyar (de mindenképpen magyar vonatkozású) provenientiájú fond, fondtöredék is, ezért indokolt a cs. és kir. csapatok fondcsoportjának kialakítása. Ezen belül a magasabb parancsnokságok esetében különválasztottuk a békeidőszak és az első világháború fondjait. Emellett a korábbi évtizedek nem éppen szakszerű levéltári iratkezelése „produkált” olyan fondtöredékeket is, amelyek várhatóan a gyűjtemény jelenleg folyó, a provenientia elveire épülő levéltári rendezése nyomán megszűnnek, reponálásra kerülnek tényleges fondjaikba. (Például a k. k. Landwehr néhány alakulata, amelyeknek szálas iratai nyilván cs. és kir. egységek fondjaiból kerültek ki.)

A haderő szervezetének többszöri módosítása után a századforduló előtti években kristályosodott ki az a szerkezet, amely a Monarchia végéig jellemezte a hadsereget. Erre a szerkezetre építettük a fondjegyzéket is. A hadsereg elhelyezésénél a területi elv érvényesült. A rögzített állomáshelyű hadtestparancsnokságoknál a dandártagozódás helyett bevezették a hadosztályszervezést. A gyalogság hadtestekre, hadosztályokra, dandárokra, ezredekre, zászlóaljakra és századokra tagolódott. A lovasságot lovasezredekben (osztályok, századok) egységesítették. A tüzérség tábori és vártüzérségre oszlott. Műszaki alegységeket hoztak létre, hadtápot, szállító és egészségügyi részlegeket állítottak fel. Az egyes fegyvernemek, szolgálati ágak irányítására megszervezték a főinspektori testületet.

Az iratanyag raktári elhelyezése több évtizeddel ezelőtt történt, és nem követi a gyűjtemény fondjegyzék szerinti tagolását. Az anyag elhelyezésénél a működő hadsereg irategyüttesei – tehát az első világháború raktári dobozai – kerültek előre, ezt követik a hátországi szervek fondjai. Az anyag hatalmas mennyiségét (mintegy 5 és fél ezer doboz) tekintve, arra természetesen nem volt lehetőség, hogy a gyűjteményt átrakjuk és kialakítsuk az ún. ideális raktári rendet – ezért az áttekintő raktárjegyzék is a gyűjtemény tényleges raktári rendjét követi.

A gyűjtemény egésze fondszinten rendezett, raktári jegyzékkel ellátott, illetve az I. világháborús gyűjtemény részét képező magasabbegységek középszintű rendezésével párhuzamosan elkészült az áttekintő raktárjegyzék – ezt tesszük közzé jelen kötetünkkel. (Az irategyüttesek címében a fondszám, a fondnév, az évkör és az iratfolyóméter szerepel.) A rendezéssel párhuzamosan elkészítjük és kiadjuk a segédlet következő köteteit.A HADERŐ MAGASABB PARANCSNOKSÁGAI


Az 1914. június 28-án Szarajevóban eldördült lövések történelemformáló hatásúak voltak. Az Európa népei között évtizedek óta lappangó ellentétek háborúba torkoltak. Egész Bécs és Budapest a háborúra készült. A magyar miniszterelnök, Tisza István azonban a július 7-i közös minisztertanács ülésén fenntartásának adott hangot. Tisza azt az álláspontot képviselte, hogy a Monarchia számára a válság politikai megoldása a legelőnyösebb. Nem mintha ő elvi okból emelt volna szót a háború ellen, ellenkezése taktikai természetű volt csupán. Emellett Tisza magatartásán érződött annak a hagyományosan magyar felfogásnak is a hatása, amely szerint a Monarchia balkáni terjeszkedése a magyar politikai vezető réteg számára kedvezőtlen közjogi átalakulást hozhatott volna. Tisza azonban távolabb látott a történelmi Magyarország határain, s amikor a magyar szempont és a birodalmi érdek összeütközött, ingadozás nélkül az utóbbi mellett döntött – így a háború kérdésében a július 7-ét követő napok alatt ez figyelhető meg. Véleményének megváltozására hatással lehetett a német külpolitika és az az elhatározott szándék, hogy éppen akkor akarnak lecsapni Szerbiára, amikor még – legalábbis számításaik szerint – Oroszország nem kész a háborúra. Tisza álláspontja változásának döntő oka azonban abban a sajátos közjogi helyzetben keresendő, amely a dualista állam magyar miniszterelnöke helyét meghatározta, különösen ha külpolitikai kérdésben foglalt állást. Legpregnánsabban itt ütközhetett a magyar és a birodalmi érdek, így két tényezővel kellett számolnia: az udvarral és a magyar parlamenttel. Véleményének csak akkor lehetett súlya, ha e két tényező közül valamelyiket maga mögött tudta. 1914 nyarán a magyar politikai közvélemény egyértelműen a Szerbiával való leszámolás mellett volt, ezért Tisza megpróbálta az udvar – főleg az uralkodó – támogatását megnyerni háborúellenes nézetéhez, s csak amikor kiderült, hogy a bécsi háborús párt akarata döntött, adta fel álláspontját. Tette ezt azért is, mert a háború elfogadása mellett a másik lehetséges választás a lemondása lett volna, de ennek semmi politikai jelentősége nem lehetett volna, hiszen bárki lép a helyébe, a háborúra szavaz. Így tehát a július 19-i közös minisztertanács egyhangú határozatot hozott a Szerbiának küldendő ultimátumról. A következmény a háború kitörése volt.

Egy hónap telt el a trónörökös, Ferenc Ferdinánd meggyilkolása óta, és az Osztrák–Magyar Monarchia hadban állt Szerbiával. Az osztrák–magyar hadvezetés a német szövetséges haderővel egyeztetett kész haditervekkel várta a háborút. Ennek megfelelően a legfelső hadvezetés szervei is készen álltak a háború bekövetkeztére.

A vezérkar (der Generalstab für die gesamte bewaffnete Macht) békében is működő szervezetéből megalakult az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének Hadsereg-főparancsnoksága, az AOK (Armeeoberkommando). Élére Frigyes főherceg gyalogsági tábornok került. A vezérkari főnök személye pedig adott volt: az uralkodó ragaszkodott az 1906 óta (kisebb megszakítással) a vezérkar élén álló Franz Conrad gyalogsági tábornokhoz. Adott volt a legfelsőbb katonai vezetés szervezete is. Az uralkodónak mint Legfelsőbb Hadúrnak személyes rendelkezésére állt a Militär Kanzlei Seiner Majestät (MKSM: az uralkodó katonai irodája).

A Monarchia hadereje a szárazföldi hadseregből és a haditengerészetből állt. A szárazföldi haderő hármas tagolódású volt: meghatározó részét a közös hadsereg alkotta (cs. és kir. csapatok), emellett az osztrák (cs. kir. Landwehr) és a magyar honvédség (m. kir.), valamint ezek népfölkelése (Landsturm) képezte a Monarchia egységes haderejét. A békeállomány katonai-közigazgatási besorolásában teljesen elkülönültek a közös csapatok és a két honvédség. A hadra kelt seregnél megszűnt az elkülönülés. A magasabb hadrendi egységek cs. és kir. besorolásúak voltak (seregarcvonal-, seregcsoport-, hadsereg-, hadtestparancsnokság), a honvédségnél a legmagasabb önálló parancsnokság a hadosztály-parancsnokság volt. (Fegyvernemi megkülönböztetés a hadosztálytól kezdődött, gyaloghadosztályok és lovashadosztályok voltak, a tüzérség legnagyobb hadrendi egysége a dandár volt.)

A Monarchia szárazföldi hadereje a mozgósításkor a következő volt: 48 gyalog- és 11 lovashadosztály kötelékében 1 millió 300 ezer gyalogos, 69 ezer lovas, 2700 ágyú, 1500 géppuska – összesen 1 millió 400 ezer harcos vonult a harctérre 1337 zászlóaljba, 425 lovasszázadba, 471 ütegbe és 1337 műszaki osztagba osztottan. Szervezetszerű tartalék csapatai a haderőnek nem voltak, ezt a hiányt kellett volna pótolniuk a népfölkelő csapatoknak, amelyek a két honvédség állományában a békeévekben kidolgozott mozgósítási tervek szerint megalakultak. Mozgósításkor a hadosztályok állomáshelyein fölálltak a népfölkelő dandárok (a m. kir. honvédségnél 8, a cs. kir. Landwehrnél 15), illetve a népfölkelő lovasosztályok (a m. kir. honvédségnél 10 népfölkelő huszárosztály).

A szárazföldi haderőt egészítette ki a 13 repülőszázad, valamint a haditengerészet. A háború kitörésekor a hadműveleti hajóhad 2 hajócsapatból és 1 cirkálóflottillából állt, emellett a haditengerészet részét képezte egy nehéz hajóosztály, több torpedóosztály és a dunai hajóraj. A háború évei alatt a központi hatalmak országai 22,2 millió főt, az antantországok 40,6 millió főt mozgósítottak.

E hatalmas emberáradatban a történelmi Magyarország akkori megközelítően 20 milliós lakosságából kb. 3 és fél millió férfi vonult be a háború folyamán. (A Monarchia területéről az 51 milliós összlakosságból összesen 8 és fél millió katona vett részt a háborúban.)

A m. kir. honvédség alakulatai 8 gyalog- és 2 lovashadosztály kötelékében kerültek a frontokra. Természetesen a Magyarország területéről hadba vonult milliók nem csupán ezekbe a hadosztályokba voltak beosztva, hanem a Monarchia egységes hadereje egyéb szárazföldi és haditengerészeti alakulataiba is. Az ország polgári lakossága is kivette részét a háborús teherviselésből, a háborús emberáldozatok és anyagi veszteségek hosszú évekre meghatározó kihatással voltak szinte minden család életére.

Ebbe a fondcsoportba a haderő azon magasabb egységei kerültek, amelyek csak a háború idején jöttek létre és működtek. Ezek természetszerűen cs. és kir. besorolásúak voltak, így nem magyar provenientiát képeznek. A badeni egyezmény értelmében került sor lemásolásukra, s mint magyar vonatkozású iratok, elsősorban a Levéltár munkatársai által szerkesztett és kiadott többkötetes világháborús mű megírásához kellettek. Éppen ebből adódott a szakszerűtlen levéltári kezelés is, a fondok kialakítása és rendezése nem a provenientia alapján történt. Ezt korrigálja a jelenleg is tartó rendezés, amely az eredeti regisztratúrák visszaállítására törekszik.

LEGFELSŐ VEZETÉS


II. 102.K. U. K. ARMEEOBERKOMMANDO
1914–1918 8 ifm


A háború megindulásakor a békebeli vezérkari irodák – az előzetesen elkészített mozgósítási terveknek megfelelően – csekély szervezeti és személyi változással átalakultak, és felállt az AOK hivatali szervezete.

A hadsereg főparancsnoka a háború kezdetétől Frigyes főherceg volt, akit az új uralkodó, Károly 1916. december 2-án felmentett, és a császár személyesen vette át a hadsereg-főparancsnokságot. A vezérkari főnök 1917. március 2-ig Conrad gyalogsági tábornok volt, ezután Arz Artur gyalogsági tábornok kapott megbízást.

A hivatal története is eszerint különül el két, szervezetileg is eltérő korszakra.

"Erste AOK". A mozgósítás után két főparancsnokság alakult: a működő hadsereg főparancsnoksága, az OOK (Operierendes Oberkommando) és a hadtáp-főparancsnokság, az EOK (Etappenoberkommando). 1915 végére bebizonyosodott, hogy nem a legszerencsésebb egy katonai vezetésen belül két viszonylag önálló főparancsnokság léte. Bár történtek szabályozások, de tulajdonképpen bizonyos párhuzamosságot nem tudtak kiküszöbölni, másrészt az EOK nem tudta kellő gyorsasággal, rugalmassággal követni az OOK hadműveleti intézkedéseit. A hivatal 1916. január 1-jével történt átszervezése (az EOK megszüntetése és osztályként való betagolása) az AOK operatívabb működését tette lehetővé.

"AOK II". Az a tény, hogy az uralkodó a főparancsnok, szükségessé tette, hogy a legfelsőbb katonai vezetés közel legyen az uralkodó székhelyéhez, hiszen a politikai hatalom gyakorlása ezt feltétlenül megkívánta. Így a főhadiszállás, amely a mozgósítástól mindig frontközelben volt (Przemysl, Neu-Sandez, Teschen), 1917. január elején Bécs közelébe (Baden bei Wien, illetve Vöslau) költözött. Ez a lépés viszont nehezítette a hadvezetés munkáját, lassította a hadműveleti intézkedéseket, és hamarosan bizonyos elszakadás jelei mutatkoztak a hadszíntéren harcoló hadsereg és felső vezetése között. Mindezt szervezeti és személyi változások kísérték, amelyek szintén nem a hatékonyabb működést segítették. (A kép teljességéhez tartozik, hogy Károly az 1917. május 5-én aláírt hadparancsával elrendelte az egész haderő szervezeti felépítésének reformját is.)

1.
1.
Armeeoberkommandant
(G.d.I. Erzherzog Friedrich)
Res. Nr. 101–183.
Res. Nr. 101–183.
1914.júl.25.–dec.30. Eredeti iratok
iktatókönyvvel
1
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Armeeoberkommandant

Armeeoberkommandant

Armeeoberkommandant

Armeeoberkommandant

Armeeoberkommandant

Armeeoberkommandant

Res. Nr. 2–168.

Res. Nr. 1–102.

Res. Nr. 103–217.

Res. Nr. 1–53.

Res. Nr. 54–172.
Res. Nr. 54. - 172.
Res. Nr. 1–172.

1915.jan.15.–dec.28.

1916.jan.3.–jún.28.

1916.júl.1.–dec.31.

1917.jan.5.–máj.24.

1917.jún.6.–dec.28.

1918.jan.1.–ápr.29.

8.

9.


10.


Armeeoberkommandant

Armeeoberkommandant


Armeeoberkommandant

Res. Nr. 107–287.

E. Nr. 4–236.
E. Nr. 5–377.

E. Nr. 379–784.
E. Nr. 1–347.
E. Nr. 4–220.

1918.máj.4.–okt.29.

1915.jan.12.–dec.23.
1916.jan.2.–máj.31.

1916.jún.1.–dec.10.
1917.jan.1.–dec.31.
1918.jan.6.–nov.5.

11. Armeeoberkommandant Flg. (E.) Nr. 1–251. 1914.júl.25.–dec.31.
12. Armeeoberkommandant Flg. (E.) Nr. 253–360. 1915.jan.4.–jún.27.
13. Armeeoberkommandant Flg. (E.) Nr. 361–471. 1915.júl.1.–dec.28.
14. Armeeoberkommandant 2 db Meldebuch
3 db iratjegyzék
4 db iktatókönyv
1914–1917
1916–1918
1914–1918

OperationsabteilungZömében
másolatok
15. Kriegsgruppe Op. Nr. 2–2748. 1914.júl.22.–szept.30.
16. Kriegsgruppe
Op. Nr. 2749–4835. 1914.okt.1.–nov.30.
17. Kriegsgruppe Op. Nr. 4843–5874. 1914.dec.1.–dec.31.
18. Kriegsgruppe Op. Nr. 5878–8614. 1915.jan.1.–márc.31.
19.

20.

21.
Kriegsgruppe

Kriegsgruppe

Kriegsgruppe
Op. Nr. 8624–19.694.

Op. Nr. 19.732–23.329.

Op. Nr. 23.334–34.961.
1915.ápr.1.–dec.30.

1916.jan.1.–márc.31.

1916.ápr.1.–dec.20.
22. Kriegsgruppe Op. Nr. 35.464–49.826.
Op. Nr. 140.159–141.978.,
143.221–149.034.
1917.febr.–dec.

1918.febr.–okt.

Az orosz vörös hadseregre vonatk. adatok
23


24.
Kriegsgruppe


Kriegsgruppe
Op. Geh. Nr. 1–190.
Op. Geh. Nr. 230–666.

Op. Geh. Nr. 709–2161.
+ sz. n.
1916.jún.–okt.
1917. jan.–dec.

1918.jan.–nov.
Fegyverszüneti tárgyalásokra vonatkozó
iratok is
25.

Kriegsgruppe – "R"
Ikt. n. hírösszefoglalók
Nr. 127–380.
hírösszefoglalók
Nr. 382–582.
hírösszefoglalók
1914.aug.1.–aug.22.

1917.ápr.21.–dec. 30.

1918.jan.1.–júl.31.
Eredeti iratok
26.Kriegsgruppe – "R"


Kriegsgruppe – "J"Kriegsgruppe – "B"


Nr. 538–668.
hírösszefoglalók

Op. Nr. 142.003–142.666.
Op. Nr. 40.042/138–177. hírösszefoglalók

Ikt.n., ill.
Op. Nr. 145.321/2–9. – hírösszefoglalók
Nr. 3–27.,
Op. Nr. 143.805. –
jelentések az ellenségről

1918.aug.1.–okt.31.

1918.márc.23.–okt. 23.

1918.júl.1.–okt.27.1918.júl.22.–okt.29.


1918.jún.17.–aug.19.
27
27.
Organisationsgruppe
Op. Nr.101.019–112.744.
1917.dec.–1918.okt. Eredeti iratok
Artilleriegruppe Op. Nr. 60.953–83.397. 1917.febr.–aug.
Op.Nr. 78.000–91.056.,
Op. Nr. 162.029–172.055.

1918.febr.–okt.
Technische Gruppe
Op. Nr. 53.000–59.000.
Op. Nr. 150.328–159.501.
1917.nov.–dec.
1918.febr.–júl.
Luftfahr- und Gasgruppe,
resp.
Chef des Luftfahrwesens
Op. Nr.93.384–100.000.,
Op.Nr.192.108–194.500.
Luft. Nr. 3031–19.112.

1918.febr.–okt.
1918.okt.
Heimkehrergruppe Op. Nr. 130.054–130.751.
1918.márc.–máj.
Radioleitung Op. Nr. 47.037/28–30. – napi hírösszefoglalók
1917.nov.28.–nov.30.
Op. Nr. 95.089/1–31. – napi hírösszefoglalók

1917.dec.1.–dec.31.

28. Radioleitung Op. Nr. 95.260–96.136.
– napi hírösszefoglalók

1918.jan.–okt.30.

29. Presse-Referat, resp.
Kriegspressequartier
Ikt. n. sajtószemlék,
hírösszefoglalók
1914.okt.14.–1915.jún.30.
30. Presse-Referat, resp.
Kriegspressequartier
Ikt. n. sajtószemlék,
hírösszefoglalók

1915.júl.1.–1916.jún.30.
31. Presse-Referat, resp.
Kriegspressequartier
Napi helyzetjelentések
(Op. Nr. iktatásúak)
1917.ápr.17.–aug.31. Táviratok
32. Presse-Referat, resp.
Kriegspressequartier
Napi helyzetjelentések
(Op. Nr. iktatásúak)
1917.szept.1.–dec.31.
1918.jan.1.–febr.28.
Táviratok
33. Presse-Referat, resp.
Kriegspressequartier
Napi helyzetjelentések
(Op. Nr. iktatásúak)
1918.márc.1.–aug.11. Táviratok
34. Presse-Referat, resp.
Kriegspressequartier
Ikt. n. sajtóközlemények 1915.máj.–1916.aug. Táviratok
35. Presse-Referat, resp.
Kriegspressequartier
Ikt. n. sajtóközlemények 1915.jún.–1918.okt. Táviratok
36. Verbindungsoffiziere-Gruppe
Res. Nr. 1–1464. 1914.júl.–1915.jún.
37. Tagebücher 4 db 1914.júl.23.–1915.júl.11.

38. Tagebücher 2 db 1915.jan.1.–1916.nov.4.

Etappenoberkommando, resp. Quartiermeisterabteilung


Zömében
eredeti iratok
39. Kriegsgruppe Nr. 461–8342.
Op. Nr. 135–124.722.
Qu. Op. Nr. 8928–170.100.
Qu. Nr. 19.430–215.580.
1914.aug.23.–1915.jan.11.
1914.aug.–1915.dec.
1916.jan.–dec.
1917.febr.–dec.
40. Kriegsgruppe

Geniestabsgruppe

Verwaltungsgruppe
Qu. Nr. 300–149.948.
Qu. Res. Nr. 10.673–58.631
Qu. Res. Nr. 38.131–97.476.

Tagebuch

MV. Geh. Nr.15.
MV. Nr. 61.834–205.947.
MV. Nr. 300.200–335.198.
1918.febr.–okt.
1917.febr.–ápr.
1918.jún.–okt.

1914–1918

1917.febr.
1917.máj.–dec.
1918.jan.–szept.

41. Verwaltungsgruppe – "S" MV. Nr. 301/S – 18.974/S
1916.jan.1.–márc.31.
42. Verwaltungsgruppe – "S" MV. Nr. 18.989/S – 29.996/S

1916.ápr.1.–máj.31.
43. Verwaltungsgruppe – "S" MV. Nr. 68.013/S – 99.243/S

1916.jún.1.–júl.31.
44. Verwaltungsgruppe – "S" MV. Nr. 99.268/S – 117.522/S

1916.aug.1.–dec.18.
45. Verwaltungsgruppe – "S" MV. Nr. 8012/S – 183.613/S

1917.jan.1.–dec.28.
46.

47.


Verwaltungsgruppe – "M"Verwaltungsgruppe –"Ru"


Verwaltungsgruppe – "P"
Nachrichtenabteilung

Nachrichtengruppe
MV. Nr. 19.411/M, 150.233/M
MV. Nr. 34.181/M

MV. Nr. 130.482/Ru – 184.341/Ru

MV. Nr. 37.100/P – 116.948/P
MV. Nr. 62.180/P – 131.953/PK. Nr. 234–2684.
K. Nr. 3047–21.000.
K. Nr. 222–25.083.
Na. Nr. 7.000., 8.900.
Na. Nr. 5298., 10.801.

1916.márc., dec.
1917.ápr.


1917.aug.–dec.


1916.júl.–dec.

1917.ápr.–aug.1914.aug.–dec.
1915.jan.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.
1918.márc., máj.
Zömében
eredeti iratok
48. Evidenzbüro Evb. Res. Nr. 1–3.484. 1914.jan.–dec.
49. Evidenzbüro Evb. Nr. 5000–34.901.
1918.ápr.–nov.
50. Evidenzbüro Ikt. n. napi sajtószemlék 1915.máj.18.–dec.31. Másolatok
51. Evidenzbüro Ikt. n. napi sajtószemlék 1916.jan.1.–dec.31.
52. Evidenzbüro Evb. Nr. 25/1.–25/90.
napi sajtószemlék
1917.jan.1.–márc.31 Eredeti iratok
53. Evidenzbüro


Evidenzbüro – "R"-Gruppe


Evidenzbüro – "J"-Gruppe

Evidenzbüro – "B"-Gruppe
Evb.Res.Nr. 20/35.–20/66 hírösszefoglalók

R. Ev. Nr. 306–359.
hírösszefoglalók

Ikt. n. napi hírösszefoglalók
Evb. Nr. 2027–3475.
Ikt. n., ill. Evb. Nr. 4096/32 – 4096/184. hírösszefoglalók

1918.júl.3.–okt.25.


1918.jún.23.–okt.20.

1916.ápr.14.–júl.24.
1916.ápr.16.–júl.17.

1915.okt.23.–dec.17.
Másolatok
54. 54.Detail-, resp. Präsidialabteilung


Ukrainische Abteilung

Chef des Feldtransport-,
resp. Feldeisenbahnwesens
Gstbs. Nr. 638–23.244.
Gstbs. Nr. 30–2.870.
Res. Nr. 61–10.806.
E. Nr. 285–4.992.
Pers. Nr. 2352–35.544.
Pers. Nr. 168–52.150.
Pers. Nr. 4544–98.000.

Ukr. Geh. Nr. 48–94.

Tábori szállítási
vezetőségek (FTL-en)
hadrendje
1914.okt.–1916.nov.
1917.jan.–1918.júl.
1914.aug.–1916.jan.
1914.okt.–1915.dec.
1916.febr.–dec.
1917.jan.–okt.
1918.febr.–nov.

1918.júl.–aug.1914.nov.–1918.okt.
55. Chef des Feldtelegraphen-
wesensTel. Nr. 13.576–41.496.
Tel. Nr. 37.999.
Tel. Nr. 33.900–49.623.
Organisation
Feldpostadressen
1916.febr.–dec.
1917.nov.
1918.jún.–szept.
1918.ápr.–júl.
1917.aug.–1918.máj.Kiadványok
Kiadványok56.
Beosztási táblázatok,
hadrendek


Einteilungsliste der Armee
im Felde1–9. Auflage
19–21. Auflage1914.okt.–1915.aug.
1916.ápr.–jún.
57. Einteilungsliste der Armee
im Felde

30–35. Auflage

1917.ápr.–dec.
58. Einteilungsliste der Armee
im Felde

36–42. Auflage

1918.febr.–nov.
59. Einteilungsliste der Armee
im Felde

Duplumok

1918
60. Feloszlott alakulatok
nyilvántartása
Hátországi alakulások
nyilvántartása
Törzs- és főtiszti
rang- és beosztási listák

3 db

3 db

1 köteg

1916–1918

1918

1915–1918

61.62.

Az AOK hivataltörténetére
és szervezetére
vonatkozó iratok

Az AOK hivataltörténetére
és szervezetére
vonatkozó iratok1914–19181914–1918

MAGASABB SEREGPARANCSNOKSÁGOK


II. 103.
K. U. K. OBERKOMMANDO DER BALKANSTREITKRÄFTE, resp.
K. U. K. KOMMANDO DER BALKANSTREITKRÄFTE
1914. aug.–1915. máj. 0,48 ifm


A szerb hadszíntéren harcoló 5. és 6. hadsereg tartozott Potiorek tbszn. főparancsnoksága alá, 1914 decemberében szűnt meg a 6. hadsereggel együtt, helyét a Jenő főherceg vezette parancsnokság vette át.

1. Operationsabteilung Op. Nr. 1/OK – 599/OK 1914.aug.6.–szept.22. Zömében
másolat
2. Operationsabteilung

NachrichtenabteilungJustizreferent
Op. Nr. 601/OK – 4.561/OK

K. Nr. 115/21. Na.–
294/3. Na.

Jus.Ref. Nr. 163., 540/OK
1914.szept.22.–dec.27.


1914.aug.14.–dec.23.

1914.szept.27., dec.16.
3. Befehlsabteilung


Nachrichtenabteilung


Tagebuch
Op. Nr. 1/19–791.
Op. Nr. 840–13.677.

K. Nr. 288/7.–13.180/10.

2 db
Hadrendek
1914.dec.27.–dec.30.
1915.jan.3.–máj.29.

1915.jan.–máj.

1914.aug.6.–okt.19.
1914–1917
4. K. u. k. Armee-Etappenkommando
der BSK

K. u. k.
Rayonskommando
Banat
Reservat-Verlautbarungen Nr.1–3.
Verlautbarungen Nr.1–32.

Nr. 513–1833.
Tagebuch
Hadrendi, történeti
összeállítás

1915.jan.27.–máj.25.
1915.jan.2.–máj.25.

1914.dec.–1915.szept.
1915.jún.–1916.jan.

1914.dec.–1915.nov.
Eredeti iratok
II. 104.
K. U. K. KOMMANDO DER SÜDWESTFRONT, schon
K. U. K. HEERESGRUPPENKOMMANDO ERZH. EUGEN
1915. máj.–1917. febr. 0,48 ifm


Olaszország hadba lépése után alakult a balkáni haderő parancsnokságából Jenő fhg. vezetésével a délnyugati hadszíntéren.

5.

Generalstabsabteilung Op. Nr. 12–43.465.
Op. Nr. 319–54.700/1
Op. Nr. 526–3313.
1915.máj.28.–dec.31.
1916.jan.2.–dec.20.
1917.jan.–febr.
Másolatok

6.
Generalstabsabteilung 2 db Tagebuch melléklettel 1915.máj.15.–dec.31
7. Generalstabsabteilung Reservat-Verlautbarungen
Nr. 1–34.
Nr. 1–11.
Verlautbarungen
Nr. 1–218.
Nr. 1–72.
Nr. 1–4.

1915.jún.5.–dec.31.
1916.jan.2.–nov.9.

1915.jún.1.–dec.30.
1916.jan.4.–dec.18.
1917.jan.20.–febr.26.
Eredeti iratok
8. Quartiermeisterabteilung Reservat-Verlautbarungen
Nr. 1–26.
Nr. 1–15.
Verlautbarungen
Nr. 1–41.
Nr. 1–17.

1916.aug.13.–dec.31.
1917.jan.5.–febr.14.

1916.aug.1.–dec.30.
1917.jan.1.–febr.14.
II. 104.
K. U. K. KOMMANDO DER SÜDWESTFRONT (II.)
1917. máj.–1918. jan. 0,12 ifm


Ismét Jenő fhg. vezetésével alakult meg az olasz fronton.

9. OperationsabteilungNachrichtenabteilung
Op. Nr. 5965–35.278.
Nr. 1161/1.
Napi helyzetjelentések

Na. Nr. 6000/25. – 26.200/1.
1917.máj.–okt.
1918.jan.
1917.júl.10.–dec.15.

1917.máj.–okt.
II. 105.
K. U. K. HEERESGRUPPENKOMMANDO CONRAD, später
K. U. K. HEERESGRUPPENKOMMANDO ERZH. JOSEPH, schon HEERESGRUPPE IN TIROL
1917. márc.–1918. nov. 0,12 ifm


A Jenő seregcsoport feladatát vette át az olasz hadszíntéren, majd a parancsnokváltozások után a háború végén a tiroli védelmi körzet parancsnokságaként működött.

10. Operationsabteilung

Op. Nr. 13.236–51.015.
Na. Nr. 2000/8.
Op. Nr. 15.000–30.000/36.
Op. Nr. 30.000/100. – 55.000/200.
Napi helyzetjelentések
1917.aug.–dec.
1918.jún.15.
1918.ápr.–júl.12.

1918.júl.22.–nov.15.
1918.júl.22.–okt.24.
Eredeti iratok
II. 106.
K. U. K. 12. ARMEEKOMMANDO, resp.HEERESGRUPPEN-, resp. HEERESFRONTKOMMANDO ERZH. KARL, später HEERESFRONTKOMMANDO ERZH. JOSEPH, schon HEERESFRONTKOMMANDO KÖVESS
1916. júl.–1918. máj. 1,32 ifm


A keleti fronton hozták létre a nagy orosz offenzíva (Bruszilov) idején, majd az észak-keleti frontszakaszon harcolt a német csapatokkal együttműködésben, a névben szereplő parancsnokkal az élén.

11. Operationsabteilung Op. Nr. 322.
Op. Nr. 231–1898.
Op. Nr. 3386–3765.
Op. Geh. Nr.1–471.
Op. Nr. 32–5625.
Op. Nr. 24–1040/1.
Parancsok
1916.júl.17.
1916.aug.–okt.
1916.dec.8.–dec.23.
1917.jan.5.–dec.1.
1917.jan.4.–dec.28.
1918.jan.–márc.
1916.júl.9.–1918.jan.13.
12. Operationsabteilung Op. Nr. 100/1.–100/93.
napi helyzetjelentések

1916.szept.1.–dec.25.
13. Operationsabteilung Napi helyzetjelentések 1917.jan.4.–dec.31.
1918.jan.1–4.
14.


15.
Nachrichtenoffizier


Nachrichtenoffizier


Artillerieabteilung


Pionierabteilung

Kanzleidirektion
Ikt. n.
Ikt. n., ill.
N. 0. Nr. 147–2.842.
N. 0. Nr. 2844–4223.
N. 0. Nr.1–110.

Art. No. 107.
Art. Nr. 348–2468.

Pi. Nr. 690/Op.–796/Op.

Ikt. n. beosztási állomány
és egyéb kimutatások
Feldzeitungen
1916.dec.1.–dec.31.

1917.jan.1.–aug.31.
1917.szept.1.–dec.31.
1918.jan.1.–jan.12.

1916.aug.11.
1917.márc.3.–jún.3.

1917.máj.25.–jun22.


1916.dec.–1917.dec.
1917.júl.–szept.
Az orosz hds.-re, Oroszország belső viszonyaira, a fegyverszüneti tárgyalásokra vonatk. iratok
16. Tagebuch 1 db könyv 1916.júl.4.–okt.12.
Másolatok
17. Tagebuch 1 db könyv és másolata 1916.okt.13.–dec.31
18. Tagebuch 1 db könyv és másolata 1917.jan.1.–márc.31.
19. Tagebuch 1 db könyv és másolata 1917.ápr.1.–jún.30.
20. Tagebuch 1 db könyv és másolata 1917.júl.1.–szept.30.
21.


Tagebuch

József főherceg személyes iratai
2 db könyv és másolatai

Táviratok, feljegyzések, naplók
1917.okt.1.–1918.jan.12.


1914–1918


Eredeti iratok
II. 979.
K. U. K. HEERESGRUPPENKOMMANDO KÖVESS
1918. okt.–nov. 0,01 ifm


A balkáni fronton osztrák–magyar és német csapatok álltak alárendeltségében.

Parancsnoka Kövess Hermann lov.tbk. volt.

22.

.
Operationsabteilung


Nachrichten Stelle
Op. Geh. Nr. 26/I. – 73.
Op. Nr. 280–2645.

Na. Nr. 349. res.
1918.okt.26.–nov.2.
1918.okt.13.–nov.2.

1918.okt.24.
II. 118.
K. U. K. ARMEEGRUPPENKOMMANDO KÖVESS
1914. aug. 0,06 ifm


A mozgósításkor alakult, és az orosz frontra vezényelték.

Parancsnoka Kövess Hermann lov.tbk. volt.

22. Operationsabteilung Op. Nr. 6–166. 1914.aug.4.–aug.25.
II. 119.
K. U. K. ARMEEGRUPPENKOMMANDO KUMMER
1914. aug.–szept. 0,05 ifm


A mozgósításkor alakult, és az orosz frontra vezényelték.

Parancsnoka Heinrich Kummer lov.tbk. volt.

22. Op. Nr. 1–438.
Nr. 64., 66. Op. Tr.
1914.aug.2.–szept.18.
1914.szept.17–18.

II. 107.
K. U. K. LANDESVERTEIDIGUNGSKOMMANDO IN TIROL
1915. máj.–1918. márc. 0,80 ifm


A cs. és kir. 1. hadseregparancsnokságból alakult, később átnevezték 11. hadsereggé, illetve esetenként azonos volt az adott területen állomásozó hadtest parancsnokságával.

Parancsnoka Viktor Dankl lov.tbk. 1916. márciusig,

Josef Roth gyal.tbk. 1916. júliusig.

23.


LVKmdt
I. Rayon

II. Rayon
Op. Nr. 24–2473.
Op. Nr. 1036–2323/21.
Res. Befehle Nr. 1–24.
Befehle Nr. 57–72.

Tagebuch

Tagebuch
1915.máj.29.–dec.20.
1916.febr.18.–jún.23.
1915.júl.23.–nov.26.
1915.okt.28.–dec.2.

1915.máj.19.–1917.márc.27.
1915.máj.20.–1917.jan.31.

24. III. (Südtirol) Rayon Res. Nr. 6901.,
Op. Nr. 1169–1810.,
J. Nr. 4763–4917.,
E. Nr. 3236. + ikt. n.
Res. Nr. 476., J. Nr. 34.
Res. Befehle, bzw.
Res. Abfertigung
Res. Nr. 3919–6290.
Abfertigung
Abfertigung1915.szept.–dec.
1916.jan.


1915.júl.24.–nov.3.
1915.máj.27.–dec.31.
1916.jan.1.–márc.14.
25. III. (Südtirol) Rayon Tagebuch
Situations-Berichte
1915.máj.5.–1916.jún.22.
1915.jún.1.–szept.22.
26. IV. Rayon Abfertigung Nr. 168–187.
Befehle Nr. 18–94.
Befehle Nr. 1–280.
Befehle Nr.1–233.
1916.aug.22.–szept.17.
1915.júl.12.–dec.30.
1916.jan.3.–dec.31.
1917.jan.1.–nov.7.
27. V. Rayon Res. Nr. 30–2451.
Op. Nr. 34–2210.
Res. Nr. 2935–2999.,
Op. Nr. 637–4136.,
J. Nr. 1019., E. Nr. 764.
Res. Off. Befehle
Res. Nr. 1400.
Res. Off. Befehle
Res. Nr. 5–8.
Res. Befehle Nr. 1–19.
Res. Befehle Nr. 9., 11.
Befehle Nr. 35–192.
1915.febr.–szept.
1915.jún.–dec.


1916.márc.–dec.

1916

1917.febr.6.–júl.15.
1917.márc.12.–nov.3.
1918.febr.14.–márc.2.
1915.jún.17.–dec.31.

Eredeti iratok
28. V. Rayon Befehle Nr. 1–294. 1916.jan.3.–dec.31.
29. V. Rayon Befehle Nr.1–252.
Befehle Nr.8., 32.
1917.jan.2.–nov.8.
1918.jan.9., febr.9.
30. V. Rayon A Kriegsarchivban
őrzött iratok jegyzéke

1914–1916
II. 108.
KOMMANDIERENDER GENERAL UND LANDESCHEFIN BOSNIEN UND DER HERCEGOVINA
1914. júl.–1918. okt. 2 ifm


A posztot 1912 óta Potiorek tbszn. töltötte be, aki figyelmét főként a háborús előkészületek tökéletesítésére fordította.

31. Kommando Op. Mo. Nr. 2186.
Res. Befehle Nr. 5–77.
Res. Befehle Nr. 1–31.
Kriegsgliederungen:
Op. Nr. 2590–2940.
Op. Nr. 10–8282.
1916.ápr.
1915.jan.31.–dec.27.
1916.jan.3.–máj.18.

1917.nov.1.–dec.1.
1918.jan.1.–okt.1.
Eredeti iratok


32.
K. u. k. Gendarmeriekorps
für BH

Kommando
Beosztott csendőralakulatok


K. Nr. 280–340.
Befehl Nr. 18.
Standesbefehle Nr. 24–36.
Standesbefehl Nr. 1.

5. Aekmdo: E.Nr. 7–514.


1914.júl.–aug.
1914.szept.15.
1914.szept.16.–dec.16.
1915.jan.15.

1914.aug.dec.
33. Beosztott csendőralakulatok 5. Aekmdo: sz. n. iratok
1914.aug.–dec.
34. Beosztott csendőralakulatok 5. Aekmdo: sz. n. iratok
1914.szept.–dec.
35. Beosztott csendőralakulatok

5. Aekmdo sz. n. iratok
6. Aekmdo: E. Nr. 4–85.
+ sz. n. iratok
1914.aug.–dec.
1914.aug.–dec.
36. Beosztott csendőralakulatok AE der BSK:
E. Nr. 2–219.

1915.jan.1.–febr.18.
37. Beosztott csendőralakulatok AE der BSK:
E. Nr. 221–429.

1915.febr.18.–márc.27.
38. Beosztott csendőralakulatok AE der BSK:
E. Nr. 431–775.

1915.márc.28.–máj.29.
39. Beosztott csendőralakulatok 12. Egkmdo:
E. Nr. 777–979.

1915.jún.3.–júl.16.
40. Beosztott csendőralakulatok 12. Egkmdo:
E. Nr. 980–1244.

1915.júl.3.–szept.1.
41. Beosztott csendőralakulatok Sz. n. iratok 1915.jan.–szept.
42. Beosztott csendőralakulatok AE der BSK: sz. n. pénzügyi elszámolások

1915.jan.–febr.
43. Beosztott csendőralakulatok AE der BSK: sz. n. pénzügyi elszámolások
1915.jan.–febr.
44. Beosztott csendőralakulatok 12. Egkmdo: sz. n. pénzügyi elszámolások

1915.jún.–júl.
45. Beosztott csendőralakulatok 1–26. szárnyparancsnokság: sz. n. iratok

1914.aug.–1915.szept.
46. III. sz. tábori csendőr-
különítmény, Versec
Bácsföldvári kordonőrség
1–41. ikt. sz. + sz. n.

1–53. ikt.sz. + sz. n.
1915.márc.–jún.

1915.márc.–jún.
47.
Kgl. kroat.–slav.
Gendarmerie
I–V. szárnyparancsnokság:
sz. n. iratok

1914.júl.–szept.

HADSEREGEK, SEREGCSOPORTOK


II. 109.
K. U. K. 1. ARMEEKOMMANDO, schon
K. U. K. 1 GENERALKOMMANDO, später
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO SIEBENBÜRGER
1914. aug.–1918. okt. 2,52 ifm


A mozgósítás után a hadsereg az orosz hadszíntérre került. 1916 júliusában feloszlott, majd – Románia hadba lépése után – újraalakulva Erdélybe került (ekkortól volt parancsnoka Arz Arthur gyal.tábornok), itt harcolt az 1918 áprilisában végrehajtott átszervezéséig. Katonai közigazgatási szervként Brassó székhellyel működött. 1918 szeptemberétől Erdélyi csoportparancsnokság lett.

Parancsnokai voltak: Viktor Dankl lov.tbk. a mozgósítástól 1915. májusig,

Paul Puhallo tbszn. 1916. januárig,

Arz Arthur gyal.tbk. 1917. februárig,

Franz Rohr vezds. 1918. márciusig,

Hadfy Imre gyal.tbk. 1918. áprilistól.

1.
Generalstabsabteilung Op. Nr. 3/6–789. 1914.aug.10.–szept.11. Zömében
másolat

2.
Generalstabsabteilung Op. Nr. 790–2751. 1914.szept.11.–dec.31.

3.

Generalstabsabteilung

Op. Nr. 2753–4399.

1915.jan.1.–jún.29.

4.

Generalstabsabteilung

Op. Nr. 4401–5197.

1915.jún.29.–aug.15.

5.

Generalstabsabteilung

Op. Nr. 5202–5828.

1915.aug.16.–okt.5.

6.

Generalstabsabteilung

Op. Nr. 7–4124.

1916.aug.14.–dec.15.

7.

Generalstabsabteilung

Op. Nr.12–2680.

1917.jan.4.–jún.30.

8.

Generalstabsabteilung

Op. Nr. 2688–4060.

1917.júl.1.–dec.31.

9.


Generalstabsabteilung

K-Stelle, Abwehr-Stelle

Kanzleidirektion


Platzkommando

Artilleriegeneral


Telegraphenchef
Ausbildungsgruppe


(Generalstabsabteilung)

Op. Nr. 1–767.
Res. Nr. 3–4352.

Res. Nr. 270.
Res. Nr. 1–767.

K. Nr. 20–3718.
K. Nr. 443–2392.
K. Nr. 78–1509.
V.0. Nr. 155–244.
Na. Nr. 423–5159.
Na. Nr. 195.
Pers. Nr. 73–859.
Pers. Nr. 73–2157.
Pers. Nr. 611. + ikt. n.
K. D. Nr. 148–693.
K. D. Res. Nr. 30.
Fürs. Nr. 1–128. + ikt. n.

Pl. Nr. 224.

A. Nr.2710–4174.
A. Nr. 31–236.

E. Nr. 394–5333.
Tel Nr. 182–841.
Tel. Nr. 894–978.
Tel. Nr. 39–241.

Res. Exh. Nr. 687–3904.
Res. Befehle

Pressenachrichten

1918.jan.1.–ápr.15.
1914.aug.11.–1915.aug.17.

1916.dec.29.
1917.jan.–jún.

1914.aug.17.–1915.aug.3.
1916.febr.14.–ápr.30.
1916.aug.25.–dec.22.
1916.szept.24.–okt.2.
1917.febr.7.–szept.21.
1918.febr.5.
1916.máj.–dec.
1917.febr.–nov.
1918.jan.–febr.
1917.ápr.–máj.
1918.jan.
1917.márc.–máj.

1916.ápr.

1917.máj.–dec.
1918.jan.–márc.

1915.aug.–dec.
1916.szept.–nov.
1917.jún.
1918.jan.–febr.

1917.márc.–aug.
1917.aug.–1918.máj.

1917.dec.–1918.márc.


10. Kriegsgliederungen St. Nr. 528–900. 1917.ápr.11.–okt.31. Eredeti iratok
11. Kriegsgliederungen St. Nr. 915–2539.
St. Nr. 520–757.
3 db iktatókönyv
1917.nov.1.–dec.31.
1918.jan.1.–ápr.15.
1917–1918.
12. Generalstabsabteilung Befehle Nr. 1–25.

Befehle Nr. 2–47.
Res. Befehl Nr. 2.
Befehle Nr. 1–87.
Befehle Nr. 1–14.
Befehle Nr. 1–38.
Res. Befehle Nr. 1–9.
Befehle Nr. 1–13.
Res. Befehle Nr. 1–5.
1914.aug.11.–1915.máj.23.
1915.jún.23.–dec.31.
1915.okt.28.
1916.jan.1.–júl.25.
1916.szept.14.–dec.22.
1917.jan.3.–dec.27.
1917.júl.20.–dec.30.
1918.jan.5.–ápr.15.
1918.jan.23.–ápr.13.
Eredeti iratok
13. Generalstabsabteilung Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigungen Nr. 1–217.
Abfertigungen Nr. 1–217.
1914.aug.11.–dec.31.
1915.jan.2.–máj.21.
1916.aug.31.–dec.31.
1917.jan.1.–aug.5.
1917.aug.6.–dec.31.


14. Generalstabsabteilung Tagebücher ( 8 db ) 1914.aug.4.–1918.ápr.15. Másolatok
15. K. u. k. 1.
Armee-Etappenkommando,
bzw. Quartiermeisterabteilung
Zömében
eredeti iratok

Gruppe I. Op. Nr. 21–41.243. 1914.aug.11.–1915.dec.29.
Qu. Op. Nr. 1605–19761. 1916.febr.–júl.
Qu. Nr. 17.766–29.891. 1916.márc.–máj.
Qu. Op. Nr. 10.100–25.208.
1916.szept.–dec.
Qu. Nr. 2680–7100. 1916.okt.–dec.
Qu. Op. Nr. 4016–62.928. 1917.jan.–dec.
16. Gruppe I.


Sanitätswesens (Gruppe IX.)


Gruppe XIII.

Ersatzwesens
Qu. Op. Nr. 215–14638..
Res. Nr. 4–239.
Res. Nr. 3630–9731.
Qu. Res. Nr. 1084–4800.
Res. Nr. 353–690.
Qu. Res. Nr. 1–252.
Feldberichten
E. Nr. 48–7990.

Allg. Nr. 20.

San. E. Nr. 681.
San. E. Nr. Res. 61.

Qu. Wg. Nr. 424–4075.

Ers. Nr. 4–12.000.
Res. Ers. Nr. 100–173.
Ers. Nr. 600–2037.
1918.jan.2.–ápr.15.
1914.aug.11.–okt.25.
1915.márc.28.–nov.8.
1916.febr.12.–jún.5.
1917.szept.–dec.
1918.jan.1.–márc.1.
1917.jan.4.–okt.31.
1914.aug.22.–1915.márc.5.
1914.aug.17.

1916.okt.5.
1917.okt.6.

1917.máj.–okt.

1917.márc.–dec.
1918.febr.
1918. jan.

17.

Gruppe VI.


Intendanz (Gruppe VII.)

Gendarmerie

E. Nr. 1–241. + ikt.könyv
Ikt. n.

Res. I. Nr. 41.
I. Nr. 3033.
I. Nr. 380–3550.
I. Nr. 1079–68.426.
I. Nr. 121–11.000.

o. Z. Akten

1916.máj.–aug.
1914–1916

1915.jún.15.
1915.ápr.22.
1916.máj.–dec.
1917.jan.–dec.
1918.jan.–márc.

1915–1916

18.

K. u. k. 1.
Armee-Etappenkommando

Befehle Nr. 3–196.

1914.aug.29.–1915.dec.29.

19.

Quartiermeisterabteilung

Res. Verlautbarungen Nr. 1–2.
Verlautbarungen
Nr. 1–23.
Sonder-, Separat-, Res.
Verlautbarungen
Verlautbarungen
Nr. 1–93.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–7.
Verlautbarungen
Nr. 1–24.
Sammlung Nr. 1–12.
Sammlung Nr. I–XIII.

1916.okt.12.–nov.29.

1916.aug.30.–dec.28.

1917.jan.–dec.

1917.jan.4.–dec. 30.

1918.jan.6.–márc.27.

1918.jan.4.–ápr.12.
1915.júl.1.–dec.31.
1916.jan.1.–júl.15.

20.

K. U. K. 1. GENERALKOMMANDO

Op. Nr. 41/I–2100/31.
– Lagemeldungen


1918.ápr.15.–szept.1.

Eredeti iratok

21.

K. U. K. 1. GENERALKOMMANDO


K. U. K. GRUPPENKOMMANDO SIEBENBÜRGEN

Op. Nr. 131/I – 2140/I.
E. Nr. 27.112/I – 39.032/I.
I. Nr. 32.746.
Tel. Nr. 710.
Res. Befehle Nr. 1–8.
Befehle Nr. 1–43.

Op. Nr. 5016/I – 5190/I.
E. Nr. 81.763. + ikt. n.
Hadrendek

1918.ápr.15.–aug.31.
1918.ápr.–máj.
1918.máj.
1918.ápr.
1918.ápr.20.–aug.25.
1918.ápr.19.–aug.24.

1918.szept.–okt.
1918.nov.
1918.okt.
II. 110.
K. U. K. 2. ARMEEKOMMANDO, bzw. OSTARMEE
1914. aug.–1918. júl. 2,40 ifm


A háború kezdetén a szerb hadszíntérre vonult, majd az orosz mozgósítás után átirányították a keleti frontra. 1915 szeptemberétől 1916 júliusáig Heeresgruppenkommando Böhm-Ermolli néven működött, majd 1918 áprilisától nevezték át Keleti hadsereggé, és Ukrajna területén megszálló erőként állomásozott.

Parancsnokai voltak: Eduard Böhm-Ermolli vezds. a mozgósítástól 1918. áprilisig,

Alfred Krauss gyal.tbk. 1918. novemberig.

22. Generalstabsabteilung Op. Nr. 16–420.
Op. Nr. 1–210.
1914.aug.2.–aug.20.
1914.aug.25.–szept.5.

23.

Generalstabsabteilung

Op. Nr. 211–420.

1914.szept.6.–szept.15.

Zömében
másolatok

24.

Generalstabsabteilung

Op. Nr. 422–593.

1914.szept.14.–szept.28.
25. Generalstabsabteilung Op. Nr. 601–804. 1914.szept.29.–okt.12.
26. Generalstabsabteilung Op. Nr. 807–1029. 1914.okt.13.–okt.27.
27. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1030–1204. 1914.okt.28.–nov.13.
28. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1206–1745. 1914.nov.14.–dec.31.
29. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1752–2935. 1915.jan.1.–márc.31.
30. Generalstabsabteilung Op. Nr. 2937–3729. 1915.ápr.1.–máj.18.
31. Generalstabsabteilung Op. Nr. 3732–4990. 1915.máj.19.–júl.7.
32. Generalstabsabteilung Op. Nr. 4993–6285. 1915.júl.8.–szept.15.
33. Generalstabsabteilung

K-Stelle
Op. Nr. 6290–8425.
Op. Nr. 931–1512.
Op. Nr. 3018–3447.
Res. Nr. 153–6247.
Res. Nr. 1898.
Pers. Res. Nr. 1445.
Pers. Res. Nr. 849.
Pers. Nr. 8800–10.160.
Pers. Res. Nr.491.

K. Nr. 2–4257.
K. Nr. 51–283.
Na. Nr. 168–2249.
1915.szept.15.–dec.3.
1916.márc.14.–ápr.10.
1918.ápr.7.–ápr.17.
1914.szept.–1915.nov.
1916.máj.
1916.okt.
1917.jan.
1917.jan.–márc.
1918. jan.

1914.szept.–1915.dec.
1916.jan.
1917.febr.–ápr.


34. Generalstabsabteilung
Sturmlehrkurs

Sturm-Bataillon
Res. Befehle Nr. 1–60.

Befehle Nr. 1–146.
Res. Befehle Nr. 1–18.
Befehle Nr.1–18.
Res. Befehle Nr. 1–2.
Befehl Nr. 12.
Res. Befehle Nr. 1–2.

Ikt. n.

Res. Nr. 45–77.
Tagebuch
1914.szept.29.–1915.dec.24.
1914.aug.4.–1915.dec.28.
1916.jan.3.–nov.22.
1916.jan.1.–nov.29.
1917.márc.13.
1917.szept.28.
1918.febr.18.

1917–1918

1917.ápr.17.–jún.17.
1917.ápr.1.–okt.1.
35. Generalstabsabteilung Tagebuch 1914.aug.25.–1915.márc.15.
36. Generalstabsabteilung Tagebuch
Feldzeitungen
1915.márc.16.–szept.30.
1914.nov.–dec., 1915
37.


Armee-Etappenkommando,
bzw. Quartiermeisterabteilung
Op. Nr. 192–2884.
Op. Nr. 194–38.400.
Qu. Op. Nr. 296–5990.
Qu. Op. Nr. 946–1746.
Res. Nr. 917–4403.
Res. Nr. 505–7843.
Qu. Res. Nr. 392–393.
I. Nr. 159–29.140.
Ers. Nr. 1–1855.
1914.aug.–1915.febr.
1915.febr.–dec.
1916.jan.–aug.
1917.ápr.–jún.
1914.szept.–1915.jún.
1915.márc.–nov.
1916.jan.
1914.aug.–1916.szept.
1917.márc.–júl.
38.


Armee-Etappenkommando,
bzw. Quartiermeister-
abteilung
Befehle Nr. 7–13.
Befehle Nr. 36–41.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–45
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–40.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–97.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–34.
Allg. Verlautbarungen
Nr. 1–151.
1914.dec.–1915.febr.
1918.márc.

1915.márc.–dec.

1916.jan.–dec.

1917.jan.–dec.

1918.jan.–máj.

1915.febr.–dec.

39.


Armee-Etappenkommando,
bzw. Quartiermeister-
abteilung

Allg. Verlautbarungen
Nr. 1–300.

1916.jan.–dec.
40.


Armee-Etappenkommando,
bzw. Quartiermeister-
abteilung
Allg. Verlautbarungen
Nr. 1–292.
Allg. Verlautbarungen
Nr. 1–161.

1917.jan.–dec.

1918.jan.–júl.


40/a.

Armee-Etappenkommando,
bzw. Quartiermeister-
abteilung


Hadrendi összeállítás


1914–1918

II. 111.
K. U. K. 3. ARMEEKOMMANDO, bzw.ARMEEGRUPPENKOMMANDO
TERSZTYÁNSZKY, schon3. ARMEEKOMMANDO
1914. aug.–1918. jan. 1,44 ifm


Az orosz hadszíntéren harcolt 1915. júniusi feloszlatásáig (átszámozták 1. hadsereggé.) 1915. szeptembertől a szerb fronton az addig helyébe lépett Armeegruppe Tersztyánszky-ból szervezték újjá, majd 1916-ban részt vett Albánia megszállásában, illetve májustól Tirol területén állomásozott, ahonnan július végén a keleti frontra vezényelték. 1918 januárjában átszámozták 7. hadsereggé.

Parancsnokai voltak: Adolf Brudermann altbgy. a mozgósítástól 1914. szeptember elejéig,

Svetozar Boroevic gyal.tbk. 1915. májusig,

Paul Puhallo tbszn. 1915. júniusig,

Kövess Hermann gyal.tbk. az újjászervezéstől 1916. októberig,

Karl Kirchbach vezds. 1917. márciusig,

Tersztyánszky Károly vezds. 1917. júliusig,

Karl Kritek vezds. 1918. január 13-ig.

41. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1–1297. 1914.aug.1.–okt.13.
Zömében
másolatok
42. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1312–2670. 1914.okt.14.–dec.31.
43. Generalstabsabteilung Op. Nr. 2673–3531. 1915.jan.1.–márc.14.
44. Generalstabsabteilung Op. Nr. 3536–4390. 1915.márc.15.–jún.8.
45. Generalstabsabteilung Op. Nr. 4–5399. 1915.máj.27.–okt.11
46.
Generalstabsabteilung Op. Nr. 5400–8302.
1915.okt.11.–dec.25.
47.
Generalstabsabteilung
K-Stelle
Op. Nr. 90–9740.
Op. Nr. 193–3198.
Res. Nr. 26–1449.
Res. Nr. 2154–3815.

K. Nr. 1353–1400.
K. Nr. 3–2729.
K. Nr. 43–73.
K. Nr. 94–197.
Hadrendi összeállítás
1916.jan.–dec.
1917.márc.–júl.
1914.aug.–1915.febr.
1915.júl.–szept.

1914.aug.
1915.máj.
1915.júl.–aug.
1916.márc.–szept.
1914.aug.–1918.jan.


48.

Generalstabsabteilung

Tagebuch

1914.aug.11.–jún.9.


49.

Generalstabsabteilung

Tagebuch

1915.máj.27.–1918.jan.12.

50.

Generalstabsabteilung

Befehle Nr. 1–111.

Res. Befehle Nr. 1–48.

Befehle Nr. 1–205.

Res. Befehle Nr. 1–2.
Befehle Nr. 1–5.

1914.aug.11.–1915.jún.4.
1916.aug.8.–1917.dec.30.
1916.júl.30.–1917.dec.30.
1918.jan.2.–jan.12.
1918.jan.1.–jan.12.

51.

Generalstabsabteilung

Res. Verlautbarungen
Nr. 1–53.
Verlautbarungen
Nr. 1–124.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–11.
Verlautbarungen
Nr. 1–31.

1915.jún.19.–1916.márc.17.
1915.jún.16.–
1916.márc.17.

1916.ápr.7.–jún.28.

1916.ápr.3.–júl.18.
52.Armee-Etappenkommando, bzw. Etappengruppenkmdo 12.,
bzw. Quartiermeister-
abteilung
Op. Nr. 106–111.315.

Op. Nr. 16–3485.
K. Nr. 772–992.
P.Nr. 3102–6620.
Q. Op. Nr. 1300–8473.
Q. Op. Nr. 3181–113.671.
Befehle Nr. 24–55.
1914.aug.20.–1915.ápr.12.
1915.máj.28.–nov.25.
1915.jún.9.–júl.10.
1915.aug.–dec.
1916.febr.–júl.
1917.jan.–dec.
1915.febr.4.–jún.3.
52/a.


Armee-Etappenkommando, bzw. Etappengruppenkmdo 12.,
bzw. Quartiermeister-
abteilung
Jegyzék
a Bécsben őrzött iratokról

1914.aug.–1916.jún.


II. 112.
K. U. K. 4. ARMEEKOMANDO, schon
K. U. K. 4. GENERALKOMMANDO
1914. aug.–1918. okt. 2 ifm


A mozgósítástól az 1918 márciusában történt átszervezéséig az orosz fronton harcolt. Katonai közigazgatási szervként Galíciában Lemberg székhellyel működött.

Parancsnokai voltak: Moritz Auffenberg gyal.tbk. a mozgósítástól 1914. szeptember 14-ig,

József Ferdinánd fhg. vezds. 1916. június közepéig,

Tersztyánszky Károly vezds. 1917. március elejéig,

Karl Kirchbach vezds. 1918. március közepéig,

Viktor Weber gyal.tbk. 1918. márciustól május közepéig,

Heinrich Goiginger gyal.tbk. 1918. novemberig.

53. Generalstabsabteilung
Op. Nr. 1–701. 1914.aug.1.–szept.21.
54. Generalstabsabteilung
Op. Nr. 715–1632. 1914.szept.22.–nov.24.
55. Generalstabsabteilung
Op. Nr. 1634–2208. 1914.nov.25.–dec.31.
56. Generalstabsabteilung
Op. Nr.2210–2808. 1915.jan.1.–febr.28.
57. Generalstabsabteilung
Op. Nr.2815–3576. 1915.márc.1.–máj.10. Zömében
másolatok
58. Generalstabsabteilung
Op. Nr.3580–4328. 1915.máj.10.–jún.16.
59. Generalstabsabteilung
Op. Nr. 4329–5090. 1915.jún.17.–júl.31.
60. Generalstabsabteilung
Op. Nr.5029–5507. 1915.aug.1.–aug.25.
61. Generalstabsabteilung
Op. Nr. 5508–6067. 1915.aug.26.–szept.19.
62. Generalstabsabteilung Op. Nr. 6070–6521.
OP. Nr. 23–2415.
Op. Nr. 1/132–5303.
Op. Nr. 304–1043.
1915.szept.20.–okt.31.
1916.jan.–aug.
1917.jan.–dec.
1918.jan.–márc.
63. Generalstabsabteilung Res. Nr. 6–1701.

K. Nr. 19–5456.
K. Nr. 9–2129.
Befehle
Befehle
Tagebuch
+ Beilage
Feldzeitung Nr. 6–287.

Feldzeitung Nr. 5–72.
Jegyzék
a Bécsben őrzött iratokról
1914.szept.–
1915.febr.
1914.aug.–1915.dec.
1916.jan.–aug.
1914.aug.–1915.aug.
1918.jan.–márc.
1914.okt.1.–nov.26.
bis 1915.ápr.9.
1914.szept.19.–1915.aug.25.
1916.jún.1.–aug.12.

1914.júl.–dec.
64.Armee-Etappenkommando,
bzw. Qartiermeister-
abteilung
Op. Nr. 1060–46.057.

Qu. Op. Nr. 5100–30.142.
Qu. Op. Nr. 33–107.940.
Qu. Nr. 6791.
Res. Nr. 2738–5336.
Qu. Res. Nr. 7006–87.856.
E. Nr. 2400–6338.
K. Nr. 248–935.
1914.szept.–
1915.dec.
1916.febr.–dec.
1917.febr.–dec.
1918.jan.
1915.febr.–jún.
1917.ápr.–szept.
1915.jan.–ápr.
1918.márc.–nov.
65.
65.
Armee-Etappenkommando,
bzw. Quartiermeisterabteilung
Befehle Nr. 1–342. 1914.aug.8.–1915.dec.29.
66.


Armee-Etappenkommando,
bzw. Quartiermeister-
abteilung
Befehle Nr. 1–140.
Befehle Nr. 1–153.
Res. Befehle Nr. 1–20.
1916.jan.2.–dec.31.
1917.jan.2.–dec.31.
1917.júl.26.–dec.29.
67.

Quartiermeisterabteilung
Expositur Krystynopol


Ausbildungsgruppe

Verlautbarungen Nr. 1–63.
Verlautbarungen Nr. 1–16.

E. Nr. Exh. Protokoll
Tel. Nr. Exh. Protokoll
Off. Bef. Exh. Protokoll

1917.márc.20.–dec.31.
1918.jan.5.–febr.25.

1917.jan.–okt.
1917.jan.–okt.
1917.jan.–okt.
68.
K. U. K. 4. GENERALKOMMANDO Op. Nr. 11.400–52.600.
Helyzetjelentések:
Nr. 40.000/23–98., 51.100/3–29.
Res. Befehle Nr. 1–4.
Befehle Nr. 1–15.
Res. Verlautbarungen
Nr. 13–34.
Allg. Verlautbarungen
Nr. 42–89.
1918.ápr.–okt.


1918.jún.16.–szept.30.
1918.máj.8.–júl.28.
1918.ápr.8.–aug.4.

1918.ápr.17.–aug.22.

1918.ápr.4.–aug.11.
II. 113.
K. U. K. 5. ARMEEKOMMANDO, bzw.
KOMMANDO DER K. U. K. ISONZO-ARMEE, bzw.
K.U.K HEERESGRUPPENKOMMANDO BOROEVIC
1914. júl.–1918. nov. 1,20 ifm


A mozgósítás után a Szerbia elleni harcokban vett részt a balkáni haderők főparancsnoksága alárendeltségében. 1914 decemberében feloszlatták. Az olasz front megnyitása után állították fel újra az Isonzó-hadszíntéren, és itt állomásozott – különböző átszervezésekkel (1. Isonzo-Armee, 2. Isonzo-Armee, Isonzo-Armee: "Isa") – a háború végéig.

Parancsnokai voltak: Liborius Frank gyal.tbk. 1914. júliustól decemberig,

Svetozar Boroevic gyal.tbk. 1915. májustól 1917 augusztusig,

Wenzel Wurm vezds. (1.Is.A.) és

Johann Henriquez altbgy. (2.Is.A.) 1918 januárig,

Wenzel Wurm vezds. ("Isa") 1918 novemberig.

69. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1–429. 1914.júl.26.–szept.19.
Zömében
másolatok
70. Generalstabsabteilung Op. Nr. 430–529.
Res. Nr. 74–256.
K. Nr. 184–440.
Befehl Nr. 46.
Tagebuch
1914.szept.19.–dec.26.
1914.aug.–okt.
1914.szept.–dec.
1914.dec. 16.
1914.júl.25.–dec.23.
71. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1–2154.
Op. Nr. 198–2279.
Op. Nr. 10–1425.
Op. Nr. 150–1191.
1915.máj.27.–dec.20.
1916.jan.–nov.
1917.jan.–aug.
1918.jan.–okt.
72. Generalstabsabteilung

Abschnittskommando III.
Res. Nr. 1255–5321.
K. Nr. 31–3182.
K. Nr. 208–5358.
Res. Befehle Nr. 1–24.
Befehle Nr. 1–40.
Res. Befehle Nr. 1–43.
Befehle Nr. 1–74.
Res. Befehle Nr.1–35.
Befehle Nr. 1–67.

Op. Nr. 48–1424.
1915.júl.–dec.
1915.jún.–nov.
1916.jan.–nov.
1915.júl.15.–dec.30.
1915.júl.9.–dec.31.
1916.jan.5.–dec.29.
1916.jan.14.–dec.30.
1917.jan.5.–szept.30.
1917.jan.1.–szept.30.

1917.márc.–aug.
73.


Armee-Etappenkommando,
bzw. Quartiermeister-
abteilung.
Op. Nr. 24–5746.
K. Nr. 664–972.
Op. Nr. 31.110–41.120.
I. Nr. 14.308–17.027.
Qu. Op. Nr. 8000–33.000.
Res. Befehle
(Res. Nr.4987–5417.)
Verlautbarungen Nr.1–25.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–12.
Verlautbarungen Nr. 3–37.
Res. Verlautbarungen Nr.13–72.
Verlautbarungen
Nr. 38–177.
1914.aug.–dec.
1914.nov.–dec.
1915.aug.–nov.
1915.júl.–aug.
1917.febr.–máj.

1914.dec.10.–dec.20.
1914.szept.27.–dec.27.

1915.júl.19.–dec.19.
1915.júl.1.–dec.31.

1916.jan.13.–dec.25.

1916.jan.2.–dec.31.
74.


Armee-Etappenkommando,
bzw. Quartiermeister
abteilung.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–58.
Verlautbarungen Nr.1–178.
Jegyzék a Bécsben őrzött iratokról

1917.jan.3.–szept.26.
1917.jan.3.–szept.28.

1914.júl.–1915.dec.
75.

KOMMANDO DER K. U. K. 1. ISONZO-ARMEE

Generalstabsabteilung
QuartiermeisterabteilungOp. Nr. 1839–3944.
Na. Nr. 2510.
Res. Befehle Nr. 1–7.
Befehle Nr. 1–9.

Qu. Nr. 2813.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–12.
Verlautbarungen Nr. 1–36.1917.szept.–dec.
1917.szept.
1917.okt.5.–dec.28.
1917.okt.5.–dec.21.

1917.okt.

1917.nov.10.–dec.31.
1917.okt.6.–dec.29.
Zömében
eredeti iratok
76.
KOMMANDO DER K. U. K. 2. ISONZO-ARMEE

GeneralstabsabteilungOp. Nr. 2020–5557. (o. Z.)
Res. Befehle Nr. 1–8.
Befehle Nr. 1–30.1917.szept.–dec.
1917.okt.4.–dec.23.
1917.okt.1.–dec.26.Zömében
eredeti iratok
Quartiermeisterabteilung Qu. Nr. 3159–9668.
Verlautbarungen Nr. 1–9.
1917.nov.–dec.
1917.dec.9.–dec.31.
77.
KOMMANDO DER K. U. K. ISONZO-ARMEE

Generalstabsabteilung

Kriegsgliederungen

Evidenzgruppe "Feind"

Op. Nr. 33–3506.
Op. Nr. 183–2800/81.
Na. Nr. 422–839.
Op. Nr. 5106–9259.

1918.ápr.–nov.
1918.jan.–okt.
1918.jan.30.–okt.14.
1918.jan.–okt.Zömében
eredeti iratok

78. GeneralstabsabteilungQuartiermeisterabteilung
Res. Befehle Nr. 1–19.
Res. Befehle Sonderausgabe Nr. 1–8.
Befehle Nr. 1–25.
Res. Befehle Sonderausgabe Nr. 1–9.

Res. Verlautbarungen
Nr. 1–41.
Res. Verl. Sonderausgabe
Nr. 1–10.
Verlautbarungen
Nr. 2–112.
Verlautbarungen Sonderausgabe Nr. 1–56.
1918.jún.15.–okt.27.
1918.márc.25.–
júl.10.
1918.jan.1.–okt.19.

1918.márc.26.–júl.9.


1918.jan.10.–okt.23.

1918.márc.18.–jún.30.

1918.jan.6.–okt.24.

1918.febr.28.–júl.10.
II. 114.
K. U. K. 6. ARMEEKOMMANDO
1914. júl.–dec. 0,24 ifm


A balkáni haderők részeként a Szerbia elleni hadműveletekben vett részt feloszlatásáig.

Parancsnoka Oskar Potiorek tbszn. volt.

79.

80.
Generalstabsabteilung

Generalstabsabteilung

Armee-Etappenkommando
Op. Nr. 1–2513.

Res. Nr. 133–1906.

K. Nr. 8–245.
Tagebuch
Befehl Nr. 1.

Op. Nr. 1453–1880.
Befehle Nr. 3–7.
1914.júl.28.–dec.22.

1914.júl.–okt.

1914.júl.–nov.
1914.júl.25.–dec.27.
1914.júl.28.

1914.okt.–dec.
1914.aug.22.–nov.21.
Zömében
másolatok
II. 980.
K. U. K. 6. ARMEEKOMMANDO
1918. jan.–okt. 1,32 ifm


Az új parancsnokságot az olasz fronton állították fel, és a hadsereget az elvonuló német 14. hadsereg pótlásául rendelték.

Parancsnoka volt: 1918 júliusáig József fhg.,
a háború végéig Alois Schönburg-Hartenstein lov.tbk.

81.
Generalstabsabteilung Op. Nr. 1–1564.
Res. Nr. 40–491.
1918.jan.23.–okt.30.
1918.febr.–szept.

82. Generalstabsabteilung Ikt. n. napi helyzet-
jelentések
Res. Befehle ikt. n.
+ Nr. 213.
Befehle Nr. 1–49.
Tagesbefehle

1918.jan.20.–aug.16.

1918.febr.2.–okt.21.
1918.jan.23.–okt.24.
1918.jan.24.–jún.8.


83. Evidenzgruppe "Feind" Op. Nr. 80/Ev.–540/Ev. 1918.febr.1.–máj.3.
84. Evidenzgruppe "Feind" Op. Nr. 543/Ev.–1388/Ev. 1918.máj.4.–szept.28.
85. Kriegsgliederungen


Artillerie-Gruppe

Gasgruppe

Telegraphen-Chef
Op. Nr. 148–148/X.,
Kgl. Nr. 721–1770.

Art. Nr. 145–9628.

G.O. Nr. 406–814.

Res. T. Nr. 100–500.

1918.febr.–okt.

1918.febr.–aug.

1918.ápr.–aug.

1918.febr.–jún.
86. Generalstabsabteilung Tagebuch (5 db) 1918.jan.6.–márc.31.
87. Generalstabsabteilung Tagebuch (4 db) 1918.ápr.1.–máj.31.
88. Generalstabsabteilung Tagebuch (4 db) 1918.jún.1.–júl.31.
89. Quartiermeisterabteilung Qu. Op. Nr. 20706/W.R.,
Eb. Nr. 1521.,
Qu. Nr. 3975/Jus. R.,
Nr. 5180–5187/Ver. R.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–14.
Verlautbarungen
Nr. 9–61.1918.márc.–aug.

1918.jan.3.–okt.25.

1918.jan.3.–jún.30.
90. Quartiermeisterabteilung


Kriegsvermessung N. 13.

Abteilung
für das Ersatzwesens
Verlautbarungen
Nr. 62–97.

Res. Nr. 129.

Res. Nr. 1262–32.483.
Verlautbarungen Nr. 1–22.

Res. Verlautbarungen
Nr. 5–10.

1918.júl.4.–okt.23.

1918.febr.

1918.febr.–okt.
1918.febr.10.–szept.26.

1918.márc.29.–jún.14.
91. Armeesturmlehrkurs E. Nr. 586–755.,
Ikt. n. jegyzékek

1918.márc.–okt.
II. 115.
K. U. K. ARMEEGRUPPENKOMMANDO PFLANZER-BALTIN, bzw.
K. U. K. 7. ARMEEKOMMANDO, schon
K. U. K. 7. GENERALKOMMANDO
1914. okt.–1918. jún. 0,96 ifm


Mindvégig az észak-keleti hadszíntéren működött, míg az 1918 áprilisában katonai közigazgatási szervvé (Czernovitz székhelyű Generalkommando) történt átalakulását követően ez év júniusában feloszlott.

Parancsnokai voltak: Karl Pflanzer-Baltin lov.tbk. 1914. okt.3-tól,

Karl Kirchbach lov.tbk. 1916. szept. 8-tól okt. 20-ig,

Kövess Hermann tábornagy 1918. jan.16-ig,

Karl Kritek vezds. 1918. ápr.15-ig;

Hugo Habermann tbszn. 1918. jún.15-ig.

92. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1–1495. 1914.okt.2.–dec.31. Zömében
másolatok

93.

Generalstabsabteilung

Op. Nr. 1496–2881.

1915.jan.1.–máj.7.
94. Generalstabsabteilung Op. Nr. 2855–4509. 1915.máj.8.–dec.19.
95. Generalstabsabteilung Op. Nr. 8–2362.
Op. Nr. 1–1484. és
Kriegsgliederungen
Op. Nr. 300–371/2.
Kriegsgliederungen
Res. Nr. 83–5000.

Glstb. Nr. 11–295.
K. Nr. 145–1351.

K. Nr. 66–1547.
Na. Nr. 40–345.
Nr. 518–633.
Pers. Res. Nr. 20–3434.
Pers. Res. Nr. 100–5625.
G. Nr. 422–750.
E. Tel. Nr. 435.
T. Res. Nr. 805.
1916.jan.–dec.

1917.jan.–dec.

1918.jan.1.–ápr.1.
1914.okt.15.–1915.dec.18.
1915.jan.31.–dec.10.
1914.dec.–1915.szept.19.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–okt.
1915.márc.–ápr.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–dec.
1915.febr.–júl.
1915.máj.
1917.okt.
96. Generalstabsabteilung Tagebücher 1914.dec.27.–1916.jún.19.
97. Generalstabsabteilung Befehle Nr. 1–124.

Res. Befehl Nr. 1.
Res. Befehle Nr. 1–8.
Separat Befehle Nr. 1–3.
Befehle Nr. 1–45.
Verlautbarungen
Nr. 1–33.
1916.szept.23.–1917.dec.26.
1917.jan.17.
1918.jan.24.–ápr.11.
1918.márc.28.–ápr.15.
1918.jan.5.–ápr.20.
1916.szept.22.–1917.jan.30.

98.

Etappengruppenkmdo Nr. 8.,
bzw. 7. Armee-Etappenkommando, bzw.
Quartiermeisterabteilung


Etp. Nr. 147–3925.
Etp. Nr. 3171–48.537.
Qu. Nr. 154–57.440.
Qu. Nr.1050–31.582.
Qu. Nr. 20–12.316.
Glstb. Nr. 7.
Res. Nr. 100–532.
Qu. Res. Nr. 113–582.
Ius. Nr. 400–738.
Ius. Nr. 274–532.
Int. Nr. 116–28.855.
Int. Nr. 9000–23.535.
Int. Nr. 4000–47.466.
Int. Nr. 27.510.
Verlautbarungen
Nr. 3–51.
Verlautbarungen
Nr. 1–4.

1914.okt.–dec.
1915.febr.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.máj.–dec.
1918.febr.–ápr.
1915.ápr.2.
1915.ápr.–jún.
1916.jan.–szept.
1915.febr.–ápr.
1916.márc.
1915.ápr.–dec.
1916.ápr.–aug.
1917.jan.–dec.
1918.ápr.

1916.febr.26.–dec.31.

1917.jan.10.–febr.1.

99.

2. kiképző csoport

K. U. K. 7. GENERALKOMMANDO

54. sz. napiparancs
1–364. sz. napiparancs
Op. Nr. 248/2. – 625/1.
Res. Befehle Nr. 1–2.
Separat Res. Befehl Nr. 1.
Befehle Nr. 1–18.

1916.dec.31.
1917.jan.1.–dec.31.
1918.máj.18.–jún.1.
1918.ápr.28.–máj.24.
1918.ápr.25.
1918.ápr.23.–jún.7.
II. 116.
K. U. K. ARMEEGRUPPENKOMMANDO ROHR, bzw.
K. U. K. 10. ARMEEKOMMANDO
1914. aug.–1918. nov. 1,08 ifm


A délnyugati határvédelem ellátásáért hozták létre (Gruppe Rohr), és később is a tiroli frontvonalon működött.

Parancsnokai voltak: Franz Rohr lov.tbk. 1916. júniusig,

Karl Scotti altbgy. 1917. májusig,

Alexander Krobatin tbgy. 1918. nov.7-ig.

100. Generalstabsabteilung Op. Nr. 2–765.
Op. Nr. 30–1462.
1914.aug.16.–dec.31.
1915.jan.1.–máj.19.
Zömében
eredeti iratok
101. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1470–4132. 1915.máj.23.–szept.30.
102. Generalstabsabteilung Op. Nr. 4151–5438.
Res. Nr. 1419.
1915.okt.1.–dec.31.
1915.jún.8.

103.

Generalstabsabteilung

Op. Nr. 1–1918.

1916.jan.1.–ápr.30.

104.

Generalstabsabteilung

Op. Nr. 1930–3119.
Op. Nr. 103–3804.
Op. Nr. 95–433.
Op. Nr. 539–10.063.

1916.máj.1.–júl.
1917.jan.–nov.
1917.dec.1.–dec.24.
1918.jan.–nov.

105.

Generalstabsabteilung

Res. Nr. 1521–6522.
Res. Nr. 2892.
K. Nr. 247–4152.
K. Nr. 2008.
Na. Nr. 760–1920.
Op. Nr. 3830/Tel.
Tel. Nr. 3526.
Techn. Nr. 6615.
Techn. Nr. 528–6994.
Art. Nr. 219–1069.
Befehle Nr. 3–11.
Befehle

1917.márc.–okt.
1918.febr.
1915.jún.–okt.
1916.okt.
1917.márc.–szept.
1916.okt.
1917.máj.
1917.okt.
1918.febr.–márc.
1918.jan.–márc.
1915.jún.8.–dec.13.
1917.ápr.11.–okt.16.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–41.
Verlautbarungen Nr. 1–60.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–26.
Verlautbarungen Nr. 1–33.
Abfertigung Nr. 1–343.
Tagebuch

1915.jún.20.–dec.26.
1915.jún.28.–dec.22.

1916.jan.11.–dec.9.
1916.jan.2.–aug.6.
1916.jan.1.–dec.7.
1914.aug.16.–1915.dec.31.
106. Generalstabsabteilung
Tagebücher


Jegyzék a Bécsben őrzött iratokról
1915.szept.28.–1916.nov.24.
1918.júl.21.–okt.24.

1914.aug.–1915.okt.
107.


Etappengruppenkmdo
Nr.10., bzw. Quartiermeisterabteilung

Qu. Op. Nr. 1831–15.683.
Qu. Op. Nr. 2000–24.669.
Qu. Op. Nr. 1151–1895.
Qu. Nr. 10.097–10.746.
Qu. Res. Nr. 1409.
Qu. Res. Nr. 7216.
Qu. Res. Nr. 2946–8083.
1916.márc.–dec.
1917.ápr.–szept.
1918.márc.–jún.
1918.febr.–márc.
1916.febr.
1917.aug.
1918.febr.–aug.
I. Nr. 42.240–55.329.
I. Nr. 25.369–37.111.
Befehle Nr. 1–27.
Interner Befehle
Nr. 1–398.
1917.szept.–nov.
1918.máj.–júl.
1915.máj.28.–dec.25.
1915.máj.29.–
1917.okt.18.
108.

Etappengruppenkmdo
Nr.10., bzw. Quartiermeisterabteilung


Kommandant
der Luftstreitkräfte
Verlautbarungen Nr. 1–36.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–12.
Verlautbarungen Nr. 1–38.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–35.
Verlautbarungen Nr.1–33.

Flugtätigkeitsberichte
1916.jan.5.–dec.25.

1917.aug.16.–dec.25.
1917.jan.5.–dec.29.

1918.jan.1.–szept.15.
1918.jan.1.–szept.5.

1915.jún.–aug.
II. 117.
K. U. K. 11. ARMEEKOMMANDO
1916. márc.–1918. nov. 0,48 ifm


A tiroli országvédelmi parancsnokságból alakult, és mindvégig az olasz fronton volt.

Parancsnokai voltak: Viktor Dankl lov.tbk. 1916. júniusig,

Franz Rohr lov.tbk. 1917. februárig,

Viktor Scheuchenstuel tbszn. 1918. novemberig.

109. Generalstabsabteilung Op. Nr. 96–5227.
Op. Nr. 301–2572.
Op. Nr. 1002–3896.
Op. Nr. 1009–3580.
(Kriegsgliederungen)
Res. Nr. 214–715.
Op. Nr. 5656/3. Art – 23.900/Art.
Na. Nr. 516.
1916.márc.dec.
1917.jan.–dec.
1918.jan.nov.
1918.jan.–nov.

1918.márc.–szept.

1918.jan.–márc.
1918.márc.
Zömében
másolatok
110. Generalstabsabteilung Verlautbarungen Nr. 1–7.
Res. Befehle Nr. 1–7.
Befehle Nr. 1–53.
Res. Befehle Nr. 1–100.
Befehle Nr.1–241.
1916.ápr.1.–ápr.23.
1916.ápr.30.–okt.13.
1916.márc.16.–dec.29.
1917.febr.20.–dec.31.
1917.jan.3.–dec.31.
111. Generalstabsabteilung Res. Befehle Nr. 1–85.
Befehle Nr. 1–174.
1918.jan.6.–okt.26.
1918.jan.2.–okt.27.

112.

GeneralstabsabteilungQuartiermeisterabteilung

Tagebuch
Jegyzék a Bécsben őrzött iratokról

Qu. Op. Nr. 100.
Qu. Op. Nr. 1371/6.–1371/10.
(Kriegsgliederungen)
Qu. Op. Nr. 3406/32.–3406/60.
Res. Befehl Nr. 1.
Verlautbarungen Nr.1–9.

1916.ápr.1.–júl.5.

1916.febr.–júl.

1917.okt.–dec.

1917.okt.–dec.


1918.máj.
1916.ápr.11.
1916.márc.24.–ápr.22.

ÖNÁLLÓ HADTÁPPARANCSNOKSÁGOKAbban az esetben, ha az osztrák–magyar csapatok valamely német magasabb parancsnokság alárendeltségébe osztattak be, ellátásukra önálló hadtápcsoportokat, illetve szállásmesteri osztályokat hoztak létre.
II. 983.
K. U. K. QUARTIERMEISTERABTEILUNG Nr. 1., später Nr. 14.
1916–1917 0,12 ifm


113.
Verlautbarungen Nr. 1–70.
Sammlung Nr. I–XI.
Verlautbarungen Nr. 1–20.
Sammlung Nr. I–III.
1916.júl.31.–dec.31.
1916.júl.16.–dec.31.
1917.jan.5.–márc.10.
1917.jan.1.–febr.28.
Eredeti
nyomtatványok
II. 981.
K. U. K. 6. ARMEEETAPPENKOMMANDO, bzw.
QUARTIERMEISTERABTEILUNG Nr. 6.
1915–1917 1,80 ifm


114.
Kommando Res. Nr. 5062–8842.
Op. Nr. 1435–13.636.
Qu. Op. Nr. 1931–41.653.
Kriegsgliederungen
1915.febr.–júl.
1915.febr.–dec.
1916.jan.–nov.
1917.dec.–1918.jan.
Eredeti iratok


115. Kommando Nr. 133–650. 1915.jan.–aug.
116. Kommando Nr. 651–1253. 1915.aug.–dec.
117. Kommando Nr. 1–500. 1916.jan.–máj.
118. Kommando Nr. 501–1061. 1916.ápr.–nov.
119. Kommando Napi helyzetjelentések 1916.jan.–ápr.
120. Kommando Befehle Nr. 15–62. 1915.febr.20.–dec.30.
121. Kommando Befehle Nr. 1–44.
Verlautbarungen Nr. 1–8.
1916.jan.–nov.17.
1917.okt.1.–dec.15.

122.

Rechnungsführer


E. Nr. 78/Rfr.–901/Rfr.
E. Nr. 3/Rfr.–21/Rfr.
2 db iktatókönyv

1915.jan.–dec.
1916.jan.3.–jan.8.
1914.júl.31.–1916.márc.6.
123. Rechnungsführer

Intendanz

SammelkommandoBahnhofoffizier
E. Nr. 1–487.

1 db iktatókönyv

Off. Befehle Nr. 17–307.
E. Nr. 2–371.

E. Nr. 1–27. (+o. Z.)

Iktatókönyv
1916.jan.1.–ápr.26.

1916.febr.22.–júl.12.

1916.márc.–júl.
1916.febr.–aug.

1915.okt.1.–1917.jan.24.
1916.jan.–1917.márc.

124.

Platzkommando

Res. Nr. 504–991.

1915.febr.1.–júl.27.
125. Platzkommando Res. Nr.1003–1645. 1915.aug.1.–dec.31.
126. Platzkommando E. Nr. 20–1281. 1916.jan.9.–nov.18.
127. Platzkommando Befehlsbücher

Tagebuch
Exhibitien-Protokoll
Nr. IV–VIII.
1915.márc.31.–1916.nov.17.
1916.máj.1.–nov.21.

1915–1916
127/a. Stabskompagnie 2/32. E. Nr. 14–428.
Befehlsbuch
Marodenbuch
1915. jan.–1916.okt.
1914–1916
1916
127/b. Stabskompagnie 2/32. Evidenz-Protokoll (Personal Stand)
1915–1916
II. 982.
K. U. K. ETAPPENGRUPPENKOMMANDO Nr. 7., später Nr. 9., bzw.
K. U. K. QUARTIERMEISTERABTEILUNG Nr. 9.
1915–1918 0,72 ifm


128. Generalstabsabteilung
Op. Nr. 316/27.–1214/76.
Op. Nr. 301/41.–34.117.
Op. Nr. 103/5.–131/5.
1915.márc.–dec.
1916.febr.–1917.nov.
1918.jan.
Zömében
eredeti iratok
FeldgendarmeriereferentGeneralstabsabteilung
F. R. Nr. 2614.
F. G. R. Nr. 1846., 2527.
F. G. Nr. 5361.

Befehle Nr. 1–23.
1915.nov.
1916.ápr., máj.
1917.szept.

1915.jún.26.–dec.31.
129. Generalstabsabteilung Allg. Anordnungen
Nr. 1–56.
Allg. Verlautbarungen
Nr.1–3.
Besondere Anordnungen Nr. 1–55.
Besondere Anordnungen Nr. 1–5.

1916.jan.1.–dec.31.

1917.jan.7.–jan.21.

1917.jan.3.–dec.31.

1918.jan.8.–jan.31.

130.

Intendanz

Qu. I. Nr. 501–108.797.

1915.febr.24.–1917.dec.

131.

Liquidatur

Exh. Nr. 11. L. Rf.–
156. L. Rf.


1915.júl.–1916.febr.

132.

Liquidatur

Exh. Nr. 159. R. K.–
4224. R. K.


1917.jún.–1918.ápr.
133. Liquidatur Normalien und Index
Különböző jegyzékek
12 db iktatókönyv
1914.dec.–1916.febr.
1915–1918
1914–1918
II. 984.
K. U. K. QUARTIERMEISTERABTEILUNG Nr. 16., später
K. U. K. 16. GENERALKOMMANDO
1916–1918 0,14 ifm


134. Res. Verlautbarungen Nr.1.
Allg. Verlautbarungen
Nr. 1–20.
Res. Verlautbarungen
Nr.1–70.
Allg. Verlautbarungen
Nr. 1–199.
Res. Abfertigung
Interne Abfertigung
Nr. 24–53.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–35.
Allg. Verlautbarungen
Nr. 1–122
1916.nov.27.

1916.nov.6.–dec.31.

1917.jan.6.–dec.29.

1917.jan.1.–dec.31.
1917.jan.17.

1917.jan.29.–márc.31.

1918.jan.4.–jún.26.

1918.jan.2.–júl.13.
135. Kriegsgliederungen
Res. Befehle Nr. 8–24.
Befehle Nr. 24–93.
Kriegsgliederungen
1917.szept.–1918.aug.
1918.szept.3.–okt.28.
1918.aug.7.–okt.30.
1918.júl.–okt.
II. 985.
K. U. K. ETAPPENGRUPPENKOMMANDO, später
GRUPPENKOMMANDO BELLUNO
1917–1918 0,01 ifm


(135.) Allg. Verlautbarungen
Nr. 3–37.
Kriegsgliederungen
Res. Befehl Nr. 3.
Befehle Nr. 3–5.
1917.dec.20.–1918.jún.10.
1918.jan.–szept.
1918.okt.20.
1918.okt.15–25.
II. 986.
K. U. K. ETAPPENGRUPPENKOMMANDO GÖRZ
1918 0,01 ifm


(135.) Kriegsgliederungen 1918.jan.–szept.
II. 987.
K. U. K. ETAPPENSTELLE WEST
1918 0,02 ifm


(135.)
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–2.
Besondere Verlautbarungen
Nr. 1–8.

1918.okt.1.–okt.20.

1918.aug.22.–nov.4.
II. 988.
K. U. K. NEBENETAPPE (bei der deutschen Etappeninspektion 11.)
1917–1918 0,01 ifm


(135.) Kriegsgliederungen 1917.okt.–1918.szept.

KATONAI KORMÁNYZÓSÁGOKA hadsereg által megszállt ellenséges területek feletti katonai-közigazgatási hatalmat gyakorolták. A két szövetséges (Osztrák–Magyar Monarchia és Németország) megosztotta a megszállt országok területei feletti parancsnoklást.
II. 467.
K. U. K. MILITÄRGENERALGOUVERNEMENT IN POLEN
1915–1918 0,48 ifm


1.

Befehle Nr. 1–14. (+index)
Befehle Nr. 1–92.
1915.szept.26.–dec.31.
1916.jan.9.–dec.30.
Eredeti iratok
2. Res. Befehle Nr. 1–73.
Befehle Nr. 1–121.
1917.márc.10.–dec.19.
1917.jan.3.–dec.29.
3. Res. Befehle Nr. 1–82.
Offiziers Befehle Nr. 1–31.
Befehle Nr. 1–105.
1918.jan.2.–okt.30.
1918.febr.12.–nov.2.
1918.jan.2.–okt.30.
4.
Verordnungs-Blatt
Nr. I–XX.
Kriegsgliederungen, Dislokationen
1915.okt.9.–1916.dec.31.

1916.jan.–1918.szept.
K. U. K. MILITÄRVERWALTUNG
IN POLEN
Verordnungs-Blatt
I–XXX. Stück
Verordnungs-Blatt
I–XXV. Stück
Verordnungs-Blatt
I–XXI. Stück
1915.febr.19.–1916.dec.6.

1917.jan.13.–dec.21.

1918.jan.7.–okt.14.
II. 468.
K. U. K. MILITÄRGENERALGOUVERNEMENT IN MONTENEGRO
1916–1918 0,15 ifm


1. Res. Verlautbarungen
Nr. 4–51.
Verlautbarungen Nr. 3–86.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–77.
Verlautbarungen
Nr. 1–123.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–17.
Verlautbarungen Nr. 1–60.
Hadrendi összeállítás

1916.ápr.22.–dec.31.
1916.márc.1.–dec.31.

1917.jan.1.–dec.20.

1917.jan.5.–dec.31.

1918.jan.5.–máj.1.
1918.jan.5.–júl.4.
1916–1918
II. 469.
K. U. K. MILITÄRGENERALGOUVERNEMENT IN SERBIEN
1916–1918 1 ifm


1. Kommando Res. Befehle Nr. 1–32.
Befehle Nr. 4–93.
1916.febr.20.–nov.16.
1916.márc.1.–nov.30.
Nachrichtenabteilung K. Nr. 3657–5094. + o. Z.
Na. Nr. 2074–28.954.
1916.máj.–jún.
1917.aug.–szept.
2. Nachrichtenabteilung Na. Nr. 29.198–39.963. 1917.okt.–dec.

3. Nachrichtenabteilung Res. Na. Nr. 298–2000.
Na. Nr. 8–47.572.
Vegyes iratok
1918.febr.–szept.
1918.jan.–okt.
1914–1918
4. K. Stelle Belgrad K. Nr. 42.
Exp. Nr. 264–486.
1916.ápr.
1916.aug.–nov.

K. Stelle Prijepolje

Nr. 302–858.

1916.szept.–dec.
Polizeikommando Belgrad Tagesbefehle

Fontos hirdetmények
1915.nov.20.–1917.febr.28.
1915–1918
5. Kommando Hadrendi összeállítás 1915–1918
Segédkönyvek Az iratok helye
1. Nachrichtenabteilung Iktatókönyv 1916.jún.–júl. Nincs irat
2. Nachrichtenabteilung Iktatókönyv 1917.jan.–júl. Nincs irat
3. Nachrichtenabteilung Számmutató Na. Nr. 1918 3. doboz
4. K. Stelle Belgrad Iktatókönyv 1916.jún.–dec. 4. doboz
5. K. Stelle Belgrad Névmutató 1916.jún.–dec. 4. doboz
6. Polizeikommando Belgrad Iktatókönyv 1918.febr.–aug. Nincs irat
7. Polizeikommando Belgrad Útlevélkérők jegyzéke 1917 Nincs irat
8. Polizeikommando Belgrad Számmutató 1917–1918 Nincs irat
9. Polizeikommando Belgrad Szerb állampolgárságot kapottak jegyzéke, I. kötet
1918
Nincs irat
10. Polizeikommando Belgrad Szerb állampolgárságot kapottak jegyzéke, II. kötet

1918
Nincs irat
11. Polizeikommando Belgrad Névmutató 1918 Nincs irat
12. Polizeikommando Belgrad Névmutató 1918 Nincs irat
13. Polizeikommando Belgrad Névmutató 1918 Nincs irat
14. Politische Amt Iktatókönyv 1917.márc.–ápr. Nincs irat
15. Politische Amt Iktatókönyv 1917.júl.–aug. Nincs irat
16. Politische Amt
Névmutató, I. kötet 1918 Nincs irat
17. Politische Amt Névmutató, II. kötet 1918 Nincs irat
18. Politische Amt Névmutató 1918 Nincs irat
II. 470.
(DEUTSCHE) MILITÄRVERWALTUNG IN RUMÄNIEN
1917–1918 1,30 ifm


1.
1.
Zentralpolizeistelle Arbeitsgebiete 1917
Polizeiabschnitt Bukarest T. B. Nr. 529–1611.
Ikt. n.
Verordnungen
für die Bevölkerung Rumäniens im Gebiet
der MV. Nr. 1–4.
MV. Nr. 61–66.
Verordnungs-Blatt der MV. Nr. 42.
Verordnungsblatt des Oberkmdos des Besettzungsheeres
Nr. 1–13.
1917.ápr.–szept.
1917–19181917.febr.25.–ápr.3.
1918.máj.3.–jún.7.

1917.szept.14.1918.jún.22.–aug.21.
2. Ö.u. Bevollmächtigter
bei der MV in Rumänien
Qu. Nr. 8411.
Abfertigungen
Kriegsgliederungen:
Qu. Op. Nr. 1750–2200.
Qu. Op. Nr. 10–670.
1917.júl.23.
1917.jún.2.–jún.7.

1917.szept.–dec.
1918.jan.–szept.
K. u. k. Zivilkommissariat K., Na. Nr. 11–688. 1917.jan.–jún.
3. K. u. k. Abwehrstelle
bei der Zentral-Polizei
Na. Nr. 801–1900. 1917.júl.8.–szept.25.

4.
K. u. k. Abwehrstelle
bei der Zentral-Polizei
Na. Nr. 2002–3618. 1917.szept.5.–dec.1.

5.

K. u. k. Abwehrstelle
bei der Zentral-Polizei
Na. Nr. 3803–4107.
Gyűjtők
1917.dec.10.–dec.30.
1917
6. K. u. k. Abwehrstelle
bei der Zentral-Polizei
Na. Nr. 1–690. 1918.jan.2.–febr.15.

7. K. u. k. Abwehrstelle
bei der Zentral-Polizei
Na. Nr. 705–1999. 1918.febr.16.–máj.27.

8. K. u. k. Abwehrstelle
bei der Zentral-Polizei
Na. Nr. 2319–5748.
Nr. I–II.
1918.máj.23.–okt.31.
1918.jan.–okt.
9. K. u. k. Sektion bei
der Politischen Polizei OKR10. (K. u. k. Abwehrstelle,
k. u. k. Sektion)
Helyzetjelentések 1916.dec.–1918.ápr.
11. (K. u. k. Abwehrstelle,
k. u. k. Sektion)
Helyzetjelentések
Röplapok, újságok
Névjegyzékek, szervezési, működési iratok
1918.máj.–okt.
1917–1918

1917–1918A HADERŐ SEREGTESTEI


HADTESTPARANCSNOKSÁGOKA hadsereg békeállományának hadtesteiből a mozgósítás után az állomáshelyen visszamaradt a katonai parancsnokság (Militärkommando), amely a mozgósítási viszony tartamára a hadtestparancsnokságot helyettesítette. A hadtest a hadra kelt sereg magasabb parancsnokságaként hadseregkötelékbe sorolva harcolt. Egy hadtest alárendeltségébe két, esetleg három gyaloghadosztály tartozott, és állományát hadtesttüzérség és műszaki csapatok egészítették ki. A háború megindulásakor a Monarchia haderejének 16 hadteste volt, a háború folyamán számuk növekedett, a 24 hadrendi számmal jelölt hadtest mellett időleges hadműveleti feladatokkal a parancsnok nevével jelölt hadtestek jöttek létre, illetve 1915-től lovashadtestet is szerveztek.

Az őrizetünkben lévő fondok anyaga töredékes, és többségében iratmásolatokból áll. (Eredetiben a sokszorosított iratfajták – parancsok, eligazítások – találhatók.) Kivételt képeznek azoknak a hadtesteknek a regisztratúrái, amelyeknek békeállomáshelye magyarországi volt (pl. IV., V. hadtest). A hadtestek főhadiszállásának hivatali szervezete hasonló volt: vezérkari osztály (több munkacsoportra tagolódott: hadműveleti, hírszerző, anyagi csoport, törzscsapatok), hadbiztosság, segédközegek. Az állagokra bontást a meglévő iratanyag nem minden fond esetében tette lehetővé.
II. 121.
K. U. K. I. KORPSKOMMANDO
(bzw. Armeegruppe Kirchbach, später Gruppe Krauss)
1914–1918 0,60 ifm


Békeállomáshelye: Krakkó.

A mozgósításkor állították fel, majd 1915 májusában Armeegruppenkommando Kirchbach néven működött, de június. 10-től ismét hadtestparancsnokságként. 1917. júniustól szeptemberig, majd 1917. októbertől 1918. január elejéig Gruppenkommando Krauss néven is szerepelt.

Har ctéri alkalmazása

Mozgósítás keleti front (1. Armee),

1916. május délnyugati (3. Armee),

1916. július vége keleti (3. Armee),

1916. november északkeleti (7. Armee),

1917. október délnyugati (deutsche14. Armee),

1918. július délnyugati (11. Armee),

1918. október délnyugati (Heeresgruppe Boroevic).

Parancsnokai: Karl Kirchbach lov.tbk. 1916. szeptemberig,

Viktor Scheuchenstuel tbszn. 1917. februárig,

Alfred Krauss gyal.tbk. 1918. májusig,

Ferdinand Kosak tbszn. 1918. novemberig.

1.2.

Op. Nr. 361/24.–674/38.

Op. 26/1.–38/30.
K. Nr. 1799–1809.
Res. Nr. 3253.
Op. Nr. 19713.
Abfertigungen

Op. Nr. 700/a–815/22.
I. Nr. 1427.
Op. Nr. 142/17–284/1.
Res. Nr. 1454–1536.
E. Nr. 1080–1201/55.
1914.aug.25.–1915.máj.23.
1915.máj.10.–máj.22.
1915.máj.25–28.
1915.máj.27.
1915.jún.2.
1915.máj.12.–jún.8.

1915.jún.10.–okt.1.
1915.febr.17.
1916.máj.25.–okt.9.
1916.aug.3.–aug.9.
1916.aug.4.–aug.10.

3.

4.

Befehl Nr. 3.
Befehl
Befehle Nr. 1–50.

Befehle Nr. 2–27.
Befehle Nr. 5–66.
Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigung Nr. 5–249.
Abfertigung Nr. 2–145.

1914.szept.8.
1915.aug.23.
1917.jan.2.–jún.1.

1917.okt.5.–dec.31.
1918.jan.22.–szept.19.
1914.aug.22.–szept.15.
1915.febr.1.–nov.3.
1916.jan.13.–dec.31.
1917.jan.9.–máj.25.
5.
Tagebuch

Hadrendi összeállítás
1915.júl.3.–okt.30.
1916.márc.24.–jún.23.
1914–1918
II. 122.
K. U. K. II. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,36 ifm


Békeállomáshelye: Wien.

Szervezési változás nélkül működött a háború tartama alatt.

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás keleti front (4. Armee),

1914. november közepe keleti front (1. Armee),

1916. június északi szárny (4. Armee),

1916. július északi szárny (deutsche Armeegruppe Bernhardi),

1917. október délnyugati (Heeresgruppe Boroevic res.),

1918. június–október vége délnyugati (Heeresgruppe Boroevic, 6. Armee).

Parancsnokai: Blasius Schemua gyal.tbk. 1914. októberig,

Johann Kirchbach gyal.tbk. 1915. augusztusig,

Julius Kaiser gyal.tbk. 1918. májusig,

Rudolf Krauss gyal.tbk. 1918. novemberig.

6. Op. Nr. 10–571/2.

Op. Nr. 613–731.
1914.aug.19.–1915.szept.23.
1916.jún.12.–júl.31.
Zömében
másolatok
7. Res. Nr. 587–774.
K. Nr. 694.
1 db ikt. n.
Op. Nr. 611/36.–827/36.
Ök. adm. Bestimmungen Nr. 1–6.
Befehle
Befehle Nr. 3–90.
Res. Befehle Nr. 2–8.
Befehle Nr. 1–65.
1915.jan.10.–febr.20.
1916.júl.5.
1917.nov.8.
1918.jún.11.–aug.29.

1916.nov.14.–dec.7.
1916.nov.18.–dec.28.
1917.jan.7.–dec.6.
1918.febr.12.–szept.25.
1918.jan.7.–okt.22.
8. Abfertigung Nr. 1–83.
Tagebuch
Hadrendi összeállítás
1916.márc.15.–dec.22.
1914.aug.4.–szept.16.
1914–1918
II. 123.
K. U. K. III. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,24 ifm


Békeállomáshelye: Graz.

Szervezési változás nem történt.

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás keleti front (Gruppe Kövess, 2. Armee),

1914. október keleti (3. Armee),

1915. június vége keleti (7. Armee),

1915. október délnyugati (5. Armee),

1916. május–1918. október délnyugati (11. Armee).

Parancsnokai: Emil Colerus gyal.tbk. 1915. márciusig,

Josef Krautwald altbgy. 1918. februárig,

Hugo Martiny vezds. 1918. novemberig.

9. Op. Nr. 132/3.–612/37.

Mat. und Techn. Weisungen
Tel.-Ref.
Ikt. n. iratok
1914.aug.24.–1915.dec.20.
1915.aug.–1916.jan.
1916.jan.
1915.máj.–1916.okt.
10. Abfertigung
Befehle Nr. 8–114.
Befehle Nr. 2–133.
Befehle Nr. 4–96.
1914.okt.31.
1915.ápr.21.–dec.29.
1916.jan.3.–dec.30.
1917.jan.13.–dec.29.
Kiképző csoport pság
(KAG 3.)
Res. Nr. 873–985. 1918.szept.21.–okt.20. Magyar nyelvű eredeti iratok
Hadrendi összeállítás 1914–1918
II. 124.
K. U. K. IV. KORPSKOMMANDO
1914–1918 13 ifm


Békeállomáshelye: Budapest.

A mozgósítástól kezdve állt fenn, 1917 augusztusában átszervezték Gruppe Hordt-tá, amely az év decemberéig működött. A hadtestparancsnokságot 1917. augusztus 25-én újból felállították, és a háború végéig az Isonzo-fronton harcolt. (Az iratok döntő többsége eredeti.)

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás Balkán (2. Armee),

1914. augusztus vége keleti (2. Armee),

1917. március délnyugati (10. Armee),

1918. január–október délnyugati (Heeresgruppe Boroevic, ISA).

Parancsnokai: Tersztyánszky Károly lov.tbk. 1915. júliusig,

Albert Schmidt altbgy. 1916. szeptemberig,

Theodor Hordt altbgy. 1917. augusztusig,

Alois Schönburg-Hartenstein lov.tbk. 1918. augusztusig,

Tamásy Árpád gyal.tbk. 1918. novemberig.

11. Generalstabsabteilung Res. Nr. 1–796.
G. A. Nr. 2–59.
Res. Gstbs. Nr. 15–165.
Gstbs. Nr. 4–40.
+ Exhibitenprotokoll
Gstbs. Nr. 1–5.
+ Exhibitenprotokoll
Gstbs. Nr. 1–17.
+ Exhibitenprotokoll
Nr. 36–715.
A parancsnokság belső szervezetére vonatkozó iratok
1914.szept.1.–nov.13.
1914.júl.28.–nov.6.
1914.júl.27.–1915.febr.
1915.márc.5.–okt.2.

1916.aug.22.–dec.10.

1917.jan.13.–nov.18.

1914.szept.7.–nov.2.


1914–1917
Zömében
eredeti iratok
12. Operativgruppe Op. Nr. 3–146.
Tagesakten
(Op. Nr. napi iktatással)
1914.aug.1.–aug.29.
1914.szept.2.–szept.30.
Zömében
másolatok
13. Operativgruppe Tagesakten
(Op. Nr. napi iktatással)
1914.okt.1.–dec.31.
14.


15.
Operativgruppe


Operativgruppe
Tagesakten
(Op. Nr. napi iktatással)

Tagesakten
(Op. Nr. napi iktatással)
1915.jan.1.–aug.31.


1915.szept.1.–szept.30.
16. Operativgruppe Op. Nr. 1501/25.–3230.
Op. Nr. 15–687.
1915.okt.–1917.márc.
1917.jan.–okt.
Zömében
eredeti iratok
17. Operativgruppe Kriegsgliederungen
Tagebuch (Landt ezds. magánnaplója – 4 db)
1914–1918
1914.aug.3.–1916.aug.2.
18. Nachrichtengruppe Nr. 1–11. (Mj. Remiz iratai)
Kr. Nr. 1–154.
+ Exhibitenprotokoll
K. Nr. 155–500.
1914.aug.21.–aug.23.
1914.szept.2.–dec.30.

1915.jan.4.–szept.5.
19. Nachrichtengruppe K. Nr. 501–960.
K. Nr. 317–1334.
1915.szept.6.–dec.18.
1916.febr.–dec.
20.

Nachrichtenstelle Na. Nr. 4/Res.–108/Res.
Na. Nr. 1–245.
Na. Nr. 914–930.
(napi iktatással)
1917.jan.4.–febr.16.
1917.szept.7.–dec.29.
1917.szept.14.–szept.30.
21. Nachrichtenstelle Na. Nr.1001–1031.
(napi iktatással)
1917.okt.1.–okt.31.
22. Nachrichtenstelle Na. Nr.1101–1130.
(napi iktatással)
Na. Nr.1201–1231.
(napi iktatással)
1917.nov.1.–nov.30.

1917.dec.1.–dec.31.
23. Nachrichtenstelle Na. Nr. 101–131.
(napi iktatással)
Na. Nr. 201–228.
(napi iktatással)
1918.jan.1.–jan.31.

1918.febr.1.–febr.28.
24. Nachrichtenstelle Na. Nr. 301–331.
(napi iktatással)
Na. Nr. 401–512.
(napi iktatással)
Propaganda-Zettel
Nr. 1–203.
1918.márc.1.–márc.31.

1918.ápr.1.–máj.12.


1918.márc.1.–ápr.29.
25. Kanzleidirektor Res. Nr. 1/2.–1/600.
1916.jan.9.–júl.12.
26. Kanzleidirektor Res. Nr. 1/602–1/1234.
1916.júl.12.–dec.31.
27. Kanzleidirektor Pers. Res. Nr. 1/1.–1/800. + Exhibitenprotokoll, Index
Vegyes iratok
1917.jan.1.–aug.23.

1914–1917
28. Manipulationsoffizier Res. Nr. 1–620. 1914.nov.13.–1915.jan.6.
Eredeti iratok
29. Manipulationsoffizier Res. Nr. 622–1050. +Index
1915.jan.17.–febr.16.
30. Manipulationsoffizier Res. Nr. 6–1306.
1915.febr.22.–ápr.8.
31. Manipulationsoffizier Res. Nr. 1307–1982.
1915.ápr.9.–máj.23.
32. Manipulationsoffizier Res. Nr. 1988–2576.
1915.máj.24.–júl.4.
33. Manipulationsoffizier Res. Nr. 2579–2828. 1915.júl.5.–júl.23.
34. Manipulationsoffizier Res. Nr. 2829–3204. 1915.júl.24.–aug.22.
35. Manipulationsoffizier Res. Nr. 3205–3439.
1915.aug.23.–szept.13
36. Manipulationsoffizier Res. Nr. 3442–3730.
1915.szept.14.–okt.1.
37. Manipulationsoffizier Res. Nr. 3732–3751.
1915.okt.2.
38. Manipulationsoffizier Res. Nr. 3752–4190.
1915.okt.3.–nov.1.
39. Manipulationsoffizier Res. Nr. 4194–4594.
1915.nov.2.–nov.23.
40.
Manipulationsoffizier Res. Nr. 4552–4831.
1915.nov.24.–dec.14.
41. Manipulationsoffizier Res. Nr. 4833–6400.
Res. Nr. Index
1915.dec.15.–dec.31.
1915
42. Manipulationsoffizier Res. Nr. 15–231.
1916.jan.1.–márc.17.
43. Manipulationsoffizier Res. Nr. 232–340.
1916.márc.18.–jún.12.
44. Manipulationsoffizier Res. Nr. 343–525.
1916.jún.21.–dec.30.
45. Manipulationsoffizier Res. Nr. 15–812.
+ Exhibitenprotokoll, Index
1917.jan.10.–aug.24.
46. Materialgruppe Op. Nr. 2/Mat.–94/Mat.
Mat. Nr. 1–187.
1917.szept.27.–okt.30.
1917.szept.29.–okt.28.
Train-Referent Nr.633/Tr.Ref.–962/Tr. Ref.
Nr. 43/Tr. Ref.–48/Tr. Ref.
Nr. 8/54–8/80.
Nr. 82–433. Mat. Ref.
1916.aug.–dec.
1917.febr.–szept.
1916.febr.24.–márc.17.
1916.márc.22.–dec.6.
Technische-Referent Tr. Nr. 580/118.–580/120.
Techn. Nr. 1–178.
+ Exhibitenprotokoll
1916.dec.10.–dec.12.
1917.máj.6.–aug.23.
Sappeur-Depot 1 db munkafüzet
1917.jan.1.–márc.4.
47. Ersatzwesens Nr. 12/1.–12/400.
1916.jan.4.–dec.30. Eredeti iratok
48. Ersatzwesens Nr. 9/5.–9/117.
Ers. Nr. 2–67.
+ Exhibitenprot.
1916.jan.12.–aug.14.
1917.márc.5.–okt.14.
49. Veterinär-Referent Nr. 7/31.–750/Vet. Ref.
1916.jan.31.–júl.23.
50. Veterinär-Referent Nr. 751–1124/Vet. Ref.
Exhibitenprotokoll (7 Stück)
Nr. 2–374/Vet. Ref.
1916.júl.24.–dec.31.
1916.jan.1.–dec.31.
1917.jan.3.–ápr.24.
51. Artillerie-Referent Art. Nr. 82–2051.
Res. Nr. 250/A–547/A.
Art. Nr. 1–143.
+ Exhibitenprotokoll, Index
1916.márc.10.–dec.30.
1917.febr.–júl.
1917.febr.22.–szept.5.
52. Artillerie-Referent Art. Nr. 54–917.
Art. Nr. 909–1231.
(napi iktatással)
1917.jan.7.–ápr.24.
1917.szept.9.–dec.31.
53. Artillerie-Referent Art. Nr. 11/1.–520/3.
(napi iktatással)
1918.jan.1.–máj.20.
54. Artillerie-Referent
Waffen-Offizier
Art. Nr. 2409/4. W. O.–3009/8. W. O.
Exh. Nr. 5–612. W. O.

1917.szept.24.–szept.30.
1917.okt.1.–1918.máj.19.
55. Artilerie-Referent Art. Nr. 62/Mat.–1527/Mat. 1917.szept.23.–1918.máj.18.
56. Artilerie-Referent Art. Nr. 2811–2911/Mun.
Art. Nr. 112–512/Mun.
Art. Nr. 4014–5032/Mun.

Art. Nr. 961–1538/Mun.
1917.nov.28.–nov.29.
1917.dec.1.–dec.5.
1917.szept.24.–1918.febr.20.
1918.febr.21.–máj.20.
57. Artillerie-Referent
Munitions-Depot


Munitionspark
Munitions-Stand (o. Z.)
Munitions-Stand (o. Z.)
Munitions-Stand (o. Z.)

Befehle Nr. 131–182.
1917.szept.–dec.
1918.jan.1.–jan.31.
1918.márc.2.–márc.31.

1915.okt.4.–dec.30.
58. Justiz-Referent E. Nr. 159–168/Just. Ref.
E. Nr. 117–1005/Just. Ref.
E. Nr. 57/Just. Ref.
1915.júl.–aug.
1916.febr.–dec.
1917.febr.7.
Verbindungswesens:
Tel.-Referent

Korpstelephonabteilung
Nr. 23.
Tel. Nr. 121–296.


Exh. Nr. 5–306.

Korr. Nr. 45–139.

Korr. Nr. 178–182.
1917.márc.14.–máj.30.


1915.ápr.15.–1916.nov.19.
1915.okt.30.–1916.nov.1.

1917.márc.2.–márc.15.

Korpstelegraphenabteilung
Nr. 23.

Feldpostamt 428.

E. Nr. 154–259.


Nr. 13/1.–13/46.
Nr. 13/1.–13/9.
+ Exhibitenprotokoll

1916.júl.21.–dec.30.


1916.jan.4.–nov.1.
1917.jan.3.–ápr.24.

59.

Generalstabsabteilung

Interne Abfertigungen
Interne Abfertigungen
Interne Abfertigungen
Abfertigungsbuch.

Befehle Nr. 2–28.
Res. Befehl Nr. 2.
Befehle Nr. 1–124.

1914.szept.20.–szept.27.
1916.okt.7.–dec.29.
1917.jan.4.–aug.16.
1914.júl.28.–1917.aug.16.
1914.aug.15.–dec.27.
1915.jún.7.
1915.jan.2.–dec.30.

Eredeti iratok

60.

Generalstabsabteilung

Res. Befehle Nr. 1–53.
Befehle Nr. 2–169.

1916.jan.27.–dec.23.
1916.jan.5.–dec.31.

Eredeti iratok

61.

Generalstabsabteilung

Res. Befehle Nr. 1–18.
Befehle Nr. 1–96.
Res. Befehle Nr. 4–8.
Befehle Nr. 7–131.

1917.jan.7.–jún.9.
1917.jan.1.–aug.25.
1918.máj.30.–szept.3.
1918.jan.14.–okt.25.

62.

Korpstrainkommando

Nr. 1–150.
E. Nr. 40–288.
E. Nr. 1–11.
(Res.) E. Nr. 19–44.
E. Nr. 1–48.

1914.júl.30.–aug.26.
1915.márc.–szept.
1916.nov.–dec.
1917.febr.–máj.
1917.máj.–aug.
63. Korpstrainkommando Nr. 4/16.–4/927.
1916.febr.–nov.
64. Korpstrainkommando
2. Staffel


Auto-Referent

Auto-Referent–
Expositur Takcsány

Pferdereferent

E. Nr. 1–48.

Exh. Nr. 1–27.
+ Exhibitenprotokoll
Nr. 4/50.–13/105.
+ Exhibitenprotokoll
No. 130–136/A. Ref.

Exh.Nr. 81–102.
+ Exhibitenprotokoll

Nr. 3/1.–3/80.,
Nr. 89–310/Pf. Ref.
+ Exhibitenprotokoll

1916.aug.–szept.

1915.júl.–dec.

1916.febr.–okt.

1917.márc.–ápr.

1915.ápr.25.–máj.6.1916.jan.1.–máj.13.
Nr. 678–799/Pf. Ref.
Nr. 21–121/Pf. Ref.
1916.okt.15.–dec.27.
1917.jan.–ápr.

65.

Sanitätschef

Exh. Nr. 7–165.
+ Exhibitenprotokoll

1914.aug.–1915.szept.
Op. Nr. 522/1. SR. 1915.dec.31.

66.

Sanitätschef

Exh. Nr. 236–761.

1916.ápr.7.–dec.16.
Exh. Nr. 6/21.–6/126.
+ Exhibitenprotokoll
Exh. Nr. 6/145.–6/498.
Exh. Nr. 7/67.
1916.jan.24.–máj.7.

1916.máj.15.–dec.23.
1916.júl.27.
67. Sanitätschef Res. Nr. 24–39. 1917.júl.3.–júl.13.
Exh. Nr. 10–240.
+ Exhibitenprotokoll
Ausweise, Berichte (o. Z.)
1917.jan.2.–júl.17.

1917
68. Intendanz Res. Nr. 1–401.
1914.júl.28.–okt.8.
69. Intendanz Res. Nr. 403–736.
1914.okt.9.–dec.31.
70. Intendanz I. Nr. – napi iktatással 1914.szept.23.–nov.30.
71. Intendanz I. Nr. – napi iktatással
1914.dec.1.–dec.31.
72. Intendanz Res. I. Nr. 371–626.
1915.febr.7.–ápr.1.
74. Intendanz Res. I. Nr. 631–927.
1915.ápr.2.–máj.8.
75. Intendanz Res. I. Nr. 929–1307.
1915.máj.9.–jún.25.
76. Intendanz Res. I. Nr. 1311–1543.
1915.jún.26.–júl.29.
77. Intendanz Res. I. Nr. 1544–1787. 1915.júl.30.–aug.31.
78. Intendanz Res. I. Nr. 1791–1988. 1915.szept.1.–szept.26.
Eredeti iratok
79. Intendanz Res. I. Nr. 1989–2286. 1915.szept.27.–okt.20.
80. Intendanz Res. I. Nr. 2287–2568.
1915.okt.21.–nov.7.
81. Intendanz Res. I. Nr. 2570–2875. 1915.nov.8.–nov.24.
82. Intendanz Res. I. Nr. 2876–3157. 1915.nov.25.–dec.11.
83. Intendanz Res. I. Nr. 3158–3426. 1915.dec.12.–dec.31.
84. Intendanz Exhibitenprotokoll, Index: Res. I. Nr. 1–736., 1–3309.

1914.júl.28.–1915.dec.31.
85. Intendanz Tagesakten
(I. Nr. – napi iktatással)
1915.jan.1.–ápr.30.
86. Intendanz I. Nr. 1–107. 1916.jan.1.–jan.10.
87. Intendanz I. Nr. 108–218. 1916.jan.11.–jan.18.
88. Intendanz I. Nr. 220–378. 1916.jan.19.–febr.2.
89. Intendanz I. Nr. 389–624. 1916.febr.3.–febr.28.
90. Intendanz I. Nr. 631–823. 1916.febr.29.–márc.16.
91.
Intendanz I. Nr. 831–1030. 1916.márc.17.–ápr.5.
92. Intendanz I. Nr. 1031–1209 1916.ápr.6.–ápr.21.
93. Intendanz I. Nr. 1210–1353. 1916.ápr.22.–máj.5.
94. Intendanz I. Nr. 1354–1503. 1916.máj.6.–máj.25.
95. Intendanz I. Nr. 1504–1640. 1916.máj.26.–jún.9.
96. Intendanz I. Nr. 1642–1781. 1916.jún.10.–jún.27.
97. Intendanz I. Nr. 1782–1967. 1916.jún.28.–júl.17.
98. Intendanz I. Nr. 1968–2377. 1916.júl.18.–szept.12.
99. Intendanz I. Nr. 2381–2649. 1916.szept.14.–okt.8.
100. Intendanz I. Nr. 2650–2943. 1916.okt.9.–nov.10.
101. Intendanz I. Nr. 2944–3137. 1916.nov.11.–dec.3.
102. Intendanz I. Nr. 3139–3355. 1916.dec.4.–dec.31.
103. Intendanz I. Nr. 2–349. 1917.jan.1.–febr.2.
104. Intendanz I. Nr. 352–699. 1917.febr.3.–febr.27.
105. Intendanz I. Nr. 702–1021. 1917.febr.28.–márc.26.
106. Intendanz I. Nr. 1022–1412. 1917.márc.27.–máj.2.
107. Intendanz I. Nr. 1414–2007. 1917.máj.3.–aug.25.
108. Intendanz I. Nr. 1–613. 1917.szept.18.–okt.26.
Eredeti iratok
109. Intendanz I. Nr. 614–985. 1917.okt.27.–dec.30.
110. Intendanz Tagesakten
(napi iktatással)
1917.szept.17.–okt.31.
111. Intendanz Tagesakten
(napi iktatással)
1917.nov.1.–dec.31.
112. Intendanz Tagebuch (5 db) 1914.júl.28.–1917.aug.24.
113. INTENDANZ
Landwirtschaftliche Gruppe
Akten (o. Z.)
Tagebuch
Befehle-Buch (3 db)

Präsenzstandesbuch (2 db)
1916.márc.–máj.
1916.jan.1.–dec.31.
1916.febr.1.–1917.márc.11.
1916.ápr.–1917.márc.

114.

Feldgendarmerieabteilung

Nr. 11.
Nr. 17–51/a.
Nr. 1–59.
Nr. 5–67.
E. Nr. 7–53.
+ Exhibitenprotokoll
Parancsnoksági
munkafüzet (4 db)

1914.okt.30.
1915.jan.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–júl.
1917.aug.

1916.jún.25.–1917.nov.22.

Eredeti iratok
Platzkommando
(Stabskompagnie)
Transport-Evidenz
Marodenbuch
Tagebuch
Nr. 1/17.–206/17.
Nr. 50–119.
Stationskmdo Befehle
Stationskmdo Befehl
1914.aug.8.–dec.30.
1914.júl.4.–1915.jún.27.
1914.aug.4.–aug.18.
1917.jan.20.–szept.14.
1917.febr.5.–máj.19.
1917.ápr.24.– jún.6.
1918.aug.13.
115. Proviantoffizier Exh. Nr. 2–82.
+ Exhibitenprotokoll
Exh. Nr. 129–525.
1914.szept.15.–dec.16.

1915.febr.21.–dec.28.
116. Proviantoffizier Exh. Nr. 1–811.
Frührapport
1916.jan.1.–dec.31.
1916.febr.21.–nov.30.
117. Proviantoffizier Exh. Nr. 2–880. 1917.jan.1.–nov.22.
Aus k. u. k. IV. Korps:
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO HORDT
118. Generalstabsabteilung
Op. Nr. 4030/6.–4102/5.
Int. Abfertigungen
Pers. Res. Nr. 6–316.
+ Exhibitenprotokoll
1917.nov.30.–dec.18.
1917.szept.4.–okt.13.
1917.aug.26.–dec.22.
119. Generalstabsabteilung Res.Nr. 8–320.
+ Exhibitenprotokoll
1917.aug.25.–nov.22.
Technische Referent Techn. Nr. 1–164.
+ Exhibitenprotokoll
1917.aug.28.–nov.23.
120. Artillerie-Referent Art. Nr. 1–200.
+ Exhibitenprotokoll
1917.aug.24.–nov.29.
Trainkommando Exh. Nr. 65–88. 1917.okt.–nov.
Intendanz Int. Nr. 1–71. 1917.aug.25.–szept.10.
Platzkommando Exh. Nr. 2–140. 1917.szept.14.–dec.5.
II. 125.
K. U. K. V. KORPSKOMMANDO
1914–1917 0,72 ifm


Békeállomáshelye: Pozsony.

A mozgósítástól 1918 márciusáig a 2. hadsereg kötelékében az orosz fronton harcolt. Ekkor feloszlatták, majd 1918 júliusában a tiroli fronton újból felállították a Gruppe Erzh. Peter Ferdinand parancsnokságából.

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás keleti front (1. Armee),

1915. január vége keleti (3. Armee),

1915. március–1918. május keleti (2. Armee),

1918. május beo. nélkül,

1918. október délnyugati (Heeresgruppe Joseph, 10. Armee).

Parancsnokai: Paul Puhallo tbszn. 1915. márciusig, majd 1915. áprilistól júniusig,

Viktor Scheuchenstuel altbgy. 1915. áprilisig,

Ferdinand Goglia tbszn. 1918. márciusig,

Peter Ferdinand fhg. gyal.tbk. 1918. júliustól novemberig.

121. Generalstabsabteilung Gstb. Nr. 144–878.
Gstb. Nr. 68–119. Res.
Gstb. Nr. 1351/18.–1513/13.
Gstb. Nr.6/9.–279/21.Res.
Gstb. Nr. 13/22.–301/22.
Gstb. Nr. 73/8. Res. Tr.
Op. Nr.1–430.
1914.aug.18.–dec.9.
1915.jan.18.–jún.24.
1915.júl.4.–nov.1.
1916.máj.3.–aug.21.
1916.máj.29.–dec.17.
1916.aug.4.
1914.aug.11.–nov.30.
Zömében
eredeti iratok
Zöme másolat
122. Generalstabsabteilung Op. Nr. 501–1031. 1914.dec.1.–1915.máj.31.
123. Generalstabsabteilung Op.Nr. 1101–1430. 1915.jún.1.–szept.30.
124. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1601–1703.
Op. Nr. 616/12.–821/12.
Op. Nr. 501/9–516/13.
Gstb. K. Nr. 7.
K. Nr. 35–36., 504–505.

K. Nr. 840–1646.
Na. Nr. 1093.
Kriegsgliederungen
Abfertigungen
Befehl Nr. 1.
Befehle Nr. 1–8.
Res. Befehl
Befehle Nr. 3–57.
Befehle Nr. 1–89.
1915.nov.1.–dec.3.
1916.jún.16.–szept.20.
1917.máj.1.–16.
1914.szept.23.
1915.jan.15–21.,
júl.25–26.
1916.júl.19.–dec.10.
1917.júl.16.
1914.aug.–1918.szept.
1914.aug.19.–nov.12.
1914.aug.16.
1915.júl.7.–dec.26.
1916.febr.22.
1916.jan.12.–dec.31.
1917.jan.1.–dec.30.
Eredeti iratok

125. Generalstabsabteilung Tagebuch
Történeti összeállítás
1914.aug.4.–1915.szept.30.
1914–1917
II. 126.
K. U. K. VI. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,72 ifm


Békeállomáshelye: Kassa.

A háború folyamán szervezeti változás nem történt.

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás keleti front (4. Armee),

1915. május keleti (d.11. Armee),

1915. szeptember (AOK res.),

1915. december déli szárny (7. Armee),

1916. július keleti (d. Südarmee),

1916. szeptember Erdély (1. Armee),

1918. július–október délnyugati (11. Armee).

Parancsnokai: Svetozar Boroevic gyal.tbk. 1914. szeptemberig,

Arz Artur gyal.tbk. 1916. szeptemberig,

Fabini Lajos altbgy.1917. februárig,

Csanády Frigyes gyal.tbk. 1917. augusztusig,

Hadfy Imre gyal.tbk. 1917. december végéig,

Sorsich Béla gyal.tbk. 1918. februárig,

Ernst Kletter gyal.tbk. 1918. augusztusig,

Viktor Weber gyal.tbk. 1918. novemberig.

126. Generalstabsabteilung Res. Nr. 15.
Res. Nr. 734–1451.
Res. Nr. 100–952.
Res. Nr. 345–565.
Op. Nr. 1–330.
1914.aug.11.
1915.jún.20.–dec.29.
1916.febr.–nov.
1917.júl.18.–nov.11.
1914.aug.10.–nov.30.
Zömében
eredeti iratok


Másolatok
127. Generalstabsabteilung Op. Nr. 401–830. 1914.dec.–1915.ápr.30.
128. Generalstabsabteilung Op. Nr. 901–1516. 1915.máj.1.–nov.20.
129. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1–1227.
Op. Nr. 114–1226.
Op. Nr. 103–115.
Kriegsgliederungen
1916.jan.1.–dec.27.
1917.jan.14.–dec.26.
1918.jan.3.–15.
1914–1918
130. Generalstabsabteilung K. Nr. 17–423.

K. Nr. 14–589.
1914.okt.3.–1915.dec.15.
1916.jan.9.–dec.10.
Artillerie-Referent Artillerietelefon-Abteilung
Munitionsmeldungen
Tel. Nr. 424.
Bohrzugsgruppenkmdo I.:
E. Nr. 607.
1916.jan.10–20.
1917.szept.4–17.
1917.jún.20.

1918.máj.27.
Quartierregulierenden Offizier Nr. 1–19/Qu. 1914.aug.5–10.
Etappenwesens E. Nr. 953–2902.
E. Nr. 584.
1915.febr.2.–nov.17.
1916.dec.1.
Intendanz I. Nr. 6632–6945.
I. Nr. 1400.
1916.nov.11.–dec.6.
1917.febr.19.
Generalstabsabteilung Befehle
Befehle
Befehle
Befehle Nr. 21–49.
Befehle Nr. 1–25.
Abfertigungen
Sammler Nr. 1–2.
Sammler Nr. 1–34.
Sammler Nr. 7–12.
1914.szept.27.–nov.4.
1915.ápr.25.–nov.11.
1916.jan.25.–dec.3.
1917.jan.12.–dec.28.
1918.jan.1.–ápr.30.
1915.jan.1.–dec.4.
1915.dec.26–29.
1916.jan.4.–dec.13.
1917.febr.25.–márc.31.
131. Generalstabsabteilung Tagebuch

Hadrendi, történeti
összeállítás
1914.júl.31.–1915.okt.22.

1914–1918
Másolat
II. 127.
K. U. K. VII. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,96 ifm


Békeállomáshelye: Temesvár.

A háború egész tartama alatt működött. Része volt 1915 őszén a Gruppe Monfalcone, illetve a Gruppe Lukachich. Az olasz hadszíntéren esetenként azonos volt az Isonzo Front III. Abschnitt-tel.

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás Balkán (2. Armee),

1914. augusztus vége keleti (2. Armee),

1914. november közepe keleti (3. Armee),

1915. október délnyugati (5. Armee),

1917. október délnyugati (1. Isonzo-Armee),

1918. január–október vége délnyugati (Heeresgruppe Boroevic, ISA).

Parancsnokai: Otto Meixner gyal.tbk. 1914. október közepéig,

Andreas Fail-Griessler altbgy. november végéig,

József fhg. lov.tbk. 1916. novemberig,

Georg Schariczer gyal.tbk. 1918. novemberig.

132. Generalstabsabteilung Gstb. Nr. 13., 661/9.
Gstb. Nr. 120.
Res. Nr. 1946–5962.
Res. Nr. 506–4357.
Op. Nr. 11–712.
1914.szept.28., okt.10.
1915.máj.12.
1915.ápr.13.–okt.27.
1916.febr.4.–aug.18.
1914.júl.29.–nov.30.
Zömében
másolatok
133. Generalstabsabteilung Op. Nr. 713–863. 1914.dec.1.–1915.ápr.30.
134. Generalstabsabteilung Op. Nr. 864–1112. 1915.máj.1.–dec.20.
135. Generalstabsabteilung Op. Nr. 14/4–338.
Op. Nr. 31–145/23.
Op. Nr. 23/17.–500/31.
1916.jan.16.–nov.19.
1917.jan.18.–máj.25.
1918.febr.15.–jún.7.
136. Generalstabsabteilung Befehle
Abfertigungen
1914.nov.–1918.máj.
1914.szept.6.–1915.dec.28.
Eredeti iratok
137. Generalstabsabteilung Abfertigung Nr. 1–127.
Abfertigung Nr. 1–102.
Abfertigung Nr. 20–28.
1916.jan.1.–dec.31.
1917.jan.2.–dec.12.
1918.jún.26.–aug.25.
138. Generalstabsabteilung Kriegsgliederungen
Tagebuch
1914–1918
1914.júl.28.–1916.márc.31.
Másolat
139. Generalstabsabteilung Tagebuch
Történeti összeállítás
1916.ápr.1.–1918.okt.28.
1914 –1918
Nachrichtengruppe K. Nr. 900. + o. Z.
K. Nr. 187–248.
K. Nr. 100–1316.
1914.júl.–aug.
1915.márc.17.–ápr.12.
1916.márc.3.–nov.30.
Eredeti iratok
Materialgruppe M. Nr. 2875–2917.
M. Nr. 1398.
1915.dec.2.–dec.5.
1916.ápr.8.
Technische-Referent T. Nr. 1319–6004.
T. Nr. 7–4806.
1915.jún.19.–dec.13.
1916.jan.5.–okt.13.
Artillerie-Referent Res. Nr. 975–1027.
A. Op. Nr. 18.402–29.708.
Munitionstabellen
1916.máj.14.–júl.6.
1917.júl.8.–okt.24.
1916.márc.–nov.
Telegraphenreferent Tel. Nr. 152.
Tel. Nr. 235/Res.
1916.márc.24.
1917
Korpstrainkommando Abfertigung Nr. 694–698. 1917.jan.19.–jan.29.
Intendanz I. Nr. 179.
I. Nr. 1440/22.
Nr. 5700. + o. Z.
1914.aug.20.
1917.ápr.22.
1917.máj.1.–máj.8.
II. 128.
K. U. K. VIII. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,50 ifm


Békeállomáshelye: Prága.

A mozgósítástól 1916 júliusáig működött kezdetben a balkáni, majd az északi, végül a délnyugati hadszíntéren, ahol feloszlatták. Rövidesen újraalakult a keleti fronton a Gruppe Benigniből előbb Korpskommando Benigni, majd VIII. Korpskommando néven. 1918 áprilisában az 1. Armee egyes részeivel átszervezték 1. Generalkommandóvá.

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás Balkán (5. Armee),

1915. január vége, szállítás keleti (3. Armee),

1915. május Kárpátok (2. Armee),

1915. május vége, szállítás délnyugati front),

1915. szeptember (AOK res.),

1915. október Balkán (3. Armee),

1916. január Montenegro, Albánia (3. Armee),

1916. május délnyugati (11. Armee),

1916. június keleti (7. Armee),

1916. július vége keleti (3. Armee),

1918. február–április 15. Erdély (1. Armee).

Parancsnokai: Artur Giesl lov.tbk. 1914. szeptemberig,

Viktor Scheuchenstuel tbszn. 1916. júliusig,

Siegmund Benigni tbszn. 1918 elejéig.

140. Generalstabsabteilung Op. Nr. 10–908. 1914.aug.5.–1915.okt.25.
141. Generalstabsabteilung Op. Nr. 191–416.
Res. Nr. 671–848.
Abfertigungen

Hadrendek
Tagebuch
1916.júl.9.–júl.15.
1915.máj.27.–jún.28.
1914.szept.13.–1915.febr.1.
1914–1915
1914.júl.25.–1916.júl.5.
K. U. K. GRUPPEN-,
bzw. KORPSKOMMANDO
BENIGNI

142. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1–182.
Op. Nr. 33–166.
Op. Nr. 352/105.
Hadrendek
K. Nr. 382–413.
Abfertigung Nr. 19–56.
Verlautbarungen Nr. 1–36.
1915.jún.20.–dec.19.
1916.febr.2.–jún.14.
1916.jún.6.
1915–1916
1916.máj.28.–jún.8.
1915.jún.30.–dec.28.
1916.jan.6.–júl.5.
Intendanz Nr. 872–1158. 1916.febr.24.–ápr.14.
Ausbildungs-Oberleitung AO. Nr. 15–114. 1916.márc.15.–máj.30.
143. Aus Benigni-Korps:
K. U. K. VIII. KORPSKOMMANDO
Generalstabsabteilung Op. Nr. 125/26.–1385.
Op. Nr. 506/2 Art.
Art. Nr. 210/6.
Op. Nr. 435/m.–2695/m.
Hadrendek
Na. Nr. 318/1.
Tagesbefehl
Verlautbarungen Nr. 1–27.
Res. Verlautbarungen
Verlautbarungen Nr. 1–62.
Res. Verlautbarungen
Nr. 1–2.
Verlautbarungen Nr. 1–25.
1917.ápr.–nov.
1917.dec.15.
1918.febr.10.
1917.aug.2.–nov.8.
1917–1918
1917.máj.24.
1917.aug.22.
1916.júl.16.–dec.30.
1917.júl.29.
1917.jan.3.–dec.31.

1918.jan.25.–febr.16.
1918.jan.14.–ápr.14.
II. 129.
K. U. K. IX. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,50 ifm


Békeállomáshelye: Leitmeritz.

A mozgósítástól 1917 októberében történt feloszlatásáig a 4., majd a 7. hadsereg kötelékében harcolt az észak-keleti hadszíntéren. A Gruppe Liposcakból újjáalakult hadtest 1917 októberétől 1918. április közepéig az 1. hadsereg állományában vett részt az erdélyi hadműveletekben. Újjászervezése után a francia hadszíntérre vonult fel.

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás Balkán (2. Armee),

1914. augusztus 18. szállítás keleti (4. Armee),

1914. október keleti (3. Armee)

1915. január vége keleti (4. Armee),

1915. december északi szárny (4. Armee),

1916. június keleti (deutsche Südarmee),

1916. november keleti (deutsche Armeegruppe Eben),

1918. február Erdély (1. Armee),

1918. aug.–október vége nyugati francia (deutsche 11. Armee res.).

Parancsnokai: Lothar Hortstein gyal.tbk. 1914. szeptemberig,

Johann Friedel altbgy. 1914. decemberig,

Rudolf Králicek altbgy. 1916. novemberig,

Ernst Kletter altbgy. 1917. júliusig,

Ludwig Koennen-Horák altbgy. 1917. októberig,

Anton Liposcak gyal.tbk. 1918. márciusig,

Alfred Schenk gyal.tbk. 1918. április közepéig.

144. Generalstabsabteilung Op. Nr. 18–300.
Op. Nr. 21/46., 84–114.
Op. Nr. 1–120.
1914.aug.5.–aug.31.
1914.szept.–okt.
1915.jan.1.–ápr.30.
Zömében
másolatok
145.
Generalstabsabteilung Op. Nr. 121–357. 1915.máj.1.–dec.
146. Generalstabsabteilung Op. Nr. 13/16.–164/29.
Nr. 6703–9939.
B. Nr. 640/c.–641/c.
Nr. 1275–5554.
K. Nr. 460.
Na. Nr. 1341.
Befehle Nr. 2–48.
Befehle Nr. 1–29.
Res. Befehl Nr. 1.
Res. Befehle Nr. 2–18.
Abfertigungen
Anordnungen (mat.)
Hadrendek
Tagebuch
1916.jan.13.–jún.12.
1915.aug.–dec.
1916.okt.
1916.febr.–júl.
1916.júl.
1917.jún.
1915.jan.21.–dec.31.
1916.jan.6.–dec.9.
1917.ápr.6.
1917.febr.3.–aug.3.
1915.jan.26.–szept.1.
1917.jan.5.–jún.30.
1914–1917
1914.júl.28.–1915.szept.

Korpstrainkommando Exh. Nr. ¾. 1916.jan.
Feldgendarmerieabteilung Verzeichnisse 1915.dec.–1916.márc.
147. K. U. K. GRUPPENKOMMANDO LIPOSCAK, bzw. K. U. K. IX. KORPSKOMMANDO

Generalstababteilung

Op. Nr. 202–237.

1918.febr.–márc.

Eredeti iratok
Befehle Nr. 1–64.
Res. Befehle Nr. 1–3.
Befehle Nr. 1–57.
Abfertigung Nr. 3–61.
Int. Abfertigung Nr. 1–26.
Hadrendek
1917.júl.14.–dec.31.
1918.febr.10.–ápr.1.
1918.jan.2.–ápr.16.
1917.júl.16.–dec.31.
1918.jan.1.–ápr.14..
1917–1918
II. 130.
K. U. K. X. KORPSKOMMANDO
1914–1917 0,36 ifm


Békeállomáshelye: Przemysl.

A mozgósítástól az északi hadszíntéren harcolt 1918. április közepén történt felszámolásáig.

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás keleti front (1. Armee),

1915. január vége keleti (3. Armee),

1915. szeptember keleti (4. Armee),

1915. december északi szárny (4. Armee),

1918. február–április 15. keleti (4. Armee).

Parancsnokai: Hugo Meixner gyal.tbk. 1915. februárig,

Hugo Martiny gyal.tbk. 1916. júliusig,

Csanády Frigyes gyal.tbk. 1917. februárig,

Karl Kritek gyal.tbk. 1917. júliusig,

Viktor Weber gyal.tbk. 1918. március végéig.

148. Generalstabsabteilung Op. Nr. 56–863. 1914.aug.8.–1915.okt.16.
Eredeti iratok
149. Generalstabsabteilung Op. Nr. 15–736.
K. Nr. 1060.
K. Nr. 108.
Hadrendek
1916.jan.18.–júl.5.
1915.nov.1.
1916.jan.31.
1914.nov.–1917.dec.
Tagebuch 1914.aug.18.–1915.okt.7.
150. Generalstabsabteilung Abfertigungen

Abfertigung Nr. 1–35.,
Befehle Nr. 36–47.
Befehle o. Z., bzw. Nr. 1–3.
1914.aug.17.–dec.18.
1915.jan.3.–dec.27.

1916.jan.1.–okt.31.
1916.márc.31.–aug.2.
II. 131.
K. U. K. XI. KORPSKOMMANDO
1914–1918 1,20 ifm


Békeállomáshelye: Lemberg.

Az északi hadszíntéren harcolt 1918. áprilisi felszámolásásig, amikor is a 7. hadsereg részeivel 7. Generalkommandóvá alakult, amelyből június közepén visszaalakult XI. hadtestté. 1917. szeptembertől 1918. februárig azonos volt a Gruppe Habermann-nal.

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás keleti front (3. Armee),

1915. január vége keleti (4. Armee),

1915. május keleti (7. Armee),

1915. december déli szárny (7. Armee),

1916. június északkeleti (7. Armee),

1918. február–április keleti (7. Armee),

1918. július (aus GK 7.) Ukrajna,

1918. október Románia megszáll. (deutsche 11. Armee).

Parancsnokai: Kolossváry Dezső lov.tbk. 1914. októberig,

Stephan Ljubicic gyal.tbk. 1915. márciusig,

Korda Ignác lov.tbk. 1916. júliusig,

Hugo Habermann tbszn. 1918. novemberig.

151. Generalstabsabteilung Op. Nr. 42–2092. 1914.aug.5.–1915.máj.31.
152. Generalstabsabteilung Op. Nr. 2096–2218.
Op. Nr. 2230–5000.
Op. Nr. 5–1066.
Res. Nr. 2023.
Pressebericht
Op.Nr. 129., 623., 684.

Op. Nr. 130.
K. Nr. 437–1245.
K. Nr. 1–96.
Na. Nr. 106–615.
Tagebuch
1915.jún.1–30.
1915.júl.4.–dec.23.
1916.jan.3.–nov.30.
1916.okt.17.
1916.jan.18.–júl.23.
1917.jan.24., aug.20.,
nov.30.
1918.jan.30.
1915.máj.1.–dec.31.
1916.jan.1.–23.
1917.febr.11.–máj.13.
1914.nov.26.–dec.8.
1915.aug.1.–szept.30.
153. Generalstabsabteilung Befehle Nr. 18–60.
Befehle Nr.1–22.
Befehle Nr. 1–50.

Befehle Nr. 1–20.
Abfertigungen
1915.jan.19.–nov.11.
1916.jan.27.–dec.18.
1917.jan.14.–1918.jan.1.
1918.jan.3.–ápr.13.
1915.febr.10.–dec.31.
154. Generalstabsabteilung Abfertigungen Nr. 1–153. 1916.jan.1.–dec.27.
155. Generalstabsabteilung Abfertigung Nr. 1–168.
Abfertigung Nr. 1–35.
1917.jan.1.–dec.31.
1918.jan.2.–ápr.10.
Sanitätschef S. Ch. 335.
S. Ch. 444–752.
S. Ch. 251.
1915.máj.6.
1916.ápr.14.–okt.27.
1917.máj.14.–dec.20.
Platzkommando Akten 1918.jan.27.–márc.12.
II. 132.
K. U. K. XII. KORPSKOMMANDO
1914–1918 1,20 ifm


Békeállomáshelye: Nagyszeben.

A mozgósítástól a háború végéig a keleti hadszíntéren harcolt. 1915. februártól szeptemberig Armeegruppe Kövess néven szerepelt.

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás keleti (Gruppe Kövess),

1914. augusztus vége keleti (2. Armee),

1915. május keleti (deutsche Armee Woyrsch),

1915. október északi szárny (deutsche 9. Armee, Armee Woyrsch),

1916. június északi szárny (deutsche Heeresgruppe Woyrsch),

1918. február keleti (2. Armee),

1918. május–október vége Ukrajna (Ost Armee).

Parancsnokai: Kövess Hermann gyal.tbk. 1915. szeptemberig,

Johann Henriquez gyal.tbk. 1917. augusztusig,

Rudolf Braun tbszn.1918. novemberig.

156. Generalstabsabteilung Res. Nr. 740–817.
Res. Nr. 70–367.
Res. Nr. 150.
Res. Nr. 270.
Op. Nr. 2–393.
1914.nov.4–24.
1915.febr.13.–márc.1.
1916.dec.1–31.
1917.márc.20.
1914.aug.1.–dec.30.
157. Generalstabsabteilung Op. Nr. 451–891. 1915.jan.2.–aug.31.
158. Generalstabsabteilung Op. Nr. 894–997.
Op. Nr. 318–838.
K. Nr. 25–2328.
K. Nr. 1303–1835.
Tagebuch
Tagebuch

Történeti összeállítás
1915.szept.2.–okt.22.
1916.jún.7.–nov.23.
1915.jan.5.–okt.24.
1916.jún.–júl.23.
1914.aug.3.–dec.31.
1915.jan.1.–1916.jan.31.
1914–1918
159. Generalstabsabteilung Res. Befehle Nr. 1–5.
Befehle Nr. 1–57.
Res. Befehle Nr. 16–26.
Befehle Nr. 58–125.
1915.márc.22.–nov.18.
1915.febr.12.–dec.29.
1916.márc.5.–dec.30.
1916.jan.3.–dec.30.
160. Generalstabsabteilung Res. Befehle Nr. 1–8.
Befehle Nr. 1–109.
Res. Befehle Nr. 1–6.
Befehle Nr. 1–43.
Index zu den Befehlen
Abfertigungen
Abfertigungen
1917.jan.12.–szept.22.
1917.jan.3.–okt.17.
1918.jan.26.–júl.17.
1918.jan.18.–aug.7.
1916–1917
1914.aug.18.–dec.30.
1915.jan.1.–febr.6.
161. Etappengruppenkommando Nr. 3–34. 1914.aug.1–15.
Intendanz Nr. 128–300.
Tiszti nyílt parancsok
Tiszti szabadságos iratok
Női szabadságos iratok
1914.aug.19.–szept.12.
1916
1917
1916
162. Intendanz Legénységi szabadságos iratok
1916–1917
163. Távíróállomás parancsnokság Táviratok 1917
164. Távíró állomás Az állomáson visszamaradt táviratok
1917
II. 133.
K. U. K. XIV. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,40 ifm


Békeállomáshelye: Innsbruck.

Az északi fronton harcoló hadtest Armeegruppe Erzh. Joseph Ferdinand néven szerepelt a háború első hónapjaiban. 1916 márciusában a délnyugati hadszíntérre került, és átszervezték tiroli védelmi parancsnoksággá (LVK Tirol). Új hadtestet szerveztek XIV. Edelweiss Korps néven 1917 januárjában, amely szintén a délnyugati arcvonalon a 11. hadsereg kötelékében harcolt.

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás Keleti (3. Armee),

1914. október Keleti (4. Armee),

1915. október délnyugati (SWF),

1917. március délnyugati (11. Armee),

1918. július délnyugati (10. Armee),

1918. október délnyugati (Heeresgruppe Joseph, 10. Armee).

Parancsnokai: József Ferdinánd fhg. gyal.tbk.1914. októberig,

Josef Roth gyal.tbk. 1916. március közepéig,

Alois Schönburg-Hartenstein lov.tbk. 1917. januártól szeptemberig,

Hugo Martiny vezds. 1918. februárig,

Ignaz Verdross altbgy. 1918. novemberig.

165. Generalstabsabteilung Res. Nr. 388., 1444., 1591.

Op. Nr. 2–730.
1914.dec.7., 1915.jún.10., 17.
1914.aug.6.–1915.márc.30.
166. Generalstabsabteilung Op. Nr. 802–1131. 1915.ápr.1.–júl.31.
167. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1203–2915.

Tagebuch
Tagebuch

Res. Befehl
Befehle

Befehle
Res. Befehl Nr. 1.
Befehle Nr. 1–25.
Abfertigungen
Abfertigungen
1915.aug.3.–1916.dec.15.
1914.aug.12.–nov.18.
1915.aug.1.–
szept.14.
1914.nov.1.
1914.szept.20.–
dec.24.
1915.jan.1.–dec.26.
1916.febr.11.
1916.jan.2.–márc.10.
1914.aug.8.–dec.22.
1915.jan.2.–dec.31.
K. U. K. XIV.
EDELWEISS KORPSKOMMANDO

168. Generalstabsabteilung Res. Nr. 654.
Op. Nr.
Res. Nr. 187., 217.
Op. Nr. 8106–9156.
Res. Befehle Nr. 3–32.
Befehle Nr. 4–80.
Res. Befehle Nr. 1–42.
Befehle Nr. 1–45.
Martiny-Malastow Hugó magánnaplója
1917.júl.15.
1917.márc.14.–dec.15.
1918.jan.18., 21.
1918.jan.17.–júl.3.
1917.jan.25.–dec.29.
1917.jan.19.–dec.31.
1918.jan.2.–júl.24.
1918.jan.1.–máj.10.

1914–1919
II. 134.
K. U. K. XV. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,40 ifm


Békeállomáshelye: Szarajevó.

A balkáni arcvonalról a délnyugati frontszakaszra került, több ízben azonos volt az Isonzo Front különböző védelmi szakaszaival (Abschnitt).

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás Balkán (6. Armee),

1915. január Balkán (5. Armee),

1915. május vége, szállítás délnyugati,

1915. október délnyugati (5. Armee),

1917. október délnyugati (deutsche 4. Armee),

1918. július délnyugati (11. Armee),

1918. október délnyugati (Heeresgruppe Boroevic).

Parancsnokai: Michael Appel gyal.tbk. 1915. márciusig,

Vinzenz Fox gyal.tbk. 1915. októberig,

Rudolf Stöger-Steiner altbgy. 1917. májusig,

Karl Scotti altbgy. 1918. októberig,

Aurel Le Beau altbgy. 1918. novemberig.

169. Generalstabsabteilung Res. Nr. 43–272.
Op. Nr. 1–409.
1914.aug.2.–szept.1.
1914.júl.27.–szept.30.
170. Generalstabsabteilung Op. Nr. 410–797
Op. Nr. 804–1882.
Op. Nr. 667–691.
Op. Nr. 294.
Res. Nr. 323.
Op. Nr. 59–473.
1914.okt.1.–dec.31.
1915.jan.1.–dec.20.
1916.febr.22.–aug.27.
1917.okt.13.
1918.febr.28.
1918.jan.10.–aug.13.
171. Generalstabsabteilung TagebuchHadrendi összeállítás
K. Nr. 49.
Verw. Nr. 102.
I. Nr. 67.
1914.júl.27.–dec.4.
1914.dec.5.–1915.jan.10.
1916.aug.1.–nov.30.
1914–1918
1914.aug.12.
1918.ápr.21.
1918.márc.8.
172. Generalstabsabteilung Res. Befehle Nr. 3–6.
Befehle Nr. 1–45.
Res. Befehle Nr. 1–24.
Befehle Nr. 1–142.
Befehle Nr. 7–174.
Res. Befehle Nr. 4–12.
Befehle Nr. 1–57.
Res. Befehle Nr. 1–14.
Befehle Nr. 1–63.
Separat Befehle
Abfertigungen
1914.szept.3.–nov.7.
1914.aug.19.–dec.29.
1915.jan.5.–dec.16.
1915.jan.3.–dec.6.
1916.jan.4.–dec.23.
1917.ápr.22.–okt.7.
1917.jan.4.–dec.31.
1918.jan.10.–szept.28.
1918.jan.5.–okt.25.
1918.okt.18., 24.
1915.márc.26.–jún.1.
Tel.-Referent Tel. Nr. 215.
Tel. Nr. 162–171.
1914.szept.16.
1915.márc.9.–ápr.2.
II. 135.
K. U. K. XVI. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,60 ifm


Békeállomáshelye: Mostar (Ragusa).

A balkáni arcvonalról a délnyugati frontszakaszra került, több ízben azonos volt az Isonzo Front különböző védelmi szakaszaival (Abschnitt).

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás Balkán (6. Armee),

1915. január Balkán (5. Armee),

1915. május vége, szállítás délnyugati front,

1915. október délnyugati (5. Armee),

1917. október délnyugati (1. Is.-Armee),

1918. január–október vége délnyugati (Heeresgruppe Boro., ISA).

Parancsnokai: Wenzel Wurm tbszn. 1917. májusig,

Rudolf Králicek gyal.tbk. 1918. novemberig.

173. Generalstabsabteilung Op. Nr. 7–446. 1914.júl.26.–nov.30.
174. Generalstabsabteilung Op. Nr. 447–1082. 1914.dec.1.–1915.jún.30.
175. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1085–2009.
Op. Nr. 12–1101.
Op. Nr. 823.
Op. Nr. 615–621.
Op. Nr. 229.
K. Nr. 796., 20.

Tagebuch
Tagebuch
Hadrendi összeállítás
Harci jelentések
1915.júl.2.–dec.13.
1916.jan.16.–nov.1.
1917.aug.23.
1918.júl.15–21.
1918.aug.11.
1915.okt.29., 1916.jún.24.–aug.4.
1914.júl.26.–dec.31.
1918.jún.15–23.
1914–1916
1914, 1916
176. Generalstabsabteilung Res. Befehle Nr. 1–17.
Befehle Nr. 2–294.
Res. Befehle Nr. 1–247.
1915.okt.29.–dec.27.
1915.jan.2.–dec.31.
1916.jan.1.–dec.31.
177. Generalstabsabteilung Befehle Nr. 1–246.
Res. Befehle Nr. 3–170.
Befehle Nr. 1–217.
Abfertigungen
1916.jan.3.–dec.31.
1917.jan.5.–dec.8.
1917.jan.1.–dec.30.
1914.aug.10.–dec.29.
Tel.-Referent Tel. Nr. 25. 1915.nov.15.–1916.jan.18.
II. 136.
K. U. K. XVII. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,60 ifm


1914. augusztus közepén állították fel, és az északi hadszíntérre felvonuló 4. hadsereg kötelékébe osztották be. 1916 közepétől a délnyugati arcvonalon harcolt, egy időben azonos volt az Isonzo Front II.a. Abschnitt-tel. 1918 elején a Keleti Megszálló Hadsereg részeként Ukrajnában állomásozott.

Harctéri alkalmazása: Mozgósítás Keleti (4. Armee),

1915. május Keleti (3. Armee),

1915. szeptember (AOK res.),

1916. május délnyugati (11. Armee),

1917. március délnyugati (5. Armee),

1917. július északkeleti (7. Armee),

1918. február Keleti (7. Armee),

1918. május–október vége Ukrajna (Ost Armee).

Parancsnokai: Karl Huyn lov.tbk. 1914. szeptemberig,

Karl Kritek gyal.tbk. 1917. februárig,

Fabini Lajos gyal.tbk. 1918. novemberig.

178. Generalstabsabteilung Gstb. Nr. 938.
Gstb. Nr. 77.
Res. Nr. 18–890.

K. Nr. 62–1068.

Op. Nr. 25–1509.
1915.ápr.23.
1916.máj.30.
1914.szept.18.–1915.febr.16.
1915.márc.15.–1916.jún.28.
1914.aug.15.–dec.30.
179. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1533–2725. 1915.jan.2.–nov.14.
180. Generalstabsabteilung Op. Nr. 709–6500.
Op. Nr. 100–5100.
Op. Nr. 1109–1128.
1916.ápr.14.–dec.30.
1917.jan.3.–jún.19.
1918.nov.8.–28.
181. Generalstabsabteilung Tagebuch
Hadrendi összeállítás
Res. Befehle

Befehle Nr. 1–15.
Befehle Nr. 21–64.
Befehle Nr. 6–9.

Befehl Nr. 4.
Res. Abfertigungen
Abfertigungen
1914.aug.25–28.
1914–1918
1914.okt.11.–1915.nov.12.
1914.aug.23.–szept.23.
1915.máj.2.–okt.19.
19197.júl.23.–
szept.11.
1918.okt.9.
1918.okt.12.
1914.szept.3.–dec.18.
Intendanz Verpflegssituation 1917.márc.–jún.
Materialgruppe Mat. Nr. 119. 1918.jan.11.
II. 137.
K. U. K. XVII. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,60 ifm


1914. december elején alakult a Gruppe Tschurtschenthaler nevű alakulatból, és az északi fronton került bevetésre. 1918 őszén a francia hadszíntérre irányították.

Harctéri alkalmazása: 1914. november közepe Keleti (1. Armee),

1915. január vége Keleti (3. Armee),

1915. március közepe Kárpátok (2. Armee),

1916. június északi szárny (1. Armee),

1916. július északi szárny (2. Armee),

1918. aug.–október vége Ny-i fr. (d.11. Armee res).

Parancsnokai: Heinrich Tschurtschenthaler altbgy. 1915. áprilisig,

Emil Ziegler altbgy. 1915. szeptemberig,

Czibulka Kolozs gyal.tbk. 1918. májusig,

Viktor Weber gyal.tbk. 1918. augusztusig,

Ludwig Goiginger gyal.tbk. 1918. novemberig.

182. Generalstabsabteilung Op. Nr. 162., 181.
Op. Nr. 1–31.
Op. Nr. 101–128.
Op. Nr. 201–231.
Op. Nr. 301–329.
Op. Nr. 401–431.
1914.dec.12., 31.
1915.jan.1–31.
1915.febr.1–28.
1915.márc.1–31.
1915.ápr.1–29.
1915.máj.1–31.
183. Generalstabsabteilung Op. Nr. 501–530.
Op. Nr. 601–631.
Op. Nr. 701–731.
Op. Nr. 801–810.
Op. Nr. 912–930.
Op. Nr. 1001–1219.
Op. Nr. 712–1030.
Op. Nr. 217., 304.
1915.jún.1–30.
1915.júl.1–31.
1915.aug.1–31.
1915.szept.2–10.
1915.szept.12–30.
1915.okt.1.–dec.19.
1916.júl.12.–okt.31.
1917.febr.18., márc.5.
184. Generalstabsabteilung Tagebuch
Hadrendi összeállítás
Res. Befehle
Befehle
1915.febr.1.–szept.16.
1914–1918
1915.jan.20.–dec.22.
1915.ápr.14.–dec.31.
185. Generalstabsabteilung Res. Befehle Nr. 1–55.
Befehle Nr. 1–289.
1916.jan.8.–dec.13.
1916.jan.1.–dec.31.
186. Generalstabsabteilung Res. Befehle Nr. 1–36.
Befehle Nr. 1–262.
Res. Befehle Nr. 1–21.
Befehle Nr. 1–123.
Res. Abfertigungen
Abfertigungen
1917.jan.7.–nov.2.
1917.jan.1.–dec.31.
1918.jan.12.–okt.26.
1918.jan.1.–okt.26.
1914.nov.22.–dec.31.
1915.jan.3.–szept.16.
II. 138.
K. U. K. ARMEEGRUPPE KRAUSS, resp. XIX. KORPSKOMMANDO
1914–1918 1,10 ifm


Az 1914. szeptember közepén felállított Komb. Korps Krauss 1914. december végétől XIX. Komb. Korps, majd 1915 január elejétől XIX. Korps néven működött 1918. szeptember végéig, amikor Armeegruppe Albanien elnevezéssel szervezték át. Kezdetben az északi hadszíntéren került bevetésre, majd az Albánia ellen felvonult erők magasabbegysége lett.

Harctéri alkalmazása: 1914. november eleje Balkán (5. Armee),

1915. január vége Keleti (3. Armee),

1915. március közepe Kárpátok (2. Armee),

1915. október Balkán (3. Armee),

1916. január Mont.–Albánia (3. Armee),

1916. május Albánia (47., 63. Inf. Division),

1916. augusztus Albánia (47. Inf. Division),

1918. július–október Albánia (47., 81. Inf. Division).

Parancsnokai: Alfred Krauss altbgy. 1914. december végéig,

Ignaz Trollmann gyal.tbk. 1917. novemberig,

Ludwig Koennen-Horák gyal.tbk. 1918. szeptemberig.

187. Generalstabsabteilung Op. Nr. 180–290.
Op. Nr. 291–321.
1914.szept.12.–dec.30.
1915.jan.1.–31.
188. Generalstabsabteilung Op. Nr. 322–409. 1915.febr.1.–ápr.30.
189. Generalstabsabteilung Op. Nr. 410–502. 1915.máj.1.–júl.31.
190. Generalstabsabteilung Op. Nr. 503–563. 1915.aug.1.–szept.30.
191. Generalstabsabteilung Op. Nr. 564–803.

Op. Nr. 2223., 5023.
1915.okt.1.–1916.máj.30.
1917.jan., nov.
192. Generalstabsabteilung Gstb. Nr. 84–127.
Res. Nr. 1310–8283.
K. Nr. 68–92.
Na. Nr. 4., 1857.
Tagebuch
Hadrendi összeállítás
1915.márc.
1915.márc.–1916.nov.
1915.ápr.
1917.jún., 1918.aug.
1914–1918
1914–1918
193. Generalstabsabteilung Befehle Nr. 1–36.
Res. Befehle
Befehle Nr. 89–297.
Res. Befehle Nr. 4–68.
Befehle Nr. 298–588.
1914.okt.23.–dec.5.
1915.márc.7.–ápr.24.
1915.febr.13.–dec.30.
1916.máj.9.–dec.12.
1916.jan.2.–dec.31.
194. Generalstabsabteilung Res. Befehle Nr. 1–120.
Befehle Nr. 1–297.
1917.jan.3.–dec.28.
1917.jan.1.–dec.31.
195. Generalstabsabteilung Res. Befehle Nr. 1–64.
Befehle Nr. 1–148.
1918.jan.3.–szept.29.
1918.jan.2.–szept.28.
Quartiermeisterabteilung Res. Verl. Nr. 54–65.
Verl. Nr. 125–141.
Index

Miscellaniae
1916.márc.19.–ápr.27.
1916.márc.20.–ápr.30.
1915.jún.16.–1916.ápr.7.
1916–1918
Trainkommando Abfertigungen 1915.febr.20.–ápr.29.
K.U.K. ARMEEGRUPPE ALBANIEN
Miscellaniae

1918
II. 139.
K. U. K. XX. KORPSKOMMANDO
1916–1918 0,24 ifm


Az 1916. március közepén felállított XX. hadtestet 1917. január végén átnevezték XIV. hadtestté. Az új szervezésű XX. hadtestet az 1916 júliusától fennálló Korps Roth-ból állították fel 1917. január végén. Az olasz fronton harcolt.

Harctéri alkalmazása: 1914. december eleje keleti

1916. május délnyugati (11. Armee),

1918. július délnyugati (10. Armee),

1918. október délnyugati (Heeresgruppe Joseph, 10. Armee).

Parancsnokai: Károly fhg. altbgy. 1916. márciustól júliusig,

Alois Schönburg-Hartenstein lov.tbk. 1917. januárig,

Josef Roth gyal.tbk. 1916. júliustól 1917. júliusig,

Franz Kalser gyal.tbk. 1918. novemberig.

196. Kommando Op. Nr. 449–3011.
Tagebuch
Hadrendi összeállítás
Res. Befehle Nr. 1–13.
Befehle Nr. 1–100.
Res. Befehle Nr. 1–2.
Befehle Nr. 1–3.
1916.ápr.11.–szept.18.
1916.márc.16.–júl.10.
1916–1918
1916.ápr.21.–okt.27.
1916.márc.16.–dec.30.
1917.jan.2.–jan.6.
1917.jan.4.–jan.11.
197. K. U. K. KORPSKOMMANDO ROTH, resp. K. U. K. XX. KORPSKOMMANDO
Nr. 8337/Int.
Res. Nr. 3112/Train.
Op. Nr. 5000/36.
Res. Befehle Nr. 1–2.
Befehle Nr.1–12.
Res. Befehle Nr. 1–53.,
Nr. 1–2.
Befehle Nr. 1–106.
Befehle Nr. 63–65.
1917.márc.24.
1917.ápr.27.
1917.nov.1.
1916.júl.27.–nov.7.
1916.júl.27.–dec.17.

1917.febr.14.–dec.2.
1917.jan.3.–nov.13.
1918.ápr.19.–ápr.24.
II. 140.
K. U. K. XXI. KORPSKOMMANDO
1916–1918 0,12 ifm


1916 márciusában állították fel, kezdetben a keleti fronton, majd az olasz arcvonalon harcolt.

Harctéri alkalmazása: 1916. március délnyugati (3. Armee),

1916. augusztus délnyugati (11. Armee),

1916. november Erdély (1. Armee),

1918. július délnyugati (10. Armee),

1918. október délnyugati (Heeresgruppe Joseph, 10. Armee).

Parancsnoka mindvégig Kasimir Lütgendorf gyal.tbk. volt.

198. Op. Nr. 2282–2327.
Op. Nr. 282–2264.
Op. Nr. 555–6243.,
Op. Nr. 238–367/M.,
+ o. Z.
Tagebuch


Hadrendi összeállítás
Res., bzw. Sep. Befehle Nr. 2–12.
Sep. Befehle Nr. 1–5.
Befehle Nr. 1–83.
Befehle Nr. 1–46.
Sep. Befehle Nr. 1–15.
Res. Befehle Nr. 1–21.
Befehle Nr. 1–173.
Sep. Befehl Nr. 1.
Res. Befehle Nr. 1–6.
Befehle Nr. 1–37.
1916.márc.21.–jún.29.
1916.okt.19.–dec.19.

1917.jan.–1918.márc.

1916.márc.11.–júl.14.
1916.szept.24.–dec.10.
1916–1918

1916.máj.3.–szept.2.
1916.nov.23.–dec.2.
1916.ápr.5.–okt.4.
1916.okt.16.–dec.31.
1917.jan.21.–nov.28.
1917.jan.27.–dec.1.
1917.jan.1.–dec.31.
1918.jan.8.
1918.jan.19.–febr.22.
1918.jan.2.–márc.25.
II. 141.
K. U. K. KORPSKOMMANDO FÁTH, resp. K. U. K. XXII. KORPSKOMMANDO
1915–1918 0,80 ifm


Az 1915. október végén felállított Korps Fáth 1916 októberében neveztetett át XXII. hadtestté. A keleti arcvonalon volt.

Harctéri alkalmazása: 1915. december északi szárny (d. 9. Armee),

1916. június északi szárny (d. Heeresgruppe Linsingen),

1916. július északi szárny (d. Armeegruppe Bernhardi),

1918. február Keleti (4. Armee),

1918. április délnyugati (AOK res.),

1918. július–október vége délnyugati (Heeresgruppe Boroevic, ISA).

Parancsnokai: Fáth Henrik gyal.tbk.1915. októbertől 1916. októberig,

Rudolf Krauss gyal.tbk. 1916. októbertől 1918. júniusig,

Tamásy Árpád gyal.tbk. 1918. augusztusig,

Ernst Kletter gyal.tbk. 1918. novemberig.

199.200.
KommandoKommando
Miscellaniae
Befehle Nr. 1–6.
Befehle Nr. 1–26.
Befehle Nr. 1–54.
Befehl Nr. 2.
Abfertigungen

Hadrendi összeállítás
Vegyes iktatású táviratok
(napi csoportosításban)
1915–1918
1915.dec.14.–dec.31.
1916.jan.9.–okt.24.
1917.jan.2.–dec.27.
1918.jan.14.
1915.nov.14.–1916.dec.28.
1917–1918
1917.szept. 1–15.

201.
Kommando
Vegyes iktatású táviratok
(napi csoportosításban)
1917.szept.16–30.
202. Kommando Vegyes iktatású táviratok
(napi csoportosításban)
1918.jan.1–10.
203. Kommando Vegyes iktatású táviratok
(napi csoportosításban)
1918.jan.11–20.
204. Kommando Vegyes iktatású táviratok
(napi csoportosításban)
1918.jan.21–29.
205. Kommando Vegyes iktatású táviratok
(napi csoportosításban)
1918.jan.30.–febr.6.
206. Kommando Vegyes iktatású táviratok
(napi csoportosításban)
1918.febr.7.–febr.17.
II. 142.
K. U. K. ABSCHNITTSKOMMANDO III.b., resp.
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO SCHENK, resp.
K. U. K. XXIII. KORPSKOMMANDO
1916–1918 0,10 ifm


Az 1916. augusztusától fennálló Gruppe Schenk (korábban II. 456. fondszámon) 1916. november elején alakult át XXIII. hadtestté. 1916 augusztusától 1917 októberéig azonos volt az Isonzo Front III.b. Abschnitt-tel.

Harctéri alkalmazása: 1916. november délnyugati (5. Armee),

1917. október délnyugati (1. Is.-Armee),

1918. január–október vége délnyugati (Heeresgruppe Boroevic, ISA).

Parancsnokai: Alfred Schenk altbgy. 1917. májusig,

Csicserics Miksa gyal.tbk. 1918. januárig, majd 1918. áprilistól júniusig,1918. szeptembertől novemberig,

Hadfy Imre gyal.tbk. 1918. januárban, majd augusztusban,

Emil Gologórsky altbgy. 1918. márciusban, majd júliusban.

207. Op. Nr. 1262–2573.
Res. Nr. 1872–2121.
K. Nr. 469–562.
Art. Nr. 661–947.
I. Nr. 7488–7560.
Op. Nr. 1145–2817.
Op. Nr. 2413.
Befehl Nr. 60.
Befehle Nr. 14–45.
Res. Befehl Nr. 1.
Res. Befehle Nr. 1–5.
Befehle Nr. 1–138.a.
Befehle Nr. 1–6.
Abfertigungen
Nr. 1–92.
Abfertigungen
Nr. 1–21.a.
Hadrendi összeállítás
1916.júl.–dec.
1916.szept.–dec.
1916.okt.–nov.
1916.okt.–dec.
1916.dec.
1917.aug.–okt.
1918.jún.–júl.
1916.ápr.26.
1916.nov.23.–dec.31.
1916.dec.19.
1917.jan.20.–szept.12.
1917.jan.1.–dec.30.
1918.jún.3.–jan.22.

1916.júl.10.–okt.31.

1916.nov.12.–dec.3.
1917–1918
II. 144.
K. U. K. GRUPPEN-, bzw.
KORPSKOMMANDO HOFMANN, später
K. U. K. XXV. KORPSKOMMANDO
1914–1918 0,60 ifm


Az 1914. október végén felállított Gruppe Hofmann 1915. január végén átalakult Korps Hofmann-ná, majd átnevezték 1917. február közepén XXV. hadtestté. A keleti arcvonalon harcolt, majd Ukrajnában állomásozott a Keleti Megszálló Hadsereg kötelékében.

Harctéri alkalmazása: 1915. január vége keleti (Südarmee),

1918. február keleti (2. Armee),

1918. május–október vége Ukrajna (Ost Armee).

Parancsnoka mindvégig Peter Hofmann gyal.tbk. volt.

208. (Gruppenkommando) Op. Nr. 211–4230. 1914.szept.28.–1915.jan.14.
(Korpskmdo Hofmann) Op. Nr. 15–181. 1915.jan.15.–jún.30.
209. Op. Nr. 182–273. 1915.júl.1.–szept.30.
210. Abfertigungen, bzw. Befehle Nr. 1–348.
1915.jan.1.–dec.31.
211. Befehle Nr. 1–345. 1916.jan.2.–dec.31.
212. (Korps Hofmann, XXV. Korps) Befehle Nr. 1–319.
Befehle Nr. 1–202.
Hadrendi összeállítás
1917.jan.2.–dec.31.
1918.jan.1.–okt.18.
1914–1916
II. 145.
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO HENRIQUEZ, bzw.
HADFY, später
K. U. K. XXVI. KORPSKOMMANDO
1915–1918 0,12 ifm


Az 1915. augusztus közepén felállított Korps Henriquez szeptember végétől Korps Lehmann, ill. pár nap múlva Korps Hadfy néven működött, majd 1917 márciusában átnevezték XXVI. hadtestté. A keleti arcvonalról 1918 elején került át az olasz frontra.

Harctéri alkalmazása: 1915. szeptember keleti (7. Armee),

1915. december déli szárny (7. Armee),

1916. július keleti (3. Armee),

1918. július délnyugati (11. Armee),

1918. október délnyugati (Heeresgruppe Boroevic).

Parancsnokai: Johann Henriquez altbgy. 1915. augusztus–szeptember,

Georg Lehmann altbgy. 1915. augusztus 23–26.,

Hadfy Imre gyal.tbk. 1917. júliusig,

Ernst Horsetzky altbgy. 1918. novemberig.

213. Op. Nr. 5-18., bzw. o. Z. 1915.aug.–nov.
Op. Nr. 9–40. 1916.jan.–febr.
Res. Nr. 419–717. 1916.márc.–máj.
(XXVI. Korps)
Res. Nr. 307–1413.
Na. Nr. 967–1542.
Op. Nr. 75–180.
Op.Nr. 18–563.
Verlautbarungen Nr. 2–19.
Verlautbarungen Nr. 1–44.
Verlautbarungen Nr. 3–29.
Verlautbarungen Nr. 1–37.
Verlautbarungen Nr. 1–3.
Verlautbarungen Nr.1–112.
Hadrendi összeállítás
1917.jún.–dec.
1917.szept.–dec.
1918.jan.
1918.márc.–ápr.
1915.aug.31.–dec.31.
1916.jan.11.–dec.29.
1917.jan.22.–júl.4.
1917.aug.11.–dec.28.
1918.jan.6.–jan.11.
1917.febr.3.–okt.27.
1917–1918


II. 146.
K. U. K. OST KORPS, bzw.
KORPS CZIBULKA
1915 0,12 ifm


214. (Ost. K.) Op. Nr. 1–175. 1915.febr.1.–júl.1.
215. (K. Czibulka) Op. Nr. 1–56.
Abfertigungen
Hadrendi összeállítás
1915.júl.4.–aug.29.
1915.júl.8.–aug.27.
1915.jan.–aug.
II. 989.
K. U. K. ORIENTKORPS
1918 0,01


(215.) Miscellaniae 1918.ápr.–okt.
II. 990.
K. U. K. KAVALLERIEKORPS HAUER
1914–1917 0,35 ifm


216. Op. Nr. 115–175.
Op. Nr. 1–3. bzw.
918–1231.
Op. Nr. 272–1630.
Tagebücher (Hauer GO.)
E. Nr. 4–512.
E. Nr. 316–359.
Exhib. Protokoll
1914.nov.1.–dec.31.

1915.szept.–dec.
1916.febr.–okt.
1916.aug.–1918.jún.
1915.szept.21.–dec.26.
1916.júl.–aug.
1915.szept.–dec.
217. Res. Nr.1–361.
Res. Nr. 1–266.
1915.szept.18.–dec.31.
1916.jan.–febr.
218. T(ech.) Nr. 265–2951.
I(nt.) Nr. 1–1025.
Abfertigung Nr. 1–55.
Abfertigung Nr. 1–212.
Abfertigung Nr. 1–37.
Miscellanie
Hadrendi összeállítás
1916.febr.–dec.
1915.szept.–dec.
1915.szept.18.–dec.28.
1916.jan.2.–dec.30.
1917.jan.1.–febr.28.
1916
1914–1917
II. 143.
K. U. K. GRUPPE SZURMAY, später K. U. K. KORPS SZURMAY, bzw.
K. U. K. XXIV. KORPS
1914–1918 28 ifm


Az 1914. november végén fölállított Gruppe Szurmay 1916. április végén átszerveztetett Korps Szurmay-vá, majd 1917. február elején XXIV. hadtestté. Az északi hadszíntérről az olasz frontra került át, ahol 1917. júniusától októberéig azonos volt az Isonzo Front II.a. Abschnitt-tel.

Harctéri alkalmazása: 1914. november közepe keleti (3. Armee),

1915. március közepe Kárpátok (2. Armee),

1915. május keleti (Südarmee),

1915. szeptember keleti (1. Armee),

1916. június északi szárny (4. Armee),

1917. február (XXIV. K.) északi szárny (4. Armee),

1917. augusztus délnyugati (5. Armee),

1917. október délnyugati (2. Is.-Armee),

1918. július–október délnyugati (Heeresgruppe Boroevic, 6. Armee).

Parancsnokai: Szurmay Sándor gyal.tbk. 1914. novembertől 1917. februárig,

Karl Lukas altbgy. 1918. júniusig,

Ludwig Goiginger altbgy. 1918. novemberig.

1. Generalstabsabteilung Gstbs Nr. 87–342. + ikt. n. 1915.jan.–márc. Eredeti iratok
2. Generalstabsabteilung Gstb. Nr. 346–517. + ikt. n. 1915.ápr.–aug. Eredeti iratok

3.
Generalstabsabteilung Gstb. Nr. 518–612. + ikt. n. 1915.szept.–dec. Eredeti iratok
5. sz. ikt.könyv

4.
Generalstabsabteilung Op. Nr. 225–318.
1914.nov.25.–dec.18. Eredeti és másolat
5. Generalstabsabteilung Op. Nr. 319. 324.
1914.dec.19.–dec.24.
6. Generalstabsabteilung Op. Nr. 325–329.
1914.dec.25.–dec.29.
7. Generalstabsabteilung Op. Nr. 330–331.
1914.dec.30.–dec.31.
8. Generalstabsabteilung Op. Nr. 101–104.
1915.jan.1.–jan.4.
9. Generalstabsabteilung Op. Nr. 105–108.
1915.jan.5–8.
10. Generalstabsabteilung Op. Nr. 109–112.
1915.jan.9–12.
11. Generalstabsabteilung Op. Nr. 113–115.,
Op Nr. 30–32.

1915.jan.13–18.
12. Generalstabsabteilung Op. Nr. 33–36. 1915.jan.19–22.
13. Generalstabsabteilung Op. Nr. 37–41. 1915.jan.23–27.
14. Generalstabsabteilung Op. Nr. 42–45. 1915.jan.28–31.
15. Generalstabsabteilung Op. Nr. 46–52. 1915.febr.1–7.
16. Generalstabsabteilung Op. Nr. 53–56. 1915.febr.8–11.
17. Generalstabsabteilung Op. Nr. 57–60. 1915.febr.12–15.
18. Generalstabsabteilung Op. Nr. 61–64. 1915.febr.16–19.
19. Generalstabsabteilung Op. Nr. 65–68. 1915.febr.20–23.
20. Generalstabsabteilung Op. Nr. 69–72. 1915.febr.24–27.
21. Generalstabsabteilung Op. Nr. 73–75. 1915.febr.28.–márc.2.
Eredeti és másolat
22. Generalstabsabteilung Op. Nr. 76–80. 1915.márc.3–7.
23. Generalstabsabteilung Op. Nr. 81–83. 1915.márc.8–11.
24. Generalstabsabteilung Op. Nr. 84–88. 1915.márc.12–15.
25. Generalstabsabteilung Op. Nr. 89–92. 1915.márc.16–19.
26. Generalstabsabteilung Op. Nr. 93–97. 1915.márc.20–24.
27. Generalstabsabteilung Op. Nr. 98–107. 1916.márc.25.–ápr.3.
28. Generalstabsabteilung Op. Nr. 108–113. 1915.ápr.4–9.
29. Generalstabsabteilung Op. Nr. 114–121. 1914.ápr.10–17.
30. Generalstabsabteilung Op. Nr. 122–129. 1915.ápr.18–25.
31. Generalstabsabteilung Op. Nr. 130–134.,
142–144., 149.
1915.ápr.26–30., máj.8–13.
32. Generalstabsabteilung Op. Nr. 150–154. 1915.máj.16–20.
33. Generalstabsabteilung Op. Nr. 155–159. 1915.máj.21–25.
34. Generalstabsabteilung Op. Nr. 160–163. 1915.máj.26–29.
35. Generalstabsabteilung Op. Nr. 164–166. 1915.máj.30.–jún.1.
36. Generalstabsabteilung Op. Nr. 167–169. 1915.jún.2–4. 4–36. d., 1. sz. iktatókönyv
37. Generalstabsabteilung Op. Nr. 170–173. 1915.jún.5–8.
38. Generalstabsabteilung Op.Nr. 174–176. 1915.jún.9–11.
39. Generalstabsabteilung Op. Nr. 177–179. 1915.jún.12–14.
40. Generalstabsabteilung Op. Nr. 180–183. 1915.jún.15–18.
41. Generalstabsabteilung Op. Nr. 184–187. 1915.jún.19–22.
42. Generalstabsabteilung Op. Nr. 188–192. 1915.jún.23–27.
43. Generalstabsabteilung Op. Nr. 193–194. 1915.jún.28–29.
44. Generalstabsabteilung Op. Nr. 195–198. 1915.jún.30.–júl.3.
45. Generalstabsabteilung Op. Nr. 199–202. 1914.júl.4–7.
46. Generalstabsabteilung Op. Nr. 203–210. 1915.júl.8–15.
47. Generalstabsabteilung Op. Nr. 211–215. 1915.júl.16–20.
48. Generalstabsabteilung Op. Nr. 216–221. 1916.júl.21.–júl.26.
49. Generalstabsabteilung Op. Nr. 222–227. 1915.júl.27.–aug.1.
50. Generalstabsabteilung Op. Nr. 228–232. 1915.aug.2–6.
51. Generalstabsabteilung Op. Nr. 233–239. 1915.aug.7–13.
Eredeti és másolat
52. Generalstabsabteilung Op. Nr. 240–245. 1915.aug.14–19.
53. Generalstabsabteilung Op. Nr. 246–251. 1915.aug.20–25.
54. Generalstabsabteilung Op. Nr. 252–256. 1915.aug.25–30.
55 Generalstabsabteilung Op. Nr. 257–259. 1915.aug.31.–szept.2.
56. Generalstabsabteilung Op. Nr. 260–263. 1915.szept.2–6.
57. Generalstabsabteilung Op. Nr. 264–266. 1915.szept.7–9.
58. Generalstabsabteilung Op. Nr. 267–270. 1915.szept.10–13.
59. Generalstabsabteilung Op. Nr. 271–274. 1915.szept.14–17.
60. Generalstabsabteilung Op. Nr. 275–278. 1915.szept.18–21.
61. Generalstabsabteilung Op. Nr. 279–282. 1915.szept.22–25.
62. Generalstabsabteilung Op. Nr. 283–286. 1915.szept.26–29.
63. Generalstabsabteilung Op. Nr. 287–289. 1915.szept.30.–okt.2.
64. Generalstabsabteilung Op. Nr. 290–295. 1915.okt.3–8.
65. Generalstabsabteilung Op. Nr. 296–301. 1915.okt.9–14.
66. Generalstabsabteilung Op. Nr. 302–306. 1915.okt.15–19.
67. Generalstabsabteilung Op. Nr. 307–312. 1915.okt.20–25.
68. Generalstabsabteilung Op. Nr. 313–318. 1915.okt.26–31.
69. Generalstabsabteilung Op. Nr. 319–325. 1915.nov.1.–7.
70. Generalstabsabteilung Op. Nr. 326–333. 1915.nov.8–15.
71. Generalstabsabteilung Op. Nr. 334–342. 1915.nov.16–24.
72. Generalstabsabteilung Op. Nr. 343–348. 1915.nov.25–30.
73. Generalstabsabteilung Op. Nr. 349–355. 1915.dec.1–7.
74. Generalstabsabteilung Op. Nr. 356–362. 1915.dec.8–14.
75. Generalstabsabteilung Op. Nr. 363–370. 1915.dec.15–22.
76. Generalstabsabteilung Op. Nr. 371–379. 1915.dec.23–31.
77. Generalstabsabteilung Op. Nr. 101–111. 1916.jan.1–11.
78. Generalstabsabteilung Op. Nr. 112–123. 1916.jan.12–23.
79. Generalstabsabteilung Op. Nr. 124–131. 1916.jan.24–31.
80. Generalstabsabteilung Op. Nr. 201–215. 1916.febr.1–15.
81. Generalstabsabteilung Op. Nr. 216–229. 1916.febr.16–29.
82. Generalstabsabteilung Op. Nr. 301–309. 1916.márc.1–9.
Eredeti és másolat
83. Generalstabsabteilung Op. Nr. 310–320. 1916.márc.10–20.
84. Generalstabsabteilung Op. Nr. 321–331. 1916.márc.21–31.
85. Generalstabsabteilung Op. Nr. 401–409. 1916.ápr.1–9.
86. Generalstabsabteilung Op. Nr. 410–415. 1916.ápr.10–15.
87. Generalstabsabteilung Op. Nr. 416–422. 1916.ápr.16–22.
88. Generalstabsabteilung Op. Nr. 423–429. 1916.ápr.23–29.
89. Generalstabsabteilung Op. Nr. 430–504. 1916.ápr.30.–máj.4.
90. Generalstabsabteilung Op. Nr. 505–510. 1916.máj.5–10.
91. Generalstabsabteilung Op. Nr. 511–515. 1916.máj.11–15.
92. Generalstabsabteilung Op. Nr. 516–521. 1916.máj.16–21.
93. Generalstabsabteilung Op. Nr. 522–526. 1916.máj.22–26.
94. Generalstabsabteilung Op. Nr. 527–531. 1916.máj.27–31.
95. Generalstabsabteilung Op. Nr. 601–603. 1916.jún.1–3.
96. Generalstabsabteilung Op. Nr. 604–605. 1916.jún.4–5.
97. Generalstabsabteilung Op. Nr. 605–607. 1916.jún.6–7.
98. Generalstabsabteilung Op. Nr. 608–609. 1916.jún.8–9.
99. Generalstabsabteilung Op. Nr. 610–612. 1916.jún.10–12.
100. Generalstabsabteilung Op. Nr. 613–615. 1916.jún.13–15.
101. Generalstabsabteilung Op. Nr. 616–618. 1916.jún.16–18.
102. Generalstabsabteilung Op. Nr. 619–621. 1916.jún.19–21.
103. Generalstabsabteilung Op. Nr. 622–624. 1916.jún.22–24.
104. Generalstabsabteilung Op. Nr. 625–628. 1916.jún.25–28.
105. Generalstabsabteilung Op. Nr. 629–702. 1916.jún.29.–júl.2.
106. Generalstabsabteilung Op. Nr. 703–705. 1916.júl.3–5.
107. Generalstabsabteilung Op. Nr. 706–709. 1916.júl.6–9.
108. Generalstabsabteilung Op. Nr. 710–713. 1916.júl.10–13.
109. Generalstabsabteilung Op. Nr. 714–717. 1916.júl.14–17.
110. Generalstabsabteilung Op. Nr. 718–721. 1916.júl.18–21.
111. Generalstabsabteilung Op. Nr. 722–724. 1916.júl.22–24.
112. Generalstabsabteilung Op. Nr. 725–726. 1916.júl.25–26.
113. Generalstabsabteilung Op. Nr. 727–729. 1916.júl.27–29.
Eredeti és másolat
114. Generalstabsabteilung Op. Nr. 730–802. 1916.júl.30.–aug.2.
115. Generalstabsabteilung Op. Nr. 803–806. 1916.aug.3–6.
116. Generalstabsabteilung Op. Nr. 807–811. 1916.aug.7–11.
117. Generalstabsabteilung Op.Nr. 812–816. 1916.aug.12–16.
118. Generalstabsabteilung Op. Nr. 817–821. 1916.aug.17–21.
119. Generalstabsabteilung Op. Nr. 822–826. 1916.aug.22–26.
120. Generalstabsabteilung Op. Nr. 827–830. 1916.aug.27–30.
121. Generalstabsabteilung Op. Nr. 831–901. 1916.aug.31.–szept.1.
122. Generalstabsabteilung Op. Nr. 902–905. 1916.szept.2–5.
123. Generalstabsabteilung Op. Nr. 906–910. 1916.szept.6–10.
124. Generalstabsabteilung Op. Nr. 911–913. 1916.szept.11–13.
125. Generalstabsabteilung Op,. Nr. 914–917. 1916.szept.14–17.
126. Generalstabsabteilung Op. Nr. 918–920. 1916.szept.18–20.
127. Generalstabsabteilung Op. Nr. 921–924. 1916.szept.21–24.
128. Generalstabsabteilung Op. Nr. 925–928. 1916.szept.25–28.
129. Generalstabsabteilung Op. Nr. 929–1002. 1916.szept.29.–okt.2.
130. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1003–1006. 1916.okt.3–6.
131. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1007–1010. 1916.okt.7–10.
132. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1011–1014. 1916.okt.11–14.
133. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1015–1019. 1916.okt.15–19.
134. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1020–1024. 1916.okt.20–24.
135. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1025–1030. 1916.okt.25–30.
136. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1031–1103. 1916.okt.31.–nov.3.
137. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1104–1108. 1916.nov.4–8.
138. Generalstabsabteilung Op.Nr. 1109–1113. 1916.nov.9–13.
139. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1114–1119. 1916.nov.14–19.
140. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1120–1124. 1916.nov.20–24.
141. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1125–1130. 1916.nov.25–30.
142. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1201–1207. 1916.dec.1–7.
143. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1208–1204. 1916.dec.8–24.
144. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1215–1222. 1916.dec.15.–22.
145. Generalstabsabteilung Op. Nr. 1223–1231. 1916.dec.23.–31.
105–145. doboz
4. sz. ikt.könyv
146. Operativgruppe Op. Nr. 117–823. + ikt. n.
Op. Nr. 608–621.
Tagebuch

Tagebuch
Tagebuch
1917.jan.–aug.
1918.jún.
1914.dec.16.–1915.febr.13.
1915.máj.1.–aug.24.
1915.aug.25.–1916.jan.14.
Eredeti iratok
147. Operativgruppe Tagebuch 1916.jan.15.–aug.14.
148. Generalstabsabteilung Res. Nr. 1–1172. 1915.jan.–máj.
149. Generalstabsabteilung Res. Nr. 1177–2886. 1915.jún.–dec.
150. Generalstabsabteilung
Tiszti parancsok 418–3361. sz. 1916.febr.23.–dec.5.
Csoport parancsok Res. Nr. 389; 2336; 2750. 1915.márc.6.–dec.17.
Csoport parancsok Res. Nr. 138–2750. 1916.jan.18.–dec.17.
Csoport parancsok Nr. 1–44. 1916.jan.2.–ápr.10.
Hadtest parancsok Nr. 1–109. 1916.ápr.15.–dec.30.
Hadtest parancsok Nr. 1–42. 1917.jan.1.–dec.29.
Hadtest parancsok Nr. 1–95. 1918.febr.2.–nov.4.
151. Eligazítások Ikt. n. 1914.nov.25.–dec.31.
Eligazítások Op. Nr. 32–94. + ikt. n. 1915.jan.3.–márc.21.
Eligazítások Res. Nr. 587–2863. 1915.márc.31.–dec.30.
Belső eligazítások Ikt. n. 1915.júl.14.–dec.
Belső eligazítások Ikt. n. 1916.jan.8.–dec.11.
152. Generalstabsabteilung

Nachrichtengruppe K. Nr. 75., 151. 1915.nov.26.–dec.31.
Na. Nr. 102/g. 1917.dec.16.
Na. Nr. 618/26. 1918.jún.25.
Manipulationsoffizier Res. Nr. 1422–2780. 1915.júl.14.–dec.29. 10–12. sz. iktatókönyv
153. Manipulationsoffizier Exh. Nr. 35–1597. 1915.márc.7.–okt.28. Eredeti iratok
154. Manipulationsoffizier Exh. Nr. 1601–2276. 1915.nov.1.–dec.31.
155. Kanzleidirektion Res. Nr. 1–733. 1916.jan.–márc.
156. Kanzleidirektion Res. Nr. 735–1457. 1916.ápr.–máj.
157. Kanzleidirektion Res. Nr. 1502–2883. 1916.jún.–dec.
Eredeti iratok
158. Kanzleidirektion Exh. Nr. 1–736. 1916.jan.–márc.
159. Kanzleidirektion Exh. Nr. 739–1404. 1916.ápr.–máj.
Materiellegruppe Anyagi utasítások 1915.szept.18.–1918.szept.26.
160. Train-Referent E. Nr. 261–379. + ikt. n. 1915.jan.–dec.
E. Nr. 104–408. 1916.jan.–ápr.
Technische-Referent Ikt. n. 1915.jan.–dec.
E. Nr. 421–602. + ikt. n. 1916.máj.–jún.
161. Generalstabsabteilung

Veterinär-Referent Napi ikt. 1915.jan.–máj.
Exh. Nr. 1500–4561. 1916.máj.–dec.
162. Artillerie-Referent Exh. Nr. 1526–1827. 1915.jan.–dec.
Exh. Nr. 1828–2157. 1916.jan.–márc.
163. Artillerie-Referent Exh. Nr. 2160–2521. 1916.ápr.–máj.
164. Artillerie-Referent Exh. Nr. 2522–3442. 1916.jún.–aug.
165. Munitionspark Napi ikt. 1915.jan.
Telegrafen-Referent P. Nr. 1–69. 1916.ápr.15.–jún.3.
Tel. Nr. 1379., 1554., 1884. 1917.aug.31., szept.14., okt.18.

A Posta és Távbeszélő
Igazgatóságtól beérkezett állami táviratok könyve


1914.júl.31.–1918.okt.4.
166. A hadtestparancsnoksághoz beérkezett táviratok 1917.máj.8–17.
1917.okt.6–22.
167. A hadtestparancsnoksághoz beérkezett táviratok
1917.okt.23–30.
168. Korpstrainkommando Exh. Nr. 22–2197. + ikt. n. 1915.jan.–dec.
Vonatnál szolgáló tisztek névjegyzékei

1916.febr.–aug.
Trainsituation 1916.márc.
Auto-Referent Napi ikt. + ikt. n. 1915.jan.–nov.
Napi ikt. 1916.jan.–dec.
E. 106. Aut. E. 302. Aut. 1917.jan.–márc.
169. Sanitätschef Ikt. n. 1914.okt.–dec.
Nr. 17–193. + ikt. n. 1915.jan.–febr.
170. Sanitätschef Nr. 201–558. + ikt. n. 1915.márc.–ápr. Eredeti iratok
171. Sanitätschef Nr. 560–1077. + ikt. n. 1915.máj.–jún.
172. Sanitätschef Nr. 1079–4411. + ikt. n. 1915.júl.–szept.
173. Sanitätschef Nr. 4413–4882. + ikt. n. 1915.okt.–dec.
174. Sanitätschef Nr. 1–357. + ikt. n. 1916.jan.–márc.
175. Sanitätschef Nr. 361–762. + ikt. n. 1916.ápr.–máj.
176. Sanitätschef Nr. 766–1093. + ikt. n. 1916.jún.–júl.
177. Sanitätschef Nr. 1094–1537. + ikt. n. 1916.aug.–szept.
178. Sanitätschef Nr. 1541–2154. + ikt. n. 1916.okt.–dec.
179. Intendanz Ikt. n.
I. Nr. 56–499.
1914.nov.–dec.
1915.febr.–máj.
180. Intendanz I. Nr. 500–1099. 1915.máj.–júl.
181. Intendanz I. Nr. 1100–1499. 1915.júl.–szept.
182. Intendanz I. Nr. 1500–1999. 1915.szept.–nov.
183. Intendanz I. Nr. 2000–2379. 1915.nov.–dec.
184. Intendanz Napi ikt. + ikt. n. 1915.jan.–febr. Eredeti iratok
185. Intendanz Napi ikt. + ikt. n. 1915.márc.
186. Intendanz Nr. 401–430. + ikt. n. 1915.ápr.
187. Intendanz Nr. 501–531. + ikt. n. 1915.máj.
188. Intendanz Nr. 601–731. + ikt. n. 1915.jún.–júl.
189. Intendanz Nr. 801–931. + ikt. n. 1915.aug.–szept.
190. Intendanz Nr. 1001–1130. + ikt. n. 1915.okt.–nov.
191. Intendanz Nr. 1201–1231. + ikt. n.
Táviratok
1915.dec.
1915.jan.–jún.
192. Intendanz Táviratok 1915.jún.–okt.
193. Intendanz Táviratok 1915.nov.–dec.
194. Intendanz I. Nr. 1–499. 1916.jan.–márc.
195. Intendanz I. Nr. 500–1181. 1916.márc.–jún.
196. Intendanz I. Nr. 1200–1299. 1916.júl.–szept.
197. Intendanz I. Nr. 1800–2691. 1916.szept.–dec.
198. Intendanz Nr. 101–131. + ikt. n.
Nr. 201–229. + ikt. n.
1916.jan.
1916. febr.
199. Intendanz Nr. 301–331. + ikt. n. 1916.márc.
Eredeti iratok
200. Intendanz Nr. 401–431. + ikt. n.
1916.ápr.
201. Intendanz Nr. 501–631. + ikt. n. 1916.máj.–jún.
202. Intendanz Nr. 701–831. + ikt. n. 1916.júl.–aug.
203. Intendanz Nr. 901–1031. + ikt. n. 1916.szept.–okt.
204. Intendanz Nr. 1101–1130. + ikt. n. 1916.nov.
205. Intendanz Nr. 1201–1231. + ikt. n. 1916.dec.
206. Intendanz Táviratok 1916.jan.–ápr.
207. Intendanz Táviratok 1916.júl.–okt.
208. Intendanz Táviratok 1916.nov.–dec.
209. Intendanz I. Nr. 1–730. 1917.jan.–ápr.
210. Intendanz I. Nr. 731–968.
Nr. 101–131.
1917.ápr.
1917.jan.
211. Intendanz Nr. 201–331. 1917.febr.–márc.
212. Intendanz Nr. 401–631. 1917.ápr.–jún.
213. Intendanz Nr. 701–730. 1917.júl.
214. Intendanz Nr. 801–831. 1917.aug.
215. Intendanz Nr. 901–930. 1917.szept.
216. Intendanz Táviratok 1917.jan., aug., szept.
217. Landwirtschaftliche Gruppe F. Nr. 202–812. 1916.febr.–aug.
218. Landwirtschaftliche Gruppe Akten 1916.máj.–júl.
Platzkommando Nr. 1–622. + ikt. n. 1915.jan.–dec.
219. Platzkommando Nr. 12–1100. + ikt. n. 1916.jan.–júl.
220. Platzkommando Nr. 1102–1977. + ikt. n. 1916.júl.–dec.
221. Platzkommando Állomásparancsok

Parancskönyv

Átvonulók könyve

Gyengélkedők könyve

A Térparancsnokság által elküldött táviratok könyve
1915.dec.1.–1916.máj.22.
1915.febr.22.–1916.aug.4.
1915.szept.22.–1916.márc.13.
1915.szept.19.–1916.dec.29.

1915.jan.–dec.
222. Platzkommando Kézbesítőkönyv
Irányítókönyvek (10 db)
1916.jún.27.–
1917.okt.8.
1915.jan.28.–1917.febr.17.


223. Tanulmányok
a Szurmay csoport,
ill. hadtest működéséről
1914.nov.22.–1915.okt.7.
1914.dec.22.–1915.aug.25.
1915.jan.–ápr.
224. Tanulmányok
a Szurmay csoport,
ill. hadtest működéséről

Segédkönyvek
1915.ápr.2.–máj.8.
1915.jún.22.–aug.26.
1915.okt.8.–1917.febr.5.
1916.jún.4.–9.

Az iratok helye
1. Iktatókönyvek
a hadműveleti iratokhoz
Op. Evidenz Protokoll 1914.dec.16.–1915.jún.12. 4–36. doboz
2. Iktatókönyvek
a hadműveleti iratokhoz
Op. Ev. P. 1915.jún.13.–dec.12. 36–74. doboz
3. Iktatókönyvek
a hadműveleti iratokhoz
Op. Ev. P. 1915.dec.13.–1916.júl.1. 74–105. doboz
4. Iktatókönyvek
a hadműveleti iratokhoz
Op. Ev. P. 1916.júl.2.–dec.31. 105–145. doboz
5. Iktatókönyv
a vezérkari iratokhoz
Gstbs. Ev. P. 1915.febr.26.–ápr.10. 1–3. doboz
6. Iktatókönyv
az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Ev. P. 1915.febr.26.–ápr.10. Az iratanyag hiányzik
7. Iktatókönyv
az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Ev. P. 1915.ápr.10.–máj.11.
8. Iktatókönyv
az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Ev. P. 1915.máj.11.–jún.30.
9. Iktatókönyv
az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Ev. P. 1915.jún.30.–júl.13. Az iratanyag hiányzik
10. Iktatókönyv
az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Ev. P. 1915.aug.13.–szept.29. 152. doboz
11. Iktatókönyv
az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Ev. P. 1915.szept.30.–nov.5. 152. doboz
12. Iktatókönyv
az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Ev. P. 1915.nov.16.–dec.30. 152. doboz
13. Iktatókönyv
az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Ev. P. 1916.jan.1.–ápr.1. 155–156. doboz
14. Iktatókönyv
az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Ev. P. 1916.ápr.1.–máj.25. 156. doboz
15. Iktatókönyv
az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Ev. P. 1916.máj.25.–aug.18. 157. doboz
16. Iktatókönyv
az irodaigazgatóság irataihoz
Exh. Ev. P. 1915.dec.15.–1916.aug.28. 154.,158–159. doboz

HADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁGOK


TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS – KÜLÖNÖS TEKINTETTEL
A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG SZEREPÉRE


Az Osztrák–Magyar Monarchia haderején belül a legnagyobb m. kir. honvéd hadrendi alakulás a hadosztály volt, ezért a m. kir. honvédségről e résznél adjuk meg a történeti áttekintést.

Amidőn fennállásának félévszázados ünnepét éppen meg akarta ülni, s arra minden előkészületet megtett: akkor szűnt meg – 1918 őszén – a régi magyar királyi honvédség. Létrejötte a kiegyezés függvénye volt. A kiegyezést előkészítő tárgyalások sarkalatos vitapontja volt, hogy Magyarország rendelkezzen-e önálló hadsereggel. A nézetek nagyon megoszlottak, és a végeredmény: a Monarchia egységes haderején (k. u. k. Heer) belül a közös csapatok (k. u. k. Truppen) mellett létrehozták az osztrák és a magyar honvédséget (k. k. Landwehr, k. ung. Honvéd).

A magyar országgyűlés által 1868 nyarán kidolgozott, de a király által csak 1868. december 5-én szentesített törvények szabályozták a véderő, illetve az annak részét képező m. kir. honvédség felállítását, amely "...háború idején a hadsereg támogatására és a belvédelemre, béke idején pedig kivételesen a belrend és biztonság fenntartására is van hivatva."

A haderő kötelékébe nem tartozó védképes állampolgárok alkották mindkét honvédségen belül a népfelkelést (Landsturm). A szolgálati kötelezettség a 19. életévtől a 42. életévig tartott. Háborúban a katonai kiképzésben részesültek alkották a honvédség pótlását (a póttartalékosokon kívül), a többieket valamilyen hátországi szakszolgálatra alkalmazták.

A törvények szabályozták a honvédség fölötti rendelkezés jogát, a honvéd főhatóságok és parancsnokságok hatáskörét. "A honvédség minden ügye a honvédelmi miniszter hatáskörébe tartozik. Tisztán katonai rendelkezés céljából Ő Felsége által honvédségi főparancsnokul egy tábornok neveztetik ki" – mondta ki a törvény.

A Honvédelmi Minisztériumnak – mint a honvédség legfelsőbb hatóságának – hármas funkciója volt: kidolgozta és a parlament elé terjesztette a honvédelemmel kapcsolatos törvényjavaslatokat, és gondoskodott az elfogadott törvények végrehajtásáról; feladata volt a honvédség szervezése és mindennemű – személyi, szellemi, anyagi – szükségleteinek biztosítása; emellett a honvédelmi miniszter alkotmányos felelősséggel bírt, azaz ő képviselte a honvédség minden ügyével kapcsolatban a mindenkori kormányzatot az országgyűlés előtt. A Honvédelmi Minisztériumban a különböző ügyek intézésére ügyosztályokat hoztak létre, amelyeket ügycsoportokba, később csoportfőnökségekbe soroltak. A honvédség fejlődésével egyre bővült az ügyforgalom, ennek megfelelően folyamatosan növekedett az ügyosztályok száma.

A Honvéd Főparancsnokságnak – mint a honvédség legmagasabb katonai parancsnokságának – a hatáskörébe tartozott a katonai kiképzés vezetése és felügyelete; a fegyelmi fenyítő hatalom és a bírói felsőbbségi jog gyakorlása a tisztek és a legénység felett; az alárendelt honvéd parancsnokságok, csapatok, hatóságok, intézetek és hadi készletek felügyelete; az alárendelt parancsnokságok stb. fölterjesztéseinek véleményezése; előterjesztések, illetve javaslatok tétele a honvédelmi miniszterhez a honvédség kiképzésének, fegyelmi állapotának, harcképességének fokáról, a tisztek, a tisztjelöltek előléptetéséről, szolgálati beosztásáról. A m. kir. honvédség főparancsnokának – aki a közös hadsereg vezénylő tábornokaival (hadtestparancsnokokkal) egyenrangú – József főherceget nevezte ki az uralkodó, és ezt követően, december 12-én alakult meg a hivatal, amely mindvégig csekély tiszti állománnyal (a legtöbb 25 fő volt) látta el feladatát.

(A két új hivatal személyzete részben a helytartótanács volt alkalmazottaiból került ki, akik a katonai közigazgatásban és a hadkiegészítésben jártasak voltak, emellett cs. kir. tisztek nyertek beosztást.)

A csapatok és a két főhatóság (HM és HFP) között a kerületi parancsnokságok voltak az egyedüli közbenső parancsnokságok, amelyeket a szervezés előkészítésére tekintettel még a csapatok megalakulása előtt, 1869 áprilisában állítottak fel. A kerületi parancsnokság a területén elhelyezett és onnan kiegészített csapatok felett a katonai, a katona-közigazgatási, az egészségügyi és a gazdászat-kezelési szolgálat, továbbá a fegyelmi fenyítő hatalom ellenőrzésére volt hivatva. A honvédség szervezéséről alkotott törvény a Magyar Szent Korona országait hat kerületre osztotta, a politikai és földrajzi beosztás szerint öt magyar kerületre és egy horvát–szlavón kerületre. Az eredeti beosztás és elnevezés többször változott, 1871-től állandósulni látszott, eszerint az I. pesti, a II. szegedi, a III. kassai, a IV. pozsonyi, az V. budai, majd székesfehérvári, a VI. kolozsvári, a VII. zágrábi székhellyel működött. 1913-ig a honvéd kerületek területe a közös hadsereg hadtestei területi beosztásától függetlenül volt megállapítva, az 1912. évi védtörvény és az azt követő átszervezéssel területeik egybevágóak lettek. (Ekkor a székesfehérvári kerület megszűnt, így hat honvéd kerület maradt.) A kerületek hadkiegészítő járásokra oszlottak, kerületenként négy volt, különböző területi nagysággal.

Az általános hadkötelezettség bevezetésével a katonatömegeknek csapatokba szervezése bonyolultabbá vált. Minden fegyvernem számára két szervezési táblázatot kellett összeállítani: egyiket a békelétszám, másikat a hadilétszám feltüntetésére. Miután a rövid szolgálati idő alatti nagy tömegek kiképzésének elve érvényesült, létre kellett hozni egy olyan rendszert, amely a kiképzésre és a hadilétszám kialakítására egyaránt alkalmas. Így alakult ki az ún. keretrendszer, amely a hivatásos katonákat és részben egy minimális létszámú sorállományt foglalt magában. E rendszer alkalmazása jellemezte a honvédség hadrendjét is.

A honvédségnél béke idején csak a törzsek és a századkeretek álltak fenn. Feladatuk volt a tényleges állomány kiképzése, a katonai bel- és helyőrségi szolgálat ellátása és a hadikészletek gondozása. Létszámuk csekély volt, és időközönként változott. Az 1869-ben megszervezett 382 gyalogzászlóalj (közülük 4 horvát–szlavón) mindegyikében béke idején a törzs mellett csak egy ún. állandósított század alakult, létszáma 103 fő volt. A gyalogosszázadokhoz hasonlóan szervezték a lovasszázadokat, amelyek keretszáma századonként 40 fő és 35 ló volt. 1869-ben 332 önálló lovasszázad (közülük 28 huszár, 4 dsidás) került felállításra.

Az első évtizedeket vizsgálva kitűnik, hogy az egész honvédség tényleges legénységi állománya a gyalogságnál sohasem haladta meg a 4500, a lovasságnál a 2000 főt. A honvédség békeállománya mint fegyveres erő komolyan semmféle tekintetben nem jöhetett számításba. Demonstrálta viszont a régi nemzeti követelés teljesítését: az állandó magyar hadsereg létezését és ezzel a dualista rendszer nemzeti jellegét.

Más képet mutat a tartalékosokat csapatokba soroló mozgósítás, illetőleg a hadiszervezés. A korszerű csapatszervezési elveket – amelyben meghatározó volt a tömegesség, a mozgékonyság, a rugalmasság – alkalmazták a honvédség tartalékos állományának beosztásánál. A honvédség hadiállományának összlétszáma a törvényben meghatározott 200 ezer fő körül mozgott. Ezek nagyobb részét a közös hadsereg hadosztályaiban való összpontosításra, kisebb részben mint tartalékot helyőrségi és megszálló feladatokra kívánták alkalmazni. Egy hadiállományú gyalogosszázad létszáma 250 fő körül volt, a lovasszázadé 174 fő és 163 ló.

A gyalogosszázadokat zászlóaljakba osztották a négyes szervezés szabályai szerint. A magasabb harcászati kötelék – a hadosztály – csak 1873-tól szerepelt a magyar honvédség hadiszervezésében, mégpedig úgy, hogy mozgósítás esetén minden egyes honvéd kerületből egy-egy gyaloghadosztályt alakítottak. Ezekhez a hadosztályokhoz tüzérséget, műszaki, vonat-, egészségügyi és élelmezési osztagokat, valamint intézeteket a közös alakulatok közül osztottak be a mozgósítás vagy őszi gyakorlat idejére. Hadosztályparancsnokokként a kerületi parancsnokok szerepeltek. A dandárkötelék kezdetben szintén csak mozgósítás idején létező harcászati kötelék volt, de 1871-től béke idején is állandósult. 1886-ban hozták létre a békeállományú önálló zászlóaljak féldandár szervezését. A féldandár 1890-től felvette az ezred elnevezést.

A lovasságnál a kettes szervezést vezették be. A békeállományú lovasszázadoknak osztályokba való összevonása már 1871-ben megtörtént, és 1874-ben létrejöttek a lovasezredek is. 1880-tól a lovasezredet huszárezrednek keresztelték át. Mivel a honvédségnél csak két fegyvernem volt, a nélkülözhetetlen műszaki csapatokat a lovassághoz osztották be.

A tüzérség mint önálló fegyvernem csak 1913-tól jelent meg a magyar honvédség hadrendjében. (A tüzérség pótlására 1875-ig léteztek szórlöveg-alakulatok, majd a hadiállomány hadosztályszervezéséhez a közös csapatok adták a tüzérséget.)

A magyar honvédség megszervezésénél a tisztikar kérdése volt az egyik legnehezebb feladat. A honvédségi törvény megszabta azok körét, akikből kialakítható volt a tisztikar. Szerepeltek köztük a császári hadsereg szolgálatra még alkalmas tartalékos vagy nyugállományú tisztjei, az 1848/49-es honvédsereg egykori tisztjei, olyan közbecsülésben álló polgári egyének, akik hadkötelezettségüknek eleget tettek és kellő képességük van a tiszti pályára, továbbá számításba jöhettek azon altisztek, akik a tiszti követelményeknek megfelelnek és tisztivizsgát tesznek. Meglehetősen vegyes katonai értékű elemekből kellett tehát a legelső tisztikart megszervezni, amelynek azonban vitathatatlan érdemei vannak az első honvéd csapatok megszervezése nehéz munkájában mind a formaszerű megalakulás, mind az újoncok kiképzése terén. Az azonban biztosnak látszott: a tiszti szükségletet tisztképzés, tiszti iskolák nélkül megoldani nem lehet. Az első újonckiképzés elteltével már 1869–1870 telén mindegyik honvéd kerületben szerveztek egy-egy három hónapos tiszti és hat hónapos tisztképző iskolát. Az igazi megoldást azonban az jelentette, hogy a magyar honvédségi tisztképzés bázisául 1872-ben megkezdte működését a Ludovika Akadémia.

A hadsereg békeszervezetét az 1880-as évektől a háborús felhasználásnak megfelelően alakították ki, ezáltal egyszerűbbé vált a hadsereg békebeli gyakorlatoztatása az évenkénti nagy hadgyakorlatok alkalmával. A hadtestek részeként ekkor rendszeresítették a hadosztályokat. Minden hadtest két hadosztályból állt. A világháború kezdetéig a közös hadseregnek – a 16 hadtest állományában – 32 gyalog- és 4 lovashadosztálya volt. Ezt egészítette ki az osztrák Landwehr 8 gyalog- és a magyar honvédség 8 gyalog- és 2 lovashadosztálya.

A Landwehr-hadosztályokat békében csak kivételesen fegyvergyakorlatok tartamára állították össze. Mozgósításkori felállításukkor a hadra kelt sereg hadrendjébe kapták meg beosztásukat valamely cs. és kir. hadtest állományába. A háború kezdetén 8 Landwehr-hadosztály állt fenn, amelyeket 1917 áprilisától lövészhadosztályokká szerveztek át.

A Monarchia egységes haderején belül a legnagyobb m. kir. honvéd hadrendi egység a hadosztály volt. A hadosztályok a honvéd kerületi parancsnokságok állományába tartoztak. A magyar honvédség kerületi parancsnokságai mozgósításkor is a helyükön maradtak, de felállították a hadi állományú hadosztályparancsnokságokat, amelyek betagolódtak az egységes hadra kelt sereg cs. és kir. hadtestei kötelékébe. Béke idején az éves hadgyakorlatok alkalmával is működtek a hadosztályparancsnokságok, de ebből az időszakból nem maradt számottevő iratanyaguk. A világháború idején keletkezett iratok elsődlegesen a hadműveletekkel kapcsolatosak. Néhány fondnál szinte a teljes regisztratúrák megmaradtak.

A m. kir. honvédség alakulatai 8 gyalog- és 2 lovashadosztály kötelékében kerültek a frontokra. A háború folyamán további hadosztályok alakultak 1914 októberében, majd 1915 márciusától szerveztek több hadosztályt, és néhány átszervezésére (illetve átminősítésére) is sor került. Mind a gyalog-, mind a lovashadosztály 2-2 azonos fegyvernemű dandárból (2-2 ezreddel) állt. Emellett a gyaloghadosztály állományában volt hadosztálylovasság (m. kir. vagy cs. és kir. ezred századai), m. kir. tüzérdandár (a hadosztállyal azonos hadrendi számmal, csapatai közt m. kir. és cs. és kir. ezredekkel), műszaki alakulatok (cs. és kir.), m. kir. hadosztály-távbeszélőosztag, cs. és kir. vonatcsapatok, ellátó intézetek (lőszer, egészségügyi, élelmező) és törzscsapatok. A lovashadosztálynál a dandárok mellett kerékpáros század volt, és a tüzérséget csak tüzérosztály alkotta, a többi alárendelés hasonló volt a gyalogságihoz.

Az iratanyag raktári elhelyezése nem követi a fondszerkezetet, a hadosztályok a fegyvernemeken belül hadrendi számuk növekvő rendjében találhatók, tehát a levéltári segédlet is ennek alapján készült.
GYALOGHADOSZTÁLYOK
II. 147.
K. U. K. 1. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,12 ifm

1. Res. Nr. 176–698.

Op. Nr. 11–808. (+ o. Z.)

Op. Nr. 305.
Res. Befehle Nr. 2–3.
Befehle Nr. 3.
Res. Befehle
Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigungen
Res. Abfertigungen
Abfertigung Nr. 3–217.
Hadrendi, történeti
összeállítás
1914.aug.21.–1915.jan.10.
1914.aug.2.–1915.máj.29.
1916.márc.21.
1914.aug.28.–aug.30.
1914.aug.27.
1918.aug.7.–okt.17.
1914.aug.25.–szept.1.
1915.máj.13.–dec.28.
1917.ápr.21.–szept.22.
1918.júl.21.–szept.2.
1918.jan.6.–okt.31.

1914–1918II. 148.
K. U. K. 2. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,12 ifm

2. Op. Nr. 69–521.

Op. Nr. 50., 212.
Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigungen
Hadrendi összeállítás
1914.aug.28.–1915.aug.29.
1916.febr., júl.
1915.jan.2.–ápr.30.
1916.febr.20.–febr.27.
1917.márc.17.–dec.7.
1914–1917II. 149.
K. U. K. 3. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO, resp. EDELWEISS DIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,36 ifm

3. Op. Nr. 54–304. + o. Z.
Op. Nr. Akten (havi ikt.)
Op. Nr. 2–339.
Op. Nr. 124–363.
Op. Nr. 14–381.
Tagebuch
1914.aug.13.–dec.10.
1915.jan.1.–dec.30.
1916.jan.2.–dec.20.
1917.máj.24.–dec.31.
1918.jan.17.–okt.26.
1914.aug.25.–aug.28.
1915.aug.1.–szept.23.
1918.jún.15.–júl.2.
4. Befehle
Befehle Nr. 17–311.
+ Res. Bef.
Befehle Nr. 1–167.
+ Res., Sep. Bef.
1916.febr.22.–dec.31.
1917.jan.17.–dec.31.

1918.jan.1.–okt.19.
5. Abfertigungen


Hadrendi, történeti
összeállítás
1914.aug.12.–dec.30.
1915.jan.1.–dec.31.
1916.jan.1.–dec.6.

1914–1918II. 150.
K. U. K. 4. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,24 ifm

6. Op. Akten

Tagebuch
1914.aug.28.–nov.5.
1915.jan.–dec.
1916.jan.–júl.
1917.jan.–okt.
1918.jan.–ápr.

1914.aug.–dec.
1915.aug.–szept.
7. Befehle
AbfertigungenHadrendi, történeti
összeállítás
1915.ápr.–jún.
1916.okt.
1917.márc.–jún.
1918.jan.–jún.

1915.febr.–nov.
1916.ápr.–dec.
1917.jan.–dec.
1918.jan.–ápr.

1914–1918II. 151.
K. U. K. 5. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,12 ifm

8. Op. Nr. 139–183. + o. Z.
Op. Nr. 204–527. + o. Z.
Op. Nr. 570–931. + o. Z.
Op. Nr. 1304–1598.
Gstbs. Nr. 52.
Res. Nr. 1041., 1071.
K. Nr. 22–300.
Na. Nr. 186–1156.
Mat. Op. Nr. 506–885.
Tr. Nr. 70–563.
Abfertigungen


Hadrendi, történeti
összeállítás
1914.aug.–dec.
1915.jan.–nov.
1916.jan.–dec.
1918.jan.–okt.
1918.febr.
1918.aug.
1916.jan.–máj.
1918.jan.–aug.
1918.jan.–szept.
1918.jan.–jún.
1914.aug.–okt.
1916.aug.–dec.
1918.jan.–szept.

1914–1918II. 152.
K. U. K. 6. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,12 ifm

9. Divisionskommando Op. Nr. 109–188. + o. Z.
Op. Nr. 209–567. + o. Z.
Op. Nr. 2–365.
Op. Nr. 13–1477.
Res. Nr. 199–269.
Res. Nr. 692.
Res. Nr. 50–1817.
Res. Nr. 430.
Op. Abfertigungen
äuss. Abfertigungen
1914.aug.–dec.
1915.jan.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–nov.
1914.aug.–szept.
1915.máj.
1916.jan.–aug.
1917.febr.
1917.jan.–nov.
1917.nov.–dec.
Intendanz I. Nr. 263–2281. 1916.jan.–aug.
Gebirgstelefonabteilung Nr.118. Akten o. Z.

Hadrendi, történeti
összeállítás
1915.aug.–dec.
1916.jan.–aug.

1914–1917II. 153.
K. U. K. 7. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,24 ifm

10. Op. Nr. 156–300.
Op. Nr. 74–369.
Op. Nr. 521–1402.
Op. Nr. 8–1530.
Op. Nr. 1–537.
Exhib. Protokoll
Gstbs. Nr. Akten
Res. Nr. Akten
Na. Nr. Akten
Tagebuch
1914.aug.9.–szept.5.
1915.jan.–okt.
1916.máj.–okt.
1917.jan.–dec.
1918.jan.–okt.
1917–1918
1917, 1918
1914, 1917, 1918
1917
1914.júl.26.–dec.7.
11. Abfertigungen
Res. Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigung
Abfertigungen
Hadrendi, történeti
összeállítás
1915.febr.–dec.
1916.jan.–dec.
1916.jún.–dec.
1917.ápr.
1918.jan.–okt.

1914–1918II. 154.
K. U. K. 8. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,12 ifm

12. Divisionskommando Op. Nr. 16–193. + o. Z.
Op. Nr. 282–448. + o. Z.
Op. Akten
Tagebuch
Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigungen
Hadrendi összeállítás
1914.aug.–nov.
1915.jan.–júl.
1916.júl.–nov.
1914.aug.25.–szept.16.
1915.jan.2.–dec.31.
1916.jan.1.–dec.31.
1917.jan.1.–dec.31.
1914–1917
Trainkommando Abfertigungen 1916.máj.
Munitions-Parkkommando Abfertigungen 1916.ápr.II. 155.
K. U. K. 9. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,20 ifm

13.


14.
Op. Akten
Op. Nr. 63–1130. + o. Z.
Op. Akten
Op. Nr. 12–503.
Na. Nr. 493.
Tagebuch (8 Stück)

Abfertigung
Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigung Nr. 113.
Abfertigung Nr. 9 . 78.
Hadrendi összeállítás
1914.aug.–nov.
1915.jan.5.–nov.30.
1916.jan.–okt.
1918.jan.–aug.
1918.aug.
1915.jún.4.–nov.30.

1914.okt.18.
1915.jan.6.–dec.29.
1916.jan.1.–júl.14.
1917.jún.11.
1918.jan.14.–ápr.8.
1914–1918II. 156.
K. U. K. 10. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,12 ifm

15.
Op. Nr. 95–167. + o. Z.
Op. Nr. 578–1479. + o. Z.
Op. Nr. 374–1028. + o. Z.
Op. Nr. 196–704.
Op. Nr. 50–114.,
560–721., B. No. 1904.
Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigungen
Hadrendi összeállítás
1914.aug.–okt.
1915.febr.–okt.
1916.jan.–júl.
1917.jan.–dec.

1918.jan.–aug.
1915.jan.20.–dec.5.
1915.jan.1 – szept.24.
1917.jan.1.–nov.11.
1918.márc.18.–jún.1.
1914–1918II. 157.
K. U. K. 11. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,12 ifm

16. Divisionskommando Op. Akten
Op. Akten
Res. Nr. 26–878.
E. Nr. 147–670.
Op. Nr. 627.
1914.aug.–nov.
1915.jan.–júl.
1916.jan.–dec.
1916.febr.–okt.
1917.júl.
Wirtschaftsamt Res. E. Nr. 90–184. 1917.aug.–dec.
Divisionskommando Op. Nr. 208–1048.
Na. Nr. 1747.
E. Nr. 630.
Abfertigung Nr. 17–270.
Abfertigung Nr. 64–317.
Abfertigung Nr. 1–282.
Hadrendi összeállítás
1918.febr.–okt.
1918.okt.
1918.ápr.
1916.jan.30.–dec.31.
1917.márc.12.–dec.10.
1918.jan.3.–nov.13.
1914–1918II. 158.
K. U. K. 12. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,12 ifm

17. Divisionskommando Op. Nr. 34–174. + o. Z.
Op. Nr. 3–261. + o. Z.
Op. Nr. 90–1206. + o. Z.
Op. Nr. 27–29.
Hadrendi összeállítás
1914.aug.–dec.
1915.jan.–szept.
1916.jan.–dec.
1917
1914–1916II. 159.
K. K. 13. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO, resp.
K. K. 13. SCHÜTZENDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,10 ifm

18. Divisionskommando Op. Nr. 15–106. + o. Z.
Op. Nr. 67–232. + o. Z.
Op. Akten
Tagebuch (Auszüge)
Befehle

Abfertigungen
1914.aug.–dec.
1915.márc.–aug.
1917.júl.–aug.
1914.aug.–nov.
1914.szept.
1915.jan., febr., dec.
1914–1917
1915. jún. 23-tól
júl. 5-ig azonos:
Gruppe KreysaII. 160.
K. U. K. 14. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,70 ifm

19. Divisionskommando
Op. Nr. 1–113. 1914.aug.–nov.
20. Divisionskommando
1914.dec.21.–1915.ápr.5.
azonos: Gruppe Martiny
Op. Nr. 114–203.
Op. Nr. 1–57/int.
1914.dec.–1915.febr.
1914.dec.20.–1915.febr.16.
21. Divisionskommando Op. Nr. 204–325. 1915.márc.–jún.
22. Divisionskommando Op. Nr. 326–417. 1915.júl.–szept.
23. Divisionskommando Op. Nr. 4003–4024.
Op. Nr. 4203–5132.
1917.nov.
1918.jan.–nov.
24. Divisionskommando Tagebuch

Befehle
Abfertigungen
Hadrendi összeállítás
1915.febr.27.–1919.jan.31.
1915–1918
1914.aug.–1915.febr.
1917–1918II. 161.
K. U. K. 15. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,36 ifm

25. Divisionskommando Op. Nr. 8–169. 1914.aug.–dec.
26. Divisionskommando Op. Nr. 184–415. 1915.jan.–aug.
27. Divisionskommando Op. Nr. 187–217.
Op. Nr. 202–325.
Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigungen Nr. 9–306.
Abfertigungen Nr. 1–233.
Hadrendi összeállítás
1916.júl.–aug.
1917.ápr.–nov.
1914.aug.–dec.
1915.jan.–dec.
1916.jan.–szept.
1917.jan.–dec.
1918.jan.–okt.
1917–1918II. 162.
K. U. K. 16. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,40 ifm

28. Divisionskommando Op. Nr. 8–237. 1914.aug.–dec.
29. Divisionskommando Op. Nr. 304–660. 1915.febr.–júl.
30. Divisionskommando Op. Nr. 662–782. 1915.aug.–szept.
31. Divisionskommando Tagebuch
Hadrendi összeállítás
1916–1917
1914–1917
Intendanz Abfertigungen
I. Nr. 848.
1916.aug.–dec.
1917.ápr.II. 163.
K. U. K. 17. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,24 ifm

32. Divisionskommando Op. Nr. 1–140.
Op. Nr. 5–196.
1914.aug.2.–aug.20.
1914.aug.25.–dec.31.
33. Divisionskommando Op. Nr. 200–500.
Op. Nr. 508–831.
Tagebücher
Kriegsgliederungen
Befehle
Abfertigungen
1915.jan.–nov.
1916.máj.–aug.
1914–1918
1915–1918
1914.aug.
1914–1918II. 164.
K. U. K. 18. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,12 ifm

34. Divisionskommando Op. Nr. 217–2459.
Tagebücher
Befehle
Befehle Nr. 1–41.
Befehle Nr. 1–84.
Befehle Res.
äussere Abfertigungen
Hadrendi, történeti
összeállítás
1914.aug.–1916.júl.
1914. júl.–1917.júl.
1915.nov.
1916.aug.–dec.
1917.jan.–nov.
1918.márc.
1914.szept.–1916.márc.

1914–1918II. 165.
K. U. K. 19. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1915 0,12 ifm

35. Op. Nr. 77–499.
Tagebuch
Befehl und Abfertigungen
Hadrendi összeállítás
1914.aug.–1915.ápr.
1914.aug.–1915.jún.
1915.jan.–ápr.
1915–1915II. 166.
M. KIR. 20. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 22 ifm

Az 1913. évi békeszervezéskor alakult Nagyvárad székhellyel, kötelékében a 39. és a 81. gyalogdandárral.

1914. augusztus végétől a cs. és kir. VII. hadtest állományában az orosz hadszíntéren harcolt 1915. május végéig. Olaszország hadba lépése után került át az olasz arcvonalra, ahonnan 1916. november elején kivonták, és ismét az orosz frontra került a XVIII. hadtest kötelékében, míg 1917 szeptemberétől a IV., majd a XV. hadtest alárendeltségében visszavezényelték az olasz frontra.

Parancsnokai: Csanády Frigyes altbgy. 1913. márc. 1.–1914. nov. 17.,

Perneczky Jenő vőrgy. 1914. nov. 17.–dec. 4.,

Nikic János altbgy. 1914. dec. 5.–dec. 28.,

Perneczky Jenő vőrgy. 1914. dec. 29.–1915. jan. 6.,

Nagy Pál vőrgy. 1915. jan. 7.–júl. 21.,

Lukacich Géza altbgy. 1915. júl. 22.–1918. febr. 11.,

Dohák Géza ezr. 1918. febr. 12.–1918. febr. 19.,

Mouillard Viktor vőrgy. 1918. febr. 19.–1918. márc. 16.,

Tamásy Árpád tbszgy. 1918. márc. 17.–1918. ápr. 20.,

Seide Rezső altbgy. 1918. ápr. 21.–1918. máj. 1.,

Stadler István vőrgy. 1918. máj. 2.–1918. nov.

Vezérkari osztály
1. Hadműveleti csoport 1–153. op. sz. 1914.júl.26.–szept.15.
2. Hadműveleti csoport 154–264. op. sz. 1914.szept.16.–okt.14.
3. Hadműveleti csoport 265–280. op. sz. 1914.okt.15–31.
4. Hadműveleti csoport 281–310. op. sz. 1914.nov.
5. Hadműveleti csoport 311–340/6. op. sz. 1914.dec.
6. Hadműveleti csoport 341/17.–371/26. op. sz. 1915.jan.
7. Hadműveleti csoport 371/30–385. op. sz. 1915.febr.1–15.
8. Hadműveleti csoport 386 –398. op. sz. 1915.febr.16–28.
9. Hadműveleti csoport 401–415. op. sz. 1915.márc.1–15.
10. Hadműveleti csoport 416–431. op. sz. 1915.márc.16–31.
11. Hadműveleti csoport 501–515. op. sz. 1915.ápr.1–15.
12. Hadműveleti csoport 516–615. op. sz. 1915.ápr.16.–máj.15.
13. Hadműveleti csoport 616–630. op. sz. 1915.máj.16–30.
14. Hadműveleti csoport 701–715. op. sz. 1915.jún.1–15.
15. Hadműveleti csoport 716–730. op. sz. 1915.jún.16–30.
16. Hadműveleti csoport 731–753. op. sz. 1915.júl.1–23.
17. Hadműveleti csoport 754–761. op. sz. 1915.júl.24–31.
18. Hadműveleti csoport 801–811. op. sz. 1915.aug.1–11.
19. Hadműveleti csoport 812–831. op. sz. 1915.aug.12–31.
20. Hadműveleti csoport 901–915. op. sz. 1915.szept.1–15.
21. Hadműveleti csoport 916–930. op. sz. 1915.szept.16–30.
22. Hadműveleti csoport 1001–1015. op. sz. 1915.okt.1–15.
23. Hadműveleti csoport 1016–1024. op. sz. 1915.okt.16–24.
24. Hadműveleti csoport 1025–1031. op. sz. 1915.okt.25–31.
25. Hadműveleti csoport 1101–1114. op. sz. 1915.nov.1–14.
26. Hadműveleti csoport 1115–1130. op. sz. 1915.nov.15–30.
27.

27/a.
Hadműveleti csoport

Hadműveleti csoport
1201–1231. op. sz.

1–31. op. sz.
1915.dec.1–31.

1916.jan.1–31.
27–30. doboz

2. sz.iktatókönyv
28. Hadműveleti csoport 32–51. op. sz. 1916.febr.1–20.
29. Hadműveleti csoport 52–69. op. sz. 1916.febr.21.–márc.9.
30. Hadműveleti csoport 70–91. op. sz. 1916.márc.10–31. 30–32. doboz
3. sz. iktató
31. Hadműveleti csoport 92–111. op. sz. 1916.ápr.1–20. 31–35. doboz
13. sz. iktató
32. Hadműveleti csoport 112–136. op. sz. 1916.ápr.21.–máj.16. 32–33. doboz
4. sz. iktató
33. Hadműveleti csoport 137–156. op. sz. 1916.máj.17.–jún.5. 33–35. doboz
5. sz. iktató
34. Hadműveleti csoport 157–182. op. sz. 1916.jún.6.–jún.30.
35. Hadműveleti csoport 183–213. op. sz. 1916.júl.1–31. 35–36. doboz
6., 14. sz. iktató
36. Hadműveleti csoport 214–226. op. sz. 1916.aug.1–13. 36–37. doboz
37. Hadműveleti csoport 227–244. op. sz. 1916.aug.14–31. 37–39. doboz
8., 14. sz.
38. Hadműveleti csoport 245–274. op. sz. 1916.szept.1–30.
iktató
39. Hadműveleti csoport 275–305. op. sz. 1916.okt.1–31. 39–41. doboz
9., 15. sz. iktató
40. Hadműveleti csoport 306–335. op. sz. 1916.nov.1–30. 40–41. doboz
10–15. sz.
41. Hadműveleti csoport 336–366. op. sz. 1916.dec.1–31.
iktatókönyv
42. Hadműveleti csoport 1–31. op. sz. 1917.jan.
43. Hadműveleti csoport 32–59. op. sz. 1917.febr.
44. Hadműveleti csoport 60–90. op. sz. 1917.márc. 44–48. d. 11., 16. sz. iktató
45. Hadműveleti csoport 91–120. op. sz. 1917.ápr.
46. Hadműveleti csoport 121–151. op. sz. 1917.máj.
47. Hadműveleti csoport 152–181. op. sz. 1917.jún.
48. Hadműveleti csoport 182–212. op. sz. 1917.júl. 48–51. doboz
12., 16. sz.
49. Hadműveleti csoport 213–243. op. sz. 1917.aug.
iktatókönyv
50. Hadműveleti csoport 244–273. op. sz. 1917.szept.
51. Hadműveleti csoport 274–290. op. sz. 1917.okt.1–17.
52. Hadműveleti csoport 291–304. op. sz. 1917.okt.18–31.
53. Hadműveleti csoport 305–334. op. sz. 1917.nov.
54. Hadműveleti csoport 335–365. op. sz. 1917.dec.
55. Hadműveleti csoport 1–28. op. sz. 1918.jan.1–28.
56. Hadműveleti csoport 29–59. op. sz. 1918.jan.29.–febr.28.
57. Hadműveleti csoport 60–90. op. sz. 1918.márc.
58. Hadműveleti csoport 91–120. op. sz. 1918.ápr.
59. Hadműveleti csoport 501–531. op. sz. 1918.máj.
60. Hadműveleti csoport 601–630. op. sz. 1918.jún.
61. Hadműveleti csoport 701–731. op. sz. 1918.júl.
62. Hadműveleti csoport 801–831. op. sz. 1918.aug.
63. Hadműveleti csoport 901–930. op. sz. 1918.szept. 63–64. doboz
17. sz.
64. Hadműveleti csoport 1001–1023. op. sz. 1918.okt.1–23.
iktatókönyv
65. Hadműveleti csoport Naplók 1914.júl.26.–1917.szept.2.
15 db
66. Hadműveleti csoport
tematikus összeállítása

Védelmi tervek
I. szakasz
II. szakasz
III. szakasz
IV. szakasz
V. szakasz
VI. szakasz
VII–IX. szakasz
X. szakasz
XI–XII. szakasz
XIV–XIX. szakasz
1918.febr.–szept.
1918.aug.–okt.
1918.júl.–szept.
1918.febr.–aug.
1918.szept.
1918.júl.–aug.
1918.júl.–aug.
1918.febr.–márc.
1918.aug.–szept.
1918.jan.–júl.
67. Hadműveleti csoport
tematikus összeállítása
Térképek
Az ellenség helyzete az
Oppacchiasella-szakaszon
Tüzérségi nyilvántartás
Felváltás
Kriegsfall B vegyes iratok

1916.aug.
1916.febr.–aug.
1918.jan.–okt.
1914
68. Hírszerző csoport 3–482. Na. sz. 1917.ápr.–dec.
Eredeti iratok
69. Hírszerző csoport 1–90. Na. sz. 1918.jan.–márc.
70. Hírszerző csoport 91–120. Na. sz. 1918.ápr.
71. Hírszerző csoport 501–531. Na. sz.
601–630. Na. sz.
1918.máj.
1918.jún.
72. Hírszerző csoport 702–731. Na. sz. 1918.júl.
73. Hírszerző csoport 801–831. Na. sz. 1918.aug.
74. Hírszerző csoport 901–930. Na. sz.
1001–1023. Na. sz.
Légi felvételek
1918.szept.
1918.okt.
1916–1917
75. Vezérkari osztály 1–9. vo. sz. (Hadosztály-parancsnokság állománya)
1–212. eln. sz.

1914.aug.–okt.
1914.júl.–dec.
75. doboz
19. sz.
iktatókönyv
76. Vezérkari osztály 1140–1996. res. sz. 1915.máj.–júl.
77. Vezérkari osztály 1997–3101. res. sz. 1915.aug.–okt.
78. Vezérkari osztály 3103–3445. res. sz. 1915.okt.–dec.
79. Vezérkari osztály 1–340. res. sz. 1916.jan.–márc. 79–80. doboz
21–22. sz.
iktatókönyv
80. Vezérkari osztály 344–599. res. sz. 1916.ápr.–jún. 80–82. doboz
23. sz. iktató
81. Vezérkari osztály 600–953. res. sz. 1916.ápr.–jún.
82. Vezérkari osztály 958–1437. res. sz.
87–2326. res. sz.
1916.nov.–dec.
1917.jan.–dec.
82. doboz
24. sz.
iktatókönyv
83. Vezérkari osztály 8–3416. res. sz. 1918.jan.–nov.
84. Vezérkari osztály Parancsok 4–6. sz.
Eligazítások sz. n.
Eligazítások sz. n.
1914.aug.13–15.
1914.nov.–dec.
1915.jan.–dec.
85. Vezérkari osztály Eligazítások 1–357. sz. 1916.jan.–dec.
86. Vezérkari osztály Eligazítások 1–271. sz. 1917.jan.–dec.
87. Vezérkari osztály Eligazítások 1–271. sz. 1918.jan.–nov.
88. Vezérkari osztály Parancskönyv
Parancsok, eligazítások tárgymutatója
1917

1915–1918
89. Vezérkari osztály 1–205. ko. sz.
4–311. ko. sz.
1914.aug.–dec.
1915.ápr.–dec.
90. Vezérkari osztály 9–697. ko. sz. 1916.febr.–jan.
91. Műszaki előadó 3–339. T. sz. 1915.aug.–nov.
92. Műszaki előadó 352–721. T. sz. 1915.dec.–1916.febr.
93. Műszaki előadó 722–1148. T. sz. 1916.márc.–ápr.
Eredeti iratok
94. Műszaki előadó 1150–1420. T. sz. 1916.máj.
95. Műszaki előadó 1422–1705. T. sz. 1916.jún.
96. Műszaki előadó 1706–2750. T. sz.
24–197.T. sz.
Műszaki előadó tematikus gyűjteményei
1916.júl.–dec.
1917.jan.–dec.

1915–1917
97.
Műszaki előadó Különféle építmények
és fegyverek tervei

1915–1917
98.


99.
Műszaki előadó


Hadbiztosság
Különféle építmények
és fegyverek tervei

1–266. sz.

1915–1917

1914.júl.–dec.99–102. doboz
25. sz. iktató
100. Hadbiztosság 268–677. sz. 1915.jan.–márc.
101. Hadbiztosság 678–1265. sz. 1915.ápr.–júl.
102. Hadbiztosság 1266–2250. sz. 1915.júl.–okt. 102–103. doboz
26. sz. iktató
103. Hadbiztosság 2251–3179. sz. 1915.nov.–dec. 103–106. doboz
27. sz. iktató
104. Hadbiztosság 1–273. I. sz. 1916.jan. Eredeti
iratok
105. Hadbiztosság 274–624. I. sz. 1916.febr.
106. Hadbiztosság 628–1060. I. sz. 1916.márc. 106–110. doboz
28. sz. iktató
107. Hadbiztosság 1062–1738. I. sz. 1916.ápr.–máj.
108. Hadbiztosság 1774–2125. I. sz. 1916.jún.
109. Hadbiztosság 2130–2567. I. sz. 1916.júl.
110. Hadbiztosság 2568–3436. I. sz. 1916.aug.–szept. 110–111. doboz
29. sz. iktató
111. Hadbiztosság 3437–4712. I. sz. 1916.okt.–dec.
112. Hadbiztosság 1001–1945. I. sz. 1917.márc.–ápr.
113. Hadbiztosság 19.151–2375. I. sz. 1917.máj.
114. Hadbiztosság 2376–2838. I. sz. 1917.jún.
115. Hadbiztosság 2839–3299. I. sz.
Levelezési füzetek
1917.júl.–aug.
1914–1915
116. Térparancsnokság 504–726. sz. + sz. n. 1917.jan.–dec. 116. d. 30. sz. iktatókönyv
Jelentőlovas század 28–323. sz. + sz. n.
állománylajstromok

1916.jan.–okt.
117. Távbeszélő osztag 3–417. Tel. sz. 1916.jan.–dec.
118. Távbeszélő osztag 1–230. Tel. sz. 1917.jan.–febr.
119. Távbeszélő osztag 252–636. Tel. sz. 1917.febr.–máj.
120. Távbeszélő osztag 638–782. Tel. sz. 1917.jún.–júl.
121. Távbeszélő osztag 1–428. Tel. sz. 1918.jan.–márc.
122. Távbeszélő osztag 428/1–895. Tel. sz. 1918.jún.–júl.
123. Távbeszélő osztag 897–1403–Tel. sz. 1918.jún.–júl.
124. Távbeszélő osztag 1404–2019. Tel. sz. 1918.aug.–okt.
125. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1914.szept.–1915.szept.
Eredeti iratok
126. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1915.okt.–dec.
127. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1916.jan.–ápr.
128. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.jún.
129. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.júl.
130. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.aug.
131. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.szept.–dec.
132. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1918.jan.–febr.
133. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1918.márc.–ápr.
134. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1918.máj.–jún.
135. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1918.júl.–okt.
136. Gazdasági hivatal 1–51. kt. sz.
1–13. kt. sz.
1–800. gh. sz.
393–776. gh. sz.
1914.júl.–1915.nov.
1916.febr.–júl.
1917.jan.–dec.
1918.júl.–nov.
137. Gazdasági hivatal Fizetési jegyzékek 1917
138. Gazdasági hivatal Fizetési jegyzékek 1917
139. Gazdasági hivatal Állományi lajstromok 1916–1918
140. Ellátó hivatal 1–98. kt. sz.
3–820. sz.
1917.júl.–okt.
1917.márc.–aug.
141. Ellátó hivatal 3–847. sz. 1918.jan.–okt. 141. d. 32. sz. iktatókönyv
142. Ellátó hivatal Fizetési jegyzékek
Élelmezési naplók
Havi számadások
1917–1918
1917–1918
1917–1918
143. Ellátó hivatal Havi számadások,
pénztári naplók
Állományi lajstromok

1918
1917
144. Hadikölcsön jegyzés Sz. n. nyomtatványok 1917.nov.–1918.okt.
145. Hadikölcsön jegyzés Névjegyzékek 1917–1918
146. Anyagügyi előadó 266–365. Mat. sz.
1–1017. Mat. sz.
1917. szept.–dec.
1918.jan.–okt.
147. Parancsnokság Hadrendi, történeti
összeállítás

1914–1918
Segédkönyvek Az iratok helye
1. Vezérkari osztály Állománylajstrom
2. Hadműveleti csoport Op. Register 1916.jan.1.–márc.30. 27–30. doboz
3. Hadműveleti csoport Op. Register 1916.márc.31.–máj.10. 30–32. doboz
4. Hadműveleti csoport Op. Register 1916.máj.11.–jún.4. 32–33. doboz
5. Hadműveleti csoport Op. Register 1916.jún.5.–júl.4. 33–35. doboz
6. Hadműveleti csoport Op. Register 1916.júl.5.–aug.6. 35–36. doboz
7. Hadműveleti csoport Op. Register 1916.aug.7.–aug.19. 36–37. doboz
8. Hadműveleti csoport Op. Register 1916.aug.20.–okt.10. 37–39. doboz
9. Hadműveleti csoport Op. Register 1916.okt.11.–nov.28. 39–40. doboz
10. Hadműveleti csoport Op. Register 1916.nov.29.–dec.31. 40–41. doboz
11. Hadműveleti csoport Op. Register 1917.márc.3.–júl.2. 44–48. doboz
12. Hadműveleti csoport Op. Register 1917.júl.3.–okt.10. 48–51. doboz
13. Tüzérségi előadó Art. Register 1916.ápr.15.–júl.14. 31–35. doboz
14. Tüzérségi előadó Art. Register 1916.júl.15.–okt.5. 35–39. doboz
15. Tüzérségi előadó Art. Register 1916.okt.6.–dec.21. 39–41. doboz
16. Tüzérségi előadó Art. Register 1917.márc.29.–nov.15. 44–53. doboz
17. Tüzérségi előadó Art. Register 1918.nov.10.–okt.31. 63–64. doboz
18. Tüzérségi előadó Art. Register 1916.febr.19.–jún.19. Nincs irat
19. Tüzérségi előadó Art. Register 1916.jún.20.–aug.22. Nincs irat
20. Vezérkari osztály Elnöki iktató 1914.júl.27.–1915.júl.24.
75. doboz
21. Vezérkari osztály Elnöki iktató 1915.márc.8.–ápr.24. Nincs irat
22. Vezérkari osztály Res. Register 1916.jan.1.–ápr.15.
79–80. doboz
23. Vezérkari osztály Res. Register 1916.ápr.16.–júl.26. 80. doboz
24. Vezérkari osztály Res. Register 1916.júl.26.–dec.4. 80–82. doboz
25. Vezérkari osztály Res. Register 1916.dec.5.–dec.31. 82. doboz
26. Hadbiztosság Iktató 1914.aug.27.–1915.aug.22. 99–102. doboz
27. Hadbiztosság Iktató 1915.aug.23.–nov.5. 102–103. doboz
28. Hadbiztosság Iktató 1915.nov.6.–1916.márc.26. 103–106. doboz
29. Hadbiztosság Iktató 1916.márc.27.–júl.30. 106–110. doboz
30. Hadbiztosság Iktató 1916.aug.1.–dec.31. 110–111. doboz
31. Térparancsnokság Iktató 1918.máj.16.–nov.9. 116. doboz
32. Térparancsnokság Iktató 1918.nov.10.–okt.29. Nincs irat
33. Ellátó hivatal Iktató 1918.jan.1.–márc.31. 141. dobozII.167.
K. K. 21. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1916 0,05 ifm

1. Op. Nr. 32–161.
Op. Nr. 211–491.
Op. Nr. 81., 85.
Tagebuch und Beilagen
Befehle Nr. 153–173.
Hadrendi összeállítás
1914.aug.–nov.
1915.jan.–okt.
1916.márc.
1914.aug.15–20.
1916.júl.
1916II.168.
K. K. 22. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,05 ifm

(1.) Op. Nr. 43–168. + o. Z.
Res. Dl. Nr. 425.
Op. Nr. 175–345. + o. Z.
Tagesbefehle
Hadrendi összeállítás
1914.aug.–dec.
1915.máj.
1915.jan.–aug.
1917.febr.–júl.
1917II.169.
M. KIR. 23. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1898–1915 0,50 ifm

A szegedi honvéd kerület állította fel a 45. és a 46. gyalogdandárral.

A mozgósítás után a szerbek ellen vonult fel, de Oroszország hadba lépése után átvezényelték az orosz hadszíntérre, ahol Przemysl védőrségeként hadifogságba esett 1915. március 22-én.

Parancsnokai: Daempf Henrik altbgy. 1914. júl.–1914. szept. 4.,

Tamásy Árpád altbgy. 1914. szept. 5.–1915. márc. 22.

1/a.
Parancsnokság Parancsok, ill. eligazítások
Tiszti szabadságkimutatás
Reggeli jelentések
Postakönyvek 2 db
Szolgálatijegy könyv
Vezérkari iktatókönyv
Közönséges iktatókönyv
1907–1911
1907–1910
1912.aug.29–30.
1898–1912
1898–1912
1907–1912
1909–1911
2. Op. Nr. 1–330.
Magasabb, ill. alárendelt pságok Przemyslre
vonatkozó iratai
(részleges összeállítások)
1914.aug.–dec.1914.aug.–1915.márc.
3. Festungskommando
in Przemysl
Op. Nr. 31–234.
Befehle
1–141. sz. Tábori Újság
Alárendelt pságok Przemyslre vonatkozó iratai
1914.aug.–1915.márc.
1914.szept.–1915.márc.
1914.okt.2.–1915.márc.22.

1914.aug.–1915.márc.
4. Hadosztály,
ill. várparancsnokság
Przemysl ostromára
vonatkozó naplók, összeállítások, tanulmányok


1914.aug.–1915.márc.II. 170.
K. U. K. 24. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,12 ifm

5. Op. Nr. 50–413. + o. Z.
Op. Akten
Op. Nr. 308–552. + o. Z.
Op. Akten (havonkénti ikt.)
Op. Akten (havonkénti ikt.)
Op. Nr. 24/X–6.
Történeti összeállítás
1914.aug.–dec.
1915.febr.–ápr.
1915.máj.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–máj.
1918.jan.
1914–1918II. 171.
K. U. K. 25. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,10 ifm

6. Gstbs. Nr. 118–140.
Op. Nr. 115–227. + o. Z.
Op. Nr. 1–211. + o. Z.
Tagesbefehle
Hadrendi összeállítás
1914.aug.–szept.
1914.aug.–dec.
1915.jan.–szept.
1916.júl.–dec.
1917II. 172.
K. K. 26. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1915 0,10 ifm

7. Op. Nr. 1–145. + o. Z.
Op. Nr. 150–404. + o. Z.
Tagebücher
1914.aug.–dec.
1915.jan.–szept.
1914.aug.–1915.szept.II. 173.
K. U. K. 27. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,40 ifm

8. Op. Akten Op. Nr. 1–524. 1914.aug.–dec.
9. Op. Akten Op. Nr. 526–822. 1915.jan.–okt.
10. Op. Akten Tagebücher (+Beilagen) 1914.aug.–1915.aug.
11. Op. Akten Gefechtsberichte
Befehle
Befehle
Abfertigungen
Hadrendi összeállítás
1918.aug.
1915.júl.
1916.szept.–okt.
1915.jún.–dec.
1914–1918
Trainkommando Tagebücher 1914–1918II. 174.
K. U. K. 28. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,05 ifm

12.
Op. Nr. 3–355.
Res. Nr. 500–748.
Op. Nr. 1–308.
Op. Nr. 236–244.
Tagebücher und Gefechtsberichte
I. Nr. 384.
Abfertigungen
Hadrendi összeállítás
1914.aug.–1915.aug.
1915.júl.–aug.
1916.jan.–nov.
1918.aug.

1916.okt.–nov.
1917.máj.
1915–1917
1914–1918II. 175.
K. U. K. 29. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,05 ifm

(12.) Op. Nr. 158–1119.
Op. Nr. 100–217.
Na. Nr. 168.
1914.aug.–1915.szept.
1916.júl.–aug.
1917.nov.–dec.II. 176.
K. U. K. 30. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,10 ifm

13. Op. Akten
Res. E. Nr. 572.
Abfertigungen
Technische Referent
1914.dec.–1916.dec.
1917.okt.–dec.
1915.dec.–1916.jún.
1917–1918II. 177.
K. U. K. 31. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1883–1918 9,50 ifm

1. Intendanz I. Nr. 501–1035. 1883. jún.–dec.
2. Intendanz I. Nr. 501–877. 1884.máj.–szept.
3. Intendanz I. Nr. 880–1238. 1884.okt.–dec.
4. Intendanz I. Nr. 1–365. 1886.jan.–márc.
5. Intendanz I. Nr. 366–599. 1886.ápr.–jún.
6. Intendanz I. Nr. 601–1309. 1886.júl.–dec.
7. Intendanz I. Nr. 606–1223. 1887.jún.–dec.
8. Generalstabsabteilung Tiszti és legénységi
névjegyzékek és beosztási táblázatok
Res. Nr. 1–134. + o. Z.


1914–1917
1914.júl.–aug.
Operativgruppe Napi iktatású iratok + o. Z. 1914.aug.1–15.
9. Operativgruppe Napi iktatású iratok + o. Z. 1914.aug.16–29.
Napi iktatású iratok + o. Z. 1914.szept.

10. Operativgruppe Napi iktatású iratok + o. Z. 1914.okt.–dec.
11. Operativgruppe Napi iktatású iratok + o. Z. 1915.jan.–aug.
Napi iktatású iratok + o. Z. 1916.jan.–okt.
12. Operativgruppe Op. Nr. 106–1027. 1918.jan.–okt.
3–11.sz.
iktatókönyv
13. Operativgruppe Tagebücher 1914.aug.28.–1918.okt.23.
14. Operativgruppe Op. Nr. 21/M.–29/M.
Op. Nr. 210/M.–228/M.
1917.febr.1–9.
1917.febr.10.–márc.31.
15. Operativgruppe Op. Nr. 401/M.–630/M. 1917.ápr.–jún.
16. Operativgruppe Op. Nr. 701/M.–810/M. 1917.júl.–aug.
17. Operativgruppe Op. Nr. 1001/M.–1229/M. 1917.okt.–dec.
18. Operativgruppe Befehle Nr. 2., 4.
Befehle Nr. 1–25., + o. Z
Befehle
Res. Befehle
Befehle
Befehle Nr. 1–220.
1914.aug.2.–aug.22.
1915.nov.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.márc.–okt.
1917.jan.–dec.
1918.jan.–okt.

19. Operativgruppe Abfertigungen
Abfertigungen
1914.aug.–dec.
1915.márc.–nov.
20. Operativgruppe Hadrendi, történeti
összeállítás

1916–1917

21. Operativgruppe Tematikus összeállítás:
Verteidigungspläne
Abschnitt I.


1918.júl.
Abschnitt II. 1918.júl.–okt.
Abschnitt III. 1918.júl.–okt.
Abschnitt IV. 1918.jún.–okt.
Abschnitt V. 1918.júl.–szept.
Abschnitt VI. 1918.jún.–szept.
Abschnitt VII. 1918.júl.–szept.
Abschnitt VIII. 1918.júl.–aug.
22. Operativgruppe Abschnitt IX.
Abschnitt X.
1918.jún.–szept.
1918.aug.–szept.
23. Nachrichtengruppe K. Nr. 4–28. 1914.aug. 18. sz.
iktatókönyv
Kanzleidirektion Res. Nr. 1–4. + o. Z. 1916.jan.–ápr. 26–29. sz.
iktatókönyv
24. Kanzleidirektion Res. Nr. 5–7. + o. Z. 1916.máj.–aug. 30–32. sz.
iktatókönyv
25. Kanzleidirektion Res. Nr. 8–12. + o. Z. 1916.aug.–dec. 33–37. sz.
iktatókönyv
26. Kanzleidirektion Res. Nr. 1–6. 1917.jan.–jún. 38–43. sz.
iktatókönyv
27. Kanzleidirektion Res. Nr. 7–12.

Res. Nr. 1–10.
1917.júl.–dec.

1918.jan.–okt.
44–49. sz.
iktatókönyv
50–59. sz.
iktatókönyv
28. Kanzleidirektion E. Nr. 1–12. 1917.jan.–dec.
29. Technische - Referent T. Nr. 31–299. 1917.febr.–okt.
30. Trainkommando E. Nr. 113–467. o. Z. 1915.jan.–dec.
60. sz.
iktatókönyv
31. Trainkommando E. Nr. 3–500. 1916.jan.–ápr.
60. sz.
iktatókönyv
32. Trainkommando Befehlsbücher
Abfertigungen
Abfertigungen
Gebührennachweisungen
Präsenzstandesbücher
Ausgabeverzeichnisse
Verpflegesjournal
1914–1917
1917.jan.–dec.
1918.febr.–márc.
1917.márc.–aug.
1917.jan.–dec.
1917.aug.–okt.
1917.nov.–dec.
33. Sanitätschef Akten o. Z. 1915.febr.–1916.dec.
34. Sanitätschef Akten o. Z. 1917.febr.–okt.
35. Sanitätschef Akten o. Z.
E. Nr. 10–136. + o. Z.
1917.nov.–dec.
1918.jan.–márc.
36. Intendanz Res. Nr. 16–37.
Res. Nr. 1–145.
I. Nr. 1–127.
1917.jan.–márc.
1918.jan.–okt.
1916.jan.1–15.
63. sz.
iktatókönyv
37. Intendanz I. Nr. 128–212.
I. Nr. 214–419.
1916.jan.16–31.
1916.febr.
38. Intendanz I. Nr. 420–670. 1916.márc.
39. Intendanz I. Nr. 671–933. 1916.ápr.
40. Intendanz I. Nr. 934–1293. 1916.máj.
41. Intendanz I. Nr. 1298–1731. 1916.jún.
42. Intendanz I. Nr. 1733–2199. 1916.júl.
43. Intendanz I. Nr. 2200–2560. 1916.aug.
44. Intendanz I. Nr. 2561–3033. 1916.szept.
45. Intendanz I. Nr. 3036–3484. 1916.okt.
46. Intendanz I. Nr. 3485–3881. 1916.nov.
47. Intendanz I. Nr. 3882–4311. 1916.dec.
48. Intendanz I. Nr. 1–156. 1917.jan.1–15.
49. Intendanz I. Nr. 157–242.
I. Nr. 243–789.
1917.jan.16–31.
1917.febr.
50. Intendanz I. Nr. 792–1477. 1917.márc.
51. Intendanz I. Nr. 1478–2099. 1917.ápr. 64. sz.
iktatókönyv
52. Intendanz I. Nr. 2100–2584. 1917.máj. 64. sz.
iktatókönyv
53. Intendanz I. Nr. 2586–3918. 1917.jún.–aug. 64. sz.
iktatókönyv
54. Intendanz I. Nr. 3919–4288. 1917.szept.
55. Intendanz I. Nr. 4290–4836. 1917.okt.
56. Intendanz I. Nr. 4838–5396. 1917.szept.
57. Intendanz I. Nr. 5401–5700. 1917.dec.
58. Intendanz I. Nr. 1–296. 1918.jan.
59. Intendanz I. Nr. 297–545. 1918.febr.
60. Intendanz I. Nr. 546–993. 1918.márc.
61. Intendanz I. Nr. 996–1363. 1918.ápr.
62. Intendanz I. Nr. 1366–1837. 1918.máj.
63. Intendanz I. Nr. 1839–2751. 1918.jún.–júl.
64. Intendanz I. Nr. 2752–3162. 1918.aug.
65. Intendanz I. Nr. 3164–3898. 1918.nov.–okt.
66. Intendanz Tagebücher 1914.júl.29.–
1918.aug.8.
67. Intendanz Tematikus gyüjtemény:
Élelmezési, veszteség-
és lóállomány-jelentések


1915–1916
68. Intendanz Élelmezési, veszteség-
és lóállomány-jelentések

1917
69. Intendanz Élelmezési, veszteség-
és lóállomány-jelentések

1917
70. Intendanz Ruházat 1916
71. Proviantoffizier Nr. 1–84.
Nr. 1–315.
Fassungsjournale
Summar über
die Geldgebahrungen
1914.aug.–dec.
1915.jan.–dec.
1914.aug.–1915.aug.

1914–1918
72. Liquidierender
Rechnungsführer
Nr. 2–168. + o. Z.
Ärarialschuldenbücher
Kontobücher
Hauptkassajournal
Kassenstandesprotokoll
1916.jan.–jún.
1914–1915
1916–1918
1916–1917
1917
73. Platzkommando Akten o. Z.
Präsenzstandesbücher
1916.febr.–dec.
1918.jún.–dec.
Segédkönyvek
Az iratok helye
1. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. Exh. Protokoll 1917.nov. Nincs irat
2. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. Exh. Protokoll 1917.dec. Nincs irat
3. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. Exh. Protokoll 1918.jan.
4. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. Exh. Protokoll 1918.febr.
5. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. Exh. Protokoll 1918.márc.
6. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. Exh. Protokoll 1918.ápr. 5. doboz
7. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. Exh. Protokoll 1918.máj.
8. Iktatókönyv a hadműveleti iratokhoz
Op. Exh. Protokoll 1918.júl.
9. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. Exh. Protokoll 1918.aug.
10. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. Exh. Protokoll 1918.szept.
11. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. Exh. Protokoll 1918.okt.
12. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. M. Exh. Protokoll 1918.máj.
13. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. M. Exh. Protokoll 1918.jún. Nincs irat
14. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. M. Exh. Protokoll 1918.júl.
15. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. M. Exh. Protokoll 1918.aug.
16. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. M. Exh. Protokoll 1918.szept.
17. Iktatókönyv
a hadműveleti iratokhoz
Op. M. Exh. Protokoll 1918.okt.
18. Iktatókönyv
a hírszerzőosztály irataihoz
K. Exh. Protokoll 1918.aug. 15. doboz
19. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1915.jún.
20. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz Res. Exh. Protokoll 1915.júl.
21. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1915.aug. Nincs irat
22. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1915.szept.
23. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1915.okt.
24. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1915.nov.
25. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1915.dec.
26. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1916.jan. 15. doboz
27. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1916.febr.
15. doboz
28. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1916.márc.
15. doboz
29. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1916.ápr.
15. doboz
30. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1916.máj. 16. doboz
31. Iktatókönyv az irodaigazgató
ság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1916.jún. 16. doboz
32. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1916.júl. 16. doboz
33. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1916.aug. 17. doboz
34. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1916.szept. 17. doboz
35. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1916.okt. 17. doboz
36. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1916.nov. 17. doboz
37. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1916.dec. 17. doboz
38. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1917.jan. 18. doboz
39. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1917.febr.
40. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1917.márc.
41. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz Res. Exh. Protokoll 1917.ápr.
42. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1917.máj.
43. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1917.jún.
44. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1917.júl. 19. doboz
45. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1917.aug.
46. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1917.szept.
47. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1917.okt.
48. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1917.nov.
49. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1917.dec.
50. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1918.jan. 19. doboz
51. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1918.febr.
52. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1918.márc.
53. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1918.ápr.
54. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1918.máj.
55. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1918.jún.
56. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1918.júl.
57. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1918.aug.
58. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1918.szept.
59. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1918.okt.
60. Iktatókönyv a vonatparancsnok irataihoz
Exh. Protokoll 1914.júl.–1916.febr. 22–23. doboz
61. Iktatókönyv az egészségügyi főnök irataihoz
Exh. Protokoll 1916.jan.–dec. Nincs irat
62. Iktatókönyv az egészségügyi főnök irataihoz Exh. Protokoll 1917.jan.–ápr. Nincs irat
63.


64.
Iktatókönyv
a hadbiztosság irataihoz

Iktatókönyv
a hadbiztosság irataihoz
Res. Exh. Protokoll


Exh. Protokoll
1916.jan.–1918.dec.


1917.ápr.–aug.
28. doboz


43–45. doboz
65. Tárgymutató
a hadbiztosság irataihoz
1918.jan.–dec. 50–57. doboz
66. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1915.nov.
67. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1915.dec.
68. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1916.jan.
69. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1916.febr.
70. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1916.márc.
71. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1916.ápr.
72. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1916.máj.
73. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1916.jún.
74. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1916.júl.
75. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1916.aug.
76. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1916.szept.
77. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1916.okt.
78. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1916.nov.
79. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1916.dec.
80. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1917.jan.
81. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1917.febr.
82. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1917.márc.
83. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1917.ápr.
84. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1917.máj.
85. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1917.jún.
86. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1917.júl.
87. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1917.aug.
88. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1917.szept.
89. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1917.okt.
90. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1917.nov.
91. Átjáró iktató
a hadbiztosság irataihoz
1917.dec.
92. Iktatókönyv a felszámoló
kezelőtiszt irataihoz

1916.júl.–okt.

Nincs iratII. 178.
K. U. K. 32. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1898–1918 1,80 ifm

1. Intendanz I. Nr. 2–355. 1898.jan.–máj.
2. Intendanz I. Nr. 357–769. 1898.jún.–dec.
3. Intendanz Mozgósítással kapcsolatos iratok
1909–1914
Generalstabsabteilung
4. Operativgruppe Op. Nr. 4–90. + o. Z. 1914.aug.–okt. Zöme másolat
5. Operativgruppe Op. Nr. 92–136. + o. Z.
Op. Nr. 15–91. + o. Z.
Op. Nr. 501–531. + o. Z.
Op. Nr. 601–630. + o. Z.
1914.nov.–dec.
1915.jan.–ápr.
1915.máj.
1915.jún.
6. Operativgruppe Op. Nr. 701–731. + o. Z.
Op. Nr. 801–831. + o. Z.
Op. Nr. 901–921. + o. Z.
Op. Nr. 607–1212. + o. Z.
Op. Nr. 130–1225. + o. Z.
Op. Nr. 105–628. + o. Z.
1915.júl.
1915.aug.
1915.szept.
1916.jún.–dec.
1917.jan.–dec.
1918.jan.–jún.
Situations Meldungen Op. Nr. 201–228.
Op. Nr. 301–331.
1917.febr.
1917.márc.
7. Operativgruppe Tagebücher
Befehle Nr. 8–89.
Befehle Nr. 1–235.
Res. Befehle Nr. 1–4.
Befehle Nr. 1–329.
1914.júl.–1915.jan.
1914.aug.–dec.
1915.jan.–dec.
1916.febr.–dec.
1916.jan.–dec.
Eredeti iratok
8. Operativgruppe Res. Befehle Nr. 4–9.
Befehle Nr. 1–336.
Res. Befehle Nr. 1–13.
Befehle Nr. 1–193.
Anordnungen und Verlautbarungen
Nr. 1–7.
Nr. 1–3.
1917.jún.–dec.
1917.jan.–dec.
1918.jan.–jún.
1918.jan.–aug.


1916.jan.–febr.
1917.okt.
9. Operativgruppe Hadrendi, történeti
összeállítás
Kriegszeitung

1914–1918
1914.dec.24.
Nachrichtengruppe K. Nr. 208–252.
K. Nr. 57–112.
Na. Nr. 267–340.
1915.febr.
1916.jún.–júl.
1917.szept.–nov.
Maschinengewehr-Referent Mg. Nr. 6–145. 1918.jan.–dec.
Platzkommando E. Nr. 1–24. 1916.máj.–1917.máj.
Stabskompagnie Res. Nr. 45–1866. 1916.jan.–dec.
10. Intendanz Napi ikt.
I. (Res.) Nr. 7–2280.
1915.febr.–dec.
1916.jan.–aug.
11. Intendanz I. Nr. 2288–3266. 1916.szept.–nov.
12. Intendanz I. Nr. 3273–3583.
I. Nr. 1–733.
1916.dec.
1917.jan.–márc.
13. Wirtschaftamt E. Nr. 3–495.
W.a. Nr. 132–153.
1917.ápr.–szept.
1918.jún.–okt.
Proviantamt E. Nr. 1–168.
E. Nr. 3–90.
1916.aug.–dec.
1917.jan.–ápr.
Proviantoffizier E. Nr. 161–443. + o. Z.
Verpflegs und admin. Anordnunger o. Z.
Pferdevormerkung
Präsenzstandesbücher
1916.febr.–dec.

1917.nov.–dec.
1916.nov.
1916–1917
14. Proviantoffizier Verpflegesrapportjournale
Gebührennachweisungen
1916–1917
1916–1917
15. Liquidierenden Rechnungsführer E. Nr. 1–95.
E. Nr. 6–499.
E. Nr. 50–704.
E. Nr. 82–936.
Kontobücher
Kassa–Vormerkbücher
Ärarialschuldenbücher
Vormerkung über ärarische Gelder
Summar über
die Geldebarung
Ausweis über Medaillenzulage
1914.aug.–dec.
1915. jan.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–nov.
1915–1917
1914–1916
1915–1916

1916–1917

1915–1916

1916
Segédkönyvek
Az iratok helye
1. Iktató a Térparancsnokság
irataihoz
Exh. Protokoll 1916.jún.–aug.
6. doboz
2. Iktatókönyv a hadbiztosság irataihoz Exh. Protokoll 1916.jan. 7. doboz
3. Iktatókönyv a hadbiztosság irataihoz
Exh. Protokoll 1916.febr.
4. Iktatókönyv a hadbiztosság irataihoz
Exh. Protokoll 1916.márc.
5. Iktatókönyv a hadbiztosság irataihoz
Exh. Protokoll 1916.ápr.
6. Iktatókönyv a hadbiztosság irataihoz
Exh. Protokoll 1916.máj.
7. Iktatókönyv a hadbiztosság irataihoz
Exh. Protokoll 1916.jún.
8. Iktatókönyv a hadbiztosság irataihoz
Exh. Protokoll 1916.júl.
9. Iktatókönyv a hadbiztosság irataihoz
Exh. Protokoll 1916.aug.–szept. 7. doboz
10. Iktatókönyv a hadbiztosság irataihoz Exh. Protokoll 1916.okt. 8. doboz
11.


12.
Iktatókönyv a hadbiztosság irataihoz

Iktatókönyv a hadbiztosság irataihoz
Exh. Protokoll


Exh. Protokoll
1916.nov.


1916.dec.
13. Tárgymutató a hadbiztosság irataihoz
Exh. Protokoll 1916.jan.–dec. 7–8. doboz
14. Iktatókönyv a gazdasági
hivatal irataihoz
Exh. Protokoll 1916.máj.–dec. Nincs irat
15. Iktatókönyv az élelmezési tiszt irataihoz Exh. Protokoll 1915.nov.–1916.szept. 10. dobozII. 179.
K. U. K. 33. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,72 ifm

Generalstabsabteilung
1. Operativgruppe Op. Nr. 2–543. 1914.aug.–dec. Zömében
másolat
2. Operativgruppe Op. Nr. 544–631.
Op. Nr. 701–728.
Op. Nr. 801–831.
1915.jan.
1915.febr.
1915.márc.
3. Operativgruppe Op. Nr. 901–930.
Op. Nr. 1001–1031.
Op. Nr. 1101–1115.
1915.ápr.
1915.máj.
1915.jún.1–15.
4. Operativgruppe Op. Nr. 116–1130.
Op. Nr. 1201–1231.
1915.jún.16–30.
1915.júl.
5. Operativgruppe Op. Nr. 1301–1331.
Op. Nr. 1401–1430.
Op. Nr. 1501–1531.
Op. Nr. 1601–1630.
Op. Nr. 1701–1731
Op. Nr. 5030.
1915.aug.
1915.szept.
1915.okt.
1915.nov.
1915.dec.
1918.szept.
6. Operativgruppe Tagebücher
1914.aug.–1917.júl. Eredeti iratok
7. Operativgruppe Befehle Nr. 40–157.
Befehle Nr. 1–132.
Befehle Nr. 1–151.
Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigungen
Hadrendi, történeti
összeállítás
1915.febr.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–dec.
1915.jan.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–jún.

1914–1918
Quartierregulierender Generalstabsoffizier
Nr. 1–21.

1914.aug.II. 180.
K. U. K. 34. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 2,70 ifm

Generalstabsabteilung
1. Operativgruppe Op. Nr. 6–127.
Op. Nr. 155–373.
Op. Nr. 1012–1720.
1914.júl.–dec.
1915.jan.–szept.
1916.aug.–dec.
Zömében
másolat
2. Operativgruppe Op. Nr. 16–1250. 1917.jan.–aug.
3. Operativgruppe Op. Nr. 1254–1573. 1917.szept.–okt.
Eredeti iratok
4. Operativgruppe Op. Nr. 1577–1901. 1917.nov.–dec.
5. Operativgruppe Op. Nr. 1–1047. 1918.jan.–júl.
6. Operativgruppe Op. Nr. 1059–1418.
Op. Nr. 105–303.
1918.aug.–okt.
1918.ápr.–okt.
7. Operativgruppe Tagebücher

Befehle o. Z.
Res. Befehle Nr. 15–94.
Abfertigungen o. Z.
1914.aug.25.–1916.jún.18.
1914.nov.–dec.
1918.szept.–okt.
1914.szept.–nov..
Abfertigungen o. Z. 1915. febr.–dec.
Abfertigungen o. Z. 1916.júl.–aug.
Abfertigungen Nr. 1–116. 1917.jan.–dec.
Hadrendi, történeti
összeállítás

1914–1918
Eredeti iratok
8. Nachrichtengruppe Na. Nr. 745–1370.
Na. Nr. 438–1178.
1917.júl.–nov.
1918.febr.–okt.
9. Kanzleidirektion Res. Nr. 1083.
Res. Nr. 2933.
Res. Nr. 1875.
Res. Nr. 13–3436.
1915.ápr.28.
1915.nov.8.
1916.aug.1.
1917.jan.–okt.
10. Kanzleidirektion Res. Nr. 3437–4004.
1917.nov.–dec.
Tematikus gyűjtemény:
III. Austauschaktion

1917
11. Kanzleidirektion Res. Nr. 5–1944. 1918.jan.–okt.
12. Kanzleidirektion E. Nr. 1–1736. 1918.jan.–okt.
13. Kanzleidirektion Pers. Res. Nr. 4–7.
Pers. Res. Nr. 21–97.
Pers. Res. Nr. 9–25.
Ers. Nr. 2–410.
1916.nov.–okt.
1917.jan.–dec.
1918.ápr.–jún.
1918.jan.–máj.
14. Kanzleidirektion Ers. Nr. 420–866.
Ers. Nr. 1–66.
1918.jún.–okt.
1918.jan.–okt.
15. Technische-Referent o. Z.
Ri. (Stotech.) Nr. 281–606.
1916.jún.–nov.
1917.febr.–nov.
16. Technische-Referent Stotech. Nr. 608–730.
Stotech. Nr. 1–60.
1917.okt.–dec.
1918.jan.–febr.
Eredeti iratok
17. Technische-Referent Stotech. Nr. 61–213. 1918.márc.–okt.
18. Gasoffizier Go. Nr. 1–92. 1917.júl.–dec.
19. Gasoffizier Go. Nr. 1–174. 1918.jan.–okt.
Sappeurbatallion Res. Nr. 3–54. 1918.aug.–okt
20. Intendanz I. Nr. 1100.
I. Nr. 1–59. + o. Z.
1917.ápr.28.
1918.jan.–febr.
21. Intendanz I. Nr. 60–151. + o. Z. 1918.márc.–máj.
22. Intendanz I. Nr. 152–243. + o. Z. 1918.máj.–aug.
23. Intendanz I. Nr. 244–273. + o. Z. 1918.szept.
Segédkönyvek
Az iratok helye
1. Iktatókönyv a hadműveleti iratokhoz
Op. Exh. Protokoll 1918.jan.–okt. 5–6.doboz
2. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
Res. Exh. Protokoll 1917.aug.–dec. 9–10.
doboz
3. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz
E. Exh. Protokoll 1917.nov.–1918.máj. 12. doboz
4. Iktatókönyv az irodaigazgatóság irataihoz Ers. Exh. Protokoll 1918.jan.–márc. 13. doboz
5. Iktatókönyv
a gáztiszt irataihoz
Go. Exh. Protokoll 1917.okt.–1918.okt. 18–19.
dobozII. 181.
K. U. K. 35. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,72 ifm

Generalstabsabteilung
1. Operativgruppe Op. Nr. 7–149. 1914.aug.–dec. Zömében
másolatok
2. Operativgruppe Op. Nr. 188–421.
Dispositionen
Op. Nr. 347–469.
Op. Nr. 159–213.
Op. Nr. 1532–2422.
1915.jan.–okt.

1915.júl.–nov.
1916.jún.–júl.
1918.jún.–nov.
3. Operativgruppe Res. Befehle Nr. 1–7.
Abfertigungen o. Z.
Eligazítás mellékletek o. Z.
Hadrendi, történeti
összeállítás
1916.jan.–jún.
1915.jan.–dec.
1915.júl.–1917.máj.

1914–1918
4. Nachrichtengruppe o. Z.
o. Z.
Na. Nr. 727–870.
1915.jan.–dec.
1916.jan.
1918.aug.–nov.
Generalstabsabteilung o. Z. 1915.febr.–dec.
5. Generalstabsabteilung o. Z. 1916.jan.–jún.
6. Trainkommando o. Z. 1915.júl.–1916.nov.
Mun. Parkkommando Befehle Nr. 2–130.
Nr. 183–347.
1914.nov.–1915.okt.
1916.jan.–nov.
Cheftierarzt o. Z. 1915.nov.–1916.ápr.II. 182.
K. U. K. 36. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,24 ifm

Generalstabsabteilung
1. Operativgruppe Op. Nr. 27–174.
Op. Nr. 190–399.
1914.aug.–dec.
1915.jan.–júl.
Zömében
másolat
2. Operativgruppe Op. Nr. 400–431.
Op. Nr. 158–451.
Tagebücher
Abfertigungen o. Z.
1915.aug.
1916.jún.–szept.
1914.szept.–1915.febr.
1915.febr.–1917.máj.II. 183.
M. KIR. 37. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 8 ifm

A pozsonyi honvéd kerület állította fel a 73. és a 74. gyalogdandárral.

1914. augusztus végétől 1916 szeptemberéig az orosz hadszíntéren harcolt, majd Románia hadba lépése után 1916. szeptember közepén a román frontra került, ahol 1918. július elejéig állomásozott, ekkor rövid időre az olasz frontra vezényelték, majd 1918. szeptember közepén megkezdte a felvonulást a francia hadszíntérre, de ott már nem került első vonalba.

Parancsnokai: Wieber Adorján altbgy. a mozgósítástól–1915. márc. 31.,

Tabajdi Kálmán vőrgy. 1915. ápr. 1.–1916. jún. 12.,

Háber János altbgy. 1916. jún. 19.–1918. nov. végéig.

Vezérkari osztály
1. Hadműveleti csoport 1–83. op. sz. + sz. n.
916–930. op. sz. + sz. n.
1914.aug.–szept.15.
1914.szept.16–30.
1–8. doboz
1. sz.
iktatókönyv
2. Hadműveleti csoport 1001–1031. op. sz. + sz. n.
1101–1130. op. sz. + sz. n.
1201–1231. op. sz. + sz. n.
1914.okt.
1914.nov.
1914.dec.
3. Hadműveleti csoport 101–131. op. sz. + sz. n.
201–228. op. sz. + sz. n.
1915.jan.
1915.febr.
4. Hadműveleti csoport 301–331. op. sz. + sz. n.
401–430. op. sz. + sz. n.
1915.márc.
1915.ápr.
5. Hadműveleti csoport 501–531. op. sz. + sz. n.
601–630. op. sz. + sz. n.
1915.máj.
1915.jún.
6. Hadműveleti csoport 701–731. op. sz. + sz. n.
801–831. op. sz. + sz. n.
1915.júl.
1915.aug.
7. Hadműveleti csoport 901–930. op. sz. + sz. n.
1001–1031. op. sz. + sz. n.
1101–1130. op. sz. + sz. n.
1201–1230. op. sz. + sz. n.
1915.szept.
1915.okt.
1915.nov.
1915.dec.
8. Hadműveleti csoport 101–131. op. sz.
201–228. op. sz.
301–331. op. sz.
1916.jan.
1916.febr.
1916.márc.
8–10. doboz
2. sz.
iktatókönyv
9. Hadműveleti csoport 401–430. op. sz.
501–531. op. sz.
1916.ápr.
1916.máj.
10. Hadműveleti csoport 601–630. op. sz.
701–731. op. sz.
1916.jún.
1916.júl.
11. Hadműveleti csoport 801–831. op. sz.
901–930. op. sz.
1916.aug.
1916.szept.
12. Hadműveleti csoport 1001–1031. op. sz. 1916.okt.
13. Hadműveleti csoport 1101–1130. op. sz.
1201–1231. op. sz.
1916.nov.
1916.dec.
14. Hadműveleti csoport 101–131. op. sz.
201–228. op. sz.
301–331. op. sz.
1917.jan.
1917.febr.
1917.márc.
15. Hadműveleti csoport 401–430. op. sz.
501–531. op. sz.
601–630. op. sz.
1917.ápr.
1917.máj.
1917.jún.
16. Hadműveleti csoport 701–731. op. sz.
801–815. op. sz.
1917.júl.
1917.aug.1–15.
17. Hadműveleti csoport 816–831. op. sz.
901–930. op. sz.
1001–1031. op. sz.
1917.aug.16–31.
1917.szept.
1917.okt.
18. Hadműveleti csoport 1101–1130. op. sz.
1201–1231. op. sz.
1917.nov.
1917.dec.
19. Hadműveleti csoport Hadműveleti napló
és mellékletei

1914.júl.31.–1915.jan.4.
20. Hadműveleti csoport Hadműveleti napló
és mellékletei

1914.okt.

21. Hadműveleti csoport Hadműveleti napló
és mellékletei

1914.nov.–dec.
22. Hadműveleti csoport Hadműveleti naplók (6 db) 1915.jan.–1917.aug.
23. Hadműveleti csoport Tematikus összeállítások: Az Arsa vállalkozás
tervezete
A Harlagiin végrehajtandó vállalkozás tervezete
Hadrendi, történeti
összeállítás


1917.jan.–máj.

1917.ápr.–máj.

1914–1918
Hírszerző csoport 819–1231. Na. sz. 1917.aug.–dec.
24. Vezérkari osztály 1–59. vo. sz.
Hadosztályparancsnokság állománya
1914.szept.–dec. 3. sz.
iktatókönyv
24. Vezérkari osztály Parancskönyv
Parancsok
Eligazítások:
Sz. n.
Sz. n.
Sz. n.
8–76. sz.
1–24. sz. + sz. n.
1914.aug.–szept.
1914.aug.–szept.

1914.aug.–dec.
1915.jan.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–okt.
1918.jan.–nov.
25. Vezérkari osztály 3–560. kt. sz.
2–637. kt. sz.
1914.aug.–dec.
1915.jan.–ápr.
4–5. sz.
iktatókönyv
26. Vezérkari osztály 644–1332. kt. sz. 1915.máj.–júl. 5. sz.
iktatókönyv
27. Vezérkari osztály 1344–2122. kt. sz. 1915.aug.–okt. 7–8. sz.
iktatókönyv
28. Vezérkari osztály 2125–2371. kt. sz. 1915.nov. 9–10.
iktatókönyv
29. Vezérkari osztály 2372–2627. kt. sz. 1915.dec. 10. sz.
iktatókönyv
30. Vezérkari osztály 1–316. kt. sz. 1916.jan. 10. sz.
iktatókönyv
31. Vezérkari osztály 317–568. kt. sz. 1916.febr.
32. Vezérkari osztály 570–896. kt. sz. 1916.márc.
33. Vezérkari osztály 898–1216. kt. sz. 1916.ápr.1–15.
34. Vezérkari osztály 1218–1617. kt. sz.
1916.ápr.16–30.
35. Vezérkari osztály 1618–2050. kt. sz. 1916.máj.
36. Vezérkari osztály 2052–2826. kt. sz. 1916.jún.–aug.
37. Vezérkari osztály 2830–3352. kt. sz. 1916.aug.
38. Vezérkari osztály 3377–4215. kt. sz. 1916.szept.–okt.
39. Vezérkari osztály 4224–4951. kt. sz. 1916.dec.
40. Vezérkari osztály 4955–5535. kt. sz. 1916.dec.
41. Vezérkari osztály 1–885. kt. sz. 1917.jan.–febr.
42. Vezérkari osztály 888–3238. kt. sz. 1917.márc.–aug.
43. Vezérkari osztály Reggeli jelentések 1916.jan.–febr.
44. Vezérkari osztály Reggeli jelentések 1916.márc.–ápr.
45. Vezérkari osztály Reggeli jelentések 1916.máj.–jún.
46. Vezérkari osztály Reggeli jelentések 1916.júl.–okt.
47. Vezérkari osztály 1–951. sgt. sz. 1914.aug.–dec.
48. Vezérkari osztály 1–2198. sgt. sz. 1915.jan.–nov.
49. Műszaki előadó 101–331. T. sz. + sz. n. 1916.jan.–márc.
50. Műszaki előadó 501–906. T. sz. + sz. n.
Műszaki napló
1916.máj.–szept.
1915.jún.–1916.máj.
51. Műszaki előadó Tematikus összeállítások:
Akna- és gránátvető-
tanfolyamok
Aknavetők, lángszórók


1917
1917
52. Műszaki előadó Drótkötélpálya, erdővasút, szánkófelvonó tervezete
Állásépítési tervek

1917
1917
53. Műszaki előadó Állásépítési tervek 1917
54. Gázvédelmi tiszt 113–829. T. sz. + sz. n. 1917.jan.–aug.
55. Hadbiztosság 20–381. sz.
105–971. sz.
1914.aug.–dec.
1917.jan.–dec.
Egészségügyi főnök 9–81. E. sz. + sz. n.
Sz. n.
Egészségügyi naplók
1914.okt.–dec.
1916.máj.–dec.
1914.szept.–1916.szept.
13. sz.
iktatókönyv
56. Egészségügyi főnök Névjegyzékek
sebesültekről, betegekről

1914.szept.–1916.okt.
57. Távbeszélő osztag 4–482. ikt. sz. 1917.jan.–dec.
58. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1916.márc.–dec.
59. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.jan.–okt.
60. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.nov.–dec.


Segédkönyvek

Az iratok helye
1. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1914.aug.1.–1916.jan.31.
1–8. doboz
2. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1916.febr.1.–jún.30.
8–10. doboz
3. Vezérkari osztály Vo. iktatókönyv 1914.aug.17.–1915.dec.25. 24. doboz
4. Vezérkari osztály Kt. iktatókönyv 1914.aug.16.–szept.22.
25. doboz
5. Vezérkari osztály Kt. iktatókönyv 1914.szept.12.–1915.júl.5. 25–26. doboz
6. Vezérkari osztály Tárgymutató a kt. iratokhoz 1914.aug.–szept.
25. doboz
7. Vezérkari osztály Kt. iktatókönyv 1915.júl.6.–aug.2.
26–27. doboz
8. Vezérkari osztály Kt. iktatókönyv 1915.aug.2.–szept.20.
27. doboz
9. Vezérkari osztály Kt. iktatókönyv 1915.szept.21.–nov.20.
27–28. doboz
10. Vezérkari osztály Kt. iktatókönyv 1915.nov.21.–dec.31.
28–29. doboz
11. Vezérkari osztály Tárgymutató a kt. iratokhoz 1915.jan.–dec.
26–29. doboz
12. Hadbiztosság Iktatókönyv 1914.aug.5.–dec.31.
Nincs irat
13. Egészségügyi főnök Iktatókönyv 1914.aug.16.–1917.nov.21. 55. dobozII. 184.
M. KIR. 38. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 6,50 ifm

A kolozsvári honvéd kerület állította fel a 75. és a 76. gyalogdandárral.

Az orosz hadszíntéren kezdte tevékenységét, és csak 1918 márciusában került erősítésként az olasz frontra, ahol – a horvát–szlavóniai karhatalmi szolgálat rövid idejét (1918. július–augusztus) kivéve – a háború végéig maradt.

Parancsnokai: br. Karg János altbgy. a mozgósítástól–1914. nov. 24.,

Szurmay Sándor altbgy. 1914. nov. 25.–dec. 2.,

Nagy Pál altbgy. 1914. dec. 3.–1915. jan. 3.,

Huber Gottfried ezds. 1915. jan. 3.–febr. 16.,

Bartheldy István altbgy. 1915. febr. 17.–jún. 26.,

Csanády Frigyes altbgy. 1915. jún. 27.–1916. jún. 14.,

Molnár Dezső altbgy. 1916. jún. 14.–1918. nov.

Vezérkari osztály
1. Hadműveleti csoport 1–31. op. sz.
201–230. op. sz.
1914.aug.–szept.
1914.nov.
2. Hadműveleti csoport 301–331. op. sz. 1914.dec.
3. Hadműveleti csoport 101–131. op. sz.
201–228. op. sz.
1915.jan.
1915.febr.
4. Hadműveleti csoport 301–331. op. sz.
401–430. op. sz.
501–531. op. sz.
1915.márc.
1915.ápr.
1915.máj.
5. Hadműveleti csoport 601–630. op. sz.
701–731. op. sz.
801–831. op. sz.
1915.jún.
1915.aug.
1915.aug.
6. Hadműveleti csoport 901–930. op. sz.
1001–1031. op. sz.
1915.szept.
1915.okt.
7. Hadműveleti csoport 1101–1130. op. sz.
1201–1231. op. sz.
1915.nov.
1915.dec.
8. Hadműveleti csoport 101–131. op. sz.
201–229. op. sz.
1916.jan.
1916.febr.
9. Hadműveleti csoport 301–331. op. sz.
401–430. op. sz.
501–531. op. sz.
601–630. op. sz.
1916.márc.
1916.ápr.
1916.máj.
1916.jún.
10. Hadműveleti csoport 701–731. op. sz. 1916.júl.
11. Hadműveleti csoport 801–831. op. sz. 1916.aug.
12. Hadműveleti csoport 901–930. op. sz. 1916.szept.
13. Hadműveleti csoport 1001–1031. op. sz. 1916.okt.
14. Hadműveleti csoport 1101–1130. op. sz.
1201–1230. op. sz.
1916.nov.
1916.dec.
15. Hadműveleti csoport 101–131. op. sz.
201–228. op. sz.
1917.jan.
1917.febr.
16. Hadműveleti csoport 301–331. op. sz.
401–430. op. sz.
1917.márc.
1917.ápr.
17. Hadműveleti csoport 501–531. op. sz.
601–630. op. sz.
1917.máj.
1917.jún.
18. Hadműveleti csoport 701–731. op. sz. 1917.júl.
19. Hadműveleti csoport 801–831. op. sz. 1917.aug.
20. Hadműveleti csoport 901–930. op. sz.
1001–1031. op. sz.
1917.szept.
1917.okt.

21. Hadműveleti csoport 1101–1130. op. sz.
1201–1231. op. sz.
101–131. op. sz.
201–228. op. sz.
1917.nov.
1917.dec.
1918.jan.
1918.febr.
22. Hadműveleti csoport 1–388. op. sz. 1915.jan.–aug.
23. Hadműveleti csoport 389–709. op. sz.
415–2285. op. sz.
1915.szept.–nov.
1918.márc.–dec.
24. Hadműveleti csoport Hadműveleti naplók

Hadrendi, történeti
összeállítás
1914.aug.4.–1917.ápr.14.

1914–1918
Hírszerző csoport 1–25. k. sz.
2–32. k. sz.
1914.szept.–dec.
1915.jan.–júl.
25. Vezérkari osztály 1–14. vo. sz.
1–61. vo. sz.
1–768. res. sz.
1914.aug.–dec.
1915.jan.–dec.
1915.jan.–máj.
26. Vezérkari osztály 771–1428. res. sz. 1915.jún.–szept.
27. Vezérkari osztály 1431–1933. res. sz. 1915.okt.–dec.
28. Vezérkari osztály 33–1681. exh. sz. 1915.jan.–dec.
29. Vezérkari osztály Parancsok
1., 2., 107.
4–34.
1–152.
Tiszti parancsok

1914.aug., nov.
1917.nov.–dec.
1918.jan.–dec.
1914.nov.–1917.nov.
30. Vezérkari osztály Zászlóalj- és század-
parancskönyvek
Eligazítások
Eligazítások

1917
1914.szept.–dec.
1915.jan.–máj.
31. Vezérkari osztály Eligazítások
Eligazítások
1915.jún.–dec.
1916.jan.–máj.
32. Vezérkari osztály Eligazítások
Eligazítások
Eligazítások 1–36. sz.
1916.jún.–dec.
1917.jan.1.–nov.13.
1917.nov.14.–dec.31.
33. Vezérkari osztály Létszámjelentések 1915.júl.–nov.
34. Vezérkari osztály Létszámjelentések 1915.okt.–1916.márc.
35. Egészségügyi főnök Sz. n. 1915.márc.–ápr.
36. Rohamzászlóalj 8–299. op. sz.
1–52. op. sz.
149–344. kt. sz.
66–109. kt. sz.
323–731. sgt. sz.
1917.febr.–dec.
1918.jan.–febr.
1917.júl.–dec.
1918.febr.–ápr.
1917.márc.–dec.
37. Távbeszélő osztag 1–57. sz.
1–439. tb. sz.
1915.márc.–dec.
1916.jan.–dec.
38. Távbeszélő osztag Távbeszélő vonalvázlatok
Távbeszélő osztag naplója
1915–1917
1914.aug.–1916.máj.
39. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.jan.
40. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.febr.
41. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.márc.
42. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.ápr.–máj.
43. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.jún.
44. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.júl.
45. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.aug.
46. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.aug.–szept.
47. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.okt.
48. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.nov.
49. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.dec.
50. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1918.febr.
51. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1918.márc.
52. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1918.ápr.
53. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1918.máj.II. 185.
M. KIR. 39. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 4 ifm

A kassai honvéd kerület állította fel a 77. és a 78. gyalogdandárral.

Az orosz harctéren kezdte meg harci tevékenységét, ahonnan a román hadba lépést követően 1916. szeptember elejétől került át a román frontra. Innen 1918 márciusában anyaországbeli karhatalmi feladatra vonták vissza, majd júliustól az olasz hadszíntérre vezényelték. Itt esett hadifogságba a teljes hadosztály 1918. november 3-án, "köszönhetően" a padovai fegyverszüneti megállapodás körüli ellentmondásoknak.

Parancsnokai: Hadfy Imre altbgy. 1914. aug. 9.–1915. szept. 25.,

Dáni Balázs vőrgy. 1915. szept.–1916. nov.,

Breit József altbgy. 1916. nov.–1918. okt.

Vezérkari osztály
1. Hadműveleti csoport 2–58. op. sz. + sz. n. 1914.aug.–szept.
2. Hadműveleti csoport 59–118. op. sz. + sz. n. 1914.okt.–nov.
3. Hadműveleti csoport 119–179. op. sz. + sz. n. 1914.dec.–1915.jan.
4. Hadműveleti csoport 180–208. op. sz. + sz. n. 1915.febr.
5. Hadműveleti csoport 209–240. op. sz. + sz. n. 1915.márc.
6. Hadműveleti csoport 241–270. op. sz. + sz. n. 1915.ápr.
7. Hadműveleti csoport 271–300. op. sz. + sz. n. 1915.máj.
8. Hadműveleti csoport 301–331. op. sz. + sz. n. 1915.jún.
9. Hadműveleti csoport 332–392. op. sz. + sz. n. 1915.júl.–aug.
10. Hadműveleti csoport 393–454. op. sz. + sz. n. 1915.szept.–okt.
11. Hadműveleti csoport 455–515. op. sz. + sz. n. 1915.nov.–dec.
12. Hadműveleti csoport 1–60. op. sz. + sz. n. 1916.jan.–febr.
13. Hadműveleti csoport 61–121. op. sz. + sz. n. 1916.márc.–ápr.
14. Hadműveleti csoport 122–152. op. sz. + sz. n. 1916.máj.
15. Hadműveleti csoport 153–182. op. sz. + sz. n. 1916.jún.
16. Hadműveleti csoport 183–242. op. sz. + sz. n. 1916.júl.–aug.
17. Hadműveleti csoport 246–305. op. sz. + sz. n. 1916.szept.–okt.
18. Hadműveleti csoport 306–366–op. sz. + sz. n. 1916.nov.–dec.
19. Hadműveleti csoport 1–31. op. sz. 1917.jan.
20. Hadműveleti csoport 32–59. op. sz. 1917.febr.
21. Hadműveleti csoport 60–90. op. sz. 1917.márc.
22. Hadműveleti csoport 91–120. op. sz. 1917.ápr.
23. Hadműveleti csoport 121–151. op. sz. 1917.máj.
24. Hadműveleti csoport 152–181. op. sz. 1917.jún.
25. Hadműveleti csoport 182–493. op. sz 1917.júl.
26. Hadműveleti csoport 495–640. op. sz. 1917.aug.
27. Hadműveleti csoport 645–1001. op. sz. 1917.szept.–okt.
28. Hadműveleti csoport 1012–1367. op. sz. 1917.nov.–dec.
29. Hadműveleti csoport Tiszti parancsok 2–10. sz. 1917.máj.23.–szept.18.
Tiszti parancsok 1–9. sz. 1918.jan.3.–jún.6.
Parancsok 1–29. sz. 1916.nov.11.–dec.31.
Parancsok 1–222. sz. 1917.jan.1.–jún.26.
30. Hadműveleti csoport Eligazítások
168–515. op. sz.
Eligazítások 2–316. sz.

1915.jan.20.–dec.30.
1916.jan.2.–nov.11.
31. Hadműveleti csoport
Anyagi utasítások:
73–365. H. sz.
Anyagi utasítások
1–365. H. sz.
Anyagi utasítások
5–365. H. sz.
Anyagi utasítások
1–18. H. sz.

1915.márc.14.–dec.31.

1916.jan.1.–dec.30.

1917.jan.5.–dec.30.

1918.jan.3.–jún.12.
Hírszerző csoport 484–512. K. sz.
17–213. K. sz.
1915.nov.–dec.
1916.jan.–dec.
21–236. Na. sz.
36–204. Na. sz.
1917.jan.–dec.
1918.jan.–márc.
32. Hadműveleti csoport Hadrendi, történeti
összeállítás

1914–1918II. 186.
M. KIR. 40. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 16,60 ifm

A budapesti honvéd kerület állította fel a 79. és a 80. gyalogdandárral.

A szerb harctéren kezdte működését, majd 1915 márciusától az orosz fronton a Kárpátok térségében harcolt. 1918 márciusától rövid ideig karhatalmi feladatokat látott el Horvátországban, ahonnan június végén az olasz frontra vezényelték.

Parancsnokai: Braun József altbgy. mozgósítástól–1914. szept. 15.,

Stracker Károly vőrgy. 1914. szept. 15.–szept. 21.,

Tabajdy Kálmán vőrgy. 1914. szept. 21.–dec. 26.,

Plank Ede altbgy. 1914. dec. 26.–1915. jún. 10.,

Festl Lehel altbgy. 1915. jún. 11.–szept. 25.,

Nagy Pál altbgy. 1915. szept. 26.–1918. okt.

Vezérkari osztály
1. Hadműveleti csoport 1–180. op. sz. 1914.júl.–szept.
1–3. doboz
1. sz.
2. Hadműveleti csoport 181–211. op. sz. 1914.okt.
iktatókönyv
3. Hadműveleti csoport
221–250. op. sz. 1914.nov.
3–6. doboz
2. sz.
4. Hadműveleti csoport
251–279. op. sz. 1914.dec.
iktatókönyv
5. Hadműveleti csoport
291–321. op. sz. 1915.jan.
6. Hadműveleti csoport
331–358. op. sz. 1915.febr.
6–11. doboz
3. sz.
7. Hadműveleti csoport
361–391. op. sz. 1915.márc.
iktatókönyv
8. Hadműveleti csoport
401–415. op. sz. 1915.ápr.1–15.
9. Hadműveleti csoport
416–430. op. sz. 1915.ápr.16–30.
10. Hadműveleti csoport
431–445. op. sz. 1915.máj.1–15.
11. Hadműveleti csoport 446–461. op. sz. 1915.máj.16–31.
11–13. doboz
4. sz.
12. Hadműveleti csoport
471–485. op. sz. 1915.jún.1–15.
iktatókönyv
13. Hadműveleti csoport
486–500. op. sz. 1915.jún.16–30.
14. Hadműveleti csoport
501–531. op. sz. 1915.júl.1–31. 14–17. doboz
15. sz.
15. Hadműveleti csoport
541–555. op. sz. 1915.aug.1–15.
iktatókönyv
16. Hadműveleti csoport
556–571. op. sz. 1915.aug.16–31.
17. Hadműveleti csoport
581–594. op. sz. 1915.szept.1–14. 17–22. d. 6. sz.
iktatókönyv
18. Hadműveleti csoport
595–610. op. sz. 1915.szept.15–30.
19. Hadműveleti csoport
611–625. op. sz. 1915.okt.1–15.
20. Hadműveleti csoport
626–641. op. sz. 1915.okt.15–31.
21. Hadműveleti csoport
651–667. op. sz. 1915.nov.1–17.
22. Hadműveleti csoport
668–680. op. sz. 1915.nov.18–30.
23. Hadműveleti csoport
681–695. op. sz. 1915.dec.1–15.
23–26. doboz
7. sz.
24. Hadműveleti csoport
696–711. op. sz. 1915.dec.16–31.
iktatókönyv
25. Hadműveleti csoport
1–15. op. sz. 1916.jan.1–15.
26. Hadműveleti csoport
16–31. op. sz. 1916.jan.16–31.
26–30. doboz
8. sz.
27. Hadműveleti csoport
41–55. op. sz. 1916.febr.1–15.
iktatókönyv
28. Hadműveleti csoport
56–69. op. sz. 1916.febr.16–29.
29. Hadműveleti csoport 70–85. op. sz. 1916.márc.1–15.
30. Hadműveleti csoport
86–101. op. sz. 1916.márc.16–31.
30–34. doboz
9. sz.
31. Hadműveleti csoport
110–125. op. sz. 1916.ápr.1–15. iktatókönyv
32. Hadműveleti csoport
126–140. op. sz. 1916.ápr.16–30.
33. Hadműveleti csoport 141–155. op. sz. 1916.máj.1–15.
34. Hadműveleti csoport
156–171. op. sz. 1916.máj.16–31.
34–37. doboz
10. sz.
35. Hadműveleti csoport
181–195. op. sz. 1916.jún.1–15.
iktatókönyv
36. Hadműveleti csoport
196–210. op. sz. 1916.jún.16–30.
37. Hadműveleti csoport
211–225. op. sz. 1916.júl.1–15.
37–41. doboz
11. sz.
38. Hadműveleti csoport
226–241. op. sz. 1916.júl.16–31.
iktatókönyv
39. Hadműveleti csoport
251–265. op. sz. 1916.aug.1–15.
40. Hadműveleti csoport
266–281. op. sz. 1916.aug.16–31.
41. Hadműveleti csoport
291. 305. op.saz. 1916.szept.1–15.
41–44. doboz
12. sz.
42. Hadműveleti csoport
306–320. op. sz. 1916.szept.16–30.
iktatókönyv
43. Hadműveleti csoport
321–335. op. sz. 1916.okt.1–15.
44. Hadműveleti csoport
336–352. op. sz. 1916.okt.16–31.
45. Hadműveleti csoport
361–375. op. sz. 1916.nov.1–15. 45–48. d.oboz
13. sz.
46. Hadműveleti csoport
376–390. op. sz. 1916.nov.16–30.
iktatókönyv
47. Hadműveleti csoport
391–405. op. sz. 1916.dec.1–15.
48. Hadműveleti csoport 406–421. op. sz. 1196.dec.16–31.
49. Hadműveleti csoport
1–10. op. sz. 1917.jan.1–10.
50. Hadműveleti csoport
11–20. op. sz. 1917.jan.11–20.
51. Hadműveleti csoport
21–32. op. sz. 1917.jan.21–31.
52. Hadműveleti csoport
41–50. op. sz. 1917.febr.1–10.
53. Hadműveleti csoport
51–70. op. sz. 1917.febr.11–28.
54. Hadműveleti csoport
71–80. op. sz. 1917.márc.1–10.
55. Hadműveleti csoport
81–101. op. sz. 1917.márc.11–31.
56. Hadműveleti csoport
111–140. op. sz. 1917.ápr.1–30.
57. Hadműveleti csoport
151–162. op. sz. 1917.máj.1–22.
58. Hadműveleti csoport 163–171. op. sz. 1917.máj.23–31.
181–195. op. sz. 1917.jún.1–15.
59. Hadműveleti csoport
196–210. op. sz. 1917.jún.16–30.
60. Hadműveleti csoport
211–225. op. sz. 1917.júl.1–15.
61. Hadműveleti csoport
226–241. op. sz. 1917.júl.16–31.
62. Hadműveleti csoport
251–265. op. sz. 1917.aug.1–15.
63. Hadműveleti csoport
266. 281. op. sz. 1917.aug.16–31.
64. Hadműveleti csoport
290. 305. op. sz. 1917.szept.1–15.
65. Hadműveleti csoport
306–320. op. sz. 1917.szept.16–30.
66. Hadműveleti csoport
321–335. op. sz. 1917.okt.1–15.
67. Hadműveleti csoport
336–351. op. sz. 1917.okt.16–31.
68. Hadműveleti csoport
361–375. op. sz. 1917.nov.1–15.
69. Hadműveleti csoport
376–390. op. sz. 1917.nov.16–30.
70. Hadműveleti csoport
391–421. op. sz. 1917.dec.1–31.
71. Hadműveleti csoport
1–31. op. sz. 1918.jan.1–31.
72. Hadműveleti csoport
41–68. op. sz. 1918.febr.1–28.
73. Hadműveleti csoport
71–101. op. sz.
111–140. op. sz.
1918.márc.1–31.
1918.ápr.1–30.
74. Hadműveleti csoport
142–172. op. sz. 1918.máj.1–31.
75. Hadműveleti csoport
180–210. op. sz. 1918.jún.1–30.
76. Hadműveleti csoport
211–241. op. sz.
251–270. op. sz.
1918.júl.1–31.
1918.aug.1–20.
77. Hadműveleti csoport
291–300. op. sz. 1918.szept.1–10. 77–79. d. 15. sz.
iktatókönyv
78. Hadműveleti csoport
301–310. op. sz. 1918.szept.11–20.
79. Hadműveleti csoport
311–320. op. sz. 1918.szept.21–30.
80. Hadműveleti csoport
Harcászati naplók 1914.júl.28.–1916.aug.4.
81. Hadműveleti csoport
Harcászati naplók 1916.aug.4.–1918.szept.20.
82. Hírszerző csoport 2–999. Na.sz. 1917.jan.–szept. 82–83. doboz
18–19. sz.
83. Hírszerző csoport 1000–1781. Na. sz. 1917.szept.–dec.
iktatókönyv
84. Hírszerző csoport 1–92. K. sz.
1–153. K. sz.
1915.szept.15.–dec.29.
1916.jan.1.–febr.
84. doboz
17. sz.
iktatókönyv
85. Személyügyi csoport 17–368. hop. sz. 1914.aug.–dec.
85–89. doboz
21–22. sz.
86. Személyügyi csoport 369–1363. hop. sz. 1915.jan.–dec.
iktatókönyv
86–91. doboz
23–26. sz.
87.

88.
Személyügyi csoport

Személyügyi csoport
1378–1899. hop. sz.

1903–2482. hop. sz.
1915.jan.–dec.

1915.jan.–dec.
iktatókönyv
89. Személyügyi csoport 2515–2808. hop. sz. 1915.dec.
90.

91.
Személyügyi csoport

Személyügyi csoport
7–1404. hop. sz.

1580–3287. hop. sz.
1916.jan.–dec.

1916.jan.–dec.
90–91. doboz
27–29. sz.
iktatókönyv
92.

93.
Személyügyi csoport

Személyügyi csoport
30–160. hop. sz.

173–3494. hop. sz.
1917.jan.–dec.

1917.jan.–dec.
92–93. doboz
30. sz.
iktatókönyv
94. Személyügyi csoport 2006–2761. kt. sz. 1915.szept.dec. 94.doboz
36–37. sz.
iktatókönyv
95. Személyügyi csoport 14–3107. kt. sz. 1916.jan.–dec. 95. doboz
37–40. sz.
iktatókönyv
96.


97.
Személyügyi csoport


Személyügyi csoport
44–1798. kt. sz.


1805–3637. kt. sz.
1917.jan.–júl.


1917.júl.–dec.
96. doboz
43. sz. iktatókönyv
98. Távbeszélő osztag 15–506. lk. sz. 1915.jan.–1916.dec.
99. Távbeszélő osztag 14–753. lk. sz. 1917.jan.–dec.
100. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.ápr.
101. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.máj.
102. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.jún.1–15.
103. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.jún.16–30.
104. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.aug.
105. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.szept.
106. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.okt.
107. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.nov.
108. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1917.dec.
109. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1918.jan.
110. Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1918.febr.
111.
Távbeszélő osztag Átmenő táviratok 1918.márc.
112. Távbeszélő osztag Parancsok 1–214.sz. 1915.okt.–1916.dec.
113. Távbeszélő osztag Parancsok 1–128. sz. 1918.jan.–okt.
114. Távbeszélő osztag Eligazítások sz. n. 1914.aug.–1915.nov.
115. Vezérkari osztály Tematikus összeállítás 1915.júl.–szept.
116.


117.
Vezérkari osztály


Vezérkari osztály
Összesített állomány-
és fegyverkimutatás

Összesített állomány-
és fegyverkimutatás

1915.okt.–nov.


1916.jan.–dec.
118. Vezérkari osztály Hadrendi, történeti
összeállítások

1914–1918
119. Hadbiztosság 780–3300. h. sz. 1916.máj.–dec. 119. doboz
49–51. sz.
iktatókönyv
120. Hadbiztosság 505–977. h. sz. 1917.febr. 120–121. doboz
52. sz.
121. Hadbiztosság 1004–1500. h. sz. 1917.márc.–ápr.
iktatókönyv
122. Gazdasági hivatal 275–611. gh. sz.
3–401. gh. sz.
1915.ápr.–okt.
1917.jan.–febr.
123. Gazdasági hivatal 402–1951. gh. sz. 1917.márc.–dec.
Segédkönyvek
Az iratok helye
1. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1914.júl.29.–dec.4. 1–3. doboz
2. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1914.dec.5.–1915.febr.7. 3–6. doboz
3. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1915.febr.8.–máj.20. 6–11. doboz
4. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1915.máj.21.–jún.30. 11–13. doboz
5. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1915.júl.1.–szept.8. 14–17. doboz
6. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1915.szept.9.–nov.30. 17–22. doboz
7. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1915.dec.1.–1916.jan.19. 23–26. doboz
8. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1916.jan.20.–márc.21. 26–30. doboz
9. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1916.márc.22.–máj.27. 30–34. doboz
10. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1916.máj.28.–júl.11. 34–37. doboz
11. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1916.júl.12.–szept.1. 37–41. doboz
12. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1916.szept.2.–okt.31. 41–44. doboz
13. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1916.nov.1.–dec.31. 45–48. doboz
14. Hadműveleti csoport Tárgymutató
az op. iratokhoz

1916.jan.–dec.
25–48. doboz
15. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1918.aug.25.–okt.31. 77–79. doboz
16. Hadműveleti csoport Tárgymutató
az op. iratokhoz

1918.jan.–dec.
71–79. doboz
17. Hírszerző csoport K. iktatókönyv 1–661. sz. 1915.nov.20.–1916.szept.3.
84. doboz
18. Hírszerző csoport K. iktatókönyv
662–1086. sz.

1916.szept.3.–dec.31.
Na. iktatókönyv 1–304.sz. 1917.jan.1.–máj.3. 82. doboz
19. Hírszerző csoport Na. iktatókönyv
305–1783. sz.

1917.máj.3.–dec.31.
82–83. doboz
20. Hírszerző csoport Na. iktatókönyv 1–817. sz. 1918.jan.1.–okt.29.
21. Személyügyi csoport Hop. iktatókönyv
1–250. sz.

1914.júl.30.–nov.5.
85. doboz
22. Személyügyi csoport Hop. iktatókönyv
251–1069. sz.
1914.nov.5.–1915.máj.29. 85–89. doboz
23. Személyügyi csoport Hop. iktatókönyv
1070–1220. sz.

1915.máj.29.–júl.9.
86–91. doboz
24. Személyügyi csoport Hop. iktatókönyv
1221–1748. sz.

1915.júl.9.–szept.16.
86–91. doboz
25. Személyügyi csoport Hop. iktatókönyv
1749–2459. sz.

1915.szept.16.–nov.26.
86–91. doboz
26. Személyügyi csoport Hop. iktatókönyv
2460–2814. sz.
Hop. iktatókönyv
1–374. sz.

1915.nov.26.–dec.31.

1916.jan.1–24.
86–91. doboz
27. Személyügyi csoport Hop. iktatókönyv
375–2099. sz.

1916.jan.24.–aug.5.
90–91. doboz
28. Személyügyi csoport Hop. iktatókönyv
2100–3340. sz.

1916.aug.5.–dec.31.
90–91. doboz
29. Személyügyi csoport Hop. iktatókönyv
900, 1000, 1935, 2000, 2101. sz.


1916
90–91. doboz
30. Személyügyi csoport Hop. iktatókönyv
1353–2467. sz.

1917.máj.8.–szept.20.
92–93. doboz
31. Személyügyi csoport Hop. iktatókönyv
1–1938. sz.

1918.jan.1.–szept.6.
32. Személyügyi csoport Tárgymutató
hop. iratokhoz

1918
Nincs irat
33. Személyügyi csoport Kt. iktatókönyv 1–255. sz. 1914.júl.30.–okt.9. Nincs irat
34. Személyügyi csoport Kt. iktatókönyv
256–1146. sz.
1914.okt.9.–1915.márc.2.
Nincs irat
35. Személyügyi csoport Kt. iktatókönyv
1147–2000. sz.

1915.márc.2.–aug.17.
NIncs irat
36. Személyügyi csoport Kt. iktatókönyv
2001–2690. sz.

1915.aug.16.–dec.17.
94. doboz
37. Személyügyi csoport Kt. iktatókönyv
2691–2761. sz.
Kt. iktatókönyv 1–340. sz.

1915.dec.17–31.
1916.jan.1–31.
94–95. doboz
38. Személyügyi csoport Kt. iktatókönyv
341–1228. sz.

1916.jan.31.–máj.28.
95. doboz
39. Személyügyi csoport Kt. iktatókönyv
1229–2059. sz.

1916.máj.29.–szept.8.
95. doboz
40. Személyügyi csoport Kt. iktatókönyv
2060–3156. sz.

1196.szept.8.–dec.31.
95. doboz
41. Személyügyi csoport Tárgymutató
kt. hop. iratokhoz

1916
90–91, 95.
doboz
42. Személyügyi csoport Névmutató
kt. hop. iratokhoz

1916
96. doboz
43. Személyügyi csoport Kt. iktatókönyv 1–824. sz. 1917.jan.1.–ápr.6. 96. doboz
44. Személyügyi csoport Névmutató
kt. hop. iratokhoz

1917
96–97. doboz
45. Személyügyi csoport Névmutató
kt. hop. iratokhoz

1918
Nincs irat
46. Vezérkari osztály Vo. iktatókönyv 1–85.

Vo. iktatókönyv 1–23.
1914.aug.26.–1915.dec.28.
1916.jan.1.–ápr.7.
Nincs irat
47. Hadbiztosság H. iktatókönyv
1184–1734. sz.

1915.jún.21.–okt.24.
Nincs irat
48. Hadbiztosság H. iktatókönyv
1735–2088. sz.
H. iktatókönyv 1–314. sz.

1915.okt.25.–dec.28.
1916.jan.1.–febr.11.
Nincs irat
49. Hadbiztosság H. iktatókönyv
315–1200. sz.

1916.febr.12.–júl.10.
119. doboz
50. Hadbiztosság H. iktatókönyv
1201–2500. sz.

1916.júl.11.–nov.1.
119. doboz
51. Hadbiztosság H. iktatókönyv
2501–3341. sz.

1916.nov.2.–dec.31.
119. doboz
52. Hadbiztosság H. iktatókönyv
1–2650. sz.

1917.jan.1.–jún.28.
120–121.
doboz
53. Hadbiztosság H. iktatókönyv
2651–5111. sz.

1917.jún.29.–dec.31.
Nincs irat
H. iktatókönyv 1–725. sz. 1918.jan.1.–febr.28.
54. Hadbiztosság H. iktatókönyv
726–2720. sz.

1918.márc.1.–aug.27.
Nincs irat
55. Hadbiztosság H. iktatókönyv
2721–4310. sz.

1918.aug.27.–okt.25.
Nincs irat
56. Hadbiztosság H. iktatókönyv
4311–4422. sz.

1918.okt.25.–okt.29.
Nincs irat
57. Hadbiztosság Tárgymutató a H. iratokhoz 1918 Nincs irat
58. Hadbiztosság Tárgymutató a magasabb parancsnokság fontosabb rendeleteihez

1917II. 187.
M. KIR. 41. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1904–1918 7 ifm

Az 1913. évi békeszervezés alapján Budapest a székhelye, kötelékében a 40. és a 82. gyalogdandár.

1914. augusztus végétől harcolt az orosz hadszíntéren. 1916. december közepén irányították át az olasz frontra, és ott harcolt a háború végéig. (Ők nem adták meg magukat a fegyverszüneti egyezményt be nem tartó olaszoknak, így csak november 8-án tették le a fegyvert.)

Parancsnokai: Nikic János altbgy. 1914. ápr. 7.–nov. 28.,

Schamschula Rudolf altbgy. 1914. nov. 28.–1915. jan. 12.,

Schay Gusztáv altbgy. 1915. jan. 13.–jún. 30.,

Schamschula Rudolf altbgy. 1915. júl. 1.–1918. okt.,

Sypniewsky György vőrgy. 1918. okt.–nov.

Vezérkari osztály
1. Hadműveleti csoport 2–222. hdm. sz. 1914.aug.1.–nov.30.
2. Hadműveleti csoport 207–587. hdm. sz.
589–793. hdm. sz.
1915.jan.1.–máj.31.
1915.jún.1.–okt.31.
3. Hadműveleti csoport 795–1312. hdm. sz. 1915.nov.1.–dec.31.
4. Hadműveleti csoport 3–313. hdm. sz. 1916.jan.1.–ápr.30.
5. Hadműveleti csoport 215–231. hdm. sz.
311–338. hdm. sz.
1915.jan.15–31.
1915.febr.1–28.
"Tábori levelezés"
elnevezésű
6. Hadműveleti csoport 401–431. hdm. sz. 1915.márc.1–31.
gyűjtők
hdm.
7. Hadműveleti csoport 501–530. hdm. sz. 1915.ápr.1–30. iratokkal
8. Hadműveleti csoport 601–631. hdm. sz. 1915.máj.1–31.
9. Hadműveleti csoport 701–730. hdm. sz. 1915.jún.1–30.
10. Hadműveleti csoport 801–831. hdm. sz. 1915.júl.1–31.
11. Hadműveleti csoport 901–931. hdm. sz. 1915.aug.1–31.
12. Hadműveleti csoport 1001–1030. hdm. sz.
1101–1114. hdm. sz.
1915.szept.1–30.
1915.okt.1–14.
13. Hadműveleti csoport 115–1131. hdm. sz. 1915.okt.15–31.
14. Hadműveleti csoport 1201–1230. hdm. sz. 1915.nov.1–30.
15. Hadműveleti csoport 1301–1331. hdm. sz. 1915.dec.1–31.
16. Hadműveleti csoport 101–131. hdm. sz. 1916.jan.1–31.
17. Hadműveleti csoport 201–229. hdm. sz. 1916.febr.1–29.
18. Hadműveleti csoport 301–331. hdm. sz. 1916.márc.1–31.
19. Hadműveleti csoport 401–430. hdm. sz. 1916.ápr.1–30.
20. Hadműveleti csoport 15–315. hdm. sz. 1916.máj.1–31.
21. Hadműveleti csoport 16–136. hdm. sz. 1916.jún.1–13.
22. Hadműveleti csoport 146–306. hdm. sz. 1916.jún.14–30.
23. Hadműveleti csoport 17–167. hdm. sz. 1916.júl.1–16.
24. Hadműveleti csoport 177–317. hdm. sz. 1916.júl.17–31.
25. Hadműveleti csoport 18–318. hdm. sz. 1916.aug.1–31.
26. Hadműveleti csoport 19–309. hdm. sz. 1916.szept.1–30.
27. Hadműveleti csoport 110–3110. hdm. sz. 1916.okt.1–31.
28. Hadműveleti csoport 111–3011. hdm. sz. 1916.nov.1–30.
29. Hadműveleti csoport 112–3112. hdm. sz. 1916.dec.1–31.
30. Hadműveleti csoport 1–134. op. sz. 1917.jan.1–31.
31. Hadműveleti csoport 135–372. op. sz. 1917.febr.1–28.
32. Hadműveleti csoport 373–653. op. sz. 1917.márc.1–31.
33. Hadműveleti csoport 654–969. op. sz. 1917.ápr.1–30.
34. Hadműveleti csoport 970–1328. op. sz. 1917.máj.1–31.
35. Hadműveleti csoport 1329–1587. op. sz. 1917.jún.1–24.
36. Hadműveleti csoport 1590–1903. op. sz. 1917.jún.25.–júl.19.
37. Hadműveleti csoport 1904–2111. op. sz. 1917.júl.20.–aug.18.
38. Hadműveleti csoport 2112–2382. op. sz. 1917.aug.19.–szept.11.
39. Hadműveleti csoport 2384–2598. op. sz. 1917.szept.12–30.
40. Hadműveleti csoport 2599–2874. op. sz. 1917.okt.1–24.
41. Hadműveleti csoport 2875–2960. op. sz. 1917.okt.25.–nov.8.
42. Hadműveleti csoport 2961–3174. op. sz. 1917.nov.9–30.
43. Hadműveleti csoport 3175–3548. op. sz. 1917.dec.1–16.
44. Hadműveleti csoport 3550–3759. op. sz.
1762–1768. op. sz.
1917.dec.17–31.
1918.jún.16–23.

Másolatok
45. Vezérkari osztály Parancsok 1–7. sz.
Parancsok 1–142. sz.
Parancsok 1–75. sz.
Parancsok 1–47. sz.
1914.júl.–aug.
1915.jan.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–dec.
46. Vezérkari osztály Parancskönyv
Eligazítások
Eligazításkönyv
1914.júl.–1915.júl.
1914.szept.–nov.
1914.júl.–nov.
Benne a 82. ddr.
parancsai
1914. dec.–1915. jan.
47. Vezérkari osztály 2–124. vo. sz.
30–500. vo. sz.
1914.júl.1.–okt.31.
1915.jan.1.–júl.31.
48. Vezérkari osztály 3–228. vo. kt. sz.
126–364. vo. kt. sz.
1914.júl.1.–nov.30.
1915.jan.1.–febr.28.
49. Vezérkari osztály 365–997. vo. kt. sz 1915.márc.1.–aug.31.
50. Hadbiztosság Hadbiztosi vizsgák 1904–1914
51. Hadbiztosság 3–1359. H. sz. 1916.jan.1.–jún.30.
52. Hadbiztosság 1360–1749. H. sz. 1916.júl.1.–aug.31.
53. Hadbiztosság 1755–2089. H. sz. 1916.szept.1.–okt.31.
54. Hadbiztosság 2090–2467. H. sz. 1916.nov.1.–dec.31.
55. Hadbiztosság 1–190. H. sz. 1917.jan.1–31.
56. Hadbiztosság 192–499. H. sz. 1917.febr.1.–márc.31.
57. Hadbiztosság 352–4859. H. sz.
Gazdászati tisztek
nyilvántartása
Anyagigénylések mutatója
1918.jan.1.–dec.31.

1918
1918
58. Hadbiztosság 25–31. H. sz. 1916.jún.1.–dec.31. "Tábori levelezés"
59. Hadbiztosság 1–9. H. sz. 1917.jan.1.–márc.31.
elnevezésű gyűjtők
60. Hadbiztosság 12–22. H. sz. 1917.ápr.1.–szept.30.
61. Lőszertelep Parancsok 5–64. sz.
Parancsok 1–27. sz.
Parancsok
1916.jan.–dec.
1917.jan.–dec.
1918.jan.–febr.
Egészségügyi intézet Név szerinti sebesült-
kimutatás
Hadrendi, történeti
összeállítás

1914–1915

1914–1918II. 188.
M. KIR. 42. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 21 ifm

A zágrábi honvéd kerület állította fel a 83. és a 84. gyalogdandárral.

Már a részleges mozgósítás után a szerb hadszíntérre vonult, ahonnan 1915. január végétől vezényelték át az orosz frontvonalra, a Kárpátok térségébe. 1918. február elejétől az olasz arcvonalon harcolt.

Parancsnokai: Sarkotic István altbgy. 1914. júl. 28.–okt.,

gr. Salis-Seewis János altbgy. 1914. okt.–1915. júl. 3.,

Liposcak Antal altbgy. 1915. júl.–1916. febr.,

Snaric Lukács altbgy. 1916. febr.–1917. márc.,

Liposcak Antal altbgy. 1917. márc.–jún.,

Mihaljevic Mihály altbgy. 1917. jún.–1918. máj.,

lovag Soretic Tivadar altbgy. 1918. máj.–nov.

Vezérkari osztály
1. Hadműveleti csoport 4–210. op. sz.
Napi iktatás
1914.aug.10.–szept.10.
1914.szept.11–30.
2. Hadműveleti csoport Napi iktatás 1914.okt.1–24.
3. Hadműveleti csoport Napi iktatás 1914.okt.25.–nov.30.
4. Hadműveleti csoport 601–631. op. sz.
701–709. op. sz.
1915.jan.1–30.
1915.febr.1–9.
5. Hadműveleti csoport 710–728. op. sz. 1915.febr.10–28.
6. Hadműveleti csoport 801–831. op. sz. 1915.márc.1–31.
7. Hadműveleti csoport 901–930. op. sz. 1915.ápr.1–30.
8. Hadműveleti csoport 1001–1031. op. sz. 1915.máj.1–31.
9. Hadműveleti csoport 1101–1130. op. sz. 1915.jún.1–30.
10. Hadműveleti csoport 1201–1222. op. sz. 1915.júl.1–22.
11. Hadműveleti csoport 1223–1231. op. sz.
1301–1313. op. sz.
1915.júl.23–31.
1915.aug.1–13.
12. Hadműveleti csoport 1314–1331. op. sz. 1915.aug.14–31.
13. Hadműveleti csoport 1401–1415. op. sz. 1915.szept.1–15.
14. Hadműveleti csoport 1416–1430. op. sz. 1915.szept.16–30.
15. Hadműveleti csoport 1501–1516. op. sz. 1915.okt.1–16.
16. Hadműveleti csoport 1517–1531. op. sz. 1915.okt.17–31.
17. Hadműveleti csoport 1601–1614. op. sz. 1915.nov.1–14.
18. Hadműveleti csoport 1615–1630. op. sz. 1915.nov.15–30.
19. Hadműveleti csoport 1701–1719. op. sz. 1915.dec.1–19.
20. Hadműveleti csoport 1720–1731. op. sz. 1915.dec.20–31.
21. Hadműveleti csoport 1801–1814. op. sz. 1916.jan.1–14.
22. Hadműveleti csoport 1815–1831. op. sz. 1916.jan.15–31.
23. Hadműveleti csoport 1901–1914. op. sz. 1916.febr.1–14.
24. Hadműveleti csoport 1915–1929. op. sz. 1916.febr.15–29.
25. Hadműveleti csoport 2001–2013. op. sz. 1916.márc.1–13.
26. Hadműveleti csoport 2014–2031. op. sz. 1916.márc.14–31.
27. Hadműveleti csoport 2101–2114. op. sz. 1916.ápr.1–14.
28. Hadműveleti csoport 2115–2130. op. sz. 1916.ápr.15–30.
29. Hadműveleti csoport 2201–2216. op. sz. 1916.máj.1–16.
30. Hadműveleti csoport 2217–2231. op. sz. 1916.máj.17–31.
31. Hadműveleti csoport 2301–2317. op. sz. 1916.jún.1–17.
32. Hadműveleti csoport 2318–2330. op. sz. 1916.jún.18–30.
33. Hadműveleti csoport 2401–2412. op. sz. 1196.júl.1–12.
34. Hadműveleti csoport 2413–2421. op. sz. 1916.júl.13–21.
35. Hadműveleti csoport 2422–2431. op. sz. 1916.júl.22–31.
36. Hadműveleti csoport 2501–2507. op. sz. 1916.aug.1–7.
37. Hadműveleti csoport 2508–2515. op. sz. 1916.aug.8–15.
38. Hadműveleti csoport 2516–2523. op. sz. 1916.aug.16–23.
39. Hadműveleti csoport 2524–2531. op. sz. 1916.aug.24.–31.
40. Hadműveleti csoport 2601–2614. op. sz. 1916.szept.1–14.
41. Hadműveleti csoport 2615–2630. op. sz. 1916.szept.15–30.
42. Hadműveleti csoport 2701–2717. op. sz. 1916.okt.1–17.
43. Hadműveleti csoport 2718–2731. op. sz. 1916.okt.18–31.
44. Hadműveleti csoport 2801–2818. op. sz. 1916.nov.1–18.
45. Hadműveleti csoport 2819–2830. op. sz. 1916.nov.19–30.
46. Hadműveleti csoport 2901–2913. op. sz. 1916.dec.1–13.
47. Hadműveleti csoport 2914–2931. op. sz. 1916.dec.14–31.
48. Hadműveleti csoport 3001–3031. op. sz. 1917.jan.1–31.
49. Hadműveleti csoport 3101–3128. op. sz. 1917.febr.1–28.
50. Hadműveleti csoport 3201–3231. op. sz. 1917.márc.1–31.
51. Hadműveleti csoport 3301–3330. op. sz. 1917.ápr.1–30.
52. Hadműveleti csoport 3401–3419. op. sz. 1917.máj.1–19.
53. Hadműveleti csoport 3420–3431. op. sz. 1917.máj.20–31.
54. Hadműveleti csoport 3501–3530. op. sz. 1917.jún.1–3.
55. Hadműveleti csoport 3601–3616. op. sz. 1917.júl.1–16.
56. Hadműveleti csoport 3617–3631. op. sz. 1917.jul1–16.
56. Hadműveleti csoport 3617–3631. op. sz. 1917.júl.17–31.
57. Hadműveleti csoport 3701–3718. op. sz. 1917.aug.1–18.
58. Hadműveleti csoport 3719–3731. op. sz. 1917.aug.19–31.
59. Hadműveleti csoport 3801–3818. op. sz. 1917.szept.1–18.
60. Hadműveleti csoport 3819–3830. op. sz. 1917.szept.19–30.
61. Hadműveleti csoport 3901–3931. op. sz. 1917.okt.1–31.
62. Hadműveleti csoport 4001–4030. op. sz. 1917.nov.1–30.
63. Hadműveleti csoport 4101–4131. op. sz. 1917.dec.1–31.
64. Hadműveleti csoport 4201–4231. op. sz. 1918.jan.1–31.
65. Hadműveleti csoport 4301–4328. op. sz. 1918.febr.1–28.
66. Hadműveleti csoport 4401–4413. op. sz. 1918.márc.1–13.
67. Hadműveleti csoport 4414–4431. op. sz. 1918.márc.14–31.
68. Hadműveleti csoport 4501–4513. op. sz. 1918.ápr.1–13.
69. Hadműveleti csoport 4514–4530. op. sz. 1918.ápr.14–30.
70. Hadműveleti csoport 4601–4614. op. sz. 1918.máj.1–14.
71. Hadműveleti csoport 4615–4631. op. sz. 1918.máj.15–31.
72. Hadműveleti csoport 4801–4831. op. sz. 1918.júl.1–31.
73. Hadműveleti csoport Hadműveleti naplók

Hadrendi, történeti
összeállítás
1914.aug.9.–1916.máj.18.

1914–1918
74. Vezérkari osztály Eligazítások sz. n.
Eligazítások 1–168. sz.
Eligazítások 1–303. sz.
Eligazítások 1–325. sz.
Eligazítások 74–263. sz.
1914.szept.–dec.
1915.jan.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–dec.
1918.ápr.–okt.
75. Irodaigazgató 319–1577. res. sz. 1914.dec.–1915.júl.
76. Irodaigazgató 1582–2698. res. sz. 1915.aug.–dec.
77. Irodaigazgató 149–2027. sz. 1915.jan.–szept. 77. d. 3. sz.
iktatókönyv
78. Irodaigazgató 2031–2570. sz. 1915.okt.–dec. 78. d. 4. sz.
iktatókönyv
79. Hírszerző csoport 1–371. K. sz. 1915.jan.–dec.
80. Hírszerző csoport 1–584. K. sz. 1916.jan.–szept. 80. d. 5. sz.
iktatókönyv
81. Hírszerző csoport 588–874. K.sz.
1–226. Na. sz.
1916.okt.–dec.
1917.jan.–márc.
81. d. 6–7. sz.
iktatókönyv
82. Hírszerző csoport 228–561. Na. sz.
54–617. Na. sz.
1917.ápr.–júl.
1918.máj.–okt.
Segédkönyvek
Az iratok helye
1. Irodaigazgató Res. iktatókönyv
1–2326. sz.
Res. iktatókönyv
2401–2570. sz.

1917.jan.–dec.

1918.jan.–márc.

Nincs irat

Nincs irat
2. Irodaigazgató Res. Tárgymutató 1918 Nincs irat
3.

4.
Irodaigazgató

Irodaigazgató
Iktatókönyv 701–2400. sz.

Iktatókönyv
2401–2570. sz.
1915.jún.–okt.


1915.nov.–dec.
77–78. doboz

78. doboz
5. Hírszerző csoport K. iktatókönyv
396–515. sz.

1916.júl.25.–aug.15.
80. doboz
6. Hírszerző csoport K. iktatókönyv
516–665. sz.

1916.aug.16.–okt.21.
80–81.
doboz
7. Hírszerző csoport K. iktatókönyv
666–875. sz.
K. iktatókönyv 1–561. sz.

1916.okt.21.–dec.31.
1917.jan.1.–júl.17.
81. doboz

81. dobozII. 189.
K. K. 43. LANDWEHR INFANTERIEDIVISONSKOMMANDO
1915–1917 0,10 ifm

1. Operativgruppe Op. Nr. 238–324. + sz. n.
Napi iktatás
Op. Nr. 295/11.
Op. Nr. 314/9.
Tagebuch
Res. Befehle Nr. 1–128.
Abfertigungen sz. n.
Nr. 75–263. + sz. n.
1915.jan.–márc.
1915.ápr.–szept.
1916.okt.21.
1916.nov.9.
1916.okt.9.–nov.4.
1917.jan.–dec.
1915.jan.–dec.
1916.jan.–nov.II. 190.
K. K. 44. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915–1916 0,07 ifm

2. Operativgruppe Abfertigungen Nr. 11–187.
Abfertigungen Nr. 1–170.
1915.jan.–dec.
1916.jan.–aug.II. 191.
K. K. 45. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1915 0,05 ifm

(2.) Operativgruppe Op. Nr. 78–429. 1914.okt.–1915.szept.II. 192.
K. K. 46. LANDWEHR INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1915 0,02 ifm

3. Operativgruppe Op.Nr. 283–514. + sz. n.
Abfertigungen (sz. n.)
1914.dec.–1915.jún.
1915.máj.–jún.II. 194.
K. U. K. 48. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1916 0,07 ifm

(3.) Operativgruppe Op. Nr. 11–559. + sz. n.
Befehle sz. n.
Befehle sz. n.
1914.aug.–1915.szept.
1915.jan.–dec.
1916.febr.–nov.II. 195.
K. U. K. 50. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,03 ifm

(3.) Operativgruppe Op. Nr. 5–372.
Befehle Nr. 131–229.
Befehle Nr. 33–79.
1914.okt.–1915.máj.
1915.ápr.–aug.
1918.máj.–okt.
II. 196.
M. KIR. 51. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 10 ifm

Az 1914 decemberében felállított Gruppe Kornhaber 1915. január közepén m. kir. Kornhaber hadosztály néven átalakult, amely február végén az 51. hadrendi számot kapta.

Parancsnokai: Kornhaber Adolf altbgy. 1914. dec.–1915. okt.,

Foglár József vőrgy. 1915. okt.–1916. aug.,

Tanárky Béla vőrgy. 1916. aug.–nov.,

Mouillard Győző vőrgy. 1916. nov.–1917. jan.,

Benke Adalbert altbgy. 1917. nov.–1918. júl.,

Daubner Sámuel vőrgy. 1918. júl.–nov.

Vezérkari osztály
1. Operativgruppe
Sz. n. 1914.nov.1.–dec.15.
2. Operativgruppe Sz. n. 1914.dec.15–31.
3. Operativgruppe Sz. n. 1915.jan.
4. Operativgruppe 181–240. op. sz. 1915.febr.–márc.
5. Operativgruppe 241–300. op. sz. 1915.ápr.–máj.
6. Operativgruppe 301–360. op. sz. 1915.jún.–júl.
7. Operativgruppe 361–420. op. sz. 1915.aug.–szept.
8. Operativgruppe 421–511. op. sz. 1915.okt.–dec.
9. Operativgruppe 1–91. op. sz. 1916.jan.–márc.
10. Operativgruppe 92–180. op. sz. 1916.ápr.–jún.
11. Operativgruppe 181–241. op. sz. 1916.júl.–aug.
12. Operativgruppe 252–301. op. sz. 1916.szept.–okt.
13. Operativgruppe 331–360. op. sz. 1916.dec.
14. Operativgruppe 1–18. op. sz. 1917.jan.1–18.
15. Operativgruppe 19–41. op. sz. 1917.jan.19.–febr.11.
16. Operativgruppe 42–70. op. sz. 1917.febr.12.–márc.10.
17. Operativgruppe 71–91. op. sz. 1917.márc.11–31.
18. Operativgruppe 92–104. op. sz. 1917.ápr.1–14.
19. Operativgruppe 105–120. op. sz. 1917.ápr.15–30.
20. Operativgruppe 121–132. op. sz. 1917.máj.1–12.
21. Operativgruppe 133–150. op. sz. 1917.máj.13–31.
22. Operativgruppe 151–160. op. sz. 1917.jún.1–10.
23. Operativgruppe 161–171. op. sz. 1917.jún.11–21.
24. Operativgruppe 172–186. op. sz. 1917.jún.22.–júl.6.
25. Operativgruppe 187–201. op. sz. 1917.júl.7.–21.
26. Operativgruppe 202–217. op. sz. 1917.júl.22.–aug.7.
27. Operativgruppe 218–233. op. sz. 1917.aug.8–23.
28. Operativgruppe 234–247. op. sz. 1917.aug.24.–szept.7.
29. Operativgruppe 248–270. op. sz. 1917.szept.8–30.
30. Operativgruppe 271–288. op. sz. 1917.okt.1–18.
31. Operativgruppe 289–301. op. sz. 1917.okt.19–31.
32. Operativgruppe 301/a–317. op. sz. 1917.nov.1–17.
33. Operativgruppe 318–330. op. sz. 1917.nov.18–30.
34. Operativgruppe 331–340. op. sz. 1917.dec.1–10.
35. Operativgruppe 341–361. op. sz. 1917.dec.11–31.
36. Operativgruppe Hadműveleti naplók 1914.nov.25.–1918.okt.25.
37. Hírszerző csoport 2–316. K. sz.
48–189. Na. sz.
2–75. Na. sz.
1916.szept.–dec.
1917.márc.–júl.
1918.jan.–márc.
38. Vezérkari osztály Parancsok 95–128. sz.
Parancsok 1–45. sz.
Eligazítások sz. n.
Eligazítások 1–155. sz.
Eligazítások 1–231. sz.
1917.júl.
1918.jan.–márc.
1915.febr.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–dec.
39. Irodaigazgató 12–175. Kt. sz. 1917.jan.–jún.
40. Irodaigazgató 176–221. Kt. sz.
Sz. n.
1917.júl.–aug.
1917.jan.–dec.
41. Hadbiztosság 306–1134. H. sz. 1915.jan.–aug.
42. Hadbiztosság 1178–1500. H. sz. 1915.szept.–okt.
43. Hadbiztosság 1501–1986. H. sz. 1915.nov.
44. Hadbiztosság 1988–2201. H. sz. 1915.dec.
45. Hadbiztosság 101–131. H. sz. 1916.jan.
46. Hadbiztosság 201–229. H. sz. 1916.febr.
47. Hadbiztosság 301–313. H. sz. 1916.márc.1–13.
48. Hadbiztosság 314–331. H. sz. 1916.márc.14–31.
49. Hadbiztosság 401–415. H. sz. 1916.ápr.1–15.
50. Hadbiztosság 416–430. H. sz. 1916.ápr.16–30.
51. Hadbiztosság 501–515. H. sz. 1916.máj.1–15.
52. Hadbiztosság 516–531. H. sz. 1916.máj.16–31.
53. Hadbiztosság 601–628. H. sz. 1916.jún.1–28.
701–731. H. sz. 1916.júl.1–31.
54. Hadbiztosság 6801–6831. H. sz.
6901–6912. H. sz.
1916.aug.1–31.
1916.szept.1–12.
55. Hadbiztosság 6913–6930. H. sz. 1916.szept.13–30.
56. Hadbiztosság 61001–61031. H. sz. 1916.okt.1–31.
57. Hadbiztosság 61101–61130. H. sz. 1916.nov.1–30.
58. Hadbiztosság 61201–61231. H. sz. 1916.dec.1–31.
59. Hadbiztosság 1001–1548. I. sz. 1916.márc.1.–ápr.15.
60. Hadbiztosság 1554–1548. I. sz. 1916.ápr.16.–dec.31.
61. Hadbiztosság 7101–7131. H. sz. 1917.jan.1–31.
62. Hadbiztosság 7201–7228. H. sz.
7301–7331. H. sz.
1917.febr.1–28.
1917.márc.1–31.
63. Hadbiztosság 7526–7529. H. sz.
7601–7631. H. sz.
1917.ápr.26–29.
1917.máj.1–31.
64. Hadbiztosság 7701–7730. H. sz.
7801–7831. H. sz.
1917.jún.1–30.
1917.júl.1–31.
65. Hadbiztosság 7901–7931. H. sz.
71001–71030. H. sz.
1917.aug.1–31.
1917.szept.1–30.
66. Hadbiztosság 71101–71131. H. sz.
71201–71230. H. sz.
1917.okt.1–31.
1917.nov.1–30.
67. Hadbiztosság 197–694. I. sz.
1917.jan.–febr.
68. Hadbiztosság 1300–1856. I.sz. 1917.ápr.–máj.
69. Hadbiztosság Élelmezési
helyzetjelentések

1917.jan.–ápr.
70. Hadbiztosság Élelmezési
helyzetjelentések

1917.máj.–aug.
71. Hadbiztosság Élelmezési
helyzetjelentések

1917.szept.–dec.
72. Hadbiztosság Harcállományjelentések 1917.júl.–dec.
73. Egészségügyi főnök Sz. n.
1915.jan.–dec.
74. Egészségügyi főnök 1–272. sz.
143–394. sz.
1916.jan.–jún.
1916.júl.–dec.
Az iratok mellett iktatókönyvII. 197.
K. U. K. 52. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,05 ifm

1. Generalstabsabteilung
Operativgruppe Op. Nr. 33–950.
Hadrendi összeállítás
1914.okt.–1915.jan.
1914–1918II. 198.
K. U. K. 53. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO, majd
M. KIR. 64. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1915–1918 7,30 ifm

Az 1915 augusztusában alakult cs. és kir. hadosztályból 1917 novemberében alakult át honvéd hadosztállyá, és a délnyugati arcvonalon az Isonzo-hadsereg kötelékében harcolt a háború végéig.

Parancsnokai: Pongrácz Henrik vőrgy. 1915. aug.–1917. aug.,

Stöhr Károly altbgy. 1917. aug.–dec.,

Bekic Tivadar altbgy. 1917. dec.–1918. máj.,

Seide Rudolf altbgy. 1918. máj.–nov.

1. Vezérkari osztály
Gstbs. Nr. 1–12.
Gstbs. Nr. 6–67.
Gstbs. Nr. 1–90.
Res. Kmdt. Nr. 2–6.
Res. Kmdt. Nr. 5–17.
Res. Kmdt. Nr. 4–29.
1915.okt.–dec.
1916.febr.–dec.
1918.jan.–okt.
1915.okt.–nov.
1916.jún.–nov.
1917.ápr.–dec.
2. Hadműveleti csoport Op. Nr. 31–331. 1917.febr.–nov.
3. Hadműveleti csoport 332–362. op. sz.
1–8. op. sz.
1917.dec.
1918.jan. 1–8.
4. Hadműveleti csoport 9–21. op. sz.
122–131. op. sz.
1918.jan.9–21.
1918.jan.22–31.
5. Hadműveleti csoport 201–228. op. sz. 1918.febr.1–28.
6. Hadműveleti csoport 301–319. op. sz. 1918.márc.1–19.
7. Hadműveleti csoport 320–331. op. sz.
401–407. op. sz.
1918.márc.20–31.
1918.ápr.1–7.
8. Hadműveleti csoport 408–430. op. sz. 1918.ápr.8–30.
9. Hadműveleti csoport 501–516. op. sz. 1918.máj.1–16.
10. Hadműveleti csoport 517–531. op. sz. 1918.máj.17–31.
11. Hadműveleti csoport 600. op. sz. 1918.jún.
12. Hadműveleti csoport 601–615. op. sz. 1198.jún.1–15.
13. Hadműveleti csoport 616–630. op. sz. 1918.jún.16–30.
14. Hadműveleti csoport 701–731. op. sz. 1198.júl.1–31.
15. Hadműveleti csoport 801–831. op. sz. 1918.aug.1–31.
16. Hadműveleti csoport 901–930. op. sz. 1918.szept.1–30.
17. Hadműveleti csoport 1001–1014. op. sz. 1918.okt.1–14.
18. Hadműveleti csoport 1015–1031. op. sz.
1101–1110. op. sz.
1918.okt.15–31.
1918.nov.1–10.
19. Hadműveleti csoport Hadműveleti naplók
Hadrendi, történeti
összeállítás
1917.jan.–1918.okt.

1915–1918
20. Hadműveleti csoport 1/mat.–328/mat. op. sz. 1917.szept.–dec.
21. Hadműveleti csoport 1/mat.–58/mat. op. sz.
122/mat.–131/mat. op. sz.
201/mat.–228/mat. op. sz.
301/mat.–331/mat. op. sz.
1918.jan.1–21.
1918.jan.22–31.
1918.febr.
1918.márc.
22. Hadműveleti csoport 401/mat.–430/mat. op. sz.
501/mat.–531/mat. op. sz.
1918.ápr.
1918.máj.
23. Hadműveleti csoport 600/mat.–614/mat. op. sz. 1918.jún.1–14.
24. Hadműveleti csoport 615/mat.–630/mat. op. sz.
701/mat.–731/mat. op. sz.
1918.jún.15–30.
1918.júl.
25. Hadműveleti csoport 801/mat.–831/mat. op. sz. 1918.aug.
26. Hadműveleti csoport 901/mat.–931/mat. op. sz.
1001/mat.–1031/mat. op. sz.
1918.szept.
1918.okt.
27. Hadműveleti csoport Befehle Nr. 18–299.
Befehle Nr. 1–327.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–dec.
Német nyelvű sorozat
28. Hadműveleti csoport Parancsok 1–328. sz.
Titkos parancsok 1–16.sz.
Parancsok 48–282. sz.
1917.jan.–dec.
1918.febr.–júl.
1918.febr.–okt.
Magyar nyelvű sorozat
29. Hírszerző csoport Na. Nr. 602–790.
791–876. Na. sz.
1917.okt.1.–nov.11.
1917.nov.12.–dec.31.
30. Hírszerző csoport 1–44. Na.sz.
122–131. Na. sz.
201–228. Na. sz.
1918.jan.1–21.
1918.jan.22–31.
1918.febr.
31. Hírszerző csoport 301–331. Na. sz.
401–414. Na. sz.
1918.márc.
1918.ápr.1–14.
32. Hírszerző csoport 415–430. Na. sz.
501–531. Na. sz.
1918.ápr.15–30.
1918.máj.
33. Hírszerző csoport 601–630. Na. sz.
701–731. Na. sz.
801–831. Na. sz.
1918.jún.
1918.júl.
1918.aug.
34. Hírszerző csoport 901–930. Na. sz.
1001–1031. Na. sz.
1918.szept.
1918.okt.
35. Hírszerző csoport Olasz propagandaanyag 1918
36. Irodaigazgató Res. Nr. 1–445. 1916.jún.–febr.
37. Irodaigazgató Res. Nr. 446–998. 1916.márc.
38. Irodaigazgató Res. Nr. 1006–1802. 1916.ápr.–máj.
39. Irodaigazgató Res. Nr. 1803–4068. 1916.jún.–aug.
40. Irodaigazgató Res. Nr. 4148–5840. 1916.szept.–dec.
41. Irodaigazgató E. Nr. 12–995. 1917.jan.–júl.
42. Irodaigazgató E. Nr. 1011–1879. 1917.aug.–nov.
Személyügyi előadó 901–930. Pers. sz.
1001–1024. Pers. sz.
1918.szept.
1918.okt.
43. Műszaki előadó 1–133. Mg. sz.
3–16. Mg. sz.
122–131. Gp. sz.
201–228. Gp. sz.
301–331. Gp. sz.
401–430, Gp. sz.
501–531. Gp. sz.
1917.szept.–dec.
1918.jan.1–16.
1918.jan.22–31.
1918.febr.
1918.márc.
1918.ápr.
1918.máj.
44. Műszaki előadó 601–630. Gp. sz.
701–731. Gp. sz.
1918.jún.
1918.júl.
45. Műszaki előadó 801–831. Gp. sz.
901–930. Gp. sz.
1001–1031. Gp. sz.
1918.aug.
1918.szept.
1918.okt.
46. Műszaki előadó 1–68. Pi. sz.
124–131. Pi. sz.
201–228. Pi. sz.
301–331. Pi. sz.
401–430. Pi. sz.
501–531. Pi. sz.
1918.jan.1–23.
1918.jan.24–31.
1918.febr.
1918.márc.
1918.ápr.
1918.máj.
47. Műszaki előadó 601–630. Pi. sz.
701–731. Pi. sz.
802–831. Pi. sz.
901–930. Pi. sz.
1001–1031. Pi. sz.
1918.jún.
1918.júl.
1918.aug.
1918.szept.
1918.okt.
48. Hadbiztosság I. Nr. 2–600.
I. Nr. 1–300.
1915.szept.–dec.
1916.jan.–márc.
49. Hadbiztosság I. Nr. 301–553. 1916.ápr.
50. Hadbiztosság I. Nr. 554–1199. 1916.máj.–aug.
51. Hadbiztosság I. Nr. 554–1199. 1916.szept.–dec.
52. Hadbiztosság Állománylajstromok 1917–1918
53. Rohamzászlóalj 14–574. ikt. sz.
Hadműveleti napló + mell.
Kihallgatási könyv
1918.febr.–okt.
1917.márc.–1918.okt.
1918.júl.–1918.okt.II. 199.
K. U. K. 54. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1916 0,10 ifm

1. Generalstabsabteilung
Op. Nr. 35–91.
o. Z.
Op. Nr. 6–96.
Befehle Nr. 1–128.
Hadrendi, történeti
összeállítás
1914.okt.–dec.
1915.jan.–márc.
1916.márc.–jún.
1916.jan.–dec.

1914–1915II. 200.
K. U. K. 55. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,30 ifm

1. Generalstabsabteilung
Operativgruppe Napi ikt.
Napi ikt.
Op. Nr. 32–283.
Befehle Nr. 86–181.
Befehle Nr. 61–324.
Befehle Nr. 1–82.
Abfertigungen Nr. 9–45.
Abfertigungen Nr. 1–8.
1914.okt.–dec.
1915.jan.
1915.febr.–dec.
1915.máj.–okt.
1916.márc.–dec.
1917.jan.–márc.
1917.okt.–dec.
1918.jan.II. 201.
K. U. K. 56. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,10 ifm

1. Generalstabsabteilung
Operativgruppe Sz. n. 1914.okt.–dec.
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO FMLT. v. GUSECK

Befehle Nr. 1–199. 1916.jún.–dec.
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO ETSCHTAL

Befehle Nr. 1–265.
Res. Befehle Nr. 11–73.
1917. jan.–dec.
1917.febr.–jún.II. 202.
K. K. 56. SCHÜTZENDIVISIONSKOMMANDO
1917 0,05 ifm

Kommando Befehle Nr. 266–342.
Res. Befehle Nr. 40–60.
1917.okt.–dec.
1917.okt.–dec.II. 203.
K. U. K. 57. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915–1918 0,20 ifm

1. Generalstabsabteilung
Operativgruppe Op. Nr. 409–965.
Op. Nr. 3420–4316.
Hadrendi, történeti
összeállítás
1915.jan.–dec.
1917.máj.–dec.

1915–1916
2. Telegraphenoffizier Tel. Nr. 268–790. 1918.jan.–okt.II. 204.
K. U. K. 58. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915–1918 7 ifm

Generalstabsabteilung
1. Operativgruppe Abfertigungen Nr. 1–232. 1915.ápr.–dec.
2. Operativgruppe Abfertigungen Nr. 1–329. 1916.jan.–nov.
3. Operativgruppe Abfertigungen Nr. 1–344.
Abfertigungen Nr. 30–292.
1917.jan.–dec.
1918.jan.–nov.
Kanzleidirektion E. Nr. 976–1759. 1915.szept.–dec. 1. sz.
iktatókönyv
E. Nr. 666–5110. 1916.jan.–dec.
4. Geniestabsgruppe
Res. Befehle Nr. 1–43.
Res. Befehle Nr. 5–17.
Befehle Nr. 1–106.
Befehle Nr. 1–359.
1916.jan.–dec.
1917.febr.–aug.
1915.szept.–dec.
1916.jan.–dec.
Befehle Nr. 1–289. 1917.jan.–okt.
5. Geniestabsgruppe
E. Nr. 14–359.
E. Nr. 6.
E. Nr. 1–801.
1915.szept.–nov.
1916.nov.
1917.jan.–ápr.
6. Geniestabsgruppe
E. Nr. 807–2300. 1917.máj.–okt.
7. Sappeur-Referent Sp. Nr. 1–942. 1917.jan.–febr.
3. sz.
iktatókönyv
8. Sappeur-Referent Sp. Nr. 944–1622. 1917.márc.–ápr.
9. Sappeur-Referent Sp. Nr. 1623–2488. 1917.máj.–júl.
10. Sappeur-Referent Sp. Nr. 2489–3147. 1917.aug.–okt.
11. Sappeur-Referent Sp. Nr. 1–480. 1917.dec.–1918.febr.
12. Sappeur-Referent Sp. Nr. 482–899. 1918.márc.–máj.
13. Sappeur-Referent Anyagigénylések
és kiutalások

1917.jan.–febr.
14. Sappeur-Referent Anyagigénylések
és kiutalások

1917.márc.–ápr.

15. Sappeur-Referent Anyagigénylések
és kiutalások

1917.máj.–jún.
16. Sappeur-Referent Anyagigénylések
és kiutalások

1917.júl.–aug.
17. Sappeur-Referent Anyagigénylések
és kiutalások

1917.szept.–okt.
18. Sappeur-Referent Műszaki havijelentések 1917.jan.–okt.
Schanzzeugkolonne Névjegyzékek 1916–1917
19. Sappeur-Referent Anyagnyilvántartás 1916.aug.–okt.
20. Sappeur-Referent Anyagnyilvántartás 1916.nov.
21. Sappeur-Referent Anyagnyilvántartás 1916.dec.
22. Sappeur-Referent Anyagnyilvántartás 1917.szept.
23. Kavernenbauabteilung Parancskönyv
Kihallgatási könyv
Munkajelentések
Kavernatervek
1916.máj.–jún.
1916.máj.–1917.aug.
1915–1916
1915–1917
24. Rechnungskanzlei E. Nr. 2–831. 1916.jan.–dec.
25. Rechnungskanzlei E. Nr. 2–866. 1917.jan.–dec.
26. Liquidierender
Rechnungsführer
Havi számadások 1915.nov.–1916.dec.
27. Liquidierender
Rechnungsführer
Havi számadások 1917.jan.–aug.
28. Munitionspark E. Nr. 1–25.
Sz. n.
E. Nr. 1–86.
Sz. n.
E. Nr. 1–58.
Anyagigények
1915.júl.–dec.
1915.aug.–dec.
1916.jan.–dec.
1916.jan.–dec.
1917.jan.–júl.
1916.jan.–dec.
29. Munitionspark Anyagigények
Lőszerhelyzet-jelentések
1917.jan.–júl.
1916.jan.–dec.
30. Intendanz J. Nr. 216–751.
Veszteségkimutatás
Ruhaügyek
1915.máj.–dec.
1916.aug.–dec.
1917.jan.–febr.
31. Intendanz Ruhaügyek
Élelmezési
helyzetjelentések
1917.ápr.–aug.

1916–1917
32. Intendanz Pénzkezelési összesítések 1915–1916
33. Intendanz Hadrendi, történeti
összeállítás

1915–1918
Segédkönyvek
Az iratok helye
1. Kanzleidirektion Kt. iktatókönyv 1915.ápr.5.–nov.6. 3. doboz
2. Sappeur-Referent Sp. iktatókönyv 1915.júl.17.–1916.dec.31.
Nincs irat
3. Sappeur-Referent Sp. iktatókönyv 1917.márc.3.–1918.máj.16.
7–12.
doboz
4. Intendanz Iktatókönyv 1916.jún.5.–okt.3. Nincs iratII. 205.
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO SNJARIC, resp.
K. U. K. 59. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,20 ifm

1. Operativgruppe
Op. Nr. 4–475.
Op. Nr. 511–2015.
Op. Nr. 801–1127.
Op. Nr. 1109–1271.
Op. Nr. 1271/a–1280.
1914.szept.–dec.
1915.jan.–nov.
1916.nov.6–31.
1917.nov.6–31.
1918.jan.1–10.
2. Operativgruppe Befehle Nr. 1–75.
Befehle Nr. 205–439.
Befehle Nr. 1–265.
Befehle Nr. 1–10.
Abfertigungen
Nr. 62–165.
Abfertigungen
Nr. 166–203.
1915.ápr.–dec.
1916.márc.–dec.
1917.jan.–dec.
1917.jan.

1915.aug.–dec.

1916.jan.–márc.
Kanzleidirektion Res. Nr. 1–136.
E. Nr. 1–138.
1917.dec.–1918.jan.
1917.dec.–1918.jan.II. 206.
K. U. K. 60. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1918 0,02 ifm

1. Operativgruppe Op. Nr. 704.
Befehle Nr. 2–126.
1918.jún.
1918.febr.–szept.II. 207.
K. U. K. 61. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO, majd
M. KIR. 61. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1915–1917 2 ifm

1915 májusában cs. és kir. hadosztályként alakult, 1916 októberében m. kir. honvéd hadosztállyá alakult át, és 1917. februári megszűnéséig az Erdélyben harcoló 1. hadsereg állományába tartozott.

Parancsnokai: Winkler Artur altbgy. 1915. máj.–1916. júl.,

Grallert Konrád vőrgy. 1916. júl.–1917. febr.

1. Vezérkari osztály


Hadműveleti csoport
Gstb. 2–86.
Gstb. 32–318.

Op. Nr. 1–31.
1915.jún.–dec.
1916.jan.–okt.

1916.jan.1–31.4. sz.
iktatókönyv
2. Vezérkari osztály Op. Nr. 32–188. 1196.febr.1.–júl.5. 4., 5. sz.
iktatókönyv
3. Vezérkari osztály Op. Nr. 189–214. 1916.júl.6–31. 3–6. doboz
6. sz. iktatókönyv
4. Vezérkari osztály Op. Nr. 215–245. 1916.aug.1–31.
5. Vezérkari osztály Op. Nr. 246–262. 1916.szept.1–17.
6. Vezérkari osztály Op. Nr. 263–280. 1916.szept.18.–okt.5.
7. Vezérkari osztály Op. Nr. 281–306. 1916.okt.6–31.
8. Vezérkari osztály Op. Nr. 307–329. 1916.nov.1–23.
9. Vezérkari osztály Op. Nr. 330–357. 1916.nov.24.–dec.21.
10. Vezérkari osztály Ló-ügyek 400. op. sz.
Vonat-ügyek 500. op. sz.
2–231. op. sz.
1916.szept.–dec.
1916.aug.–dec.
1917.jan.2–31.
11. Vezérkari osztály Hadműveleti naplók
Helyzetalbum
1915.máj.22.–1917.febr.6.
1915.dec.10.–1916.jún.6.
12. Vezérkari osztály Hadműveleti napló
mellékletei 1–200. sz.

1915.máj.–dec.
13. Vezérkari osztály Res. Befehle Nr. 1–4.
Befehle Nr. 1–138.
Befehle Nr. 1–110.
Parancsok 1–25. sz.
1916.szept.–dec.
1915.jún.–dec.
1916.máj.–dec.
1917.jan.–febr.
14. Hírszerző csoport K. Nr. 1–125.
K. Nr. 1–399.
1915.máj.–dec.
1916.jan.–dec.
7. sz.
iktatókönyv
15. Irodaigazgató Res. Nr. 80–1405. 1915.jún.–dec. 8., 9., 10. sz. iktatókönyv
16. Irodaigazgató Res. Nr. 2258–3072.
3–230. res. sz.
1916.aug.–dec.
1917.jan.–febr.
10., 11. sz. iktatókönyv
17. Irodaigazgató Rendfokozati és beosztási táblák
Kitüntetési javaslatok
1916.jan.–máj.

1915–1917
18. Irodaigazgató E. Nr. 93–1995.
E. Nr. 1932–3629.
1915.júl.–dec.
1916.jún.–okt.
12–15. sz.
iktatókönyv
19. Irodaigazgató E. Nr. 3630–4093. 1916.nov.–dec.
16. sz.
iktatókönyv
Segédkönyvek
Az iratok helye
1. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1915.máj.22.–júl.24.
Nincs irat
2. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1915.júl.25.–aug.16.
Nincs irat
3. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1915.aug.16.–dec.14.
Nincs irat
4. Hadműveleti csoport
Op. iktatókönyv
Op. iktatókönyv
1915.dec.15.–dec.31.
1916.jan.1.–máj.9.
Nincs irat
1.–2. doboz
5. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1916.máj.10.–jún.18.
2. doboz
6. Hadműveleti csoport Op. iktatókönyv 1916.júl.26.–szept.26.
3–6. doboz
7. Hírszerző csoport K. iktatókönyv 1915.máj.–1916.dec.
14. doboz
8.
Irodaigazgató Res. iktatókönyv 1915.máj.22.–aug.2.
15. doboz
9. Irodaigazgató Res. iktatókönyv 1915.aug.16.–1916.máj.23.
15. doboz
10. Irodaigazgató Res. iktatókönyv 1916.máj.24.–okt.27. 16. doboz
11. Irodaigazgató Res. iktatókönyv 1916.okt.28.–1917.jan.16.
16. doboz
12. Irodaigazgató E. iktatókönyv 1915.máj.22.–júl.28. 18. doboz
13.

14.
Irodaigazgató

Irodaigazgató
E. iktatókönyv

E. iktatókönyv
E. iktatókönyv
1915.júl.29.–nov.14.

1915.nov.15.–dec.31.
1916.jan.1.–ápr.14.
18. doboz

18.doboz
Nincs irat
15. Irodaigazgató E. iktatókönyv 1916.ápr.14.–nov.22. 18. doboz
16. Irodaigazgató E. iktatókönyv
E. iktatókönyv
1916.nov.22.–dec.31.
1917.jan.1.–febr.7.
19. doboz
Nincs iratII. 208.
K. U. K. 62. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915–1917 0,20 ifm

1. Operativgruppe o. Z. 1915.máj.–1916.dec.
2. Operativgruppe Tagebuch
Abfertigungen
Abfertigungen
Abfertigungen
1915.szept.–1917.márc.
1915.júl.–dec.
1916.máj.–dec.
1917.jan.–szept.
HiányosII. 209.
K. U. K. ARMEEGRUPPENKOMMANDO SYRMIEN–BANAT, später
K. U. K. GRUPPENKOMMANDO SORSICH, später
K. U. K. 63. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 1,40 ifm

1. Generalstabsabteilung Gstbs. Nr. 4–46. 1915.okt.–1916.aug.
Operativgruppe Op. Nr. 1–1257.
Op. Nr. 264–3093.
1914.aug.–dec.
1915.jan.–okt.
2. Operativgruppe Op. Nr. 3137–3161. 1915.okt.
3. Operativgruppe Op. Nr. 3162–3176. 1915.nov.1–15.
4. Operativgruppe Op. Nr. 3177–3191. 1915.nov.16–30.
5. Operativgruppe Op. Nr. 3192–3217. 1915.dec.
6. Operativgruppe Hadműveleti napló

Hadrendi, történeti
összeállítás
Befehle Nr. 1–44.
Befehle Nr. 4–49.
Befehle Nr. 1–59.
Befehle Nr. 14–31.
Befehle Nr. 1–132.
Res. Befehle Nr. 4–6.
Res. Befehle Nr. 1–17.
1915.jan.–
1916.márc.

1914–1917
1915.jan.–szept.
1915.okt.–1916.febr.
1916.febr.–aug.
1917.dec.
1918.jan.–máj.
1917.dec.
1918.jan.–ápr.
7. Kanzleidirektion Res. Nr. 111–2342. 1915.szept.–dec.
8. Kanzleidirektion Res. Nr. 2343–2536. 1916.jan.–febr.
9. Kanzleidirektion Res. Nr. 2537–2824. 1916.márc.
10. Kanzleidirektion Res. Nr. 2825–3096. 1916.ápr.–máj.
11. Kanzleidirektion Res. Nr. 3097–3392. 1916.jún.–aug.
12. Kanzleidirektion E. Nr. 890–1118. 1915.szept.–
1916.aug.
Sanitätschef Napi jelentések 1916.jan.–júl.
13. Kanzleidirektion Res. iktatókönyv 1915.ápr.–okt. 7. dobozII. 211.
M. KIR. 70. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1915–1918 5 ifm

1915 szeptemberében alakult meg Erdélyben, és pár hónap kivételével (ekkor keleti front) ott állomásozott, majd 1918 júliusától a délnyugati arcvonalra került az Isonzo-hadsereg kötelékébe.

Parancsnokai: Goldbach Antal vőrgy. 1915. szept. 18.–1916. aug.,

Sorsich Béla lov.tbk. 1916. aug.–1918. máj.,

Berzeviczy Béla vőrgy. 1918. máj.–nov.

Vezérkari osztály
1. Hadműveleti csoport Gstbs. Nr. 181–3779.
Gstbs. Nr. 3–2400.
Op. Nr. 1–98.
1915.jún.–dec.
1916.máj.–aug.
1916.jan.–febr.
2. Hadműveleti csoport Op. Nr. 99–160. 1916.márc.
3. Hadműveleti csoport Op. Nr. 161–220. 1916.ápr.
4. Hadműveleti csoport Op. Nr. 221–282. 1916.máj.
5. Hadműveleti csoport Op. Nr. 283–312. 1916.jún.1–15.
6. Hadműveleti csoport Op. Nr. 313–342. 1916.jún.16–30.
7. Hadműveleti csoport Op. Nr. 343–368. 1916.júl.1–13.
8. Hadműveleti csoport Op. Nr. 369–404. 1916.júl.14–31.
9. Hadműveleti csoport Op. Nr. 405–434. 1916.aug.1–15.
10. Hadműveleti csoport Op. Nr. 435–466. 1916.aug.16–31.
11. Hadműveleti csoport Op. Nr. 467–1222. 1916.szept.–dec.
12. Hadműveleti csoport Op. Nr. 104–131.
Op. Nr. 201–214.
1917.jan.
1917.febr.1–14.
13. Hadműveleti csoport Op. Nr. 215–228. 1917.febr.15–28.
14. Hadműveleti csoport Op. Nr. 301–307. 1917.márc.1–7.
15. Hadműveleti csoport Op. Nr. 308–317. 1917.márc.8–17.
16. Hadműveleti csoport Op. Nr. 318–331. 1917.márc.18–31.
17. Hadműveleti csoport Op. Nr. 401–414. 1917.ápr.1–14.
18. Hadműveleti csoport Op. Nr. 415–424. 1917.ápr.15–24.
19. Hadműveleti csoport Op. Nr. 425–430. 1917.ápr.25–30.
20. Hadműveleti csoport Op. Nr. 501–531. 1917.máj.1–31.
21. Hadműveleti csoport Op. Nr. 601–618. 1917.jún.1–18.
22. Hadműveleti csoport Op. Nr. 619–630. 1917.jún.19–30.
23. Hadműveleti csoport Op. Nr. 701–714. 1917.júl.1–14.
24. Hadműveleti csoport Op. Nr. 715–731. 1917.júl.15–31.
25. Hadműveleti csoport Op. Nr. 801–817. 1917.aug.1–17.
26. Hadműveleti csoport Op. Nr. 818–831. 1917.aug.18–31.
27. Hadműveleti csoport Op. Nr. 901–930. 1917.szept.1–30.
28. Hadműveleti csoport Op. Nr. 1001–1020. 1917.okt.1–20.
29. Hadműveleti csoport Op. Nr. 1021–1031.
Op. Nr. 1001–1014.
1917.okt.21–31.
1917.nov.1–14.
30. Hadműveleti csoport Op. Nr. 1115–1130. 1917.nov.15–30.
31. Hadműveleti csoport Op. Nr. 1201–1231. 1917.dec.1–31.
32. Hadműveleti csoport Op/m. Nr. 501–531.
Op/m. Nr. 601–630.
Op/m. Nr. 701–731.
1917.máj.1–31.
1917.jún.1–30.
1917.júl.1–31.
33. Hadműveleti csoport Op/m. Nr. 801–831.
Op/m. Nr. 901–930.
1917.aug.1–31.
1917.szept.1–30.
34. Hadműveleti csoport Op/m. Nr. 1001–1031.
Op/m. Nr. 1101–1130.
1917.okt.1–31.
1917.nov.1–30.
35. Hadműveleti csoport Op/m. Nr. 1201–1231. 1917.dec.1–31.
36. Hadműveleti csoport Hadműveleti naplók
Parancsok 1–26. sz.
1916.jan.3.–1917.okt.10.
1915.jún.25.–dec.28.
37. Hadműveleti csoport Parancsok 1–11. sz.
Eligazítások sz. n.
1916.jan.5.–febr.29.
1916.márc.–dec.
38. Hadműveleti csoport Eligazítások sz. n.
Vonatparancsnoksági
eligazítások sz. n.
1917.jan.–dec.

1916.márc.–dec.
39. Hírszerző csoport Na. Nr. 1–683. 1917.jan.–aug.
40. Hírszerző csoport Na. Nr. 684–1107. 1917.szept.–1918.jan.
41. Egészségügyi főnök S. Ch. Nr. 38–822.
Gyengélkedőkönyv
1917.jan.–dec.
1915–1916
42. Hadbiztosság I. Nr. 1652–2075. 1916.szept.–okt.
43. Hadbiztosság I. Nr. 2076–2396. 1916.nov.–dec.
44. Hadbiztosság I. Nr. 12–741. 1917.jan.–márc.
45. Hadbiztosság I. Nr. 745–2499. 1917.ápr.–aug.
46. Távbeszélő osztag Sz. n. 1915.júl.–1917.aug.II. 212.
K. U. K. 71. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1916–1917 0,10 ifm

1. Operativgruppe Befehle Nr. 3–272.
Abfertigungen o. Z.
Tagebuch
1917.jan.–dec.
1916.szept.
1916.okt.–1917.szept.II. 213.
K. U. K. 72. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1916–1918 0,20 ifm

1. Operativgruppe Reservat Befehle Nr. 1–20.
Befehle Nr. 2–74.
Befehle Nr. 1–24.
Befehle Nr. 1–109.
Tagebuch
1918.jan.–máj.
1916.jan.–dec.
1917.jan.
1918.jan.–máj.
1916.szept.–1917.jan.II. 214.
M. KIR. 74. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1917–1918 11,80 ifm

1917 áprilisában alakult, és a keleti fronton került bevetésre annak megszüntéig, majd 1918 júliusától a délnyugati arcvonalra vezényelték a 11. hadsereg állományába.

Parancsnokai: Grallert Konrád vőrgy. 1917. ápr.–okt.,

Perneczky Jenő altbgy. 1917. okt.–1918. okt.,

Benke Béla altbgy. 1918. okt.–nov.

Vezérkari osztály
1. Hadműveleti csoport 1–129. vo. sz. 1917. jan.–dec.
1–28. vo. sz. 1918. jan.–okt.
1–30. op. sz. 1917. ápr.
2. Hadműveleti csoport 101–115. op. sz. 1917. máj. 1–15.
3. Hadműveleti csoport 116–131. op. sz. 1917. máj. 16–31.
4. Hadműveleti csoport 201–243. op. sz. 1917. jún. 1–30.
5. Hadműveleti csoport 301–319. op. sz. 1917. júl. 1–19.
6. Hadműveleti csoport 320–332. op. sz. 1917. júl. 20–31.
7. Hadműveleti csoport 401–417. op. sz. 1917. aug. 1–17.
8. Hadműveleti csoport 418–431. op. sz. 1917. aug. 18–31.
9. Hadműveleti csoport 501–518. op. sz. 1917. szept. 1–18.
10. Hadműveleti csoport 519–530. op. sz. 1917. szept. 19–30.
11. Hadműveleti csoport 601–620. op. sz. 1917. okt. 1–20.
12. Hadműveleti csoport 621–631. op. sz. 1917. okt. 21–31.
701–707. op. sz. 1917. nov. 1–7.
13. Hadműveleti csoport 708–727. op. sz. 1917. nov. 8–27.
14. Hadműveleti csoport 801–831. op. sz. 1917. dec. 1–31.
15. Hadműveleti csoport 1–119. op. sz. 1918. jan. 1.–febr. 28.
16. Hadműveleti csoport 120–373. op. sz. 1918. márc. 1.– máj. 31.
17. Hadműveleti csoport 374–630. op. sz. 1918. jún. 1–30.
18. Hadműveleti csoport 701–716. op. sz. 1918. júl. 1–16.
19. Hadműveleti csoport 717–731. op. sz. 1918. júl. 17–31.
20. Hadműveleti csoport 801–815. op. sz. 1918. aug. 1–15.
21. Hadműveleti csoport 816–831. op. sz. 1918. aug. 16–31.
22. Hadműveleti csoport 901–915. op. sz. 1918. szept. 1–15.
23. Hadműveleti csoport 916–930. op. sz. 1918. szept. 16–30.
24. Hadműveleti csoport 1001–1031. op. sz. 1918. okt. 1–30.
25. Anyagügyi előadó 101–531. op./mat. sz. 1918. jan.–máj.
26. Anyagügyi előadó 601–1030. op./mat. sz. 1918. jún.–szept.
27. Vezérkari osztály Hadműveleti napló 1917. ápr. 11.–
1918. okt. 31.
Hadrendi, történeti
összeállítás

1917–1918
28. Vezérkari osztály Tematikus összeállítás:
Kiegészítési ügyek 1918
29. Vezérkari osztály Repülő-ügyek 1917–1918
30. Vezérkari osztály Parancsok
1–224. sz. 1917. ápr.–dec.
1–305. sz. 1918. jan.–okt.
31. Hírszerző csoport 3–308. Na. sz. 1917. ápr.–szept.
32. Hírszerző csoport 309–701. Na. sz. 1917. okt.–dec.
33. Hírszerző csoport Sz. n. 1917.
Hírszerző csoport 1–133. Na. sz. 1918. jan.
34. Hírszerző csoport 137–715. Na. sz. 1918. febr.–jún.
35. Hírszerző csoport 716–1037. Na. sz. 1918. júl.–okt.
36. Irodaigazgató 1–353. E. sz. 1917. ápr.–jún.
37. Irodaigazgató 354–881. E. sz. 1917. júl.–aug.
38. Irodaigazgató 882–2194. E. sz. 1917. szept.–dec.
39. Irodaigazgató 2–392. E. sz. 1918. jan.–febr.
40. Irodaigazgató 397–821. E. sz. 1918. márc.–ápr.
41. Irodaigazgató 822–2099. E. sz. 1918. máj.–okt.
42. Irodaigazgató 1–295. Kt. sz. 1917. ápr.–máj.
43. Irodaigazgató 297–566. Kt. sz 1917. jún.
44. Irodaigazgató 568–729. Kt. sz. 1917. júl.
45. Irodaigazgató 730–1047. Kt. sz. 1917. aug.–szept.
46. Irodaigazgató 1048–2207. Kt. sz. 1917. okt.–dec.
47. Irodaigazgató 3–500. Kt. sz. 1918. jan.–febr.
47–49. d. 4. sz. iktatókönyv
és 5. sz. tárgymutató
48. Irodaigazgató 501–956. Kt. sz. 1918. márc.–júl.
49. Irodaigazgató 1077–1685. Kt. sz. 1918. aug.–okt.
50. Személyügyi előadó 1–5. sz. 1918
51. Személyügyi előadó 6–15. sz. 1918
52. Műszaki előadó 1–307. T. sz. 1918. jan.–márc.
53. Műszaki előadó 531–811. T. sz. 1918. jún.–okt.
Sz. n. 1917. máj.–dec.
54. Géppuska-előadó 2–145. Gp. sz. 1918. jan.–máj.
55. Géppuska-előadó 151–293. Gp. sz. 1918. jún.–szept.
56. Géppuska-előadó 294–335. Gp. sz. 1918. okt.
57. Gázvédelmi tiszt 1–251. sz. 1918. márc.–okt. 57. doboz
6. sz. iktató
58 Rohamzászlóalj Sz. n. 1917–1918
Árkász-zászlóalj 1–670. sz. 1918. júl.–okt.
59. Hadbiztosság 2–199. sz. 1917. ápr.
60. Hadbiztosság 203–365. sz. 1917. máj.
61. Hadbiztosság 366–500.sz. 1917. jún.
62. Hadbiztosság 501–699. sz. 1917. júl.
63. Hadbiztosság 700–913. sz. 1917. júl.
64. Hadbiztosság 914–1050. sz. 1917. júl.
65. Hadbiztosság 1051–1238. sz. 1917. aug.
66. Hadbiztosság 1239–1454. sz. 1917. szept.
67. Hadbiztosság 1455–1657. sz. 1917. okt.
68. Hadbiztosság 1658–1790. sz. 1917. okt.
69. Hadbiztosság 1791–2018. sz. 1917. nov.
70. Hadbiztosság 2021–2414. sz. 1917. dec.
71. Hadbiztosság 101–131. sz. 1918.jan.
72. Hadbiztosság 201–228. sz. 1918. febr.
73. Hadbiztosság 301–531. sz. 1918. márc.–máj.
74. Hadbiztosság 701–731. sz. 1918. júl.
75. Hadbiztosság 801–930. sz. 1918. aug.–szept.
76. Hadbiztosság Állománylajstromok 1917–1918.
77. Térparancsnokság Sz. n. 1918. jan.–máj.
78. Térparancsnokság Sz. n. 1918. jún.–nov.
Segédkönyvek Az iratok helye
1. Hadműveleti csoport Op. tárgymutató 1918. jan.–okt.
15–24. doboz
2. Irodaigazgató E. iktatókönyv 1918. jan. 1.–nov. 1.
39–41. doboz
3. Irodaigazgató E. tárgymutató 1918. jan.–nov.
39–41. doboz
4. Irodaigazgató Kt. iktatókönyv 1918. jan. 1.–nov. 1. 47–49. doboz
5. Irodaigazgató Kt. tárgymutató 1918. jan.–nov.
47–49. doboz
6. Gázvédelmi tiszt Iktatókönyv 1918. márc. 31.–okt. 26. 57. dobozII. 215.
K. U. K. 92. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915–1918 0,20 ifm

1. Operativgruppe Op. Nr. 9–188. 1915. máj.–dec.
Res. Abfertigungen
Nr. 1–33.

1916. jún.–dec.
Res. Abfertigungen
Nr. 2–76.

1917. jan.–dec.
Res. Abfertigungen
Nr. 1–39.

1918. jan.–jún.
Abfertigungen Nr. 5–67. 1916. júl.–dec.
2. Operativgruppe Abfertigungen Nr. 1–218. 1917. jan.–dec.
Abfertigungen Nr. 1–131. 1918. jan.–jún.
Hadrendi, történeti
összeállítás

1915–1918II. 216.
K. U. K. 93. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915–1917 0,10 ifm

1. Operativgruppe Op. Nr. 524–727. 1915. máj.–júl.
Op. Nr. 169–189. 1916. szept.
Res. Befehle Nr. 1–14. 1915. jún.–aug.
Res. Befehle Nr. 1–84. 1915. máj.–aug.
Res. Abfertigungen
Nr. 2–21.

1916. jún.–dec.
Res. Abfertigungen
Nr. 1–49.
1917. jan.–okt.
Abfertigungen Nr. 7–131. 1916. ápr.–dec.
Abfertigungen Nr. 1–183. 1917. jan.–okt.
Hadrendi, történeti
összeállítás

1915–1917II. 217.
K. U. K. 94. INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915 0,04 ifm

1. Operativgruppe Res. Abfertigungen o. Z. 1915. okt.–nov.
Res. Abfertigungen o. Z. 1915. nov.–dec.
Hadrendi összeállítás 1915II. 219.
K. K. 106. LANDSTURM INFANTERIEDIVISIONSKOMMANDO
1915 0,10 ifm

1. Operativgruppe Op. Nr. 1550–2131. 1915. jan.–okt.II. 220.
M. KIR. 155. HONVÉD GYALOGHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1917–1918 0,20 ifm

Az 1917 októberében alakult cs. és kir. hadosztályból számozták át honvéd hadosztállyá, és ekkor Erdélyben állomásozott, ahonnan a keleti frontra került, majd Ukrajnában megszálló erőként alkalmazták 1918 októberéig. Újvidékre való szállításának a háború befejezése vetett véget.

Parancsnoka: lovag Unschuld Félix altbgy. 1917. okt.–1918. nov.

1. Hadműveleti csoport Helyzetjelentések 1917. nov.–1918. okt.
Parancsok 1–307. sz. 1917. jan.–dec.
Benne
a k. u. k. 55. ID
parancsai is
Parancsok 81–238.sz 1918. ápr.–okt.
50–2899. sz. 1918. jan.–nov.II. 887.
K. U. K. KOMMANANDO DER POLNISCHER LEGION, resp.
K. U. K. HILFSKORPS
1914–1918 0,05 ifm

1. Op. Akten o. Z. 1914.szept.–1916.júl. Másolatok
Történeti összeállítás 1914–1918
LOVASHADOSZTÁLYOK
II. 221.
K. U. K. 1. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1916 0,12 ifm

1. Operativgruppe Op. Nr. 29–337. 1914. aug.–1915. márc.
2. Operativgruppe Op. Nr. 338–606. 1915. ápr.–dec.
Op. Nr. 256–288. 1916. szept.–okt.
Hadrendi összeállítás 1914–1916II. 222.
K. U. K. 2. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1916 0,12 ifm

1. Operativgruppe Op. Nr. 11–154. 1914. aug.–dec.
2. Operativgruppe Op. Nr. 156–365. 1915. jan.–okt.
Op. Nr. 682–704. 1916. jún.–júl.
Hadrendi, történeti
összeállítás

1914–1916II. 223.
K. U. K. 3. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,20 ifm

1. Operativgruppe Op. Nr. 12–211. 1914. júl.–dec.
2. Operativgruppe Op. Nr. 127–1226. 1915. jan.–dec.
Op. Nr. 120–1227. 1916. jan.–dec.
Op. Nr. 202–308. 1918. febr.–márc.
3. Operativgruppe Abfertigungen o. Z. 1915. jan.–dec.
Abfertigungen o. Z. 1916. jan.–okt.
Nachrichtengruppe K. Nr. 4–116. 1915. aug.–nov.
Hadrendi, történeti
összeállítás

1914–1917II. 224.
K. U. K. 4. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1917 0,20 ifm

1. Operativgruppe Op. Nr. 14–3250. 1914. aug.–1915. júl.
2. Operativgruppe Op. Nr. 3251–3274. 1915. aug.–szept.
Hadrendi, történeti
összeállítás

1914–1917II. 225.
M. KIR. 5. HONVÉD LOVASHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 8,80 ifm

Csapatait a keleti arcvonalon előbb Kelet-Galíciában, majd Besszarábiában vetették harcba. Az 1918. március eleji fegyverszüneti szerződések (breszt-litovszki, bukaresti) után 1918 áprilisától Ukrajnában megszálló tevékenységre rendelték.

Parancsnokai: Frohreich Ernő altbgy. 1913. márc.–1914. aug. 18.,

gr. Bissinger Ferdinánd vőrgy. 1914. aug. 19.–aug. 22.,

gr. Lubienski János ezr. 1914. aug. 22.–aug. 28.,

gr. Bissinger Ferdinánd vőrgy. 1914. aug. 29.–okt. 2.,

br. Apor Sámuel altbgy. 1914. okt. 2.–1917. júl. 20.,

Vétsey Ede ezr. 1917. júl. 21.–júl. 31.,

Mouillard Győző altbgy. 1917. aug. 1.–1918. okt.

1. Vezérkari osztály Sz. n.
névjegyzékek, mozgó-
sítással kapcsolatos
és szervezési iratok
1914
2. Hadműveleti csoport 316/12. op. sz. 1917
3. Hadműveleti csoport 1–41. op. sz. 1914. aug. 1–31.
4. Hadműveleti csoport 42–166. op. sz. 1914. szept. 1.–okt. 31.
5. Hadműveleti csoport 167–211. op. sz. 1914. nov. 1.–dec. 15.
6. Hadműveleti csoport 212–228. op. sz. 1914. dec. 16–31.
Havi leírások 1914. aug–dec.
7. Hadműveleti csoport 300–331. op. sz. 1915. jan. 1–31.
400–428. op. sz 1915. febr. 1–28.
501–508. op. sz. 1915. márc. 1–8.
8. Hadműveleti csoport 509–531. op. sz. 1915. márc. 9–31.
9. Hadműveleti csoport 701–731. op. sz. 1915. máj. 1–31.
10. Hadműveleti csoport 801–817. op. sz. 1915. jún. 1–17.
11. Hadműveleti csoport 818–830. op. sz. 1915. jún. 18–30.
12. Hadműveleti csoport 901–931. op. sz. 1915. júl. 1–31.
13. Hadműveleti csoport 1001–1031. op. sz. 1915. aug. 1–31.
14. Hadműveleti csoport 1101–1129. op. sz. 1915. szept. 1–29.
15. Hadműveleti csoport 1201–1231. op. sz. 1915. okt. 1–31.
16. Hadműveleti csoport 1318–1330. op. sz. 1915. nov. 18–30.
1401–1431. op. sz. 1915. dec. 1–31.
17. Hadműveleti csoport 101–131. op. sz. 1916. jan 1–31.
18. Hadműveleti csoport 201–228. op. sz. 1916. febr. 1–28.
301–331. op. sz. 1916. márc. 1–31.
19. Hadműveleti csoport 401–418. op. sz. 1916. ápr. 1–18.
20. Hadműveleti csoport 419–430. op. sz. 1916. ápr. 19–30.
21. Hadműveleti csoport 502–531. op. sz. 1916. máj. 2–31.
22. Hadműveleti csoport 601–613. op. sz. 1916. jún. 1–13.
23. Hadműveleti csoport 614–630. op. sz. 1916. jún. 14–30.
24. Hadműveleti csoport 731. op. sz. 1916. júl. 31.
801–831. op. sz. 1916. aug. 1–31.
25. Hadműveleti csoport 901–912. op. sz. 1916. szept. 1–12.
26. Hadműveleti csoport 913–930. op. sz. 1916. szept. 13–30.
27. Hadműveleti csoport 1001–1023. op. sz. 1916. okt. 1–23.
28. Hadműveleti csoport 1024–1031. op. sz. 1916. okt. 24–31.
1101–1110. op. sz. 1916. nov. 1–10.
29. Hadműveleti csoport 1111–1130. op. sz. 1916. nov. 11–30.
30. Hadműveleti csoport 1201–1216. op. sz. 1916. dec. 1–16.
31. Hadműveleti csoport 1217–1231. op. sz. 1916. dec. 17–31.
32. Hadműveleti csoport 101–119. op. sz. 1917. jan. 1–19.
33. Hadműveleti csoport 120–131. op. sz. 1917. jan. 20–31.
201–209. op. sz. 1917. febr. 1–9.
34. Hadműveleti csoport 210–228. op. sz. 1917. febr. 10–28.
35. Hadműveleti csoport 301–315. op. sz. 1917. márc. 1–15.
36. Hadműveleti csoport 316–331. op. sz. 1917. márc. 16–31.
37. Hadműveleti csoport 401–425. op. sz. 1917. ápr. 1–25.
38. Hadműveleti csoport 426–430. op. sz. 1917. ápr. 26–30.
501–520. op. sz. 1917. máj. 1–20.
39. Hadműveleti csoport 521–531. op. sz.
601–613. op. sz.
1917. máj. 21–31.
1917. jún. 1–13.
40. Hadműveleti csoport 614–630. op. sz. 1917. jún. 14–30.
41. Hadműveleti csoport 701–714. op. sz 1917. júl. 1–14.
42. Hadműveleti csoport 715–731. op. sz 1917. júl. 15–31.
43. Hadműveleti csoport 801–825. op. sz 1917. aug. 1–25.
44. Hadműveleti csoport 826–831. op. sz 1917. aug. 26–31.
901–915. op. sz 1917. szept. 1–15.
45. Hadműveleti csoport 916–930. op. sz 1917. szept. 16–30.
46. Hadműveleti csoport 1001–1022. op. sz 1917. okt. 1–22.
47. Hadműveleti csoport 1023–1031. op. sz 1917. okt. 23–31.
Anyagi ügyek 501–531. op. sz. 1917.máj. 1–31.
601–612. op. sz. 1917. jún. 1–12.
48. Hadműveleti csoport 612–630. op. sz. 1917. jún. 13–30.
Anyagi ügyek 701–731. op. sz. 1917. júl. 1–31.
801–831. op. sz. 1917. aug. 1–31.
49. Hadműveleti csoport Titkos parancsok 3–16.sz. 1916. ápr.–dec.
Parancsok: 1–289. sz. 1917. jan.–dec.
Parancsok: 138–169. sz. 1917. szept.–nov.
Parancsok: 3., 73., 75. sz. 1918. márc. 7., máj. 27., máj. 29.
5/I. osztályparancsok:
137–159. sz.

1916. máj.–jún.
5/II. osztályparancsok:
1–96. sz.

1916. márc.–júl.
Eligazítások: sz. n. 1914. júl.–nov.
50. Hadműveleti csoport Hadműveleti naplók 1914–1915
51. Hadműveleti csoport Hadrendi, történeti
összeállítás

1914–1918
52. Hírszerző csoport 1–139. K. sz. 1915. jan.–dec.
140–468. K. sz. 1916. jan.–dec.
1–177. NA. sz. 1917. jan.
53. Hírszerző csoport 2–718. NA. sz. 1917. jan.–dec.
54. Műszaki előadó 1101–1130. T. sz. 1916. nov. 1–30.
1201–1231. T. sz. 1916. dec. 1–31.
55. Műszaki előadó 101–131. T. sz. 1917. jan. 1–31.
201–228. T. sz. 1917. febr. 1–28.
56. Műszaki előadó 301–331. T. sz. 1917. márc. 1–31.
401–430. T. sz. 1917. ápr. 1–30.II. 226.
K. U. K. 6. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,20 ifm

1. Operativgruppe Op. Nr. 9–235. 1914.aug.–dec.
Op. Nr. 263–430. 1915. jan.–jún.
Op. Nr. 5–270. 1916. jan.–aug.
Abfertigungen o. Z. 1915. okt.–dec.
2. Operativgruppe Abfertigungen Nr. 1–296. 1916. jan.–dec.
Handpferdedetachement Abfertigungen Nr. 1–113. 1916. jan.–aug.
Hadrendi, történeti
összeállítás

1914–1918II. 277.
K. U. K. 7. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,10 ifm

1. Operativgruppe Op. Nr. 4–759. 1914. aug–dec.
Op. Nr. 1026–2536. 1915. márc.–okt.
Befehle Nr. 21–154. 1917. febr.–jún.
Abfertigungen o. Z. 1917. jan.–febr.
Tagebuch 1914. aug. 1.–
1916. márc. 9.
Hadrendi összeállítás 1914–1918II. 278.
K. U. K. 8. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1918 0,02 ifm

1. Operativgruppe o. Z. 1914. aug–1917.szept. Másolatok
Hadrendi, történeti
összeállítás

1914–1918II. 279.
K. U. K. 9. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1914–1916 0,10 ifm

1. Operativgruppe Op. Nr. 11–168. 1914. aug–dec.
2. Operativgruppe Op. Nr. 243–384. 1915. márc.–dec.
o. Z. 1916. jan.–okt.
Tagebuch 1914. aug. 1.–szept. 16.
Hadrendi, történeti
összeállítás

1914–1916II. 230.
K. U. K. 10. KAVALLERIEDIVISIONSKOMMANDO
1883–1918 2,30 ifm

1. Generalstabsabteilung Gstb. Nr. 1–101. 1912. márc.–dec. 1. sz.
iktatókönyv
Gstb. Nr. 1–64. 1913. jan.–dec.
Gstb. Nr. 1–46. 1914. jan.–júl.
Res. Nr. 1–539. 1912.jan.–dec. 2. sz.
iktatókönyv
2. Generalstabsabteilung Res. Nr. 4–480. 1913.jan.–dec.
3. Generalstabsabteilung Mozgósítási iratok 5–6. sz.
iktatókönyv
Res. Nr. 1/M.–241/M. 1912. márc.–dec.
Res. Nr. 1/M.–213/M. 1913. jan.–dec.
Res. Nr. 1/M.–145/M. 1914. jan.–júl.
4. Generalstabsabteilung o. Z. 1914
5. Generalstabsabteilung Vegyes vezérkari iratok 1883–1914
6. Generalstabsabteilung Hadrendi, történeti iratok 1914–1918
Abfertigungen o. Z. 1914. okt.
Abfertigungen o. Z. 1915. jan.–dec.
Abfertigungen o. Z. 1916. jan.–dec.
Abfertigungen Nr. 1–194. 1917. jan.–dec.
Abfertigungen Nr. 39–133. 1918. ápr.–okt.
7. Operativgruppe Op. Nr. 2–531. 1914. szept.–dec.
Op. Nr. 601–1131. 1915. jan.–jún.
8. Intendanz I. Nr. 1–230. 1914. júl.–dec.
I. Nr. 1–139. 1915. jan.–febr.
9. Intendanz I. Nr. 140–400. 1915. márc.–ápr.
10. Intendanz I. Nr. 401–928. 1915. máj.–júl.
11. Intendanz I. Nr. 929–1327. 1915. aug–szept.
12. Intendanz I. Nr. 1328–1604. 1915. okt.–dec.
13. Intendanz I. Nr. 9–1769. 1916. jan.–aug.

14. Schützendivision Operationsakten o. Z. 1915. jan.–máj.
o. Z. 1916. jan.–máj.
Befehle Nr. 1–20. 1915. júl.–dec.
Befehle Nr. 1–110. 1916. jan.–szept.
Tagebücher 1915. febr. 22.–ápr. 30.
15. Segédkönyvek Az iratok helye
Generalstabsabteilung 1. Gstb. Ev. Protokoll 1912. márc.–1914. júl. 1. doboz
2. Res. Ev. Protokoll 1912. jan.–dec. 1. doboz
3. Res. Ev. Protokoll 1913. jan.–dec. Nincs irat
4. Res. Ev. Protokoll Index 1913. jan.–dec. Nincs irat
5. Res./M. Ev. Protokoll 1912. márc.–1914. júl. 3. doboz
6. Res./M. Ev. Protokoll Index
1912. márc.–1914. júl.
3. dobozII. 231.
M. KIR. 11. HONVÉD LOVASHADOSZTÁLY-PARANCSNOKSÁG
1914–1918 7,60 ifm

A keleti arcvonalon – előbb az orosz, majd a román frontszakaszon (Erdélyben) – került alkalmazásra, 1918 májusától viszont az olasz hadszíntérre vezényelték.

Parancsnokai: Nagy Gyula altbgy. 1913. márc.1.–1914. dec.,

Bissinger Ferdinánd altbgy. 1914. dec.–1915. dec.,

Czitó Károly vőrgy. 1915. dec.–1916. okt.,

Jány László vőrgy. 1916. okt.–1918. márc.,

Hegedűs Pál vőrgy. 1918. márc.–nov.

1. Hadműveleti csoport Sz. n. 1914. júl.–aug.
201–230. op. sz. 1914. szept.
301–331. op. sz. 1914. okt.
2. Hadműveleti csoport 401–430. op. sz. 1914. nov.
3. Hadműveleti csoport 501–531. op. sz. 1914. dec.
4. Hadműveleti csoport 601–631. op. sz. 1915. jan.
701–728. op. sz. 1915. febr.
801–831. op. sz. 1915. márc.
901–930. op. sz. 1915. ápr.
5. Hadműveleti csoport 1001–1031. op. sz. 1915. máj.
1101–1131. op. sz. 1915. jún.
6. Hadműveleti csoport 1201–1231. op. sz. 1915. júl.
1301–1331. op. sz. 1915. aug.
7. Hadműveleti csoport 1401–1430. op. sz. 1915. szept.
8. Hadműveleti csoport 1501–1531. op. sz. 1915. okt.
9. Hadműveleti csoport 1601–1630. op. sz. 1915. nov.
10. Hadműveleti csoport 1701–1731. op. sz. 1915. dec.
11. Hadműveleti csoport 1801–1831. op. sz. 1916. jan.
12. Hadműveleti csoport 1901–1928. op. sz. 1916. febr.
13. Hadműveleti csoport 2001–2031. op. sz. 1916. márc.
14. Hadműveleti csoport 2101–2130. op. sz. 1916. ápr.
2201–2231. op. sz. 1916. máj.
15. Hadműveleti csoport 2301–2330. op. sz. 1916. jún.
16. Hadműveleti csoport 2401–2431. op. sz. 1916. júl.
17. Hadműveleti csoport 2501–2531. op. sz. 1916. aug.
18. Hadműveleti csoport 2601–2630. op. sz. 1916. szept.
19. Hadműveleti csoport 2701–2731. op. sz. 1916. okt.
20. Hadműveleti csoport 2801–2817. op. sz. 1916. nov. 1–17.
21. Hadműveleti csoport 2818–2830. op. sz. 1916. nov. 18–30.
22. Hadműveleti csoport 2901–2931. op. sz. 1917. dec.
23. Hadműveleti csoport 3001–3020. op. sz. 1917. jan. 1–20.
24. Hadműveleti csoport 3021–3031. op. sz. 1917. jan. 21–31.
3101–3108. op. sz. 1917. febr. 1–8.
25. Hadműveleti csoport 3109–3128. op. sz. 1917. febr. 9–28.
26. Hadműveleti csoport 3201–3231. op. sz. 1917. márc.
27. Hadműveleti csoport 3301–3330. op. sz. 1917. ápr.
28. Hadműveleti csoport 3401–3419. op. sz. 1917. máj. 1–19.
29. Hadműveleti csoport 3420–3431. op. sz. 1917. máj. 20–31.
30. Hadműveleti csoport 3501–3516. op. sz. 1917. jún. 1–16.
31. Hadműveleti csoport 3517–3530. op. sz. 1917. jún. 17–30.
32. Hadműveleti csoport 3601–3620. op. sz. 1917. júl. 1–20.
33. Hadműveleti csoport 3621–3631. op. sz. 1917. júl. 21–31.
3701–3708. op. sz. 1917. aug. 1–8.
34. Hadműveleti csoport 3709–3731. op. sz. 1917. aug. 9–31.
35. Hadműveleti csoport 3801–3824. op. sz. 1917. szept. 1–24.
36. Hadműveleti csoport 3825–3830. op. sz. 1917. szept. 25–30.
3901–3922. op. sz. 1917. okt. 1–22.
37. Hadműveleti csoport 3923–3931. op. sz. 1917. okt. 23–31.
4001–4030. op. sz. 1917. nov.
38. Hadműveleti csoport 4101–4131. op. sz. 1917. dec.
39. Hadműveleti csoport 4201–4231. op. sz. 1918. jan.
4301–4315. op. sz. 1918. febr. 1–15.
40. Hadműveleti csoport 4316–4328. op. sz. 1918. febr. 16–28.
601–624. op. sz. 1918. jún. 1–24.
41. Hadműveleti csoport 625–630. op. sz. 1918. jún. 25–30.
701–710. op. sz. 1918. júl. 1–10.
42. Hadműveleti csoport 711–731. op. sz. 1918. júl. 11–31.
43. Hadműveleti csoport 801–831. op. sz. 1918. aug.
44. Hadműveleti csoport 901–930. op. sz. 1918. szept.
45. Hadműveleti csoport 1001–1028. op. sz. 1918. okt. 1–28.
46. Hadműveleti csoport Hadműveleti naplók 1914. aug. 24.–
1918. máj. 13.
47. Hadműveleti csoport Hadműveleti naplók
másolatai
1914. aug. 24.–
1916. febr. 21.
48. Hadműveleti csoport Anyagügyi iratok
8/Mat.–9/Mat. 1917
49. Hadműveleti csoport 10/Mat.–11/Mat. 1917
50. Hadműveleti csoport Parancsok 6–201. sz. 1917. jan.–dec.
Parancsok 1–130. sz. 1918. jan.–nov.
51. Hírszerző csoport Napi iktatás 1917. máj.–dec.
52. Hírszerző csoport Napi iktatás 1918. jan.–máj.
53. Irodaigazgató 2084–2304. res. sz. 1916. okt.–dec.
54. Irodaigazgató 1–523. res. sz. 1917. jan.–márc.
55. Irodaigazgató 524–920. res. sz. 1917. ápr.–jún.
56. Irodaigazgató 921–1620. res. sz. 1917. júl.–dec.
57. Irodaigazgató 1–478. res. sz. 1918. jan.–okt.
58. Irodaigazgató 8–1305. e. sz. 1917. jan.–dec.
59. Irodaigazgató 36–1276. e. sz. 1918. jan.–aug.
60. Irodaigazgató 1279–1500. e. sz. 1918. szept.–okt.
Kitüntetési javaslatok,
beosztási táblák

1916–1918
61. Irodaigazgató Pótlásügyek
1–223. Ptl. sz.

1918. júl.–szept.
62. Műszaki előadó Fényszóró ügyek: napi ikt. 1917. febr.–1918. jan.
Gázvédelmi tiszt Napi iktatás 1917. jan.–júl.
63. Gázvédelmi tiszt Napi iktatás 1917. aug–dec.A M. KIR. GYALOG- ÉS LOVASHADOSZTÁLYOK
HARCTÉRI BEOSZTÁSA


M. kir. 20. honvéd gyaloghadosztály = 20. HID (Nagyvárad, m. kir. nagyváradi 39. és budapesti 81. honvéd gyalogdandár)

M (1914.aug.23-tól) orosz hadszíntér 2.hds. hads.közv.
1914.okt. orosz hadszíntér 2.hds. VII.hdt.
1914.nov.közepe orosz hadszíntér 3.hds. VII.hdt.
1915.máj.vége:szállítás olasz hadszíntér SWF VII.hdt.
1915.okt. olasz hadszíntér 5.hds. VII.hdt.
1916.nov.közepe orosz hadszíntér 2.hds. XVIII.hdt.
1917.szept. olasz hadszíntér 2.Isonzo hds. IV.hdt.
1918.jún. olasz hadszíntér 11.hds. XV.hdt.
1918.okt. olasz hadszíntér HGK Boroevic XV.hdt.

M. kir. 23. honvéd gyaloghadosztály (Szeged, m. kir. szegedi 45. és lugosi 46. honvéd gyalogdandár)

M /1914.aug.6-tól/ szerb hadszíntér 2.hds. hads.közv.
1914.aug.vége orosz hadszíntér AOK közv. Przemysl vára
1915.márc.vége hadifogság

M. kir. 37. honvéd gyaloghadosztály (Pozsony, m. kir. pozsonyi 73. és nyitrai 74. honvéd gyalogdandár)

M /1914.aug.közepe/ orosz hadszíntér 1.hds. V.hdt.
1915.jan.vége orosz hadszíntér 3.hds. V.hdt.
1915.márc.közepe orosz hadszíntér 2.hds. V.hdt.
1915.szept. orosz hadszíntér AOK tart. VIII.hdt.
1915.dec. orosz hadszíntér 4.hds. X.hdt.
1916.szept.vége román hadszíntér 1.hds. VI.hdt.
1916.nov. román hadszíntér 1.hds. XXI.hdt.
1918.máj. Románia – kat. közig. 1.hadpság -
1918.júl. olasz hadszíntér 6.hds. hds.tart. (kiképzés)
1918.szept. francia hadszíntér n.Albrecht fh. hdscs. IX.hdt. (kiképzés)

M. kir. 38. honvéd gyaloghadosztály (Kolozsvár, m. kir. kolozsvári 75. és nagyszebeni 76. honvéd gyalogdandár)

M /1914.aug.vége/ orosz hadszíntér 2.hds. XII.hdt.
1914.nov. orosz hadszíntér 3.hds. Karg, ill.Szurmay cs.
1915.jan. orosz hadszíntér 4.hds. VI.hdt.
1915.márc.közepe orosz hadszíntér 2.hds. Szurmay hdt.
1915.máj.eleje orosz hadszíntér n.Déli hds. n.Bothmer hdt.
1915.szept. orosz hadszíntér n.Déli hds. n.Marschall hdt.
1915.dec. orosz hadszíntér 7.hds. VI.hdt.
1916.jún. orosz hadszíntér n.Déli hds. hds.tart.
1916.júl. orosz hadszíntér n.Déli hds. IX.hdt.
1916.nov. orosz hadszíntér n.Déli hds. Hofmann, majd XXV. hdt.
1918.febr. orosz hadszíntér 2.hds. V.hdt.
1918.márc. olasz hadszíntér 11.hds. III.hdt.
1918.jún.közepe olasz hadszíntér 11.hds. XIII.hdt.
1918.jún.vége-szept.eleje Horvát-Szlavónia Zágrábi kat.pság karhatalmi szolgálat
1918.szept.eleje-okt.vége olasz hadszíntér 11.hds. XIII.hdt.

M. kir . 39. honvéd gyaloghadosztály (Kassa, m. kir. kassai 77. és miskolci 78. honvéd gyalogdandár)

M /1914.aug.közepe/ orosz hadszíntér 4.hds. VI.hdt.
1915.máj. orosz hadszíntér n.11.hds. VI.hdt.
1915.szept. orosz hadszíntér HFP tart. VI.hdt.
1915.dec. orosz hadszíntér 7.hds. VI.hdt.
1916.júl. orosz hadszíntér n.Déli hds. VI.hdt.
1916.szept.közepe román hadszíntér 1.hds. n. I.tart.hdt.
1916.nov. román hadszíntér 1.hds. VI.hdt.
1918.febr. román hadszíntér 1.hds. VIII.hdt.
1918.ápr.eleje Mo.–Bácska karhatalmi feladat
1918.júl.közepe-okt.vége olasz hadszíntér 11.hds. VI.hdt.
1918.nov.3. olasz hadszíntér hadifogság

M. kir. 40. honvéd gyaloghadosztály (Budapest, m. kir. budapesti 79. és pécsi 80. honvéd gyalogdandár)

M /1914.aug.közepe/ szerb hadszíntér 6.hds. hds.tart.
1914.okt.eleje szerb hadszíntér 6.hds. XV.hdt.
1915.jan.vége orosz hadszíntér 3.hds. Szurmay csop.
1915.márc.közepe orosz hadszíntér 2.hds. Szurmay csop.
1915.máj.közepe orosz hadszíntér n.Déli hds. Szurmay csop.
1915.szept.eleje orosz hadszíntér 1.hds. Szurmay csop.
1916.jan.eleje orosz hadszíntér 7.hds. hds.tart.
1916.jún.eleje orosz hadszíntér 7.hds. XI.hdt.
1916.nov.eleje orosz hadszíntér 7.hds. I.hdt.
1918.febr.eleje orosz hadszíntér 7.hds. XI.hdt.
1918.márc.vége-jún.vége Horvátország karhatalmi feladat
1918.aug.eleje olasz hadszíntér 11.hds. XVI.hdt.
1918.okt. olasz hadszíntér Boroevic hdscs. XXVI.hdt.

M. kir. 41. honvéd gyaloghadosztály (Budapest, m. kir. szatmári 40. és veszprémi 82. honvéd gyalogdandár)

M /1914.aug.közepe/ orosz hadszíntér 3.hds. hds.tart.
1914.okt. orosz hadszíntér 4.hds. XVII.hdt.
1915.márc.közepe orosz hadszíntér 2.hds. XIX.hdt.
1915.máj.eleje orosz hadszíntér 2.hds. VIII.hdt.
1915.szept.eleje orosz hadszíntér HFP tart. XVII.hdt.
1916.jún.eleje orosz hadszíntér 4.hds. II.hdt.
1916.júl.vége orosz hadszíntér n.Bernhardi seregcs. II.hdt.
1916.dec.vége olasz hadszíntér 5.hds. (hds.tart.) XXIII.hdt.
1917.máj. olasz hadszíntér 5.hds. VII.hdt.
1917.júl. olasz hadszíntér 5.hds. hds.tart.
1917.okt. olasz hadszíntér 1.Is.hds. VII.hdt.
1918.jún. olasz hadszíntér 6.hds. hds.tart., ill. XIV.hdt.
1918.okt. olasz hadszíntér 6.hds. XXIV.hdt.

M. kir. 42. honvéd gyaloghadosztály (Zágráb, m. kir. zágrábi 83. és eszéki 84. honvéd gyalogdandár)

M /1914.aug.eleje/ szerb hadszíntér 5.hds. XIII.hdt.
1914.okt. szerb hadszíntér 6.hds. XIII.hdt.
1915.jan.vége orosz hadszíntér Pflanzer–Baltin seregcsop. XIII.hdt.
1915.máj. orosz hadszíntér 7.hds. XI.hdt.
1916.jún.eleje orosz hadszíntér 7.hds. Benigni csop.
1916.júl.vége orosz hadszíntér 3.hds. I.hdt.
1916.nov.eleje orosz hadszíntér 3.hds. XIII.hdt.
1918.febr.eleje olasz hadszíntér 11.hds. VI.hdt.
1918.jún.közepe olasz hadszíntér 11.hds. XIII.hdt.
1918.okt. olasz hadszíntér Boroevic hdscs. XXVI.hdt.

M. kir. 51. honvéd gyaloghadosztály (1915. februártól, előtte: cs. és kir. Kornhaber csoport, ill. hadosztály)

1914.dec.eleje orosz hadszíntér 3.hds. Szurmay csop.
1915.jan.vége orosz hadszíntér 4.hds. VI.hdt.
1915.máj.eleje orosz hadszíntér 2.hds. VIII.hdt.
1915.szept.eleje orosz hadszíntér 2.hds. IV.hdt.
1915.dec. orosz hadszíntér 7.hds. XI.hdt.
1916.jún. orosz hadszíntér 7.hds. Benigni csop.
1916.júl.vége orosz hadszíntér 3.hds. I.hdt.
1916.nov.eleje román hadszíntér n.9.hds. n.XXXIX.tart.hdt.
1917.márc. orosz hadszíntér 7.hds. XI.hdt.
1918.jún.közepe olasz hadszíntér Boroevic hdscs. hdscs.tart.
1918.okt. vége olasz hadszíntér 6.hds. XXIV.hdt.

M. kir. 61. honvéd gyaloghadosztály (1916. októbertől, előtte: cs. és kir. 61. gyaloghadosztály)

1915.máj. balkáni hadszíntér Tersztyánszky seregcs. n.X.tart.hdt.
1915.júl.eleje olasz hadszíntér Dny-i arcvonal (SWF) tart.
1915.okt.közepe olasz hadszíntér 5.hds. XVI.hdt.
1916.máj.közepe olasz hadszíntér 5.hds. VII.hdt.
1916.szept.közepe román hadszíntér 1.hds. VI.hdt.
1917.febr. megszűnik

M. kir. 64. honvéd gyaloghadosztály (1917. novembertől, előtte: cs. és kir. 53. gyaloghadosztály)

1915.aug. Balkán hadszíntér n.Mackensen hdscs. XIX.hdt.
1916.jan.eleje Balkán
(felvon. Montenegro
és Albánia ellen)
3.hds. VIII.hdt.
1916.jún.eleje orosz hadszíntér n.Linsingen hdscs. Fath, ill. XXII. hdt.
1917.okt.vége olasz hadszíntér 2.Is.hds. XXIV.hdt.
1918.jan.eleje –okt.vége olasz hadszíntér Is.hds. IV.hdt.

M. kir.70. honvéd gyaloghadosztály (1915. szeptembertől, előtte: Erdélyi csendőrhadosztály)

1915.szept. Erdély HFP közv.
1916.jún.eleje orosz hadszíntér 4.hds. Szurmay hdt.
1916.nov.eleje román hadszíntér 1.hds. hds.közv.
1917.márc.vége román hadszíntér 1.hds. VIII.hdt.
1918.jún.közepe- okt.vége olasz hadszíntér Is.hds. IV.hdt.

M. kir. 74. honvéd gyaloghadosztály (1917. áprilistól)

1917.ápr.eleje orosz hadszíntér 7.hds. XI.hdt.
1918.jún.közepe olasz hadszíntér 11.hds. XIII.hdt.
1918.okt.vége olasz hadszíntér 11.hds. hds.tart.

M. kir. 155. honvéd gyaloghadosztály (1917. októbertől, előtte: cs. és kir. 155. gyaloghadosztály)

1917.okt. román hadszíntér n.9.hds.
1918.febr.eleje orosz hadszíntér 2.hds. XXV.hdt.
1918.máj.közepe Ukrajna – kat. közig. Keleti hds. XXV.hdt.
1918.okt.vége: szállítás Újvidék karhatalmi feladat

M. kir. 5. honvéd lovashadosztály = HKD (Budapest, m. kir. budapesti 19. és zalaegerszegi 23. honvéd lovasdandár)

M /1914.aug.közepe/ orosz hadszíntér 2.hds. hds.közv.
1914.nov.közepe orosz hadszíntér 3.hds. hds.közv.
1915.jan.vége orosz hadszíntér Pflanzer-Baltin seregcsop. seregcs.közv.
1915.máj.eleje orosz hadszíntér 7.hds. XI.hdt.
1915.szept.eleje orosz hadszíntér 7.hds. Benigni csoport
1916.júl.eleje orosz hadszíntér 7.hds. Hadfy cs.
1916.júl.vége orosz hadszíntér 3.hds. Hadfy cs.
1916.nov.eleje román hadszíntér 7.hds. I.hdt.
1917.márc.vége román hadszíntér 7.hds. XI.hdt.
1918.febr.eleje román hadszíntér 1.hds. hds.tart.
1918.ápr.vége- okt.vége Ukrajna – kat. közig. Keleti hds. XII.hdt.

M. kir. 11. honvéd lovashadosztály (Debrecen, m. kir. szegedi 22. és kassai 24. honvéd lovasdandár)

M /1914.aug.közepe/ orosz hadszíntér 3.hds. hds.közv.
1914.okt.eleje orosz hadszíntér 4.hds. hds.közv.
1914.nov.közepe orosz hadszíntér 1.hds. X.hdt.
1915.jan.vége orosz hadszíntér 4.hds. IX.hdt.
1915.szept.eleje orosz hadszíntér n.Bug hds. hds.közv.
1915.dec.vége orosz hadszíntér n.Linsingen hdscs. Hauer lov.hdt.
1916.nov.eleje román hadszíntér 7.hds. XI.hdt.
1917.márc.vége román hadszíntér 7.hds. I.hdt.
1918.febr.eleje román hadszíntér 7.hds. XI.hdt.
1918.máj.vége olasz hadszíntér 6.hds. hds.tart.
1918.okt.vége olasz hadszíntér 6.hds. II.hdt.


Beosztási táblázat
(HL I. vh. AOK 58. d.)
Körlevél a nemzeti zászlók és jelvények viseléséről
(HL HFP 2607/eln.-1915)